Navigácia

 • Staň sa múzejníkom! - 2.A, 2.B, 2.D

  21. 9. 2017

  Dňa 14.9.2017 sa žiaci  2.A, 2.B a  2.D zúčastnili podujatia na Ľubovnianskom hrade, ktoré bolo určené pre žiakov základných škôl, išlo o zážitkové vzdelávanie a predstavenie muzeálnej práce “zvnútra”, na podklade príbehu zbierkového predmetu od jeho objavenia skrz dokumentáciu, reštaurovanie až po vytvorenie novej expozície na hrade Ľubovňa.

  Mgr. Terézia Pribulová, Mgr. Radoslav Brecelj, Mgr. Martina Policianová

  Foto

 • Nadaní žiaci programovali robotické hračky

  21. 9. 2017

  Logické uvažovanie, vytváranie návodov a programov, spoznávanie digitálnych technológií a vzájomnú spoluprácu prinieslo do vyučovania informatiky programovanie robotických hračiek. Nadaní piataci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove neskrývali nadšenie a záujem o programovanie robotov.

   

  Základy informatiky, získavanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom a aplikáciami – práca s digitálnymi technológiami tvoria podstatu vzdelávania žiakov v predmete informatika. Začiatok školského roka vo vyučovaní informatiky sa niesol v znamení robotických hračiek. Piataci spoznali tri robotické hračky, ktorých ovládanie prostredníctvom ovládačov a aplikácií si vyskúšali na vyučovaní. Ovládanie robotov (pohybu) pomocou vlastných rúk, kladenie prekážok a vytváranie cesty robotom, či tanec alebo karate, ktoré robotické hračky ovládajú bolo zaujímavou súčasťou vyučovania. Už čoskoro pribudnú aplikácie, pomocou ktorých bude ovládanie robotov za pomoci tabletov alebo smartphonov  jednoduchšie a veríme, že aj pútavejšie.

  Robotické hračky priniesli zábavu  a vzbudili záujem u žiakov, ktorých programovanie robotov baví. Vyučovanie s robotickými hračkami už čoskoro obohatia ďalšie elektronické hračky, ktoré do vyučovania nadaných žiakov zapožičia celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

   

  Foto

 • Medzinárodné preteky športovej mládeže partnerských miest

  17. 9. 2017

       V poradí 12. ročník medzinárodného festivalu športu mládeže partnerských miest mesta Nowy Sacz organizovane pod patronátom Prezydenta mesta Nowy Sacz Ryszarda Nowaka privítal niekoľko družstiev z rôznych športových odvetví volejbal, plávanie a ľahká atletika. Do mesta Nowy Sacz pricestovali pretekári z miest Polaniec, Stará Ľubovňa, Prešov, Vsetín a domáci pretekári.

  Za kráľovnú športu atletiku naše mesto Prešov reprezentovali  pretekári zo ZŠ Šmeralova konkrétne  ŠŠK Junior Prešov. Pretekalo sa na mestskom atletickom štadióne , kde pretekári museli súperiť v disciplínach vrh guľou , beh na 60 metrov, behy na 600 metrov dievčat a 1000 metrov chlapcov, skok do diaľky a zmiešaná štafeta 4x100 metrov v zložení chlapec-dievča-chlapec-dievča. V disciplíne vrh guľou dievčat obsadila prvé miesto naša pretekárka Patrícia Uličná a v zmiešanej štafete 4x100 metrov sme obsadili celkové tretie miesto v zložení Martin Kubiček - Adela Gergelyová - Patrik Svat - Ivana Jurčišinová v ostatných disciplínach sme obsadili umiestnenia nie na stupňoch pre víťazov. Našimi výsledkami, ktoré naši zverenci dosiahli sme prispeli do celkového hodnotenia miest vo všetkých športoch ako bol aj volejbal a plávanie a mesto Prešov obsadilo po sčítaní všetkých umiestnení pretekárov fantastické celkové druhé miesto. Každý pretekár alebo družstvo v kolektívnych športoch , ktoré obsadilo umiestnenie na stupni pre víťazov dostal medailu a za umiestnenie nášho mesta Prešov na  celkovej druhej priečke prevzal z rúk zástupcu mesta Nowy Sacz pohár náš vedúci odboru školstva pán Jozef Muranský. Boli to krásne prežité tri dni v milej atmosfére , ktorú zabezpečili organizátori tohto podujatia v meste Nowy Sacz štafetu v organizovaní podujatia prebral z rúk zástupcu mesta Nowy Sacz primátor mesta Stará Ľubovňa, kde sa bude v roku 2018 konať už 13. ročník. Všetkým pretekárom ďakujem za podané výkony a prajem veľa športových úspechov.

  Mgr. R. Maľcovský

  Foto

 • Hľadáme nových olympionikov 2017 finále SR

  17. 9. 2017

  Celoslovenské finále 18. Ročníka súťaže ,,Hľadáme nových olympionikov 2017,, sa konalo v meste Dubnica nad Váhom. Do súťaže sa v školských kolách zapojilo viac ako 3000 chlapcov a dievčat z 249 slovenských základných škôl a gymnázií, do celoslovenského finále z nich postúpilo v každej disciplíne 27 najlepších pretekárov resp. pretekárok. Nám sa podarilo postúpiť ako víťaznému družstvu v rámci majstrovstiev Východoslovenského kraja.

  Samotný 18. Ročník tejto súťaže bol vložený do programu inej atletickej súťaže a to ,,Atletickej ligy,, , kde medzi sebou pretekali najlepšie mužské ale aj ženské atletické oddiely z celého Slovenska. Patrónmi tohto 18. Ročníka HNO 2017 boli reprezentanti Ján Volko a Jozef Repčík. Program tohto finále HNO bol otvorený o 11:00 hod. besedou pretekárov s patrónmi súťaže Jánom Volkom a Jozefom Repčíkom. Po besede boli naši reprezentanti ochotní sa odfotiť s každým pretekárom a podeliť sa s nimi zo svojimi zážitkami a ochotne odpovedali na otázky, ktoré im dávali pretekári. Potom nasledoval slávnostný obed a každý účastník dostal vecné ceny. Keďže táto súťaž HNO 2017 bola súčasťou atletickej ligy, tak samotné finále behov či chlapcov v behu na 1000 metrov alebo dievčat v behu na 600 metrov boli naplánované na neskôr a to beh dievčat v čase o 16:30 hod. a chlapcov v čase o 16:40 hod. Každý štart týchto finálových disciplín štartoval náš reprezentant Jozef Repčík. Naši pretekári Sofia Brutvanová, Emília Žaludeková a Martin Olejár síce nevybojovali tie najcennejšie medaile ,ale si odniesli fantastické zážitky a skúsenosti ktoré im už nezoberie nik a budú im slúžiť ako motivácia do ďalšieho trénovania a pretekania. Všetkým blahoželám k ich výkonom a ďakujem za reprezentáciu školy.

  Mgr. R. Maľcovský

  Foto

 • 15. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • Podpora Školského Športového Klubu JUNIOR

  Mesto Prešov poskytlo športovému klubu Junior Prešov dotáciu vo výške 3935 eur. na pokrytie výdavkov materiálno technického zabezpečenia športového klubu.

   

 • 8. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Jedálny lístok

 • 8. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • 4. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Záujmové útvary

 • Oznam

 • 1. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Dokumenty

 • Zoznam žiakov 2. ročníkov po organizačnej zmene.

  Riaditeľ školy oznamuje, že z dôvodu organizačných zmien budú žiaci 2. ročníkov v školskom roku 2017/2018 zaradení do jednotlivých tried následovne:

  Trieda: 2.A                     Mgr.  T. Pribulová 
  1 Anderko Peter
  2 Baranová Lucia
  3 Borbuliak  Matúš
  4 Cibulášová Martina
  5 Fekete  Filip
  6 Fiľakovská Lívia
  7 Grejták Peter
  8 Hakuča Ondrej
  9 Horváthová Lucia
  10 Hostovičak Dominik
  11 Hrabčák Damián
  12 Hromjáková Daniela
  13 Hudáková Michaela
  14 Kračinovská Alica
  15 Lukáč  Dávid
  16 Matej Patrik
  17 Mišíková Viktória
  18 Ondejka Miloš Max
  19 Palenčárová Stela
  20 Pekľanský Peter
  21 Rozenberg Oliver
  22 Sabol  Michael
  23 Sedlačková Soňa
  24 Tvaruška  Peter
  25 Vrabeľ Jakub

   

   

  Trieda: 2.B                     Mgr.  R. Brecelj 
  1 Brajerčíková Eliška
  2 Cisková Laura
  3 Čunderlík Daniel
  4 Góts Martin
  5 Gumanová  Alica
  6 Guregová Kristína
  7 Hamborská Lilien
  8 Hoger Marek
  9 Jakubko Martin
  10 Kličková Nela
  11 Krajči Karolína
  12 Kvokačková Mária
  13 Lambourne Elizabeth
  14 Lejko Štefan
  15 Leško Slavomír
  16 Lešková Júlia
  17 Mačák Leonard
  18 Mačugová Simona
  19 Novacký Marek
  20 Polician Dávid
  21 Pončák Šimon
  22 Sabol Samuel
  23 Stajančová Diana
  24 Uhlár Jakub
  25 Uličný Juraj

   

   

  Trieda: 2.C                  PaedDr.  M. Kormaníková
  1 Bánó Karin Anna
  2 Barnoky Tobias
  3 Cabúk Filip
  4 Durkáč Lukáš
  5 Dzurica Matyas
  6 Fech Adam
  7 Garecová Zuzana
  8 Holovič Sebastián
  9 Hríbová Lea
  10 Kinik Krištof
  11 Korečko Filip
  12 Krompaščík Michal
  13 Ňachajová Sofia
  14 Vargovčíková Kamila

   

   

  Trieda: 2.D                     Mgr.  M. Policianová 
  1 Cákoci Dávid
  2 Čorbová  Stela
  3 Demko Róbert
  4 Fejková Laura
  5 Gállová Alicia
  6 Humeňanská  Nella
  7 Kloc Adam
  8 Kokoška Šimon
  9 Kolačkovský Oliver
  10 Konečná Nina
  11 Kopilec Filip
  12 Lacková Ema
  13 Malinovská Bianka
  14 Olejárová Nella
  15 Ontková Zuzana
  16 Petík Tomáš
  17 Plavnický Oliver
  18 Rusiňák Tobias
  19 Slobodníková Tamara
  20 Smoter Marko
  21 Sopková Lenka
  22 Tobiaš Jakub
  23 Trusová Michaela
  24 Vachal Dávid

   

  Za porozumenie ďakujeme. 

 • 31. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Jedálny lístok

 • Szacunek i Tolerancja / Rešpekt a Tolerancia

  Členovia futbalovej akadémie FAMT, žiaci a žiačky športových tried na ZŠ Šmeralova si 10 prázdninových dní vyčlenili na kondičné sústredenie v spoločnosti poľských rovesníkov spojené s aktivitami úspešne implementovaného projektu ERASMUS – výmena mládeže.

            Každodenný futbalový a atletický tréning bol dopĺňaný aktivitami na podporu komunikácie v cudzom jazyku, zvyšovania úrovne praktických zručností (plánovanie, organizovanie, riešenie problémov), učenie učiť sa, medziľudských vzťahov. Žiaci prežili úžasných 10 dní v Zawoji – najdlhšej dedine v Poľsku.

            Okrem dôkladného spoznania Babiogorského parku narodowego, absolvovali prehliadku Krakowa  na ktorú mali vyčlenený jeden celý deň.  Wavel, Rynek Glowny,nábrežie Wisly, Univerzita v Krakove zanechali určite nezabudnuteľné dojmy . Za TOP zážitok tohto dňa všetci zúčastnení považujú účasť na zápase poľskej extraklasy Crakovia Kraków – Górnik Zabrze. V pozícii fanúšikov-kibicov si vychutnali celých 90 minút hracieho času, predĺženie, 2x penalty, spolu 6 gólov na jednom zápase, to sa pri futbale nevidí tak často. Po návrate na hotel v skorých ranných hodinách sa ešte dlho diskutovalo o jednotlivých momentoch zápasu. Posledný deň pred odchodom bol venovaný celodennej túre na wodospady pod Mosornym Grúňom a 1725m vysokú Babiu Góru.

          Lúčenie v deň odchodu bolo dosť smutné, niekomu ušla aj slzička. Celý pobyt a realizované akcie zanechali u zúčastnených nezabudnuteľné dojmy, spoločné aktivity s poľskými rovesníkmi prerástli do priateľstiev, zážitky a spomienky budú rezonovať ešte dlhú dobu.

         Samozrejme nadviazali sme kontakty a naplánovali sme stretnutie s cieľom realizácie ďalšej výmennej akcie.

  Ľubomír Bodnár

  foto

 • 25. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 24. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Žiaci 1. ročníka

 • 24. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Žiaci 5. ročníka

 • 23. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Informácie

 • Kid Race

  21. 7. 2017

  Dňa 9.7.2017 sa žiaci bývalej 8.B a 4.C triedy zapojili do súťaže Kid Race, obdoby známej súťaže Spartan Race pre deti do 15 rokov na Domaši.  Žiaci súťažili pod názvom ZŠ Šmeralova - Šaleňaci. 

  Za jednotlivcov súťažila Lucka Bogdaňová (4.C), ktorá sa umiestila na krásnom 3.mieste. Za skupinu súťažili Karolína Majirská, Kristián Karniš, Marin Kubíček a Matúš Bogdaň, ktorí s prehľadom svoju kategóriu vyhrali. Podporiť ich bola aj ich triedna učiteľka Martina Bryndzová.

   

  Mgr. Poklembová

  Foto

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530

Odkazy