Navigácia

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

  Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka  v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z., z organizačných dôvodov poskytuje žiakom školy

  riaditeľské voľno na deň 26.4.2018 (štvrtok)

  Školský klub detí a školská jedáleň v tento deň  nebudú v prevádzke.

  Vyučovanie bude pokračovať v piatok 27.4.2018.

  Ďakujem za pochopenie                                                                                 Ľubomír Bodnár

                                                                                          riaditeľ školy

   

   

 • ZŠ Šmeralova - ERASMUS aktivita K2

               Piati žiaci ZŠ Šmeralova  Zuzana Baňasová, Dominika Nováková, Sandra Petrová, Kristína Surgentová a Ľubomír  Durkáč  spolu s p. riaditeľom Bodnárom a p. zástupkyňou Tuhrinovou absolvovali v týždni 9.4. – 13.4.2018 First international students projekt meeting (prvé medzinárodné stretnutie študentov) v poľskej Zamošči.  Pondelok, prvý oficiálny deň mítingu sa niesol v znamení zaujímavých aktivít. Žiaci z Poľska, Španielska, Lotyšska a ZŠ Šmeralova sa spoločne učili základné kroky regionálnych tancov, odprezentovali mesto v ktorom žijú a školu kde sa učia.

  Podobne hektické, nemenej zaujímavé a obohacujúce boli aj nasledujúce dni, počas ktorých účastníci stretnutia zažili a aj vyskúšali:  Arenu visokich lotov - trampolinové centrum, exkurziu na futbalovej aréne v Lubline.  Exit room preveril tímovú spoluprácu a komunikáciu v anglickom jazyku, silu a odvahu žiaci a učitelia prejavili pri prekonávaní prekážok v lanovom centre. Interaktívne laboratórium, volejbalový turnaj a  mnoho iných zaujímavých aktivít okorenených tradičnými poľskými jedlami, ktoré pripravili rodičia – hostitelia našich, lotyšských a španielskych žiakov. 

  Všetci sa už tešia na stretnutie v Prešove, ktoré je naplánované na október 2018, a už teraz pripravujú aktivity a podujatia na tretí míting. (druhý pripravujú žiaci a učitelia z Lotyšského Davgawpils).

  Tento projekt realizujeme s podporou  

  Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu,

  Mesta Prešov

  a rodičov žiakov ZŠ Šmeralova.

  Foto

 • Krajské kolo MOZ 9

  Dňa 27.3.2018 sa konalo krajské kolo MOZ9 v ABC centre v Prešove, do ktorého postúpili z obvodného kola dvaja naši žiaci.  Našu školu reprezentovali veľmi úspešne  dvaja žiaci z 9.C. Žiačka Lea Natália Onuferová  získala 3. miesto a žiak Martin Fedorko obsadil 8. miesto. Srdečne blahoželáme!

  Mgr. Milena Feldmanová

  http://abccentrum.sk/wp-content/uploads/V%C3%BDsledkov%C3%A1-listina-KK-MO-kat.-Z91.pdf

  Foto

 • Školské Majstrovstvá SR v bedmintone

  Dvojdňovým celoslovenským finále v Liptovskom Mikuláši  10. – 11. 4. 2018  vyvrcholila súťaž základných škôl v bedmintone, na ktorej nechýbali ani reprezentantky našej školy - Ester Stašková (VII.C) a Júlia Chmurovičová (IX.C). Zopakovali si svoje úspešné účinkovanie spred dvoch rokov a pre školu vybojovali pohár za konečné krásne druhé miesto.


  Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších športových aktivitách.

  Zvlášť ďakujeme Julke, pre ktorú bola táto reprezentáciu za školu posledná, keďže je deviatačka a odchádza na strednú školu.

   

  PaedDr. Slávka Čorejová

  Foto

   

 • ERASMUS aktivita K2 - 4.deň

  Prezentáciami o populárnych športoch v každej krajine otvorili účastníci prvého medzinárodného stretnutia študentov v rámci projektu ERASMUS aktivita K2 v Zamošči 4. deň pobytu.V tento deň žiaci absolvovali ešte:

  - volejbalový turnaj,

  - prehliadku Zamošči v s profesionálnym sprievodcom spojenú s návštevou- vojenského múzea,

  - súťaže v lukostreľbe,

  - fotosafari a záverečné - hodnotiace stretnutie. Rodičia zahraničných partnerov pripravili - tradičné poľské jedlá.

  K. Tuhrinová, Ľ. Bodnár

   

  Foto

 • ERASMUS aktivita K2 3.deň

  Tretí deň pobytu žiakov našej školy v rámci implementácie projektu Erasmus K2 priniesol nie menej zaujímavé aktivity ako ten druhý.

  Exit room preveril hlavne tímovú spoluprácu, komunikáciu v cudzom jazyku, logické myslenie a trpezlivosťLaboratórium atraktívnou formou prinieslo pre žiakov poznatky z rôznych oblastí prírodných vied.

  Prekážky v Lanovom centre mohli zdolať len tí najodvážnejší, najsilnejší a najvytrvalejší.

  K. Tuhrinová, Ľ. Bodnár

  Foto

 • ERASMUS aktivita K2 - 2. deň

   

  druhý deň pobytu našich žiakov v Poľsku priniesol množstvo zážitkov. V úvodnej prezentácii, ktorú pripravili poľskí študenti, sa členovia prvého medzinárodného stretnutia študentov v rámci projektu ERASMUS aktivita K2 dozvedeli množstvo zaujímavých faktov o Lubline - deviatom najväčšom meste v Poľsku.Po dvojhodinovej ceste autobusom bola prvou zastávkou Arena visokich lotov - trampolinové centrum.  Na začiatku žiaci aj s učiteľmi absolvovali rozcvičku pod vedením inštruktorov, a potom už nič nebránilo dvojhodinovému skákaniu, skúšaniu rôznych kúskov, foteniu a natáčaniu krátkych videí.

  Druhou zastávkou bola tradičná poľská chata. Žurek s jajkiem i kiełbasą, polskie pirogi a citrónová voda doplnili energetické straty z dvojhodinového lietania vo výškach nad trampolínami. Tretia zastávka bola venovaná exkurzii po novovybudovanom futbalovom štadióne Arena Lublin. Žiaci sa dozvedeli technické zaujímavosti a fakty z výstavby futbalového stánku a potom už nič nebránilo stať sa na chvíľu VIP hosťami v Sky boxoch, novinármi v presscentre, alebo hráčmi v šatni, na striedačke, resp. na hracej ploche. Súčasťou Arény je aj múzeum športu, kde sa žiaci dozvedeli fakty a zaujímavosti z histórie poľského športu. Potom už nasledovalo 90 minút nákupov v nákupnom centre Tarasy zamkowe. Atmosféra v autobuse na ceste späť sa niesla v znamení interpretácie piesní a futbalových pokrikov.V cieli cesty na parkovisku  Szkoły podstawowej v Ploskom už čakali rodičia poľských partnerov.  Svoje deti s ich zahraničnými kamarátmi odviezli domov, aby načerpali sily a energiu na nasledujúci deň pobytu.

  K. Tuhrinová, Ľ. Bodnár

  Foto

 • ERASMUS aktivita K2

  členovia Slovenskej výpravy absolvovali prvý deň
  First international students projekt meeting (prvé medzinárodné stretnutie študentov). 

  Po nedeľnajšej šesť hodinovej ceste sa Z. Baňasová, D. Nováková, S. Petrová, K, Surgentová a Ľ. Durkáč zoznámili s rodinami svojich rovesníkov z poľskej Zamošči. Pondelok, prvý oficiálny deň mítingu sa niesol v znamení zaujímavých aktivít. Žiaci z Poľska, Španielska, Lotyšska a ZŠ Šmeralova sa spoločne učili základné kroky regionálnych tancov, odprezentovali mesto v ktorom žijú a školu kde sa učia, vytvorili galériu projektových posterov a návrhov spoločného loga projektu, a v závere absolvovali kvíz pozornosti. V záverečnom meraní síl si najlepšie počínala D. Nováková z našej školy, zožala búrlivý potlesk rovesníkov zo zúčastnených krajín. Z tohto veľmi zaujímavého dňa prinášame fotomateriál.

  Všetci sa tešia na utorok - 2. deň meetingu ich čaká výlet do Lublinu, na ktorý poľskí pedagógovia pripravili taktiež množstvo zaujímavých aktivít.

  K. Tuhrinová, Ľ. Bodnár

  Foto

 • Zápis do 1.ročníka

  Dňa 3.4.sa uskutočnil zápis predškolákov do 1.ročníka. V príjemnej rodinnej atmosfére sa spolu s našimi farebnými farbičkami roztancovali, s Ninkou rozospievali, s Kolovrátkom vrátili do starých krásnych čias, so štvrtáčkami spoznávali „MOJE TELO“ a bodkou bola rozprávka o kozičke... celým programom ich sprevádzal hlas našej Vanesky.

  Budúca škola im otvorila dvere knižnice, kde spolu s deviatačkami hľadali cestu rozprávkovým bytostiam z písmenkového labyrintu a čítali z rozprávkových kníh. V telocvični sa naučili driblovať, prebehnúť „VEĽKÚ“ telocvičňu.  Pani vychovávateľkám dokázali, že patria do 1.ročníka. Presnú mušku indiánov ukázali pri streľbe z luku, našli správny kľúč do starej zámky. Na občerstvenie sa zastavili v kuchynke, vyskúšali si rôzne hudobné nástroje, v jazykovom laboratóriu sa naučili prvé anglické slovíčka. Vo výtvarnom ateliéri prepožičali svoje tváričky známym obrazom a vo dverách pod názvom Hand made s obdivom prezerali ručne vyrobené dekoratívne výrobky. Najväčším zážitkom bola návšteva chemického laboratória, kde ich najviac upútala výroba zubnej pasty pre SLONA J.

  VŠETCI SA DO VEĽKEJ ŠKOLY TEŠIA

   

  Foto

 • Zážitkové učenie

  Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami našu školu navštívila literátka Mgr. Soňa Pariláková PhD. Stretla sa so žiakmi TND. Stretnutia so vzácnou hosťkou mali podobu zážitkového učenia. Literárne stretnutie s  prvou skupinou, žiakmi 1.-2. ročníka, bolo zamerané na tému Voda a s ňou súvisiace poetické žánre, čo prirodzene nadviazalo na Deň vody, ktorému sa žiaci venovali počas predchádzajúcich dní.  Žiaci boli interaktívne zapájaní do literárno-dramatických činností, počas ktorých sa naučili hádanku a boli aktívnymi účastníkmi príbehu. Podobný ráz malo aj stretnutie so žiakmi 3.-4. ročníka. Tí sa však tematicky preniesli do indiánskeho prostredia a literárny príbeh im ponúkol, okrem iného, aj hudobné prvky – tanečné i inštrumentálne. Pani Pariláková nám fragmenty so stretnutia nechala najmä v podobe zážitkov, ale aj v podobe konkrétnych príbehov na plagáte, ktoré si deti môžu výtvarne dotvoriť.

           Monika Kormaníková, Juliána Sedláková

  Foto

 • 5. 4. 2018

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • Triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

 • Zápis do 1. ročníka

 • 2% z dane - pomáhajú každý rok

  Vážení rodičia, blíži sa obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2017 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane pre jedného z prijímateľov na našej škole: 

  Potvrdenie-2018-DP-2017-editovatelne(1).pdf

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-Skolsky_sportovy_klub_JUNIOR_Presov.pdf

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-RR_klasicke_triedy.pdf

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-RR_Triedy_pre_nadane_deti.pdf

  v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu

 • EXKURZIA DO MARTINA

  Dňa 28.3. 2018 sa uskutočnila literárno-prírodovedno-technická exkurzia do Martina. Zúčastnili sa jej žiaci 7.A, 7.C, a 8.B triedy.  

              Prvou zastávkou bol dom Jozefa Cígera Hronského, aby sme sa dozvedeli o jeho biografii a tvorbe na Slovensku, neskôr aj o nedobrovoľnom odchode a živote v exile. Žiaci sa dozvedeli, že to bol nielen vynikajúci spisovateľ, ale aj pedagóg, výtvarník, správca Matice slovenskej, organizátor a budovateľ modernej polygrafie či zakladateľ Zahraničnej Matice slovenskej. Zomrel v Argentíne. Po 33 rokoch previezli pozostatky Jozefa Cígera Hronského a jeho manželky do Martina.  Pochovaný je v spoločnom dvojhrobe s priateľom Štefanom Krčmérym na Národnom cintoríne.

              Druhou zastávkou bolo prírodovedné múzeum Andreja Kmeťa, ktoré bolo pre deti zaujímavé aj LEGO výstavou. Z lega boli vyrobené rôzne dopravné prostriedky, hrady, celé mestá s funkčnou železnicou a premávajúcim vlakom, portréty a rôzne iné nemenej zaujímavé objekty. Výstava bola interaktívna, deti sa samy pustili do stavania rôznych domov, hradieb, dinosaurov či robotov. Veľmi nerady opúšťali priestory, v ktorých sa mohli vrátiť do mladších čias. Aj prírodovedná časť múzea bola interaktívna, zameraná na prírodu Turca. Po zaklopaní na sklo sa ozývali zvuky rôznych vtákov, cicavcov alebo hmyzu. Poruke boli aj vzorky rôznych drevín, listov, srsti, fotografické prehliadače prírody z oblasti Turca.

              Nakoniec nasledovala prehliadka mesta. Prechádzali sme okolo Slovenského komorného divadla, Turčianskej galérie, matičných budov či tlačiarní Neografia, ktoré zásluhou J. C. Hronského pomohli sa presadiť  Matici slovenskej nielen v slovenskej spoločnosti, ale aj v zahraničí.

              Prialo nám aj počasie. Po obedňajšej prestávke sme sa spokojní a plní zážitkov vrátili do Prešova. Niektorí sa nezabudli opýtať: „ Kedy bude ďalšia exkurzia?“

   

  Mgr. M. Grocká

  Foto

 • OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDA 2018

  V dňoch 13. – 14. 3. 2018 prebehlo na našej škole okresné kolo Pytagoriády, kategórie P3 – P8. Zúčastnilo sa  ho 230 žiakov základných škôl z Prešova a okolia. Naši žiaci získali krásne umiestenia.

  Kategória P3

  1. miesto                     Tokár Miloslav                       3.C

  2. miesto                     Juskanič Jozef            3.B

  2. miesto                     Kováč Viktor                         3.B

  Kategória P4

  4. miesto                     Tomková Bianca                    4.C

  Kategória P5

  2. miesto                     Mrúz Dávid                            5.E

  3. miesto                     Šima Jakub                             5.A

  4. miesto                     Dobrovič Alexander   5.E

  Kategória P7

  3. miesto                     Namešpetra Ján                      7.A

  Kategória P8

  1. miesto                     Lukáčová Lujza                     8.C

  3. miesto                     Sedlár Matúš                          7.A

  7. miesto                     Pekár Matúš                            8.A

   

                                                                         Blahoželáme!!!

  S. Čančinová

  Foto

 • Finále - Talent ZŠ regiónu Šariš

  Dňa 8. marca 2018  Prešovská radnica privítala na svojej pôde nadané a talentované deti. Uskutočnilo sa tam finálové kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Záštitu nad súťažou Talentov prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

  Talent základných škôl regiónu Šariš je súťaž, ktorá si každoročne kladie za cieľ nájsť talentovaných a nadaných žiakov základných škôl.  Zúčastnilo sa jej  50 najlepších z viac ako 1000 zúčastnených žiakov školských kôl.

   

  Prešovské finále prebehlo v dvoch testovacích kolách. V prvom kole to boli rôzne úlohy, v ktorých išlo o číselný rad, slovné prešmyčky, zašifrované heslo, rozdeľovanie geometrických útvarov, či počítanie chýbajúcich kociek. Obsahom druhého testovacieho kola bola matematika, hry so slovami a ďalšie logické úlohy.

   

  V náročnom testovaní Talentov Šariša 3. miesto obhájila naša žiačka Lea Natália Onuferová z 9.C a žiak Adam Prídavok zo 7.A získal 19. miesto. Pre úspešných finalistov pripravili organizátori vecné ceny. 


  Pre súťažiacich bolo pripravené občerstvenie počas celého testovania. Sviatok všetkých žien pripomenuli a zúčastneným učiteľkám zablahoželali: zástupca primátorky mesta Prešov Ing. Štefan Kužma a za organizátorov súťaže Mgr. Ľuboš Lukáč.

   

  Spoločná exkurzia v Šarišskej galérii bola určená učiteľkám, ktoré doprevádzali  žiakov na súťaž. Pedagógov riaditeľ Šarišskej Potešilo aj stretnutie so známym spevákom Jankom Lehotským, ktorý sa v galérii pripravoval na vernisáž MOJE DRUHÉ JA spojenú s hudobným vystúpením.


  Umiestnenie súťažiacich Talentov Šariša: http://www.nadanedieta.sk/talent-zs-saris.html

   Mgr. S. Čančinová a Mgr. M Feldmanová
   

  Foto

 • Oznam

  Milí rodičia, slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 03.04.2018. V tomto školskom roku máte  možnosť vyplniť prihlášku elektronicky doma. Ak túto možnosť nemáte, vypíšete ju v škole. Vytlačenú a podpísanú prihlášku zákonnými zástupcami prineste na zápis dieťaťa. 

   

 • 23. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Pre budúcich prvákov

 • Oznam

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530