Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • Príroda okolo nás, 1.C

  Hoci žijeme v meste, aj tu máme možnosť vidieť mnoho živočíchov. Napríklad aj kuklu vyliahnutého motýľa. Je pomerne veľká, s veľkým telom. Zahrali sme sa na detektívov a dopátrali sme sa k nočnému motýľovi, ktorý k nám priletel až z Afriky, alebo Talianska. Pravdepodobne je to lišaj smrtihlav. Je to nočný motýľ. Zaujímavosťou je, že húsenica, ale aj dospelý motýľ vydáva pri vyrušení hlasné zvuky pripomínajúce cvrlikanie.Pochopenie prírody vedie k jej ochrane. A my by sme si priali, aby sme všetci spojili svoje sily a zachránil to, čo tu ešte z úžasnej a zaujímavej prírody ostalo.Tr. uč. S. Gáliková

 • EXKURZIA KRAJSKÉ VLASTIVEDNÉ MÚZEUM 4.C

  Štvrtáci nezaháľajú. Dosť bolo teórie. Konečne nadišiel čas na doplnenie našich vedomostí
  v prostredí, ktoré je na to stvorené. Najkrajší mestský palác nám ponúkol množstvo informácií,
  o ktorých sme ani netušili. Všetci sa už teraz tešíme na ďalšie spoznávanie našej histórie.
  4.C

 • 9. 6. 2021

  Aktualizovali sme modul Informácie

 • ROČNÍKOVÉ PRÁCE 1. STUPŇA

  Dňa 8.6. 2021 sa na školskom kole ročníkových prác predviedlo 6 najlepších žiakov, ktorí
  postúpili z triednych kôl. Prváčik Matej Kudla vystúpil s prácou pod názvom Vynález rakety.
  Nezabudol vytvoriť aj modely z lega. Druhý ročník reprezentoval Adam Gonda. Jeho
  koníčkom sú origami. Gašpar Dulín žiak 3. ročníka spracoval Výnimočných chlapcov.
  Prezentáciu doplnil vlastnými kresbami. Zo štvrtákov sme si vypočuli Sáru Hudákovú, Andreja
  Trišča a Leu Robovú. Sára cestovala za relikviami svätých, Andrej za zážitkami po svete
  a Slovensku, Lea na tréningy modernej gymnastiky a súťaže. Tento deň sme si všetci
  poriadne užili a nazbierali sme inšpiráciu do ďalších rokov.
  Autori: 4.C

 • DEŇ DETÍ SI PRIPOMENULI VYCHÁDZKOU DO MESTA

  Len v apríli nastúpili do školy a už je tu jún, kedy prvý deň v mesiaci patrí deťom. Všetkým. Malým aj veľkým. Pandémia Covid 19 spôsobila, že aj sviatok, na ktorý sa všetky deti tešia, nemohli osláviť ako po minulé roky. Sladkosti nechýbali, to je pravda, ale exkurzie, športové súťaže či divadelné predstavenia, áno.

  Žiaci V.C si napriek tomu užili počas vyučovania aspoň 2 hodiny v meste. Prešli si historické centrum spojené s výkladom a nesmelo chýbať ani občerstvenie. Aj keď sa po návrate do školy vrátili do reality, vychádzka bola príjemným osviežením.

 • Oslava MDD

  Žiaci 3.E a 4.B spoločne v piatok oslávili Medzinárodný deň detí v Lanovom centre hrou, kde spoločne prekonávali prekážky, ktoré im stáli na ceste za pokladom. Svojou šikovnosťou, nebojácnosťou a trpezlivosťou vytúžený poklad našli.

  Ešte jedno prianie od Vašich pani učiteliek ( S. Hakučovej a M. Valičkovej) ...

  Veľa šťastíčka, zdravíčka, do života slniečka!


  zapísala: M. Valičková

  Foto

 • 1. Kolo M VsAZ družstiev najmladšieho a staršieho žiactva

  Z poverenia SAZ, v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, zabezpečil Atletický oddiel Akademik TU atletické podujatie 1. Kolo M VsAZ družstiev najmladšieho a staršieho žiactva. Jedná sa o súťaž, ktorá je rozdelená na niekoľko kôl, v ktorých družstvá pre svoje atletické oddiely alebo kluby, získavajú body v rôznych atletických disciplínach. Na tomto podujatí sme mali zastúpené štyri družstvá a to najmladší žiaci , najmladšie žiačky, starší žiaci a družstvo starších žiačok. V celkovom hodnotení po skončení všetkých disciplín, v ktorých pretekali naši zverenci sme dosiahli umiestnenia, za ktoré sa nemusíme hanbiť. Družstvo najmladších žiakov obsadilo celkové druhé miesto a družstvo najmladších dievčat skončili na peknom piatom mieste aj napriek tomu, že boli v družstve len dve dievčatá. Všetkým , ktorí zabojovali a dosiahli takéto fantastické výsledky blahoželáme a želáme ešte veľa športových úspechov.

 • Športovo-zábavné popoludnie v ŠKD

  „Na pamäti stále maj, hraj sa, športuj, zabávaj!“

  Tento slogan bol motiváciou pri realizácii ŠPORTOVO-ZÁBAVNÉHO POPOLUDNIA v ŠKD, počas ktorého si deti mohli vyskúšať svoju šikovnosť, rýchlosť i obratnosť. Osem stanovíšť so športovo-zábavnými disciplínami deti hravo zvládli. Za každú z nich získali jednotlivé oddelenia papierový zvitok, ktorý ukrýval slovíčko. Úlohou detí bolo zo slov vytvoriť vetu – slogan, napísať ju na kartičku a vhodiť do pripraveného košíka. Všetky oddelenia vyriešili túto úlohu veľmi zodpovedne. Z podujatia si odniesli malú výhru v podobe športového náčinia. Každé dieťa bolo za aktivitu a športové výkony odmenené sladkosťou.

 • Zážitková oslava MDD 1.A, 1.C, 1.E a 3.B triedy

  Dňa 1.6.2021 sa naši žiaci vyšantili , a deň detí oslávili, na lanovom centre. Žiaci sa v skupinkách premiestňovali zo stanovišťa na stanovište, kde plnili zaujímavé úlohy. Na niektorých prekážkach museli prekonať aj svoje vlastné hranice. Takýto deň detí ďaleko predčil aj naše najsmelšie “covidové” predstavy.

  tr. uč. T. Pribulová, Ľ. Plavčanová, L. Lissiouid , S. Gáliková

  Foto

 • Voľba povolania  –  kariérové poradenstvo hrou

  Deviataci majú za sebou prijímacie skúšky na stredné školy. Niektorí boli úspešní, niektorým to nevyšlo celkom podľa ich predstáv. Žiakov 8. ročníka výber strednej školy, na ktorej budú pokračovať v štúdiu čaká v budúcom školskom roku. Ale už teraz rozmýšľajú, hľadajú, zbierajú informácie. Veľmi dôležité v tomto procese je aj sebapoznávanie - aký som, k akému kariérovému typu inklinujem, aké sú moje osobnostné vlastnosti, aký typ práce by mi vyhovoval, ktoré povolania by boli pre mňa vhodné, ktoré menej vhodné. Zisťovali sme to formou hier a dotazníkov. V následnej diskusii niektorí súhlasne prikyvovali „áno, o takom niečom uvažujem“, iní pochybovačne krútili hlavou. V každom prípade bol to impulz k rozmýšľaniu o sebe aj o ceste, ktorou sa v budúcnosti vyberú.

 • Internet náš každodenný

  Nie je to tak dávno, čo rodičia, učitelia, psychológovia hľadali spôsoby, ako odtiahnuť deti od mobilov a obrazoviek počítačov. Pandémia všetko zmenila. Mobily, tablety, notebooky, internet sa stali každodennou a nevyhnutnou súčasťou života detí. Online vyučovanie, online krúžky, online kamarátstva, komunikácia a stretávanie sa na sociálnych sieťach, keď iné spôsoby kontaktu s kamarátmi a spolužiakmi boli veľmi obmedzené až nemožné. Chvála internetu! Pohyb v online priestore nesie však so sebou aj isté riziká a môže byť zdrojom nepríjemných situácií a zážitkov. Kyberšikana, internetová závislosť, bezpečne na internete... to boli témy rozhovorov so žiakmi 2. stupňa po ich návrate do školských lavíc. Aby nám komunikačné technológie život uľahčovali a spríjemňovali a nie komplikovali.

 • SlovITA- Our favourite sports

  MS v hokeji na našu radosť utešene napredujú a v projekte SlovITA nezaostávame ani my. Iná téma ako šport, ani neprichádzala do úvahy. Spolu s našimi talianskymi kamarátmi sme si vybrali každý ten svoj. Jasné, že Taliansko je futbalová krajina, u nás to bolo oveľa pestrejšie. Tentokrát sa na projekt prišiel pozrieť aj športovec telom a duchom, pán riaditeľ, ktorý je učiteľom telesnej výchovy. Zapáčilo sa mu to natoľko, že slovo dalo slovo a nabudúce už aktívne do projektu vstúpi spolu s pani riaditeľkou našich talianskych kamarátov. Dnes zabodoval každý a už sa tešíme na riaditeľskú hodinu SlovITA.

 • Medzinárodný deň vyučovania vonku

  Deň vyučovania vonku alebo Outdoor classroom day sa konal po celom svete aj v roku 2021, a to 20. mája. Rozhodli sme sa preto, že v piatok si takýto deň vychutnáme aj my prváci. Na slovenčine sme si zahrali písmenkové dobble a skladali z písmen rôzne slová. Pokračovali sme matematikou – odmerali sme dĺžku a šírku ihriska v stopách, škatule v palcoch, nasledovala súťaž v behu so „škatuľovými topánkami“, hravo sme zvládli sudoku a nakoniec aj piškvorky. Na poslednej hodine angličtiny sme si zopakovali prídavné mená a ukončili vyučovanie vytvorením smajlíka, podľa toho, ako sa nám „Outdoor classroom day“ páčil.

 • ŠKD - Mesto a región, v ktorom žijem

  Deti sa oboznámili s erbom mesta Prešov a legendou o meste Prešov. Na základe legendy o erbe každé dieťa z prvých ročníkov nakreslilo ilustráciu. Staršie deti sa úspešne popasovali s minikvízom o meste Prešov a na záver sa zabavili slovami zo šarišského nárečia. Z každého oddelenia jedno dieťa získalo aj odmenu vo forme vecnej ceny.

  Slávka Jursová, Zuzana Hudecová

  Foto

 • OZNAM

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  ak si nájdete niekoľko sekúnd, vy a Vaši známi, poprosíme Vás všetkých (ak ste ochotní) zahlasovať za nášho bývalého žiaka Tomáša Fecha, hráča Tatrana Prešov a reprezentácie mužov SR, v ankete o najlepšieho hádzanára Slovenska do 20 rokov za rok 2020.

  Je potrebné vložiť svoj email po označení Tomáša (resp. ďalších hráčov) na tomto linku:

  https://slovakhandball.sk/sedmicka-roka-2020-muzi

  Ďakujeme!

 • Vedeli ste, že 25.5. 2021 je Európsky deň susedov? Tento deň si pripomíname preto, aby sme podporili vzťahy medzi ľuďmi, ktorí žijú v našej blízkosti. Práve teraz, v týchto ťažkých časoch, kedy sa snažíme čo najviac izolovať, by sme nemali zabúdať na ľudí, ktorí žijú vedľa nás - našich susedov. Porozprávať sa - hoci v bezpečnej vzdialenosti, spýtať sa, či nepotrebujú pomoc, alebo sa na nich len tak usmiať a takto im spríjemniť deň. V našej triede sme sa všetci zhodli, že máme susedov, s ktorými si rozumieme a udržiavame s nimi priateľské vzťahy. Veď dobrý sused je na nezaplatenie :) .

 • Oznam

  Testovanie 9 2021

  Oznamujeme Vám, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční:

  9. júna 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.


  Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 24. júna 2021.


  Zároveň dávame do pozornosti Špecifikácie testov T9 2021 zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9/roky/2020-2021 v časti Dokumenty na stiahnutie.

 • Ako štvrtáci " komixovali"

  Poctivá, tvrdá práca sa vyplatí. Štvrtáci sa vôbec nezľakli, keď sa dozvedeli, čo sa od nich čaká. Každý z nich naplno využil svoju fantáziu a vytvoril jedinečný komix. Príbehy zo života, z počítačových hier i na tému ochrany prírody zaplnili celú triedu... Veď sa pozrite!

  S.Kormaníková

  Foto

 • V bábkovom divadle

  Počas dištančného vzdelávania sme sa na online hodinách literatúry v 5.A rozprávali o bábkovom divadle. Naučili sme sa rozpoznávať jednotlivé typy bábok (maňušky, marionety, javajky). Každý žiak si vyrobil vlastnú bábku podľa svojej fantázie. Žiaci využívali rôzne druhy materiálov a svojim vlastnoručne vyrobeným bábkam dali aj originálne mená. Po návrate do školských lavíc žiaci vytvorili malé skupinky a so svojimi bábkami si zahrali divadielko.

  K. Šalamunová

  Foto

 • 22. 5. 2021

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • IQ olympiáda

  „UČITEĽ JE UMELCOM VRELO MILUJÚCIM SVOJU PRÁCU.“

  Anton Pavlovič Čechov

  Týmito slovami sa prihovára A. P. Čechov ( zvlášť v týchto časoch) všetkým učiteľom, ktorí sú majstrami svojej práce, pretože motivovať žiakov a prinášať nové prvky do on-line vzdelávania je skutočným umením.

  Tento rok sa konal 10. ročník IQ olympiády, súťaže, v ktorej naši žiaci už niekoľkokrát bodovali. Zapojilo sa 9222 riešiteľov zo 405 ZŠ. Našu školu zastupovalo 67 žiakov 5. – 9. ročníka. Po vyriešení 30-minútového online testu postúpila v regióne Východ ( Košický a Prešovský kraj) z 19. miesta žiačka V.C triedy, Zuzana Garecová, medzi 80 najlepších riešiteľov. Aj keď sa jej 6.5.2021 v regionálnom kole nedarilo, ako by chcela, pre žiačku piateho ročníka je to fantastický úspech.

 • PREZENTÁCIE ROČNÍKOVÝCH PRÁC MALI VYSOKÚ ÚROVEŇ

  Rétorika býva častokrát tvrdým orieškom pre nejedného dospeláka. Neplatí to však pre žiakov V. C triedy. Dokázali to pri prezentácii ročníkových prác 6.-7.5.2021.

  Zaujali netradičnými témami, plynulým prejavom, vlastným prínosom, pekne spracovanou prezentáciou. Porota v zložení pani učiteľky Homolovej a Grockej mala naozaj ťažkú úlohu vybrať si tie naj.

  Nakoniec si víťazstvo odniesla táto trojica:

  1. miesto Sebastián Holovič – Všetci ich poznáme ( Logo),
  2. miesto Matyas Dzurica
 • Deň mlieka v 2.C

  Deň mlieka si vychutnali aj druháci z TND. Najprv sme sa niečo dozvedeli o mlieku a najmä o jeho význame pre zdravie. Vypracovali sme pracovné listy zo slovenského jazyka a matematiky, ktoré sa týkali mlieka a mliečnych výrobkov. Nakoniec prišla na rad aj malá ochutnávka a to kefíru, ochuteného acidofilného mlieka, jogurtu, syrov feta, korbáčikov a mozzarelly.

  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Sobota 12. 6. 2021

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530