Navigácia

 • Oznam - Testovanie 5

  Oznam - Testovanie 5

  Dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka -Testovanie 5, z matematiky a slovenského jazyka a literatúry .

  Príchod žiakov do školy je najneskôr o 7.45 hod.  Po ukončení testovania už vyučovanie nepokračuje, žiaci odchádzajú na obed a domov.

  Bližšie informácie – www.nucem.sk, alebo na stránke školy.

 • OK stolný tenis - 2. miesto

  OK stolný tenis - 2. miesto

   

  Žiačky deviateho ročníka si popri vyučovacích povinnostiach našli čas aj na šport.  Mária Čonková, Barbora Karabinošová, Nikola Kochanova obsadili v okresnom kole súťaže v stolnom tenise žiačok ZŠ 2. miesto. Za skvelý výsledok patrí okrem súťažiacich aj poďakovanie dlhoročnému trénerovi pánovi školníkovi Daňkovi. Výsledky: 1. ZŠ Tulčík, 2. ZŠ Šmeralova, 3. Svinia, 4. ZŠ Lipovce.

  Foto

   

 • Podpora Školského Športového Klubu JUNIOR

  Podpora Školského Športového Klubu JUNIOR

  Mesto Prešov poskytlo športovému klubu Junior Prešov dotáciu vo výške 3910 eur. na pokrytie výdavkov materiálno technického zabezpečenia športového klubu.

 • ERASMUS + v Paríži

  ERASMUS + v Paríži

  21.októbra som odletela do Paríža vďaka úspešnému projektu ERASMUS +. Absolvovala som päť dní s francúzskymi lektormi a kolegyňami z Litvy, Nemecka a Talianska. Vymenili sme si množstvo skúseností a získali sme nové informácie. Popoludní sme mali pripravený zaujímavý program, navštívili sme L´ Assemblée nationale, L´Hôtel de ville, L´Institut du Monde arabe. Nemohla chýbať ani návšteva palácov Versaille, Louvre, uličky umelcov Mont-Marte, baziliky Sacre-Coeur, múzea Pabla Picassa. Samozrejme, každá návšteva Paríža musí byť zakončená pohľadom na železnú dámu La Tour Eiffel.

  Verím, že všetky získané poznatky postupne využijem na hodinách francúzskeho jazyka, ktorý je prekrásny, ľubozvučný, s kráľovskou históriou.

  Alors, ouvrez vos livres á la page....

  Bon courage!

  M. Bryndzová

  Foto

 • Výstava Leonardium

  Výstava Leonardium

  Skvelú zážitkovú výstavu Leonardium navštívili štvrtáci z TND 7.11. Výstava je venovaná umelcovi, inovátorovi, inžinierovi, matematikovi a biológovi Leonardovi da Vincimu. Úlohou výstavy nie je len deti naučiť, ale najmä si vyskúšať, chytiť a objaviť to, čo  da Vinci vytvoril a ako pracoval. Žiaci mohli manipulovať s modelmi vynálezov, stavali prenosný most, digitálne manipulovali s obrazom Mony Lisy, testovali sa v kvíze, reprodukovali jeho diela, zostavovali geometrické štruktúry, prezliekli sa neho a skúšali funkčnosť jeho vynálezov. Bolo to naozaj skvelá a hodnotná výstava.

  Mgr. Juliána Sedláková

   

  Foto

 • 8. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • Halloweenska party

  Halloweenska party

  Počas týždňa 22.10 – 26.10. 2018 sa triedy 4.A, 4.C a 2.D  postupne na hodinách ANJ s p. uč. Mgr. S. Gálikovou oboznamovali  s nadchádzajúcimi sviatkami, ktoré sa slávia v anglicky hovoriacich krajinách. Hovorili sme o histórii sviatkov a okolnosti ich vzniku, naučili sme sa Halloweensky tanec, zaspievali piesne a zahrali sa niektoré hry. Vysvetlili sme si aj rozdiel medzi Halloweenom a Sviatkom všetkých svätých – ktorý sa oslavuje u nás. V závere týždňa triedy 4.A a 4.C pod vedením p. uč. Gálikovej  usporiadali Halloweensku party, ktorá sa snažila čo najviac priblížiť skutočnej party, ktorá sa oslavuje v anglicky hovoriacich krajinách.  

  S. Gáliková

  Foto

 • Šikovný chlapec a šikovné dievča 3. ročník - obvodové kolo

  Šikovný chlapec a šikovné dievča 3. ročník - obvodové kolo

  Dňa 25.10. sa tretiaci z 3.A, 3.B, 3.C tried zúčastnili obvodového kola súťaže Šikovný chlapec a šikovné dievča, ktorú organizuje ABC - centrum voľného času v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity- katedrou prírodovedeckých a technických disciplín. Súťaž je zameraná na riešenie rôznych úloh (hlavolamov, krížoviek, skladačiek, praktických a tvorivých úloh). Našim žiakom sa darilo, z piatich zúčastnených do finálového kola postúpili traja - Alicia Gállová, Tobias Barnoky, Soňa Sedláčková. Blahoželáme a držíme prsty v ďalšom kole:).

  triedni učitelia

 • AHOJ, REPUBLIKA !

  AHOJ, REPUBLIKA !

  Dňa 5.11.2018 sa žiaci IX.A, IX.C zúčastnili súťaže venovanej 100. výročiu vzniku Československa pod názvom Ahoj, republika! O zaujímavé, rozmanité a pútavé súťažné disciplíny sa nám na jednotku postarali šikovní a ochotní siedmaci – Janka Beľušková a Tomáš Maník.

  Medzi úlohami nechýbali obrazové ako aj slovné hádanky, práca  s dejepisnou mapou a ďalšie rôznorodé aktivity. Organizátori, účastníci, ale aj vzorné publikum si všetci takouto formou spestrili svoj inak rutinný školský deň a zároveň si tým aj pripomenuli túto nesmierne významnú a veľmi dôležitú historickú udalosť v dejinách Slovenska.

  Martin Mochňacký, IX.C

  Foto

 • Deň školských knižníc – 4.B

  Deň školských knižníc – 4.B

  Tú našu školskú knižnicu navštívili žiaci 4.B 24. októbra. Najprv sme si vysvetlili, ako sú rozdelené knihy rôzneho zamerania v knižnici tak, aby sa čitateľ rýchlo zorientoval. Potom sme prešli k aktivite, ktorá žiakov veľmi zaujala. Zvyčajne knihy, učebnice, odbornú literatúru najprv čítame a potom pracujeme s cvičeniami, tentoraz to bolo opačne. Žiaci dostali knihu Naše telo a hneď aj otázky a úlohy. O to ťažšie bolo ich vypracovanie. Ich úlohou bolo narýchlo vyhľadávať odpoveď na otázku, čiže pracovali metódou scanning a nepotrebovali čítať celý text. Žiaci zhodnotili túto hodinu ako perfektnú.

  Mgr. Juliána Sedláková

   

  Foto

 • STOP ŠIKANE !

  STOP ŠIKANE !

  Slovo „šikana“ pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, prenasledovanie, týranie. O šikanovaní v škole hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane týra spolužiaka alebo spolužiakov a používa k tomu agresivitu.

      Dňa 18.10.2018 na našu základnú školu zavítala preventistka z Krajského riaditeľstva PZ v Prešove  kpt. JUDr. Gabriela Gabošová. So žiakmi V.C triedy sa odborníčka v oblasti prevencie počas besedy venovala rôznym druhom šikanovania – medzi spolužiakmi v škole, mimo školy, spomenula dokonca i nový termín kyberšikana – šikanovanie prostredníctvom digitálnej komunikácie (mobilmi, cez sociálne siete).

      Žiaci sa dozvedeli, že šikanovanie je mimoriadne nebezpečná forma násilia. Je to psychické aj fyzické týranie, ponižovanie, obmedzovanie, vyhrážanie jedincov druhou osobou alebo skupinou osôb. Cieľom besedy bolo predísť takémuto správaniu medzi žiakmi a budovať v nich kamarátske vzťahy.

   

  J. Beľušková

   

  Foto

 • Jablkový „ošiaľ“

  Jablkový „ošiaľ“

  ...aj takto by sme mohli nazvať malý projekt, ktorý sme uskutočnili v októbri. Tento rok je k nám príroda štedrá a obdarila stromy množstvom jabĺk, preto sme sa rozhodli využiť to a ponúkať sa a obdarovávať jablkami navzájom. Mnohé deti a pani učiteľky, donášali jablká a dopĺňali košíky, a tak sa ktokoľvek mohol ponúknuť a doplniť si v tele vitamíny. Popritom sa deti oboznámili s liečivými účinkami jabĺk, ich vitamínovým zdrojom a mnohými inými užitočnými informáciami o jablku.

  Monika Kormaníková

   

  Foto

 • Zošity nás potešili

  Zošity nás potešili

  Žiaci 3.C sa v minulom školskom roku zapojili do projektu „ Od stromu k zošitu“. Cieľom projektu bolo zapojiť žiakov základných škôl do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň pripomenutie dreva ako jedinečnej obnoviteľnej suroviny, ktorá sprevádza človeka po celý jeho život vo veciach bežnej potreby. Vyhlasovatelia projektu, Lesy SR chceli týmto projektom poukázať na fakt, že práve zošity, ktoré deti používajú každý deň, sú vyrobené z dreva rastúceho v našich lesoch. Popritom si deti tiež ozrejmili, že aj recykláciou papiera sa zabezpečuje neustály kolobeh drevnej hmoty. Výtvarné práce našich žiakov sa síce nedostali na obaly zošitov, ale o to viac sme boli potešení, keď nás Lesy SR prekvapili a obdarovali. Poslali nám 500ks zošitov, ktoré boli prerozdelené žiakom 1. -4. ročníkov. Lesy, ďakujeme.

  Monika Kormaníková

  Foto

 • Návšteva Šarišskej galérie v Prešove v rámci DOD PSK

  Návšteva Šarišskej galérie v Prešove v rámci DOD PSK

  Dňa 23.10.2018 sa žiaci 8.C vybrali do galérie, aby si obzreli výstavu dvoch vnútorne spriaznených umelcov – Miloša Boďu a Miloša Koptáka. Obaja umelci siahli po extravagantných výrazových prostriedkoch – Boďa  nájdený mŕtvy hmyz či drobné stavovce  zalieva do priezračného polyesteru, Kopták sústreďuje predmety do fliaš či vitrínok, čím vznikajú asamblážové objekty, ktoré možno chápať ako akési moderné relikviáre.

  Významnou časťou Boďovho diela je séria „Menu“. Boďove superrealistické taniere prezentujú   ideu  prepojenia telesnej a duchovnej potravy.

  Miloš Kopták sa zaoberá možnosťami transformácie klasickej náboženskej ikonografie
  v intenciách súčasného výtvarného prejavu. Špecifické zážitky z detstva podnietili jeho záujem
  o relikvie a relikviáre, o manipulácie s ostatkami svätých.

  Žiaci odchádzali z výstavy so zmiešanými pocitmi, pretože nie je bežné pozerať sa na pozostatky zvierat ako na umenie.

                                                                                                            Grocká

  Foto

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  16. 10. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej hlavným cieľom je zvyšovať záujem žiakov o slovenský jazyk a literatúru.

  Žiaci 8. a 9. ročníka si svoje vedomosti overili formou testu s rozličnými typmi úloh, ktorého súčasťou bola i transformácia textu. Okrem písomnej časti boli ich schopnosti preverené aj prednesením rečníckeho prejavu na zadanú tému.

  Víťazkou školského kola sa stala Lujza Lukáčová, žiačka IX. C, ktorá bude našu školu reprezentovať v okresnom kole 28. 11. 2018.  

   

  Víťazke srdečne blahoželáme!

   

  Mgr. Viera Valičková

  Foto

 • Výchovný koncert

  Výchovný koncert

  Dňa 23. 10. sa žiaci I. stupňa zúčastnili výchovného koncertu AJ ZVIERATÁ SÚ ŽIVÉ BYTOSTI v kine Scala. Hudobno-vzdelávací program bol zameraný na problematiku ochrany práv zvierat, s cieľom prebudiť v deťoch cit, ale aj zodpovednosť vo vzťahu ku zvieratám. Deti si s chuťou  zaspievali, dozvedeli sa veľa zaujímavostí, za správne odpovede na položené otázky si niektoré odniesli zdravú odmenu - jabĺčko a s dobrou náladou sme sa vrátili do školy.

  M. Doubravová

  Foto

 • Deň chôdze

  Deň chôdze

  19.10. si žiaci 3.B, 3.D a 4.E pripomenuli význam chôdze v živote človeka. Pohyb je pre človeka prospešný z hľadiska prevencie kĺbových ochorení, kardiovaskulárnych chorôb. Pomáha pri správnom držaní tela, redukcii nadmerného telesného tuku a odbúravaní psychickej záťaže. Chôdza je pre ľudí tým najprirodzenejším spôsobom pohybu. Žiaci našich troch tried prešli 5,6 km od našej školy až do Veľkého Šariša a späť. Počasie nám prialo a žiaci si pohyb po zdravom vzduchu náramne užívali čo sa odzrkadlilo na ich skvelej nálade.

  Martina Policianová, Renáta Ondziková, Radoslav Brecelj

  Foto

 • Koncert Integrácia 2018

  Koncert Integrácia 2018

  Takmer 80 žiakov našej školy sa dňa 10.10.2018 zúčastnilo 10. ročníka charitatívneho koncertu Integrácia 2018, ktorý sa konal v Bratislave. Po príchode mimoriadnym vlakom do Bratislavy sme sa v sprievode policajných jednotiek presunuli pešo na Zimný štadión Ondreja Nepelu. Pripravený bol skvelý program plný zvučných mien ako napr. Ondrej Kandráč, Dara Rolins, IMT Smile, Marián Čekovský, Ego, Majk Spirit. Tento jedinečný koncert plný lásky, tolerancie a vďaky prišli podporiť aj slovenskí futbalisti a hokejisti, olympijský víťaz Matej Tóth a mnoho ďalších známych tvárí zo sveta kultúry a športu. Každý účastník dostal tričko Integrácia. Po umeleckom zážitku z koncertu sme sa v dobrej nálade a za krásneho slnečného počasia vydali na cestu domov. Napriek dlhej ceste tento výlet stál za to a dúfame, že sa nám ho podarí zopakovať aj na budúci rok.

  S. Čorejová, K. Kohútová, M. Valičková, S. Hakučová, R. Brecelj, G. Varga

  Foto

 • Deň jablka

  Deň jablka

  Obľúbené jabĺčka nám dodajú energiu, uhasia smäd a dobre nás zasýtia. Všetky deti vedia, že obsahujú veľmi veľa výživných látok a ich pravidelná konzumácia prospieva nášmu zdraviu. Tento týždeň sme jabĺčkam venovali zvýšenú pozornosť, keďže aj ono má „svoj deň“.

  21.október je DŇOM JABLKA, preto sme si spoločne s deťmi z 2.C a 3.C (8. oddelenie ŠKD) pripravili sladkú jablkovú pochúťku. Deti nastrúhali jabĺčka, pridali sme hrozienka, slnečnicové semienka a detské piškóty... Všetko sme dobre premiešali, jednotlivé porcie naložili do farebných pohárikov, dozdobili šľahačkou a nastrúhanou čokoládou. Deti boli pri príprave tejto „mňamky“ veľmi usilovné a s chuťou si zdravo zamaškrtili.

   

  Jana Mikulová

  Foto

 • Oznam pre užívateľov atletického areálu

  Oznam pre užívateľov atletického areálu

  Ďakujem, že užívatelia atletickej tartanovej dráhy dodržiavajú zákaz vstupu do športového areálu počas realizovanej rekonštrukcie.

  Zároveň oznamujem, že vstup bude možný od štvrtka 25.10.2018.

   

                                                                                                                 Ľubomír Bodnár, riaditeľ školy

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530