Navigácia

Prezentačné video

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • Predmikulášsky punč

  Čas adventu je tu a my sme ho zahájili tak ako sa patrí. Vianočná výzdoba, príjemná hudba, predvianočná nálada a k tomu punč. Teplý, rozvoniavajúci, ovocný a zároveň magický vianočný nápoj si mohli vychutnať naši žiaci – malí aj veľkí ale aj tí ostatní. Podával sa v predmikulášskom období - 5.12.2022 pred vyučovaním, vo vestibule našej školy. Tento teplý nápoj pripravený z čaju, cukru, plátkov ovocia a korenín nám vyčaril čarovnú vianočnú náladu. Prišli nám ho pripraviť a zároveň sa nám bližšie predstaviť študenti spolu s Mgr. A. Slávikovou zo Súkromnej strednej odbornej školy hotelierstva a gastronómie Mladosť v Prešove.

 • Okresné kolo technickej olympiády

  Okresné kolo technickej olympiády sa konalo 24.11.2022, na ZŠ Sibírska. V kategórii A sa naši žiaci Paulína Gogová a Samuel Zuščák (obaja 9.C) umiestnili na 2. mieste. V kategórii B sa Marco Alex Kleban (7.A) umiestnil na 1. mieste a postúpil na krajské kolo. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Mašlej

 • Záľuby

  Každý žiak je individualita a preto niet divu, že mnohí žiaci majú rôzne a niektorí aj podobné či rovnaké záľuby. Často sa im venujú vo svojom voľnom čase a určitým spôsobom ich napĺňajú. To, čo zaujme jedného, môže ale nemusí zaujať druhého.

  Niektorí sa venujú hudbe, iných ovládol počítač, ďalší sa venujú športu, tancu, fotografovaniu ...

  Niekedy sa silná vášeň stane základom pre výber budúceho povolania.

  Uvidíme, ako to bude v prípade našej deviatačky Kristíny Nedbalovej, ktorá sa venuje maľovaniu. Všetky práce na hodinách výtvarnej výchovy zvláda bravúrne. Vo voľnom čase rada kresli a maľuje. Tvorí podľa fantázie alebo podľa fotografií a obšťastňuje tak seba alebo kamarátky svojimi dielkami. Dokonca má pripravené špeciálne obrázky ako darčeky k narodeninám....

 • Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa.

  Aj na našej škole sme sa to snažili splniť v utorok 6.12.2022. V tento výnimočný deň sa u nás dialo všeličo. Prekvapenie prišlo aj cez veľkú prestávku. Slávnostne sme rozsvietili stromček na II. stupni. Túto sviatočnú chvíľu sprevádzala hudba v podaní flautistov – Niki a Erika z 5.A, akordeonistky, pani učiteľky Renátky a perkusionistov zo 7.C triedy. Žiakom sa prihovoril Mikuláš Jakub a koledy nám zaspievali malí speváci z I. stupňa. Ku skvelej nálade prispeli aj diváci, ktorí sa do programu zapojili svojim povzbudzujúcim tlieskaním. Bolo to super. Odmenou pre všetkých boli sladké cukríky, ktoré rozdával Mikuláš a jeho dve anjelské pomocníčky.

 • Návšteva Krajského súdu v Prešove

  Krajský súd v Prešove sídli v centre mesta, v historickej budove, ktorá v minulosti patrila rodine Klobušických. S jej architektúrou sa dňa 2.12.2022 oboznámila trieda 8.E, ktorá absolvovala návštevu tejto budovy. Hneď pri vstupe do budovy sme sa podrobili bezpečnostnej prehliadke. Sprievodkyňu po Krajskom súde nám robila hovorkyňa súdu pani Petrufová, ktorá nám porozprávala veľa zaujímavostí o budove ako takej, ale hlavne o tom, čo sa deje za múrmi tejto budovy. Previedla nás niekoľkými pojednávacími miestnosťami. Vyskúšali sme si, aké je to byť sudcom, prokurátorom, svedkom aj obžalovaným. Eskortná služba nám vysvetlila ako predvádzajú obžalovaných na pojednávanie. V miestnosti oddelenej veľkými mrežami sme zažili aký je to pocit, čakať tam na pojednávanie. Niektorí odvážlivci si vyskúšali aj putá na svojich rukách. Táto návšteva bola pre nás veľmi zaujímavá a poučná.

 • Finále OK florbal žiačky ZŠ

  Vyvrcholením snaženia nášho dievčenského družstva vo florbale bolo finále OK pre žiačky ZŠ , ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska. Organizátorom bolo KSC Prešov v spolupráci s ZŠ Sibírska. Turnaja sa zúčastnili ZŠ Lemešany, Chminianska Nová Ves, Šrobárová, Ľubotice a družstvo našich dievčat. Zloženie družstva bolo zo žiačok 9.D. triedy Karolína Rijáková, Sofia Osifová, Sandra Čorňáková, Evka Havírová, Vanesa Hrušovská, triedy 8.B., kde boli Lea Bekečová, Kristína Martonová, Alexandra Herdický, nakoniec to boli dievčatá z 7.B., triedy Michaela Trusová, Laura Fejková a Liana Mruzová. Hralo sa systémom každý s každým a to v trvaní 1x 15 minút. Kľúč na finále KK vo florbale , bol nekompromisný a postup si mohlo zabezpečiť, len víťazné družstvo. Našim dievčatám sa to podarilo a zaslúžene postúpili a budú našu školu reprezentovať na Krajskom finále vo florbale.

 • Zbierka „Darovací utorok“ – NAVZÁJOM SA POTREBUJEME!

  Srdečná vďaka za Vašu veľkú štedrosť milé deti a rodičia, a tiež mestu Prešov za už tradičnú iniciatívu zbierky. Na začiatku vznikla myšlienka zapojiť skrz ŠKD aj ZŠ Šmeralova do skvelej kampane mesta Prešov – Darovací utorok (Giving Tuesday), a to spoločne obdarovať deti, dospelých i seniorov v ťažkej finančnej situácii s cieľom potešiť ich na dnešný Sviatok sv. Mikuláša. V priebehu 2 týždňov ste postupne doniesli veľké množstvo šálov, čiapok, rukavíc, ponožiek, detských hračiek, oblečenia, rôznych praktických vecí či tašky sladkostí. Všetko darované bolo starostlivo roztriedené, zabalené a niekoľkokrát prenesené na zberné miesto do kancelárie sociálneho poradenstva na Jarkovej ulici, kde neskrývali úprimnú radosť a ponúkli sa s pomocou presunúť zvyšok darovaných vecí k ostatným. O samotné prerozdelenie a darovanie sa postarali spomínaní poverení zamestnanci Mestského úradu, za čo im patrí naša vďaka.

 • Detský komisár pre deti na Šmeralke

  Dnes našu školu navštívil vzácny hosť, MUDr. Jozef Mikloško, komisár pre deti. Celý život sa venuje vzdelávacej a osvetovej činnosti zameranej na pomoc deťom z detských domovov, dohliada na detské práva, spolupracuje s deťmi a zaujíma sa o to, čo si deti myslia, z čoho sa tešia a čo ich trápi. Pýta sa detí, aké majú nápady na vylepšenie detstva.

  Veľmi pútavou formou poukázal nato, čo deti najviac trápi, čo by mali, a čo nemali dostať, kde sa obrátiť v prípade núdze.

  Ďakujeme pani poslankyni Ing. Svetlane Pavlovičovej za sprostredkovanie tohto vzácneho stretnutia.

 • Všetkovedko

  Po roku si opäť vyskúšali naši druháci, tretiaci a štvrtáci svoje všeobecné vedomosti a poznatky z rôznych oblastí v súťaži Všetkovedko. Držíme im palce, nech majú, čo najlepšie výsledky.

  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • Krabica od topánok

  Vianoce sú obdobím, kedy viac prejavujeme vďaku, či lásku. Aj tieto Vianoce potešíme seniorov v MINTAKA, n.o. - Zariadenie pre seniorov.

  A práve „krabica od topánok“ naplnená maličkosťami im môže vyčariť úsmev na tvári a priniesť radosť do osamelých dní.

  M. Dobrovolská a uč. 1.-4.r.

  Foto

 • Vianočná pošta

  Seniori sú zvyknutí dostávať rukou napísaný list, či pohľadnicu . Dnes je to veľmi vzácne. Je to symbol, že na nich niekto myslí... Žiaci 4.A sa preto rozhodli, vyrobiť vianočnú pohľadnicu a potešiť ich.

  M.Dobrovolská

  Foto

 • Sokoliari v ŠKD

  Prvý decembrový deň sme v ŠKD privítali operenú návštevu. Spoločnosť nám robili Plamienka driemavá, Výr africký, Kondor morkovitý, Krkavec čierny, Myšiak štvorfarebný, Orol stepný a Sokol kríženec (rároh a sťahovavý). Ukážky letu pernatých dravcov nadchli každého. Niektoré dravce sa dostali do bezprostrednej blízkosti detí. Pri lietaní nad hlavami sa ich jemne dotkli krídlami. Počas vystúpenia si dobrovoľníci z radov detí mohli vyskúšať prácu sokoliara – vyskúšali si ako im dravec priletí na ruku. Nechýbali ani zaujímavé informácie zo života dravcov, ktoré deťom sprostredkoval pán Slavo Kukurugya zo Sokoliarskej skupiny Horus.

 • Šikovný chlapec, šikovné dievča - 3. roč.

  29.11.2022 prebehlo obvodové kolo súťaže šikovný chlapec šikovné dievča organizované centrom voľného času ABC. Žiaci sa tešili z riešení úloh zameraných najmä na pamäť.

  Mgr. R. Brecelj

  Foto

 • Netradičná hodina literatúry v knižnici

  Žiaci VIII. A a VIII. C si 3. 11. 2022 vychutnali netradičnú hodinu literatúry v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Privítala ich Mgr. Andrea Sivaničová, milá pani lektorka, ktorá žiakom prostredníctvom prezentácie predstavila výnimočného Ľudovíta Štúra a obohatila ich o rôzne zaujímavosti z jeho života. Jednou z nich bolo aj stretnutie národných buditeľov Ľ. Štúra a J. M. Hurbana v Prešove s občanmi mesta a okolia v historickej budove Čierneho orla. Túto udalosť pripomína aj pamätná tabuľa umiestnená na spomínanej budove pri hlavnom vchode.

 • Medzinárodný deň školských knižníc na 2. stupni

  Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa školských knižníc boli hodiny literatúry iné, v jednotlivých triedach (IX. A, IX. D, VI. C) sa súťažilo v skupinách, ktoré si žiaci sami pomenovali. Po vyhodnotení sa na prvých miestach ocitli tieto skupiny:

  IX.A – Racionálna Afrika (L. Imreová, N. Ondriová, M. Pagurko, Š. Sčislak, O. Vozár),

  IX. D – Milionárska štvorka (M. Hlinka, V. Hrušovská, K. Kraclová, S. Čornáková),

  VI. C – Morské živočíchy (T. S. Kubačková, T. Sarnecká, A. Trišč).

  O krásny umelecký zážitok sa v našej školskej knižnici postarali žiaci z VIII. A triedy. Z ich úst odzneli nádherné verše básnickej skladby Marína od romantického velikána A. Sládkoviča.

 • Geografická olympiáda - školské kolo

  Dňa 23. 11. 2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Žiaci súťažili ako obvykle v troch kategóriách:1. kategória G – 4. a 5. ročník2. kategória F – 6. a 7. ročník3. kategória E – 8. a 9. ročníkOlympiáda prebehla online formou prihlásením cez Edupage a následným vypracovaním cez onlineolympiady.sk. V každej kategórií mohol žiak získať 100 bodov, na praktické úlohy mohli žiaci využívať pomôcky ako atlas, milimetrový papier a pod. Na vypracovanie mali žiaci 90 minút. Žiak, ktorý získal 55 bodov a viac sa stal úspešným riešiteľom. Z každej kategórie na okresné kolo postúpili prví traja úspešní riešitelia.Vyhodnotenie:Kategória E :

 • NÁBOJ JUNIOR 2022  – MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ

  Piatkové dopoludnie 25.11.2022 sa pre osem žiakov našej školy nieslo v duchu matematických a fyzikálnych úloh, ktoré riešili v štvorčlenných družstvách na pôde GJAR v Prešove. Zapojili sa do 10. ročníka súťaže Náboj Junior, ktorý je určený žiakom 8. a 9. ročníka. Žiaci si zmerali sily vo vedomostiach, šikovnosti, logickom úsudku spolu s ďalšími 1390 tímami z 8 krajín – Slovenska, Českej republiky, Poľska, Belgicka, Španielska, Chorvátska, Holandska a Francúzska. Úlohy boli náročné a vďaka nim získali aj nové poznatky, skúsenosti a zažili 120 minút plného nasadenia a adrenalínu.

 • Cudzie jazyky na matematike

  Na hodine matematiky v 8.A a 9.A sa žiaci venovali obyčajným číslam, čo by nebolo až také ťažké, ak by boli iba v slovenskom jazyku. Na tejto hodine sa žiaci dozvedeli ako sa tvoria číslovky v angličtine, nemčine, francúzštine, ruštine a vďaka žiačke Oli sme sa dozvedeli ako znejú číslovky aj v ukrajinčine. Žiaci pracovali v skupinách a spoločne sa trápili s prekladom čísel. K vyhľadávaniu použili bežné slovníky, ale aj slovníky na internete, kde si ich mohli aj vypočuť. Každému žiakovi sa zdali číslovky zložité práve v tom jazyku, ktorý sa neučí.

 • KOMPARO 8 a KOMPARO 9

  Dňa 10.11.2022 si 94 žiakov našej školy, z toho 46 ôsmakov a 48 deviatakov, vyskúšalo na „nečisto“ atmosféru, ako zažijú pri oficiálnom Testovaní 9. V testoch Kompara 8 a Kompara 9 si overili svoje vedomosti z profilových predmetov - matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Otázky pre ôsmakov boli okrem týchto dvoch predmetov zamerané aj na základné fakty z dejepisu a z fyziky a zároveň žiaci odpovedali aj na otázky, ktoré merali všeobecné študijné predpoklady. Všetko sa odohrávalo pod dohľadom siedmych kolegýň – administrátoriek, ktorým ako každý rok, veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a hladký priebeh. Osobné výsledky svojich testov sa žiaci dozvedia o pár týždňov na stránke KOMPARO.SK.

 • Exkurzia v planetáriu a hvezdárni – 4.C, 4.E

  Vo štvrtok sa žiaci 4.C a 4.E zúčastnili exkurzie v prešovskom planetáriu a hvezdárni. Tento termín sa vybral najmä preto, že sa v tomto čase učia žiaci na prírodovede učivo o vesmíre, resp. praktickými ukážkami a vysvetlením si učivo mohli viac zafixovať. Ako prvé boli vysvetlené základné poznatky o vesmíre, Slnečnej sústave, jednotlivých planétach, striedaní dňa a noci, striedaní ročných období. Naši žiaci samozrejme mali mnoho poznatkov a dopĺňali výklad. Neskôr sme sa presunuli do hviezdnej sály, kde sme spoznávali našu hviezdnatú oblohu. Odchádzali sme nadšení a s ďalšími novými vedomosťami.

 • Logiformiáda – 4.C

  Super didaktickú pomôcku LOGIFORMES na rozvoj logického myslenia si vyskúšali žiaci zo 4.C počas hodiny matematiky. Hneď od začiatku žiakov hra pohltila. Najprv museli sami prísť na to, ako sa postupom krokov dostanú k vytvoreniu obrazca, správnosť ktorého si následne skontrolovali na druhej strane. Postupovali od najľahšej úrovne – motýľ, cez úroveň pandy až po tú najťažšiu – sova. Pomocou hry Logiformes si tak mohli precvičiť analýzu, syntézu, dedukciu a hľadanie logickej väzby, pričom pracovali naraz s viacerými informáciami – farba, tvar, pozícia. Táto hodina ich neskutočne bavila, preto ju zaradíme do výučby aj nabudúce.

 • Spomienka na farby

  Spomienka na farby

  Žltú, červenú, zelenú, hnedú, bordovú... čoskoro vystrieda biela. Jeseň bola krásna, no je nenávratne preč, teplé lúče slniečka vystrieda snehová metelica a o chvíľu sú tu Vianoce.
  My z 3.D sme namiešali jesenné farby takto. Pozrite sa, čo sme vytvorili.

  Mgr. M. Policianová

  Foto

 • Rozkvitnutá záhrada – DFS Šarišanček

  Dňa 24.11.2022 sa žiaci našej školy – 1.st. a 5.A, 5.B, 5.D, 6.A, 6.C, 7.A, 8.E zúčastnili výchovného koncertu DFS Šarišanček k jeho 35. výročiu vzniku s názvom Rozkvitnutá záhrada.
  Tento detský súbor pracuje pod záštitou PKO Prešov. Vedie ho Mgr. art. Alena Paulusová. V programe účinkovalo viac ako 70 aktuálnych členov 3 zložiek tohto telesa a to hudobnej, speváckej a tanečnej. Spolu s nimi vystupovalo aj skoro 30 bývalých členov súboru, momentálne pôsobiacich vo FS Šarišan.
  108 minút nádherného folklóru, hudby, piesní, tancov, nášho nehmotného dedičstva Slovenska, našich zvykov a tradícii.
  Bol to neopakovateľný zážitok o to viac, že tam vystupovali aj žiaci našej školy.

 • ŠKOLA V MÚZEU

  Spoznaj múzeum a prácu historika

  Múzeum je inštitúcia, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. Naši piataci (5.A, 5.B, 5.E) sa oboznámili s prácou historika a čo sa ešte naučili, napísala Hanka.

  Dňa 15.11.2022 sme navštívili Rákociho palác – Krajské múzeum v Prešove. Dozvedela som sa, že v múzeu môžu pracovať napríklad archeológovia, historici, ale aj reštaurátori. V múzeu majú stále expozície napríklad expozíciu zbraní alebo hasičských vozov, ale môžu mať aj krátkodobé výstavy, ako výstava diel ukrajinských talentov „Prosto Nebylytsi“. Príprava výstavy môže trvať aj 2-3 roky, pretože historik, ktorý ju pripravuje musí najprv zistiť o exponátoch na výstavu čo najviac, zabezpečiť ich dostatočný počet aj formou výpožičiek od okolitých múzeí.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Fotogaléria

Piatok 9. 12. 2022

Mapa

Národný projekt POP II

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530