Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • Školský športový klub Junior

  Mesto Prešov ako aj v predchádzajúcom období, tak aj v tomto kalendárnom roku 2021 poskytlo finančnú podporu na rozvoj mládežníckeho športu. Tento príspevok poukázalo mesto na školský športový klub Junior pri ZŠ Šmeralova 25 v Prešove sumou 3507 €. Táto finančná podpora bola využitá na zakúpenie športového oblečenia a športových pomôcok.

 • Večerný beh Prešovom 61. ročník

  Tradičným športovým podujatím v meste Prešov je bežecká súťaž, ktorá 25.9.2021 oslávila svoj 61 ročník. Na tomto športovom podujatí, si svoje bežecké schopnosti každoročne prídu zmerať všetci nadšenci bežeckého športu z Prešova ale aj iných miest. Svoje zastúpenie sme v rôznych vekových kategóriách mali aj my z atletického klubu ŠŠK Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova. Samotný beh je o to atraktívnejší , lebo sa beží na Hlavnej ulici za prítomnosti divákov, ktorí lemujú celú trať a svojím povzbudzovaním dotvárajú fantastickú atmosféru. Našim zverencom sa na tomto bežeckom podujatí nesmierne darilo a obsadili medailové umiestnenia v každej žiackej kategórii. V kategórii najmladších žiakov si pódiové umiestnenie vybojovali na prvom mieste Tomáš Goč a na treťom mieste Marek Hoger z športovej triedy 6.B.

 • Biela pastelka

  23.9. a 24.9. na škole prebehla dobrovoľná zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, Biela pastelka. Dobrovoľníčky z 8.D, Tamarka, Soňa a Karolína, oslovili počas prestávok na chodbách našich žiakov. A záujem bol obrovský!!! Šmeralkáči prispievali a prispievali... Koľko sa nám podarilo vyzbierať? V priebehu októbra budeme poznať sumu. Ťažká pokladnička naznačila, že to bude naozaj zaujímavé číslo.

  Za nevidiacich a slabozrakých ďakujeme.

  Martina Bryndzová, Tamarka Marhavá, Soňa Osifová a Karolína Rijáková, 8.D

 • Najlepší športovec roka 2020

  Poznáme mená najlepších športovcov roka 2020

  V krásny pondelkový podvečer sa v sále Čierneho orla PKO v Prešove , konal Gala večer, na ktorom boli oceňovaní všetci športovci, ktorí svojou húževnatosťou, športovými úspechmi robia dobré meno sebe, mestu a sú tí najlepší z najlepších.

  Medzi oceňovanými športovcami mesta Prešov , bol aj náš bývalý žiak športovej triedy Kristián Kaľuha, ktorí bol ocenený v kategórii ,,objav roka,, Kristián Kaľuha sa v roku 2020 v kategórii starších žiakov stal majstrom Slovenska v behu na 300 m prekážok s časom 41,72 s. Bronzovú medailu získal v behu na 60 m za čas 7,43 s. Majstrom východného Slovenska bol v behoch na 60 m (7,33 s), 150 m (17,72 s) a 300 m prek. (45,12 s). Majstrom Slovenska v behu na 300 m prek. starších žiakov bol i v roku 2019. Jeho trénerom je Radoslav Maľcovský.

 • Kto sa bojí, nech do lesa nechodí

  Deti z 3. B nie sú žiadni bojkovia a do lesa sa nechali vtiahnuť naším hosťom, pani Soňou Rusinkovou. Udialo sa to počas hodín pracovného vyučovania. Pútavé rozprávanie dopĺňala vzorkovnicami chrobákov, motýľov, vetvičiek stromov, semienok, parohov a klov. Tie si mohli deti prezrieť, preskúmať, ohmatať a hlavne obdivovať z bezprostrednej vzdialenosti. V triede bolo počuť samé jeeeej, vau, och. Žiaci si ani nevšimli ako spontánne nasávali nové informácie na tému les. Svoju zvedavosť upriamovali na pani lesníčku otázkami o lese. Tá im trpezlivo a fundovane odpovedala. To najlepšie však prišlo na záver. Vysievanie semien stromov do téglikov. Pri výbere semien sa deti radili s pani Rusinkovou. Tá trpezlivo 21-krát naplnila tégliky zeminou, spolu s dieťaťom zasiala semienko, zatlačila a poučila ako sa oň starať. Deti si vyrobili zapichovacie menovky a dielo bolo hotové. Teraz už len trpezlivo čakať, polievať a tešiť sa nový stromček. Veľké poďakovanie patrí pani Soni Rusinkovej za krásny a podmanivo strávený čas s našimi deťmi.

 • Šmeralka v pohybe anglicko- francúzsky

  Týždeň mobility je akcia, ktorá ani nás jazykárov nemohla nechať v pokoji. Aj na hodine francúzskeho a anglického jazyka sa žiaci 5.D, 8.A a 8.D rozhýbali. Ale táto aktivita bola trochu iná ako ostatné. Žiaci si vyberali z klobúka zábavnú pohybovú činnosť v cudzom jazyku, ktorú si zacvičili. Ani sme nevedeli a použili sme metódu CLIL a kalokagatiu. Šmeralka tak bola v myšlienkovom aj v telesnom pohybe.

  vyučujúce A. Lešigová, M. Bryndzová

  Foto

 • M SR starších žiakov a starších žiačok, mužov a žien do 23 rokov

  Vyvrcholením letnej atletickej sezóny bola súťaž M SR staršieho žiactva v atletike, ktorú usporiadal Atletický klub AŠK Slávia Trnava v spolupráci s mestom Trnava. Táto súťaž do mesta Trnava prilákala najlepších atlétov v tejto vekovej kategórii z celého Slovenska. Zastúpenie v silnej konkurencii sme mali aj my z nášho ŠŠK Junior Prešov. Majstrovstvá SR boli rozdelené do dvoch dní, v ktorých ukázali svoje kvality v rôznych atletických disciplínach najlepší z najlepších. V sobotu 18.9.2021 sme mali zastúpenie v kategórii starších žiakov aj starších žiačok. V behu na 60 metrov, kde si fantastickým výkonom 8,04s vybojovala medailovú pozíciu naša pretekárka Liana Križovenská a to krásne tretie miesto. V behu na 3000 metrov sa predstavil ešte stále náš pretekár Tomáš Kancír a skvelým časom 10:50,87 dobehol na druhom mieste. V nedeľu 19.9.2021 sme opäť pokúšali šťastie a usmialo sa priam excelentne.

 • ....aj hra, aj matematika, aj "výtvarná". Tému Čiary sme využili v rámci medzipredmetových presahov. Spoznali sme čiary krivé, čiary priame, čiary uzavreté...., aby sme ich lepšie pochopili, najprv sme čiary uchopili a vytvárali ich rôzne podoby z plastelínových tyčiniek. Didaktická hra poslúžila našim prváčikom z 1.E na to, aby sa takýmto zábavno-didaktickým a zároveň efektívnym prostriedkom zoznámili s učivom z elementárnej geometrie. A to aj takto výtvarne. Deti mali plné ruky práce s "čiarami", ktoré využili na tvorbu rozmanitých obrázkov. S farebnými tyčinkami sa "skamarátili" a určite im pomôžu poznávať písmená, čísla, farby a objavovať, a tak ďalej získavať a prepájať aj ďalšie poznatky.

 • M VsAZ družstiev 3. kolo staršieho a najmladšieho žiactva- finále

  Krásny slnečný deň v sobotu 11.9.2021 pripadlo na atletickom štadióne TU V Košiciach usporiadanie M VsAZ 3. kolo družstiev staršieho a najmladšieho žiactva, ktoré bolo zároveň finálovým vyvrcholením snaženia sa atlétov tejto súťaži. Na tomto podujatí sa prezentovalo v rámci klubov a oddielov to najlepšie čo ponúka atletika v rámci VsAZ (Východoslovenský atletický zväz). Klub ŠŠK Junior Prešov mal zastúpenie v družstvách starších chlapcov, starších dievčat, najmladších chlapcov a najmladších dievčat.

 • Športovci sa znova umiestnili v prvej trojke

  Prvý víkend školského roka, strávila väčšina žiakov našej školy oddychom. To však neplatí pre sedemnásť žiakov, ktorí tento čas strávili pretekaním s inými atlétmi v Košiciach. 4.9.2021 sa totiž konalo 2. kolo majstrovstiev VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva. Naši športovci svojimi výkonmi spoločne v družstvách nazbierali množstvo bodov a dosiahli tak pekné umiestnenie. Mladší žiaci aj mladšie žiačky obsadili druhé miesto. Vzorne tak reprezentovali meno školy aj ŠŠK Junior, ktorého sú súčasťou, za čo ďakujeme.

 • Oznam

  Riaditeľ ZŠ Šmeralova 25, Prešov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5,

  udeľuje žiakom 1. – 9. ročníka

  dňa 14. septembra 2021 (utorok)

  riaditeľské voľno

  z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  Žiaci 1. – 9. ročníka sú dňa 14. 09. 2021 vyhlásení z obeda.

  Ľubomír Bodnár – riaditeľ školy

 • Medzinárodný deň gramotnosti v 2.C

  Dňa 8.9. 2021 si žiaci 2.C triedy pripomenuli Medzinárodný deň gramotnosti. Dozvedeli sa, čo slovo gramotnosť vyjadruje (čítanie, písanie, počítanie). Poukázali sme na to, že nie všetky deti majú také šťastie, ako my. Pre tieto deti škola a učenie sa v nej, hygiena, ani pravidelná strava, či primerané ošatenie nie je samozrejmosťou tak, ako pre nás. Druháci si zaspomínali na rozhovory so svojimi starými rodičmi o tom, ako žili, učili sa a pracovali kedysi ich starí rodičia. Všetci sme si uvedomili, že pre nás samozrejmé veci sú pre iných vzácnosť. Zdravie, rodina, kamaráti, škola, a mnoho iných vecí sú darmi, ktoré si musíme vážiť a tešiť sa z nich.

 • Výstava obrazov

  V OC Novum aktuálne ešte stále prebieha výstava obrazov s témou Leto a letné prázdniny. Aj naša škola sa na verejnosti prezentuje 2 obrazmi, ktoré vytvorili žiačky bývalej 8.A triedy – Margaréta Dulinová a Vanesa Rumančíková.

  Koncom minulého školského roka sme boli oslovení zúčastniť sa na tejto výstave. Ihneď po oznámení konania výstavy myšlienka aj téma žiačky zaujala a tak sa húževnato pustili do práce. Mali čo robiť. Plátna s rozmermi 1x1m dostali nový dych.

  Milovníci výtvarného umenia môžu práce žiakov ZŠ vzhliadnuť a zažiť tak príjemný estetický zážitok. Výstava potrvá do 30.9.2021. Srdečne Vás na ňu pozývame.

 • M VsAZ družstiev 2. kolo staršieho a najmladšieho žiactva

  Na deň ústavy 1.9.2021 štátneho sviatku pripadlo na atletickom štadióne TU V Košiciach usporiadanie M VsAZ 2. kolo družstiev staršieho a najmladšieho žiactva. Klub ŠŠK Junior Prešov mal zastúpenie v družstve starších chlapcov v počte päť zverencov, ktorí aj napriek tomu, že boli v takom malom počte obsadili po sčítaní všetkých bodov celkové tretie miesto. V kategórii starších dievčat suverénnym spôsobom obsadili naše zverenkyne prvé miesto. V kategórii najmladších chlapcov sme mali len troch pretekárov, ale napriek takejto malej účasti obsadilo družstvo po zrátaní bodov z jednotlivých disciplín krásne tretie miesto. Výsledky sú zverejnené na webovej stránke ,,atletikask,,.

 • 2. 9. 2021

  Aktualizovali sme modul Záujmové útvary

 • Vážení rodičia.

  Tí, ktorí ste prejavili záujem o testovanie žiakov kloktacími testami, test uskutočníte v mieste svojho bydliska podľa video návodu z priloženého linku. Testy budú žiakom odovzdané vo štvrtok 2.9.2021 a výsledné vzorky doručte v piatok 3.9.2021 triednemu učiteľovi.

  https://youtu.be/GI9pV_YmlmA

 • M VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva

  V meste Košice na atletickom štadióne TU sa uskutočnili preteky M VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva. Z nášho klubu ŠŠK Junior Prešov sme mali svojich pretekárov zastúpených aj v kategórii chlapcov ale aj dievčat. Nebola to početná skupina , ktorá reprezentovala náš klub , ale aj napriek takejto pomerne malej účasti a to jedného chlapca a štyroch dievčat sme dosiahli fantastické výsledky. V každej z disciplín, na ktoré boli nominovaní naši zverenci sa podarilo fantastickými výkonmi dosiahnuť medailové umiestnenie. Z tohto športového vyvrcholenia sezóny v rámci VsAZ si naši zverenci v zložení Tomáš Kancír, Liana Križovenská, Ema Vaňová, Lívia Svatová a Kristína Stanková odnášajú štyri zlaté , päť strieborné a dve bronzové medaile. Všetky výsledky sú zverejnené na webovej stránke ,,atletikask,,.

 • 31. 8. 2021

  Aktualizovali sme modul Záujmové útvary

 • M VsAZ jednotlivcov dorastu

  V krásny slnečný deň , prilákal štadión TU v Košiciach všetkých , ktorí majú radi atletiku. Konali sa tu M VsAZ jednotlivcov dorastu. Na tomto krásnom športovom podujatí, kde boli zastúpené všetky atletické oddiely a kluby z celého VsAZ sme mali svoje želiezka aj my z ŠŠK Junior Prešov. Medzi tých , ktorí reprezentovali náš klub boli žiačky z 8.B triedy Liana Križovenská a Emma Helou. V kategórii chlapcov to boli žiaci 9.B triedy Kristián Kaľuha a Tomáš Kancír. Napriek takejto slabšej účasti pretekárov z nášho klubu sme sa čo sa týka dosiahnutých výsledkov nemuseli hanbiť. V každej disciplíne, na ktorú boli športovci prihlásení obsadili medailové umiestnenie. Dohromady sme mali štyri strieborné medaily a dve bronzové. O takéto krásne umiestnenia na druhých miestach sa postarali v kategórii chlapcov v disciplínach 100 metrov časom 11,41s a v behu na 200 m časom 24,34s Kristián Kaľuha, v behu na 800 m časom 2:16,07s Tomáš Kancír. V kategórii dievčat sa na druhom mieste v disciplíne 100 m časom 13,05s a v skoku do výšky na treťom mieste výkonom 150 cm umiestnila Liana Križovenská a poslednou medailistkou na treťom mieste v behu na 800 m časom 2:43,55s bola Emma Helou.

 • Letná škola na 1. stupni

  Do projektu letných škôl sa tohto roku zapojila aj naša škola. Konala sa 16.8. 2021- 20.8.20121. Stala sa príležitosťou pre žiakov, ktorí chceli zmysluplne vyplniť čas počas prázdnin, a ktorí zároveň chceli pracovať tvorivo, zážitkovo a hravo v dopoludňajších aktivitách, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky.

  zapísala M. Valičková

 • 19. 8. 2021

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 17. 8. 2021

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Leto na trojke 2021

  Z poverenia mesta Prešov v spolupráci z PKO Prešov, 3MR Šport a ZŠ Šmeralova sa na sidlisku III v Prešove uskutočnil mini festival – Športovo-kultúrne leto na Trojke 2021.Toto krásne športové podujatie bolo rozdelené do dvoch dní a to piatok 16.7.2021 o 18:00 hod. bol naplánovaný na ZŠ Šmeralova charitatívny beh 5 km a o 18:30 hod. sa na ihrisku ZŠ Šmeralova cvičila Tabata. V sobotu 17.7.2021 o 10:00 hod. boli na ihrisku ZŠ Šmeralova pripravené rôzne športové hry pre deti a rodičov, medzi ktoré patrili napríklad preťahovanie lanom, beh medzi fotobunky, hod detským oštepom, skákanie vo vreci, prevaľovanie pneumatík a medzi najatraktívnejšie disciplíny patrila prekážková trať , ktorú pripravili učitelia telesnej výchovy Mgr. Maľcovský a Mgr. Hrabčáková, ktorá bola na multifunkčnom ihrisku a zahŕňala v sebe prvky rýchlosti, obratnosti, gymnastiky, zručnosti a vytrvalosti. Tejto disciplíny sa zúčastnili rodičia aj deti a súťažili o to, kto prejde túto prekážkovú trať v čo najlepšom čase. Po dokončení disciplíny čakala na deti sladká odmena.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Pondelok 27. 9. 2021

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530