Navigácia

Prezentačné video

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • Zimné prelúdium ❄️❄️❄️

  V 6.C a 6.D nás inšpirovalo vrátiť sa v čase zimných mesiacov, aj keď už jar klope na dvere.

  Klobúk dole pred žiakmi, ako to opäť na výtvarnej výchove zvládli.

  Adriána Lešigová

  Foto

 • Ypsilon nás baví

  Po minuloročnej dobrej skúsenosti so súťažou zo slovenského jazyka Ypsilon sa aj tento školský rok žiaci 2. stupňa zapojili a snažili sa získať zaujímavé ceny. Zapojilo sa 32 žiakov zo 7 tried. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci: Hana Rodáková (5. A), Paulína Gogová (9. C) a s rovnakým počtom bodov Aneta Stankovičová (6. C) a Jakub Opalák (5. A). Priemerná úspešnosť našich žiakov bola 81 %, k čomu im srdečne gratulujeme! Veríme, že sa budeme zapájať stále vo väčšom počte, aby sme ukázali, že podtitul tejto súťaže Slovina je hra naozaj platí.

 • OK 3x3 basketbal

  Na deň 14.3.2023 pripadlo na našej škole organizovať OK v netradičnom prevedení basketbalu konkrétne 3x3 street basketbal. Tohto turnaja sa zúčastnili ZŠ Šmeralova, Bajkalská, CZŠ Gojdiča. Hralo sa systémom každý s každým v trvaní 1x10 minút. Našim chlapcom v zložení Šimon Ščislák, Matej Staš, Sebastian Holent všetci z 9.A. a Timotej Gulič z triedy 8.B. sa podarilo jednoznačne vyhrať tento turnaj a zabezpečiť si postup na krajské kolo.

  Ďakujem za predvedený výkon a gratulujem k postupu. .


  Maľcovský

 • Detská atletika

  Naše aktivity sa počas zimnej sezóny presunuli pod strechu telocvične.

  Žiaci z klubu ŠŠK Junior Detskej atletiky sú už myšlienkami v zaujímavejšej jarnej časti sezóny. Trénujú veľmi usilovne a nemôžu sa dočkať ako svoje zručnosti zúročia na jarných súťažiach.

  tréneri Detskej atletiky

  Adriána Lešigová, Mária Sedlaková, Martina Valičková

  Foto

 • Africký workshop

  Žiačky IV. ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove prišli potešiť našich najmenších v školskom klube. V rámci svojho voliteľného predmetu zborový spev pripravili program s názvom Africký workshop, v ktorom ukázali deťom ako sa dá zabaviť a spoznať kultúru inej krajiny a zároveň naučiť sa niečo nové.

  Spolupráca s inými inštitúciami obohacuje a dáva našim deťom školského klubu nové a poučné zážitky, ktoré si uchovajú vo svojich spomienkach.

  Kolektív ŠKD

  Foto

 • O Z N A M

  V súlade s § 150, odst.(5 ) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujem žiakom VII. a VIII. ročníka, ZŠ Šmeralova na deň

  22.3.2023 (streda)

  riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  Testovanie T 9

  V tento deň budú žiaci VII. a VIII. ročníka vyhlásení aj z obeda v ŠJ. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 23.3.2023

  Ľubomír Bodnár

  riaditeľ školy

 • Anglická kniha od žiačky 7. ročníka

  Marec – mesiac knihy. V tomto mesiaci učitelia pre žiakov pripravujú množstvo aktivít alebo projektov, aby v nich vzbudili záujem o literatúru a motivovali ich k čítaniu.

  My sa na hodinách anglického jazyka zaoberáme nielen čítaním, ale aj písaním. A tu ma zaujala práca jednej siedmačky Mary, ktorá príbeh, vlastnú tvorbu posunula na vyšší level a vytvorila kratšiu knihu.

  No veď posúďte sami, ako zaujímavo prepája myšlienky a ponára sa do vnímania známeho príbehu „popolušky“ jej nevlastná sestra.

 • Okienko do Techniky 5.A, 5.D a 5.E

  „Prečo chodíme do školy?“ „Prečo sa učíme a vzdelávame?“ Nejeden žiak si položil tieto otázky...hľadajúc výhovorky, prečo niečo musím a podobne. Odpoveď je jasná, aby sme boli „gramotní“, naučili sa písať, čítať a získali potrebné vedomosti a zručnosti pre zmysluplný život.

  V rámci školského vzdelávania sa objavil nový znak gramotnosti – Technická gramotnosť, je to primeraná úroveň vedomosti o technike, riešiť základné technické problémy a opísať alebo znázorniť riešenie. A to je dôvod, prečo na hodinách TECHNIKY v 5. ročníku skúšame, rozvíjame a spoločne objavujeme 😊.

 • Halové majstrovstvá Slovenskej republiky, 5.3.2023, Bratislava, Hala Elán

  rcholom halovej sezóny starších žiakov a starších žiačok sú jednoznačne halové majstrovstvá republiky, ktoré sa konali 5.3.2023 v Bratislave. V hale Elán od rána pretekali najlepší atléti Slovenska v technických a bežeckých disciplínach vo vekovej kategórii starších žiakov. Česť súťažiť na tomto preteku mali aj naši žiaci, z ktorých väčšina len nedávno úspešne ukončila LVK spolu so svojími rovesníkmi a už dnes pretekali v atletických disciplínach medzi najlepšími.

  V disciplíne 150 m štartovali v kategórii žiačok Alexandra Sofia Herdický, a v kategórii starších žiakov Pavol Frištyk. 3 km zabehol Adam Čopák. Aj dievčatá mali zastúpenie vo vytrvalostnej disciplíne, Eva Havírová zabehla 2000 m za 7:42.18, zlepšila si osobný rekord a obsadila krásnu 6. priečku. Na 300 m si urobil osobák 41.34 aj Pavol Frištyk a bodoval na siedmom mieste. Najtesnejšie ušla medaila z majstrovstiev Slovenska Laure Bučkovej, v disciplíne 800 m jej chýbali menej ako 2 sekundy k zisku bronzu. Obsadila teda úžasné celkové štvrté miesto, a taktiež si vylepšila svoje doterajšie osobné maximum na 2:34.63.

 • Lyžiarsky výcvikový kurz 2023

  Tradičným termínom konania LVK pre ZŠ Šmeralovu ( lyžiarsky výcvikový kurz) je týždeň pred jarnými prázdninami. Ani tento rok tomu nebolo inak. Naši ôsmaci sa tohto LVK zúčastnili v počte 69 žiakov, kde bolo potrebné zabezpečiť sedem inštruktorov. Medzi žiakmi sme mali aj jedného žiaka so ŠVVP, ktorý potreboval aj asistenta. Využili sme službu aj externého inštruktora PaedDr. Igora Ďurecha, ktorý spolu s asistentom pánom Kormaníkom mali na starosti tretie družstvo. Celkovo sme vytvorili šesť lyžiarskych družstiev, ktoré mali na starosti inštruktori. Do každého družstva sme vybrali žiakov podľa ich lyžiarskych schopností. Tieto sa otestovali hneď v prvý deň, v stredisku Skicentrum Ždiar Strednica. V každom z družstiev bolo dvanásť lyžiarov. Prvé družstvo mal na starosti vedúci LVK pán učiteľ Maľcovský, druhé družstvo bolo pod vedením pána učiteľa Vadaša, štvrté družstvo bolo pod dohľadom pani učiteľky Bryndzovej, piatemu družstvu velila pani učiteľka Lešigová a posledné šieste družstvo bolo pod taktovkou pani učiteľky Sedlákovej.

 • Emócie v 4.C

  Posledný deň pred prázdninami sa žiaci 4.C zamerali na emócie – tie v triede, ako aj pomimo školu. Dávali sme si otázky: za čo sme vďační, aké dobré rozhodnutia sme spravili, pomenovať svoje silné stránky, ktoré nám pomáhajú, aké vtipné situácie sa stali v našej triede, koho v triede by sme chceli viac spoznať, kto nám bol nápomocný z triedy, na čo sa tešíme tento rok, ako by sa dala opísať naša trieda, čiže jej žiaci, vymýšľali sme novú triednu tradíciu (niektoré sa asi ujmú) a taktiež sme zanechávali odkaz na bilboard pre milión ľudí. Veríme, že nám táto aktivita pomôže ešte viac vylepšiť naše vzťahy v triede.

 • „ Pod hviezdnou oblohou“

  Zaujímavé rozprávanie o tajomstvách vesmíru, návšteva planét, výlet slnečnou sústavou, vesmírne otázniky...Toto všetko čakalo štvrtákov počas atraktívneho programu . Navštívili totiž Hvezdáreň a planetárium v Prešove.

  P.uč. Dobrovolská a žiaci 4.A

  Foto

 • Bájky o Levovi

  Deti z 2.B. 2.C. 2.E a 3.A sa v druhý slnečný marcový deň presunuli na vyučovanie do divadla Viola. Pozreli a vypočuli si hudobne a výtvarne pestrý príbeh Bájky o Levovi. Dozvedeli sa, čo sú bájky, kto je Ezop a mnoho ďalších zaujímavostí o spravodlivosti, dobrote a zlobe, ale aj o malých či veľkých skutkoch. A ako to už - ako priaznivci Violy vieme, hudobná rozprávka nenechala detských divákov len tak sedieť. Deti sa na chvíľu stali hercami a postavami príbehu. Sme radi, že v Prešove máme miesta, kde sa môžeme aj takto zážitkovo učiť a umelecky rozvíjať.

 • POZDRAV

  ,,Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky...“

  Veríme, že aj takýto pozdrav vyčarí na tvárach žien v zariadení pre seniorov v Mintake, krásne úsmevy.

  Milý darček si pre žienky pripravili žiaci zo 4.A.

  Foto

 • CESTOVANIE V ČASE

  Posledný februárový deň bol pre žiakov VII.A, VII.C a VII.D triedy obohatený cestovaním do múzea v Budimíre, cestovaním v čase, pretože sme navštívili expozíciu historických hodín.

  Samotný kaštieľ je postavený v klasicisticko-tereziánskom štýle a ponúka prehliadku historických nástenných, rámových i stolných hodín, ale zaujali nás aj jedinečné vreckové hodinky zo 17. a 18. storočia či vežové hodinové stroje. Unikátmi expozície sú najstaršie vreckové hodinky, tzv. norimberské vajce, z roku 1630 alebo legendárne hodiny vyrobené z meissenského porcelánu. V Expozícii historických hodín sme sa dozvedeli nielen informácie o vystavených exponátoch,
  o histórii merania času, ale i zaujímavosti o minulosti a prítomnosti kaštieľa.

 • Duálne vzdelávanie – online exkurzia

  Čo je to duálne vzdelávanie? Ako prebieha? Čím je výnimočné?

  Na takéto a podobné otázky dostali odpoveď naši deviataci počas online exkurzie, ktorá prebehla dňa 28.2.2023 prostredníctvom aplikácie MS Teams. Žiaci sa dozvedeli aké sú výhody duálneho vzdelávania a praktického vyučovania počas strednej školy. Išlo o jedinečné podujatie, na ktorom sa prezentovali zamestnávatelia spolu s absolventmi daných odborov. Podelili sa tak o svoje skúsenosti a postrehy. Porozprávali žiakom čo je na štúdiu obchodu najkrajšie, čo je na tom najlákavejšie a aké sú hlavné výhody. Naši žiaci sa do diskusie zapojili aj otázkami. Exkurzie sa zúčastnili aj p. učiteľky PaedDr. Janka Beľušková a Mgr. Juliana Homolová.

 • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 15.2.2023 sa uskutočnilo krajské kolo nemeckej olympiády. Našu školu reprezentovala v kategórii 1A Tereza Saoirse Kubačková zo 6.C, ktorá sa umiestnila na veľmi peknom 7. mieste. Ďakujeme a blahoželáme 😊

  Vyučujúca nemeckého jazyka Silvia Revická

 • Všetkovedko

  V rámci celoslovenskej súťaže Všetkovedko boli ocenení žiaci 1. stupňa. Medzi najúspešnejších druhákov patrili Radovan Smerek, Liliana Kovácsová, Johanka Lenárthová, Hanka Joščáková, medzi najúspešnejších tretiakov patril Boris Baran a štvrtákov Michal Vincent Otčenáš, Bruno Kovács a Adam Gonda. Medzi tých s veľkým diplomom patrili aj ďalší 15. Ostaní mali tiež pekné výsledky a dostali malý diplom. Avšak všetci dostali krásne ceny. Blahoželáme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže.

  Mgr. Juliána Sedláková

 • Vybíjaná 3. a 4. ročník

  Tretiaci a štvrtáci si zasúťažili vo vybíjanej. Snahou každej triedy bolo vyradiť súpera z hry zásahom letiacej – hodenej lopty alebo triafaním do súpera. Súperi svoju šikovnosť preukázali bránením sa, uhýbaním, odbehnutím zo svojej pozície na ihrisku, prípadne chytením letiacej strely.

  Držali sme sa hesla " v zdravom tele zdravý duch". Otestovali sme si svoju pohybovú zdatnosť a trénovali športové správanie.

  Gratulujeme všetkým, ktorí prekonali sami seba.

  Foto

 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo       28.02.2023

  Utorkové poludnie na Šmeralke sa nieslo v znamení prednesu poézie a prózy. Všetci recitátori sa na súťaž zodpovedne pripravili, porota však musela vybrať tých najlepších a rozhodla nasledovne:

  1. kategória – prednes poézie:

  1.miesto – Nataša Malinovská

  2.miesto – Šimon Marušák

  3.miesto – Olívia Eliašová

  I. kategória – prednes prózy:

  1.miesto – Peter Pavlinský

  2.miesto – Barbora Šuťaková

  3.miesto – Naira Malinovská

  Veľké uznanie patrí všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili, pripravili si báseň alebo príbeh a nebáli sa vystúpiť pred publikom i porotou.

 • Krajské kolo technickej olympiády

  Dňa 7.2.2023 sa konalo krajské kolo technickej olympiády. Našu školu reprezentoval Marco Alex Kleban. Umiestnil sa na 2. mieste. Blahoželáme a ďakujeme.

  V. Mašlej

 • Asia food

  Medzi najzaujímavejšie geografické učivo rozhodne patrí učivo o Ázii. Rozsiahlosť a pestrosť sú slová charakteristické pre Áziu. Žiaci 6. A triedy sa okrem základných geografickych faktov zamerali aj na zaujímavosti tohto regiónu. Najviac ich zaujali typické ázijské jedlá. Máloktorý kontinent je tak bohatý a rozmanitý na jedlo ako práve Ázia. Kamkoľvek sa tu vyberiete, očarí vás miestna gastronómia plná farieb, chutí a často aj zážitkov. Vplyv na prípravu pokrmov majú tradície, regionálne zvyky alebo tiež dostupnosť daných surovín. Dnes mnoho pokrmov preniklo aj do nášho jedálnička. Pri predstave ázijských pokrmov si väčšina ľudí vybaví rezance, ryžu a sushi. Táto oblasť však ponúka oveľa viac kulinárskych zážitkov a prekvapení. Šiestaci sa na hodine geografie podelili o svoje obľúbené ázijské jedlá, koreniny, ovocie a urobili malú ochutnávku aj pre spolužiakov, ktorí si na nich s radosťou pochutnali.

 • Okresné kolo biologickej olympiády, kategória C-TP

  Na Valentína sa naši žiaci zúčastnili okresného kola biologickej olympiády.

  Branislav Ponik obsadil 6.miesto a Slavomír Kormaník 11.miesto.

  Srdečne blahoželáme!!!

  M. Bryndzová

  Foto

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Fotogaléria

Utorok 21. 3. 2023

Mapa

Národný projekt POP II

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530