Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • 28. 4. 2017

  Vonku sa predvádzalo aprílové počasie, hodiny ukazovali pol štvrtej  a šiestaci so siedmakmi sa vybrali za hranice k susedom do Poľska, aby navštívili jedno z najkrajších námestí v Európe a zázrak podzemia vo Wieliczke.

  Soľná baňa Wieliczka  patrí medzi najstaršie na svete, ťažba prebiehala od 13. storočia až do roku 2007. Baňa je hlboká 327 m, dlhá približne 300 km a má deväť podlaží. Prešli sme 3,5 km dlhútrasu,na ktorej  sa nachádzajú sochy od baníkov ale aj súčasných umelcov, ale kaplnka vzbudzuje úžas.

 • 27. 4. 2017

  12. apríla 2017 sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Stretlo sa tu 100 súťažiacich v dvoch vekových kategóriách a finále prebiehalo v dvoch testovacích kolách. Súťažiaci riešili 20 úloh. Úlohy boli zamerané na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Našu školu reprezentovali najúspešnejší žiaci školského kola: Ján Roba, Monika Mafinová, Klára BreceljováMichaela Bryndzová.

 • 24. 4. 2017

  Nadaní žiaci základných škôl z celého Slovenska sa v apríli zúčastnili celoslovenského finálového kola Logickej olympiády. Spomedzi viac ako 1800 intelektovo nadaných žiakov sa 100 víťazov školských kôl prebojovalo na celoslovenské finále, ktoré sa uskutočnilo na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

 • 24. 4. 2017

  Edíciou životopisov veľkých vedcov a umelcov sa žiaci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove oboznamujú prostredníctvom projektu Myšlienky géniov. Do celoročného čitateľského projektu sa nadaní štvrtáci zapojili vďaka iniciatíve Rozumieme nadaným a spoznali tak životy a tvorbu osobností, ktoré zmenili svet.

 • 20. 4. 2017

  Na našej škole sa v dňoch  14.-15. 3.2017 konalo okresné kolo Pytagoriády 3– 8. Naši žiaci  dosiahli pekné výsledky  a získali tieto miesta.

  Výsledky OK P4:

  4. miesto: Dobrovič Alexander

  5. miesto:  Mrúz Adam

  6. miesto: Macková Hana

 • 20. 4. 2017

  V podobnom duchu sa niesol aj 2. turnus  matematického sústredenia, ktorého sa zúčastnili žiaci V.A, V.C, VII.C, IX.A a IX.C triedy koncom marca. Zloženie pedagógov bolo takmer identické, len pani učiteľku Homolovú vystriedala pani učiteľka  Grocká. Po oboznámení žiakov už s tradičnými formalitami sa všetci účastníci ubytovali a rozdelili do štyroch skupín, v ktorých prebiehalo vyučovanie s menším rozdielom oproti 1. turnusu.

 • 20. 4. 2017

  V jedno krásne slnečné ráno sa žiaci zo VI.A, VI.C, VIII.A a VIII.C vybrali spolu so svojimi pedagogičkami Mgr. N. Mikitkovou, Mgr. G. Hauserovou, Mgr. S. Čančinovou a Mgr. J. Homolovou na veľmi obľúbené matematické sústredenie (I. turnus) do hotela Granit na Zemplínskej šírave. Po formálnych záležitostiach (poučenie o BOZ, informácie o podávaní stravy, oboznámenie s programom sústredenia) sa žiaci napokon ubytovali v krásnych priestranných izbách.

 • 19. 4. 2017

  Dňa 12.4.2017 sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa Olympiády z anglického jazyka, ktorú organizovalo britské centrum British Council -  oddelenie knižnice POH v Prešove. Toto kolo bolo už finálové, do ktorého postúpili z predchádzajúceho ako víťazi. Aj v tomto kole prejavili naši svoje jazykové schopnosti, ale najmä všeobecný prehľad o anglicky hovoriacich krajinách a obidve skupiny skončili na 1. mieste.

 • 11. 4. 2017

 • 12. 4. 2017

  Zdravé stravovacie návyky sú fenoménom dnešnej doby. Každý vie, že rozumná a vyvážená strava je základ, zvlášť u detí. Zdravo sa stravovať je však proces, ktorý sa učí a formuje od útleho veku.

  Našim projektom pod názvom „Zdravé stravovanie“  sme chceli podporiť zdravý životný štýl detí a oboznámiť ich s významom pre organizmus.

 • 12. 4. 2017

  V ďalšej spolupráci s Fakultou športu pokračuje naša škola aj tento rok. Tentokrát našich druhákov z TND privítali  študenti na svojej pôde, čomu sa žiaci veľmi tešili. Študenti FŠ PU sa pomerne málo stretávajú s touto vekovou kategóriou a preto zmyslom tejto aktivity bolo priblížiť im takúto formu práce. Pre druhákov si najprv pripravili hru na rozohriatie, pridali rozcvičku a po nej nasledovala hlavná časť.

 • 12. 4. 2017

  V rámci Prvouky sa žiaci 2.B z TND začali venovať pestovaniu zeleniny. Ako prvé sa oboznámili s priesadami paradajky, ktoré museli vybrať z výsevovej hliny. Tieto priesady si druháci posadili do novej, výživnej hliny, jemne poliali a odvtedy každý deň sledujú, ako sa darí našim paradajkam. Zároveň sa tešia, že si svoju vlastnú vypestovanú paradajku budú môcť zobrať domov a čakať na úrodu.

 • 11. 4. 2017

  Televízny redaktor Patrik Herman zavítal medzi prešovské nadané deti zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Vďaka zaujímavému projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným „O televízii“, tak školáci z Prešova spoznali Osobnosť televíznej publicistiky, ktorá je s televíziou spätá od roku 1996. Netradičné vyučovanie „mediálnej výchovy“ prilákalo mladých nádejných novinárov, šikovných žiakov i zvedavcov.

 • 6. 4. 2017

  Dňa 31.marca 2017 sa uskutočnila akcia v ŠKD pod názvom „Maľované čítanie“. Knižné popoludnie sa skladalo z 3 častí. V prvej časti sa z každého oddelenia zúčastnili 2 deti, ktoré so záujmom prečítali svoju rozprávku. V druhej časti sa zapojili do rozprávkového kvízu. V tretej časti v rámci vyhodnotenia deti získali vecné ceny. Výstavka je inštalovaná vo vestibule a na chodbách ZŠ Šmeralova.

 • 1. 4. 2017

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční    

  5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Žiaci prídu do školy  najneskôr o 7:45 h.

 • 4. 4. 2017

  V tomto školskom roku sa uskutočnil 27. ročník Olympiády v anglickom jazyku, ide o postupovú súťaž rozdelenú do troch kategórií. Žiaci umiestnení na prvých miestach v krajských kolách súťažili v celoslovenskom kole v Bratislave.

  Našu školu reprezentoval žiak Martin Mochňacký 7.C v kategórií 1A.

  Umiestnil sa na krásnom 3. mieste.

 • 4. 4. 2017

  Každoročne sa v našej základnej škole koná zápis predškolákov do 1. ročníka. Ani v tomto školskom roku tomu nebolo inak.

  S krásnym programom vystúpili žiaci 1.a 2. stupňa, ktorí navodili rozprávkovo- tanečnú atmosféru. Kúzlo slávnostného dopoludnia  umocňovali hudobné melódie zo ZUŠ DAMA.

 • 4. 4. 2017

  Pripomenutie si našich starých ľudových zvykov sprevádzalo predposledný marcový deň na Šmeralke. Najprv sa rozhodli žiaci z 2.B nielen sa o zvykoch našich starých mám a otcov rozprávať, ale aj niečo také podobné  urobiť. A keďže sa blíži Veľká noc a tej predchádzalo obdobie Fašiangov a pôstu, čiže sviatky v zimnom období, tak bolo jasné, že musíme vymyslieť niečo, čo odoženie zimu, ktorá predstavovala chorobu a smrť a privítať jar, ktorá prináša radosť, život a najmä viac slniečka.

 • 4. 4. 2017

  V marci sa vybrali druháci z 2.B aj na návštevu knižnice Slniečko. Niektorí už túto knižnicu poznajú a sú aj častými čitateľmi, no niektorí tam boli prvýkrát a veľmi ich potešilo, že môžu spoznať knižnicu. Pani knihovníčky žiakov veľmi milo privítali a prezradili im, čo budú robiť. Pani knihovníčka im prečítala časti z knihy o troch kozliatkách, ktoré zažívali rôzne dobrodružstvá.

 • 4. 4. 2017

  Marec - mesiac knihy si žiaci 2.B pripomenuli aj formou pracovných listov Rozprávkovo, kde našli množstvo zaujímavých úloh ako napr. prešmyčky, doplňovačky, priraďovačky, hádanky a to všetko z oblastí rozprávok, ktoré už poznajú. Taktiež sme sa venovali mimočítankovej literatúre, kde si žiaci mohli priniesť svoju rozčítanú knihu, ktorú si čítali na hodine a následne danú knihu predstavili aj svojim spolužiakom, aby aj ich táto vybraná kniha zaujala.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Piatok 28. 4. 2017

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530

Odkazy