Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • Po víťazstvách na okresnom a krajskom kole sa naše žiačky Júlia Chmurovičová a Ester Stašková zapojili do bojov o titul Majstra Slovenska v bedmintone žiačok ZŠ. Turnajový pavúk bol zostavený z ôsmich dvojíc - víťazov krajských kôl. V našej skupine sme zdolali dievčatá z Dolného Kubína, dievčatá z Hnúšte boli nad sily našich bedmintonistiek, a výhrou s Piešťanami sme si zabezpečili účasť v bojoch o tretie miesto. Na druhý  deň sme z týchto súbojov vyšli neúspešne, pretože dievčatá zo Šurian boli nad naše sily. Na záverečnom ceremoniáli si naše dievčatá prevzali diplom za 4. miesto z rúk trenčianských hokejistov, ktorí poctili svojou účasťou toto vrcholné bedmintonové podujatie organizované pre žiakov Základných a Stredných škôl. Divečatám blahoželáme k skvelému umiestneniu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • 22. 3. 2017

  Oznamujem rodičom a verejnosti, že v súlade s § 150, odst.(5 ) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytujem žiakom ZŠ Šmeralova v utorok,

  28.03.2017 riaditeľské voľno z  organizačných dôvodov.

 • 24. 3. 2017

  Dňa 20.3.2017 sa v Školskom klube detí uskutočnila akcia s názvom „Čo vieš o Slovensku“. Deti mali možnosť oboznámiť sa s historickými pamiatkami, spoznať skvosty slovenskej prírody vhodné na turistiku a výlety. Prezentácie jednotlivých miest Slovenska  boli veľmi pekne pripravené. Samotní žiaci, ktorí mali možnosť si svoje vedomosti  overiť  aj v súťaži s názvom „bomba“, boli úspešní a vedeli pohotovo reagovať na každú otázku. O spestrenie programu sa nám postarali deti piesňami ľudovými ako aj modernými. Akcia dopadla veľmi úspešne.

 • 23. 3. 2017

  Ľudia z celého sveta sa zapájajú každoročne do týždňa mozgu. 10. ročníkom sme si oslavu mozgu pripomenuli aj na Slovensku. Nadaní ôsmaci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa tejto téme venovali na hodine informatiky. Aktivity podporujúce fungovanie mozgu spoznávali prostredníctvom elektronických pracovných listov zameraných na tréning pamäti a tvorivosť.

 • 23. 3. 2017

  Dôležitou úlohou primárneho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je podpora rozvoja osobnosti dieťaťa. Osvojenie cudzieho jazyka má veľký význam. Motivácia, záujmy, osobnostné vlastnosti a prejavy, či  všeobecné rozumové schopnosti patria medzi základné podmienky vyučovania cudzieho jazyka. Tretiaci zo „Šmeralky“ sa na hodine anglického jazyka zamerali na oblasť spoznávania každodenného života. Pripravili si projekty pod názvom Náš domov.

 • 23. 3. 2017

  Do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže sa tento rok zapojilo 102 žiakov prvého stupňa. Z tohto počtu bolo až 32 prvákov, ktorí si prvýkrát vyskúšali, ako sa súťaží v matematických súťažiach. Naši žiaci si overili svoje vedomosti z oblastí logického, priestorového myslenia, numerické schopností, ale aj poznatky z bežného života. Žiaci sa už tešia na výsledky ich obľúbeného Klokana.

 • 22. 3. 2017

  Naši najmladší záchranári už vedia, ako poskytnúť prvú pomoc. Okrem ošetrenia odrenín, zlomenín a krvácania, zvládli prvotné vyšetrenie,stabilizovanú polohu a resuscitáciu vďaka našej figuríne.

  Poznáte správny pomer stláčania hrudníka a dýchania? Chcete si to vyskúšať? Príďte 1. apríla na Slávnostný zápis s budúcimi prváčikmi, my tam budeme aj s našou figurínou.

 • 22. 3. 2017

  Dňa 3.32017 navštívila triedu 7.A zubná hygienička. Žiaci si vypočuli pripravenú prezentáciu. Videli zaujímavé rontgenové snímky chrupu mliečnych zubov a trvalých zubov. Naučili sa, ako si správne čistiť zuby a medzizubné priestory. Zistili, že zubár nie je strašiakom ale kamarátom. 

  Ďakujem Adamovi Grigerovi za sprostredkovanie tejto zaujímavej besedy.

 •           V celoslovenskom projekte "Detský čin roka 2016" nad ktorým preberá záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu bol ocenený aj žiak VIII.C triedy ZŠ Šmeralova Branislav Košč. Braňo v lete minulého roku vivinul maximálne úsilie na záchranu vyhodených šteniatok. Príkladne sa staral o ešte živé psíčatá, ktoré niekto nezodpovedne a bezcitne vložil do tašky, odhodil a nechal napospas osudu. Aj keď tento príbeh sa nekončí happy endom, Braňo sa zachoval ako človek s veľkým srdcom za čo mu Ocenenie "Detský čin roka" v kategórii pomoc prírode právom patrí.

 • 20. 2. 2017

  Aktualizovali sme modul Pre budúcich prvákov

 • 17. 3. 2017

  V dňoch 14.3.-15.3.2017 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách sa konala Zimná Kalokagatia pre žiakov základných škôl z celého Slovenska. Súťaž bola rozdelená do dvoch dní. Slávnostné zahájenie bolo naplánované na 16:00 hod. dňa 14.3.2017, kde bola vztýčená olympijská vlajka a zapálený olympijský oheň a boli privítaní všetci účastníci zimných športových hier.

 • 17. 3. 2017

  Mesiac marec máme „zapísaný“ už od školských čias ako mesiac knihy. Bol po prvýkrát vyhlásený v roku 1955 na počesť šíriteľa slovenskej a českej knihy Mateja Hrebendu. Čítaniu a knihám venujú veľkú pozornosť na vyučovaní i nadaní žiaci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Tí sa vybrali spoznávať svet literatúry pre deti a mládež prostredníctvom kníh s detektívnou tematikou plného napätia a prekvapujúceho rozuzlenia deja.

 • 7. 3. 2017

  Výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii patrí na vyučovanie slovenského jazyka v každom ročníku základnej školy. Jednoduché logopedické cvičenia sú súčasťou vyučovania nadaných žiakov zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Podnecujú, vedú žiakov k správnej výslovnosti a rozvoju slovnej zásoby. Marec je sviatkom logopédie, keďže 6. marec je Európskym dňom logopédie.

 • 7. 3. 2017

  V posledný februárový deň sa niektorí starší žiaci našej školy zúčastnili zaujímavej a nečakanej prednášky o extrémizme. Našu školu navštívil a prednášku na vysokoaktuálnu tému  dnešných dní  zrealizoval  Mgr. Peter Pollák, PhD., bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity a v súčasnosti vysokoškolský pedagóg.

 • 5. 3. 2017

  1.3. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v I. kategórii. 26 víťazov triednych kôl realizovaných v bežných triedach i triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním predviedlo svoj recitačný talent v próze i poézii. Výber víťazov, reprezentantov okresného kola, nebol pre porotu jednoduchý.

 • 5. 3. 2017

  V dňoch 25.2.-26.2.2017 v športovej hale Elán sa konali M SR v kategóriách mladších žiakov a dorastencov. V silnej konkurencii pretekárov z celého Slovenska sme mali svoje zastúpenie aj my z nášho športového klubu Junior.  V kategórii mladších žiakov sa v disciplíne vrh guľou svojím osobným rekordom umiestnila na fantastickom 3. mieste žiačka Zuzana Baňasová a v behu na 600 metrov tiež svojím osobákom na 8. mieste dobehla žiačka Milka Žaludeková tieto umiestnenia, keďže sa jedná o M SR bodovali z dôvodu, že umiestnenie do ôsmeho miesta na Slovensku je bodované a prináša tým dobré umiestnenie nášho klubu v rámci SAZ.

 • 2. 3. 2017

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • 1. 3. 2017

  Finálové kolo súťaže žiakov základných škôl regiónu Šariš zamerané na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie sa uskutočnilo vo februári v Prešove. Súťaže talentovaných žiakov 6.-9. ročníka zo Šariša sa v tomto roku zúčastnilo v školských kolách 1565 žiakov. Najlepší z nich zabojovali vo finále o titul Talent v súťaži pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej. Nechýbali ani talenty zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Školu reprezentovali víťazi školského kola Boris Semanco (8.C) a Tomáš Fech (9.C).

 • 28. 2. 2017

  Dňa 23.2. 2017 sa žiaci 1.D navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Určite každý vie, načo je hvezdáreň. Je tam nejaký ďalekohľad, ktorým sa dá pozerať do „vesmíru“. Presnejšie do vesmíru mimo našej Zeme, lebo aj my s našou Zemou sme súčasťou vesmíru. Nato však potrebujeme bezoblačnú a nepresvetlenú nočnú oblohu.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Nedeľa 26. 3. 2017

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530

Odkazy