Navigácia

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 20.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. OAJ je postupová súťaž každoročne organizovaná v troch kategóriách – 1A (žiaci 5.-7. ročníka), 1B (8.-9. ročníka) a 1C

  Vyhodnotenie kategórií:

  1A

  1. M. Mochňacký – IX.C
  2. M. Šima – VIII.C
  3. Ľ. Durkáč – VIII.C

  1B

  1. J. Kundrat – VI.C
  2. B. Pecúch – VI.C
  3. J. Fedorko – V.E

  1C

  1. A. Lambourne – VIII.A
  2. B. Uhrínová – IX.A

  Žiaci umiestnení na 1. mieste v jednotlivých kategóriách 1A a 1B postupujú do okresného kola. Žiak umiestnení na 1. mieste v kategórií 1C postupuje do krajského kola.

  Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich súťažných kolách.

   

  Mgr. Z. Kmecová

   

  Foto

 • Nadaní prváci rozvíjajú priestorovú predstavivosť a logické myslenie

  Nadaní prváci rozvíjajú priestorovú predstavivosť a logické myslenie

  Priestorová predstavivosť a logické myslenie majú význam pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa, zapamätávaní a učení. Nadaní prváci z Prešova sa zúčastnili zaujímavej výučby logického myslenia. Napokon už čoskoro sa zapoja do celoslovenskej súťaže pre nadaných žiakov – Logická olympiáda.

  Nadaní školáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove si vyučovanie matematiky spestrili riešením logických úloh. Úlohy rozvíjajúce priestorovú predstavivosť, matematický úsudok, logiku či verbálne myslenie darovala prvákom prostredníctvom projektu celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným. Tá je súčasťou projektov určených nadaným deťom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

  Prostredníctvom zaujímavých úloh sa žiaci zúčastnili riešenia chýbajúcich geometrických tvarov v obrazci, lúštili záhadu „naoko“ rovnakých zvieratiek, zamotané klbko mačiek, rozdielnosť syrových pochúťok, uloženie tmavých obdĺžnikov vo štvorcovej sieti, neposlušné lienky s čudnými bodkami, či meniace sa stromy. Súčasťou „logického“ učenia boli slovné hry, ktoré preverili verbálne myslenie detí, schopnosť reagovať, či širokú slovnú zásobu žiakov. Úlohy zaujali a neraz (aj) rozosmiali deti. Množstvo správnych riešení si prezenčnou formou spoločne objasnili.

  Riešenie logických úloh pre nadané deti pripravili zamestnanci Kabinetu odborného poradenstva školy. Na ďalšie z projektov sa môžu tešiť taktiež žiaci z iných tried. Už čoskoro ...

  Mgr. Ľuboš Lukáč

  Foto

 • Medzinárodný deň nevidiacich

  Medzinárodný deň nevidiacich

  Medzinárodný deň nevidiacich si pripomíname trinásteho novembra. Vyučovaciu hodinu zameranú na potreby ľudí so zrakovým postihnutím zorganizoval, pre žiakov našej školy, Kabinet odborného poradenstva školy v spolupráci s pani učiteľkou Mgr. Vierou Valičkovou.

  Život so zrakovým postihnutím je spojený s mnohými ťažkosťami. Pohyb a orientácia nevidiacich a slabozrakých, získavanie informácií, vykonávanie rôznych činností v domácnosti, varenie, upratovanie či nakupovanie. Nákladnými a technicky náročnými sú pomôcky, ktoré napomáhajú ľuďom so zrakovým postihnutím napr. čítať bežnú tlač. Súčasťou vyučovania žiakov sa stalo predstavenie písma nevidiacich, oboznámie s výcvikom slepeckých psov, pomôcok a potrieb zrakovo postihnutých, sledovanie krátkeho dokumentu o živote nevidiacich v zahraničí. 

  V úvode stretnutia žiaci spoznali „písmo nevidiacich“.

  Žiaci sa oboznámili so životom malého LOUISA, najmladšieho z detí Moniky a Šimona Reného Brailla. Už v detstve vynikal mimoriadnou inteligenciou a manuálnymi zručnosťami. Nešťastný pád v otcovej dielni zapríčinil oslepnutie chlapca, ktoré ho poznačilo na celý život. Do školy začal chodiť Louis v rodnej obci, neskôr navštevoval ústav v Paríži. Mladý Braille sa preslávil svetoznámym objavom – slepeckým bodovým písmom. Stal sa taktiež učiteľom ústavu.

  Zaujal spôsob používania znakov Braillovho písma, to je tvorené konfiguráciami reliéfnych bodov umiestnených v šiestich pozíciách matrice s dvoma stĺpcami a troma riadkami. Nemenej zaujímavým bol samotný prepis klasického textu do znakov Braillovho písma. Písmo sa zapisuje troma spôsobmi: ručné písanie na tabuľkách s bodkovadlom, Braillovské písacie stroje, počítačové tlačiarne na Braillovo písmo.

  Nevidiacim pomáhajú rôzne združenia

  V súčasnosti jestvuje množstvo združení, ktoré napomáhajú ľuďom so zrakovým postihom. Nájdete ich, samozrejme, aj na Slovensku. Nezisková organizácia Stopka prišla s prevratnou mobilnou aplikáciou, ktorá zrakovo postihnutým pomôže pri používaní dotykových telefónov. CORVUS je jedna z mála špeciálnych aplikácií na sprístupnenie vybraných funkcií smartfónu.

  Medzinárodný deň nevidiacich

  Pripomenutie Medzinárodného dňa nevidomých malo za cieľ objasniť žiakom život osôb so zrakovým postihnutím. 13. november je Medzinárodným dňom nevidiacich. V tento deň sa v roku 1745 narodil priekopník systematického vzdelávania nevidiacich Valentin Haüy, ktorý založil v Paríži v roku 1784 prvú školu pre nevidiacich. Okrem Medzinárodného dňa nevidiacich majú ľudia so zrakovým postihnutím v kalendári ďalšie dva významné dni – 15. október je Svetovým dňom bielej palice a 4. január Svetovým Braillovým dňom.

  Ďakujeme za podporu projektu o nevidiacich Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

  Foto

 • Exkurzia v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

  Exkurzia v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

  V stredu, 21.11.2018, sa plný autobus šiestakov zúčastnil  exkurzie v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Využili sme možnosť navštíviť výstavu venovanú včelárstvu. Žiaci videli včely, úle, rôzne pomôcky, vypočuli si prednášky o včelárstve, odliali si ozdoby zo včelieho vosku, ochutnali kvalitný med. Prešli sme skleníky, v ktorých momentálne dozrievajú tropické plody, prebehli sme sa po vonkajšom areáli, ktorý má aj po odkvitnutí bylín osobité čaro.

  Martina Bryndzová

   

  Foto

 • PASOVANIE PRVÁKOV

  PASOVANIE PRVÁKOV

  Dňa 26.10.2018 sa uskutočnilo "PASOVANIE PRVÁKOV" s cieľom adaptovať prvákov v školskom klube detí, spoznať prvákov z iných tried a upevňovať kamarátske vzťahy. Prváci boli pasovaní kráľom a kráľovnou, staršie deti  v spolupráci s vychovávateľkami z 1.a 7.oddelenia pripravili kultúrny program.

  Z. Hudecová

   

  Foto

 • Oznam - Testovanie 5

  Oznam - Testovanie 5

  Dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka -Testovanie 5, z matematiky a slovenského jazyka a literatúry .

  Príchod žiakov do školy je najneskôr o 7.45 hod.  Po ukončení testovania už vyučovanie nepokračuje, žiaci odchádzajú na obed a domov.

  Bližšie informácie – www.nucem.sk, alebo na stránke školy.

 • Nadaní štvrtáci sa zapojili do projektu Žime zdravo

  Nadaní štvrtáci sa zapojili do projektu Žime zdravo

  Intelektovo nadaní štvrtáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa zúčastnili zaujímavého projektu o zdravom životnom štýle. Projekt je súčasťou rôznych podujatí Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, ktoré organizuje pod značkou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

  Štvrtáci zo „Šmeralky“ to so zdravým životným štýlom myslia úplne vážne. Dôkazom je záujem nadaných školákov, ktorí sa zapojili do projektu Žime zdravo. Podujatie pripravila spoločnosť Imunoglukan s.r.o. v spolupráci s Kabinetom odborného poradenstva školy.

  Zdravý životný štýl, potreba pohybu a cvičenia, či samotné posilnenie imunity, to všetko je potrebné pre život. Pravidelné cvičenie a športovanie môže priaznivo ovplyvniť imunitný systém organizmu a jeho funkcie. Odborný pohľad na imunitu získali žiaci prostredníctvom informácií medicínskej reprezentantky spoločnosti Imunoglukan s.r.o. Mgr. Ildikó Lengyelovej.

  Imunitný systém si žiaci definovali ako súbor buniek a orgánov, ktoré sa spolupodieľajú na obrane organizmu proti cudzorodým zárodkom. Imunitu rozdelili na prirodzenú (vrodenú) a získanú (špecifickú), ktorá sa formuje v priebehu života na základe kontaktu s cudzorodými látkami (napr. baktériami).

  Prednáška priniesla množstvo nových informácií, ktoré boli zamerané na potrebu prijatia zodpovednosti za svoju imunitu. Tú „zocelíme“ najmä zdravým životným štýlom, pohybom, konzumáciou vitamínov (ovocia a zeleniny), ale aj rôznymi výživovými doplnkami, ktoré napomáhajú zachovať našu telesnú schránku v dobrej kondícii.

  Dôvodov pre zníženie našej prirodzenej imunity je niekoľko ..., sú to alergie, psychický a/alebo fyzický stres, napätie, vyčerpanosť, či anafylaxia (anafylaktický šok).

  Okrem spomenutých „nepríjemností“ ovplyvňujúcich našu imunitu, za zmienku stojí aj zmena počasia, ročných období, či teplotné rozdiely jednotlivých dní, ktoré dávajú zabrať nášmu organizmu. V tomto období sa považujú za vhodnú výpomoc rôzne výživové doplnky (najlepšie vo vhodnej kombinácii s vitamínom C, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému). Vitamín C si náš organizmus nedokáže syntetizovať, preto je potrebné prijímať ho v potrave. Je nevyhnutný pre organizmus, nakoľko v ľudskom tele plní mnoho dôležitých funkcií.

  Samotnú prednášku dopĺňala diskusia so školákmi, ktorých téma zaujala. Okrem názorov na danú problematiku predniesli školáci množstvo otázok týkajúcich sa imunity, správneho stravovania sa a životosprávy. Nechýbali ovocné a zeleninové taniere, zdravé nátierky, ktoré si žiaci pripravili spoločne so svojimi učiteľkami: Mgr. Juliánou Sedlákovou a Mgr. Slávkou Gálikovou. Súčasťou „stretnutia so zdravím“ boli rôzne cvičenia zamerané na zdravý životný štýl, komunikáciu, skupinovú prácu, logické myslenie, či tvorivosť. Projektové vyučovanie sa uskutočnilo za účasti odborných zamestnancov Kabinetu odborného poradenstva: školskej psychologičky Mgr. Petry Nastišinovej a školského špeciálneho pedagóga Mgr. Ľuboša Lukáča.

  Spoločnosť Imunoglukan s.ro. pripravila pre nadaných žiakov darčekové balíčky, ktorých súčasťou boli rôzne informačné brožúrky a reklamné predmety, ako aj vzorky výživových doplnkov.

  Nezabúdajme, že „veselá myseľ“ žiakov je polovica zdravia!

  Mgr. Ľuboš Lukáč

  Foto: Juliána Sedláková

   

  Foto

 • Exkurzia Brno

  Exkurzia Brno

  Vo štvrtok ráno sa autobus plný zvedavých žiakov zo Šmeralky rozbehol – smer Brno.

  Prvá zastávka – vrch Žuráň. Malilinkatý kopček neďaleko Brna, kde prebiehala v roku 1805 bitka troch cisárov pri Slavkove. Francúzsky generál Napoleon Bonaparte bitku vyhral a považoval ju  až do konca svojho života za svoje najväčšie víťazstvo.

  Potom sme sa presunuli do Vida centra – vedecko-zábavného parku, kde si žiaci vyskúšali, ako funguje fyzika, chémia a biológia v prírode. Vytvárali vlny, víry, ohrievali vzduch pod balónom, podľa farby plameňa zisťovali prítomnosť chemických prvkov. Naživo videli fotosyntézu, vyskúšali si resuscitáciu, odmerali krvný tep, vyskúšali silu vetra, obdivovali prácu mravcov. Vybraní žiaci sa zúčastnili pitvy bravčového srdca, to bol zážitok!!! Ostatní putovali po Vida centre po stopách Sherlocka Holmesa a riešili jeho záhady.

  Následne sme navštívili  druhú najväčšiu kosticu v Európe –Kostnicu sv. Jakuba, ktorá bola objavená len nedávno pri rekonštrukčných prácach na Kostole sv. Jakuba. Všetci sme mali zimomriavky z tohto pietneho a pamätného  miesta obetí  moru.

  Unavení a plní zážitkov sme v totálnej tme navštívili zámok Lednice a ubytovali sme sa. Po večeri sme zaspali ako bábätká. Ráno, hneď po raňajkách, sme vyrazili do centra mesta. S našou skvelou sprievodkyňou sme videli Hostice u troch kohútov, námestie Zelný trh, Kostol sv. Petra a Pavla, Starú radnicu s pokriveným stĺpom. Plní očakávania sme zostúpili do podzemného Labyrintu pod Zelným  trhem. Postupne sme prešli jednotlivé pivnice, kde sme sa zoznámili s históriu brnenských mešťanov.

  Napokon sme sa presunuli do národnej rezervácie Vývěry Punkavy v Moravskom krase. Priepasť Macocha je  138,5 metrov hlboká a je najväčšia v strednej Európe. Na okraji priepasti sú dva vyhliadkové mostíky. Prvý  je umiestnený na najvyššom bode priepasti , to bola naša prvá zastávka. Pohľad do takej hĺbky zamrazí.  Druhá zastávka bola na druhom mostíku a po dvoch kilometroch sme došli na samé dno priepasti, kde sa pred nami otvorili brány Punkevnej jaskyne. A to bol zážitok... Nádherná sila prírody v plnej krase - stalaktity, stalagmity, stalagnáty, krasové sintre, brčká, jazierka... Koniec prehliadky sme absolvovali na pramici po rieke Punkva, ktorá celú jaskyňu vyhĺbila.

  Veríme, že ešte dlho budeme čerpať z týchto  zážitkov.

  p. učiteľky Čorejová, Bryndzová, Fechová a Tomaščíková

   

  Foto

 • OK stolný tenis - 2. miesto

  OK stolný tenis - 2. miesto

   

  Žiačky deviateho ročníka si popri vyučovacích povinnostiach našli čas aj na šport.  Mária Čonková, Barbora Karabinošová, Nikola Kochanova obsadili v okresnom kole súťaže v stolnom tenise žiačok ZŠ 2. miesto. Za skvelý výsledok patrí okrem súťažiacich aj poďakovanie dlhoročnému trénerovi pánovi školníkovi Daňkovi. Výsledky: 1. ZŠ Tulčík, 2. ZŠ Šmeralova, 3. Svinia, 4. ZŠ Lipovce.

  Foto

   

 • Podpora Školského Športového Klubu JUNIOR

  Podpora Školského Športového Klubu JUNIOR

  Mesto Prešov poskytlo športovému klubu Junior Prešov dotáciu vo výške 3910 eur. na pokrytie výdavkov materiálno technického zabezpečenia športového klubu.

 • ERASMUS + v Paríži

  ERASMUS + v Paríži

  21.októbra som odletela do Paríža vďaka úspešnému projektu ERASMUS +. Absolvovala som päť dní s francúzskymi lektormi a kolegyňami z Litvy, Nemecka a Talianska. Vymenili sme si množstvo skúseností a získali sme nové informácie. Popoludní sme mali pripravený zaujímavý program, navštívili sme L´ Assemblée nationale, L´Hôtel de ville, L´Institut du Monde arabe. Nemohla chýbať ani návšteva palácov Versaille, Louvre, uličky umelcov Mont-Marte, baziliky Sacre-Coeur, múzea Pabla Picassa. Samozrejme, každá návšteva Paríža musí byť zakončená pohľadom na železnú dámu La Tour Eiffel.

  Verím, že všetky získané poznatky postupne využijem na hodinách francúzskeho jazyka, ktorý je prekrásny, ľubozvučný, s kráľovskou históriou.

  Alors, ouvrez vos livres á la page....

  Bon courage!

  M. Bryndzová

  Foto

 • Výstava Leonardium

  Výstava Leonardium

  Skvelú zážitkovú výstavu Leonardium navštívili štvrtáci z TND 7.11. Výstava je venovaná umelcovi, inovátorovi, inžinierovi, matematikovi a biológovi Leonardovi da Vincimu. Úlohou výstavy nie je len deti naučiť, ale najmä si vyskúšať, chytiť a objaviť to, čo  da Vinci vytvoril a ako pracoval. Žiaci mohli manipulovať s modelmi vynálezov, stavali prenosný most, digitálne manipulovali s obrazom Mony Lisy, testovali sa v kvíze, reprodukovali jeho diela, zostavovali geometrické štruktúry, prezliekli sa neho a skúšali funkčnosť jeho vynálezov. Bolo to naozaj skvelá a hodnotná výstava.

  Mgr. Juliána Sedláková

   

  Foto

 • 8. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • Halloweenska party

  Halloweenska party

  Počas týždňa 22.10 – 26.10. 2018 sa triedy 4.A, 4.C a 2.D  postupne na hodinách ANJ s p. uč. Mgr. S. Gálikovou oboznamovali  s nadchádzajúcimi sviatkami, ktoré sa slávia v anglicky hovoriacich krajinách. Hovorili sme o histórii sviatkov a okolnosti ich vzniku, naučili sme sa Halloweensky tanec, zaspievali piesne a zahrali sa niektoré hry. Vysvetlili sme si aj rozdiel medzi Halloweenom a Sviatkom všetkých svätých – ktorý sa oslavuje u nás. V závere týždňa triedy 4.A a 4.C pod vedením p. uč. Gálikovej  usporiadali Halloweensku party, ktorá sa snažila čo najviac priblížiť skutočnej party, ktorá sa oslavuje v anglicky hovoriacich krajinách.  

  S. Gáliková

  Foto

 • Šikovný chlapec a šikovné dievča 3. ročník - obvodové kolo

  Šikovný chlapec a šikovné dievča 3. ročník - obvodové kolo

  Dňa 25.10. sa tretiaci z 3.A, 3.B, 3.C tried zúčastnili obvodového kola súťaže Šikovný chlapec a šikovné dievča, ktorú organizuje ABC - centrum voľného času v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity- katedrou prírodovedeckých a technických disciplín. Súťaž je zameraná na riešenie rôznych úloh (hlavolamov, krížoviek, skladačiek, praktických a tvorivých úloh). Našim žiakom sa darilo, z piatich zúčastnených do finálového kola postúpili traja - Alicia Gállová, Tobias Barnoky, Soňa Sedláčková. Blahoželáme a držíme prsty v ďalšom kole:).

  triedni učitelia

 • AHOJ, REPUBLIKA !

  AHOJ, REPUBLIKA !

  Dňa 5.11.2018 sa žiaci IX.A, IX.C zúčastnili súťaže venovanej 100. výročiu vzniku Československa pod názvom Ahoj, republika! O zaujímavé, rozmanité a pútavé súťažné disciplíny sa nám na jednotku postarali šikovní a ochotní siedmaci – Janka Beľušková a Tomáš Maník.

  Medzi úlohami nechýbali obrazové ako aj slovné hádanky, práca  s dejepisnou mapou a ďalšie rôznorodé aktivity. Organizátori, účastníci, ale aj vzorné publikum si všetci takouto formou spestrili svoj inak rutinný školský deň a zároveň si tým aj pripomenuli túto nesmierne významnú a veľmi dôležitú historickú udalosť v dejinách Slovenska.

  Martin Mochňacký, IX.C

  Foto

 • Deň školských knižníc – 4.B

  Deň školských knižníc – 4.B

  Tú našu školskú knižnicu navštívili žiaci 4.B 24. októbra. Najprv sme si vysvetlili, ako sú rozdelené knihy rôzneho zamerania v knižnici tak, aby sa čitateľ rýchlo zorientoval. Potom sme prešli k aktivite, ktorá žiakov veľmi zaujala. Zvyčajne knihy, učebnice, odbornú literatúru najprv čítame a potom pracujeme s cvičeniami, tentoraz to bolo opačne. Žiaci dostali knihu Naše telo a hneď aj otázky a úlohy. O to ťažšie bolo ich vypracovanie. Ich úlohou bolo narýchlo vyhľadávať odpoveď na otázku, čiže pracovali metódou scanning a nepotrebovali čítať celý text. Žiaci zhodnotili túto hodinu ako perfektnú.

  Mgr. Juliána Sedláková

   

  Foto

 • STOP ŠIKANE !

  STOP ŠIKANE !

  Slovo „šikana“ pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, prenasledovanie, týranie. O šikanovaní v škole hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane týra spolužiaka alebo spolužiakov a používa k tomu agresivitu.

      Dňa 18.10.2018 na našu základnú školu zavítala preventistka z Krajského riaditeľstva PZ v Prešove  kpt. JUDr. Gabriela Gabošová. So žiakmi V.C triedy sa odborníčka v oblasti prevencie počas besedy venovala rôznym druhom šikanovania – medzi spolužiakmi v škole, mimo školy, spomenula dokonca i nový termín kyberšikana – šikanovanie prostredníctvom digitálnej komunikácie (mobilmi, cez sociálne siete).

      Žiaci sa dozvedeli, že šikanovanie je mimoriadne nebezpečná forma násilia. Je to psychické aj fyzické týranie, ponižovanie, obmedzovanie, vyhrážanie jedincov druhou osobou alebo skupinou osôb. Cieľom besedy bolo predísť takémuto správaniu medzi žiakmi a budovať v nich kamarátske vzťahy.

   

  J. Beľušková

   

  Foto

 • Jablkový „ošiaľ“

  Jablkový „ošiaľ“

  ...aj takto by sme mohli nazvať malý projekt, ktorý sme uskutočnili v októbri. Tento rok je k nám príroda štedrá a obdarila stromy množstvom jabĺk, preto sme sa rozhodli využiť to a ponúkať sa a obdarovávať jablkami navzájom. Mnohé deti a pani učiteľky, donášali jablká a dopĺňali košíky, a tak sa ktokoľvek mohol ponúknuť a doplniť si v tele vitamíny. Popritom sa deti oboznámili s liečivými účinkami jabĺk, ich vitamínovým zdrojom a mnohými inými užitočnými informáciami o jablku.

  Monika Kormaníková

   

  Foto

 • Zošity nás potešili

  Zošity nás potešili

  Žiaci 3.C sa v minulom školskom roku zapojili do projektu „ Od stromu k zošitu“. Cieľom projektu bolo zapojiť žiakov základných škôl do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň pripomenutie dreva ako jedinečnej obnoviteľnej suroviny, ktorá sprevádza človeka po celý jeho život vo veciach bežnej potreby. Vyhlasovatelia projektu, Lesy SR chceli týmto projektom poukázať na fakt, že práve zošity, ktoré deti používajú každý deň, sú vyrobené z dreva rastúceho v našich lesoch. Popritom si deti tiež ozrejmili, že aj recykláciou papiera sa zabezpečuje neustály kolobeh drevnej hmoty. Výtvarné práce našich žiakov sa síce nedostali na obaly zošitov, ale o to viac sme boli potešení, keď nás Lesy SR prekvapili a obdarovali. Poslali nám 500ks zošitov, ktoré boli prerozdelené žiakom 1. -4. ročníkov. Lesy, ďakujeme.

  Monika Kormaníková

  Foto

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530