Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • Oznámenie o možnosti darovania krvi

  Riaditeľ školy oznamuje, že pri príležitosti 40. výročia založenia školy bude jedenásť učiteľov darovať krv

  dňa 23.5.2018 od 8:00 do 11:00 v priestoroch ZŠ Šmeralova.

  Z dôvodu zabezpečenia efektivity výjazdu mobilnej transfúznej stanice ponúkame možnosť rodičom a priateľom zúčastniť sa tejto akcie na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.

  Záujemcovia z radov rodičov a priateľov o darovanie sa môžu prihlásiť na vrátnici školy do 22.5.2018 do 11:00.

  Ďakujem za pochopenie a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí to potrebujú.

 • Dňa 16. 5. 2018 sa žiačky 8.C triedy spolu s tr. uč. Kmecovou zúčastnili výmenného pobytu v Bratislave v Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium (ŠPMNDaG). Žiaci na štyri dni vymenili svoju školu za novú a svoje rodiny za nové a neznáme rodiny.

  V prvý deň po príchode do Bratislavy sme zavítali do školy spolu s našimi kamarátmi z Levíc a Ružomberka, kde si pre žiakov pripravili žiaci z gymnázia zoznamovacie aktivity, na základe ktorých sa žiaci podelili do svojich nových rodín.

  Počas druhého dňa sme boli rozdelení na dve skupiny a žiaci sa vyučovali v triedach. Hodiny mali prírodovedný charakter – chémia, biológia, fyzika, debatný krúžok... Naobedovali sme sa a trávili sme čas po vyučovaní v nákupnom centre. Podvečer sme sa opätovne stretli s rodinami a rozišli sa.

 • 2. 5. 2018 sa žiaci VIII.A, VIII.C, IX.A a IX.C vybrali pod vedením pedagogičiek Mgr. M. Grockej, Mgr. J. Homolovej a Mgr. S. Čančinovej na literárnu exkurziu do Jasenovej a Dolného Kubína.

  Najskôr naša cesta viedla do Jasenovej, kde na nás čakal malý modrý domček, v ktorom sa narodil a vyrástol významný slovenský realistický spisovateľ, dramatik a lekár Martin Kukučín (vl. menom Matej Bencúr). Pamätný dom je typickou dolnooravskou usadlosťou stredného roľníka tvorenou obytným domom, dvorom a hospodárskymi budovami. Vstupný priestor, ale i dobovo zariadená predná izba a kuchyňa približujú tradičný život v Jasenovej na prelome 19. a 20. storočia. V ďalších miestnostiach možno nájsť napríklad vydania autorových literárnych prác či ukážky z filmových spracovaní jeho diel. V blízkosti pamätného domu sa nachádza krásny park, v ktorom stojí spisovateľova socha v nadživotnej veľkosti.

 • Od roku 1957 sa pod záštitou Medzinárodnej federácie mlieka slávi tretí májový utorok Medzinárodný deň mlieka. Cieľom je vyzdvihnúť a poukázať na mimoriadne nutričné hodnoty mlieka a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do svojho jedálnička.

  MsÚ v Prešove spolu so ZŠS (zariadeniami školského stravovania), ako každý rok tak aj tento, dňa 15. mája 2018 organizoval túto akciu.

  10. jubilejný ročník obľúbeného a úspešného podujatia sa realizoval na pôde ZŠ Mirka Nešpora. Prítomných potešil veľkolepý kultúrny program, tematická výzdoba a stoly plné dobrôt. Prezentovali sa priam umelecké výtvory z mliečnych produktov v podobe chutných zákuskov, nátierok, pudingov, rolád.... Pozvanie prijalo množstvo známych aj menej známych osobností z oblasti samosprávy, školstva, kultúry a i. Cenu primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej získala práve ZŠ Šmeralova za syrovú tortu.

 • Na 10. mája pripadá Svetový deň- pohybom k zdraviu. ( Vyhlásený bol Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002 a oslavuje sa od roku 2003. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu.)

  Tento deň sme sa rozhodli podporiť aj my a to akciou pod názvom Dajme deťom viac pohybu. Kde inde, než na našom školskom ihrisku deti školského klubu mali možnosť zistiť, že pohyb a zdravý životný štýl je skvelý. A pritom nám prialo aj slnečné počasie, ktoré roztancovalo a rozhýbalo všetkých, ktorí tam boli, teda skoro všetkých.

 • V pekný slnečný deň sa na ZŠ Bajkalská uskutočnil futbalový turnaj pre mladších žiakov ZŠ z okresu Prešov. Jednalo sa o finále Okresného kola v Malom futbale, kde postúpilo päť družstiev ZŠ Mirka Nešpora, Lesnícka, Šmeralova, Šrobárová, Súkromná ZŠ Solivarská. Hralo sa systémom každý z každým v trvaní 1x15 min. a žiaci odohrali spolu desať zápasov. Nakoniec cenné víťazstvo a postup do krajského finále si vybojovali ZŠ Mirka Nešpora naši chlapci obsadili krásne druhé miesto a ZŠ Lesnícka boli na treťom mieste. Každé družstvo si odnieslo diplom a prví traja aj krásny pohár.

 • Dvadsiate výročie založenia tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove zavŕšili nadané deti školským kolom prezentácií ročníkových prác.

  Začiatok školského roka je obdobím, kedy si nadaní žiaci každoročne premyslia tému ročníkovej práce, ktorej sa počas celého školského roka budú venovať. Témy si vyberajú s ohľadom na záujmy, prístup k informáciám, možnostiam konzultácií s odborníkom na danú oblasť. Zhromažďovanie informácií, štúdium literatúry, spracovanie témy, tvorenie rôznych modelov, návštevy galérií i múzeí, to všetko patrí k vytvoreniu ročníkovej práce. Práca má predpísanú formu a rozsah. Zatiaľ čo prvácka práca má podobu plagátu, žiaci vyšších ročníkov sa musia popasovať s tvorbou práce v elektronickej forme, nechýba samotná prezentácia.

 • Už v poradí 58. Ročník krásneho bežeckého podujatia v meste Prešov opäť prilákal veľa bežeckých nádejí z mesta Prešov , ale aj zo širokého okolia. Tento nádherný pretek ktorý je organizovaný pod záštitou primátorky Ing. Turčanovej slávnostne otvorili o 12:00 hod. Potom už boli naplánované rôzne kategórie a rôzne dĺžky tratí pre žiakov a žiačky. Začiatok preteku mali vo svojich rukách rodičia s deťmi , ktorí behali trať dlhú 300 metrov, potom nasledovali atletické nádeje v kategóriách chlapcov a dievčat v behu na 800 metrov.

 • 4. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Rada školy

 • Vyučovanie v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním prebiehalo v týždni od 16.4. do 20.4. v netradičnom šate.

  Cieľom tohto týždňa bolo nadobudnúť povedomie o témach známych i menej známych a uplatňovať získané informácie v praktickom živote. Žiaci tak zažili netradičný týždeň, počas ktorého mali za úlohu nielen prispôsobiť oblečenie téme dňa, ale tiež uvedomiť si ich význam v živote človeka.

  Pondelok sa niesol v znamení modrej farby a žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli históriu „modrého“ pondelka, no zároveň si pripomenuli Svetový deň povedomia o autizme. Symbolickou farbou autizmu je modrá farba, aj to bol dôvod, prečo bolo ich úlohou prísť na vyučovanie v modrom oblečení.

 • Dňa 11. apríla 2018 sa na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil 6. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.

  Viac ako stovka finalistov zasadla do vysokoškolských lavíc s veľkým očakávaním. Našu školu úspešne reprezentovali víťazi školského kola, ktoré sa uskutočnilo vo februári. Testovanie prebehlo v dvoch súťažných kategóriách. Úlohy v testoch boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie.

 • Dňa 17.4. 2018 sa na ZŠ M. Nešpora konalo okresné kolo MOZ 6, 7, 8. V nasledujúcich kategóriách boli úspešní títo žiaci:

  MOZ 6

  Čopáková Melánia 6.c 13. miesto

  Ondziková Renáta 6.a 17. miesto

  MOZ 7

  Šima Martin 7.c 7. miesto

  Humeňanský Adam 7.c 8. miesto

  MOZ 8

  Petrová Alexandra 8.a 4. miesto

  Blahoželáme!

  Vyučujúce matematiky

  Foto

 • 3. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • V stredu, 25.4.2018, sme sa zúčastnili Okresného kola súťaže Mladý záchranár CO. Miška Bryndzová, Simonka Kolarčíková, Tomi Mafina a Stanko Uličný sa nestratili v teréne, zorientovali sa na mape, uhasili požiar, zostavili evakuačnú batožinu, obliekli figuranta do ochranných prostriedkov pred chemickým útokom, ošetrili otvorenú zlomeninu. Jediná disciplína, ktorá nevyšla a rozhodla o umiestnení, bola streľba zo vzduchovky. Tu sa im nedarilo a celkovo obsadili štvrté miesto.

  Srdečne blahoželám, v konkurencii 18 družstiev podali krásny výkon.

 • Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z., z organizačných dôvodov poskytuje žiakom školy

  riaditeľské voľno na deň 26.4.2018 (štvrtok)

  Školský klub detí a školská jedáleň v tento deň nebudú v prevádzke.

  Vyučovanie bude pokračovať v piatok 27.4.2018.

 • Piati žiaci ZŠ Šmeralova Zuzana Baňasová, Dominika Nováková, Sandra Petrová, Kristína Surgentová a Ľubomír Durkáč spolu s p. riaditeľom Bodnárom a p. zástupkyňou Tuhrinovou absolvovali v týždni 9.4. – 13.4.2018 First international students projekt meeting (prvé medzinárodné stretnutie študentov) v poľskej Zamošči. Pondelok, prvý oficiálny deň mítingu sa niesol v znamení zaujímavých aktivít. Žiaci z Poľska, Španielska, Lotyšska a ZŠ Šmeralova sa spoločne učili základné kroky regionálnych tancov, odprezentovali mesto v ktorom žijú a školu kde sa učia.

 • Dňa 27.3.2018 sa konalo krajské kolo MOZ9 v ABC centre v Prešove, do ktorého postúpili z obvodného kola dvaja naši žiaci. Našu školu reprezentovali veľmi úspešne dvaja žiaci z 9.C. Žiačka Lea Natália Onuferová získala 3. miesto a žiak Martin Fedorko obsadil 8. miesto. Srdečne blahoželáme!

  Mgr. Milena Feldmanová

  http://abccentrum.sk/wp-content/uploads/V%C3%BDsledkov%C3%A1-listina-KK-MO-kat.-Z91.pdf

  Foto

 • Dvojdňovým celoslovenským finále v Liptovskom Mikuláši 10. – 11. 4. 2018 vyvrcholila súťaž základných škôl v bedmintone, na ktorej nechýbali ani reprezentantky našej školy - Ester Stašková (VII.C) a Júlia Chmurovičová (IX.C). Zopakovali si svoje úspešné účinkovanie spred dvoch rokov a pre školu vybojovali pohár za konečné krásne druhé miesto.


  Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších športových aktivitách.

  Zvlášť ďakujeme Julke, pre ktorú bola táto reprezentáciu za školu posledná, keďže je deviatačka a odchádza na strednú školu.

 • Prezentáciami o populárnych športoch v každej krajine otvorili účastníci prvého medzinárodného stretnutia študentov v rámci projektu ERASMUS aktivita K2 v Zamošči 4. deň pobytu.V tento deň žiaci absolvovali ešte:

  - volejbalový turnaj,

  - prehliadku Zamošči v s profesionálnym sprievodcom spojenú s návštevou- vojenského múzea,

  - súťaže v lukostreľbe,

  - fotosafari a záverečné - hodnotiace stretnutie. Rodičia zahraničných partnerov pripravili - tradičné poľské jedlá.

  K. Tuhrinová, Ľ. Bodnár

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Sobota 26. 5. 2018

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530