Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • OZNAM

  Na základe Vyhlášky č. 175 - Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,

  použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade u žiakov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

  vyhlaska_175.pdf​​​​​​​

 • Oznam

  Vzhľadom na rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR bude organizácia vyučovania od 19.apríla 2021 nasledovná:

  PREZENČNÉ vyučovanie na 1.stupni pre všetkých žiakov

  DIŠTANČNÉ vyučovanie pre žiakov 5. – 7. ročníkov

  PREZENČNÉ vyučovanie pre žiakov 8. – 9. ročníkov

  Organizacia_vzdelavania

  ADAPTACNY_PLaN_SKOLY

  Priloha_8A.docx

  Dokumenty MŠVVaŠ SR

  Navrat_do_skol_19.4.

  Navrat_do_skol_-_usmernenie_pedagogicka_oblast. • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

  Zápis do 1. ročníka šk. r. 2021/2022

  Zápis do 1. ročníka šk. r. 2021/2022 sa koná od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021. K zápisu je v danej situácii potrebné vyplniť len elektronickú prihlášku alebo poslať vypísaný zápisný lístok (príloha) na adresu školy. Zákonný zástupca je povinný zapísať aj dieťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie riaditeľa školy o odklade povinnej školskej dochádzky na šk. r. 2020/2021. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

  Ľ. Bodnár, riad. školy

 • Jarný abstrakt

  Namaľovať tú krásnu zmenu, ktorou príroda už veky ožíva zo zajatia snehu a ľadu, aby nám ukázala farebnú tvár, má neopakovateľné čaro. V 1.C sme na hodine výtvarnej výchovy použili netradičnú techniku so špachtľou. Je to výborná pomôcka pre žiakov, aby pochopili slovu abstrakt a preniesli ho do konkrétnej témy, myšlienky, či deja. Obrázky prváčikov nadobudli podobu poézie na plátne.

  Mgr. Adriána Lešigová

  Foto

 • Snežienky na tartane

  Konečne sme sa dočkali pekného počasia a v rámci telesnej výchovy so 4. C triedou sme sa vyrojili na školskom tartane ako prvé jarné snežienky. Vzali sme so sebou náčinie, pomocou ktorého sme trénovali rýchlosť, presnosť ale aj odhad. Dôležité bolo to, že sme sa po dlhej dobe konečne mohli do sýtosti vyšantiť a zašportovať si na čerstvom vzduchu.

  Mgr. Adriána Lešigová

  Foto

 • 1.C a J. Gutenberg

  Keďže máme knihy veľmi radi, pripomenuli sme si dnes významnú osobnosť, ktorá sa vo veľkej miere zaslúžila o to, aby sme si mohli knihy čítať, listovať v nich, zabávať sa , ba aj učiť sa z nich. Touto osobnosťou bol nemecký vynálezca mechanickej kníhtlače Johannes Gensfleisch, zvaný Gutenberg. S jeho životom sme sa mohli bližšie oboznámiť prostredníctvom krátkeho filmu o vynálezcoch. Taktiež sme si pozreli prezentáciu, v ktorej sme si zhrnuli základné fakty týkajúce sa tohto celosvetového velikána.

 • V tomto školskom roku 2020/2021 sa VII. oddelenie a trieda 1.E zapojili do súťaže pod názvom Čitateľský oriešok 7, ktorú organizuje vydavateľstvo RAABE. Aj ked nám to pandemická situácia skoro prekazila, nakoniec sa nám to spolu s pomocou našich rodičov podarilo a vypracované pracovné listy a výkresy sme poslali. Do finále postúpilo 333 ilustrácii 1. a 2. ročníkov, kde o prvenstvo zabojujú aj naši žiaci Adam Šimko /2.B/, Leonard Gaľa, Alexander Miženko a Boris Baran/1.E/ Preto vás chceme poprosiť o každý váš hlas prostredníctvom sociálnej siete facebook.

 • Svetový deň zdravia 2021 v 3.C

  Tento deň vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za Svetový deň zdravia v roku 1950. Po celom svete sa organizujú akcie, podujatia, ktoré upozorňujú na určité aspekty zdravia, ktorým je potrebné venovať pozornosť.

  Jednou z krajín, ktoré stáli pri zrode tohto dňa bolo aj Československo. Zaujímavosťou je, že téma, ktorej sa v rámci zdravia venuje pozornosť, sa každý rok mení. V tomto roku je témou „Budovanie spravodlivejšieho, zdravšieho sveta.“ Svetová zdravotnícka organizácia je presvedčená, že v súčasnom svete si nie sme všetci rovní. Ešte viac sa to ukázalo práve v období pandémie Covid-19. Sú ľudia, ktorí žijú zdravšie a majú lepšiu zdravotnícku starostlivosť aj prístup k nej len na základe toho, kde sa narodili, vyrastajú, žijú, pracujú a starnú. Výhodou je, že sa človek môže dostať k zdravej strave, výživovým doplnkom...Možno maličkosti, ktoré ale pomáhajú lepšie zvládať toto náročné obdobie pandémie.

 • Svetový deň zdravia

  Len čo sme prišli po sviatkoch do školy, pripomenuli sme si Svetový deň zdravia. Počas prezentácie si žiaci uvedomili potrebu nie len správneho jedla, pitného režimu, pohybu a hygieny - ktorá je teraz - v kovidových časoch - veľmi často pretriasanou témou, no zistili, že aj spánok, relaxácia a odpočinok, ba aj výborné vzťahy medzi ľuďmi ( aj medzi spolužiakmi v škole) sa významnou mierou podieľajú na našom zdraví. Vypracovali sme PL, aby sme zistili, čo sme si zapamätali. Keďže hra je súčasť odpočinku, v ŠKD sme sa zahrali rôzne hry a zatancovali na našu obľúbenú hudbu.

 • Jarné prebúdzanie okolo nás

  Prišla k nám jar a so všetkými jej farbami sme sa stretli aj v našich oddeleniach v školskom klube detí. Deti pod dohľadom svojich vychovávateliek tvorili, vyrábali, sadili a presádzali . Nakoniec svoje práce priniesli na výstavku, ktorá zdobí našu chodbu v škole. A nakoniec mi dovoľte v mene všetkých vychovávateliek ŠKD zaželať vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny.

  vychovávateľka Mgr. Jana Diová

  Foto

 • Okresné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

  Každoročne sa pre žiakov 7. – 9. roč. organizuje fyzikálna súťaž, ktorá patrí medzi tie náročnejšie. Aj tento rok sa takejto fyzikálnej olympiády zúčastnili žiaci 8. a 9 roč. našej školy.

  17. marca 2021 si v online okresnom kole overili svoje vedomosti. Úspešne sa darilo Alexandrovi J. Dobrovičovi (8.C), ktorý získal 3. miesto v kategórii F, Enzo Štetina (9.C) obsadil 5. miesto a Šimon Hajzuš (9.C) obsadil 6. miesto v kategórii E.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 • Ako bolo pred ...

  So 4.B sme si na hodine angličtiny zaspomínali aký bol náš bežný deň pred pandémiou. V projekte „My Day“ štvrtáci využili svoje vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby a vyrozprávali čo im chýba z dní pred...

  4.B a S. Hakučová

  Foto

 • Online hodina logopédie s nadanými tretiakmi

  Zlepšiť si výslovnosť a rozšíriť slovnú zásobu detí. To boli hlavné ciele špecialistov – logopédov, ktoré tieto online hodiny ponúkajú zdarma.

  Pod dohľadom odborníkov

  Jednoduché logopedické cvičenia a úlohy na rozvoj reči, slovnej zásoby a komunikačných zručností. Online hodinu slovenského jazyka zažili nadané deti z 3.C na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove. Udialo sa tak za účasti logopédov Mgr. Mileny Vincenti Sedlákovej z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Prievidzi a Mgr. Ľuboša Lukáča z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. „Ak má vaše dieťa problémy s výslovnosťou, je potrebná pravidelná spolupráca s logopédom a precvičovanie pod jeho vedením v domácom prostredí,“ povedal Ľuboš Lukáč. „Nesprávna výslovnosť má častokrát po nástupe do školy súvis so zvýšeným počtom chýb pri písaní,“ upozornil.

 • Ponožková výzva

  Na online hodine matematiky sme si urobili ponožkovú výzvu. Najprv sme sa rozprávali o ľuďom a deťoch s Downovým syndrómom, potom sme počítali príklady na násobenie s Dedoles ponožkami, ktoré boli súčasťou slovných úloh. Ukázali sme si, že tak, ako sú odlišní ľudia s downových syndrómom, aj v matematike poznáme iné spôsoby násobenia. Napríklad tzv. indické násobenie. No žiaci skonštatovali, že takéto násobenie je veľmi zdĺhavé.

  Z. Bergmannová

  Foto

 • Who is who? alebo trochu diivadla v triede

  Koniec marca sa nesie aj v znamení Svetového dňa divadla. Momentálna situácia nám nedovoľuje navštevovať divadlo. A tak sme sa rozhodli preniesť "kúsok divadla" priamo do triedy 3.D, a to na hodinu anglického jazyka. Deti si vyhotovili masky, ktoré potom divadelne predstavili. Opísali svoje masky a zároveň využitli anglické slová a frázy ich aktívnej slovnej zásoby. Predstavovanie bolo sprevádzané zábavou aj záhadou, "who is who?".

  M.Kormaníková

 • Okresné kolo CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 12.3.2021 sa uskutočnilo online Okresné kolo Chemickej olympiády. Žiaci z 9.A a 9.C triedy si okrem teórie vyskúšali aj riešenie virtuálnych praktických úloh. V snažení sa úspešne darilo týmto žiakom:

  4. miesto – Melánia Čopáková (9.C)

  8. miesto – Ján Kračinovský (9.A)

  10. mieto – Oliver Goliaš (9.A)

  11. miesto – Renáta Ondziková (9.A)

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a reprezentáciu školy.

  J. Tomaščiková a M. Mikitková

 • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

  V pondelok sa konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

  Naši francúzštinári opäť nesklamali a priniesli Šmeralke krásne výsledky. Najväčším prekvapením je začiatočníčka Alicia Gállová z 5.C. Napriek náročným podmienkam obsadila úžasné 3.miesto v kategórii 1A (5.-7.ročník). Nesklamali ani naši deviataci. Melánia Čopáková (9.C) obsadila 4.miesto v kategórii 1B a Enzo Štetina (9.C) skvelé 2.miesto v kategórii 1C.

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Deviatakom prajeme úspešný štart na vysnívanej strednej škole.

 • Tešíme sa na veľkonočné sviatky

  Slniečko a jarná nálada zavítali aj do našej 3.B triedy. Tradície a symboly Veľkej noci sme si pripomenuli na každej hodine. Precvičili sme si správne písanie dní veľkonočných sviatkov. Darilo sa nám v rolovom čítaní. Zistili sme, že geometriu a rysovanie môžeme využiť aj pri výzdobe kraslíc. Ani veľkonočný kvíz nám nerobil problém. Oboznámili sme sa s veľkonočnými tradíciami vo Veľkej Británii.

  Veselou tanečnou pesničkou a krásnou pohľadnicou sme si popriali pekné sviatky a príjemné prázdniny – Happy Easter!

 • Veľkonočný tematický deň

  Dnešok sa nám v 2.B vydaril na jednotku. Deti sa potešili hneď na prvej hodine, keď si na tabuli našli oznam: učebnice si nechajte v taškách. Pripravte si iba peračník, nožnice a lepidlo. Druháci neveriacky krútili hlavami až dovtedy, kým sme si nepovedali, že si dnes urobíme tematický deň. Začali sme prezentáciou o sviatku Veľkej noci a privítaní jari. Nasledovalo tvorenie pohľadníc k tejto téme. Deti boli tak nadšené, že si žiadali kreovať blahoželania aj k iným sviatkom. Tu mohli ukázať svoj krasopis i pravopis. Pracovali ako včielky. Vznikli tak unikátne pohľadnice. Čiže sme si nenápadne a hravo upevňovali učivo o blahoželaniach, no nevynechali sme ani opakovanie iných gramatických javov. Zvolená téma sa nenápadne preliala aj do matematiky. Práca na príkladoch bola vyriešená hravo a ešte aj bez chýb. Samozrejme sa všetko točilo okolo zvolenej témy.

 • 1.C Príprava na veľkonočné sviatky

  Dnes - počas Škaredej stredy - sme zahájili prípravu na veľkonočné sviatky. Začali sme históriou, aby sme vedeli, prečo sa tieto sviatky slávila. Dozvedeli sme sa, že je to pohyblivý sviatok ( oslavuje sa 1. nedeľu po jarnom splne). Zaujali nás aj pracovné listy zo SJL a MAT , ktoré boli taktiež tematicky zamerané. Nechýbala nám ani pieseň o zajačikovi, na ktorú sme si aj zatancovali. P. učiteľka nám porozprávala o veľkonočných zvykoch. Vyrobili sme si veľkonočný pozdrav, ba aj košíček pre vajíčko. Prajeme Vám krásne veľkonočné sviatky.Žiaci z 1.C a tr. uč. S. Gáliková

 • 4.C Cestujeme po Slovensku

  Dnes všetci „ pochlapili“ a ukázali, že práca s mapou im nie je cudzia. Rýchlo vzali perá, farbičky a poďme do práce: „ Žiar nad Hronom, tras sa!!!“ Hneď ako otvoria hranice okresov môžeme cestovať...

  S. Kormaníková

  Foto

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Piatok 16. 4. 2021

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530