Navigácia

 • Detská atletika

 • Klaňanie sa troch kráľov v DSS

  Po minuloročnej skúsenosti z vystúpenia v DSS na Volgogradskej ulici sa rozhodli žiaci 2. stupňa , že urobia radosť obyvateľom zariadenia vianočným vystúpením aj tento rok. Slovo dalo slovo a v novembri začali nacvičovať hudobno-dramatické pásmo o narodení Ježiška.

              Všetci nás už netrpezlivo čakali. Rýchlo sme sa obliekli do hereckých kostýmov, zapli mikrofóny, zahodili trému a vianočné pásmo prepletené vianočnými koledami atancami sa mohlo začať. Pokojnú predsviatočnú náladu vystúpenia umocňovala živá hudba, ktorú tvorili flautisti, huslisti, violončelo, akordeón a cimbal s neodmysliteľnou trojicou speváčok. Bolo to veľmi dojemné, z nejedného oka sa skotúľala po lícach aj slzička.

  Do školy sme sa vrátili s dobrým pocitom, pripravení si to zopakovať na druhý deň pred detským divákom, t.j. žiakmi našej školy. Aj takto vyzerala radosť prichádzajúcich sviatkov.

   

  Foto

 • 15. 1. 2018

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • POZVÁNKA

  Pozývame Vás na triedny aktív rodičov žiakov 9.ročníka, ktorý sa uskutoční 15.1.2018 16.00 hod. v jedálni školy.

         Účasť SŠ prosíme nahlásiť vopred. Ďakujeme.

   

                                                                            vých. por. PaedDr. Milena Koščová

   

 • Na geografií nám chrlilo ...

  „ Čo je to sopka ? Kde sa nachádza ?  Z čoho sa skladá?  Ako prebieha erupcia ? ... “

  Na také a podobné otázky si odpovedali žiaci na projektovej hodine geografie. Vytvárali modely sopiek, pripravili popisy, či náčrty zloženia sopky, robili pokusy ...   Skúmali, objavovali, učili sa. Naši piataci sa úlohy  zhostili na výbornú!

  Svedčia o tom aj fotokoláže, ktoré vám prinášame.

                                                                                                 PaedDr. Milena Koščová, vyučujúca geografie 

   

  Foto

 • Silvestrovský beh 2017 opäť úspešne

   

  Až 65 účastníkov žiackých kategórii, a 168  bežcov a bežkýň hlavnej kategórie sa prišlo rozlúčiť so starým rokom už tradične, účasťou na bežeckom podujatí, ktoré organizujú zanietení učitelia ZŠ Šmeralova spoločne s Oblastným bežeckým spolkom Prešov. V príjemnom počasí prišiel bežcov a organizátorov povzbudiť vedúci Odboru školstva kultúry a cestovného ruchu  PaedDr. Jozef Muránsky. Výsledky podľa jednotlivých kategórii v prílohe.

  Foto: Jakub Trojanovič 6.C

  Silvestrovsky_beh_2017__vysledky_ziacke_kategorie.pdf

  sivestrovsky_beh_Presov_2017_vysledky_dospeli.pdf

 • Vianočný pozdrav

 • Geografia aj bez techniky hravo a zábavne

  Zaujať žiakov je dnes veľmi náročné. Generáciu detí vyrastajúcich v digitálnom svete, plnom mobilov a tabletov ťažko zaujmeme my učitelia  iba s kriedou. Aj my sa učíme a skúšame ako inšpirovať žiakov a učiť po novom. 

  Vychádzajúc z tradičného Komenského „školy hrou“ sme sa na hodine geografie išli hrať prostredníctvom  geohier, ktoré si žiaci podľa zadaných kritérií zhotovili.  Mapové hry, preverili naše geografické vedomosti.  Ako poznáme polohu štátov, povrchových celkov, typické jedlá danej krajiny, tradičný odev, významné osobnosti, vlajky štátov a ďalšie geografické prvky, o ktorých sme sa učili.

  Bola to väčšia výzva, ako sme čakali.

  Prinášam pohľad aj zo strany náhodne oslovenej žiačky.

  „Geografia môže byť pre niekoho nudná a nezaujímavá. Veď komu by sa chcelo učiť zemepisné dĺžky, šírky, rozlohu štátov naspamäť. Mne určite nie.

  Ale dá sa to učiť aj zábavnou formou. Záleží už len na Vás, ako to pojmete. A samozrejme od učiteľky, ktorá musí byť otvorená novým možnostiam. My a naša pani učiteľka sme sa rozhodli, že z učiva o Európe si urobíme hru. S celým nápadom prišla naša učiteľka a my sme sa na to pozerali dosť skepticky, ale zistili sme, že to môže byť aj veľká sranda. Rozdelili sme sa do skupín a každá skupina dostala tému a zadanie. Bolo ju potrebné mapovo spracovať pomocou neobmedzených možností. Mohli sme využiť čokoľvek – polystyrén, korok, kartón,  zapichovačky s vlajkami ... Mali sme vytvoriť hravú učebnú pomôcku.

  Každý projekt bol originálny. Hry sme si vyskúšali a s výsledkom sme boli spokojní. Všetky hlavné mestá, štáty, vlajky, zaujímavosti, pamiatky UNESCO, tradičné jedlá, osobnosti ... sa nám teraz učia podstatne ľahšie.“

                                            

                                                    Ema Hajzušová, žiačka VIII.A triedy a vyučujúca PaedDr. Milena Koščová

  Foto

 • Silvestrovský beh - pozvánka

  Srdečne pozývame priaznivcov behu a zdravého životného štýlu na každoročné bežecké podujatie. Na prelome rokov sa vyznávači pohybu už po 32. krát stretnú pred ZŠ Šmeralova aby sa zo starým rokom rozlúčili touto tradičnou bežeckou aktivitou.

 • Tvorivé popoludnie s rodičmi- 14.12.2017

  Bol to deň, na ktorý sa deti tešili. Rodičia, starí rodičia prijali pozvanie do školského klubu, aby tak mohli spoločne s deťmi prežiť tvorivé popoludnie, ktoré sa nieslo vo vianočnom duchu. Pri horiacej sviečke, vianočných koledách a sladkých koláčikoch sa vytvorila atmosféra, ktorá rozžiarila  bežný deň v školskom klube. Deti si vyrábali vianočné ozdoby, dekorácie, na ktoré použili rôzne techniky ako je patinovanie, vrstvenie materiálu, maľovanie na polystyrén a in. Je známe, že aktívne a zmysluplné využívanie voľného času je významným faktorom pri formovaní osobnosti.

  V spolupráci s rodičmi a triednymi učiteľmi sa nám podarilo pre deti vytvoriť aktivitu, ktorá  viedla k citlivému ovplyvňovaniu a formovaniu ich schopností, zručností a návykov, talentu a nadaniu.  Deti svoj voľný čas využili zmysluplne na základe dobrovoľnosti. A čo je podstatné? Deti si odniesli zážitok a spomienky, ku ktorým sa budú chcieť vrátiť, a to dúfame,  že v akejkoľvek podobe z vlastnej iniciatívy, a my ich k tomu budeme len podporovať. Pretože aktívne a šťastné dieťa je zdravé dieťa.

  Poďakovanie za všetky deti patrí rodičom, starým rodičom a triednym učiteľkám Mgr. M. Policianovej a Mgr. T. Pribulovej, že si našli čas a prišli tak s nami prežiť výnimočný a pohodový  predvianočný deň.

   

   

  PhDr. K. Lacková, Mgr. J. Diová

  Foto

 • Zapojenie sa do výtvarnej súťaže – „Krídla nad mestom“ /1. miesto /

  Dňa 6.12.2017 sa štyri žiačky našej školy - Stela Katarína Sepešiová a Nina Tutokyová zo VII.A, Sofia Kántorová zo VIII.B  a Lea Natália Onuferová z IX.C triedy zúčastnili výtvarnej súťaže „Krídla nad mestom“. V priestoroch SUŠ na Vodárenskej ulici sa uskutočnil už druhý ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných a základných umeleckých škôl.  Záštitu nad týmto umeleckým zápolením prebrala europolankyňa Mgr. Jana Žitňanská, primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová a novozvolený prešovský župan PaedDr. Milan Majerský, PhD.

  Naše žiačky preukázali svoju odvahu, tvorivosť a chuť súťažiť. Na vytvorenie práce mali 150 minút a po prestávke, kedy už opadol  ten skrývaný kúsok trémy, nasledovala prehliadka školy a  očakávané vyhodnotenie súťaže. Hlavnú cenu získala naša žiačka - Lea Natália Onuferová a ocenením víťaznej práce je pobyt v Štrasburgu pre 4 osoby /žiak, pedagóg, rodič.../.  Nepochybne kvalitné práce preukázali aj ostatné dievčatá.

  Po vyhlásení výsledkov sa skvelá nálada dievčat stupňovala. Cestou do školy si ešte ako bonus k cene dopriali výstup na vodárenskú vežu a užívali si aj fotenie s Mikulášom v centre mesta. Dievčatá si deň zjavne vychutnávali, veď mali aj prečo.

  Všetkým zúčastneným žiačkam ďakujem za reprezentáciu školy a výherkyni srdečne blahoželám !

                                                                                                                                 PaedDr. Milena Koščová

  Foto

 • „Lucijné“ zvyky

  Dňa 13.12., práve na sviatok sv. Lucie, vyrušil deti z vyučovania hluk sprevádzaný rapkáčmi, zvonením a spevom piesní.  Žiaci 2. C a 3.B takto zážitkovo začali „lucijný program“. Povymetali kúty v niektorých triedach školy a deti sa zhromaždili na chodbe. Tam sa prostredníctvom prezentácie zvykov v podaní žiakov z 3.B  a 2.C tried  pod vedením p. uč. Juliany Sedlákovej a Moniky Kormaníkovej dozvedeli o zvykoch a tradíciách sviatku sv. Lucie. Napríklad o tradičných zákazoch, poverách a symboloch spojených s týmto dňom. Následne niektorí z týchto žiakov  predviedli krátke hudobno-slovné pásmo: zahrali sa na Lucie, počarovali, povymetali, premenili sa na bosorky i požartovali. Ale to nebolo všetko, na záver sa všetky deti i pani učiteľky spoločne naučili krátku „lucijnú“ pieseň.

  M. Kormaníková

  Foto

 • Škola v múzeu

  Žiaci piateho ročníka sa 14.12. 2017 zúčastnili netradičného vyučovania v Krajskom múzeu pod názvom Škola v múzeu.

  Prvá hodina bola venovaná Historickým prameňom. Žiaci sa ocitli priamo medzi artefaktami. V strhujúcom a zaujímavom podaní učiteľa-sprievodcu z múzea sa zakaždým ocitli v inej miestnosti.  Historické pramene žiaci videli priamo na mieste a nemuseli  si ich predstavovať ako na bežných hodinách. Dozvedeli sa, že každý artefakt je historickým prameňom: mapy, obrazy, korešpondencia, denníky, ... Čítali z obrazov, z expozícií, hľadali odpovede na otázky, ktorými ich doslova „bombardoval pán sprievodca“. 

  Naučili sa niečo o paleografii (písmo), o sfragistike (náuka  o pečatiach), o genealógii (rieši príbuzenské vzťahy), o numizmatike ( skúma peniaze, mince) a pod.

  Druhá hodina s názvom Čaro hmotnej kultúry nás preniesla do ďalekého praveku. Žiaci pochopili, aká je dôležitá práca archeológa, ako delíme pravek.

  Múzeum je to najlepšie miesto, kde môžeme spoznávať, diskutovať, tvorivo myslieť a zabaviť sa.

   

  Janka Beľušková

  Foto

 • Vianočná akadémia

 • Pytagoriáda

  Tento rok sa do matematickej súťaže zapojilo 55 tretiakov, 48 štvrtákov a 68 piatakov. Všetci sa zapotili pri rôznych úlohach, či už logických, geometrických alebo aritmetických. Veríme, že sa viacerí dostanú do obvodového kola.

  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • Exkurzia Budapešť

  15.december – dlho očakávaný deň našimi žiakmi, ktorí sa tešili na exkurziu do Budapešti. Naším cieľom bola príroda a história. Navštívili sme úchvatné Tropikárium s jedenásťmetrovým tunelom s rajami a žralokmi, odvážnejší pri troche šťastia mohli tieto stvorenia aj pohladiť. Prešli sme sa tropickým dažďovým pralesom a videli živočíchy, ktoré poznáme len z kníh a filmov. Nasledoval hradný kopec, hoci nám slabo pršalo na dobrej nálade nám to neuberalo. Mali sme šťastie aj na výmenu stráží, čo je stále pekným zážitkom. 

  A napokon nás ešte čakali vianočné trhy, ktoré sme si nemohli nechať ujsť, keďže Vianoce nám už klopú na dvere. Ochutnali sme trdelník, langoš či pečené mäsko a zahriali sa vianočným detským punčom. Prežili sme spolu krásny a dlhý deň, na ktorý nám zostanú spomienky ešte dlho. Lúčili sme sa už tradične – kedy opäť niekam pôjdeme? A toto hovorí za všetko.

  Spokojnosť vyjadrili aj pani učiteľky – Bryndzová, Macejová a Žarnayová a, samozrejme, aj ja.

   

  ČorejSlávka

  Foto

 • O zlatom kuriatku - Mikulášske prekvapenie

  Dňa 7.12.2017 pri príležitosti sv. Mikuláša sa uskutočnilo predstavenie O zlatom kuriatku  alebo O slastiach a strastiach výchovy detí s podtitulom Nie je všetko zlato, čo sa blyští v podaní profesionálnych hercov Divadla J. Záborského v Prešove účinkujúcich v zoskupení SCÉNA. Účinkujúci rozohrávali vtipnou a zábavnou formou metaforický príbeh vychovávania. Príbeh rozprával o tom, že nielen príkazy a zákazy formujú malého človiečika, ale aj kamarátsky prístup, humor a dobré slovo dokážu navodiť rešpekt, vychovávať a správne usmerniť. Po predstavení každá vychovávateľka odovzdala deťom sladké mikulášske balíčky.

  Z. Hudecová

  Foto

 • O strašidle Kurupira - hudobná rozprávka v literárnej kaviarni

  Žiaci 2.C dostali na Mikuláša trochu netradičný darček - darčekový poukaz na hudobnú rozprávku. Tak sa dňa 12.12. 2017 vybrali na cestu pátrania do literárnej kaviarne Viola, ktorá sa premenila na amazonský prales. Deti (aj pani učiteľka) sa zase „zmenili“ na anakondy, cikády, kajmany, prepletené amazonské liany a stromy. Nechýbali ani veslári, ktorí sa plavili cez rieku a pomáhali Sherlockovi Holmesovi a pani Watsonovej vypátrať  záhady. Príbeh O strašidle Kurupira nebol len taký obyčajný, pretože deti boli vtiahnuté do deja, aktívne sa zapájali a príbeh dotvárali. Zážitky doznievali ešte aj v autobuse počas cesty naspäť, keď si nôtili pátračské piesne a v škole sa pokúšali strašidlo Kurupira aj výtvarne vyjadriť .

  Monika Kormaníková

  Foto

 • ŠMERALKA NA ĽADE

  V spolupráci s PSK Arénou sa začala aj korčuliarska príprava žiakov prvého stupňa našej školy.

  Každý piatok si žiaci môžu zakorčuľovať, alebo učiť sa správnej korčuliarskej technike pod vedením skúsených inštruktorov. Strávia zábavné športové dopoludnie, zahrejú sa horúcou čokoládou a prídu domov príjemne unavení. Presne tak sme sa cítili po prvej návšteve.

  Vrelo odporúča Vaša 4.E. J

   

  S. Hakučová

  Foto

 • MALÉ TALENTY NA ŠMERALKE

  Športovcov je na našej škole neúrekom a že sa začína už od skorých začiatkov môžu potvrdiť aj žiaci na prvom stupni.

  Tentoraz sa blysli naši nádejní hokejisti športovej hokejovej prípravy HP2 a HP3 Prešovského hokejového klubu hneď dvakrát po sebe 2. a 3. 12. v Košickej Crow Aréne kde tretiaci vyhrali nad HC Košice 12:4.  V  domácom nedeľňajšom turnaji Prešov privítal HC Bulls -Vranov nad Topľou ktorým nebolo do smiechu po prehre 23:4 a s LibaAcademy Košice chlapci uhrali zaujímavý zápas v ktorom potvrdili svoju šikovnosť výhrou 12:4.

  Držíme prsty do ďalších zápasov našim spolužiakom: Hakuča O. - 2.A, Lejko Š. – 2.B, Mačák L. -2.B, Baláž P. – 3.A.

   

  S. Hakučová

  Foto

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530