Navigácia

 • OZNAM

  OZNAM

  Na základe Rozhodnutia Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

  • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  od 26.10.2020 je obnovená prevádzka ZŠ Šmeralova pre žiakov I. stupňa (1. – 4. ročník) prezenčnou formou. Žiaci II. stupňa budú pokračovať vo vyučovaní dištančnou formou.

  Pre prihlásených žiakov prvého stupňa bude v prevádzke aj ŠKD a školská jedáleň v nezmenenom režime. (od 6:30 príchod,  do 16:30 odchod)

  Po opätovnom nástupe do školy (26.10.2020) musí každý žiak I. stupňa priniesť podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (v prílohe).

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

 • Cesta lesom!

  Cesta lesom!

   

  Svetový deň stromov slávime 22.10.2020. Jeho zakladateľ J.Sterling Morton  chcel už v 19. storočí  poukázať na to, že stromy majú obrovský význam pre ľudí aj prírodu. Preto ich začal neúnavne sadiť. Myšlienka sa ujala v celom svete.  Tento sviatok si pripomenuli aj naši žiaci 4.A triedy a vytvorili projekt "Cesta lesom". Opísali v ňom skúsenosti s lesom a prispeli tak svojou troškou do mlyna k tomuto krásnemu sviatku.

  Mgr. Adriána Lešigová

  Foto

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že dnes 16.10.2020 vydalo RÚVZ Prešov rozhodnutie o zákaze prevádzky ZŠ Šmeralova 25, Prešov v termíne od 19.10.2020 do 23.10.2020.Žiaci sa počas týchto dní budú vzdelávať dištančnou formou cez Edupage. Žiaci sú vyhlásení zo stravy. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky školy a aplikácie Edupage.

  Ľubomír Bodnár, riaditeľ školy

 • Cesta do vesmíru

  Cesta do vesmíru

  Naši piataci na posledných hodinách Geografie cestovali vo vesmíre. Dobrovoľníci si pripravili nádherné projekty - Modely slnečnej sústavy. Vesmír sa im veľmi zapáčil, a keďže nám situácia nedovoľovala navštíviť planetárium, tak sme si ho v triede vytvorili sami pomocou rôznych videí a audionahrávok.

  E. Birošová

 • Naša karanténa...

  Naša karanténa...

  Deti z 5. oddelenia (1.E, 3.B) sa počas karantény v dňoch 7.10.2020-16.10.2020 v rámci dištančného vzdelávania venovali voľnočasovým aktivitám aj doma. Krásne jesenné motívy, výtvory z FIMO hmoty.. Veď posúďte.

  Vychovávateľka Mgr. Zuzana Hudecová

 • BEACTIVE – S radosťou k pohybu

  BEACTIVE – S radosťou k pohybu

  Stáva sa už tradíciou, že Školský klub detí sa zapája do Európskeho týždňa športu BEACTIVE. Ten náš týždeň sa niesol pod názvom „S radosťou k pohybu“. Keďže sme museli dodržať prísne epidemiologické opatrenia, trochu sme  improvizovali. Každé oddelenie si vyžrebovalo   športovú aktivitu, ktorú si  zrealizovalo vo svojom  oddelení, alebo vonku v areáli školy.  Rôznorodosť a zameranie aktivít  bolo pestré. Nechýbali aktivity  na  koordináciu tela, dynamiku, rovnováhu, silu,  ale aj prežitie emócií, ktoré dávajú deťom zážitok a uchovávajú v nich spomienky. 
  Cieľom tohto podujatia bolo podporiť u detí každodenný pohyb a životný štýl, pretože šport je pohyb a deti potrebujú pohyb.  Zároveň školský klub bol aj súčasťou kampane European School Sport Day.


  Vychovávateľky Mgr. Jana Diová  a PhDr. Katarína Lacková

 • OZNAM

 • Vlastné puzzle

  Vlastné puzzle

  V jeseni je počasie premenlivé, krásne a farebné. Preto sme sa rozhodli, že si vyplníme čas, kedy nám na okná padajú kvapky jesenného dažďa a to tvorením. Aj daždivé dni vedia byť krásne, ak myslíte pozitívne a preto sme si vytvorili vlastné puzzle. Sme súťaživí a tak sme spojili tvorenie a súťaženie do jedného krásneho daždivého popoludnia, po ktorom vykuklo aj slniečko. Veď posúďte sami.

  Vychovávateľka: Mgr. Miriam Gabani, MBA

 • Moja ruka

  Moja ruka

  Október je aj mesiacom úcty k starším. Opäť sme nelenili a vzali sme svoj čas pod kontrolu. Každý z nás má starých rodičov a tak sme vytvorili obraz svojej ruky, ktorá má pre nás význam pomoci, vďačnosti, pohladenia, vzdelávania a tvorenia. Pracovali sme na tom usilovne a s veľkým srdcom.

  Vychovávateľka: Mgr. Miriam Gabani, MBA

 • 7. 10. 2020

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • OK v cezpoľnom behu ZŠ

  OK v cezpoľnom behu ZŠ

        V spolupráci s Krajským športovým centrom v Prešove a našou ZŠ Šmeralova sa každoročne uskutočňuje krásne bežecké podujatie Okresné kolo v cezpoľnom behu. Aj napriek prísnym hygienickým opatreniam sa aj tento školský rok cezpoľný beh uskutočnil a opäť prilákal veľa mladých , nádejných športovcov z celého okresu Prešov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách dievčat a chlapcov. Trasa behu bola pri rieke Torysa a dievčatá mali úsek dlhý cca 2600 metrov a chlapci cca 3000 metrov. V kategórii dievčat si prvenstvo vybojovali naše žiačky v zložení Katka Bučková, Laura Bučková, Ema Hellou a v kategórii chlapcov sa naši žiaci v zložení Tomáš Kancír, Adam Korečko a Matej Myron umiestnili na celkovom druhom mieste. Blahoželáme a prajeme veľa športových, ale aj osobných úspechov.   

  Maľcovský ,Hrabčáková, Bodnár, Poklembová

   

  Foto

 • David Lukáč - 2.E

  David Lukáč - 2.E

  Dňa 27.9. 2020 sa zúčastnil žiak 2.E David Lukáč MS SR v duatlone. Obsadil krásne 3.miesto v kategórii C - Nádeje. Nezastavil ho ani úraz ruky, s ktorým sa popasoval túto sezónu a David doplnil svoju víťaznú zbierku o ďalšiu medailu. Cyklistické súťažné zážitky naberá už od tretieho roka svojho života. Bicykel je jeho kamarát. 

  Gratulujeme mu a prajeme veľa úspechov a radosti zo športu.

  ŠPORTU ZDAR

 • Druhácke Ročníkové práce

  Druhácke Ročníkové práce

  Keďže naši druháci z TND nestihli prezentovať svoje ročníkové práce v 1. ročníku, tak si túto milú povinnosť presunuli do 2. ročníka a bolo sa na čo pozerať. Prostredníctvom prác sme sa preniesli do vesmíru, prírody, k doprave alebo zvieratám. Dozvedeli sme sa o včielkach, koňoch, Slnku, vode, záhadách vesmíru, kempovaní, lietadlách, doprave, psíkovi, sýkorke. Všetky ročníkovky boli skvelé, poučné, zaujímavé a obohacujúce. 

  Mgr. Juliána Sedláková

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy je ideálny na to, ako deťom ukázať základy racionálneho stravovania. Žiaci z 1.C  vytvorili obrázky ovocia  a zeleniny z jesennej záhrady. Používali kombinovanú techniku, čím si precvičili aj jemnú motoriku. Na obrázkoch môžte vidieť ,ako to prváčikom šlo. 

  Mgr. Adriána Lešigová

 • M SR staršieho žiactva 2020

  M SR staršieho žiactva 2020

  V meste Trnava sa v dňoch 19.9.-20.9.2020 konali Majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva v atletike. Usporiadateľom tohto podujatia bol Atletický klub AŠK Slávia Trnava v spolupráci s mestom Trnava. Počas dvojdňového zápolenia v rôznych atletických disciplínach si svoje sily zmerali tí najlepší z najlepších v rámci Slovenska. Náš klub ŠŠK Junior Prešov mal dvoch pretekárov žiačku 8.B triedy Emu Vaňovú, ktorá v sobotu behala 300 metrov a v nedeľu 300 metrov prekážok a žiaka 9.B triedy Kristiána Kaľuhu, ktorý behal v sobotu 60 metrov a v nedeľu 300 metrov prekážok.

  Naša pretekárka Ema Vaňová nesklamala a v silnej konkurencii obsadila v disciplíne 300 m prekrásne 12 miesto a v behu 300 metrov prekážok obsadila fantastické celkové piate miesto v osobnom rekorde 48,96 s a tu treba spomenúť, že pretekala v kategórii starších žiačok pričom je momentálne ešte stále mladšia žiačka. Druhým naším želiezkom v ohni bol Kristián Kaľuha, ktorý v sobotu v disciplíne 60 metrov obsadil v silnej konkurencii nádherné tretie bronzové miesto časom 7,43s , len o jednu stotinu za druhým. Vyvrcholením trénovania s Kristiánom Kaľuhom bola nedeľa , kde mal obhájiť titul majstra SR 2019 v behu na 300 metrov prekážok. Svojím fantastickým behom nedal šancu konkurencii a dobehol na prvom mieste v svojom osobnom rekorde časom 41,72s a stal sa suverénnym víťazom a zlatým medailistom. Veľké poďakovanie našim zverencom, samozrejme rodičom a v neposlednej miere aj trénerom Helene Hrabčákovej a Radoslavovi Maľcovskému, ktorí venujú svoj čas a energiu , aby mohli vychovať takýchto úžasných a nádejných atlétov.  

  R. Maľcovský

   

  Foto

 • Školský športový klub Junior

  Školský športový klub Junior

       Mesto Prešov ako aj v predchádzajúcom období, tak aj v tomto kalendárnom roku 2020 poskytlo finančnú podporu na rozvoj mládežníckeho športu. Tento príspevok poukázalo mesto na školský športový klub Junior pri ZŠ Šmeralova 25 v Prešove sumou 3315 €. Táto finančná podpora bola využitá na zakúpenie športového oblečenia a športových pomôcok.

 • Večerný beh Prešovom 2020, 60.ročník

  Večerný beh Prešovom 2020, 60.ročník

  Pod záštitou Ing. Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov sa konalo krásne športové bežecké podujatie, ktoré má svoju šesťdesiat ročnú históriu. Usporiadateľom bolo mesto Prešov, Atletický klub TJ Slávia PU, Oblastný bežecký spolok Prešov a Súkromná stredná športová škola ELBA Prešov. Na takomto významnom podujatí organizovanom priamo v meste Prešov sme mali svoje želiezka v ohni aj my z nášho ŠŠK Junior Prešov. V rôznych vekových kategóriách dosahovali naši zverenci fantastické pódiové umiestnenia. V kategórii najmladších žiakov a žiačok sa na prvom mieste umiestnili žiak 6.B triedy Pavol Frištyk a u dievčat z tej istej triedy Laura Bučková. V kategórii mladších žiakov a žiačok si prvenstvo ukoristili Adam Lange z 6.B a Katka Bučková z 8.B. V poslednej kategórii , kde sme mali svojich zverencov starších žiakov a žiačok si prvenstvo vybojovali Tomáš Kancír z 9.B a Ema Hellou z 8.B triedy. Samozrejme naši zverenci obsadili aj iné pódiové umiestnenia. Blahoželáme našim zverencom a prajeme veľa osobných a športových úspechov.  

  Maľcovský, Hrabčáková

   

  Foto

 • M VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva

  M VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva

  V spolupráci so SAZ a TU Košice sa dňa 13.9.2020 uskutočnil pretek  M VsAZ jednotlivcov staršieho  žiactva . Samozrejme na takomto športovom podujatí v rámci atletiky sme nechýbali ani  my z ŠŠK Junior Prešov. V silnej konkurencii pretekárov sa naši zverenci nestratili. V svojich jednotlivých kategóriách či už to boli starší žiaci alebo žiačky sa umiestnili na popredných medailových miestach. Celkovo vybojovali naši zverenci päť zlatých, dve strieborné a dve bronzové medaily. Našim najúspešnejším pretekárom bol žiak 9.B triedy Kristián Kaľuha, ktorý si vybojoval tri zlaté medaily. Veľa našich zverencov si urobili osobné rekordy v jednotlivých disciplínach.  Blahoželáme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prajeme veľa športových úspechov.

  R. Maľcovský

  Foto

 • Cviky na fit loptách - VII. oddelenie

  Cviky na fit loptách - VII. oddelenie

  Školský rok sa nám už začal, preto  sme si aj my v  oddelení  určili deň, ktorý bude dňom telovýchovným. Každý pondelok v rámci  oddychovej a telovýchovnej tematickej oblasti  sa budeme venovať  cvikom na fit loptách,  ktoré sú veľmi dôležité pre správne držanie tela  práve vo  veku dieťaťa osem rokov, kde sa ešte stále formuje  chrbtica. Sú to nenáročné cviky, ktoré si môžu deti zacvičiť aj doma so svojimi rodičmi.

  Vychovávateľka Mgr. Jana Diová  

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530