Navigácia

 • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

  Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

  V pondelok sa konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

  Naši francúzštinári opäť nesklamali a priniesli Šmeralke krásne výsledky. Najväčším prekvapením je začiatočníčka Alicia Gállová z 5.C. Napriek náročným podmienkam obsadila úžasné 3.miesto v kategórii 1A (5.-7.ročník). Nesklamali ani naši deviataci. Melánia Čopáková (9.C) obsadila 4.miesto v kategórii 1B a Enzo Štetina (9.C) skvelé 2.miesto v kategórii 1C.

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Deviatakom prajeme úspešný štart na vysnívanej strednej škole.

  M. Bryndzová  

 • Tešíme sa na veľkonočné sviatky

  Tešíme sa na veľkonočné sviatky

  Slniečko a jarná nálada zavítali aj do našej 3.B triedy. Tradície a symboly Veľkej noci sme si pripomenuli na každej hodine. Precvičili sme si správne písanie dní veľkonočných sviatkov. Darilo sa nám v rolovom čítaní. Zistili sme, že geometriu a rysovanie môžeme využiť aj pri výzdobe kraslíc. Ani veľkonočný kvíz nám nerobil problém. Oboznámili sme sa s veľkonočnými tradíciami vo Veľkej Británii.

  Veselou tanečnou pesničkou a krásnou pohľadnicou sme si popriali pekné sviatky a príjemné prázdniny – Happy Easter!   

  L. Lissiouid

  Foto

 • Veľkonočný tematický deň

  Veľkonočný tematický deň

       Dnešok sa nám v 2.B vydaril na jednotku. Deti sa potešili hneď na prvej hodine, keď si na tabuli našli oznam: učebnice si nechajte v taškách. Pripravte si iba peračník, nožnice a lepidlo. Druháci neveriacky krútili hlavami až dovtedy, kým sme si nepovedali, že si dnes urobíme tematický deň. Začali sme prezentáciou o sviatku Veľkej noci a privítaní jari. Nasledovalo tvorenie pohľadníc k tejto téme. Deti boli tak nadšené, že si žiadali kreovať blahoželania aj k iným sviatkom. Tu mohli ukázať svoj krasopis i pravopis. Pracovali ako včielky. Vznikli tak unikátne pohľadnice. Čiže sme si nenápadne a hravo upevňovali učivo o blahoželaniach, no nevynechali sme ani opakovanie iných gramatických javov. Zvolená téma sa nenápadne preliala aj do matematiky. Práca na príkladoch bola vyriešená hravo a ešte aj bez chýb. Samozrejme sa všetko točilo okolo zvolenej témy.

       Pracovné listy boli hotové a skoro by sme sa pustili do ďalšej práce, keby nám nezazvonil zvonec a dnešnému tematickému vyučovaniu bol koniec.             

   Tr. uč. Gabriela Hrabčáková

  Foto

 • 1.C Príprava na veľkonočné sviatky

  1.C Príprava na veľkonočné sviatky

  Dnes - počas Škaredej stredy - sme zahájili prípravu na veľkonočné sviatky. Začali sme históriou, aby sme vedeli, prečo sa tieto sviatky slávila. Dozvedeli sme sa, že je to pohyblivý sviatok ( oslavuje sa 1. nedeľu po jarnom splne). Zaujali nás aj pracovné listy zo SJL a MAT , ktoré boli taktiež tematicky zamerané. Nechýbala nám ani pieseň o zajačikovi, na ktorú sme si aj zatancovali. P. učiteľka nám porozprávala o veľkonočných zvykoch. Vyrobili sme si veľkonočný pozdrav, ba aj košíček pre vajíčko. Prajeme Vám krásne veľkonočné sviatky.Žiaci z 1.C a tr. uč. S. Gáliková

  Foto

 • 4.C Cestujeme po Slovensku

  4.C Cestujeme po Slovensku

  Dnes všetci „ pochlapili“ a ukázali, že práca s mapou im nie je cudzia. Rýchlo vzali perá, farbičky a poďme do práce: „ Žiar nad Hronom, tras sa!!!“ Hneď ako otvoria hranice okresov môžeme cestovať...

  S. Kormaníková

  Foto

 • 4.C Vieme po francúzsky?

  4.C Vieme po francúzsky?

  31.3. sa uskutočnila skvelá hodina pod vedením p. učiteľky MGR. BRYNDZOVEJ.

  Zrazu sme sa všetci ocitli na miestach, ktoré poznáme iba z filmov a rozprávok. Pútavým rozprávaním sme sa dozvedeli, čo všetko má spoločné Prešov a Paríž.  A francúzsky jazyk? Neuveriteľné, koľko máme spoločných slov ....

  " Malí Francúzi" odmenili p. učiteľku veľkým potleskom.

  S.Kormaníková

  Foto

 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 22. marca 2021 sa uskutočnilo on-line krajské kolo Dejepisnej olympiády. Z našej školy sa súťaženia zúčastnil žiak 9.C triedy Šimon Hajzuš, ktorý postúpil z okresného kola. Šimon dosiahol 71 bodov a stal sa úspešným riešiteľom.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

  J.Beľušková

 • Stretnutie s rozprávkou

  Stretnutie s rozprávkou

  S rozprávkou sa v priebehu života stretol azda každý z nás. Možnože so známou,  zaujímavou, s veselou, smutnou či jednoducho obyčajnou. Žiakov zo VI.A prekvapila menej známa rozprávka.

  Prečo práve stretnutie s rozprávkou? Pretože 16. marca sa každoročne oslavuje Deň ľudovej rozprávky pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (1828), nášho významného zberateľa ľudových rozprávok.

  Rozprávkové stretnutie prebehlo na online hodine literatúry. Žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o živote spomínaného rozprávkara. Následne sa prečítala fantastická rozprávka, ktorá sa detailnejšie rozobrala – popremýšľalo sa o kladných a záporných vlastnostiach hrdinov, vymyslel sa iný záver, sformulovala sa téma a  idea.

  Záver hodiny patril kvízu. Žiaci museli byť počas celej hodiny vnímaví, sústredení, pozorní, no zároveň aj rýchli, aby všetky spomínané vlastnosti uplatnili pri záverečnej aktivite. Samozrejme, oplatilo sa to, pretože tí najšikovnejší získali zaslúženú odmenu v podobe výbornej známky. Týmto sa však rozprávková hodina neskončila. Pokračovala v domácnostiach žiakov i naďalej, a to vytváraním vlastných ilustrácií k prečítanej rozprávke. Veď posúďte sami, ako sa im to podarilo!


  Mgr. Juliana Homolová

  Foto

 • Svetový deň vody v 3.C

  Svetový deň vody v 3.C

  22.3 marec je svetovým dňom vody. Do každoročnej kampane upozorňujúcej na potrebu ochrany i význam zdrojov vody sa zapojili aj žiaci z 3.C TND. Symbolicky sa v tento deň obliekli do modrej farby. Prostredníctvom prezentácie si nielen zopakovali už nadobudnuté vedomosti súvisiace s vodou, ale oboznámili aj s ďalšími druhmi vody. Dozvedeli sa niečo o procese destilácie vody, aj prísnej kontrole pitnej i minerálnej vody. Čakala ich práca s pracovným listom a výroba plagátu na tému ochrany vody na našej planéte.

  I. Storinská

  Foto

 • Žiaci 3.C sa zapojili do celosvetovej kampane Týždeň mozgu

  Žiaci 3.C sa zapojili do celosvetovej kampane Týždeň mozgu

  Týždeň mozgu je celosvetovou kampaňou už od roku 1996. Slovensko sa do nej zapojilo štrnástykrát. Nadané deti z 3.C sa do tohtoročného zapojili a absolvovali aktivity spojené s touto témou. Prostredníctvom pracovných listov sa ,veku primeraným spôsobom, dozvedeli základné informácie o dôležitom orgáne ľudského tela. Uvedomili si, koľko práce má ich mozog už len pri obyčajnej prechádzke – hýbať svaly, vidieť, cítiť rôzne vône a pachy, ak je teplo mozog „prepne“  na potrebu ochladzovania a my si dáme dole vetrovku...

  Tieto informácie si rozšírili pomocou prezentácie a diskutovali o tom, čo je pre mozog, a tým aj pre celý organizmus, prospešné a čo mu, naopak, škodí, za čo sú jednotlivé časti mozgu zodpovedné a čo riadia. Pochopili aj to, že ak si chce človek udržať mozog zdravý, musí ho cvičiť a trénovať.

  Pri praktických aktivitách vytvorili zaujímavé plagáty na tému Týždeň mozgu a postreh i pamäť si precvičili prostredníctvom stránky mentem.sk . Riešili logické úlohy, tvorili pojmové mapy a na konci týždňa vytvárali ppt prezentácie, v ktorých zužitkovali nadobudnuté poznatky.

  I. Storinská

  Foto

 • Medzinárodný deň učiteľov

  Medzinárodný deň učiteľov

  Naši šikovní žiaci, Adamko Šoltys (3.E) a Elianka Bochňová (4.B), si pre nás, učiteľov, pripravili krásny príhovor.

  „Milí učitelia, prijmite v kytici vďaky dar od detí, z každého kvetu nech pozdrav k Vám letí, nech letí sťa motýľ nad lúkou ihravý, nech zmení na radosť naše pozdravy. Za všetky trápenia, úsilia, obete, za všetko poučné, čo nám vždy poviete. Veď ste nám v škole ako otec, mať, preto si Vás budeme navždy ctiť a na Vás spomínať. Preto Vám patrí veľké ĎAKUJEME!“

   

  PANI UČITEĽKE (ku Dňu učiteľov)
  Boli ste mi ako mama,
  keď ste na mňa hľadeli.
  Prísne, nežne, karhali ma,
  ako veľký dospelý,

  no len dobre ste mi priali,
  chceli ste ma vychovať.
  Boli ste mi ako mama,
  ako moja druhá mať...

  Veď sme celé dopoludnia,
  tie hodiny trávili.
  A vy ste sa zaujať nás
  všetkých žiakov snažili

  a nové ste vymýšľali
  pomôcky i pesničky.
  A do žiackych písali nám
  pätorky i jedničky...

  Dnešný deň Vám ďakovať chcem,
  ste súčasťou života.
  Nech i ďalej z Vášho srdca
  sála láska, dobrota.

  Napísala: Jana Barillová  

  Pozdravujeme na diaľku kolegyne a kolegov z 2.stupňa a ďakujeme žiakom 2. stupňa, ktorí si na nás spomenuli a poslali blahoželania cez Edupage.

  M. Bryndzová, T. Škovránková

  Foto

 • Čarovná pastelka

  Čarovná pastelka

  Cesta okolo sveta nemusí trvať 80 dní, dá sa stihnúť za pár klikov. Celoštátna výtvarná súťaž  Čarovná pastelka, do ktorej sa zapojili žiaci z 1.C pod vedením p. uč. Adriány Lešigovej, sa niesla v cestovateľskom duchu. Prváčence si vybrali najprv krajinu, ktorú by rady navštívili a nemenej dôležitý bol aj dôvod, prečo. Kto čo i len chvíľku pochyboval, že deti sa s tým budú riadne pasovať, ostal zaskočený. Ich nápady boli brilantné. Jeden chcel napríklad putovať Antarktídou, pretože za kamaráta si praje tučniaka. Na návštevu Ruska sa oplatí ísť kvôli cibuliam na strechách, Japonsko a Čína ich očarila farebnými poliami. V Nemecku vládne poriadok, v Dánsku sú ľudia  z Lega a v Poľsku je vždy veselo. Spievajú tam vraj  od rána do večera. Nezabudli ani na New York, ľudia sú tam úplne celé mravce. Nuž a ako sa to nádejným maliarom podarilo dostať na výkres si pozrite v našej virtuálnej galérii Cesta okolo sveta. Našim súťažiacim zároveň držíme palce.

  Mgr. Adriána Lešigová

  Foto

 • Zvieratá - živé elektrárne : Obohatenie 1.C

  Zvieratá - živé elektrárne : Obohatenie 1.C

  Hodina Obohatenie je predmet, na ktorý sa mimoriadne tešíme. Na dnešnej hodine sme sa zaoberali živočíchmi, ktoré vyrábajú elektrickú energiu - napr. 1,5 m paúhor elektrický, alebo aj sumec elektrický. Taktiež aj živočíchmi, ktoré svietia, napr. čert obyčajný , ale aj svietivky nazývané  aj svätojánske mušky, z ktorých niektoré druhy žijú aj u nás. Zopakovali sme si aj učivo minulej hodiny - lietajúce ryby.S. Gáliková

  Foto

 • 4.C Čo má spoločné sprchovanie a finančná gramotnosť?

  4.C Čo má spoločné sprchovanie a finančná gramotnosť?

  Či sa nám to páči alebo nie, bez peňazí nie sme schopní fungovať; nemali by sme čo dať
  do úst, nemali by sme strechu nad hlavou, či nemohli by sme chodiť na výlety s našimi
  najbližšími.
  Dnes sme si so štvrtákmi ukázali ako je možné šetriť aj na sprchovaní. Čo s ušetrenými
  peniazmi? Viem ušetriť ešte na niečom inom? Postupne si budeme odpovedať aj na tieto
  otázky...

  S. Kormaníková

  Foto

 • Malí prírodovedci

  Malí prírodovedci

  Hodiny prvouky v 1.ročníku sú najzaujímavejšie vtedy, keď môžeme priamo v prírode sledovať a objavovať jej krásu. V 1.E žiaci zisťovali priamo v teréne, čo všetko zo živej a neživej prírody nájdu na školskom ihrisku. A bolo čo skúmať. Púčiky stromov, kamene rôznych tvarov, mach, či dokonca priamo v triede zatúlaného mravčeka.

  Nové zážitky = nové skúsenosti.

  Mgr. Ľ. Plavčanová

  Foto

 • Logo ŠKD očami detí

  Logo ŠKD očami detí

  Ako  vidia deti život v školskom klube svojimi očami? To bola prvotná myšlienka projektu Navrhni logo ŠKD.  A  keďže úlohou školského klubu je  podporovať aj rozvoj tvorivosti u detí, pri riadení činnosti sme vychádzali z princípu dobrovoľnosti, z ktorého  vznikli veľmi zaujímavé práce.

   Aby sme dosiahli čo najlepší výsledok, najskôr sme si v každom oddelení spoločne vysvetlili  s deťmi, čo sa skrýva pod pojmom  logo a načo môže slúžiť. Deti mali možnosť zvoliť si ľubovoľnú výtvarnú techniku, pričom sa tejto úlohy zhostili s veľkým nadšením.

   Ako sa ukázalo, deti tému zvládli a vedeli svoje originálne nápady vložiť na papier. Výsledkom je výstavka výtvarných prác v priestoroch školy, na ktorú sa môžete spoločne pozrieť  aj cez foto dokumentáciu.

              PhDr. K. Lacková,  Bc. J. Mikulová

  Foto

 • Máš problém?     

  Máš problém?     

  Nezľaknite sa tejto otázky. Je to iba názov novej matematickej súťaže, ktorej nultý ročník sa uskutočnil 22.3.2021 online formou. Tu si žiaci mohli 60 minút lámať svoje hlávky nad riešením matematických a logických problémov, kde stačí  logika, dobré videnie, predstavivosť a niekedy aj  obyčajný sedliacky rozum. Prechádzali úrovňami ako v počítačových hrách, kde na každej úrovni museli vyriešiť na postup do vyššej úrovne  určitý počet problémov.   Žiakom sa táto súťaž veľmi páčila a boli z nej nadšení. Z našej školy sa do nej zapojilo 27 žiakov a tu sú ich umiestnenia. Blahoželáme a veríme, že o rok si to zopakujete a bude vás ešte viac.

  4.ročník

  16. Nikolka Nedbalová ( z 3.ročníka)

   

  5. ročník    

  27. Kamila Vooková

  33. Karin Anna Bánó

   

  6. ročník

  5 Michal Vanta

  6 Nela Cápayová

  14 Samo Klimko

  16 Martina Klimková

  17 Tamara Leláková

  18 Ema Horska

  19 Tomáš Plavčan

  20 Sophia Parsons

  28 Patrícia Kokavcová

  29 Klára Kažimírová

  30 Lívia Kubáneková

  31 Adrian Sabol

  32 Ema Marchevská

  33 Alex Kašprišin

  34 Martin Sopko

  35 Vladimír Kravec

  36 Lea Tkáčová

  37Jana Žilková

   

  7. ročník

  20. Oliver Vozár

  24. Vaľková  

  29.Kristínka Nedbalová   

  31Jakub Bryndza

   

  8. Ročník

  18. Filip Kudlák

  30.  Oliver Bánó

 • Ponožkový deň PF PU 2021 aj na "Šmeralke"

  Ponožkový deň PF PU 2021 aj na "Šmeralke"

  Naši kamaráti "druhostupniari" mali pravdu, bolo nás viac :).  Aj "prvostupniari" si spomenuli na 21. marec, ktorý je svetovým dňom Downovho syndrómu. Aj tento rok, podobne ako minulý, sa v rámci spolupráce s pedagogickou fakultou zapojili do  výzvy "Ponožkový deň PF PU 2021" a "obuli si na každú nôžku inú ponožku"  - tak znela jednoduchá výzva.  Aj napriek neľahkým časom sme takto spoločne mohli vyjadriť jednoduchým gestom podporu ľuďom s Downovým syndrómom.

  P. učiteľky

  Foto

 • Deň vody

  Deň vody

  V 1.C oblečení v modrých farbách - pretože modrá symbolizuje vodu, sme sa najprv porozprávali o dôležitosti vody. Následne sme na hodinách SJL a MAT vypracovávali pracovné listy, ako ináč - s tématikou vody. Pokračovali sme pokusmi - tie sa nám páčili najviac: Spočiatku sme si zafarbili vodu - aby sme ju lepšie videli. Potom sme urobili pokus, pri ktorom sa pôsobením vzduchu čelila voda. Následne sme vytvárali bubliny, ktoré zapríčinili, že sa voda dostala aj mimo pohára. Pomocou javu, ktorý nazývame absorbcia sme úspešne absorbovali vodu z obrusu. V závere sme sa porozprávali o dôležitosti neznečisťovania životného prostredia a túto aktivitu zavŕšili vypracovaním pracovného listu. Už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity , ktoré budeme absolvovať o rok.

  V súlade s témou Svetového dňa vody 2021, ktorou je: Čo pre Teba znamená voda?, sme si s deťmi z 3.B triedy vyskúšali inovatívne metódy brainstorming a cinquain. Zopakovali sme si učivo o ľudovej slovesnosti a dozvedeli sme sa ďalšie zaujímavosti o vode na našej planéte. Deti vytvorili pekné blahoželania vodičke k jej sviatku a nezabudli ani na slávnostný prípitok.

  p. uč. S. Gáliková a L. Lissiouid

  Foto

 • Oznam

   

   

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530