Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • 21. 7. 2017

  Dňa 9.7.2017 sa žiaci bývalej 8.B a 4.C triedy zapojili do súťaže Kid Race, obdoby známej súťaže Spartan Race pre deti do 15 rokov na Domaši.  Žiaci súťažili pod názvom ZŠ Šmeralova - Šaleňaci. 

  Za jednotlivcov súťažila Lucka Bogdaňová (4.C), ktorá sa umiestila na krásnom 3.mieste. Za skupinu súťažili Karolína Majirská, Kristián Karniš, Marin Kubíček a Matúš Bogdaň, ktorí s prehľadom svoju kategóriu vyhrali. Podporiť ich bola aj ich triedna učiteľka Martina Bryndzová.

 • Kolektív pedagogických zamestnancov praje príjemné leto  žiakom, rodičom a priateľom ZŠ Šmeralova.

 • 28. 6. 2017

  Dňa 15. júna sa v OC MAX uskutočnilo finálové kolo 2. ročníka robotickej súťažeLEGObot 2017, ktorú organizuje SPŠE v Prešove pre žiakov základných škôl. Do súťaže sa zapojilo 20 súťažných tímov z 8 základných škôl, hlavne z okolia Prešova, ale pricestovali aj žiaci z Prievidze. Cieľom súťaže je podporiť záujem mladých ľudí zo základných škôl o štúdium v oblasti robotiky, IT technológií a rozvíjať kreatívne myslenie.

 • 28. 6. 2017

  Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním štvrtého ročníka zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa zúčastnili celoslovenského testovania KOMPARO. Výstupného testovania na konci prvého stupňa sa zúčastnili všetci žiaci 4.B triedy. Vynikajúcim výsledkom potešili!

 • 26. 6. 2017

       Z poverenia SAZ, atletického klubu SLÁVIA ŠŠ  Trenčín sa na atletickom štadióne Športového gymnázia v meste Trenčín konali M SR ml. žiactva v atletike. Toto podujatie bolo vyvrcholením všetkého snaženia na tréningoch , ktoré pretekári vynaložili, aby čo najlepšie reprezentovali seba, ale aj atletický oddiel alebo klub do ktorého patria. Naša výprava bola šesťčlenná a reprezentovala nielen klub Junior Prešov, ale aj ZŠ Šmeralovu.

 • 23. 6. 2017

  Počas celého roka sa 10 žiakov II. stupňa zapájalo do 10 kôl súťaže MAKS a 8 z nich získalo vecné ceny a  vyslúžilo si tieto tituly:

  Hviezda matematického neba:

  Mochňacký Martin 7.C, Prídavok Adam 6.A,  Kurimaiová Lujza 6.A, Fedorko Martin 8.C

  Maksifrajer:

  Ondáš Martin 6.A

  Maksidiplom:

 • 23. 6. 2017

  V spolupráci Prešovskej univerzity, Olympijského klubu v Prešove a TJ Slávia PU Prešov sa konali atletické preteky v behu pre rôzne vekové kategórie chlapcov a dievčat pod názvom ,,Beh olympijského dňa“. V priestoroch atletického štadióna FŠ PU behali aj naši zverenci zo všetkých športových tried podľa ročníkov od piateho až po deviaty ročník. Behali sa rôzne vzdialenosti a to v kategórii najml. žiactva 300 metrov, mladšie žiactvo v kategórii chlapcov beh na 1000 metrov, kde  zvíťazil Martin Olejár zo 7.B pre dievčatá bol beh na 700 metrov, kde na prvom mieste dobehla Milka Žaludeková a druhá Sofia Brutvanová obidve zo 6.B triedy.

 • 22. 6. 2017

  Vyvrcholením snaženia našich dievčat, ktoré postúpili na majstrovstvách kraja z prvého miesta bolo podujatie M SR družstiev dievčat ZŠ. Naša cesta začala dňa 19.6.2017 o 13.15 hod. mikrobusom do mesta Nové Zámky, kde sme dorazili cca. O 18.15 hod. Ubytovali nás na SOŠ Technickej a hneď na škole sme mali zabezpečenú večeru aj raňajky. Dňa 20.6.2017 sme vyrazili cca. o 8.30 hod. na atletický štadión, kde sa konali samotné M SR.  Počasie nám prialo, ale až nad mieru kedže počas pretekov bolo nesmierne teplé počasie.

 • 22. 6. 2017

  V budove rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v Bratislave sa 10. júna 2017 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien výhercom celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže „Naši národní buditelia José Martí a Ľudovít Štúr“.

  Súťaž organizuje Veľvyslanectvo Kuby v SR v spolupráci so  Spoločnosťou priateľov Kuby na Slovensku a  zapájajú sa do nej školy z rôznych kútov Slovenska. Do súťaže sa už tradične posielajú aj práce žiakov našej školy, kde získavajú popredné umiestnenia.  Veľký úspech zaznamenali aj v tomto 14. ročníku.

 • 16. 6. 2017

    Každoročne v závere školského roku sa stretávajú žiaci a učitelia tried pre mimoriadne nadané deti na „ Malej vedeckej konferencii“ Súčasťou bohatého programu je aj celoslovenské kolo prezentácie ročníkových prác. V troch sekciách prezentovali žiaci a žiačky tried pre nadané deti z celého Slovenska svoje ročníkové práce, ktoré boli vyhodnotené v školských kolách ako tie najlepšie v kategórii I. a II. stupeň.  Markus Michňák IV.C  reprezentoval ZŠ Šmeralovu svojou prácou na tému „Hardware ľudského tela“, Michael Filip Mc Lean VIII.C si pre tento rok zvolil tému tradične blízku IT technológiam s názvom „Google“.  

 • 16. 6. 2017

  V termíne od 8.6. do 9.6.2017 sa uskutočnil školský výlet triedy 7.C pod vedením p. uč. Lucákovej a Vrankovej. Žiaci spolu s p. učiteľkami zavítali do krásneho tatranského kraja blízko Tatranskej Polianky na chatu – Danielov Dom. Príjemný pobyt v prírode umocnil zážitky a stmelil kolektív. Okrem vlastnej prípravy jedál a opekačky sme mali možnosť rozvíjať svoje nadanie v spoločenských a športových aktivitách. V závere výletu sme sa ocitli v Poprade, kde  sme okrem možnosti obedu prebrázdili aj najnovšie nákupné centrum. Ťažko sa nám odchádzalo, no pomyslenie na ďalší školský výlet o rok to pomohlo prekonať.

 • 16. 6. 2017

  Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným pripravila pre nadaných štvrtákov z Prešova netradičné prekvapenie. Po prvý krát sa na „Šmeralke“ uskutočnilo udeľovanie ocenenia sošky Anjela, ktoré si vybojovali štvrtáci v tematických blokoch opakovania učiva 1. st. Všeobecný rozhľad, vedomosti a ich spracovanie i logické myslenie dostali zelenú, no rýchlosť v nachádzaní správnych odpovedí hrala svoju rolu.

 • 16. 6. 2017

  V júni 2014 sa intelektovo nadaní prváci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove venovali príbehu americkej spisovateľky Mary HigginsClark. Príbeh preložený do českého jazyka bol čítaný triednym učiteľom. Dnes sa nadaní štvrtáci po rokoch k príbehu vrátili – čítali ho už však oni. Vzrušujúci historický príbeh „Tajemná loď“ sa odohráva na rozprávkovo krásnom pobreží  štátu Massachusetts.

 • 16. 6. 2017

  Dňa 16.05.2017 sa pri príležitosti oslavy „Dňa matiek“ pripravilo krásne popoludnie pre naše mamičky a babičky. Ako vďaku za ich lásku, ochotu a trpezlivosť sme im pripravili spolu s deťmi aj s p. vychovávateľkami a p. učiteľkami krásny program do ktorého boli zapojené všetky deti, ktoré navštevujú ŠKD.

  Vych. p. Grigerová a p. Ivanecká

 • 12. 6. 2017

        Do rozprávky sme vstúpili s našimi žiakmi 9. júna 2017.  Podujatie bolo určené pre žiakov základných škôl a preto ani deti našej školy z 2.A, 2.E, 2.F a 4.A si to nenechali ujsť.
        Išlo o rozprávkovú prehliadku hradu a skanzenu v Starej Ľubovni. V skanzene deti pomáhali Popolvárovi, lenivému peciválovi získať za ženu princeznú a s ňou aj polovicu kráľovstva.

 • 12. 6. 2017

  Predstavivosť v priestore, zručnosť pri náčrtoch geometrických tvarov a telies, či rysovanie s presnosťou patria medzi základ vyučovania geometrie nadaných žiakov z Prešova. Medzi priority patrí priestorová predstavivosť a jej rozvíjanie. Tá má význam pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa, zapamätávaní a učení. Nadaní štvrtáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove si hodinu geometrie spestrili hrou so starodávnym hlavolamom – tangramom.

 • 8. 6. 2017

  Dňa 29.05.2017 sa poobede v ŠKDuskutočnilo divadelné predstavenie pre deti pod názvom Psíčkovo. Zahrali nám ho profesionálni herci, ktorí pôsobia v DJZ v Prešove. Ich predstavenie bolo veľmi pekné, zábavné, ale aj poučné. Divadielko sa páčilo nielen deťom, ale aj dospelým.

  p. vych. Grigerová

 • 8. 6. 2017

  "V zdravom tele, zdravý duch." Tento týždeň žiaci 5. ročníkov absolvovali zaujímavú geografickú exkurziu. Cestovali až za ďalekú Sninu, do malebnej dedinky Osadné, odkiaľ sa peši dostali do bukového pralesa. Počas túry mali možnosť dozvedieť sa rôzne zaujímavosti z informačných tabúľ, ale aj od okoloidúcich poľovníkov. Túra bola síce stredne náročná, ale naši žiaci boli zdatní a disciplinovaní, a preto ju zvládli na výbornú, o čom svedčia aj ich rekcie: Janka B.:"Bolo to super, príroda, tabuľky, ale aj zaujímavosti, ktoré nám povedal poľovník".

 • 6. 6. 2017

  Viete si predstaviť svet bez farieb? Iste by to bola nuda. Záhady zábavnej optiky, biele svetlo, množstvo úžasných farieb, ich kombinácie a delenie, to všetko zaujalo intelektovo nadaných štvrtákov z Prešova natoľko, že sa rozhodli venovať tejto téme podrobnejšie.

  Vnem vyvolaný vstupom viditeľného svetla určitej vlnovej dĺžky do oka nazývame farbou.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Pondelok 24. 7. 2017

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530

Odkazy