Navigácia

 • Obvodné kolo v Basketbale starších žiakov

  Obvodné kolo v Basketbale starších žiakov

  Na piatok 18.1.2019 pripadlo konanie športovej akcie obvodného kola v basketbale starších žiakov. Na tomto turnaji sa zúčastnili ZŠ Šmeralova, Lesnícka, Kúpeľná, Kapušany. Turnaj sa hral systémom každý s každým v trvaní 2x 10 min. hrubého času. Našim žiakom tento turnaj vôbec nevyšiel a nakoniec obsadili nepopulárne posledné miesto. Napriek tomuto výsledku môžem pochváliť všetkých zúčastnených za ich bojovnosť a zanietenosť po víťazstve.

  Mgr. Radoslav Maľcovský

  Foto

 • OK v bedmintone

  Družstvá chlapcov a dievčat bojovali o postup na krajské kolo v bedmintone žiakov ZŠ. Dievčatá sa v konkurencii ZŠ Májové námestie, ZŠ Bajkalská, EES Prešov, KSŠ sv. Mikuláša, ZŠ Široké, ZŠ Sibírska prebojovali až do finále, kde nestačili na žiačky ZŠ Májové námestie a vybojovali si druhé miesto. Chlapci statočne bojovali, ale sily, skúsenosti a majstrovstvo im stačili na umiestnenie na piatom mieste v konkurencii šiestich ZŠ okresu Prešov.

  Za predvedené výkony, bojovnosť a skvelú reprezentáciu školy ďakujeme Ester Staškovej, Dominike Novákovej, Emílii Žalúdekovej, Adamovi Korečkovi a Tomášovi Kancírovi.

 • Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ

 • Ekopokus-výroba recyklovaného papiera

   Ekopokus-výroba recyklovaného papiera

  Prečo recyklujeme?  Aj na túto otázku žiaci 3.C hľadali odpoveď, resp. pracovali, experimentovali, skúšali, dokonca aj trochu bádali na hodine pracovného vyučovania. Prostredníctvom ekopokusu si  vyskúšali výrobu recyklovaného papiera.  Vyrobiť papier sa im podarilo nielen v škole, ale niektorí žiaci si to skúsili aj doma.

  M. Kormaníková

  Foto

 • Turistický krúžok - Štrbské Pleso

  Turistický krúžok - Štrbské Pleso

  Spolu so žiakmi z turistického krúžku sme sa v nedeľu 16. decembra zúčastnili výletu na Štrbské Pleso. Vyrazili sme vlakom z Prešova, prestupovali sme v Kysaku a následne v Štrbe. Už cesta vlakom sa žiakom veľmi páčila. Z okien mohli pozorovať prekrásnu zimnú krajinu. Náš výlet sa neobišiel bez poriadnej guľovačky a váľania sa v snehu...

  Tento výlet si radi zopakujeme.

  Mgr. Eva Žarnayová, Mgr. Kristína Kohútová

  Foto

 • 15. 1. 2019

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • 15. 1. 2019

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Traja králi

  Traja králi

  10.-11.1.2019 žiaci 4.D triedy priblížili žiakom 1. stupňa zvyky, ktoré sa dodržiavali na sviatok Troch kráľov.

  A. Tomičová

  Foto

 • VIANOČNÁ AKADÉMIA

  VIANOČNÁ AKADÉMIA

  Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. To, že Vianoce nie sú len o hmotných daroch, nám ukázali žiaci našej školy, ktorí si pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť darčeky v podobe piesní, scénok, básničiek, vinšov, kolied či tancov. Toto milé podujatie sa konalo 17.12.2018 v jedálni našej školy. Na konci kultúrneho programu je krásnym zvykom účinkujúcich a hostí zaspievať si spoločne pieseň Tichá noc.
              Vďaka patrí pani učiteľkám a vychovávateľkám za nádhernú výzdobu javiska i za pomoc pri nácviku a organizácii vystúpenia.

  A. Tomičová, R. Ondziková, M. Policianová

   

  Foto

 • Divadelné predstavenia v ANJ

  Divadelné predstavenia v ANJ

  Žiaci druhého stupňa sa dňa 20. 12. 2018 zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.

  Piataci sa pobavili na veselej rozprávke od J. C. Hronského  „A bold rabbit in Africa“ (Smelý Zajko v Afrike). Ide o príbeh Zajka a jeho ženy na potulkách sveta.

  Popri Váhu prejdú Slovenskom až do Bratislavy, odtiaľ po Dunaji do Čierneho mora a v bruchu obrovského žraloka sa doplavia do Afriky. Tam prežijú veľa dobrodružstiev - vyliečia kráľa púšte, porazia krokodíla, aj tigra a zachránia malého černoška. Spracovanie rozprávky je obohatené o pesničky a ponúka žiakom zaujímavý kultúrny zážitok.

  Žiaci 6.-9. ročníka sa zúčastnili predstavenia pod názvom „The Onlines“

  Hlavný hrdina Miloš žije s mamou. Miloš má rád mamu, svojho psa a Zuzu, ktorá mu lajkla status. Ale niečo v jeho živote je nanič a Miloš musí prísť na to, čo to je... Inscenácia v anglickom jazyku je o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek. Príbeh o Milošovi, Zuze a Vladovi, o lákavom tajomnom hlase, o predstavách a skutočnosti. On, ona, oni – online vždy a všade. Existuje ešte vôbec život offline?

  Divadelné predstavenia nám umožnili nielen zdokonaliť svoje vedomosti z cudzieho jazyka, ale zároveň sme mali jedinečný umelecký zážitok.

                                                                                                            Mgr. Z. Kmecová

   

  Foto

 • Krúžok Mladý záchranár

  Krúžok Mladý záchranár

  Pred Vianocami sme na záchranárskom krúžku  pracovali so skvelým časopisom Mladý záchranár. Žiaci vyplnili kvíz a nakreslili obrázky na tému Integrovaný záchranný systém, ktoré sme pribalili do obálky. Dnes nám prišlo poďakovanie z redakcie časopisu a odmena v podobe interaktívneho DVD - Maľovaná prvá pomoc. Ďakujeme, veľmi nás to potešilo.

  Mladí záchranári zo Šmeralky.

   

  Foto

 • POZVÁNKA

  POZVÁNKA

         Pozývame Vás na triedny aktív rodičov žiakov 9.ročníka, ktorý sa uskutoční 14.1.2019 16.45 hod. v jedálni školy.

         Účasť SŠ prosíme nahlásiť vopred. Ďakujeme.

   

                                                                            vých. por. PaedDr. Milena Koščová

 • Silvestrovský beh poza školu 2018

  Silvestrovský beh poza školu 2018

             V poradí 33. ročník Silvestrovského behu organizovaný bežeckým spolkom Prešov v spolupráci s ZŠ Šmeralova 25 v mládežníckych kategóriách prilákal bežcov aj z okolia Prešova  v počte 60 žiakov. Víťazi jednotlivých kategórii boli ocenení na prvých troch miestach pohárom , diplomom a vecnou cenou. V kategórii najmladších žiačok a žiakov sa na pódiových miestach umiestnili aj naši zverenci a to nasledovne u dievčat na 1. mieste Vaňová,2. miesto Križovenská, 3. miesto Bučková medzi chlapcami na 2. mieste Sčislák, 3. miesto Repčík. V kategórii mladších žiačok a žiakov sa na pódiových miestach umiestnili v dievčenskej kategórii 1. miesto Hellou, a u chlapcov na 1. mieste Kaľuha, 2. miesto Olejár, 3. miesto Solár. Pri kategórii starších žiačok a žiakov sme mali tiež svoje pódiové umiestnenia a to u dievčat na 1. mieste Žaludeková. Všetkým zúčastneným prajeme veľa športových aj osobných úspechov a všetko dobré do roku 2019.

 • Pozdrav

 • Plavecká štafeta mesta Prešov 2018

  Plavecká štafeta mesta Prešov 2018

  Tradičným športovým podujatím organizovaným mestom Prešov, ktorý má prilákať čím viac plaveckých nádejí zo ZŠ v Prešove sa aj tento rok konal na plaveckom bazéne ZŠ Mirka Nešpora. Naša ZŠ Šmeralova sa zúčastnila v počte 24 detí zo športových tried 5. -7. ročníka a spolu dokázali preplávať vzdialenosť 22 500 metrov. Za tento výkon blahoželáme a prajeme ešte veľa športových zážitkov.

   

  Mgr. Maľcovský, Mgr. Hrabčáková

 • Kytička domovine

  Dňa 17.12. sme sa zúčastnili súťažnej prehliadky v sólovom speve ľudových piesní Kytička domovine. Cieľom súťaže je vzbudiť záujem o kultúrne dedičstvo nášho národa a lásku k rodnému kraju. Našu školu reprezentovali tretiačka Zuzana Garecová  a siedmačka Renáta Ondziková, ktorá si vo svojej kategórii vyspievala 3. miesto. Obom speváčkam srdečne blahoželáme ku krásnej reprezentácii školy.   

  Monika Kormaníková

   

  Foto

 • Detský čin roka

  Detský čin roka

  V stredu 12.decembra 2018 boli v bratislavskom V-klube vyhlásené výsledky projektu Detský čin roka. Jeho 18. ročník opäť ponúkol širokej verejnosti možnosť spoznať skutočné príbehy detských hrdinov. Zároveň upriamil pozornosť na potrebu nezištnej pomoci ľuďom a prírode. Do hlasovania sa zapojila aj naša škola. Všetky triedy 1.st. ZŠ a všetky oddelenia ŠKD. 

  Žiaci prostredníctvom svojich triednych učiteľov a vychovávateliek dostali možnosť prostredníctvom detskej poroty vyjadriť svoj názor a odovzdať svoj hlas príbehu, ktorý ich najviac zaujal. 

  Výsledkom myslenia by nemal byť pocit ale čin. A naša škola učí deti konať aj dobro. 

  Ďakujeme za všetky hlasy a už teraz sa tešíme na 19. ročník obľúbeného projektu. 

  Mgr. Tamara Škovránková a Mgr. Zuzana Ritlyová 

  detsky_cin_roka.jpg


 • Vianočný beh – cezpoľný beh

  Vianočný beh – cezpoľný beh

  Pod záštitou Detskej atletiky a v spolupráci s  ZŠ Šmeralova sa konali atletické preteky Detský Vianočný beh  v areáli školy. Týchto pretekov sa mohli zúčastniť žiaci ZŠ z okresu Prešov. Behal sa jeden okruh vo vzdialenosti 650 metrov. Ako prvé sa predstavili mladšie dievčatá a po dobehnutí dievčat nasledovali chlapci. Potom na rad prišli staršie dievčatá a starší chlapci v tejto kategórii dievčat na prvých troch miestach skončili žiačky našej školy a to 1. miesto Ema Vaňová, 2. miesto Katka Bučková a 3. miesto Liana Križovenská. Všetkým zúčastneným blahoželáme a držíme prsty v ďalšom dosiahnutí čo najlepších výkonov.

  R. Maľcovský

  Foto

 • Pozvánka

 • Silvestrovský beh poza školu - pozvánka

  Silvestrovský beh poza školu - pozvánka

  Pozývame všetkých priaznivcov športu na bežeckú rozlúčku s rokom 2018.

  31.12.2018 o 8:00 prezentácia účastníkov v budove ZŠ Šmeralova. Propozície v prílohe.

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530