Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • 26. 5. 2017

  Ako už tradične na májové dni si Krajské športové centrum v Prešove v spolupráci so ZŠ Šmeralova zobralo za úlohu zorganizovať pre žiakov, ktorí sú nar. 1.1.2001 a mladších atletické preteky, kde si svoje sily môžu zmerať rovesníci zo ZŠ v okrese Prešov. Kľúčom k postupu do krajského finále je umiestnenie družstva chlapcov alebo dievčat na prvom mieste.

 •  

  Žiaci 8.D triedy sa zapojili do projektu Milujem svoje mesto. Pracovali na vyčistení a skrášlení časti sídliska III na úseku od Astórie po Veterinárnu nemocnicu. Vyzbieralo sa 6 vriec odpadu, zároveň pri  tejto verejnoprospešnej činnosti si našli čas na výrobu kreatívneho videa či fotografie a zapojili sa do súťaže o najkreatívnejšie video a najzaujímavejšiu fotografiu v rámci dobrovoľníckych aktivít s témou „Milujem svoje mesto“.

 • 24. 5. 2017

  Dňa 19.5.2017 sa 32 žiakov 3. a 4. ročníka a 36 žiakov 7. a 6. ročníka zúčastnilo ŠTVORYLKY celoprešovskej akcie pri príležitosti 770. výročia mesta Prešov.

    V centre mesta sa za prítomnosti pani primátorky Turčanovej a za prítomnosti vedenia mesta presne o 12.00 rozozvučali fanfáry, ktoré odštartovali tanec „Štvorylka“, ktorá sa skladá zo 4 častí.

 • 24. 5. 2017

  Štvrták Jakub Valaštiak zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove rád športuje, spoznáva históriu a cestuje po svete. Svoju (zatiaľ poslednú) dobrodružnú cestu venoval spoznávaniu Nemecka. S heslom „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“ vyrozprával zážitky spolužiakom z triedy pre nadaných žiakov. A bolo čo závidieť!

 • 24. 5. 2017

  Koniec školského roka v triedach TND pravidelne patrí obhajobe ročníkových prác. Začiatkom mája svoje práce odprezentovali všetci žiaci 2. stupňa TT. Porota vybrala dvoch najlepších z každej triedy a 18.5.2017 sa stretli v školskom kole, aby sa pochválili, v čom vynikajú, čo ich zaujíma a v konečnom dôsledku zabojovali o postup do celoslovenského kola. Práce boli nesmierne zaujímavé a na vysokej úrovni.

 • 22. 5. 2017

  Naše šikovné ôsmačky Miška Bryndzová, Miška Karasová a Erika Hatalová sa zúčastnili súťaže Ôsmak v koži zdravotníka, ktorú organizovala Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove. Dievčatá čakala prednáška so záchranármi a samotná súťaž,ktorá sa skladala z ôsmich disciplín.

 • 22. 5. 2017

  Tému Životné prostredie rastlín rozpracovali žiaci z 2.B prostredníctvom projektov. V dvojiciach spracovali rastliny v lese, pri vode, na skalách, vo vode a na lúkach. Žiaci spracovali témy vďaka encyklopédiam, informáciam z internetu, časopisom a obrázkovým materiálom. Výsledne projekty nakoniec odprezentovali pred ostatnými žiakmi a teraz dopĺňajú učebný materiál.

 • 22. 5. 2017

  Žiaci z 2.B sa opäť pustili do pestovania zeleniny a tentokrát si vybrali fazuľu. Témou pestovania fazule sa prepojili predmety anglický jazyk a prvouka. Na hodine anglického jazyka sa druháci naučili postup ako vypestovať túto strukovinu. Na prípravu potrebovali zeminu, nádoby, vodu a samozrejme fazuľu. Svoj malý kútik záhrady si nachystali na okne a poctivo každý deň sledovali ako klíči a rastie.

 • Bežci ZŠ Šmeralova opäť víťazne. V krajskom meraní síl ktoré sa uskutočnilo na atletickom ihrisku ZŠ Šmeralova nenašli dievčatá premožiteľky v behu na 600m, najlepší chlapec z našej školy Martin Olejár VII.B dobehol na 3. mieste. Družstvo našej školy v zložení: Sofia Brutvanová VI.B, Emília Žaludeková VI.B, Lesana Luptáková VI.B, Martin Olejár  VII.B, Kristián Rogoň VII.C, Richard Kovalčin VII.B a Viktor Kekeľ VI.B si vybojovalo v celkovom hodnotení skvelé 1. miesto. Najlepším vytrvalcom srdečne blahoželáme a budeme držať palce na celoslovenskom kole.

 • 16. 5. 2017

 • 19. 5. 2017

  Dňa 18.mája 2017 sa v PKO Prešov konalo KK hudobnej súťaže Slávici z lavice. V 1.kategórii sme mali  zastúpenie v podaní žiačky 4.E triedy, Kristínky Krajči . Tóny piesne a krásneho spevu sa niesli celou sálou. Poďakovaním pre účinkujúcich bol silný potlesk a aplauz od divákov.

  ĎAKUJEME  ZA KRÁSNY  ZÁŽITOK KRISTÍNKA J.

 • 19. 5. 2017

  Dňa 18.5.2017 sme mali na školskom ihrisku ukážky dravých vtákov. Spoločnosť Zayferus z južnej Moravy (ČR) sa zaoberá moderným sokoliarstvom. To znamená ochranou dravých vtákov, záchranou zranených vtákov a ich návrat do prírody, prednáškami a ukážkami. Prednášky boli jasné, robené na úroveň žiakov daného veku, no aj pedagógovia si v nich mohli nájsť mnoho zaujímavých informácií. Názvy vtákov boli v slovenčine hoci sokoliari boli z ČR. Jedine karančo jižní nebol preložený do slovenčiny. Náš názov je karakara pásikavá. Na konci bol kvíz kde pre každú vekovú kategóriu bol víťaz ocenený vecnými cenami.

 • 19. 5. 2017

  V marci sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. V súťaži mladých astronómov sa stretlo 77 súťažiacich z okresov Prešov a Sabinov. Traja najúspešnejší súťažiaci z každej kategórie a okresu postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v apríli vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. V kategórii 4.-6. ročník základných škôl a 1. ročník osemročných gymnázií dosiahol vynikajúci úspech nadaný školák, žiak 4. ročníka, Alexander Jozef Dobrovič zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove.

 • 19. 5. 2017

  Pod stromom víl zjavil sa anjel a potvrdil dávne proroctvo: "Z náruče stromov zahalené závojom hmly vyjde vojsko, na čele ktorého bude stáť panna. Tá panna bude odomykať brány miest, od ktorých Francúzsko stratilo kľúče, až kým neodomkne bránu Remeša a nevloží korunu do rúk kráľa."

  Takto sa začína pôvodný slovenský muzikál legendami opradeného života zbožnej pastierky francúzskeho národa Jany z Arku, žijúcej v 15. storočí. Keďže sa blíži jeho derniéra, rozhodli sme sa, že túto hrdinku priblížime žiakom 2. stupňa prostredníctvom divadelného predstavenia.

 • 19. 5. 2017

  Sedem žiakov našej školy z 8.c, triedy pre žiakov  všeobecným intelektovým nadaním, sa v dňoch 10. mája – 13. mája zúčastnili spolu so mnou ako triednou učiteľkou výmenného pobytu v Bratislave v Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium (ŠPMNDaG).  Žiaci na štyri dni vymenili svoju školu za novú a svoje rodiny  za nové a neznáme rodiny.  Tento zaujímavý projekt pod názvom Aprogeniáda vymyslela Terezka Smetanová, žiačka sexty v tunajšej škole. Pani PhDr. Jolana Laznibatová,Csc., riaditeľka ŠPMNDaG a  autorka projektu APROGEN (alternatívny program edukácie nadaných), je novým myšlienkam pozitívne naklonená, a preto nápad svojej žiačky rada podporila. Aj preto sa mohol tento výmenný pobyt uskutočniť.

 • 15. 5. 2017

  Od skorého veku sú veľmi aktívne, majú bohatú slovnú zásobu, netypické (vzhľadom na ich vek) záujmy, neraz prekvapia čítaním, písaním a počítaním už v predškolskom veku. Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove svoje záujmy predstavujú každoročne formou ročníkových prác. Veľkolepé finálové školské kolo prezentácií ročníkových prác žiakov 1.-4. ročníka sa uskutočnilo v máji. A my sme boli pritom!

 • 12. 5. 2017

  Dňa 10.05.2017 sa uskutočnil 27. ročník speváckej súťaže SLÁVIK Slovenska v ABC centre voľného času. Našu školu reprezentoval v kategórii 1.-3. roč. Miško Sabol, v kategórii IV.-VI.roč. Renáta Ondziková, v kategórii VII.-IX. roč. Simona Kušnírová. Simonka si vyspievala bronzové miesto. Našich spevákov doprevádzala ľudová hudba, ktorá pracuje na našej škole v krúžku MUZIČKA. Simonke gratulujeme a ľudovej hudbe prajeme ďalšie úspešné vystúpenia.

 • 12. 5. 2017

  Družstvo mladých záchranárov zo Šmeralky sa zúčastnilo aj tento rok Súťaže mladých záchranárov CO, ktorú organizuje MV SR.

  Miška Bryndzová, Saška Polanská, Samo Kucharik a nováčik Stano Uličný si ráno poriadne privstali. Autobus nás odviezol do rekreačného strediska Opalex Sigord, kde sa konala súťaž.

 • 9. 5. 2017

       Najstarším športovým podujatím na Slovensku, ktoré je spojené s behom všetkých kategórií sa v meste Prešov konalo pod záštitou primátorky mesta pani Turčanovej, ktorá zároveň o 12:05 slávnostne otvorila 57. Ročník Večerného behu. Na tomto podujatí sme mali svoje atletické nádeje v rôznych kategóriách aj my z našej ZŠ Šmeralova.

 • 9. 5. 2017

  IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Primárnym cieľom je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Sobota 27. 5. 2017

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530

Odkazy