Navigácia

Prezentačné video

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • 4. 8. 2022

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 11. 7. 2022

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Do práce na bicykli...

  ...aj učitelia našej školy sa zapojili do tejto kampane, aby podporili rozvoj nemotorovej dopravy. Nebolo to pre nás až také náročné, lebo s hrdosťou môžeme povedať, že viacerí učitelia "Šmeralky" využívajú ekologické druhy dopravy v priebehu celého roka. Najazdili sme minimálne 875,99 km a ušetrili minimálne 222,14 kg. Áno, minimálne, lebo nie všetci kolegovia boli v kampani zaregistrovaní, ale tiež chodili do práce na biku, kolobežke alebo pešo. Teší nás, že učitelia sú vzorom pre mnohých našich žiakov, ktorí podobne využívajú tieto prostriedky dopravy do školy. Ešte veľa bezpečných kilometrov.

 • Šmeralka to ukončila

  Dnes, v posledný školský deň, sa areálom ZŠ Šmeralová ozýval veselý spev a tanec. Nechýbali
  básničky, príhovor hostí, riaditeľa školy a deviatakov. Odovzdali sa ocenenia a záver patril tradične
  deviatakom, ktorí sa rozlúčili Hymnou školy. Nálada bola výnikajúca. Želáme všetkým pekné
  prázdniny.

  Foto

 • Koncoročné exkurzie triedy 7.C

  V rámci predmetov dejepis a geografia sa trieda 7.C zúčastnila dvoch exkurzií. Tou prvou bola návšteva Ľubovnianskeho hradu a skanzenu dňa 16.6.2022, kde sme si pozreli exteriér a interiér hradu a zároveň si pripomenuli niektoré udalosti a osobnosti, o ktorých sme sa v siedmom ročníku aj učili. Na hrade nás milo prekvapilo aj sokoliarske vystúpenie, ktoré pre nás bolo len bonusom. Po prehliadke hradu sme sa presunuli do neďalekého skanzenu a pripomenuli si spôsob života našich predkov. Žiaci sa ale najviac tešili na návštevu čokoládovne v Hniezdnom. Pochutnali si na čokoláde a palacinkách rôzneho druhu. Z Hniezdneho sme sa už pobrali rovno do Prešova, kam sme sa vrátili vo večerných hodinách.

 • Na záver sme si užili Vysoké Tatry

  Žiaci 9.D triedy sa pobyt na našej škole rozhodli ukončiť triednym výletom. V záverečných dňoch školského roka sa spolu s pani učiteľkou Beľuškovou a triednou učiteľkou Fechovou vybrali vlakom do Novej Lesnej. Výlet sa začal prírodovednou prechádzkou v okolí Štrbského Plesa. Následne sa presunuli do Hotela Eufória v Novej Lesnej, kde po celodennom pobyte slnkom unavení, ale plní dojmov, pokračovali v spoločnom večernom programe. Nasledujúci deň si pobyt spríjemnili prechádzkou v krásnej vysokohorskej prírode v okolí obce Nová Lesná.

 • 2.D – projekt KozmixLab – Štyri ročné obdobia

  Aj my žiaci 2.D triedy sme sa zapojili do projektového vyučovania v rámci projektu KozmixLab. Hľadali, tvorili, kreslili, bádali, písali... sme počas 2. polroka a na koniec sme vytvorili -Triedny kalendár - na každé ročné obdobie s dôležitými sviatkami, udalosťami, oslavami menín i narodenín, so zmenami dĺžky dní a nocí, so zmenami počasia, prírody...a veľa iného. Sme radi, že sme sa mohli do tohto projektu zapojiť.

  Mgr. Martina Policianová

  Foto

 • Školský výlet Nižná Myšľa

  Napriek vysokým teplotám sme sa 28.6.2022 vybrali do Nižnej Myšle. Archeologické pamiatky obyvateľov chotára dnešnej Nižnej Myšle sa našli na kopci Skalka nad Olšavou a na Kopaniskách. Ide o kamenné štiepané nástroje a čepele z poslednej doby ľadovej. Archeológovia objavili aj pohrebisko s kostrovým spôsobom pochovávania. Do dnešných dní sa tam preskúmalo až 800 hrobov. Všetky náleziská sú umiestnené v múzeu, ktoré sa nachádza v dedine. Dobrovoľníci, ktorí sa o archeoskanzen starajú nám všetko ukázali, vysvetlili a nakoniec si pre žiakov pripravili aj vzdelávaciu súťaž so sladkou odmenou. Ďakujeme!

 • V!EME KTO S!

  Sny, ktoré k nám prichádzajú v noci, sú niekedy ružové, niekedy sa podobajú viac na nočné mory. V snoch aj nemožné, je zrazu možné. Kto však naše sny riadi? V tejto hre sa sníva jednému dievčaťu a jeho sen, krok za krokom vymýšľajú štyri záhadné postavy, v ktorých akoby ožili klávesy počítača Esc, Ctrl,Alt,Del ... Previedli ju situáciami, v ktorých sa objavili jej strachy, jej priania ale aj jej slabosti. Deti zaujala nielen pôsobivá výtvarná a svetelná koncepcia ale aj rôzne scénické možnosti divadelného umenia. Na záver sa mohli porozprávať aj s hlavnou postavou z príbehu, ktorá im prezradila zaujímavosti z hereckého prostredia.

 • 7A v košickej ZOO

  Žiaci 7.A strávili slnečný deň na výlete v ZOO v Košiciach. Po úvodnej návšteve Dinoparku si žiaci nachodili veľa krokov kým obišli celú ZOO. Od „herečiek“ surikát cez vlka samotára až po najdôležitejší cieľ chlapcov - kapibaru a dievčenský cieľ – vidieť medveďa a kozičky)))).

  S. Čančinová

  Foto

 • MAKS – celoslovenská súťaž - výsledky

  Táto súťaž prebiehala v 8 kolách počas celého roka. Žiaci úlohy dostávali a riešili pravidelne, čo si vyžaduje trpezlivosť a svedomitosť pri dodržiavaní termínov odoslania riešení. Tejto súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov našej školy od piateho až po ôsmy ročník. Medzi nimi sa zrodili aj MAKSIHVIEZDY - za umiestnenie medzi 15 % najlepších riešiteľov:

  MAKS 6:

  Tomáš Petík zo 6A 20. -33. miesto v SR

  Lucia Horváthová zo 6A 66. -68. miesto v SR

  Marek Novacký zo 6D 77. - 80.miesto v SR

 • Týždeň netradičného vyučovania

  V dňoch 20.-23.6. sa už tradične na 1. stupni základnej školy uskutočnil obľúbený Týždeň netradičného vyučovania. Jednotlivé dni týždňa boli tematicky zamerané. Hudobný deň sa niesol v znamení rôznych hudobných štýlov, tanca, hudobných hier, inštrumentálnych činností. Elegantný deň bol spätý s eleganciou a etiketou. Deti trénovali stolovanie, získavali poznatky o spoločenskom oblečení, správaní. Pyžamový deň bol zameraný na získanie poznatkov o správnej životospráve, potrebe kvalitného spánku a oddychu. Niektoré triedy mali deň venovaný návšteve ZOO v Košiciach.

 • 3.C vo svete Archimeda – projekt KozmixLab

  Do sveta Archimeda sa dostali tretiaci z TND prostredníctvom zapojenia sa do projektu KozmixLab a pracovali na ňom počas druhého polroka. Ako prvé sme spoznali dobu, v ktorej žil Archimedes, čím sa zaoberal a najmä, aké jednoduché stroje vymyslel. Boli to stroje, ktoré ovplyvnili ďalšie fungovanie sveta techniky a to klin, naklonená rovina, páka a kladka. Tieto stroje sme overovali aj v praxi, resp. žiaci si ich sami zostrojili. Okrem toho sme vytvárali diorámy a to na rozličný spôsob, taktiež sme tvorili plagát na vernisáž. Projekt sme ukončili záverečným zosumarizovaním poznatkov a rôznych zaujímavých informácií. Bolo super zapojiť sa do tohto projektu od KozmixLabu.

 • Maksík

  Maksík je matematická súťaž pre bystrých druhákov, tretiakov a štvrtákov. Naši žiaci riešili počas celého roka zaujímavé matematické úlohy v piatich kolách a na konci boli odmenení za svoju snahu. Ocenení dostali diplom a peknú cenu. Blahoželáme!

  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • OŽaZ

  24.6.2022 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili praktickej časti OŽaZ. Presunom na vopred určené stanovištia si žiaci precvićili evakuáciu. Všetko prebehlo bez väčších problémov a dodržiavaní BOZ. Pri precvičovaní praktických činností sa žiaci mali možnosť zdokonaliť v orientácii v prírode. Žiaci si mali možnosť na určených stanovištiach vyskúšať rôzne súťaže.

  Tomičová, Kažimír

  Foto

 • Úspech na Medzinárodnej detskej výtvarnej výstave LIDICE 2022

  Vo februári sa žiaci II.stupňa našej školy zapojili do jubilejného 50. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy LIDICE 2022. Konala sa na počesť zavraždených detí z českej obce Lidice nemeckými nacistami v roku 1942. Tejto výstavy sa zúčastnili deti od 4 – 16 rokov zo všetkých svetadielov. Vyhlásil ju Pamätník Lidice za podpory Ministerstva kultúry ČR, Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Ministerstva zahraničných vecí a Českej komisie pre UNESCO.
  Svetová organizácia UNESCO navrhla venovať 50. ročník téme – Múzeum. Prostredníctvom neho môžu žiaci spoznávať rozmanitosť sveta i spoločnú históriu.

 • OŽaZ – Vyhodnotenie

  Tejto akcii prialo počasie. Presun prvej a druhej skupiny na určené stanoviská a späť prebehlo bez problémov a pri dodržaní pravidiel CP. Pri precvičovaní praktických činností sa žiaci mali možnosť zdokonaliť v orientácii v prírode, pri poskytnutí prvej pomoci, ako aj s prevenciou proti požiarom. Počas akcie bola skupine tried 5.C a 6.B. zrealizovaná prednáška za prítomnosti PZ na tému šikana a kyberšikana. Triedny učitelia mali na starosti výchovu k bezpečnému správaniu. Žiaci si mali možnosť na určených stanovištiach vyskúšať rôzne súťaže. V závere praktických činností zodpovedný pedag. uč. kladne vyhodnotili aktivity.

 • Škola v múzeu

  Žiaci deviateho ročníka navštívili Krajské múzeum v Prešove. Využili možnosť alternatívnej výučby v programe ŠKOLA V MÚZEU, ktorého cieľom je zatraktívniť vyučovací proces. Absolvovali sme tri rôzne vyučovacie hodiny:

  Prvá hodina: Život vo vojne – druhá svetová vojna

  Táto hodina nám priblížila ako Prešov zasiahla druhá svetová vojna, pozornosť bola venovaná taktiež Slovenskému národnému povstaniu a pôsobeniu partizánskych jednotiek na území Prešova až po oslobodenie regiónu od nemeckých vojsk. Nemôžeme zabudnúť na zaujímavú ukážku zbraní, munície či oblečenia.

 • Naši šikovní výtvarníci

  GRATULUJEME!

  Počas hodín výtvarnej výchovy sa žiaci 8.A a 9.A triedy zapojili do 1. ročníka medzinárodnej súťaže Deň včiel: Včielka Meduľka - Pčelica Medulica. Išlo o výtvarno- literáno - kreatívnu súťaž, ktorú vyhlásila Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátska republika v spolupráci s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association) a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našice.

  Súťaž nás oslovila a preto sme zaslali naše kreatívne výtvarné práce odhaľujúce predstavy o včelách a ich živote.

 • Školský výlet 2.B

  24.6.2022 sme mali (my 2.B ) školský výlet. Cestovali sme MHDčkou na prešovskú hlavnú železničnú stanicu. Niektorí žiaci mali VIP odvoz od pána riaditeľa na stanicu za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Cesta vlakom na železničnú stanicu Ružín bola trocha dlhšia, keďže sme v Kysaku čakali hodinu na prestup. Nič to aspoň sme si prezreli miestne futbalové ihrisko v peknom prostredí pri Hornáde. Zo stanice Ružín sme šli peši. Náš cieľ bol Chata Morgana (nie fatamorgána) kde nás už uvítal chatár Juraj. Zložili sme si veci nadesiatovali sa, a zvonku aj zvnútra sme sa osviežili vodou zo studničky, ktorú sme si boli nabrať. Po krátkom oddychu sme šli na prechádzku lesom. Po ceste sme objavovali ale aj ďalekohľadom pozorovali rôzne krásy a tajomstvá prírody. Ozvena, kúzla, pesničky, lopúchové čiapky, slimáky, motýle, piskor, ovce s bačom a železničné stavby po ceste boli parádnym spestrením cesty. Cieľom našej cesty bola jedna železničná stavba (bývalý sklad náradia robotníkov hĺbiacich tunely). Je to vyrazená diera do skalného brala, ktorá tým pripomína jaskyňu. Prezreli sme si ten tajomný otvor a pozreli sme aj kešku (geocaching) ukrytú v stene. Cestou späť nás poháňala vidina chrumkavo upečených špekáčikov. Najprv sme sa ale opäť osviežili vodou. Pán učiteľ mal dôležitú úlohu poriadne všetkých poolievať. Prevencia proti úpalu bola nakoniec veľká zábava...a hor sa do prípravy mňamky. Po obede dal ešte chatár Juraj (bývalý profesionálny hráč futbalu) pár dobrých rád na futbalové finty a d

 • Kreslíme plastelínou – 2.D

  Plasticineografia je pomerne nová, netradičná technika kreslenia, ktorá púta pozornosť detí aj dospelých. Pojem "plasticineografia" má dva sémantické korene: "grafika" - vytvárať, zobrazovať a prvá polovica slova "plastelína" znamená materiál, s ktorým sa vykonáva realizácia plánu. Plasticineografia označuje netradičné výtvarné techniky, spočíva v kreslení plastelínou na kartón. Pozadie a postavy sú zobrazené nie pomocou kresby, ale pomocou plastiky, pričom predmety môžu byť viac či menej vypuklé, reliéfne.

 • Z mesta do mesta a ešte vyššie...

  Trieda 7.E absolvovala v stredu 22.6.2022 cestu „ Z mesta do mesta a ešte vyššie“. Naša cesta začala v Prešove, pokračovala cez Veľký Šariš a naším cieľom bol HRAD ŠARIŠ. Prešli sme sa, potrápili sa cestou nahor, spoznali históriu hradu, poopaľovali sa, naučili sa strieľať z luku, nakŕmili ovce, pokochali sa prekrásnymi výhľadmi a nasledovala spiatočná cesta. Počasie bolo vynikajúce a zážitky boli super.

  Trieda 7.E

  Foto

 • Angličtina na chodníku

  Tretiaci z TND si precvičovali angličtinu na chodníku. Možno to znie zvláštne, ale úlohou tretiakov bolo nakresliť si kriedami na chodník obrázok a pomocou anglických fráz o ňom povedať čo najviac. Bolo to zábavné a zároveň aj poučné. Vypočuli sme si niečo o príšerkách, včelách, mačke či doprave.

  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • Matematický Klokan

  V tejto medzinárodnej súťaži súťažilo tento rok 71 prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov. Niektorí boli úspešnejší, dokonca na 1. mieste v rámci Slovenska a získali veľký diplom a cenu, ďalší trošku menej a získali malý diplom a menšiu odmenu.

  Blahoželáme!

  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • Lanové centrum

  23.6. 2022 sa žiaci 1.D, 3.D,4.A a 4.D v rámci dňa športu zúčastnili animačného programu v Outdoor parku, kde prežili dopoludnie plné zážitkov a atrakcií.

  Tomičová, Doubravová, Vadašová, Kažimír

  Foto

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Fotogaléria

Streda 10. 8. 2022

Mapa

Národný projekt POP II

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530