Navigácia

Prezentačné video

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • ocenená primátorom Mesta pri príležitosti Dňa učiteľov 2024

  http://www.skolskyurad.presov.sk/oznamy/presov-ocenil-pedagogov.html

  Pani učiteľka sa v rámci svojej dlhoročnej svedomitej pedagogickej činnosti vo veľkej miere podieľa na motivácii žiakov k učeniu sa. Ako učiteľka najmä 1. stupňa ZŠ sa snaží o medzipredmetový prístup k vyučovaniu a získavaniu jazykových a digitálnych zručností, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce medzi školami. Na to využíva hlavne platformu eTwinning, za čo bola ocenená aj Európskym certifikátom kvality za projekt „Earth Rangers“. Ten získal 1. miesto v národnej súťaži v kategórii medzinárodných projektov žiakov 1.-4. roč. Významnou mierou prispieva k rozvíjaniu talentov žiakov, vrátane žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

 • 7.D Board game LONDON

  Kto pozná nejakú stolovú hru?

  Kto sa takúto hru aj zahral?

  Len málokto by odpovedal negatívne.

  A kto takúto hru aj vytvoril?

  A tu už nahliadneme do „dielne 7.D“, kde dievčatá v rámci kooperatívneho projektu stolovú hru navrhli, spracovali a aj vytvorili.

  A výsledok stojí za to.

  Hra je nielen atraktívna na pohľad, ale aj zaujímavá, vzdelávacia a celá v anglickom jazyku.

  Girls – great job!!!

  Mgr. Z. Kmecová

  Foto

 • Okresné kolo biologickej olympiády, kategória E

  11.apríla sa v ABC – Centrum voľného času v Prešove konalo okresné kolo biologickej olympiády, kategória E. Naši šmeralkáči z talentoviek debutovali na tejto náročnej súťaži. Okrem teoretických vedomostí museli zvládnuť aj latinskú nomenklatúru v oblasti zoológia – Juraj Jakub Jurčišin (7.C), Jakub Vrabeľ (8.C) a botanika – Emily Petríková (7.C). Zároveň si pripravili zbierku prírodnín, do ktorej, samozrejme, nepatria chránené druhy.

  Ďakujeme za reprezentáciu školy a netrpezlivo čakáme na výsledky.

 • Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Šmeralova 25, 080 01 Prešov.

  Vyhlasenie_VK__ZS__2024.pdf

 • NÁVŠTEVA PLANETÁRIA

  Dňa 17.4.2024 žiaci 3.A a 3.D triedy navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Priniesli si nové vedomosti a zaujímavé zážitky. Krásna obloha a pútavé rozprávanie ich preniesli do obrovského a tajomného sveta.

  Zapísala: Jana Talianová

  Foto

 • ZÁPIS PRVÁKOV

  Zápis prvákov sa konal na našej ZŠ dňa 2.4.2024. Budúci prváci sa zoznámili so ZŠ Šmeralova, zapojili sa do zaujímavých aktivít, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky a pani vychovávateľky. Deň na škole sa začal programom, ktorým deti sprevádzali trpaslíci. Spoločne plnili úlohy a "našli" chýbajúcu rozprávkovú postavičku.

  Ďakujeme aj Rade rodičov za príspevok, vďaka ktorému sme mohli skrášliť celý kultúrny program.

  Tešíme sa na nových žiakov 1.ročníka. Kto zápis v tento deň nestihol, čakáme ho do 30.4.2024.

 • Exkurzia-  múzeum Solivar a Kalvária

  Obsahovou náplňou hodín OBN v 6. A triede bolo učivo o našom rodnom meste Prešov, ktoré sme zavŕšili exkurziou v Technickom múzeu Solivar, kde sme sa dozvedeli mnoho informácii o histórii ťažby, spracovaní a využívaní soli. Solivar je národná kultúrna pamiatka a zároveň patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Učivo sme upevnili aj vychádzkou na prešovskú Kalváriu, kde sme mali Prešov, jeho dominanty a okolité vrchy ako na dlani. Pred výstupom na Kalváriu sme ešte navštívili aj Kolmanovu záhradu. Kolmanova záhrada je mestský park, nachádzajúci sa pod Kalváriou. Po absolvovaní exkurzie si žiaci dopriali zaslúženú odmenu vo forme zmrzliny.

 • Logická olympiáda na 2. stupni

  Aj žiaci 2. stupňa so všeobecným intelektovým nadaním sa zapojili do celoslovenskej súťaže Logická olympiáda. S úlohami sa trošku potrápili, no napriek tomu dosiahli vynikajúce výsledky – 28 úspešných riešiteľov. Do celoslovenského finále postúpili Daniela Polanská a Edmund Capák z 9.C. Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

  RNDr. Erika Fechová

  Foto

 • Slávik Slovenska - okresné kolo

  Okresné kolo v speve ľudových piesní pod názvom SLÁVIK SLOVENSKA sa konalo v ABC centre voľného času. Bol to už 32. ročník. Pre naše žiačky to bolo úspešné kolo. Odniesli sme si dve tretie miesta. Simona Telepáková z 1.E v najmladšej kategórii a Soňa Semančíková zo 4.C v kategórii 4.- 6.ročník, Márii Ondzikovej - IX.A ďakujeme za reprezentáciu v najstaršej kategórii.

  GRATULUJEME dievčatám!

  R. Ondziková

  Foto

 • Deň učiteľov

  Mesto Prešov pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo pedagógov prešovských škôl. Krásne ocenenie z rúk primátora mesta Prešov prevzala naša vynikajúca pani učiteľka Monika Kormaníková.

  Srdečne blahoželáme!

  kolektív ZŠ Šmeralova

  Foto

 • Ekonomické inštitúcie Prešova

  Dňa 11.4.2024 sa triedy 9.C a 9.E zúčastnili exkurzie v centre mesta Prešov. Žiaci sa oboznamovali a mapovali adresy ekonomických inštitúcií v Prešove ( banky, sporiteľne, poisťovne...). Zistili, kde sa nachádza Okresný úrad, Mestský úrad, Štatistický úrad..., kde si môžeme vybaviť živnosť, prihlásiť svoju prevádzku...Bola to cesta plná nových informácií a upevňovania poznatkov učiva OBN s ekonomickou tématikou.

  p.uč. Revická a Wittnerová

  oto

 • NIE DROGÁM 2024

  V piatok, 12.4.2024, sa naši žiaci zo športoviek zabojovali na súťaži NIE DROGÁM 2024. Súťažili v zábavných disciplínach a objavovali dominanty Prešova. Hasili požiar pri Floriánovej bráne, hľadali jahody v jahodovom poli, postavili Vodárenskú vežu, vyprali peniaze v Bosákovej banke, vyslobodili väzňa z Caraffovej väznice a zachránili Neptúnovu fontánu. Napokon obsadili zemiakové 4.miesto.

  Saška, Matúš, Miriam, Jakub, Oliver, Laura a p. učiteľka Bryndzová

  Foto

 • Okresné kolo v stolnom tenise

  V dňoch 9.4. a 10.4. 2024 sa v Prešove uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise základných škôl. Prvý deň našu školu reprezentovali chlapci. Boli to žiaci 8. a 9. ročníka: Martin Papcun, Juraj Uličný a Adam Čopák. Chlapci podávali skvelé výkony a z 10 .družstiev sa im podarilo dobojovať až do finále, kde sa stretli so ZŠ Májové námestie. Finále bolo napínavé, keďže sa hralo až na 5 zápasov (museli byť 3 víťazné zápasy pre družstvo) a každý zápas sa hral na 5 setov (k víťazstvu zápasu bolo potrebné 3 víťazné sety). Juraj Uličný vo 4.zápase prehrával na sety 0:2 a nakoniec sa mu podaril fantastický obrat v zápase a vyhral 3:2. Martin Papcun v poslednom rozhodujúcom zápase v 5.sete prehrával 6:10, ale podarilo sa mu niečo neskutočné. Poriadne sa sústredil a set otočil na 12:10 a tak vyhral tento dôležitý zápas. Žiaci ZŠ Šmeralova tak nakoniec vyhrali v pomere 3:2 a dosiahli krásne 1.miesto. Chlapci podali naozaj skvelé výkony a veríme, že sa im bude dariť aj na krajskom kole, ktoré sa uskutoční už 18.4. 2024.

 • Finále OK 3x3 basketbal žiakov ZŠ

  Na ZŠ Ľubotice sa konalo finále OK v 3x3 basketbale žiakov ZŠ, na ktoré sa nám podarilo prebojovať. Samotného turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev zo ZŠ Šrobárová, Ľubotice, Mirka Nešpora, Májové námestie, Sibírska, Šmeralova. Vytvorené boli dve skupiny, kde v každej zo skupín musel odohrať každý s každým zápas v trvaní 10 minút , alebo vyhralo družstvo, ktoré dosiahlo prvé 21 bodov. V našej skupine sa proti nám postavili žiaci z Mirka Nešpora a Sibírskej. Naším chlapcom sa podarilo skupinu vyhrať a postúpiť do semifinále. V semifinále proti sebe nastúpili družstvá zo Šmeralovej a Šrobárovej ZŠ a tu dominovali naši žiaci. V samotnom závere turnaja sa proti sebe vo finále postavila domáca škola a náš tím. Bohužiaľ viac športového šťastia mali žiaci z ZŠ Ľubotice a vyhrali celý turnaj.

 • Shadow theatre THD – ANJ

  Jednou z metód ako sa môžeme vzdelávať je aj dramatizácia, už niekoľko rokov využívaná aj v didaktike cudzieho jazyka. Výhodou tohto spôsobu výučby je podpora aktívneho a kooperatívneho učenia, žiaci tvoria vlastné stratégie, ako sa vyhnúť chybám, ale ide aj o podporu predstavivosti a spájanie učiva s emóciami a rozvoj komunikatívnej kompetencie.

  Keďže nie každý sa rád postaví pred publikum, rozhodli sme sa urobiť to formou „Shadow theatre“ (tieňové divadlo). Žiaci 9.BE na hodine techniky vyrobili kulisy, ktoré budeme využívať v rôznych triedach a predmetoch.

 • Prváci v knižnici

  Naši prváci z 1.C sa vybrali pozrieť mestskú knižnicu v blízkosti školy. Privítala nás milá p. knihovníčka a hneď sme sa pustili do aktivít. Ako prvé nám prečítala časť z knihy Knižnica pána Losa, z ktorej sme sa dozvedeli, že pán Los vyrobil knižný autobus, tzv. bibliobus. Dokonca na Slovensku jeden naozajstný aj existuje a to vo Svidníku. Taktiež sme sa rozprávali o Matejovi Hrebendovi a odpovedali na otázky z knihy. Potom sme vyrábali ozdoby z listov knihy, ktorú sme si zobrali aj do školy. Keďže všetci už majú aj knižničné preukazy, nesmela chýbať aj výpožička kníh, ktoré sme hneď v škole hltali očami. Bolo super!
  Mgr. Juliána Sedláková

 • Logická olympiáda

  Aj toho roku sa žiaci so všeobecným intelektovým nadaním zapojili do celoslovenskej súťaže Logická olympiáda. Úlohy zamerané na logické myslenie, priestorové, verbálne, numerické myslenie potrápili našich nadaných, no napriek tomu dosiahli vynikajúce výsledky a do finále Logickej olympiády postúpili Šimon Marušák a Peter Čičvara zo 4.C. Blahoželáme a držíme palce vo finále.
  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • Slávik Slovenska školské kolo- o víťazoch rozhodli aj deti

  Dňa 12.4. 2024 našu školskú knižnicu rozospievalo 19 slávikov. Uskutočnilo sa tam školské kolo 32. ročníka súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, ktorá si vyžaduje, aby jedna pieseň bola zaspievaná bez sprievodu - a cappella -a verte, nie je to jednoduché. Ale deti to zvládli skvele. Pre porotu nebolo vôbec jednoduché vybrať jedného zástupcu za jednotlivé kategórie. Sme vďační, že nám pri rozhodovaní pomáhali aj žiaci. Ich hlasy sa stretli s hodnotením poroty a víťazi v 1. a 2. kategórii získali aj hlas publika. Veľmi nás teší, že ľudová pieseň stále žije v rodinách našich detí, v našej škole a v neposlednom rade v našich srdciach. Blahoželáme víťazom a držíme prsty Simone Telepákovej (1.kat.), Soni Semančíkovej (2.kat.) a Márii Ondzikovej (3.kat.) v okresnom kole.

 • Sláčiková rodinka na výlete

  Dňa 11.4. sa žiaci tried 1.-3. roč. zúčastnili koncertu pre deti Sláčiková rodinka na výlete. Deti sa na koncert chystali už vopred. Naučili sa pieseň Poď sa pozrieť do uličky. Je to ľudová melódia a Jozef Haydn ju použil ako hudobnú tému pre svoju skladbu (2. časť zo Symfónie G dur „S úderom na tympany“). A táto hudobná téma mala svoje miesto v hudobnom príbehu o putovaní Sláčikovej rodinky. Deti sa s rodinkou Sláčikovou ocitli aj v Kysaku, kde stretli veselého roľníka v záhrade s čerešničkami. V príbehu sa kontrabas zamiloval....ale všetko dobre skončilo. Unavené deti večer zaspali a otecko si vypočul svoju obľúbenú skladbu od Beatles. Súčasťou orchestra bol aj náš žiak Martin Sedlák a neskôr si s orchestrom zahrali aj niektoré deti. Ďakujeme pán Haydn za krásnu skladbu a ďakujeme DAMA za skvelý koncert. A aj Vám všetkým darujeme kúsok tohto koncertu: https://rb.gy/nxo85d

 • O Z N Á M E N I E

  o čase a mieste konania volieb do Rady školy

  Riaditeľ Základnej školy, Šmeralova 25, Prešov v zmysle zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a výzvy primátora Mesta Prešov OŠKaCR/1821/2024

  zvoláva všetkých rodičov žiakov školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

  na uskutočnenie volieb do Rady školy pri ZŠ Šmeralova

  02.05.2024 od 11:40 do 14:00 vo vestibule kategória – nepedagogickí zamestnanci

 • Okresné kolo Pytagoriády na Šmeralke

  Ako každoročne, aj tento školský rok sa uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda, ktorej hlavným cieľom je podporiť a spopularizovať matematiku u žiakov. Žiaci si tak znova mohli vychutnať súťažnú atmosféru, stretnúť svojich kamarátov z iných škôl, poprípade spoznať svojich spolusúťažiacich v svojej kategórii.

  V dňoch 9.4 a 10.4 2024 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre žiakov 3. – 8. ročníka z 35 základných škôl z prešovského okresu. V pondelok sme privítali 168 tretiakov, štvrtákov a piatakov z okresu a v utorok si zmeralo sily 137 šiestakov, siedmakov a ôsmakov. Výsledky sa žiaci dozvedia po vyhodnotení odbornou komisiou najskôr 18. apríla, ktoré budú na edupage.

 • Verte, neverte alebo ako rozoznať klamstvo od pravdy v médiách

  Žiaci 8. E a 9. B opäť navštívili Regionálne centrum dokumentov Krajskej knižnice POH v Prešove v utorok, 9. 4. 2024, aby sa zúčastnili interaktívnej elektronickej prednášky s názvom: Verte, neverte. Žiaci sa dozvedeli o tom, ako vznikajú falošné a nepravdivé informácie, čo znamenajú cudzie slová: bulvár, disinformácia, dezinformácia, malinformácia, hoax, virálny, konšpiračná teória, klickbait, false news, umelá inteligencia, fotoshop a ďalšie. Pani lektorka zdôraznila dôležitosť kritického myslenia pri vyhľadávaní, triedení a spracovávaní informácií v printových a elektronických médiách. Poučila žiakov, aby vždy overovali zdroj príspevku a pátrali po mene autora, ktorý zodpovedá za jeho obsah a až na základe toho vyhodnotili dôveryhodnosť ponúkanej informácie. Žiakov najviac zaujali fotografie známych ľudí, upravené umelou inteligenciou. Niektoré vznikli, aby pobavili, niektoré mali nádych senzácie, no videli sme aj také, ktoré mali vybranej osobe ublížiť. Podujatie v knižnici hodnotili prítomní žiaci takto:

 • Oddelenie cudzojazyčnej literatúry – Britské centrum (5.D a 6.E)

  Dňa 9. 4. 2024 žiaci 5.D a 6.E zavítali do oddelenia cudzojazyčnej literatúry v Prešove, predtým pomenované aj Britské centrum. Pani knihovníčka ich oboznámila so vznikom, funkciou a využitím knižnice. Boli sme milo prekvapení, že vznik Britského centra bol výlučne podmienený britskou literatúrou a garantmi a podporovateľmi boli Kráľovná Alžbeta II. a Princ z Walesu.

  V dnešnej dobe tam nájdeme rôznych autorov a rôzne jazyky. Žiaci si zopakovali rozdiel medzi knižnicou, kníhkupectvom, antikvariátom a nahliadli do zaujímavých publikácií.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Fotogaléria

Štvrtok 18. 4. 2024

Mapa

Národný projekt POP II

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530