Navigácia

Prezentačné video

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • Biela pastelka 2023

  V piatok, 22.9.2023, na našej Šmeralke prebehla dobrovoľná zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, Biela pastelka 2023. Dobrovoľníčky z 5.B Tamarka, Simonka a Layla oslovili počas prestávok na chodbách našich žiakov. A záujem bol obrovský!!! Šmeralkáči prispievali a prispievali... Koľko sa nám podarilo vyzbierať? V priebehu októbra budeme poznať sumu. Ťažká pokladnička naznačila, že to bude naozaj zaujímavé číslo.

  Za nevidiacich a slabozrakých ďakujeme.

  Martina Bryndzová, primárna prevencia

 • Detský festival mieru

  Žiaci ZŠ Šmeralova sa na Delni zúčastnili Detského festivalu mieru, ktorý sa niesol v duchu Olympijských hier. Nechýbalo riadne zapálenie olympijského ohňa ani olympijský sľub. Samozrejme celý deň sa niesol v súťaživom rytme a na žiakov čakali rôzne disciplíny. Pretekalo sa teda o stošesť . Ak práve neboli na programe zápolenia medzi školami, deti využívali sprievodné podujatia v areáli Delne. Keďže ani počasie nebolo proti, olympiáda zbehla ako nič a odmenou každému bola naozajstná medaila na hrudi.

 • Prešovská diaľka, 3.ročník

  Organizátorom tohto športového podujatia bol, Atletický klub Veterán Prešov a ZŠ Šmeralova a podporilo ho mesto Prešov. Na tomto podujatí si žiaci a žiačky zmerali svoje odrazové schopnosti v jednej atletickej disciplíne skoku do diaľky. Súťažilo sa podľa pravidiel atletiky, a každý z pretekárov mal šesť pokusov. Svoje sily si zmerali športovci v kategórii najmladších , mladších a starších žiakov a žiačok. Jediná kategória a to najmladšia mala možnosť skákať do diaľky z miesta odrazu. Dosahovali sa osobné maximá a podujatie malo fantastickú atmosféru. Športovci, ktorí dosiahli medailové umiestnenie boli odmenení medailou, diplomom a víťaz aj pohárom. Každý pretekár dostal aj sladkú odmenu.

 • OZNAM ŠJ

  Vážení rodičia,

  mesto Prešov vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2023 čl. 6, bod 2. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

  Na úhradu režijných nákladov v ŠJ prispieva rodič/zákonný zástupca dieťaťa paušálne sumou 8,00 € mesačne, v ktorom bolo odobraté aspoň 1 jedlo. Podľa tohto VZN sa príspevky uhrádzajú vopred najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca.

  Príspevok 8,00 € za mesiac október posielajte, prosím, najneskôr do 25.9.2023 (spolu s doplatkom 6,00 € - iba športovci a bezlepková diéta). Bližšie informácie v sekcii školská jedáleň.

 • Večerný beh Prešovom, 63. ročník

  Organizátorom tohto športového podujatia bolo mesto Prešov, Atletický klub TJ Slávia Prešovská univerzita a Oblastný bežecký spolok Prešov. V poradí už 63. ročník Večerného behu Prešovom prilákal množstvo mladých nádejných atlétov a bežcov si zmerať svoje sily a vytrvalostné schopnosti. Zastúpenie v širokej plejáde klubov a oddielov z okresu Prešov sme mali aj my z ŠŠK Junior Prešov. V každej žiackej kategórii sme mali svojich zverencov, ktorí dosiahli aj medailové umiestnenia. Športovcom, ktorí sa umiestnili na pódiových miestach bola odovzdaná medaila a víťaz si prevzal aj pohár. Našim zverencom sa to podarilo v kategórii mladších žiačok a to Tina Silvestrová z 7.B triedy a medzi mladšími žiakmi to bol Marek Hoger z 8.B triedy. Samozrejme aj ostatným športovcom z ZŠ Šmeralova sa darilo úspešne reprezentovať klub a dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie.

 • Medzinárodné bienále detskej maľby

  Múzeum maľby v Saint-Frajou vo Francúzsku vyhlásilo súťaž o maskota 7. ročníka medzinárodného bienále detskej kresby. Súťaž bola určená 6.- 14. ročným, mladým výtvarníkom. Témou tohto ročníka bolo „Cestovanie po Zemi so slimákom Speedym“.

  Našich žiakov téma oslovila a tak sa koncom minulého školského roka s chuťou pustili do práce. Počas hodín výtvarnej výchovy na II. stupni usilovne tvorili, kreslili fixkami, ceruzami ... tieňovali, šrafovali... maľovali, vystrihovali ... Do súťaže sa zapojilo, okrem nás, ďalších 9 krajín- India, Bulharsko, Kanada, Česká republika, Francúzsko, Srbsko, Poľsko, Rusko a Čína. Tešíme sa zo získaných diplomov a tiež z toho že sú naše práce vystavené v Múzeu maľby Saint-Frajou.

 • Nadaní žiaci na turistickej vychádzke

  S príchodom jesene, ktorá počasím pripomína skôr leto, sme si so žiakmi I. stupňa z Tried pre
  žiakov so všeobecným intelektovým nadaním naplánovali turistickú vychádzku.
  Počas nej sme pozorovali zmeny v prírode – rastliny rastúce v okolí a opisovali prostredie,
  v ktorom sa im darí, ale aj živočíchy, najmä hmyz, obrúčkavce a mäkkýše. Sledovali sme aj
  dozrievajúce orechovité a dužinaté jesenné plody. Nechýbal ani relax v podobe hier
  a malého osvieženia.
  Po návrate do školy sme vyhodnotili priebeh a zhrnuli informácie získané počas príjemnej
  turistickej vychádzky.

 • M SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok

  Usporiadateľom tohtoročného viacboja pre kategóriu mladších žiakov a mladších žiačok bol Atletický klub ZŤS Martin. Na prekrásnom štadióne a v nádhernom prostredí Martinských holí, ktoré dotvárali perfektnú atmosféru tohto športového podujatia. V Martine sa zišli najlepší viacbojári v mladšej kategórii žiactva a samozrejmosťou bola aj účasť našich zverencov z ŠŠK Junior Prešov. V kategórii žiakov sme mali pretekárov z 8.B triedy Tomáš Goč a Šimon Pakan a z 7.B triedy to bol Oliver Troščák. V dievčenskej kategórii sme mali zastúpenie tiež troch žiačok a to z 7.B triedy Sára Vrbová, Lívia Domaničová a Eliana Bochňová. Všetci športovci sa museli v jeden deň popasovať s piatimi atletickými disciplínami 60 metrov, 60 metrov prekážok, skok do diaľky , hod kriketovou loptičkou a beh na 600 metrov. V priebehu jedného dňa je to strašne náročné dosahovať čo najlepšie výsledky v rámci všetkých disciplín a získať za tieto výsledky čo najlepšie bodové ohodnotenie. Vo viacboji mladšieho žiactva je podľa pravidiel SAZ, že každý pretekár , ktorý dosiahol celkové umiestnenie do dvadsiateho piateho miesta, tak ten ešte v rámci tabuliek SAZ boduje. V našej partii sa to podarilo bohužiaľ len chlapčenskej výprave , ktorá dosiahla všetky bodové umiestnenia. Tomáš Goč sa celkovo umiestnil na prekrásnom 12 mieste , Šimon Pakan na 20 mieste a Oliver Troščák na 24 mieste z celkového počtu 46 prihlásených žiakov. U dievčat to bolo 26 miesto pre Sáru Vrbovú, 46 miesto pre Líviu Domaničovú a 54 mie

 • OŽ a Z - praktická časť, 5. a 6.ročníky

  V stredu, 13.9.2023, naši piataci a šiestaci využili posledné slnečné lúče a aktívne absolvovali praktickú časť Kurzu ochrany života a zdravia. Svižným tempom sme sa popri Toryse presunuli na outdoorové ihrisko pri Kauflande. Žiaci posilnení desiatou úspešne zvládli jednotlivé stanovištia.

  Ďakujem pani učiteľkám Bandurovej, Rychvalskej, Matysovej a Koščovej za zodpovednú prípravu a pani učiteľke Birošovej za fotodokumentáciu.

  Martina Bryndzová, OŽ a Z pre 5.a 6.roč.

  Foto

 • MSR jednotlivcov starších žiakov a žiačok

  V krásny slnečný víkend v dňoch 9.9.-10.9.2023 prilákalo mesto športu Dubnica nad Váhom najlepších v kategórii staršieho žiactva čo momentálne na Slovensku v atletike máme. Medzi top pretekárov zo Slovenska sme mali zastúpenie a želiezka v ohni aj my z nášho ŠŠK Junior Prešov. Samotná súťaž bola rozdelená do dvoch dní , kde si svoje schopnosti zmerali v rôznych atletických disciplínach mladí nádejní atléti. V našej zostave boli nominované dve dievčatá Alexandra Herdický z 9.B triedy a Michaela Trusová z 8.B triedy. Tieto dievčatá sa popasovali statočne v svojich disciplínach a obsadili v behu na 2000 m Michaela Trusová krásne 11. miesto a Alexandra Herdický v behu na 300 m pekné 19. miesto s osobným rekordom 45,68 s a vo vrhu guľou 13.miesto. V kategórii chlapcov sa najlepšie darilo Jozefovi Gergovskému , ktorý v disciplíne hod oštepom si urobil osobák výkonom 37,83 m a obsadil fantastické 4.miesto v disciplíne vrh guľou obsadil 7. miesto . V behu na 300 m prekážok sme mali dvoch pretekárov a aj oni sa nestratili v silnej konkurencii Martin Papcun z 8.B triedy obsadil pekné 8. miesto a vytvoril si taktiež osobný rekord 47,05 a na 10. mieste dobehol Daniel Moravčík z 9.B triedy. V behu na 800 m si žiak Timotej Gulič vytvoril osobák časom 2:23,89 a obsadil celkovo 22.miesto. V rámci hodnotenie MSR pretekár , ktorý obsadil umiestnenie do 8.miesta bodoval v tabuľkách SAZ. Môžem konštatovať, že aj napriek takejto malej výprave sme dali o sebe vedieť a potvrdili, že na Šmeralk

 • Pozvánka na športové podujatie

  pozývame všetkých priaznivcov behu na tradičné športové podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 9.9.223

 • M VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a 5-boj mladšieho žiactva žiactva

  Vyvrcholením letnej atletickej sezóny v rámci Východoslovenského atletického zväzu bola súťaž, ktorá sa konala na atletickom štadióne TU v Košiciach. Tomuto prekrásnemu podujatiu prialo aj počasie, ktoré dopomohlo k dosahovaniu čo najlepších výsledkov. Táto atletická súťaž do Košíc prilákala veľa atletických klubov, oddielov a najmä mladých atlétov. Vo veľkej konkurencii sa naši zverenci Junior Prešov nestratili a niektorí obsadili popredné medailové umiestnenia. V kategórii jednotlivcov staršieho žiactva sa nášmu ŠŠK Junior Prešov podarilo získať tri strieborné a päť bronzových medaily. V kategórii mladších žiakov a žiačok v 5-boji sa umiestnili naši zverenci aj v kategórii žiakov a žiačok na bronzových miestach. Veľa našich pretekárov si svojimi výkonmi urobili svoje osobné maximá za čo im patrí veľký obdiv. Všetci, ktorí sa umiestnili na stupni pre víťazov dostali diplom a samozrejme medailu.

 • 31. 8. 2023

  Aktualizovali sme modul Záujmové útvary

 • Súťaž v šprintoch - Detská atletika

  Sobotné slnečné dopoludnie patrilo na ZŠ Šmeralovej športu. V rámci akcie Leto na trojke, kde si všetky deti mohli zašportovať na rôznych stanovištiach, naša škola zorganizovala aj Súťaž v šprintoch.

  Naši mladí atléti pretekali s rovesníkmi z iných atletických klubov v troch disciplínach. Prvou bol beh na 50 m. Pri behu na 30 m letmo, bolo veľkou výhodou, že nerozhodoval štart. V tejto disciplíne bol meraný len konkrétny 30 metrový úsek.

  Pretekári mali možnosť vyskúšať si aj netradičnú mix štafetu. Úlohou štvorice bolo v rámci jednotlivých úsekov, prekonať prekážky či priekopu a samozrejme odovzdať štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi svojho tímu.

 • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE!

  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ JE VÁM K DISPOZÍCII V PRACOVNÝCH DŇOCH OD 21.8. – 31.8. V ČASE OD 7:30 – 11:30. HOD.

  UPOZORNENIE: RODIČIA, KTORÍ PODALI ZÁPISNÝ LÍSTOK A ŽIADOSŤ O ŠTÁTNU DOTÁCIU K 1.5.2023 NEPOTREBUJÚ OPÄTOVNE PODÁVAŤ TIETO FORMULÁRE

  / TIE MUSIA PODÁVAŤ IBA RODIČIA BUDÚCICH PRVÁKOV A NOVÍ STRAVNÍCI /

  PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE NA STRÁNKE ŠKOLY

  ĎAKUJEME

 • Potulky mestom Košice – 7.C, 7.D

  Po zamračených a daždivých dňoch sa v utorok 20. júna ukázala jasná a slnečná obloha, a tak sme sa vybrali priamo do centra Košíc. V uličkách mesta bolo cítiť už dovolenkovú atmosféru. Keďže slnko naberalo na intenzite, príjemné schladenie sme našli v Podzemnom archeologickom múzeu, nazývanom Dolná brána, ktoré ukrýva časť mestského opevnenia z 13. storočia. Tento komplex nám ponúkol rôzne zaujímavosti v podobe multimediálnych prezentácií, infokioskov, pohľadov do strieľní, hologramov, 3D archeomodelov a interaktívnych prvkov. V historickom jadre centra bola našou ďalšou zastávkou Miklušova väznica. Počas prehliadky sme mali možnosť vidieť cely pre väzňov, väzenskú kuchyňu s replikou popravnej stoličky, v podzemnom labyrinte bola mučiareň vybavená mučiacimi nástrojmi a v zadnej časti domu Katov byt. Aj keď sme už históriou boli nasýtení, telo si pýtalo svoje a bol čas na obedňajšiu prestávku. Po nej nasledovala cesta na vlak a šťastný návrat domov.

 • KLOKAN 2023 - výsledky

  27.3.2023 sa konala každoročná medzinárodná súťaž KLOKAN, ktorá je medzi žiakmi veľmi obľúbená. Tento rok sa na nej zúčastnilo 67 žiakov 2. stupňa. Súťaž prebehla znova prezenčne, ale aj tí žiaci, ktorí sa na nej nemohli zúčastniť, mali možnosť ju urobiť z domu online.

  Tu sú umiestnenia najúspešnejších žiakov za každú kategóriu:

  ŠKOLÁK 5 Trieda Miesto v SR

  Adam Adamišin 5c 13.

  V tejto kategórii súťažilo 4176 súťažiacich papierovo a 789 súťažiacich online.

 • MAKS 2023 – matematická súťaž - výsledky

  Táto celoslovenská matematická súťaž prebiehala v 8 kolách počas celého roka. Žiaci úlohy dostávali a riešili pravidelne, čo si vyžaduje trpezlivosť a svedomitosť pri dodržiavaní termínov odoslania riešení. Tejto súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov našej školy od piateho až po deviaty ročník. Medzi nimi sa zrodili aj MAKSIHVIEZDY – tento titul získavajú za umiestnenie medzi 15 % najlepších riešiteľov:

  Samuel Miščík zo 7.A 46. - 53. miesto v SR

  Marek Novacký zo 7.D 54. - 64.miesto v SR

 • Botanická záhrada

  Jún je mesiac, kedy Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach ponúka na obdiv nielen množstvo exotických rastlín, ale aj príležitosť vidieť exotické motýle naživo. Exkurziu do vynovených priestorov záhrady absolvovali triedy V.C a VI.D. Okrem prehliadky skleníkov s tropickými rastlinami mali možnosť vidieť aj zbierky hmyzu z celého sveta, ale aj ich živé verzie. Najväčším lákadlom však boli pestrofarebné motýle. Záver exkurzie patril parku, ktorý obkolesuje skleníky a mini zoo s králikmi, papagájmi a hrabavou hydinou. Exkurzia sa aj napriek krátko zrážkam vydarila.

 • Šmeralomatik

  Po prvýkrát v histórii sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž Šmeralomatik. 8.6.2023 sa trojčlenné družstvá stretli v súťaži inteligencie a matematických znalostí. Tento boj organizovali 18 ôsmakov a deviatakov pod vedením pani učiteľky Čančinovej. Hlavnými organizátormi boli Jakub, Katka, Lea a Milan z 9.A. Súťažilo tridsať družstiev, ktoré boli rozdelené v troch kategóriách. Motiváciu k víťazstvu žiaci našli vo výhrach, ktoré prakticky využijú v ďalších ročníkoch. Pre účastníkov súťaže bolo nachystaných šesťdesiat úloh, ktoré riešili šesťdesiat minút. V jedálni školy panovala súťaživá atmosféra, ktorá pominula po skončení času a bola nahradená napätím a čakaním na výsledky súťaže. Víťazné tímy si odniesli vecné ceny a diplomy a ostatní súťažiaci tiež neodišli naprázdno- potešili ich maličkosti a sladké odmeny. Víťazom gratulujeme a všetkých prajeme veľa šťastia pri ďalšom stretnutí o rok.

 • Školský výlet 8.A – Sigord – Zelený breh

  Žiaci 8.A sa vybrali na výlet na Sigord. Ubytovanie v chatkách na Zelenom brehu bolo zaujímavé. Chlapci a dievčatá trávili spolu čas rôznymi aktivitami. Tenisti Alex a Michal učili spolužiakov hrať tenis. Neskôr si všetci zahrali volejbalový turnaj a k večeru vybíjanu. Nechýbal ani americký futbal, bedminton, karaoke a párty v chatkách a tancovanie a spievanie na originálnom drevenom pódiu. Chlapci sa postarali o drevo, pod vedením Aďka a Tomáša založili oheň a opiekli si špekáčiky. Našli „Big Foota“ s jeho príbytkom na krásnej lúke s nezabudnuteľným západom slnka. Prišiel nás navštíviť aj pán kominár, Deniskin ocko. Taktiež nechýbala ani večerná návšteva líšky a ježkov. Nočná obloha, ktorú pozorovali zo schodov pred chatkou v úplnej tme bola nádherná s krásne žiarivými hviezdami. Všetci si spolu užili spoločný čas aj mimo školy. Počasie nám prialo a deti boli veľmi spokojné. Veľmi sa tešia znova o rok stráviť tieto spoločné chvíle ako deviataci.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Fotogaléria

Nedeľa 24. 9. 2023

Mapa

Národný projekt POP II

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530