Navigácia

 • Školské kolo Biologickej olympiády – kategória E

  Školské kolo Biologickej olympiády – kategória E

  Dňa 6.2.2024 prebehlo na našej Šmeralke školské kolo Biologickej olympiády – kategória E.

  V kategórii E – botanika sa na 1.mieste suverénne umiestnila Emily Petríková (7.C).

  V kategórii E – zoológia 1.miesto získal Jakub Vrabeľ (8.C), 2.miesto Juraj Jakub Jurčišin (7.C) a 3.miesto Filip Rojček (7.C).

  Všetkým blahoželáme a postupujúcim z 1. a 2.miesta držíme prsty v okresnom kole.

  p.uč.Bryndzová, Macejová

 • Deň bezpečnejšieho internetu

  Deň bezpečnejšieho internetu

  Druhý februárový utorok si pripomíname Deň bezpečnejšieho internetu. Internet by mal byť bezpečnejším miestom pre deti, mladých ľudí, pre všetkých. Preto je potrebné s deťmi hovoriť o nástrahách online sveta.

  Možno viete, možno nie, aj na Internete platia pravidlá slušného správania. Tieto pravidlá poznáme pod názvom Netiketa. Tento názov vznikol spojením a skomolením slov net - sieť    a etiketa (angl. etiquette) – súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti.

  Tu je 10 základných pravidiel:

  1. Nepoužívaj počítač s úmyslom spáchať škodu iným.
  2. Nepoužívaj počítač iného bez predchádzajúceho dovolenia.
  3. Neprezeraj si dáta iných ľudí.
  4. Nešír a nepoužívaj program, za ktorý si nezaplatil.
  5. Nepoužívaj počítač na šírenie lží.
  6. Nepoužívaj počítač na krádež.
  7. Premýšľaj o spoločenských následkoch toho, čo si pomocou počítača stvoril.
  8. Nebráň iným používať počítač.
  9. Nepoužívaj neoprávnene počítačové zdroje iných ľudí.
  10. Používaj počítač ohľaduplne a uvážene.

   

  Dodržuj všetky pravidlá slušného správania sa z reálneho života aj v tom virtuálnom. Nezabudni, že na druhej strane počítača, kam adresuješ svoje slová, je človek.

 • OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

  OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 5. 2. 2024 sa konal 16. ročník OKRESNÉHO KOLA DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY, kde sme opäť nechýbali. Olympiáda pozostávala z 3 častí: v rámci monotematickej časti sa žiaci museli popasovať s otázkami o slovenských hradoch, zámkoch a kaštieľoch, ročníkového učiva a regionálnych dejín mesta Prešov.

  Tí najlepší sa umiestnili nasledovne:

  Kategória F:

  5.miesto – Matiáš Parada

  Kategória E:

  3.miesto – Tatiana Bučková

  Kategória D:

  9.miesto – Lukáš Durkáč

  Kategória C:

  3.miesto – Michaela Kustrová

   

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   

  vyučujúca dejepisu J.Beľušková

  Foto

 • Empatia - medzinárodná online hodina

  Empatia - medzinárodná online hodina

  Empatia v škole je jedným z komponentov nášho tohtoročného eTwinningového medzinárodného projektu Wellbeing At School. Deti pomenúvavali emócie a pocity, vytvárali (kreslili) rôzne emotikony, kde využívali aj zaujímavé digitálne nástroje. Mladí etwinneri  ďalej stvárňovali nimi navrhnuté situácie v škole súvisiace s touto témou a to s využitím jednoduchej dramatizácie. Videá partnerských škôl sú zhromaždené v spoločnej e-knihe. Záverom tejto časti bola 9.2. 2024 spoločná online hodina https://sdu.sk/iViE, kde sa deti videli, pozdravili, predstavili sa v angličtine i v slovenčine a odpovedali na otázky, ktoré boli zamerané na situácie vyjadrené vo videách. 

  Mladí eTwinneri zo Šmeralky 

  Foto

 • Halové majstrovstvá VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a dorastu

  Halové majstrovstvá VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a dorastu

   

  Halové majstrovstvá atlétov východoslovenského atletického zväzu sa už tradične konali v krásnej atletickej hale v maďarskom meste Nyíregyháza. V tomto roku však organizátor rozdelil preteky podľa kategórií. Za náš klub teda pretekali žiačky a žiaci našej školy v kategóriách staršieho žiactva a dorastu. Mladších žiakov čakajú halové majstrovstvá Slovenska vo viacboji a potom halové majstrovstvá jednotlivcov, ktoré sa budú konať v Banskej Bystrici začiatkom marca.

  Kvôli chorobnosti sme vyrazili v menšom počte ako sme pôvodne plánovali, no aj napriek tomu naši atléti bojovali o čo najlepšie umiestnenie a vylepšenie osobných rekordov. Každá takáto skúsenosť ich posúva v príprave na Majstrovstvá Slovenskej republiky.

   

  Pódiové umiestnenia:

  300 m starší žiaci – 3. miesto – Moravčík Daniel –  41,45 s

  Vrh guľou 4kg starší žiaci – 1. miesto – Gergovský Jozef Daniel – 11,92 m

  300 m staršie žiačky – 2. miesto – Bučková Laura – 46,02 s

  800 m staršie žiačky – 1. miesto – Bučková Laura – 2:37,15min

  2000 m staršie žiačky – 3. miesto – Trusová Michaela – 8:43,22 min

  3000 m dorastenky – 1. miesto – Martonová Kristína – 13:40,72 min

   

  Všetkým našim športovcom ďakujeme za to, že obetovali svoj voľný čas a namiesto oddychu išli reprezentovať klub ŠŠK Junior Prešov.

   

  Sedláková, Maľcovský

  10.2.2024

   

  Foto

 • Atletický piatok mladšieho žiactva

  Atletický piatok mladšieho žiactva

  V piatok 9.2.2024 v poobedňajších hodinách sa v novej  atletickej  hale v Košiciach pri ZŠ L. Novomeského 2, uskutočnila atletická súťaž pre kategóriu mladšieho žiactva s názvom Atletický piatok. Usporiadateľom tejto súťaže bol klub Atletika Košice o. z. a hlavnou úlohou tohto stretnutia mladšieho žiactva bola predpríprava na halové M VsAZ v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnia 9.3.2024. Disciplíny , ktoré museli absolvovať športovci boli skok do diaľky, beh na 50y( cca 45 metrov), beh na 50y cez prekážky. Náš klub ŠŠK Junior Prešov mal na tomto podujatí 22 mladých nádejných atlétov, ktorí si zmerali sily s rovesníkmi z iných atletických klubov. Keďže sa jednalo len o prípravnú súťaž, medaily a diplomy sa mladým atlétom neodovzdávali, ale to ich neodradilo podávať čo najlepšie výkony. V Košiciach bol tento pretek pre niektorých žiakov športovej triedy 5.B prvým kontaktom s kráľovnou športu atletikou. Atmosféra bola perfektná a svoje ratolesti povzbudzovali aj rodičia, ktorí v Košiciach sledovali športové predpoklady v atletických disciplínach svojich detí.  

     Na záver veľké poďakovanie športovcom, rodičom a v neposlednom rade aj trénerom, ktorí v tréningovom procese predávajú svoje skúsenosti a zručnosti naším mladým zverencom.

  Maľcovský

  Foto

 • Triedny karneval v 6.E

  Triedny karneval v 6.E

  „Fašiangy, Turíce, Veľká Noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude“

           Aj takto by sme mohli začať náš triedny karneval, žiaci sa prezliekli do masiek a hodinu techniky sme obohatili o „fašiangovú zábavu“. Žiaci si preverili svoju trpezlivosť a „pevné nervy“ pri koordinácií oka a ruky...a hoci sa to zdalo jednoduché, nebolo. No suverénna víťazka Lucka to zvládla hneď niekoľko-krát.

  Ďakujem žiakom za príjemne strávený čas.

  Mgr. Z. Kmecová

  Foto

 • ELEsparks

  ELEsparks

  Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov organizuje tento rok už 8. ročník súťaže družstiev v anglickom jazyku ELEsparks  pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl. Jej hlavným cieľom je propagovať a popularizovať anglický jazyk, ale aj podporiť prácu v tímoch.

  Aj tentokrát sa do tejto súťaže zapojili tímy ôsmakov a deviatakov zo „Šmeralky“, ktoré museli v priebehu mesiacov december a január vypracovať dve domáce kolá. Najviac sa darilo tímu Nevieme nič (Michaela Hudáková, Nela Kličková, Mária Kvokačková) z VIII.A triedy. Dievčatá postúpili medzi 6 najlepších družstiev, ktoré sa stretnú v školskom kole na pôde SPŠE.

  Všetkým tímom, ktoré vypracovali úlohy domácich kôl ďakujeme a víťazkám držíme palce v nasledujúcom kole.

   

  Alexandra Macejová, Zuzana Kmecová

  Foto

 • Deň bezpečného internetu

  Deň bezpečného internetu

  Deň 6. 2. 2024 nesie prívlastok Deň bezpečného internetu (Safer Internet day). My sme si tento deň pripomenuli aktivitami s cieľom urobiť internet bezpečnejším a lepším miestom. Tieto aktivity sa prelínali s aktivitami eTwinningového projektu Wellbeing At School, keďže digitálna bezpečnosť a opatrnosť je neoddeliteľnou súčasťou pohody v živote, a teda aj v škole, každého z nás. Deti si pozreli animácie objasňujúce netiketu,  vytvárali plagáty, porozprávali sa o následkoch závislosti na digitálnych technológiách, snažili sa vytvoriť a inscenovať situácie k daným témam. S partnerskými školami vytvárali interaktívnu pojmovú mapu v Canve zobrazujúcu pravidlá bezpečného digitálneho sveta. 

  M. Kormaníková

  Foto

  ChatterPix_2024-02-06-09_50_32_(1).mp4

 • MÚZEM SOLIVAR

  MÚZEM SOLIVAR

  Dňa 7.2.2024 sa žiaci tretích ročníkov vybrali na exkurziu do NKP Solivar v Prešove. Táto národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. Žiakov upútalo rozprávanie pani sprievodkyne a takisto budovy, cez ktoré prechádzali. Všetko, čo videli vo veľkom, si mohli prezrieť v podobe makiet v poslednej budove – múzeu. Žiaci boli obohatení o ďalšie zážitky a viac sa dozvedeli o minulosti baníckeho remesla Šariša.

  Zapísala: M. Valičková

  Foto

 • TAKÉ HODINY SÚ FAJN

  TAKÉ HODINY SÚ FAJN

  7. 2. 2024 žiaci VIII.C triedy mohli na hodinách výtvarnej výchovy opäť pracovať s netradičným materiálom, tentokrát s textilom.

  Bavlnené tašky, spreje, farby, fixky a pečiatky na textil poskytla mestská galéria v Caraffovej väznici. Žiakov práca bavila, veď aspoň na chvíľku sa mohli stať
  frajermi – sprejermi. Okrem toho si mali možnosť pozrieť víťazné práce výtvarníkov – amatérov. Pobyt v galérii žiakom spríjemnil bratislavský herec Peter Jamrich, s ktorým sa na konci odfotografovali.

  Také hodiny sú fajn. Kreatívne, zážitkové a s výrobkom, ktorému sa potešili aj rodinní príslušníci.

  Grocká

  Foto

 • Ako sme „kvízovali“, časť druhá.

  Ako sme „kvízovali“, časť druhá.

  Aj v tomto školskom roku žiaci z tried pre intelektovo nadané deti uzavreli prvý polrok svojej práce aktívnou účasťou na 2. ročníku Kvízobrania.

  Témy zábavno-vedomostného kvízu boli znovu rôznorodé (Európa, ľudské telo, sladkosti, hudba, film, Slovensko,  ...) a dali tímom zabrať. Najlepšie si s otázkami poradili a svoje prvenstvo z minulého roka obhájili žiaci z VIII.C.

  Medzi mladšími žiakmi si víťazstvo odniesol tím Maďarské klokany z V.C, za nimi však vôbec nezaostali ich mladší spolužiaci zo IV.C, ktorí si to s „druhostupniarmi“ skúsili prvýkrát.

  Všetkým tímom ďakujeme za skvelú atmosféru a víťazom blahoželáme.

   

  Alexandra Macejová

  Foto

 • FAREBNÝ SVET DETÍ

  FAREBNÝ SVET DETÍ

  Krása farieb je nenahraditeľná. V bežnom zhone si to takmer neuvedomujeme, no sú všade okolo a dotvárajú náš svet. Farby majú pre deti významnú úlohu vo vývoji ich zmyslov i predstavivosti, a preto sme sa im v ŠKD snažili priblížiť rôzne spôsoby objavovania sveta farieb. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o tom, ako a prečo vnímame a vidíme farby, čo je to farebné spektrum, ale aj to, ako na nás jednotlivé farby pôsobia. Deti v oddeleniach si pod vedením svojich vychovávateliek zrealizovali aj niekoľko experimentov s farbami. Sledovali vznik lentilkovej dúhy na tanieri, a tiež miznutie farieb po vložení farebného obrázka do vody. Bádateľské aktivity ich upútali i prekvapili. V závere týždňa sa všetky oddelenia školského klubu detí obliekli do vopred určených farieb. Farebný týždeň sa ukončil kreslením obrázkov podľa farebného zadania vo farbách dúhy. Vnímajme okolitý svet farieb, život je nádherne pestrý...

  J. Mikulová, A. Gergelčíková

  Foto

 • Knižnice sú pľúca. Knihy zas čistý, svieži vzduch, ktorý posilňuje srdcia.

  Knižnice sú pľúca. Knihy zas čistý, svieži vzduch, ktorý posilňuje srdcia.

  Aj naša trieda V. E sa rozhodla ísť dýchať svieži vzduch do knižnice Slniečko, kde sme nielen posilnili pľúca, ale  aj naše srdcia naplnili láskou. Pani knihovníčka nám ich zohriala  ,,láskavou rozprávkou“. V aktívnej rozprave sme prezentovali  rôzne podoby lásky –  lásku k jedlu, k mobilnému telefónu, k domácemu zvieratku, k prírode, k rodičom, k spolužiakom.

  Nič iné, ako kniha, nemá tú zázračnú moc primať ľudí, aby sa pozreli na svet inými očami.

  J. Fecková

  Foto

 • Súťaž Attoved

  Súťaž Attoved

  V utorok 23. januára 2024 sa uskutočnila celoslovenská súťaž Attoved. Je to online súťaž z prírodovedných predmetov - biológia, fyzika a chémia, kde súťažiaci počas 60 minút riešia 20 nezvyčajných úloh. Súťaž je určená pre žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl. Riešením úloh žiaci posilňujú logické, analytické a kritické myslenie, učia sa správne a efektívne riešiť problémy a získavajú prehľad z oblasti fyziky, biológie a chémie. Tohto kola sa zúčastnili aj žiaci našej školy a v celoslovenskom meraní síl si počínali veľmi dobre:

   

  kategória 7 - Aneta Stankovičová – VII. C – 3. miesto

  kategória 8 – Filip Cabúk – VIII. A – 4. miesto

  kategória 9 – Michaela Kustrová – IX. B – 7. miesto

   

  Srdečne blahoželáme!

   

  RNDr. Erika Fechová

 • Halové M VsAZ najmladšieho žiactva

  Halové M VsAZ najmladšieho žiactva

  Z poverenia VsAZ, Atletický klub AO Atletika Košice o. z.  usporiadal halovú atletickú súťaž pre kategóriu najmladšieho žiactva. V prekrásnom prostredí novej nafukovacej haly na ZŠ L. Novomeského 2 v Košiciach si svoje sily a atletické predpoklady prišli zmerať najmladšie nádeje atletiky v rámci Východoslovenského atletického zväzu. Naša výprava bola zložená z desiatich chlapcov a dvoch dievčat. Svoje zastúpenie tu mali športovci z Detskej atletiky ŠŠK Junior Prešov a dvaja chlapci z ŠŠK Junior Prešov na II. stupni ZŠ. V perfektnej atmosfére sa našim zverencom podarilo obsadiť aj medailové umiestnenia. V disciplíne vrh guľou si vybojoval fantastické tretie miesto žiak Oliver Bača z 4.B triedy. Disciplína skok do diaľky z miesta odrazu priniesla v kategórii žiakov krásne medailové umiestnenie a to konkrétne tretie miesto pre Martina Filipáka z 3.D triedy. Nomináciu nášho športovca sme mali aj v disciplíne skok do výšky , kde svoju prvú atletickú súťaž okorenil svojou prvou zlatou medailou žiak Theo Bednár z 5.B športovej triedy.

     Na záver veľké poďakovanie našim športovcom, ktorí robia pekné meno klubu Junior Prešov, samozrejme veľké poďakovanie rodičom a v neposlednej miere aj trénerom, ktorí sa snažia vychovať dobrých a úspešných mladých atlétov z ŠŠK Junior Prešov.

  Maľcovský, Sedláková

  Foto

 • ANJ – Story cubes

  ANJ – Story cubes

  Väčšina z nás pozná „Story cubes“, alebo u nás známe ako príbehy z kociek. Je to kocková hra, kde základom sú klasické šesťstenné kocky, ale namiesto bodiek majú rôzne obrázky príp. slová. Využívajú sa na rozvoj kreativity a fantázie, kde hráči tvoria príbehy.

  Aj my na hodinách anglického jazyka ich používame a tu sme uplatnili CLIL metódu - žiaci vyrobili kocky na hodinách techniky a následne sme ich využili a využívame na hodinách anglického jazyka. A už sa hráme a učíme v jednom.

  Hodiny sú zaujímavejšie a zábavnejšie a príbehy? jednoducho očaria a pobavia. 

  Mgr. Z. Kmecová

  Foto

 • Ekonomická olympiáda aj na našej škole

  Ekonomická olympiáda aj na našej škole

  Ekonomická olympiáda je súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Súťaž organizuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a pozostáva zo školského online kola.  

  Žiaci 8.A a 8.C sa zúčastnili súťaži 25.1.2024 a 9.A a 9.C v piatok 26.1.2024. Najlepšie skóre dosiahla Daniela Polanská /9.C/ a Martina Klimková /9.A/. 

  Srdečne blahoželáme. 

  Z. Bergmannová

  Foto

 • Okresné kolo matematickej olympiády

  Okresné kolo matematickej olympiády

  V stredu, 24.1.2024, sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v ZŠ Mirka Nešpora v Prešove, v zastúpení aj našich žiakov z piateho a deviateho ročníka.

  Ďakujeme, že ste sa zapojili. 

  Z. Bergmannová

  Foto

 • O včielkach a sladkom mede

  O včielkach a sladkom mede

  Takto by sme mohli nazvať naše pátranie po informáciách o včielkach. Počas hodín prvouky sme si s deťmi hrami na včielky priblížili život v spoločenstve. Zistili sme, že keď si prácu rozdelíme a navzájom si pomáhame, je to lepšie. Na začiatku nášho bádania sme ešte toho o včielkach veľa nevedeli. Svoje poznatky sme si rozšírili aj opravili pri práci s náučným textom a encyklopédiami o včelách. Začali sme, usilovne ako včielky, všetky nové informácie vlepovať a vpisovať do včeličkovej knihy. Pri práci to u nás vyzeralo ako v rušnom úli.  O tom, ako sa včielky chovajú, čo potrebujú a prečo sú pre nás také dôležité, nám prišiel porozprávať Kristýnkin ocko – pán Kuba. Vyskúšali sme si ochranný odev, ovoňali včelí vosk a ukázali, ako sa označuje kráľovná. Prostredníctvom fotiek a videí sme zistili ako sa stáča med aj načo má včielka žihadlo. Sladkou bodkou na záver nášho bádania o včielkach bola ochutnávka rôznych druhov medu. Celá táto dobrodružná cesta o včelách bola pre nás všetkých úžasným zážitkom.

  Lenka Lissiouid a žiaci 2.B 

  Foto

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530