Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • V dňoch 4.6. až 8.6. sa druháci, tretiaci a štvrtáci zúčastnili Školy v prírode vo Vyšných Ružbachoch. Po ceste sme sa najprv zastavili v skanzene v Starej Ľubovni, kde sme mohli obdivovať život našich predkov. Po príchode sme sa hneď vybalili a keďže bolo pekné počasie vybrali sme sa do obce na malé nákupy. Ďalšie dni sme mali rôzne športové akcie, súťaže, voľné hry ako stolný tenis, vybíjanú, bedminton, skákanie cez švihadlo, futbal a iné, ale najviac asi lákal bazén, kde sme sa počas týždňa poriadne vyšantili.

 • Dňa 14.6. si žiaci 2.C ochutili deň tematickým vyučovaním pod názvom Varí sa to, pečie sa to? Po prečítaní literárneho textu s rovnomenným názvom ich čakali zábavné úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Neskôr vyrátali, koľko eur potrebovali na nákup jednotlivých surovín. Potom si samostatne pripravili tortu (od čistenia jahôd, cez prípravu jogurtového krému, prípravu jednotlivých vrstiev až po samotné zdobenie. Kým sa torta chladila, deti v skupinách pracovali na zápise receptu a opise torty.

 • Vyvrcholením snaženia našich zverencov boli preteky v atletike jednotlivcov staršieho žiactva a viacboja mladšieho žiactva v Košiciach. Počasie bolo priaznivé a výkony našich zverencov boli dobré. Mali sme niekoľko medailových umiestnení ako napr. prvé miesto Dominiky Novákovej v behu na 300 m a druhé miesto v skoku do výšky, prvé miesto Sofii Brutvanovej v behu na 2000 m, druhé miesto Milky Žaludekovej v behu na 2000 m, Eunika Blizmanová v disciplíne chôdza na 3000 m obsadila krásne tretie miesto vo viacboji mladšieho žiactva sa do tretej disciplíny na fantastickom druhom mieste držal Kristián Kaľuha, ale bohužiaľ ďalšie dve disciplíny a to skok do diaľky a beh na 600 metrov mu nevyšli a obsadil až desiate miesto u dievčat najlepšie obstála Sarah Kurimská, ktorá obsadila vo viacboji celkové piate miesto. Všetkým blahoželáme a ďalšie výsledky sú zverejnené na stránke atletika.sk.

 • 2.B sa na deň detí zabávala na ľade. Dobre nám podlo byť aj trocha v chlade, keďže vonku bolo veľmi horúco. Aby sme sa tam celá trieda mohli stretnúť a spoločne si zašportovať a pozabávať sa, pomohli nám s organizáciou, dopravou a pohostením aj rodičia. Poďakovanie patrí hlavne pani Mariane Guregovej a pánovi Martinovi Jakubkovi. Deti si to, ako je vidieť, veľmi užili.

  R. Brecelj

  Foto

 • Dňa 8. 6. 2018 sa konala „Malá vedecká konferencia žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných v rámci programu APROGEN“, ktorého autorkou je PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.. Tento rok bola organizovaná pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Konferencia sa každoročne koná v inom meste, v ktorom je realizované vzdelávanie nadaných žiakov. Ide o prezentáciu najlepších ročníkových prác a projektov žiakov z celého Slovenska, kde medzi skoro 50 prezentujúcimi z 21 základných škôl a gymnázií boli aj zástupcovia našej školy Dominik Merčiak z 3.C s prácou „Objav inzulínu“ a Martin Mochňacký z 8.C s prácou „Najhoršie z najhorších“.

 • 21. 5. – 25. 5. 2018 – úžasný týždeň plný tvorivej matematiky, ale aj zábavy. Takto by sa dalo charakterizovať spomínané obdobie na Zemplínskej šírave v hoteli Eurobus. Vybraní žiaci druhého stupňa (z V.A, VI.A, VI.C, VII.A a VII.C) v pondelok 21. 5. 2018 s nadšením nastúpili do autobusu, aby takýto týždeň zažili spolu s pedagogičkami Mgr. S. Čančinovou, Mgr. N. Mikitkovou, Mgr. M. Feldmanovou a Mgr. J. Homolovou.

  Po príchode do hotela sme sa ubytovali, naobedovali a udomácnili. Trvalo nám to trošku dlhšie, keďže v tomto hoteli sme boli po prvýkrát. Neskôr p. uč. S. Čančinová, vedúca sústredenia, oboznámila žiakov s pravidlami BOZ. Tí to potvrdili svojím podpisom. Žiakom predstavila aj milú pani zdravotníčku Martu Maťašovskú, ktorá k svojej práci pristupovala zodpovedne, oplývala empatiou a ľudskosťou. Stala sa tak plnohodnotnou členkou tejto výpravy J.

 • Dňa 28.5. sme organizovali geografickú exkurziu do Geoclubu pri Banskej Štiavnici. Počas dňa sa mohli žiaci zúčastniť prednášky o geológii, a o rôznych horninách a mineráloch, ktorá bola spojená s prehliadkou krištáľového kameňolomu. Popritom si naši žiaci nazbierali minerály rôznej veľkosti, ktoré si zobrali domov ako príjemnú spomienku. Deň sme zakončili opekačkou v príjemnom prostredí Geoclubu.

  "Pondelky sú povestné zväčša tým, že sú väčšinou hrozné. Tento výlet nám však všetkým 1. deň v týždni príjemne spestril a oživil. Dúfam, že spomienky na tento zážitok nikdy nevyblednú." (Martin Mochňacký 8.C)

 • Dňa 12. júna sa družstvo našej školy zúčastnilo veľmi vydarenej akcie s názvom Športový deň Slovenskej sporiteľne a Športovej akadémie Mateja Tótha v športovej hale Na Baštovej ulici v Prešove. Súťažilo sa v piatich disciplínach: štafeta, hod plnou loptou, tímový skok do diaľky, tímový šprint a prekážková dráha. Žiakov osobne pozdravil a inštruoval Matej Tóth. Po urputnom boji sa nám však nepodarilo dostať na pódiové umiestnenie, čo vôbec nevadí, lebo hlavnou myšlienkou podujatia bolo dostať deti k zdravému spôsobu života, k športu.

 • Deň detí oslávili žiaci z 3.B a 2.A návštevou Ekocentra Holá hora, Kolmanovej záhrady a prechádzkou na Kalváriu. V Ekocentre sme si prešli všetky zvieratká, zašli sme aj k plazom, hadom a rybám. Tam sme si trochu oddýchli, najedli sa, aby sme nabrali sily vyjsť na Kalváriu. Na prešovskej Kalvárii sme sa zahrali rôzne športové hry, žiaci sa dosýta vybehali. Po tomto krásnom výlete sme oslavu Dňa detí zakončili na zmrzline, na ktorej sme si v tom sparnom počasí pochutnali.

  Mgr. Juliána Sedláková, Mgr. Terézia Pribulová

 • 13. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Informácie

 • Hlavnou myšlienkou tradičného športovo-zábavného popoludnia s detským bazárom, ktoré je venované deťom k sviatku MDD, je motivácia k vzájomnému obdarovaniu sa a pohybovým aktivitám.

  Vzdať sa určitej veci, či rozlúčiť sa so svojou hračkou alebo knihou, nie je jednoduché rozhodnutie. Naše deti to opäť dokázali, čoho dôkazom boli až dva detské bazáriky – DÚHA a SLNIEČKO, v ktorých sa nachádzalo veľa rozmanitého tovaru. Rodičia a deti venovali na túto akciu rôzne plyšové hračky, bábiky, autíčka, knihy, spoločenské hry, DVD hry a rozprávky, oblečenie, kabelky, tašky, batôžky a mnohé iné veľmi zachovalé veci.

 • Dňa 30.05.2018 deti 8., 9. a 10. oddelenia navštívili PLANETÁRIUM, kde sa dozvedeli ako vzniká dúha, fázy mesiaca, striedanie dňa a noci a veľa zaujímavých informácií o hviezdach na oblohe.

  Z. Hudecová

  Foto

 • Dňa 25.05.2018 ŠKD navštívil Miroslav „Bruise“ Žilka -bývalý člen tanečnej skupiny Old School Brothers, ktorý v roku 2008 vyhral talentovú súťaž Československo má talent. Pripravil si pre nás výchovný koncert pod názvom „Objav v sebe talent“, kde boli zahrnuté rôzne tanečné štýly, do ktorých zapojil aj deti z ŠKD. Zožal veľký úspech nielen medzi deťmi, ale aj medzi vychovávateľkami.

  Hudecová

  Foto

 • Naši deviataci z béčky a céčky sa rozhodli zorganizovať parádnu akciu Noc v škole. Technicky zdatní počítačoví maniaci dovliekli a zapojili všetky možné aj nemožné prístroje a vytvorili jednen super počítačový labák. Tu prebiehali ťažké virtuálne súboje, diskotéka a tanečná výzva Just danse. Partička futbalových nadšencov si strihla mini zápas v telocvični. Na večeru bola, ako inak, pizza. Hrali sa stolové a spoločenské hry, v céčke prebiehal pokerový turnaj. Po filme sa všetci uložili do spacákov a nastal čas odpočinku.... No určite!!!! Céčkari skoro ráno hľadali čosi pod zub, v béčke dvaja vytrvalci bojovali so spánkom... Prišlo svitanie, budíček o 10.00? Kdeže! O šiestej sa deviataci pozobúdzali do sviatočného rána. Spoločne sa naraňajkovali a na oslavu Dňa detí už nebolo veľa energie... Nevadí, dali sme si zmrzlinu a po obede sme sa rozlúčili s prianím: Dobrú noc :-)

 • Výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii patrí na vyučovanie slovenského jazyka v každom ročníku základnej školy.

  Jednoduché logopedické cvičenia sa stali súčasťou vyučovania slovenčiny nadaných tretiakov zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Podnecujú, vedú žiakov k správnej výslovnosti a rozvoju slovnej zásoby.

  Logopéd – slovo, pri ktorom si väčšina ľudí automaticky predstaví zrkadlo a odborníka (logopéda) pracujúceho s predškolákom učiacim sa spravidla l alebo r. Zriedka ešte spomenieme odstraňovanie „šušlania“, nápravu nesprávnej výslovnosti. O tom, že narušená komunikačná schopnosť sa zďaleka netýka iba predškolákov, sa môžeme presvedčiť nielen v logopedických ambulanciách, ale aj v každodennom živote. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči, predchádzanie porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči.

 • Vo Východoslovenskej galérií v Košiciach sa dňa 18.5.2018 uskutočnil výtvarný workshop “Po moderne“, ktorý bol určený žiakom 5.C a 5.E triedy .

  Žiaci pracovali pod odborným vedením galerijných pedagogičiek a zapojili sa do výstavného projektu, ktorý sledoval časové obdobie po roku 1945 do roku 1989. Mapovali výtvarnú scénu košického regiónu v povojnovom období. Spoločne sa zoznámili s umením, ktoré bolo vytvorené v časoch, keď boli ich starí rodičia a rodičia ešte deťmi a porovnali z historického hľadiska dobu, v ktorej žijeme dnes a dobu, v ktorej sa žilo po vojne.

 • 23.mája sa naši najúspešnejší piataci - Hanka Vantová a Dávid Mrúz - reprezentovali našu školu na krásnej akcii Botanikiáda 2018 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas slnečného dňa riešili problémové úlohy na tému Rastliny na tanieri. Expozícia Botanickej záhrady UPJŠ je v plnom kvete, v skleníkoch dozrieva tropické ovocie, kvitnú kaktusy a liahnu sa nádherné motýle.

  Pre jednoduchší pohyb v záhrade, vytvorili zamestnanci UPJŠ mobilnú aplikáciu Botanická záhrada UPJŠ. Internet potrebujete len na jej stiahnutie. Ak si po príchode do areálu zapnete Bluetooth, operátor Vám pošle aktuálne informácie o záhrade.

 • V pekný slnečný deň sa na ZŠ Šmeralova uskutočnilo okresné finále v atletike družstiev ZŠ. Pretekali desať členné družstvá chlapcov a dievčat v rôznych atletických disciplínach, kde dosahovali pretekári čím najlepšie výkony, ktoré pomáhali bodovo v celkovom súčte pre jednotlivé družstvá chlapcov a dievčat. Kľúčom k postupu na krajské finále bolo , že družstvo sa umiestní po sčítaní bodov na prvom mieste. Našim zverencom v družstve chlapcov a dievčat sa to v silnej konkurencii nakoniec podarilo. Dievčenské družstvo zvíťazilo s presvedčivým náskokom 200 bodov na prvom mieste a chlapčenské s tesným náskokom , len 10 bodov tiež obsadilo postupové prvé miesto. Všetkým pretekárom blahoželáme k umiestneniu a podaným výkonom.

 • V pekný slnečný deň sa na ZŠ Šmeralova uskutočnilo krajské finále štvorčlenných družstiev Hľadáme nových olympionikov 2018. Táto súťaž prilákala najlepších chlapcov a dievčatá z Prešovského kraja, ktorí medzi sebou pretekali v behu na 1000 metrov(chlapci) a 600 metrov(dievčatá) a v behu na 60 metrov chlapcov a dievčat. V silnej konkurencii desiatich družstiev sa naši zverenci umiestnili na peknom treťom mieste a víťazstvo si vybojovali žiaci z Bardejova na druhom mieste sa umiestnilo družstvo KSŠ sv. Mikuláša.

 • Darovanie krvi je jednou z možností ako sa dá nezištne pomáhať. Preto sa aj naša škola rozhodla takto pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Veľká vďaka patrí prešovskej Národnej transfúznej službe SR, ktorá u nás spravila mobilný výjazd. Veľká vďaka patrí aj rodičom našich žiakov, učiteľom, ale aj tým, ktorí mali snahu taktiež darovať krv. Krv bola odobraná osemnástim darcom, pričom viacerí boli prvodarcovia, čo nás veľmi teší. Veríme, že aj takto môžeme zachrániť život a zdravie.

  Mgr. Juliána Sedláková

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Streda 20. 6. 2018

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530