Navigácia

Prezentačné video

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • Deň jazykov

  Čo viete o európskych jazykoch“? Týmto interaktívnym audio kvízom, sme oslávili dňa 26.septembra Európsky deň jazykov so žiakmi 8.ročníkov. Zahrali si jazykové hry, identifikovali cudzí jazyk v nahrávke a dozvedeli sa zaujímavé fakty o pôvode jazykov. Ďalšou aktivitou boli rusko-slovenské medzijazykové homonymá, ktoré všetci bežne používame. Sú to slová, ktoré majú rovnakú výslovnosť, ale majú úplný iný význam v ruskom jazyku: napr. v slovenskom jazyku slovo brucho znamená v ruštine живот (život), slovo šťastiev ruštine везение (väzenie). Pozornosť sme venovali aj slovenským slovám, ktoré nemajú v ruskom jazyku ekvivalent napr. súrodenci – v ruskom jazyku je len brat a sestra, starí rodičia – babuška a deduška. Verím, že žiakom sa hodina páčila a zároveň im chcem popriať veľa úspechov pri učení a spoznávaní cudzích jazykov.

 • PO NEMECKY, PO RUSKY, PO UKRAJINSKY.

  V pondelok 26.9.20222 počas DŇA JAZYKOV sa z triedy na II. poschodí ozývali rôzne cudzie jazyky. Žiaci sa zoznamovali medzi sebou po nemecky, po rusky a aj po ukrajinsky. Navzájom sa učili správnu výslovnosť, hľadali farby v triede, sústredene počúvali obľúbenú rozprávku " Prasiatko Pig". Dozvedeli sa aké sú podobnosti a rozdiely v písanej a tlačenej podobe abecedy a nakoniec zistili, že jazyky navzájom majú veľa spoločného.

  pani učiteľky : Revická a Wittnerová

  Foto

 • Deň mlieka

  V stredu 28.9.2022 si v školskom klube detí pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. Deti z 10. oddelenia (3.B, 4.B/) s pani vychovávateľkou, mali poobedie v tomto duchu, diskutovali o mlieku a jeho dôležitosti. Deti hovorili o dôvodoch, prečo radi pijú mlieko, aké mliečne výrobky sa z mlieka vyrábajú a aké konzumujú. Spoločnými silami pracovali na vytvorení plagátu, ktorý obohatili aj vlastnou básničkou. Aby pani vychovávateľka podporila ich vzťah k mlieku, pripravila pre deti pohár mlieka, ktorý deťom po aktivitách padol vhod. Všetci si pochutnali.

 • PREŠOV ČÍTA RÁD

  V spolupráci s knižnicou P.O. Hviezdoslava sme boli súčasťou 17. ročníka literárneho festivalu Prešov číta rád.

  Svojou návštevou nás 22. septembra poctila pani spisovateľka Toňa Revajová, ktorá svojím jedinečným prejavom a informáciami o svojej tvorbe spestrila hodinu literatúry v triedach V.B, V.C, VI.C a VI.D. Pútavou formou predstavila svoje knihy, čítala ukážky, prezentovala svoju inšpiráciu k napísaniu kníh aj odpovedala na zvedavé otázky našich žiakov.

  Spisovateľka Toňa Revajová nám rozprávala o svojich knihách. Napísala knihy Johanka zo Zapadáčika, Rok sivka ohniváka, za ktoré dostala aj rôzne ocenenia. Jej najslávnejšia kniha Rok sivka ohniváka je napísaná podľa skutočných udalostí. O tej knihe rozprávala najdlhšie. Toňa Revajová na mňa pôsobila, že rozumie tomu, čo robí. Písanie ju baví a má široké vedomosti v tejto oblasti. Veľmi ma inšpirovala. Ďalšia inšpiratívna osoba tu bola pani knihovníčka. Som rada, že som sa zúčastnila. Emily Petríková VI.C

 • Earth Rangers nazreli do Francúzska

  Malí Earth Rangers alebo Strážcovia Zeme našej školy pomaly rozbiehajú svoj celoročný eTwinningový medzinárodný projekt zameraný na enviromentálnu výchovu. Začali vytváraním loga našej skupiny a pokračovali práve v Deň európskych jazykov. V rámci tohto dňa trochu nazreli do krajiny jedného projektového partnera - do Francúzska. Na stretnutie si pozvali hosťa - pani učiteľku Bryndzovú, ktorá spolu so svojím bábkovým kamarátom naučila deti niekoľko zaujímavých francúzskych slov. Deti zistili, že mnoho slov udomácnených v slovenčine alebo angličtine má francúzsky pôvod. Neskôr si deti vytvorili Mini France book. Nakukli aj do detskej knihy prešovčanky Miroslavy Grajciarovej ViaNočná mora z Paríža. Dozvedeli sa, čo Francúzi radi jedia, pijú, aké majú pamiatky a mnoho ďalších zaujímavostí. A že boli pozorní poslucháči, to si overili na záver v kvíze. Obe skupiny získali 10/10, ale hlavne obohatili svoje jazýčky a vedomosti. Už teraz sa tešíme na stretnutia s našimi partnermi.

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov si pripomenuli aj štvrtáci na hodinách anglického jazyka. Zahrali si zaujímavú hru Kde som? Podľa indícií na fotke mali zistiť, o akú krajinu ide. Pozdravy znázornili na plagáte. Deti zaujala aj sluchová hra Aký je to jazyk? Čítali aj ďalšie zaujímavosti o jazyku - najdlhšie slovo, jazykolamy, palidrómy. Vypočuli si nahrávky základných fráz a pozdravov v jazykoch európskych krajín. Dozvedeli sa zaujímavosti o Anglicku. Prečítali si informácie o symboloch tejto krajiny, o ktorých sa porozprávali a pozdieľali aj vlastné zážitky.

 • Európska maškrta

  Európsky deň jazykov sme si pripomenuli aj v 6.C virtuálnym cestovaním. Žiaci navštívili krajiny Európy, no nielen tie. Vybrali si svoju vysnívanú a predstavili ju prostredníctvom maškŕt vo farbách vlajky štátu. Nechýbal ani pozdrav " Ahoj" danej krajiny v jej jazyku. Čerešničkou na pomyselnej torte bolo, že všetky dobroty usporiadané do vlajok krajín si žiaci spoločne vychutnali. Európsky deň jazykov im zjavne chutil.

  Mgr. Adriána Lešigová

  Foto

 • Európsky deň jazykov

  Dnes, 26.septembra, oslavujeme Európsky deň jazykov. A aj sme ho oslávili... Opäť sme spojili naše sily a anglický a francúzsky jazyk. Žiaci z 9.D mali angličtinu a začiatočníci zo 7.A a 7.B francúzštinu... Na začiatok je potrebné predstaviť sa, to sa aj podarilo pomocou maňušiek. Taká princezná je vždy princeznou, záleží na výslovnosti. A spoločné slová? Veru, je ich veľa, ale pozor, sú aj také, ktoré majú úplne iný význam. Taký basket, po anglicky je košík, po francúzsky tenisky. A nikdy si nepýtajte vo Francúzsku k cestovinám dressing, veľmi zvláštne by sa Vás v reštaurácii pozerali, že kde sa chcete prezliecť... Na záver sme si zatancovali. Kto by nepoznal kankán a írske tance?

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov sa oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Školy v členských krajinách si tento deň pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov a pod. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť viacjazyčnosť a rozmanitosť krajín.

  Aj naši žiaci si tento deň pripomenuli a to nasledovne:

  5.A a 5.E sa ponorili do rôznorodosti čísel, učili sme sa počítať a na základe čísel hádať o ktorú krajinu sa jedná. Využili sme aj znalosti našich spolužiakov, ktorí nám spestrili slovník o počítanie v japonskom, maďarskom príp. talianskom jazyku.

 • Biela pastelka 2022

  Ako každý rok, i tento rok sa naša Šmeralka zapojila do dobrovoľnej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá je registrovaná na MV SR pod číslom 000-2021-038830.Zbierka pre pomoc nevidiacim a slabozrakým sa uskutočnila v prvý jesenný deň, 23.9.2022, na našej Šmeralke. Dobrovoľníčky Tamarka, Soňa a Karin od rána napĺňali pokladničku vašimi darmi. Ďakujeme rodičom, žiakom a učiteľom, ktorí prispeli. Aj malá pomoc sa počíta! Za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakujeme.

  Martina Bryndzová, primárna prevencia

 • Beseda s populárnou spisovateľkou fantasy príbehov

  Dňa 23. 9. 2022 sa v dopoludňajšom čase v priestoroch školy konala beseda so známou autorkou fantasy literatúry - Nataljou Ščerba. Zavítala do Prešova ako hosť 17. ročníka festivalu PREŠOV ČÍTA RÁD.

  „Nikdy som nepovažovala fantastiku za odklon od reality. Mojimi hrdinami sú tínedžeri. To je vek prechodu z detstva do dospelosti, kedy sa vytvára charakter a svetonázor a prostredníctvom literatúry je možné formovať ich osobný rast a vnímanie nášho mnohostranného reálneho sveta. Hlavnou témou mojich kníh je teda dospievanie, prijatie zodpovednosti za seba a samozrejme priateľstvo.''

 • Oznamjeme rodičom a žiakom 1. až 5. ročníka, že aj na ZŠ smeralova sa môžu prihlásiť do krúžku Veselá veda. Poskytovateľom tejto záujmovej činnosti je občianske združenie Vesela veda Slovensko. Bližšie informácie získate na www.veselaveda.sk, alebo v priloženom letáku.

  VeselaVeda_Oznam_pre_rodicov.pdf

 • M SR starších žiakov a žiačok

  Vyvrcholením sezóny pre kategóriu staršieho žiactva boli M SR jednotlivcov v atletike , ktoré sa konali v dňoch 17.9. – 18.9.2022 v Košiciach. Svoje športové talenty sme mali v silnej konkurencii oddielov a klubov z celého Slovenska aj my ŠŠK Junior Prešov. Naši športovci opäť nesklamali a obsadili v svojich disciplínach bodové miesta, keďže na M SR boduje každý pretekár, ktorý sa umiestni do celkového ôsmeho miesta. Nám sa to podarilo v kategórii staršieho žiactva v disciplínach skok o žrdi Martin Höger obsadil krásne piate miesto, v chôdzi na 3000 metrov obsadili chlapci Marek Höger siedme a Daniel Moravčík ôsme miesto. V disciplíne beh na 3000 metrov obsadil celkové šieste miesto Samuel Repčík. Celkové výsledky z M SR staršieho žiactva sú zverejnené na stránke atletika sk.

 • Školský športový klub Junior

  Mesto Prešov ako aj v predchádzajúcom období, tak aj v tomto kalendárnom roku 2021 poskytlo finančnú podporu na rozvoj mládežníckeho športu. Tento príspevok poukázalo mesto na školský športový klub Junior pri ZŠ Šmeralova 25 v Prešove sumou 3969 €. Táto finančná podpora bola využitá na zakúpenie športového oblečenia a športových pomôcok.

 • Slovenské opálové bane

  Tretiaci našej školy dnes navštívili svetový unikát. Slovenské opálové bane. Okrem toho, že sú to najstaršie opálové bane na svete, vyťažilo sa tu aj veľa slávnych kusov týchto vzácnych kameňov. Napr. najväčší opál na svete - Harlekýn. Traduje sa, že aj v korune britskej kráľovnej sa nachádzal opál odtiaľto. Žiaci so záujmom počúvali legendy, ktorými je toto miesto opradené. Ako vidno na fotografiách, tieto bane sú na rozdiel od iných omnoho farebnejšie. Steny majú rôzne výrazné farby žltých červených, zelených, modrých a čiernych odtieňov. Štôlne a šachty sú vyrazené do tvrdej skaly, preto ani nepotrebujú oporné piliere a podporné stĺpy. Sú skrátka v každom ohľade unikátne. Žiakom aj pedagógom sa okrem bane veľmi páčil aj ústretový personál bane.

 • Prejdime sa spolu...

  ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Do Európskeho týždňa mobility sa zapojila aj naša základná škola a aj žiaci 4.A. Zamerali sme sa na bezpečnú chôdzu so sloganom PREJDIME SA SPOLU. Cestou sme si pozorovali ekologické dopravné prostriedky- bicykle, kolobežky... Nezabudli sme si všímať používanie reflexných prvkov a prilieb, ktoré sú pri jazde na bicykli, ale aj kolobežke, veľmi dôležité.

  Pri návrate do školy sa krokomer zastavil pri čísle 10 817.

 • OŽaZ – Vyhodnotenie

  Tejto akcii prialo počasie. Presun prvej a druhej skupiny na určené stanoviská a späť prebehlo bez problémov a pri dodržaní pravidiel CP. Pri precvičovaní praktických činností sa žiaci mali možnosť zdokonaliť v orientácii v prírode, pri poskytnutí prvej pomoci, ako aj s prevenciou proti požiarom. Triedny učitelia mali na starosti výchovu k bezpečnému správaniu. Žiaci si mali možnosť na určených stanovištiach vyskúšať rôzne súťaže. V závere praktických činností zodpovedný pedag. uč. kladne vyhodnotili aktivity.

 • Večerný beh Prešovom, 62. ročník

  V netradičnom prostredí atletického štadióna Prešovskej univerzity sa konal najstarší bežecký sviatok 62. ročník Večerného behu Prešovom. Miesto z Ul. Hlavná sa muselo zmeniť z dôvodu nevyhovujúcej dopravnej situácie v meste Prešov, pre rekonštrukciu mosta na Ul. Škultétyho. Organizátorom tohto podujatia je mesto Prešov, Atletický klub TJ Slávia Prešovská univerzita a Oblastný bežecký spolok Prešov. Podujatie je pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej. Samotné preteky slávnostne otvoril riaditeľ Večerného behu Ján Jacoš. Tohto športového podujatia sa zúčastnilo množstvo mladých nádejí vytrvalostného behu z mesta Prešov ale aj okolia. Samozrejmosťou bolo, že medzi účastníkmi v rôznych kategóriách nechýbali naši zverenci z ŠŠK Junior Prešov. Samotnému ŠŠK Junior Prešov sa opäť darilo a športovci z tohto klubu obsadili popredné medailové miesta na stupni pre víťazov. V kategórii najmladších žiačok to bolo 2.miesto Zuzana Vašková a 3.miesto Laura Dienešová. V tej istej kategórii chlapcov to bolo 1.miesto pre Jakuba Papcuna a 3.miesto pre Jakuba Hostovičáka. V kategórii mladších žiakov to bola dominancia našich športovcov a to 1. miesto Pavol Frištyk, 2. miesto Tomáš Goč a 3. miesto Adam Čopák. V kategórii mladších dievčat to bola Laura Bučkvá , ktorá si vybojovala 1. miesto. V kategórii starších žiačok to bolo 1. miesto pre Vanesu Hrušovskú a v tej istej kategórii chlapcov to bolo perfektné 3. miesto pre Martina Hogera. Dosiahnuté výsledky našich zverencov dok

 • M SR vo viacboji mladších žiakov a mladších žiačok

  V prekrásnom novo vybudovanom atletickom štadióne v meste Martin sa uskutočnili M SR vo viacboji pre kategóriu mladšieho žiactva. Do Martina prilákala kráľovná športu ,,atletika,, veľa mladých nádejí tohto prekrásneho športu, medzi ktorými nechýbal aj zástupca nášho ŠŠK Junior Prešov. Svoje športové nadanie si atléti museli rozdeliť do piatich atletických disciplín, za ktoré dostávali adekvátne bodové ohodnotenie za svoj dosiahnutý výkon. Jednalo sa o disciplíny 60 m prekážok, skok do diaľky, 60 metrov, hod kriketovou loptičkou a poslednou disciplínou bol beh na 600 metrov. V kategórii mladších žiakov za ŠŠK Junior Prešov pretekal žiak športovej triedy 7.B. Martin Papcun. V štyroch disciplínach si Martin urobil svoje osobné rekordy, ale aj napriek tomu to nestačilo na silnú konkurenciu. V kategórii mladších žiakov sa na viacboj nominovalo štyridsať dva pretekárov a náš zverenec obsadil prekrásne štrnáste miesto, ktoré je v rámci tabuliek SAZ ( Slovenský atletický zväz) stále bodovacie, za ktoré klub dostáva plusové body a v rámci športovcov z VsAZ (Východoslovenského atletického zväzu) obsadil tretie miesto.

 • Milí žiaci, rodičia a športoví priatelia

  Just Gym Fitness Club zahájil svoju pravidelnú činnosť v telocvični ZŠ Šmeralova. V rámci projektu podporeného Prešovským samosprávnym krajom realizuje cvičebný program pre deti vo veku 6 – 12 rokov. Hravou formou realizovaná pohybová príprava je vhodná na zlepšenie motoriky, kondície a zdravia detí.

  Každý týždeň, v utorky a štvrtky od 15:30 do 16:30 v telocvični ZŠ Šmeralova, ponúkajú certifikovaní a školení tréneri športové aktivity pre školopovinné deti.

  Bližšie informácie dostanete na

  Mail: fitmaker@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 771918

 • Vážení rodičia! Ministerstvo školstva od roku 2004 finančne podporuje záujmové vzdelávanie na školách prostredníctvom vzdelávacieho poukazu. ZŠ Šmeralova poskytuje záujmové vzdelávanie v nižšie uvedených útvaroch, a taktiež aj v školskom klube detí. V prípade, že sa rozhodnete odovzdať vzdelávací poukaz ZŠ Šmeralova, podpísaný poukaz doručte triednemu učiteľovi do 23.9.2022.

  Ponuku záujmových útvarov a prihlášku zverejňujeme v záložke "Záujmové útvary"

 • 7. 9. 2022

  Aktualizovali sme modul Záujmové útvary

 • Plenárne zasadnutie a triedne aktívy

  Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie a triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 12.9.2022.

  Program:

  16:30 Plenárne zasadnutie rodičov bežných (klasických tried) miesto: školská jedáleň

  program: správa o hospodárení, výška príspevku na školský rok 2022/2023

  17:00 triedne aktívy všetkých tried miesto: učebne

  program: voľba triednych dôverníkov

  18:00 stretnutie dôverníkov bežných (klasických) tried miesto: zborovňa

  program: voľba predsedu Rady rodičov bežných (klasických tried

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022 /2023

  V pondelok 5.9.2022 sa otvorili brány ZŠ Šmeralova. Naša škola privítala svojich žiakov. Najviac sme sa tešili na nových prváčikov, ktorých bolo neúrekom ako každý školský rok. Aby sme si tento deň ozvláštnili, na školskom ihrisku nás čakalo pódium, na ktorom sa vystriedali recitátorky Kajka a Olívia, speváčka Soňa aj gymnastka Veronika. Svojim príhovorom nás potešil aj pán riaditeľ, Ľ. Bodnár a Z. Bednárová, poslankyňa mestského zastupiteľstva. Všetko zastrešoval konferencier Jakub. Počasie nám prialo a tak to bol pre nás pekný umelecký zážitok.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Fotogaléria

Nedeľa 2. 10. 2022

Mapa

Národný projekt POP II

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530