Navigácia

 • Plavecká štafeta 2019

  Žiaci V.B, VII.B, IX.B aj v tomto roku prispeli odplávanými kilometrami do celkového súčtu Prešovskej plaveckej štafety. spoločne odplávali viac ako 14 kilometrovú vzdialenosť.

  Ľubomír Bodnár

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia

  Aj tohtoročná vianočná akadémia mala charitatívny rozmer. Žiaci, rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova prispeli na transparentný účet Mesta zriadený na pomoc obyvateľom bloku na Mukačevskej ulici sumou 825 €.

  Ľubomír Bodnár

 • Detský čin roka 2019

  Detský čin roka 2019

  Mesiac november a december sa na ZŠ Šmeralova niesol v duchu dobrých skutkov vďaka spolupráci triednych učiteľov  1. stupňa, vychovávateliek a v neposlednom rade žiakov.  

  Tí si od svojich učiteľov vypočuli skutočné príbehy všetkých kategórií nominovaných skutkov za Detský čin roka 2019 (Malý Veľký čin, Dobrý nápad, Pomoc v prírode, pomoc ľuďom, Pomoc rovesníkom, Pomoc v rodine a Záchrana ľudského života) a vhodením lístka do obálky zahlasovali za ten,  ktorý ich oslovil najviac. V každej jednej zo siedmych kategórií bolo nominovaných 5 obdivuhodných detských činov.

  Aby neostalo iba pri hlasovaní a dobrých činov nebolo málo, žiaci všetkých oddelení ŠKD mohli počas jedného týždňa vykonávať dobré skutky, ktoré sa zapisovali do Kalendára dobrých skutkov. Vychovávateľkyhodnotili priradené úlohy za daný deň, ktoré zahŕňali slušné správanie žiakov, ich kooperáciu a vzájomnú pomoc, udržiavanie čistoty v triedach, v jedálni, na školskom ihrisku či kŕmenie vtáctva. V závere týždňa sa kalendáre vyhodnotili a najlepší dobroprajníci boli odmenení medailami, ktoré vlastnoručne vyrobili žiaci v ŠKD.

  Šírenie dobrýchskutkov našich žiakov má svoje pokračovanie aj mimo školy. Vďaka projektu Vianočná pošta 2019, ktorá sa dostala medzi finalistov detského činu roka a dobrému úmyslu našich žiakov tak poputuje 60 vianočných pohľadníc do viacerých domovov dôchodcov. Seniorom snáď vyčaria úsmev na tvári. Lebo každý dobrý skutok je veľkým činom!

  Mgr. Anna Gergelčíková

  Mgr. Ľudmila Plavčanová

 • 1.kolo školskej ligy v Minihádzanej

  1.kolo školskej ligy v Minihádzanej

  Dňa 12.12.2019 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili 1. kola školskej ligy v Minihádzanej, ktorý sa konal v hádzanárskej hale na Nábrežnej. Rozdelení boli do dvoch kategórií: 1. - 2. ročník a 3. - 4. ročník. Naši mladší  minihádzanári odohrali vo svojej skupine  4 zápasy a starší 6 zápasov  s rovesníkmi z iných škôl(každý zápas trval 10 minút) . Po tomto úvodnom kole majú mladší žiaci na svojom konte 1 víťazstvo a 3 prehry, starší žiaci 3 víťazstva, 1 remízu a 2 prehry.

  Blahoželáme a držíme prsty v ďalšom kole:) 

   

  Mgr. Dušan Olejár

 • Prečo je more slané?

  Prečo je more slané?

  O tom, že geografia môže byť zaujímavá a zábavná, sa presvedčili aj žiaci 5.B. V rámci projektu IT Akadémia sme sa venovali téme “Prečo je more slané?” Išlo o celkom zaujímavý pokus. Žiaci si v dvojiciach vytvorili vzorky morí. Pomocou soli a vody zistili, že každé more má svoju salinitu. Následne do vody položili mrkvu, a čakali, či sa ponorí alebo ostane plávať na hladine.  O tom, že Mŕtve more je najslanšie, nebolo pochýb. 

  E. Birošová

  Foto

 • Možno príde aj Mikuláš...

  Možno príde aj Mikuláš...

  Prišiel ten deň, na ktorý čakalo azda každé dieťa v školskom klube. Deti očakávali s napätím či príde Mikuláš.   A veru prišiel. Do každého oddelenia vstúpil so svojimi pomocníkmi anjelikom a čertom. Najprv však vstúpil čert, aby sa presvedčil či Mikuláš môže prísť. A veru čert nemal veľa roboty.  Deti tichučko sedeli, niektoré kreslili, zaspievali vianočnú pesničku a aj  zatancovali. Mikuláš  deti odmenil sladkosťami a prisľúbil, že príde zas o rok. Oni však museli sľúbiť, že budú počas roka poslušné a usilovné. 

  PhDr. Katarína Lacková, Mgr. Jana Diová

 • Dňa 19.12.2019 - zmena organizácie vyučovania

  Dňa 19.12.2019 (štvrtok) bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie pre všetkých žiakov školy. Vyučovanie končí štvrtou vyučovacou hodinou. Školská jedáleň a  Školský klub detí budú v prevádzke.

   

 • OZNAM

 • Záchranárka Anka v ŠKD

  Záchranárka Anka v ŠKD

  V pondelok 9. decembra 2019 to v 9. a 11. odd. ŠKD vyzeralo ako na pracovisku úrazovej chirurgie. Všade bolo vidieť obviazané hlavy, ruky a nohy. Na základe názornej ukážky záchranárky Anky Kmecovej si deti ošetrovali fiktívne úrazy a rany. Naučili sa adekvátne reagovať a poskytnúť prvú pomoc v prípade úrazu.

   Mgr. Tamara Škovránkova, Mgr. Zuzana Hudecová

 • Vianočné zvyky a tradície

  Vianočné zvyky a tradície

  Zažili ste už tradičnú Štedrú večeru - s reťazou okolo stola, slamou, sekerou pod stolom, dreveným riadom či  cesnakom? Liali ste na Ondreja olovo, či pomúčení ako Lucie, Barborky odháňali zlo, choroby, vymetali izbu? Pripravovali ste tradičný stromček z pozlátka a prírodnín,  hrali sa na Troch  kráľov? Nie? Škoda, my, žiaci TND a 4.A,  sme to všetko a ešte omnoho viac zažili v škole 5.12. Okrem spomenutého sme si pochutnali na chutných domácich koláčikoch, "bobaľkoch", chlebíku, oblátkach či mede, zoznámili sa so šarišskými slovami, naučili sa šarišškú koledu, mali aj tzv. "večirky", kde sme si vyrábali náramky, party na hlavu, výšivky. Za hodnotné informácie ďakujeme aj našim hosťkám p. Kolpakovej a p. Gaľovej, starým a prastarým rodičom našich žiakov. Naše ľudové tradície sú naozaj krásne a hodnotné.

   

  Monika Kormaníková, Juliána Sedláková, Ingrid Storinská, Slávka Kormaníková, Terézia Pribulová

 • Vyhodnotenie školského kola OFJ

  Vyhodnotenie školského kola OFJ

  Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa.... A my sme skúšali našich siedmakov, ôsmakov a deviatakov z francúzskeho jazyka.

  Do školského kola sa zapojilo 16 žiakov.

  Ako to dopadlo?

  Kategória 1A:

  1.miesto - Tamara Katriňáková, 7.A

  2.miesto - Karolína Molková, 7.A

  3.miesto - Katarína Uličná, 7.A

  Kategória 1B:

  1.miesto - Barbora Bajusová, 8.A

  2.miesto - Saša Lorková, 8.A

  3.miesto - Nina Tutokyová, 9.A

  Kategória 1C:

  1.miesto - Nella Liana Nemogová, 5.C

  Víťazom držíme prsty v krajskom kole OFJ.

   

  Foto

 • Výtvarná súťaž “ Ochranárik číslo tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

  Výtvarná súťaž “ Ochranárik číslo tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

  Dňa 29.11.2019 sa v zasadacej miestnosti Okresného úradu v Prešove, konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže s témou „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“ Do súťaže bolo prihlásených približne 180 rôznorodých výtvarných prác. Vybrané práce sú vystavené vo vestibule OÚ.

          V  kategórií žiakov základných škôl II. stupňa sa na 2. mieste umiestnila Bianka Vaľková, žiačka 6.A triedy a na 3. mieste Petra Smolková, žiačka 9.A triedy. Odovzdávanie cien prebehlo pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112. Všetci ocenení si prezreli vo veľmi príjemnej atmosfére aj priestory koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, videli operátorov priamo pri práci a mali možnosť s nimi komunikovať.

                  Blahoželanie patrí obom výherkyniam a poďakovanie koordinačnému stredisku IZS.

                                                                                         PaedDr. Milena Koščová

  Foto

 • Šikovný chlapec, šikovné dievča - štvrtáci

  Dňa 6.11. sa niektorí šikovní štvrtáci zúčastnili obvodového kola súťaže Šikovný chlapec, šikovné dievča, ktoré organizuje ABC- centrum voľného času v Prešove. Žiaci si zmerali sily s inými deťmi v pamäťových, logických, tvorivých aktivitách. Úspešne nás reprezentovali žiaci Štefan Lejko, Nela Olejárová, Alicia Gállová, Tobias Barnoky a Soňa Sedláčková. Do finálového kola sa podarilo prebojovať Alicii, Tobiasovi a Soni. Všetkým blahoželáme a postupujúcim držíme prsty do finále.

 • Technická olympiáda 10. ročník

  Technická olympiáda 10. ročník

         V poradí 10. ročník okresného kola technickej olympiády sa uskutočnil na pôde základnej školy Sibírska. Organizátorom tejto olympiády ako tradične bolo ABC – Centrum voľného času Prešov. Súťažilo sa v kategóriách A, B a to v teoretickej časti , kde si preverili účastníci svoje vedomosti a v praktickej časti, ktorá bola zameraná na ich zručnosti. Naša škola mala mať svoje zastúpenie aj v jednej aj druhej kategórii, ale bohužiaľ pre nemoc musel odstúpiť jeden žiak z kategórie A , kde museli súťažiť dvaja súťažiaci a preto z tohto dôvodu sme mali obsadenú len kategóriu B. V tejto kategórii súťažil žiak 6.A triedy Tomáš Horňák. V prvej časti sa vykonávala praktická časť v trvaní 90 minút a potom nasledovala teoretická časť v trvaní 30 minút. Výsledky budú zverejnené na stránke ABC centra voľného času. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov.

  R. Maľcovský

  Foto

 • Thanksgiving day v 4.C

  Thanksgiving day v 4.C

  Deň vďakyvzdania je sviatok, ktorý sa oslavuje  v USA a Kanade. My sme si ho pripomenuli na hodine AJ dňa 29. novembra. Dozvedeli sme sa, že v USA ho oslavujú štvrtý štvrtok v novembri a v Kanade druhý pondelok v októbri. Prvýkrát ho slávili v roku 1621 ako deň poďakovania Indiánom za to, že pútnikom pomohli s ubytovaním a potravou. Typické jedlá pre tento deň sú napríklad batáty, tekvicový koláč, brusnice, moriak a jablkový mušt.Ďalej sme sa dozvedeli, ž v tento deň, sa koná veľký festival, športové podujatia aj tradičné udelenie milosti moriakovi. Takýmto spôsobom sme sa trochu  dozvedeli o histórii krajiny, ktorej jazyk sa učíme.

  Adam Sofi, Alicia, Karin a Zuzana

 • Indiánske príbehy

  Indiánske príbehy

  Žiaci 4.A, 4.C. a 3.C sa zúčastnili zážitkového čítania vo Viole. Zapájali sme sa do príbehu a rozprávali o Indiánoch a ich zvykoch. Vypočuli sme si príbeh o chlapcovi a flaute a o výprave k Indiánom. Príbeh bol sprevádzaný hrou na flaute, spevom piesne, to sa nám veľmi páčilo.

  Tamara, Sebastián, Filip K.

 • Všetkovedko - 28.11.2019

  Všetkovedko - 28.11.2019

  Po roku si naši druháci, tretiaci a štvrtáci opäť zasúťažili vo vedomostnej súťaži Všetkovedko. Úlohy boli ľahšie i náročnejšie a to z rôznych oblastí, ale 66 žiakov našej školy ich určite zvládlo. Držíme palce!

  Mgr. Juliána Sedláková

 • Beseda o počítačovej bezpečnosti

  Beseda o počítačovej bezpečnosti

  Dňa 29.11. sa v triedach TND uskutočnili komunity alebo besedy o počítačovej bezpečnosti. Rozprávali sme sa s pani Cabúkovou zo spoločnosti Slovak Telekom a dozvedeli sa o bezpečnosti posielania správ, e mailov, o bezpečnosti podávania informácií atď. Uvedomili sme si, že opatrnosti na počítači nikdy nie je dosť.

  Kiko, Maty, Tobi, Michal, Filip C. , Luky

 • Vystúpenie Šarišančeku

  Vystúpenie Šarišančeku

  V dnešnej dobe kedy sa hodnoty ľudí prikláňajú skôr k povrchnosti, materializmu a sebectvu je veľmi potrebné upriamiť pozornosť našich detí (našej budúcnosti) na hodnoty lásky, pravdy, nefalšovanej zábavy a v neposlednom rade na zvyky a spôsob života našich predkov. Preto 4.B, 4.D a 1.E navštívili vystúpenie detského folklórneho súboru Šarišanček a vystúpenie, musím priznať predčilo očakávania. Aj žiaci našej školy z rôznych tried sú súčasťou súboru a mali nezastupiteľné funkcie. Mária Kvokačková, Leonard Mačák a Dávid Polician (žiaci 4.B) sú naši spolužiaci z triedy, preto bolo pre nás vystúpenie nazabudnuteľné ešte viac.

  Program súboru „Žimno, prežimno, pod oblačkom stac“ bol prierezom ľudových tradícii v čase od Lucie do Fašiangov. Prostredníctvom tancov ako je Šarišská polka, Zbojník, Na Luciu, Nový rok, Goral, Raslavické hudaci, Fašiangy a Pochovávanie basy žiakom priblížili tradičné zvyky zimného obdobia. Doplnili ich hudbou, spevom, koledami i hovoreným slovom.

  Aj našim žiakom sa vystúpenie naozaj veľmi páčilo. Na hodine VYV preto s radosťou kreslili rôzne kreácie, ktoré odfotili aj naši žiaci Čunderlík, Lejko, Sabol, profi fotoaparátom pána učiteľa.

  Ďakujeme Šarišančeku za krásny umelecký zážitok.

  Mgr. Radoslav Brecelj, Mgr. Renáta Ondziková, Mgr. Martina Policianová

 • Krajské kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ - 4.B, 4.D

  Krajské kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ - 4.B, 4.D

  Na krajskom kole vo vybíjanej sme obsadili krásne 3. miesto. Vďaka patrí nielen výberu, ale aj celým triedam 4.B a 4.D. Celé kolektívy sa stmelili a ich pôvodnú rivalitu pretavili do skvelého výkonu. Pri tréningu pomáhali vybraným reprezentantom všetci žiaci a taktiež sa rovnako tešili aj z ich úspechu. Boli to neoceniteľné skúsenosti a pocit, že poctivý tréning sa odzrkadlí na úspechu. 

  Mgr. Policianová, Mgr. Brecelj

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530