Navigácia

 • M VsAZ jednotlivcov dorastu

  M VsAZ jednotlivcov dorastu

  V krásny slnečný deň , prilákal štadión TU v Košiciach všetkých , ktorí majú radi atletiku. Konali sa tu M VsAZ jednotlivcov dorastu. Na tomto krásnom športovom podujatí, kde boli zastúpené všetky atletické oddiely a kluby z celého VsAZ sme mali svoje želiezka aj my z ŠŠK Junior Prešov. Medzi tých , ktorí reprezentovali náš klub boli žiačky z 8.B triedy Liana Križovenská a Emma Helou. V kategórii chlapcov to boli žiaci 9.B triedy Kristián Kaľuha a Tomáš Kancír. Napriek takejto slabšej účasti pretekárov z nášho klubu sme sa čo sa týka dosiahnutých výsledkov nemuseli hanbiť. V každej disciplíne, na ktorú boli športovci prihlásení obsadili medailové umiestnenie. Dohromady sme mali štyri strieborné medaily a dve bronzové. O takéto krásne umiestnenia na druhých miestach sa postarali v kategórii chlapcov v disciplínach 100 metrov časom 11,41s a v behu na 200 m časom 24,34s Kristián Kaľuha, v behu na 800 m časom 2:16,07s Tomáš Kancír. V kategórii dievčat sa na druhom mieste v disciplíne 100 m časom 13,05s a v skoku do výšky na treťom mieste výkonom 150 cm umiestnila Liana Križovenská a poslednou medailistkou na treťom mieste v behu na 800 m časom 2:43,55s bola Emma Helou.

       Všetkým srdečne blahoželám a prajem veľa osobných a športových úspechov.

  R. Maľcovský

  Foto

 • Letná škola na 1. stupni

  Letná škola na 1. stupni

  Do projektu letných škôl sa tohto roku zapojila aj naša škola. Konala sa 16.8. 2021- 20.8.20121. Stala sa príležitosťou pre žiakov, ktorí chceli zmysluplne vyplniť čas počas prázdnin, a ktorí zároveň chceli pracovať tvorivo, zážitkovo a hravo v dopoludňajších  aktivitách, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky.

  zapísala M. Valičková

 • 19. 8. 2021

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 17. 8. 2021

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Leto na trojke 2021

  Leto na trojke 2021

  Z poverenia mesta Prešov v spolupráci z PKO Prešov, 3MR Šport a ZŠ Šmeralova sa na sidlisku III v Prešove uskutočnil mini festival – Športovo-kultúrne leto na Trojke 2021.Toto krásne športové podujatie bolo rozdelené do dvoch dní a to piatok 16.7.2021 o 18:00 hod. bol naplánovaný na ZŠ Šmeralova charitatívny beh 5 km a o 18:30 hod. sa na ihrisku ZŠ Šmeralova cvičila Tabata. V sobotu 17.7.2021 o 10:00 hod. boli na ihrisku ZŠ Šmeralova pripravené rôzne športové hry pre deti a rodičov, medzi ktoré patrili napríklad preťahovanie lanom, beh medzi fotobunky, hod detským oštepom, skákanie vo vreci, prevaľovanie pneumatík a medzi najatraktívnejšie disciplíny patrila prekážková trať , ktorú pripravili učitelia telesnej výchovy Mgr. Maľcovský a Mgr. Hrabčáková, ktorá bola na multifunkčnom ihrisku a zahŕňala v sebe prvky rýchlosti, obratnosti, gymnastiky, zručnosti a vytrvalosti. Tejto disciplíny sa zúčastnili rodičia aj deti a súťažili o to, kto prejde túto prekážkovú trať v čo najlepšom čase. Po dokončení disciplíny čakala na deti sladká odmena.

   Športovo-kultúrne leto na TROJKE vyšlo fantasticky, počasie nám prialo a prilákalo veľký počet priaznivcov športu a zábavy. Už teraz vieme, že na budúci rok 2022 sa budeme tešiť na ďalší ročník tohto podujatia.

   Maľcovský, Hrabčáková

  Foto

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  dávame Vám do pozornosti stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, kde nájdete nové podrobnejšie informácie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa po aktuálne schválených legislatívnych úpravách zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov :

  https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

 • 6. 7. 2021

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Super Delňa

  Super Delňa

  Dňa 28.6.2021 sa žiaci 6.C a 8.C zúčastnili športovo-zábavného dopoludnia na Delni v prírodnom areáli. Trochu sme si zašportovali, trochu sme si zapiknikovali, trochu sme sa poopaľovali. Oddýchnutí a vyšantení sme sa vrátili späť do školy. Po horúcich dňoch strávených v triede nám všetkým táto zmena padla vhod.

                                                                              Vyučujúce 6.C a 8.C

  Foto

 • Súťaž MAKS

  Súťaž MAKS

  Počas celého roka sa v pravidelných intervaloch rozhodlo 33 žiakov od piateho po deviaty ročník potrápiť svoje hlavičky riešením matematických a logických úloh, kde postupne zbierali body a dokonca získavali aj extra body za istotu. Ale na druhej strane mohli aj strácať body za menej úspešne vyriešené úlohy, takže bolo  možné použiť aj taktiku.  Okrem matematických zručností si táto súťaž vyžaduje aj vytrvalosť, trpezlivosť, zodpovednosť, dochvíľnosť, keďže súťaž prebiehala v ôsmych kolách a termíny  zverejnenia úloh a odovzdávania riešení boli presne dané  pre každé kolo. Súťažiaci sa  umiestnili v rámci Slovenska na pekných miestach a získali aj vecné ceny a diplomy, Tí najlepší sa stali MaksiHVIEZDOU –  Marek Novacký z 5.D a Bianca Tomková zo 7.C alebo MaksiFRAJEROM – Stelka Palenčárová z 5.A a Evka Havírová zo 7.D.

  S. Čančinová

  Foto

 • Exkurzia Krajské múzeum – 2.C, 3.C

  Exkurzia Krajské múzeum – 2.C, 3.C

  V piatok 25.6. sa druháci a tretiaci z TND vybrali spoznávať naše mesto do Krajského múzea. Najprv sme sa zastavili na Trojici a povedali si aspoň krátky výklad o histórii nášho krásneho mesta. Niektoré poznatky už mali žiaci a aj oni sa pridali k výkladu. Následne nás s mestom oboznámila pani sprievodkyňa a ukázala nám expozície: história šľachtických sídel, umelecká história, hodiny, zbrane, numizmatika, ľudová kultúra, neživá príroda, unikátny slovenský opál, lekárnicky nábytok, hasičská technika a najnovšia výstava zreštaurovaných malieb. Žiakom sa výstava veľmi páčila, mali veľa otázok.

  tr. učiteľky Ingrid a Juliána

  Foto

 • Čo už vieme - 1.D😊

  Čo už vieme - 1.D😊

  Spolupráca je pre nás veľmi dôležitá a preto ju precvičujeme stále viac a viac. Tentokrát pri projekte – Čo už viem o rastlinách, kde sme spoločne tvorili plagát o rastlinách. Išlo nám to veľmi dobre. Rozdelili sme si úlohy a pozrite, čo sme zvládli.
  A nie len to! Doma sme spolupracovali s rodinou a vytvorili, tak spolu Vzorkovnicu semien.
  Aj toto už vieme 😊

  Žiaci 1.D

  Foto

 • Deň kvetov – 21.6.

  Deň kvetov – 21.6.

   2.E a 1.D si pripomenula Deň kvetov najprv prezentáciou o kvetoch, potom vychádzkou do okolia školy, kde nám žiaci ukázali, aké kvety pred blokom a na balkónoch pestujú ich rodičia a starí rodičia a nakoniec tvorili krásne výtvarné práce.

  Deň kvetov je určený záhradkárom a milovníkom zelene, ktorí oslavujú jar prostredníctvom rôznych podujatí, kde sa môžu dozvedieť množstvo informácií o kvetoch, starostlivosti o ne a majú tiež príležitosť kúpiť si zaujímavé rastliny. Tie akcie majú často aj sociálny rozmer. Mimovládne organizácie prezentujú svoju činnosť a prebieha verejná zbierka na pomoc chorým alebo ľuďom odkázaných na pomoc druhých.

  Triedy 2.E a 1.D

  Foto

 • M VsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva

  M VsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva

  Z poverenia SAZ, v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, zabezpečil Atletický oddiel Akademik TU atletické podujatie M VsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva. V silnej konkurencii atlétov z celého Východoslovenského atletického zväzu, sme mali svoje želiezka aj my z ŠŠK Junior Prešov. Naši zverenci sa nezľakli konkurencie a obsadili popredné medailové umiestnenia v svojich kategóriách, ako mladšieho žiactva aj najmladšieho žiactva. Všetky dosiahnuté umiestnenia na stupni pre víťazov, boli odmenené medailou a diplomom. Výsledky sú zverejnené na webovej stránke www.atletikask.sk Blahoželám všetkým športovcom, ktorí dosiahli tieto fantastické umiestnenia a prajem im veľa športových úspechov a samozrejme krásne prežitie letných prázdnin.

  Maľcovský, Hrabčáková

   

  Foto

 • KRAJSKÉ MÚZEUM v Prešove,

  KRAJSKÉ MÚZEUM v Prešove,

  nachádzajúce sa v Rákociho paláci, navštívili dňa 23.6. žiaci 4.B a 3.E triedy. Múzeum
  uchováva a prezentuje archeologické, historické, etnografcké, umelecko- historické
  a prírodovedné zbierky. Žiaci so zatajeným dychom počúvali výklad pani sprievodkyne,
  s ktorou sa preniesli do dávnej minulosti... stali sa objaviteľmi mamutov, spoznali prácu
  obuvníka, krajčíra, ale aj obávaného kata. Návštevu múzea vrelo odporúčame.
  Zapísala: M.Valičková

 • Týždeň netradičného vyučovania

  Týždeň netradičného vyučovania

  V predošlom týždni sa žiaci talentových tried vyučovali netradične – mali týždeň netradičného vyučovania. V pondelok sa žiaci učili základy etikety a slušného správania. Na ďalší deň boli žiaci prezlečení za svoje obľúbené rozprávkové postavy a deň bol spojený rozprávkami. Streda patrila olympijskej tematike. Počas dňa žiaci mali športové a zábavné aktivity s výkladom o olympijskej  histórií. Vo štvrtok si žiaci vyrazili na nákup zdravých potravín z ktorých si neskôr spravili piknik. Netradičný týždeň napokon všetci ukončili oddychovým pyžamovým dňom.

  Žiak 4.C Andrej Trišč

  Foto

 • PREZENTÁCIE ROČNÍKOVÝCH PRÁC 7.C

  PREZENTÁCIE ROČNÍKOVÝCH PRÁC 7.C

  Dňa 15.-16. júna bolo vyučovanie v 7.C triede venované prezentáciám ročníkových prác nadaných žiakov. Žiaci si vybrali rôzne témy, ktoré ich zaujali, ktoré chceli priblížiť svojim spolužiakom a o ktorých vedeli pútavo rozprávať.

  Každá práca mala zaujímavý obsah a bola spracovaná na odbornej úrovni. Témy tohtoročných prác zahŕňali osobnosti –  Jára Cimrman, Muž na lane, Gipsy Rose Blanchard, históriu Nacistické tajné zbrane, Obdobie socializmu na Slovensku, Svetové vlajky,  IT Videoherný dizajn, Natáčanie na YouTube, IT programovanie a budúce technológie, techniku – Horská cyklistika, estetiku a dizajn Paleta ľudského života,  medicínu – Srdce, Vírusy a baktérie, environmentalistiku – Ako môžeme zlepšiť život v budúcnosti, Ako prežiť v prírode.

  Počas prezentácií sa žiaci dozvedeli veľa faktov, zaujímavostí a prekvapivých informácií z rozprávania svojich spolužiakov. Pozreli si prinesené rekvizity, modely, pomôcky, obrazový či textový materiál.

  Všetci zúčastnení odchádzali domov obohatení novými poznatkami a zážitkami. O rok dovidenia.

   

  J. Beľušková a žiaci 7.C

  Foto

 • Oznam

 • Pán Králik a kľúč priateľstva

  Pán Králik a kľúč priateľstva

  Hľadanie vlastnej identity a okúsenie sily priateľstva bolo hlavnou témou divadelného predstavenia Pán Králik a kľúč priateľstva, ktorého sme sa zúčastnili v pondelok. Predstavenie plné humoru, kde bratia Šon a Ton  hľadajú kľúč priateľstva, tak veríme, že aj našim deťom v 1. A a v 1.C sa podarí ten kľúč nájsť a upevňovať vzťahy so svojimi kamarátmi.

  Terka a Ľudka

  Foto

 • Kto s láskou dáva, dvakrát dáva.

   Kto s láskou dáva, dvakrát dáva.

  O múdrosti a pravdivosti tohto výroku sa presvedčili žiaci 8.B, keď prišli pred pár dňami do 1.E s nevšedným darom. Ako pred mnohými storočiami Konštantín a Metod. Premýšľate, s akým darom?

  V papierovej škatuli boli písmenká. Veľké a malé písmenká anglickej abecedy v podobe obrázkového pexesa, ktoré ôsmaci vlastnoručne zhotovili pre prváčikov, aby sa stala originálnou učebnou pomôckou.  

  Po krátkom zvítaní a predstavení ôsmakov deťom, nasledovala prezentácia písmeniek. Každý tvorca jedného alebo dvoch párov pexesa si na chvíľu vyskúšal rolu učiteľa, keď predčítaval písmenká a slová zo svojich kartičiek malým žiačikom, sediacim na koberci v strede triedy.  

  Prváčikovia nadšene a s radosťou opakovali slová a učili sa spojiť písmenko s obrázkom.

  Čarovné momenty z prežitej chvíle obdarúvania a myšlienky plynúce z nich najlepšie vyjadria tieto citáty:

  „Budúcnosť najviac obdaruje ten, kto dáva všetko súčasnosti“.  (Albert Camus) 

  „Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje“. (Matka Tereza) 

  „Čím viac milujeme a darujeme sa, tým sa náš život stáva významnejším a hodnotnejším“. (Hermann Hesse)

  „Darovať, to znamená, akoby si preklenul most cez priepasť samoty“ (Antoine de Saint-Exupéry)

  „Chráňte v sebe poklad, ktorým je láskavosť. Naučte sa darovať bez váhania, strácať bez žiaľu, získavať bez skupánstva“ (George Sand)

   

  Prváci si zamilovali fotogenické obrázky zvieratiek a iných predmetov z pexesa natoľko, že sa na druhý deň spontánne pustili do obkresľovania originálnych obrázkov. Úspech mali najmä zvieratká ako lev, psík, zebra, ale aj zmrzlina, domček, nezdravé jedlo. (Pozri fotogalériu).

   

  Na záver pripájam dve reakcie ôsmakov, ktorí bezprostredne po skončení prezentácie zhodnotili svoj English alphabet project takto: Maroš said: „ I really enjoyed making the paper cards, I hope that the kids like them“. Aurélia said: „It was very nice that we got the job to make the alphabet for the little kids. I was pleased. Children can learn English better with the alphabet:)“.

   

  Ďakujem všetkým žiakom 8.B za ochotu, vytrvalosť a lásku, ktorú vložili do svojich umeleckých dielok. Ďakujem aj kolegyniam, ktoré sa spolupodieľali na projekte svojimi nápadmi a návrhmi: Mgr. Ľudmile Plavčanovej a PaedDr. Milene Koščovej.

   

   

  Autorka príspevku: PhDr. Andrea Mladá

  Foto

 • Divadelné predstavenie v divadle Viola 1.C, 3.B

  Divadelné predstavenie v divadle Viola 1.C, 3.B

  Po dlhých mesiacoch čakania sme sa konečne dočkali návštevy divadla. Bol to krásny zážitok, hlavne pre prvákov, pretože pre nich to bolo ich prvé spoločné divadelné predstavenie. Letná “koktejlová” zmes zamiešaná hudbou, spevom, naplnená osviežujúcim humorom, a ozdobená príjemnou interakciou hercov s nami - divákmi, vytvárala tú správnu “chuť” letného divadelného opojenia. A musíme uznať, že sme si to vychutnali do posledného dúška.Tr. uč. L. Lissiouid, S. Gáliková

  Foto

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530