Navigácia

 • PaedDr. Monika Kormaníková

  ocenená primátorom Mesta pri príležitosti Dňa učiteľov 2024

  http://www.skolskyurad.presov.sk/oznamy/presov-ocenil-pedagogov.html

  Pani učiteľka sa v rámci svojej dlhoročnej svedomitej pedagogickej činnosti vo veľkej miere podieľa na motivácii žiakov k učeniu sa. Ako učiteľka najmä 1. stupňa ZŠ sa snaží o medzipredmetový prístup k vyučovaniu a získavaniu jazykových a digitálnych zručností, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce medzi školami. Na to využíva hlavne platformu eTwinning, za čo bola  ocenená aj Európskym certifikátom kvality za projekt „Earth Rangers“. Ten získal 1. miesto v národnej súťaži v kategórii medzinárodných projektov žiakov 1.-4. roč.  Významnou mierou prispieva k rozvíjaniu talentov žiakov, vrátane žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

   

   

 • Zápis do 1. ročníka

 • 7.D Board game LONDON

  7.D Board game LONDON

   

  Kto pozná nejakú stolovú hru?

  Kto sa takúto hru aj zahral?

  Len málokto by odpovedal negatívne.

  A kto takúto hru aj vytvoril?

  A tu už nahliadneme do „dielne 7.D“, kde dievčatá v rámci kooperatívneho projektu  stolovú hru navrhli, spracovali a aj vytvorili.

  A výsledok stojí za to.

  Hra je nielen atraktívna na pohľad, ale aj zaujímavá, vzdelávacia a celá v anglickom jazyku.

  Girls – great job!!!

  Mgr. Z. Kmecová

  Foto

 • Okresné kolo biologickej olympiády, kategória E

  Okresné kolo biologickej olympiády, kategória E

   

  11.apríla sa v ABC – Centrum voľného času v Prešove konalo okresné kolo biologickej olympiády, kategória E. Naši šmeralkáči z talentoviek debutovali na tejto náročnej súťaži. Okrem teoretických vedomostí museli zvládnuť aj latinskú nomenklatúru v oblasti zoológia – Juraj Jakub Jurčišin (7.C), Jakub Vrabeľ (8.C) a botanika – Emily Petríková (7.C). Zároveň si pripravili zbierku prírodnín, do ktorej, samozrejme, nepatria chránené druhy.

  Ďakujeme za reprezentáciu školy a netrpezlivo čakáme na výsledky.

  Martina Bryndzová

  Foto

 • Výberové konanie

  Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Šmeralova 25, 080 01 Prešov.

  Vyhlasenie_VK__ZS__2024.pdf

 • NÁVŠTEVA PLANETÁRIA

  NÁVŠTEVA PLANETÁRIA

  Dňa 17.4.2024 žiaci 3.A a 3.D triedy navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Priniesli si nové vedomosti a zaujímavé zážitky. Krásna obloha a pútavé rozprávanie ich preniesli do obrovského a tajomného sveta.

  Zapísala: Jana Talianová

  Foto

 • ZÁPIS PRVÁKOV

  ZÁPIS PRVÁKOV

  Zápis prvákov sa konal na našej ZŠ dňa 2.4.2024. Budúci prváci sa zoznámili so ZŠ Šmeralova, zapojili sa do zaujímavých aktivít, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky a pani vychovávateľky. Deň na škole sa začal programom, ktorým deti sprevádzali trpaslíci. Spoločne plnili úlohy a "našli" chýbajúcu rozprávkovú postavičku.

  Ďakujeme aj Rade rodičov za príspevok, vďaka ktorému sme mohli skrášliť celý kultúrny program.

  Tešíme sa na nových žiakov 1.ročníka. Kto zápis v tento deň nestihol, čakáme ho do 30.4.2024.

  Foto

 • Oznam

 • Exkurzia-  múzeum Solivar a Kalvária

  Exkurzia-  múzeum Solivar a Kalvária

   

  Obsahovou náplňou hodín OBN  v 6. A triede bolo učivo o našom rodnom meste Prešov, ktoré sme zavŕšili exkurziou v Technickom múzeu Solivar, kde sme sa dozvedeli mnoho informácii o histórii ťažby, spracovaní a využívaní soli. Solivar je národná kultúrna pamiatka a zároveň patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.  Učivo sme upevnili aj vychádzkou na prešovskú Kalváriu, kde sme mali Prešov, jeho dominanty a okolité vrchy ako na dlani. Pred výstupom na Kalváriu sme ešte navštívili aj Kolmanovu záhradu. Kolmanova záhrada je mestský park, nachádzajúci sa pod Kalváriou. Po absolvovaní exkurzie si žiaci dopriali zaslúženú odmenu vo forme zmrzliny.

  A. Lupták Horvátová

  Foto

 • Logická olympiáda na 2. stupni

  Logická olympiáda na 2. stupni

   

  Aj žiaci 2. stupňa so všeobecným intelektovým nadaním sa zapojili do celoslovenskej súťaže Logická olympiáda. S úlohami sa trošku potrápili, no napriek tomu dosiahli vynikajúce výsledky – 28 úspešných riešiteľov. Do celoslovenského finále postúpili Daniela Polanská a Edmund Capák z 9.C. Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

  RNDr. Erika Fechová

  Foto

 • Slávik Slovenska - okresné kolo

  Slávik Slovenska - okresné kolo

  Okresné kolo v speve ľudových piesní pod názvom SLÁVIK SLOVENSKA sa konalo v ABC centre voľného času. Bol to už 32. ročník. Pre naše žiačky to bolo úspešné kolo. Odniesli sme si dve tretie miesta. Simona Telepáková z 1.E v najmladšej kategórii a Soňa Semančíková zo 4.C v kategórii 4.- 6.ročník, Márii Ondzikovej - IX.A ďakujeme za reprezentáciu v najstaršej kategórii.

  GRATULUJEME dievčatám!
   

  R. Ondziková

  Foto

 • Deň učiteľov

  Deň učiteľov

   

  Mesto Prešov pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo pedagógov prešovských škôl. Krásne ocenenie z rúk primátora mesta Prešov prevzala naša vynikajúca pani učiteľka Monika Kormaníková.

  Srdečne blahoželáme!

  kolektív ZŠ Šmeralova

  Foto

 • Ekonomické inštitúcie Prešova

  Ekonomické inštitúcie Prešova

  Dňa 11.4.2024 sa triedy 9.C a 9.E zúčastnili exkurzie v centre mesta Prešov. Žiaci sa oboznamovali a mapovali adresy ekonomických inštitúcií v Prešove ( banky, sporiteľne, poisťovne...). Zistili, kde sa nachádza Okresný úrad, Mestský úrad, Štatistický úrad..., kde si môžeme vybaviť živnosť, prihlásiť svoju prevádzku...Bola to cesta plná nových informácií a upevňovania poznatkov učiva OBN s ekonomickou tématikou.

  p.uč. Revická a Wittnerová 

  oto

 • NIE DROGÁM 2024

  NIE DROGÁM 2024

   

  V piatok, 12.4.2024, sa naši žiaci zo športoviek zabojovali na súťaži NIE DROGÁM 2024. Súťažili v zábavných disciplínach a objavovali dominanty Prešova. Hasili požiar pri Floriánovej bráne, hľadali jahody v jahodovom poli, postavili Vodárenskú vežu, vyprali peniaze v Bosákovej banke, vyslobodili väzňa z Caraffovej väznice a zachránili Neptúnovu fontánu. Napokon obsadili zemiakové 4.miesto.

  Saška, Matúš, Miriam, Jakub, Oliver, Laura a p. učiteľka Bryndzová

  Foto

 • Okresné kolo v stolnom tenise

   Okresné kolo v stolnom tenise

   

  V dňoch 9.4. a 10.4. 2024 sa v Prešove uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise základných škôl. Prvý deň našu školu reprezentovali chlapci. Boli to žiaci 8. a 9. ročníka: Martin Papcun, Juraj Uličný a Adam Čopák. Chlapci podávali skvelé výkony  a z 10 .družstiev sa im podarilo dobojovať až do finále, kde sa stretli so ZŠ Májové námestie. Finále bolo napínavé, keďže sa hralo až na 5 zápasov (museli byť 3 víťazné zápasy pre družstvo)  a každý zápas sa hral na 5 setov (k víťazstvu zápasu bolo potrebné 3 víťazné sety). Juraj Uličný vo 4.zápase prehrával na sety 0:2 a nakoniec sa mu podaril fantastický obrat v zápase a vyhral 3:2. Martin Papcun v poslednom rozhodujúcom zápase v 5.sete prehrával 6:10, ale podarilo sa mu niečo neskutočné. Poriadne sa sústredil a set otočil na 12:10 a tak vyhral tento dôležitý zápas. Žiaci ZŠ Šmeralova tak nakoniec vyhrali v pomere 3:2 a dosiahli krásne 1.miesto. Chlapci podali naozaj skvelé výkony a veríme, že sa im bude dariť aj na krajskom kole, ktoré sa uskutoční už 18.4. 2024.

  O deň neskôr 10.4. 2024 sa konalo okresné kolo v stolnom tenise základných škôl dievčat. Našu školu reprezentovali šikovné žiačky: 9.ročník: Gerčáková Bianka a Tobiašová Simona a 5.ročník: Kochanová Lýdia a Kurucová Ema, z ktorých nám rastú úspešné reprezentantky v tomto športe. Dievčatá hrali výborne, ale vo finále sa im nepodarilo zdolať ZŠ Májové námestie, ktoré mali naozaj silné družstvo. Naša škola obsadila krásne 2.miesto.

  Chlapcom aj dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme ku skvelým výkonom.

  Mgr. Zuzana Harčariková

  Foto

 • Finále OK 3x3 basketbal žiakov ZŠ

  Finále OK 3x3 basketbal žiakov ZŠ

   

       Na ZŠ Ľubotice sa konalo finále OK v 3x3 basketbale žiakov ZŠ, na ktoré sa nám podarilo prebojovať. Samotného turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev zo ZŠ Šrobárová, Ľubotice, Mirka Nešpora, Májové námestie, Sibírska, Šmeralova. Vytvorené boli dve skupiny, kde v každej zo skupín musel odohrať každý s každým zápas v trvaní 10 minút , alebo  vyhralo družstvo, ktoré dosiahlo prvé 21 bodov. V našej skupine sa proti nám postavili žiaci z Mirka Nešpora a Sibírskej. Naším chlapcom sa podarilo skupinu vyhrať a postúpiť do semifinále. V semifinále proti sebe nastúpili družstvá zo Šmeralovej a Šrobárovej ZŠ a tu dominovali naši žiaci. V samotnom závere turnaja sa proti sebe vo finále postavila domáca škola a náš tím. Bohužiaľ viac športového šťastia mali žiaci z ZŠ Ľubotice a vyhrali celý turnaj.

       Blahoželám našim zverencom k fantastickému druhému miestu a prajem im ešte veľa športových a osobných úspechov.

  R. Maľcovský

  Foto

 • Shadow theatre THD – ANJ

  Shadow theatre THD – ANJ

   

  Jednou z metód ako sa môžeme vzdelávať je aj dramatizácia, už niekoľko rokov využívaná aj v didaktike cudzieho jazyka. Výhodou tohto spôsobu výučby je podpora aktívneho a kooperatívneho učenia, žiaci tvoria vlastné stratégie, ako sa vyhnúť chybám, ale ide aj o podporu predstavivosti a spájanie učiva s emóciami a rozvoj komunikatívnej kompetencie.

           Keďže nie každý sa rád postaví pred publikum, rozhodli sme sa urobiť to formou „Shadow theatre“ (tieňové divadlo). Žiaci 9.BE na hodine techniky vyrobili kulisy, ktoré budeme využívať v rôznych triedach a predmetoch.

           Dnes sme si funkčnosť a výhody  dramatizácie vyskúšali na hodine ANJ v 7.A a 8.E, a veru o zábavu bolo postarané. Žiaci si v skupinkách pripravili scenár a následne odprezentovali pred spolužiakmi vlastné spracovania klasických rozprávok.

  Zabavili sme sa a určite budeme pokračovať...

           Mgr. Z. Kmecová

  Foto

 • Prváci v knižnici

  Prváci v knižnici

  Naši prváci z 1.C sa vybrali pozrieť mestskú knižnicu v blízkosti školy. Privítala nás milá p. knihovníčka a hneď sme sa pustili do aktivít. Ako prvé nám prečítala časť z knihy Knižnica pána Losa, z ktorej sme sa dozvedeli, že pán Los vyrobil knižný autobus, tzv. bibliobus. Dokonca na Slovensku jeden naozajstný aj existuje a to vo Svidníku. Taktiež sme sa rozprávali o Matejovi Hrebendovi a odpovedali na otázky z knihy. Potom sme vyrábali ozdoby z listov knihy, ktorú sme si zobrali aj do školy. Keďže všetci už majú aj knižničné preukazy, nesmela chýbať aj výpožička kníh, ktoré sme hneď v škole hltali očami. Bolo super!
  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • Logická olympiáda

  Logická olympiáda

  Aj toho roku sa žiaci so všeobecným intelektovým nadaním zapojili do celoslovenskej súťaže Logická olympiáda. Úlohy zamerané na logické myslenie, priestorové, verbálne, numerické myslenie potrápili našich nadaných, no napriek tomu dosiahli vynikajúce výsledky a do finále Logickej olympiády postúpili Šimon Marušák a Peter Čičvara zo 4.C. Blahoželáme a držíme palce vo finále.
  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • Slávik Slovenska školské kolo- o víťazoch rozhodli aj deti

  Slávik Slovenska školské kolo- o víťazoch rozhodli aj deti

  Dňa 12.4. 2024 našu školskú knižnicu rozospievalo 19 slávikov. Uskutočnilo sa tam školské kolo 32. ročníka súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, ktorá si vyžaduje, aby jedna pieseň bola zaspievaná bez sprievodu - a cappella -a verte, nie je to jednoduché. Ale deti to zvládli skvele. Pre porotu nebolo vôbec jednoduché vybrať jedného zástupcu za jednotlivé kategórie. Sme vďační, že nám pri rozhodovaní pomáhali aj žiaci. Ich hlasy sa stretli s hodnotením poroty a víťazi v 1. a 2. kategórii získali aj hlas publika. Veľmi nás teší, že ľudová pieseň stále žije v rodinách našich detí, v našej škole a v neposlednom rade v našich srdciach.  Blahoželáme víťazom a držíme prsty Simone Telepákovej (1.kat.), Soni Semančíkovej (2.kat.) a Márii Ondzikovej (3.kat.) v okresnom kole.  

  Ďakujeme Rade rodičov za finančné prostriedky na odmeny pre deti.

  R.Ondziková, M. Kormaníková

  Foto

  VID_20240412_110830616.mp4

  VID_20240412_113132343.mp4

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530