Navigácia

 • Milí žiaci, rodičia a športoví priatelia

  Milí žiaci, rodičia a športoví priatelia

  Just Gym Fitness Club zahájil svoju pravidelnú činnosť v telocvični ZŠ Šmeralova. V rámci projektu podporeného Prešovským samosprávnym krajom realizuje cvičebný program pre deti vo veku 6 – 12 rokov. Hravou formou realizovaná pohybová príprava je vhodná na zlepšenie motoriky, kondície a zdravia detí.

  Každý týždeň, v utorky a štvrtky od 15:30 do 16:30 v telocvični ZŠ Šmeralova,  ponúkajú certifikovaní a školení tréneri športové aktivity pre školopovinné deti.

  Bližšie informácie dostanete na

  Mail: fitmaker@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 771918

 • Záujmové útvary v školskom roku 2022/2023

  Vážení rodičia! Ministerstvo školstva od roku 2004 finančne podporuje záujmové vzdelávanie na školách prostredníctvom vzdelávacieho poukazu. ZŠ Šmeralova poskytuje záujmové vzdelávanie v nižšie uvedených útvaroch, a taktiež aj v školskom klube detí. V prípade, že sa rozhodnete odovzdať vzdelávací poukaz ZŠ Šmeralova, podpísaný poukaz doručte triednemu učiteľovi do 23.9.2022.

  Ponuku záujmových útvarov a prihlášku  zverejňujeme v záložke "Záujmové útvary"

 • 7. 9. 2022

  Aktualizovali sme modul Záujmové útvary

 • Plenárne zasadnutie a triedne aktívy

  Plenárne zasadnutie a triedne aktívy

  Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie a triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 12.9.2022.

  Program:

  16:30 Plenárne zasadnutie rodičov bežných (klasických tried)                    miesto: školská jedáleň         

  program: správa o hospodárení, výška príspevku na školský rok 2022/2023

  17:00 triedne aktívy všetkých tried                                                              miesto: učebne

  program: voľba triednych dôverníkov                                                         

  18:00 stretnutie dôverníkov bežných (klasických) tried                              miesto: zborovňa                   

  program: voľba predsedu Rady rodičov bežných (klasických tried

  Na Vašu účasť sa tešia učitelia a vedenie školy

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022 /2023

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2022 /2023

   V pondelok 5.9.2022 sa otvorili brány ZŠ Šmeralova. Naša škola privítala svojich žiakov. Najviac sme sa tešili na nových prváčikov, ktorých bolo neúrekom ako každý školský rok. Aby sme si tento deň ozvláštnili, na školskom ihrisku nás čakalo pódium, na ktorom sa vystriedali recitátorky Kajka a Olívia, speváčka Soňa aj gymnastka Veronika. Svojim príhovorom nás potešil aj pán riaditeľ, Ľ. Bodnár a Z. Bednárová, poslankyňa mestského zastupiteľstva. Všetko zastrešoval konferencier Jakub. Počasie nám prialo a tak to bol pre nás pekný umelecký zážitok.

  Foto

 • M VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 4. kolo

  M VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 4. kolo

       Vyvrcholením snaženia všetkých atletických oddielov a klubov v rámci VsAZ (Východoslovenský atletický zväz) bolo 4. kolo , ktoré rozhodlo o konečnom poradí v kategóriách dorastu a mladšieho žiactva. Snaženie športovcov počas štyroch bodovacích kôl prinieslo mnohým klubom a oddielom svoje ovocie v podobe medailových umiestnení. V týchto štyroch kolách si niektorí atléti svojimi výkonmi v rôznych atletických disciplínach urobili svoje osobné maximum a tým najlepšie bodovo prispeli svojmu družstvu k čo najlepšiemu konečnému výsledku. V týchto dvoch kategóriách dorastu a mladšieho žiactva sa na konečné fantastické druhé miesto v kategórii mladších žiakov postavili na stupeň pre víťazov naši chlapci z klubu ŠŠK Junior Prešov a tým potvrdili, že sa oplatí trénovať a vydať zo seba maximum. Zloženie nášho strieborného družstva bolo zo žiakov športových tried 5.B.,6.B. a 7.B.

  Veľké poďakovanie rodičom za ich snahu a podporu , veľké ďakujem trénerom a samozrejme predovšetkým mladým športovcom. Konečné výsledky sú zverejnené na webovej stránke atletika.sk. Pevne verím, že takéto fantastické umiestnenia našich športovcov, ktorí sú súčasťou športových tried na ZŠ Šmeralova, trochu viac povzbudí aj tých, ktorí stále hľadajú výhovorky ,ako sa nepričiniť o čo najlepšie zviditeľnenie školy, klubu, seba ale aj mesta Prešov.

  Maľcovský

  Foto

 • Oznam

  Priloha_1.pdf​​​​​​​

 • M VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a M VsAZ v päťboji mladšieho žiactva

  M VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a M VsAZ v päťboji mladšieho žiactva

       V metropole východu v Košiciach sa uskutočnili atletické preteky , ktoré boli vyvrcholením snaženia sa všetkých nadšencov atletiky v rámci VsAZ (Východoslovenského atletického zväzu).Boli to M VsAZ pre starších žiakov a staršie žiačky a 5-boj pre mladších žiakov a žiačky. Samozrejmosťou bolo, že sme nechýbali aj my z nášho ŠŠK Junior Prešov. Dosiahli sme niekoľko pódiových umiestnení a mnohí naši pretekári si v svojich disciplínach urobili osobné rekordy. Konečný sumár medailových umiestnení bol dve zlaté, dve strieborné a štyri bronzové medaily.  Konečné výsledky sú zverejnené na webovej stránke atletika.sk.

  Chcem vysloviť veľkú vďaku pretekárom nášho klubu , ktorí aj napriek prázdninovému obdobiu zabojovali a svojimi výsledkami opäť potvrdili fantastické postavenie nášho atletického klubu v rámci VsAZ. Samozrejme poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí svojím prístupom podporujú naše atletické nádeje a v neposlednej miere veľká vďaka aj trénerom.

  Maľcovský

  Foto

 • Letné sústredenie žiakov športových tried 2022

  Letné sústredenie žiakov športových tried 2022

        V prázdninové obdobie bolo podľa plánu práce na školský rok 2021/2022 naplánované ,,Letné sústredenie 2022,, pre žiakov športových tried a členov ŠŠK Junior Prešov. Toto sústredenie malo za úlohu pripraviť našich pretekárov na nadchádzajúce atletické obdobie a súťaže. Sústredenie prebiehalo v týždni od 15.8.2022 – 19.8.2022 a od 22.8.2022 do 26.8.2022. Tréningové jednotky boli rozdelené do dvoch blokov a to od 08:00 hod. do 09.45 hod. prvá fáza , ktorá bola zameraná na vytrvalosť , silovú prípravu a od 10:15 hod. do 12:00 hod. druhá tréningová jednotka , ktorá bola zameraná na rýchlosť, zdokonaľovanie technických disciplín a športové hry. Sústredenia sa zúčastnili dievčatá v počte štrnásť  a chlapci v rovnakom počte. Počas celého sústredenia nám prialo počasie a neboli zaznamenané žiadne zranenia. Také športové aktivity majú za úlohu nielen zabezpečiť lepšiu pripravenosť na atletické súťaže, ale majú za úlohu aj stmeliť mladý kolektív dievčat a chlapcov.


  Na záver chcem poďakovať všetkým športovcom, ktorí obetovali svoj prázdninový čas na športové aktivity a bohužiaľ  na druhej strane ma mrzí, že neprišlo viac takýchto nadšencov atletiky a športu.

  Maľcovský, Sedláková

  Foto

 • 26. 8. 2022

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE!

  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ JE VÁM K DISPOZÍCII V DŇOCH 23.8. – 2.9.2022  V ČASE OD 8:00 – 12:00. HOD.

  ĎAKUJEME

 • M VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 3. kolo

  M VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 3. kolo

  V prázdninovom a dovolenkovom režime sa na štadióne TU Košice uskutočnili ďalšie preteky M VsAZ družstiev pre kategóriu dorastu a mladšieho žiactva tretie kolo. Náš klub mal zastúpenie v každej z kategórií . Počasie prialo pretekárom počas celého podujatia a tak mohli všetci zabojovať o čo najlepšie výsledky do celkového konečného bodovania pre svoje družstvo.  Konečné výsledky z tohto tretieho kola sú zverejnené na webovej stránke atletika.sk.

  Chcem vysloviť veľkú vďaku pretekárom nášho klubu , ktorí aj napriek prázdninovému obdobiu zabojovali a pre svoje družstvá z jednotlivých kategórií získali cenné body do konečného hodnotenia.

  Maľcovský , Sedláková

  Foto

 • 4. 8. 2022

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 11. 7. 2022

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Do práce na bicykli...

  Do práce na bicykli...

  ...aj učitelia našej školy sa zapojili do tejto kampane, aby podporili rozvoj nemotorovej dopravy. Nebolo to pre nás až také náročné, lebo s hrdosťou môžeme povedať, že viacerí učitelia "Šmeralky" využívajú ekologické druhy dopravy v priebehu celého roka. Najazdili sme minimálne 875,99 km a ušetrili minimálne 222,14 kg. Áno, minimálne, lebo nie všetci kolegovia boli v kampani zaregistrovaní, ale tiež chodili do práce na biku, kolobežke alebo pešo.  Teší nás, že učitelia sú vzorom pre mnohých našich žiakov, ktorí podobne využívajú tieto prostriedky dopravy do školy. Ešte veľa bezpečných kilometrov.

  "SMEBIKESME" tímy

  Foto

 • Šmeralka to ukončila

  Šmeralka to ukončila

  Dnes, v posledný školský deň, sa areálom ZŠ Šmeralová ozýval veselý spev a tanec. Nechýbali
  básničky, príhovor hostí, riaditeľa školy a deviatakov. Odovzdali sa ocenenia a záver patril tradične
  deviatakom, ktorí sa rozlúčili Hymnou školy. Nálada bola výnikajúca. Želáme všetkým pekné
  prázdniny.

  Foto

 • Koncoročné exkurzie triedy 7.C

  Koncoročné exkurzie triedy 7.C

  V rámci predmetov dejepis a geografia sa trieda 7.C zúčastnila dvoch exkurzií. Tou prvou bola návšteva Ľubovnianskeho hradu a skanzenu dňa 16.6.2022, kde sme si pozreli exteriér a interiér hradu a zároveň si pripomenuli niektoré udalosti a osobnosti, o ktorých sme sa v siedmom ročníku aj učili. Na hrade nás milo prekvapilo aj sokoliarske vystúpenie, ktoré pre nás bolo len bonusom. Po prehliadke hradu sme sa presunuli do neďalekého skanzenu a pripomenuli si spôsob života našich predkov. Žiaci sa ale  najviac tešili na návštevu čokoládovne v Hniezdnom. Pochutnali si na čokoláde a palacinkách rôzneho druhu. Z Hniezdneho sme sa už pobrali rovno do Prešova, kam sme sa vrátili vo večerných hodinách.

  Druhou exkurziou bola návšteva našich Vysokých Tatier – Štrbského plesa a Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici dňa 20.6.2022. Cesta trvala o niečo dlhšie, stála však za to. Po príchode do Tatier sme sa prešli okolo celého Štrbského plesa. Prechádzka nebola náročná. Po nej sme sa išli občerstviť do neďalekých stánkov a priľahlej reštaurácie. Každý si prišiel na svoje. Po obedňajšej prestávke naše kroky smerovali do Tatranskej Lomnice, kde sme si obzreli Múzeum TANAPu a dozvedeli sa zaujímavé informácie o rastlinstve a živočíšstve Tatier. Pred múzeom sa nečakane zjavil aj nečakaný živý návštevník z lesa. Po krátkom fotoshootingu sme sa pobrali domov.

  V oboch prípadoch sme využili verejnú dopravu, ktorá bola pre našich žiakov miestami zážitkom. Triede 7.C sa tieto dva spoločne strávené dni páčili a nám ako vyučujúcim tiež. Počasie nám prialo. Odniesli sme si so sebou nielen veľa pozitívnych dojmov, ale aj vedomostí.

  Silvia Revická

  Foto

 • Na záver sme si užili Vysoké Tatry

  Na záver sme si užili Vysoké Tatry

  Žiaci 9.D triedy sa pobyt na našej škole rozhodli ukončiť triednym výletom. V záverečných dňoch školského roka sa spolu s pani učiteľkou Beľuškovou a triednou učiteľkou Fechovou vybrali vlakom do Novej Lesnej. Výlet sa začal prírodovednou prechádzkou v okolí Štrbského Plesa. Následne sa presunuli do Hotela Eufória v Novej Lesnej, kde po celodennom pobyte slnkom unavení, ale plní dojmov, pokračovali v spoločnom večernom programe. Nasledujúci deň si pobyt spríjemnili prechádzkou v krásnej vysokohorskej prírode v okolí obce Nová Lesná.

  Aj napriek horúcemu počasiu si výlet užili a plní dojmov sa vrátili domov. Škoda, že to bol posledný spoločný výlet s touto partiou výnimočných, pozitívne naladených mladých ľudí ...

  p. uč. Fechová a Beľušková

  Foto

 • 2.D – projekt KozmixLab – Štyri ročné obdobia

  2.D – projekt KozmixLab – Štyri ročné obdobia

  Aj my žiaci 2.D triedy sme sa zapojili do projektového vyučovania v rámci projektu KozmixLab. Hľadali, tvorili, kreslili, bádali, písali... sme počas 2. polroka a na koniec sme vytvorili -Triedny kalendár - na každé ročné obdobie s dôležitými sviatkami, udalosťami, oslavami menín i narodenín, so zmenami dĺžky dní a nocí, so zmenami počasia, prírody...a veľa iného. Sme radi, že sme sa mohli do tohto projektu zapojiť.

  Mgr. Martina Policianová

  Foto

 • Školský výlet Nižná Myšľa

  Školský výlet Nižná Myšľa

  Napriek vysokým teplotám sme sa 28.6.2022 vybrali do Nižnej Myšle. Archeologické pamiatky obyvateľov chotára dnešnej Nižnej Myšle sa našli na kopci Skalka nad Olšavou a na Kopaniskách.  Ide o kamenné štiepané nástroje a čepele z poslednej doby ľadovej. Archeológovia objavili aj pohrebisko s kostrovým spôsobom pochovávania. Do dnešných dní sa tam preskúmalo až 800 hrobov. Všetky náleziská sú umiestnené v múzeu, ktoré sa nachádza v dedine. Dobrovoľníci, ktorí sa o archeoskanzen starajú nám všetko ukázali, vysvetlili a nakoniec si pre žiakov pripravili aj vzdelávaciu súťaž so sladkou odmenou. Ďakujeme! 

  Z. Bergmannová

  Foto

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530