Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 01.04.2020. V tomto školskom roku máte  možnosť vyplniť prihlášku elektronicky doma. Ak túto možnosť nemáte, vypíšete ju v škole. Vytlačenú a podpísanú prihlášku zákonnými zástupcami prineste na zápis dieťaťa. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530