Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • 14. 8. 2018

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • ŠvP EKOLANDIA

  V prvý júnový týždeň 4. – 8.6.2018 boli deti 3.A, 3.F a 1.A účastníkmi školy v prírode EKOLANDIA (skutočná škola v prírode). Zvolili sme si penzión Jánošík v Ždiari, uložený na chrbtoch Belianskych Tatier. Toto čarovné miesto nám ponúklo nielen nenáročné turistické vychádzky prekrásnou prírodou ale množstvo iných aktivít. Bolo to o to pútavejšie, že každú z nich viedol odborník na to určený.

  Ing. Katarína Horská, krajinný ekológ , biológ, pedagóg – tá nás privítala a presne oboznámila s programom našej ŠvP. Pravidlá školáka v prírode. Čo nás čaká? Pracovný list dobrodruh. Organizačné pokyny. Pod jej vedením sme hneď prvý deň absolvovali túru aj s poriadnym lejakom na Strednicu. Dozvedeli sme sa o mieste, kde sa nachádzame, histórii okolia, o Belianskych Tatrách, legende o Havranovi a Vidle. Horský sprievodca, vysokohorský biológ Jakub – nám názorne predviedol ako prežiť v prírode a ako sa správať vo vysokohorskom prostredí. Pani Katka nám zrozumiteľne porozprávala a v prezentácii ukázala medvede a ich život, ako sa máme správať pri stretnutí s ním.

 • Medzinárodný atletický míting pre mladších a najmladších žiakov

  Na pretekoch medzinárodného významu, kde boli len najlepší z najlepších konané v meste Lowicz v Poľsku sme mali svoje atletické nádeje aj my z nášho ŠŠK Junior Prešov. Jednalo sa o tri dievčatá Liana Križovenská, Ema Vaňová a Kristína Stanková. Dievčatá , ktoré reprezentovali nielen svoj materský klub ,ale aj celé Slovensko obstáli v silnej konkurencii veľmi dobre. Medzi našu najlepšiu pretekárku môžeme považovať žiačku 5.B triedy Lianu Križovenskú , ktorá vo svojej kategórii v disciplíne skok do výšky obsadila fantastické prvé miesto výkonom 140 cm. čím si vylepšila svoje maximum.

 • Školský výlet Košice – Čermeľ

  Dňa 19.6. sa uskutočnil výlet so žiakmi 5.B, 6.B, 5.D a 7.B do Košíc. Žiaci sa previezli historickou železničkou – Alpinkou. Počas jazdy si mali možnosť vypočuť pána sprievodcu, ktorý žiakov oboznámil so svetom železníc. Touto železničkou sa vyviezli do indiánskeho tábora do Údolia Manitov, kde ich už čakali náučno-zážitkové hry. Žiaci si výlet veľmi pochvaľovali.

  Žarnayová, Kovalčíková, Lacknerová

  Foto

 • určite skvelé chvíle prežíva mamka, triedna učiteľka, ostatní zamestnanci školy, a tréneri po Majstrovstvách Európy v karate 2018 - Lanciano, Taliansko. Michaela Bryndzová žiačka deviateho ročníka triedy pre mimoriadne nadané deti vybojovala skvelé tretie miesto, patrí k Slovenskej a teraz už aj k Európskej špičke v tejto kategórii.

  Prajeme jej veľa úspechov v štúdiu na strednej škole a ešte mnoho víťazných zápasov v karate.

 • Celodenný školský výlet Košice

  Dňa 19.6. sa žiaci 1.C a 2.C zúčastnili celodenného školského výletu do Košíc. Od samého začiatku to bola dobrodružná cesta, keďže sme cestovali MHD a potom železničnou dopravou. Pešo sme prešli centrum mesta Košice, kde si deti obzreli Dóm sv. Alžbety, osviežili sa pri spievajúcej fontáne a priblížili sa aj k historickej budove štátneho divadla.

  Cesta pokračovala prechádzkou do Steelparku- parku vedy a zábavy. Tam na deti čakali interaktívne dielne na témy Magnetizmus a Matematika hrou. Deti sa tak zážitkovou formou zoznámili s vlastnosťami a využitím magnetu, magnetizmu či magnetizácie, riešili zábavné logické úlohy. Ďalej si obzreli tunajšiu interaktívnu expozíciu, ktorej súčasťou boli aj hlavolamy, sudoku, šachy a iné logické hry vo veľkom stolovom formáte, ktoré deti natoľko oslovili, že mnohé z nich si tieto hračky (samozrejme v zmenšenej podobe :)) niesli domov ako suvenír. Nechýbalo ani osvieženie zmrzlinou a príjemne unavení sme sa vlakom vrátili naspäť do Prešova. Za pomoc a spoluprácu aj touto cestou ďakujeme rodičom a pani vychovávateľke J. Mikulovej.

 • Vyhodnotenie praktickej časti OŽZ

  Akcia hodnotená ako veľmi vydarená, žiaci sa zoznámili s prácou príslušníkov hasičského zboru. Spolu s nimi „ hasili“ horúci deň. Žiaci si neustálymi odpoveďami na ich otázky rozširovali poznatky o ich práci a hasičských autách. K hasičom sa pripojili i príslušníci policajného zboru Slovenskej republiky. Žiakov potešili ukážkami práce policajných psov. Mali možnosť pohladiť si i posledný prírastok kynologickej stanice 3-mesačné šteniatko. Spotení ale plní zážitkov sme sa všetci bez úrazu vrátili do školy

 • LEGObot 2018

  Dňa 14. júna sa v priestoroch OC Eperia v Prešove uskutočnil tretí ročník robotickej súťaže LEGObot. Tento rok sa do súťaže zapojilo 16 dvojčlenných tímov z Prešova, blízkeho okolia aj iných miest. Súťažiaci mali možnosť porovnať svoje schopnosti a zručnosti v programovaní robotov s rovesníkmi z iných škôl. Nechýbali ani žiaci našej školy Martin Fedorko a Michael Filip McLean, ktorí súťažili v dvoch disciplínach. Odmenou ich snaženia a vytrvalosti bolo 2. miesto, ktoré získali v kategórii RescueBot.

 • ŠVP Vyšné Ružbachy 11.6. - 15.6.

  V škole v prírode nám bolo super! Pozorovali sme diviaky, pijavice ropuchy, slimáky, travertín, žulu, vápence, kráter, smrtnú jamu, strom v skale, skalu v strome, spolužiakov, spolužiačky. Objavovali sme objatia, humor, chute, podvodný svet, zákony fyziky, optiky. Zabávali sme sa a objavovali aj v zábave čo dokážeme. Napriek bakteriálnemu útoku sme prežili veľa krásnych zážitkov a sme s úsmevom tu. 😊

  Slávka, Janka, Renátka, Tinka, Zuzka a Rado

  Foto

 • Škola v prírode – 2.A, 3.B, 4.E

  V dňoch 4.6. až 8.6. sa druháci, tretiaci a štvrtáci zúčastnili Školy v prírode vo Vyšných Ružbachoch. Po ceste sme sa najprv zastavili v skanzene v Starej Ľubovni, kde sme mohli obdivovať život našich predkov. Po príchode sme sa hneď vybalili a keďže bolo pekné počasie vybrali sme sa do obce na malé nákupy. Ďalšie dni sme mali rôzne športové akcie, súťaže, voľné hry ako stolný tenis, vybíjanú, bedminton, skákanie cez švihadlo, futbal a iné, ale najviac asi lákal bazén, kde sme sa počas týždňa poriadne vyšantili.

 • Varí sa to, pečie sa to?

  Dňa 14.6. si žiaci 2.C ochutili deň tematickým vyučovaním pod názvom Varí sa to, pečie sa to? Po prečítaní literárneho textu s rovnomenným názvom ich čakali zábavné úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Neskôr vyrátali, koľko eur potrebovali na nákup jednotlivých surovín. Potom si samostatne pripravili tortu (od čistenia jahôd, cez prípravu jogurtového krému, prípravu jednotlivých vrstiev až po samotné zdobenie. Kým sa torta chladila, deti v skupinách pracovali na zápise receptu a opise torty.

 • Vyvrcholením snaženia našich zverencov boli preteky v atletike jednotlivcov staršieho žiactva a viacboja mladšieho žiactva v Košiciach. Počasie bolo priaznivé a výkony našich zverencov boli dobré. Mali sme niekoľko medailových umiestnení ako napr. prvé miesto Dominiky Novákovej v behu na 300 m a druhé miesto v skoku do výšky, prvé miesto Sofii Brutvanovej v behu na 2000 m, druhé miesto Milky Žaludekovej v behu na 2000 m, Eunika Blizmanová v disciplíne chôdza na 3000 m obsadila krásne tretie miesto vo viacboji mladšieho žiactva sa do tretej disciplíny na fantastickom druhom mieste držal Kristián Kaľuha, ale bohužiaľ ďalšie dve disciplíny a to skok do diaľky a beh na 600 metrov mu nevyšli a obsadil až desiate miesto u dievčat najlepšie obstála Sarah Kurimská, ktorá obsadila vo viacboji celkové piate miesto. Všetkým blahoželáme a ďalšie výsledky sú zverejnené na stránke atletika.sk.

 • Deň detí na ľade

  2.B sa na deň detí zabávala na ľade. Dobre nám podlo byť aj trocha v chlade, keďže vonku bolo veľmi horúco. Aby sme sa tam celá trieda mohli stretnúť a spoločne si zašportovať a pozabávať sa, pomohli nám s organizáciou, dopravou a pohostením aj rodičia. Poďakovanie patrí hlavne pani Mariane Guregovej a pánovi Martinovi Jakubkovi. Deti si to, ako je vidieť, veľmi užili.

  R. Brecelj

  Foto

 • Malá vedecká konferencia žiakov

  Dňa 8. 6. 2018 sa konala „Malá vedecká konferencia žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných v rámci programu APROGEN“, ktorého autorkou je PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.. Tento rok bola organizovaná pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Konferencia sa každoročne koná v inom meste, v ktorom je realizované vzdelávanie nadaných žiakov. Ide o prezentáciu najlepších ročníkových prác a projektov žiakov z celého Slovenska, kde medzi skoro 50 prezentujúcimi z 21 základných škôl a gymnázií boli aj zástupcovia našej školy Dominik Merčiak z 3.C s prácou „Objav inzulínu“ a Martin Mochňacký z 8.C s prácou „Najhoršie z najhorších“.

 • Nezabudnuteľné matematické sústredenie

  21. 5. – 25. 5. 2018 – úžasný týždeň plný tvorivej matematiky, ale aj zábavy. Takto by sa dalo charakterizovať spomínané obdobie na Zemplínskej šírave v hoteli Eurobus. Vybraní žiaci druhého stupňa (z V.A, VI.A, VI.C, VII.A a VII.C) v pondelok 21. 5. 2018 s nadšením nastúpili do autobusu, aby takýto týždeň zažili spolu s pedagogičkami Mgr. S. Čančinovou, Mgr. N. Mikitkovou, Mgr. M. Feldmanovou a Mgr. J. Homolovou.

  Po príchode do hotela sme sa ubytovali, naobedovali a udomácnili. Trvalo nám to trošku dlhšie, keďže v tomto hoteli sme boli po prvýkrát. Neskôr p. uč. S. Čančinová, vedúca sústredenia, oboznámila žiakov s pravidlami BOZ. Tí to potvrdili svojím podpisom. Žiakom predstavila aj milú pani zdravotníčku Martu Maťašovskú, ktorá k svojej práci pristupovala zodpovedne, oplývala empatiou a ľudskosťou. Stala sa tak plnohodnotnou členkou tejto výpravy J.

 • GEOGRAFICKÁ EXKURZIA – Banská Štiavnica - "Krištáľový kameňolom"

  Dňa 28.5. sme organizovali geografickú exkurziu do Geoclubu pri Banskej Štiavnici. Počas dňa sa mohli žiaci zúčastniť prednášky o geológii, a o rôznych horninách a mineráloch, ktorá bola spojená s prehliadkou krištáľového kameňolomu. Popritom si naši žiaci nazbierali minerály rôznej veľkosti, ktoré si zobrali domov ako príjemnú spomienku. Deň sme zakončili opekačkou v príjemnom prostredí Geoclubu.

  "Pondelky sú povestné zväčša tým, že sú väčšinou hrozné. Tento výlet nám však všetkým 1. deň v týždni príjemne spestril a oživil. Dúfam, že spomienky na tento zážitok nikdy nevyblednú." (Martin Mochňacký 8.C)

 • Športový deň

  Dňa 12. júna sa družstvo našej školy zúčastnilo veľmi vydarenej akcie s názvom Športový deň Slovenskej sporiteľne a Športovej akadémie Mateja Tótha v športovej hale Na Baštovej ulici v Prešove. Súťažilo sa v piatich disciplínach: štafeta, hod plnou loptou, tímový skok do diaľky, tímový šprint a prekážková dráha. Žiakov osobne pozdravil a inštruoval Matej Tóth. Po urputnom boji sa nám však nepodarilo dostať na pódiové umiestnenie, čo vôbec nevadí, lebo hlavnou myšlienkou podujatia bolo dostať deti k zdravému spôsobu života, k športu.

 • Deň detí 3.B a 2.A

  Deň detí oslávili žiaci z 3.B a 2.A návštevou Ekocentra Holá hora, Kolmanovej záhrady a prechádzkou na Kalváriu. V Ekocentre sme si prešli všetky zvieratká, zašli sme aj k plazom, hadom a rybám. Tam sme si trochu oddýchli, najedli sa, aby sme nabrali sily vyjsť na Kalváriu. Na prešovskej Kalvárii sme sa zahrali rôzne športové hry, žiaci sa dosýta vybehali. Po tomto krásnom výlete sme oslavu Dňa detí zakončili na zmrzline, na ktorej sme si v tom sparnom počasí pochutnali.

  Mgr. Juliána Sedláková, Mgr. Terézia Pribulová

 • 13. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Informácie

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Piatok 17. 8. 2018

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530