Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • Dňa 7.12.2017 pri príležitosti sv. Mikuláša sa uskutočnilo predstavenie O zlatom kuriatku alebo O slastiach a strastiach výchovy detí s podtitulom Nie je všetko zlato, čo sa blyští v podaní profesionálnych hercov Divadla J. Záborského v Prešove účinkujúcich v zoskupení SCÉNA. Účinkujúci rozohrávali vtipnou a zábavnou formou metaforický príbeh vychovávania. Príbeh rozprával o tom, že nielen príkazy a zákazy formujú malého človiečika, ale aj kamarátsky prístup, humor a dobré slovo dokážu navodiť rešpekt, vychovávať a správne usmerniť. Po predstavení každá vychovávateľka odovzdala deťom sladké mikulášske balíčky.

 • Žiaci 2.C dostali na Mikuláša trochu netradičný darček - darčekový poukaz na hudobnú rozprávku. Tak sa dňa 12.12. 2017 vybrali na cestu pátrania do literárnej kaviarne Viola, ktorá sa premenila na amazonský prales. Deti (aj pani učiteľka) sa zase „zmenili“ na anakondy, cikády, kajmany, prepletené amazonské liany a stromy. Nechýbali ani veslári, ktorí sa plavili cez rieku a pomáhali Sherlockovi Holmesovi a pani Watsonovej vypátrať záhady. Príbeh O strašidle Kurupira nebol len taký obyčajný, pretože deti boli vtiahnuté do deja, aktívne sa zapájali a príbeh dotvárali. Zážitky doznievali ešte aj v autobuse počas cesty naspäť, keď si nôtili pátračské piesne a v škole sa pokúšali strašidlo Kurupira aj výtvarne vyjadriť .

 • V spolupráci s PSK Arénou sa začala aj korčuliarska príprava žiakov prvého stupňa našej školy.

  Každý piatok si žiaci môžu zakorčuľovať, alebo učiť sa správnej korčuliarskej technike pod vedením skúsených inštruktorov. Strávia zábavné športové dopoludnie, zahrejú sa horúcou čokoládou a prídu domov príjemne unavení. Presne tak sme sa cítili po prvej návšteve.

  Vrelo odporúča Vaša 4.E. J

  S. Hakučová

  Foto

 • Športovcov je na našej škole neúrekom a že sa začína už od skorých začiatkov môžu potvrdiť aj žiaci na prvom stupni.

  Tentoraz sa blysli naši nádejní hokejisti športovej hokejovej prípravy HP2 a HP3 Prešovského hokejového klubu hneď dvakrát po sebe 2. a 3. 12. v Košickej Crow Aréne kde tretiaci vyhrali nad HC Košice 12:4. V domácom nedeľňajšom turnaji Prešov privítal HC Bulls -Vranov nad Topľou ktorým nebolo do smiechu po prehre 23:4 a s LibaAcademy Košice chlapci uhrali zaujímavý zápas v ktorom potvrdili svoju šikovnosť výhrou 12:4.

 • Žiaci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa zaradili medzi viac ako 70 000 z takmer 1000 škôl a súťažili v online súťaži iBobor, ktorá je určená pre mladých informatikov.

  Súťaže sa zúčastnili žiaci piateho, ôsmeho a deviateho ročníka v príslušných súťažných kategóriách. Informatické súťaženie prebiehalo online na vyučovaní informatiky. Každý žiak sa do súťaže prihlasoval heslom a pracoval tak samostatne na zodpovedaní otázok. V jednotlivých kategóriách úspešne reprezentovali školu žiaci s najvyšším počtom bodov: Matej Čačík, Gabriel Hreňo a Michaela Slavošova z kategórie Bobrík a Michal Repčík, Lenka Poniková, Patrik Olejár a Lea Natália Onuferová z kategórie Kadeti.

 • Minulý týždeň v škd od 27.11.2017-01.12.2017 prebiehala akcia na tému „ Potravinová pyramída“. Cieľom akcie bolo oboznámiť deti s výživovou pyramídou potravín podľa ich obsahu živín a množstva, v akom by sa mali tieto potraviny konzumovať. Každé oddelenie pracovalo individuálne vo svojej triede so svojou p. vychovávateľkou.

  M. Grigerová

  Foto

 • S ôsmimi žiakmi, ktorí vytvorili dva tímy som sa v piatok 24. novembra zúčastnila 6. ročníka matematicko-fyzikálnej súťaži – Náboj Junior - na gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove.

  Naši žiaci sa tejto súťaže pravidelne zúčastňujú a zatiaľ boli vždy úspešní. A nebolo tomu inak ani tento rok.

  Čistý čas riešenia náročných úloh bol 120 minút. Dôležitý bol počet úspešne vyriešených úloh, ale aj taktika pri riešení.

  1.tím – Lea Natália Onuferová (IX.C), Michael Filip McLean (IX.C), Martin Fedorko (IX.C) a Lijza Lukáčová (VIII.C) – obsadili úžasné 2.miesto.

 • 29.11. sa opäť po roku konala súťaž Všetkovedko, ktorá preverila všeobecný prehľad našich žiakov. Tento rok sa zapojilo 70 druhákov, tretiakov, štvrtákov a piatakov. Naši žiaci si lámali hlavy nad rozličnými úlohy, ale veríme, že ako vždy zabodujú a budú na prvých priečkach v rámci Slovenska.

  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • Výtvarne spracovať naše slovenské pranostiky sa podujali tretiaci z 3.B. Výber pranostík nebol ľahký, keďže namaľovať predpovede počasia alebo úrody naozaj nie je len tak. Namaľované pranostiky sa vydarili a pozrieť si ich môže každý žiak či rodič.

  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • Dňa 1.12.2017 sa v Kultúrno-spoločenskom centre na Jedlíkovej 7 v Košiciach uskutočnil už sedemnásty ročník Lomihlavupre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl.

  Našu školu reprezentovali 2 štvorčlenné družstvá (v konkurencii 54 družstiev):

  1. družstvo v zložení: Onuferová Lea 9.C, Čonková Mária 8.C, Prídavok Adam 7.A, Brajerčík Ján 7.A - umiestnili sa na 6. mieste.

  2. družstvo v zložení: McLean Michael 9.C, Lorko Šimon 8.C, Šima Martin 7.C, Namešpetra Ján 7.A - umiestnili sa na 19.mieste.

 • 6. 12. 2017

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • Občianske združenie Detský čin roka každoročne organizuje projekt, ktorý je o deťoch, o tom ako deti vnímajú svet, ako vedia múdro a citlivo spracovať častokrát náročné výzvy a postaviť sa na stranu dobra. Spoločne s deťmi 2.D a 2.A sme projekt podporili aj tento rok. Tridsaťpäť príbehov v siedmich kategóriách o detských skutkoch a činoch sme si spoločne čítali na hodinách slovenského jazyka, prvouky alebo v školskom klube v rámci vybraných tematických oblastí. Deti tak mohli zahlasovať za príbeh, ktorý pre nich bol ten najcennejší, najodvážnejší... . Cez reálne príbehy iných detí sa tak učia ako pomôcť ľudom i prírode.

 • Štvrtáci z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa vo výuke anglického jazyka venujú rôznym zaujímavým témam. Neoddeliteľnú súčasť tvoria anglické projekty. V nich pracujú so slovnou zásobou, ktorej rozumejú a výtvarne dotvárajú obsah témy. Koncoročný projekt pod názvom Ročné obdobia prezentovali žiaci pred svojimi triedami – primerane veku a jazykovým zručnostiam.

  „In manyplacestheweatherchangesduringtheyear. Thesechanges are calledseasons“, odznelo na úvodnej hodine venovanej ročným obdobiam. Prostredníctvom zaujímavých informácií si žiaci priblížili tému, precvičili (a naučili aj novú) slovnú zásobu, vypracovali odpovede na pripravené otázky a zároveň sa pripravili na vytvorenie vlastného projektu.

 • V krásnych priestoroch PKO v Prešove som sa spolu so žiakmi VIII.C triedy zúčastnila 29.novembra na ocenení talentovaných žiakov prešovských škôl za rok 2017.

  Naša škola mala v minulom školskom roku mnoho úspešných žiakov v predmetových olympiádach, vo výtvarných a speváckych súťažiach a v neposlednom rade aj v športových. Ocenení mohli byť len tí najlepší, ktorí uspeli v celoslovenských kolách.

  Prvým oceneným bol žiak VIII.C triedy – Martin Mochňacký. Martin je zodpovedný a spoľahlivý žiak, ktorý prejavuje svoj talent hlavne v jazykovej oblasti. V olympiáde z anglického jazyka sa v krajskom kole umiestnil na 1.mieste, vďaka čomu sa mohol zúčastniť celoslovenského kola vo svojej kategórii. A ani tu sa nedal zahanbiť a skončil na krásnom 3.mieste.

 • Na štvrtok 30.11.2017 sa ABC centrum voľného času a ZŠ Sibírska podujali zorganizovať okresné kolo v technickej olympiáde pre žiakov ZŠ. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj naše dve dievčatá z 8.C triedy a jedna žiačka z 5.C triedy. Otvorenie podujatia mal na starosti pán Lukáč riaditeľ ZŠ Sibírska a zároveň poprial žiakom veľa úspechov v samotnej olympiáde. Samotná súťaž bola rozdelená do dvoch blokov a to 30 minútový test a 90 minút praktickej činnosti. Starší žiaci boli rozdelení do dvojíc a druhá skupina mladších žiakov po jednotlivcoch.

 • Počas dňa otvorených dverí na SPŠ Strojníckej ako už tradične aj tento rok bol futbalový turnaj o Pohár riaditeľa SPŠ Strojníckej medzi základnými školami s mesta Prešov. Medzi týmito školami sme mali svoje zastúpenie aj my. Turnaja sa zúčastnili ZŠ Važecká, Mirka Nešpora, Ľubotice, Šmeralova, Sibírska. Samotný turnaj sa hral systémom každé družstvo proti každému čiže hralo sa dohromady 10 zápasov. Hrací čas bol v trvaní 1x 20 min. Otvorenie turnaja bolo v réžii riaditeľa SPŠ Strojníckej pána Ing. Viňanského a učiteľa TsV na tejto škole pána Mgr. Lenka.

 • Už len do konca novembra (štvrtok) máte možnosť podporiť účasť M. Tarcalovej na zimnej olympiáde v Pjongčangu.

  Hlasujte počas celého novembra za slovenskú reprezentantku Miu Tarcalovú, ktorá je súčasťou Juniorského olympijského tímu.

  Svojim hlasovaním podporíte jej účasť na zimnej olympiáde v Pjongčangu, ktorej sa môže zúčastniť ako divák a fanúšik. Pomôžete tým aj jej ďalšej športovej kariére.

  Každý, kto aspoň raz zahlasuje za svojho favorita z Juniorského olympijského tímu, bude zároveň zaradený do žrebovania o pobyt pre 2 osoby na ZOH 2018 v Pjongčangu.

 • Dňa 15.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka v troch kategóriách 1A (5.-7. ročník), 1B (8.-9. ročník) a 1C. Žiaci súťažili v písomnej a ústnej časti.

  Vyhodnotenie jednotlivých kategórií:

  1A 1.miesto: Martin Šima 7.C

  2. miesto: Ľubomír Durkáč 7.C

  3. miesto: Adam Prídavok 7.A

  1B 1. miesto: Martin Mochňacký 8.C

  2. miesto: Peter Rovňák 9.C

  3. miesto: Igor Lacko 9.C

  1C 1. miesto: Michael Filip McLean 9.C

  2. miesto: Alexander Lambourne 7.A

 • Správanie sa na ulici, krádež, alkohol, nebezpečenstvo, dôležité telefónne číslo..., o tom všetkom sa deti z 2.D a 2.A mali možnosť rozprávať s policajtmi, ktorí nás prišli navštíviť do školského klubu. Deti sa pýtali a páni policajti odpovedali. Názornou ukážkou sa mohli dozvedieť, ako to funguje, ak policajt požiada vodiča motorového vozidla o dychovú skúšku na alkohol, aká je ťažká neprestrelná vesta, ochranný štít a pod. Zážitkom pre deti bolo, ak si to všetko mohli osobne vyskúšať.

 • 21. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul Školská knižnica

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Piatok 15. 12. 2017

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530