Navigácia

 • Oznam

  Oznam

  Vzhľadom na rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR bude organizácia vyučovania od 19.apríla 2021 nasledovná:

  PREZENČNÉ vyučovanie na 1.stupni pre všetkých žiakov 

  DIŠTANČNÉ vyučovanie pre žiakov 5. – 7. ročníkov

  PREZENČNÉ vyučovanie pre žiakov 8. – 9. ročníkov  

  Organizacia_vzdelavania

  ADAPTACNY_PLaN_SKOLY

  Priloha_8A.docx

  Dokumenty MŠVVaŠ SR

  Navrat_do_skol_19.4.

  Navrat_do_skol_-_usmernenie_pedagogicka_oblast. • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

  OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

  Zápis do 1. ročníka šk. r. 2021/2022

  Zápis do 1. ročníka šk. r. 2021/2022 sa koná od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021. K zápisu je v danej situácii potrebné vyplniť len elektronickú prihlášku alebo poslať vypísaný zápisný lístok (príloha) na adresu školy. Zákonný zástupca je povinný zapísať aj dieťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie riaditeľa školy o odklade povinnej školskej dochádzky na šk. r. 2020/2021. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

  Ľ. Bodnár, riad. školy

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

 • Jarný abstrakt

  Jarný abstrakt

  Namaľovať tú krásnu zmenu, ktorou príroda už veky ožíva zo zajatia snehu a ľadu, aby nám ukázala farebnú tvár, má neopakovateľné čaro. V 1.C sme na hodine výtvarnej výchovy použili netradičnú techniku so špachtľou.  Je to výborná pomôcka pre žiakov, aby pochopili slovu abstrakt a preniesli ho do konkrétnej témy, myšlienky, či deja. Obrázky prváčikov nadobudli podobu poézie na plátne.

  Mgr. Adriána Lešigová

  Foto

 • Snežienky na tartane

  Snežienky na tartane

  Konečne sme sa dočkali pekného počasia a v rámci telesnej výchovy so 4. C triedou sme sa vyrojili  na školskom tartane ako prvé jarné snežienky. Vzali sme so sebou náčinie,  pomocou ktorého sme trénovali rýchlosť, presnosť ale aj odhad. Dôležité bolo to, že sme sa po dlhej dobe konečne mohli do sýtosti vyšantiť a zašportovať si na čerstvom vzduchu.

  Mgr. Adriána Lešigová

  Foto

 • 1.C a J. Gutenberg

  1.C a J. Gutenberg

  Keďže máme knihy veľmi radi, pripomenuli sme si dnes významnú osobnosť, ktorá sa vo veľkej miere zaslúžila o to, aby sme si mohli knihy čítať, listovať v nich, zabávať sa , ba aj učiť sa z nich. Touto osobnosťou bol nemecký vynálezca mechanickej kníhtlače Johannes Gensfleisch, zvaný  Gutenberg. S jeho životom sme sa mohli bližšie oboznámiť prostredníctvom krátkeho filmu o vynálezcoch. Taktiež sme si pozreli prezentáciu, v ktorej sme si zhrnuli základné fakty týkajúce sa tohto celosvetového velikána. 

  Tr. uč. S. Gáliková

 • Čitateľský oriešok

  V tomto školskom roku 2020/2021 sa VII. oddelenie a trieda 1.E zapojili do súťaže pod názvom Čitateľský oriešok 7, ktorú organizuje vydavateľstvo RAABE.  Aj ked nám to pandemická situácia skoro prekazila, nakoniec  sa nám to spolu s pomocou našich rodičov podarilo a vypracované pracovné listy a výkresy  sme poslali.  Do finále postúpilo 333 ilustrácii 1. a 2. ročníkov, kde o prvenstvo zabojujú aj naši žiaci Adam Šimko /2.B/, Leonard Gaľa, Alexander Miženko a Boris Baran/1.E/ Preto vás chceme  poprosiť o každý váš hlas prostredníctvom sociálnej siete facebook. 

  Držíme palce!

  Toto je link:

  https://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/predstavujeme-finalistov-celoslovenskej-sutaze-citatelsky-oriesok-7

   

  vychovávateľka  J. Diová, Mgr. Ľ. Plavčanová

 • Svetový deň zdravia 2021 v 3.C

  Svetový deň zdravia 2021 v 3.C

  Tento deň vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za Svetový deň zdravia  v roku 1950. Po celom svete sa organizujú akcie, podujatia, ktoré upozorňujú na určité aspekty zdravia, ktorým je potrebné venovať pozornosť.

   Jednou z krajín, ktoré stáli pri zrode tohto dňa bolo aj Československo. Zaujímavosťou je, že téma, ktorej sa v rámci zdravia venuje pozornosť, sa každý rok mení. V tomto roku je témou „Budovanie spravodlivejšieho, zdravšieho sveta.“ Svetová zdravotnícka organizácia je presvedčená, že v súčasnom svete si nie sme všetci rovní. Ešte viac sa to ukázalo práve v období pandémie Covid-19. Sú ľudia, ktorí žijú zdravšie a majú lepšiu zdravotnícku starostlivosť aj prístup k nej len na základe toho, kde sa narodili, vyrastajú, žijú, pracujú a starnú. Výhodou je, že sa človek môže dostať k zdravej strave, výživovým doplnkom...Možno maličkosti, ktoré ale pomáhajú lepšie zvládať toto náročné obdobie pandémie.

  Sú však ľudia, ktorí majú nízke príjmy, zlé podmienky na bývanie, obmedzený prístup k čistej vode, vzduchu, potravinám i zdravotníckej starostlivosti, čo vedie k rôznym chorobám aj predčasnej smrti.

  Preto si WHO dala záväzok zabezpečiť, aby si ktokoľvek, kdekoľvek mohol uplatniť právo na dobrú zdravotnú starostlivosť.

  Nadaní žiaci z 3.C sa tejto témy zhostili primerane svojmu veku a v rámci čítania s porozumením si prečítali dôležité informácie o Svetovom dni zdravia, diskutovali na tému spravodlivosti v súvislosti so zdravím, vymýšľali rozprávku o spravodlivom, zdravšom svete – Krajina, kde vládli Spravodlivosť a Zdravie, pri písaní ktorej využili znaky rozprávky a rozvinuli svoju fantáziu. Príbeh ilustrovali v kresliacom programe s uplatnením vedomostí a zručností nadobudnutých v rámci hodín informatiky.  

  V súvislosti so zdravím bola vyhlásená aj súťaž pre žiakov I. stupňa ZŠ – Nakresli zdravie, do ktorej sa nadaní tretiaci zapojili. Odmenou bude balíček zaslaný ÚVZ SR na príslušnú školu. 

   

  Ingrid Storinská

 • Svetový deň zdravia

  Svetový deň zdravia

  Len čo sme prišli po sviatkoch do školy, pripomenuli sme si Svetový deň zdravia. Počas prezentácie si žiaci uvedomili potrebu nie len správneho jedla, pitného režimu, pohybu a hygieny - ktorá je teraz - v kovidových časoch - veľmi často pretriasanou témou, no zistili, že aj spánok, relaxácia a odpočinok, ba aj výborné vzťahy medzi ľuďmi ( aj medzi spolužiakmi v škole) sa významnou mierou podieľajú na našom zdraví. Vypracovali sme PL, aby sme zistili, čo sme si zapamätali. Keďže hra je súčasť odpočinku, v ŠKD sme sa zahrali rôzne hry a zatancovali na našu obľúbenú hudbu.

  1.C S. Gáliková

  Foto

 • Jarné prebúdzanie okolo nás

  Jarné prebúdzanie okolo nás

  Prišla k nám jar a so všetkými jej farbami sme sa stretli aj  v našich oddeleniach v školskom klube detí. Deti pod dohľadom svojich vychovávateliek  tvorili, vyrábali, sadili a presádzali . Nakoniec svoje práce priniesli na výstavku, ktorá zdobí našu chodbu v škole. A nakoniec  mi dovoľte v mene všetkých  vychovávateliek ŠKD zaželať vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny.

   vychovávateľka Mgr. Jana Diová

  Foto

 • Okresné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

  Okresné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

  Každoročne sa pre žiakov 7. – 9. roč. organizuje fyzikálna súťaž, ktorá patrí medzi tie náročnejšie. Aj tento rok sa takejto fyzikálnej olympiády zúčastnili žiaci 8. a 9 roč. našej školy.

  17. marca 2021 si v online okresnom kole overili svoje vedomosti. Úspešne sa darilo Alexandrovi J. Dobrovičovi (8.C), ktorý získal 3. miesto v kategórii F, Enzo Štetina (9.C) obsadil 5. miesto a Šimon Hajzuš (9.C) obsadil 6. miesto v kategórii E.

   

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

   

  J. Tomaščiková a E. Fechová

 • Ako bolo pred ...

  Ako bolo pred ...

  So 4.B sme si na hodine angličtiny zaspomínali aký bol náš bežný deň pred pandémiou. V projekte „My Day“  štvrtáci využili svoje vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby a vyrozprávali čo im chýba z dní pred...

  4.B a S. Hakučová

  Foto

 • Online hodina logopédie s nadanými tretiakmi

  Online hodina logopédie s nadanými tretiakmi

  Zlepšiť si výslovnosť a rozšíriť slovnú zásobu detí. To boli hlavné ciele špecialistov – logopédov, ktoré tieto online hodiny ponúkajú zdarma.

  Pod dohľadom odborníkov

  Jednoduché logopedické cvičenia a úlohy na rozvoj reči, slovnej zásoby a komunikačných zručností. Online hodinu slovenského jazyka zažili nadané deti z 3.C na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove. Udialo sa tak za účasti logopédov Mgr. Mileny Vincenti Sedlákovej z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Prievidzi a Mgr. Ľuboša Lukáča z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. „Ak má vaše dieťa problémy s výslovnosťou, je potrebná pravidelná spolupráca s logopédom a precvičovanie pod jeho vedením v domácom prostredí,“ povedal Ľuboš Lukáč. „Nesprávna výslovnosť má častokrát po nástupe do školy súvis so zvýšeným počtom chýb pri písaní,“ upozornil.

   

  Bez dychových cvičení, no s množstvom hier

  Špeciálnej hodiny, zameranej na hovorenú reč, sa zúčastnili prváci. Svojej úlohy sa zhostili výborne a cvičenia ich zaujali. Kvôli tomu, že výučba prebiehala online, vynechali dychové cvičenia, ktorých cieľom je prehĺbenie dýchania a zvládnutie fyziologicky správneho nádychu a výdychu pri hovorení. Zamerali sa na cvičenia, podporujúce rozvoj slovnej zásoby. Nechýbali hry, priraďujúce vymyslené frázy zamestnaniam, tvorenie zdrobnenín, príprava na zaujímavú plavbu loďou, doplňovačky slov do viet, krátke rečnícke cvičenia, hry so slovom a zvukom a ďalšie rečové hry. Všetky majú veľký význam tak pre samotnú reč, ako i myslenie. Aktivujú, obohacujú slovnú zásobu, zlepšujú fonematický sluch u detí, vštepujú záujem a lásku k jazyku. A to sa podarilo! Záver hodiny patril forme práci, na ktorú sú deti zvyknuté – pracovnému listu.

   

  Elektronika skúsenosť z domu nenahradí

  „Dôležité je porozumieť štruktúre reči. Deti sa učia uvedomiť si viac významov jedného slova, vyberať si správne slová v komunikácii a ďalšie zručnosti, ktoré naberajú počas prvých školských rokov. K tomu, aby sme u detí všetky tieto zručnosti stimulovali, môžeme využiť jazykové hry, ktoré deťom budú prinášať zábavu,“ vysvetlil Ľuboš Lukáč. „Pre správny rozvoj reči je potrebných niekoľko podmienok: zdravý sluch, kvalitný vzor vo výslovnosti a gramatickej správnosti v domácom prostredí, veľa príležitostí na pokojný a trpezlivý rozhovor, pravidelné čítanie vhodných kníh a časopisov, ako aj dostatok možností k tvorivým činnostiam a fyzickému pohybu. Najdôležitejším faktorom bol, je a bude priama komunikácia s dieťaťom tvárou v tvár (teda nie televízor, tablet, mobilný telefón, nie edukačné videá, DVD) a rozvíjanie reči prostredníctvom klasickej knižky,“ objasnil odborník.

  Poznámka: Vedeli ste, čo naozaj znamená logopéd?

  Pri tomto slove si väčšina ľudí predstaví zrkadlo a odborníka, pracujúceho so žiakom, ktorý sa zvyčajne učí vyslovovať l alebo r. Niekedy je to aj o „šušlaní“ alebo náprave nesprávnej výslovnosti. Narušená komunikačná schopnosť, čo je oficiálny názov diagnózy, sa netýka iba predškolákov, ale aj ďalších žiakov základnej školy a dospelých. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči, predchádzanie porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči. Logopédia v škole má viesť deti k správnej výslovnosti.

   

  Mgr. Ingrid Storinská

 • Ponožková výzva

  Ponožková výzva

  Na online hodine matematiky sme si urobili ponožkovú výzvu. Najprv sme sa rozprávali o ľuďom a deťoch s Downovým syndrómom, potom sme počítali príklady na násobenie s Dedoles ponožkami, ktoré boli súčasťou slovných úloh. Ukázali sme si, že tak, ako sú odlišní ľudia s downových syndrómom, aj v matematike poznáme iné spôsoby násobenia. Napríklad tzv. indické násobenie. No žiaci skonštatovali,  že takéto násobenie je veľmi zdĺhavé.

  Z. Bergmannová

  Foto

 • Who is who? alebo trochu diivadla v triede

  Who is who? alebo trochu diivadla v triede

  Koniec marca sa nesie aj v znamení Svetového dňa divadla. Momentálna situácia nám nedovoľuje navštevovať divadlo. A tak sme sa rozhodli preniesť "kúsok divadla" priamo do triedy 3.D, a to na hodinu anglického jazyka. Deti si vyhotovili masky, ktoré potom divadelne predstavili. Opísali svoje masky  a zároveň využitli anglické slová a frázy ich aktívnej slovnej zásoby. Predstavovanie bolo sprevádzané zábavou aj záhadou, "who is who?".

  M.Kormaníková

 • Okresné kolo CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

  Okresné kolo CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 12.3.2021 sa uskutočnilo online Okresné kolo Chemickej olympiády. Žiaci z 9.A a 9.C triedy si okrem teórie vyskúšali aj riešenie virtuálnych praktických úloh. V snažení sa úspešne darilo týmto žiakom:

  4. miesto – Melánia Čopáková (9.C)

  8. miesto – Ján Kračinovský (9.A)

  10. mieto – Oliver Goliaš (9.A)

  11. miesto – Renáta Ondziková (9.A)

   

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a reprezentáciu školy.

   

  J. Tomaščiková a M. Mikitková

 • Oznam

 • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

  Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

  V pondelok sa konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

  Naši francúzštinári opäť nesklamali a priniesli Šmeralke krásne výsledky. Najväčším prekvapením je začiatočníčka Alicia Gállová z 5.C. Napriek náročným podmienkam obsadila úžasné 3.miesto v kategórii 1A (5.-7.ročník). Nesklamali ani naši deviataci. Melánia Čopáková (9.C) obsadila 4.miesto v kategórii 1B a Enzo Štetina (9.C) skvelé 2.miesto v kategórii 1C.

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Deviatakom prajeme úspešný štart na vysnívanej strednej škole.

  M. Bryndzová  

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530