Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, zápis do 1. ročníka šk. r. 2023/2024 sa uskutoční od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023. K zápisu je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku alebo poslať vypísaný zápisný lístok na adresu školy. Zákonný zástupca je povinný zapísať aj dieťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie riaditeľa školy o odklade povinnej školskej dochádzky na šk. r. 2022/2023.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530