Navigácia

Prezentačné video

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • 30. 11. 2022

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • JABLKO

  Jablko červené, zelené, žlté, kyslé, sladké, malé i veľké. S deťmi sme sa zhodli, že najlepšie je to, ktoré nám dozreje v našich záhradách. V ŠKD sme si spravili výstavu jabĺk a zopakovali stavbu tohto plodu. Zaspievali sme pesničky o jablku a hľadali sme ho aj v rozprávkach. Zistili sme, že toto naše tradičné ovocie má veľký význam pre naše zdravie a malo by byť súčasťou nášho každodenného jedálnička. Chutnou odmenou za našu snahu nám boli jablkové dobroty - koláč, jablkové pyré a džús.
  13. oddelenie v ŠKD, Ambrová

 • Mikulášske fitness agility

  Milí rodičia

  Týmto Vás chceme pozvať na Mikulášsku súťaž vo fitnes agility detí, ktorá sa bude konať v rámci nášho športového krúžku, dňa 6.12. o 15.30 v priestoroch telocvične ZŠ Šmeralova. Pozvané sú všetky deti 1. stupňa ZŠ, bez rozdielu výkonnosti a športového zamerania. Štartovné je zdarma a pre deti sú pripravené zdravé a sladké odmeny.

 • Škola, akú by som chcel/-a - vyhodnotenie

  V októbri si pre nás tím eTwinning Slovensko pripravil súťaž pod názvom Škola, akú by som chcel/-a. Úlohou detí z materských škôl a 1. stupňa základných škôl bolo nakresliť svoju vysnívanú školu. Celkovo sa do súťaže zapojilo a svoju vysnívanú školu nakreslilo takmer 600 detí. Do súťaže sa zapojili aj viacerí žiaci našej školy. Medzi nimi bola aj žiačka Evelína Tirdiľová zo 4.D triedy, ktorá sa stala jednou z desiatich výhercov súťaže. Výherkyni srdečne blahoželáme. Záznam zo žrebovania si môžete pozrieť na priloženom linku:

 • Rozvoj komunikačných zručností – 3.C, 4.C

  Zaujímavé stretnutie zamerané na rozvoj komunikačných zručností mali naši tretiaci a štvrtáci z TND. Možnosť rozvíjať si tieto zručností nám ponúklo CPPPaP Sabinov, resp. projekt iniciatívy Rozumieme nadaným. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči, predchádzanie porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči a my sme sa to snažili našim žiakom poskytnúť.

  V našej škole sme privítali nášho bývalého kolegu, p. učiteľa a logopéda Ľuboša Lukáča, ktorý prostredníctvom tohto projektu ponúkol žiakom našej školy cvičenia i stratégie, ktoré môžeme využiť pri učení. Žiaci si s p. logopédom vyskúšali hry na rozvíjanie slovnej zásoby, hry a cvičenia na rozvoj vyjadrovania, hry a cvičenia zamerané na rozvoj fonematického uvedomovania a jazykolamy. Ešte predtým však bola nutná oromotorická rozcvička. Na oddych si žiaci vypracovali aj pracovné listy k téme.

 • Erasmus+ Supporting home languages.

  Seminár o medzinárodných skúsenostiach s výučbou domáceho jazyka v prostredí prisťahovalcov vrámci školského systému, bola téma stretnutia pedagógov z 20 krajín Európy. Hostiteľstvo seminára v Dubline prevzala írska Národná kancelária Erasmus+. Ťažiskom diskusie a workshopov boli v prvom rade skúsenosti jednotlivých krajín s výučbou cudzincov. Írsky systém je detailne prepracovaný a dôraz kladie na individuálne začlenenie a prekonanie jazykových bariér. Zároveň boli účastníkom predstavené praktické výsledky prostredníctvom projektovej výučby žiakmi z cudzojazyčného prostredia na ZŠ a SŠ. Inšpiráciou bola zrkadlová interakcia výučby anglického jazyka na našich školách, kde sa dajú použiť metódy aj postupy z Írska, ktoré vedú k pochopeniu logiky a výstavby jazyka. Súčasťou seminára boli aj neformálne projektové stretnutia kolegov z celej Európskej Únie. Slovensko a ZŠ Šmeralovu zastupovala Mgr. Adriána Lešigová, ktorá predstavila našu krajinu, školu a zároveň s partnermi načrtla možnú spoluprácu v krátkych mobilitách žiakov a učiteľov, s víziou pokračovania dlhodobých výmenných pobytov pre obe kategórie školského vzdelávania Erasmus+.

 • Bezstavovce v 5.C

  Aj talentovo nadaní žiaci v 5.C počas hodiny biológie hľadali bezstavovce.

  A mali aj pomocníkov, ktorí ich inšpirovali. Žiaci si vybrali spomedzi figúrok obchodného reťazca lesné a lúčne bezstavovce. Po ich dôkladnej prehliadke hľadali na Internete zaujímavosti a vytvorili a odprezentovali svoje prezentácie, ktoré dopadli na veľkú jednotku.

  Martina Bryndzová

  Foto

 • Zdravý chrbát

  Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do cvičení pod názvom "Zdravý chrbát ". Cvičíme pod dohľadom šikovného a skúseného fyzioterapeuta. Niečo si zopakujeme a naučíme sa nové zdravotné cviky. Zapojené triedy: 4. B, 3.C a 4.E.

  Tešíme sa na spoluprácu!

  Ondziková R. , Hrabčáková G.

  Foto

 • Vybíjaná - Okresné kolo

  Dnes sa naše žiačky v overenej zostave snažili obhájiť výhru z okresného kola vo vybíjanej v skupine z minulého roka. Aj keď viaceré súperky mali nebezpečnú strelu, celkovo naše družstvo hralo kompaktnejšie a vyhralo oba zápasy. Ako víťazi skupiny postupujeme do finále okresného kola, kde dievčatám budem držať palce.

  Zostava: Martina Cibulášová, Laura Fejková, Bianka Gerčáková, Simona Hajzušová, Patrícia Kokavcová, Júlia Lešková, Denisa Madziková, Vivien Madziková, Nella Olejárová, Nela Stanková, Michaela Trusová, Mária Kvokačková

 • Ako sme hľadali bezstavovce

  Na hodine biológie v 5.A sme dnes hľadali bezstavovce. A nebolo to jednoduché. Použili sme písané písmo, osovú súmernosť, zrkadlenie, fantáziu a tvorivosť.

  Každý žiak našiel v jeho mene bezstavovca. Objavili sme nové druhy, napríklad Chrustus jakubus, Karihusenus, Štipnik Eliškus prirodus, Konikus travus pravekus, či Eričiatkus motylus.

  Bola to zábavná hodina, plná kreativity.

  Martina Bryndzová

  Foto

 • Medzinárodný deň bez fajčenia

  Milí žiaci, v nedeľu, 20.11.2022, sme si pripomenuli Medzinárodný deň bez fajčenia.

  Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o negatívnom vplyve cigariet a cigaretového dymu na zdravie ľudí a o rizikách vzniku rôznych ochorení. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali závislosti od fajčenia. Tento deň tiež ponúka príležitosť fajčiarom zamyslieť sa nad dôsledkami svojho zlozvyku, ktorý má často katastrofálne následky.

  Pri tejto príležitosti sme vo vestibule školy inštalovali informačný panel.

 • NAJKRAJŠÍ ŠARKAN ŠKD

  K jeseni patria aj papierové šarkany, z ktorých sa tešia deti aj dospelí. Jednoducho všetci malí i veľkí. Nie je to žiadna novinka. Ovzdušie brázdia už 3-tisíc rokov.

  Prvé lietajúce draky vyrábali v Číne z hodvábu a z bambusu. Neboli len zábavkou na krátenie dlhej chvíle, ale niekedy pomáhali aj architektom. Napríklad ho použili na určenie dĺžky tunela, ktorý plánovali vykopať pod múrmi mesta. Neskôr sa robenie a púšťanie šarkanov rozšírilo i v iných ázijských krajinách, až napokon táto hračka očarila aj zvyšok sveta.

 • Medzipredmetové vzťahy a netradičné formy vyučovania anglického jazyka

  So žiakmi 7.B a 8.B som v mesiacoch september, október a november vyskúšala netradičné formy vzdelávania, ktoré sa osvedčili. Učiť cudzí jazyk tvorením prezentácií, v ktorej sa žiaci môžu oprieť o vlastný zážitok, túžbu podeliť sa s ním v skupine a vlastnú kreativitu je osvedčený spôsob ako sa žiaci namotivujú do práce, ktorá ich teší.

  Témy pre zadané projekty boli: krajina, ktorú som navštívil počas prázdnin, moja rodina a čo si rád obliekam. Niektoré mali podobu papierových plagátov s kresbami a rukou napísaným textom, iné mali formát 3D modelu, no najpočetnejšiu skupinu tvorili PPT prezentácie. Ich autormi boli najmä žiaci ôsmeho ročníka, ktorí zvládli základy Power Pointu na hodinách informatiky.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Aj tohto roku sa naša škola zapojila do jubilejného 5. ročníka celoslovenskej výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". Potešme i tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich! Naplňte krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice nezabudnite vložiť aj kúsok svojho srdca!

  V období od 23.11 do 5.12 zbierame krabice, za I. stupeň sa odovdzávajú p. uč. Hrabčákovej a za II. stupeň p. uč. Birošovej. Krabice by mali obsahovať z každého rožku trošku (viď. priložený leták).

 • Zážitkové čítanie žiakov VI.D triedy

  V rámci spolupráce s Krajskou knižnicou POH v Prešove sa žiaci VI.D triedy zúčastnili podujatia Knižnično – informačnej výchovy a zážitkového čítania.

  Žiaci sa zoznámili s knihou Láskavé rozprávky, ktorá obsahuje príbehy o rôznych podobách lásky. Láskavé rozprávky sú rozprávkovým debutom hudobníka a spisovateľa Branislava Jobusa. Pani knihovníčka Lenka nás sprevádzala poučným príbehom Lásky ku klamstvu, v ktorom sú ukryté mnohé pravdy a nútia čitateľa k zamysleniu. Prostredníctvom rôznych situácii bolo pútavým spôsobom vysvetlené, prečo je potrebné hovoriť pravdu. Súčasťou čítania s porozumením bola aktivita aj hra zameraná na zapamätávanie si povedaného.

 • M SR detský štafetový kros M SR v cezpoľnom behu 2022

  V chladnom a mrazivom počasí v meste Dubnica nad Váhom (Letisko Slávnica) sa uskutočnili M SR v detskom štafetovom krose a M SR v cezpoľnom behu. Tieto atletické bežecké súťaže organizoval Slovenský atletický zväz v spolupráci s AK Spartak Dubnica nad Váhom. Samozrejmosťou bolo, že aj v jednej aj v druhej spomenutej súťaži sme mali svoje zastúpenie v podobe našich zverencov. V detskom štafetovom krose to bolo družstvo v zložení Adam Kendický, Zuzana Vašková, Jakub Papcun a Miriam Pavlinská všetci žiaci 6.B. triedy. Na M SR v cezpoľnom behu to boli pretekári v mladšej kategórii dievčat Bianka Gerčáková z 8.B. triedy a Michaela Trusová z 7.B. triedy. V kategórii mladších žiakov to bol pretekár Pavol Frištyk z 8.B. triedy. V kategórii starších dievčat to bola Evka Havírová z 9.D. a Alexandra Herdický a Kristína Martonová z 8.B. triedy. V staršej kategórii chlapcov to bol žiak 9.C. triedy Samuel Repčík. Všetci spomenutí bojovali v svojich kategóriách, ako najlepšie vedeli a nemajú sa za čo hanbiť. Bohužiaľ ich výsledky nestačili na silnú konkurenciu a neobsadili sme žiadne medailové umiestnenie. Všetci pretekári v detskom krose dostali vecnú cenu v podobe čiapky. Pretekárom, ktorí súťažili bol podávaný teplý čaj na zahriatie. S pomedzi našich pretekárov sa najlepšie umiestnil Pavol Frištyk, ktorý dobehol na fantastickom delenom šiestom mieste.

 • Okresné kolo vo florbale žiačok 15.11.2022

  12 žiačok našej školy aj tento rok mohlo súperiť s rovesníčkami na okresnom kole vo florbale. Tentoraz súboje skupiny prebehli na ZŠ Veľký Šariš. Najvyrovnanejší výsledok sme uhrali práve s domácimi v poslednom zápase a potvrdili prvé miesto. Celkovo sme inkasovali v troch zápasoch len jediný gól a zaslúžene postúpili do ďalšieho boja.

  Zostava: Rijáková, Hrušovská, Čorňáková, Havírová, Gerčáková, Herdický, Martonová, Bekečová, Stanková, Trusová. M, Mruzová, Fejková L.

  M. Sedláková

  Foto

 • OLYMPIÁDA ZO SJL SA VRÁTILA DO STARÝCH KOĽAJÍ

  10. novembra sa po dvoch rokoch opäť konala olympiáda zo slovenského jazyka v priestoroch CVČ.

  Ráno sa zapísalo do súťaže 25 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Začínali tradične testom a po krátkej prestávke pokračovali transformáciou textu. Tretiu časť, rétoriku, si mohli vypočuť všetci. Tréma bola u mnohých účastníkov súťaže obrovská. Raz darmo, on line súťaže sa predsa len líšia od tradičnej prezentácie.

  Našu školu reprezentoval Dominik Merčiak, žiak VIII.C triedy. Aj keď sa neumiestnil na prvých priečkach, za svoj výkon sa určite nemusel hanbiť. Ktovie, možno si to o rok znova vyskúša.

 • Nadané deti prednášali vysokoškolákom

  Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa dňa 7. novembra 2022 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo zaujímavé podujatie pod názvom Nadané deti vysokoškolákom. Medzi prezentujúcimi intelektovo nadanými žiakmi boli aj žiaci 1. stupňa základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove.

  Špeciálna pedagogika ako veda o edukácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zastrešuje aj edukáciu nadaných a talentovaných žiakov. Nesúťažná prehliadka prezentácií ročníkových prác sa uskutočnila pod záštitou Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Na podujatí vystúpili intelektovo nadaní žiaci našej školy so svojimi prezentáciami ročníkových prác: Lujza Fečíková (2. ročník) – Jo Nesbo, Lukáš Záhradník (2. ročník) – Teleskop Jamesa Webba, Zara Michňáková (3. ročník) – Vesmír, Karla Ňachajová (4. ročník) – Sukulenty, Tadeáš Komiňák (4. ročník) – Camera Obscura.

 • Šikovný chlapec, šikovné dievča 4. ročník

  Dňa 16.11.2022 sa piati "šikovníci štvrtáci" zúčastnili obvodového kola súťaže ŠIKOVNÝ CHLAPEC, ŠIKOVNÉ DIEVČA v ABC centre voľného času v Prešove. Prihlásených je 100 súťažiacich, preto si na mená postupujúcich musíme počkať do januára . Našu skolu reprezentovali: Martin Opalák, Richard Latta, Bruno Kovács, Patrik Jenča a Barbora Šuťáková. Popasovali sa s hlavolamom, pamäťou, vedomostnými úlohami a ukázali svoju manuálnu zručnosť.

  Mgr. R. Ondziková

  Foto

 • Škola, akú by som chcel/chcela

  Aj žiaci 2.E a 4.C tried sa zapojilli do eTwinningovej súťaže pod názvom Škola, akú by som chcel/a. Táto súťaž vychádza z eTwinningovej témy roka 2022 "Naša budúcnosť: krásna, udržateľná a spoločná." Jej cieľom je inšpirovať učiteľov aj žiakov, aby premýšľali o svojej škole a prostredí, v ktorom sa vzdelávajú, čo ho robí pekným a príjemným. Tak sa žiaci 2.E na VV s p.uč. Breceljom venovali tejto téme a nakreslili svoju vysnívanú školu. Štvrtáci z 4.C za nimi vôbec nezaostali a vytvorili taktiež krásne kresby. Raz sa ich sen možno stane skutočnosťou.

 • Týždeň vedy a techniky – Vedecká hračka

  Do Týždňa vedy a techniky sa prostredníctvom návštevy výstavy vedeckých hračiek zapojili aj žiaci I. stupňa a to prváci a štvrtáci z tried pre nadaných žiakov. Táto výstava nám odprezentovala nielen hračky ako také, ale najmä prepojenie s fyzikou, technikou, logikou, mechanikou, optikou a umením. To, že sme sa mohli s nimi pohrať bolo niečo úžasné, že sme takmer zabudli na čas a najradšej by sme tam ešte ostali.

  Mgr. Ingrid Storinská, Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • Talentovaná programátorka

  V TND 6.C máme aj talentovanú programátorku Lucku Durkáčovú. Svoje schopnosti rozvíja aj individuálne. Počas víkendu sa zúčastnila školenia programovania hry Roblox, v štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, následne v Bratislave, na programovacom maratóne v Scratchi, ktorého výsledkom bola naprogramovaná hra. Na záver navštívila výstavu Cosmos, kde si vyskúšala aj virtuálnu realitu. Tešíme sa, že v 6.C sa rozvíjajú talenty rozmanitého druhu.

  Tr.uč. Mgr. Adriána Lešigová

  Foto

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Fotogaléria

Štvrtok 1. 12. 2022

Mapa

Národný projekt POP II

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530