Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 •      Organizátor centrum voľného času a odborná komisia školských športových súťaží v Starej Ľubovni ako už tradične pripravili fantastickú atletickú súťaž v cezpoľnom behu .  Trať bola v okolí Stredovekého vojenského tábora pod Ľubovnianskym hradom a pre kategóriu starších chlapcov merala 3000 metrov. Počasie počas celého preteku vyšlo na jedničku a súťažiacim svietilo celý čas slnko. Na štart sa postavil ako víťaz okresného kola aj náš pretekár Adam Chovanec z 9. B triedy, ktorý v silnej konkurencii obsadil celkové 6. miesto. Za podaný výkon chcem poďakovať a popriať čo najviac športových úspechov.

 • Sobotné dopludnie (28.10.2017) plné pohybu a zábavy môžu zažiť žiaci I. stupňa narodení po 1.9.2006. V tento deň sa v športovej hale ZŠ Sibírska uskutoční súťaž osem členných družstiev "BAVME DETI ŠPORTOM". Na toto podujatie môžu rodičia prihlásiť svoje deti (do 25.10.2017) u Natálii Májikovej - vedúcej krúžku POHYBOVÁ PRÍPRAVA - všeobecná (nana.majkova@gmail.com), alebo v kacncelárii školy (spravca@zssmeralpo.edu.sk)

  Podrobné propozície v prílohe Bavme_deti_sportom.docx.

  Poznámka: Zraz účastníkov je na mieste podujatia, nezabudnúť preukaz poistenca.

 • 11. 10. 2017

  Dňa 26.09.2017 sa v ŠKD uskutočnila akcia „Maľovaný chodník“. Vychovávateľky z jednotlivých oddelení zabezpečili farebné kriedy pre svoje deti, ktoré na chodník pred školou maľovali obrázky podľa vlastného výberu. Za svoje výkony boli odmenené vo svojich oddeleniach. Akcia priniesla pre deti radosť a potešenie.

  Z. Hudecová

  Foto

 •   Za aktívnu účasť na napĺňaní zásad Rešpektu a Tolerancie v rámci projektu Erasmus+ si prevzali žiačky ZŠ Šmeralova certifikáty - Youth pasy. Veríme, že tento certifikát im bude nápomocný nielen pri uplatňovaní princípov rešpektu a tolerancie, ale aj vďaka získanému certifikátu sa našim žiakom otvoria možnosti účasti na iných medzinárodných projektoch a podujatiach.

  foto

 • 10. 10. 2017

  A že nezbohatnete len o nové informácie a zážitky Vám vedia zaručiť  žiaci 3. a 4. ročníkov na Šmeralke.

  Tí sa záčastnili každoročnej septembrovej exkurzie tentokrát v opálových baniach Libanka v pohorí Slánskych vrchov a dozvedeli sa všetko o polohe baní, histórii, faune, flóre, využití opálu aj o súčasných projektoch banského spolku.

  Ohmatali steny štôlne, cítili chlad podzemia, "ochutnali čokoládovú stenu" a pred baňou v kope vyvezeného nánosu kameňov našli mliečny a krištáľový opál.

 • 9. 10. 2017

  Vážení  rodičia,

  od 29.9.2017 je možné vyhlásiť obedy aj cez internet viď. stránka školy - www.zssmeralova.sk – školská jedáleň – prihlasovanie a odhlasovanie.

  Nakoľko v novom programe nie je možné prihlásiť  dieťa na obedy pokiaľ nie sú kryté platbou,  prosím posielajte platby podľa info. na stránke školy – školská jedáleň – informácie t.j. okolo 15. dňa mesačne dopredu, aby Vám boli do konca mesiaca pripísané na účet.

  Ďakujem.

  S pozdravom ved. ŠJ

 • 6. 10. 2017

       Z poverenia Krajského športového centra v Prešove a ZŠ Šmeralova sa konali preteky staršieho žiactva v cezpoľnom behu okresné kolo. Trasa viedla okolo rieky Torysa a počasie pretekárom celkom prialo. Na štart sa postavili trojčlenné družstvá dievčat a trojčlenné družstvá chlapcov zo základných škôl v okrese Prešov. Kľúčom k úspechu a zároveň postupu z prvého miesta na krajské majstrovstvá v cezpoľnom behu bolo, aby sa najlepší dvaja  pretekári z trojčlenného družstva čo najlepšie umiestnili v cieli.

 • 4. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • 3. 10. 2017

  26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií.  Jeho cieľmi sú: zlepšiť informovanosť o viacjazyčnosti v Európe, rozvíjať jazykovú a kultúrnu rôznorodosť a podporovať štúdium jazykov v školách a vo voľnom čase. 

  V tento deň sa na našej škole žiaci 2. stupňa zapojili do nasledovných aktivít:

  • žiaci 5.A,D navštívili Bristish council – dozvedeli sa, čo je
 • 3. 10. 2017

  Bolo to v piatok 29.9.2017 na festivale vedy a techniky v priestoroch obchodného centra Atrium Optima. Prezentovali sa regionálne univerzity - Technická univerzita
  v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Prešovská  univerzita v Prešove a výskumný ústav Slovenskej akadémie vied. 66 vedeckých stánkov ponúkalo atraktívne zážitkové prezentácie, ale aj vedomostné súťaže a kvízy.

  Žiaci 2. stupňa si mohli vyskúšať pipetovanie sklenenými a automatickými pipetami
  a vyrobiť farebný obrázok, písmeno či celé slovo. Videli ukážky magnetickej kvapaliny, výrobu nanočastíc zlata, autíčko na vodíkový pohon, výbuch pomocou nanočastíc, zaujímavé elektrické obvody, ale aj experimenty s kvapalným dusíkom. Pod mikroskopom sledovali vzorky laktobacilov,  zisťovali, aký majú tvar, farbu.

 • 2. 10. 2017

  Dňa 27.9. sme na 2. hodine pripravovali vlajky a transparenty, ktoré by najlepšie vystihovali našu triedu pri prezentácii na školskom ihrisku, kde na nás už čakali stanovištia na olympiáde Dňa netradičných športov:

  Každé stanovište sme absolvovali najskôr s celou triedou. Neskôr sme si mohli vybrať, ktoré stanovište si chceme zopakovať ešte raz.

  V závere našej olympiády si každá trieda vytvorila svoj vlastný pokrik, ktorým sme sa predviedli aj pred ostatnými triedami. Každý, kto aktívne absolvoval celý deň, t.j. pripravil zdravé raňajky, logo triedy a súťažil vo všetkých športových disciplínach a prezentoval aj triedny pokrik si na záver dňa odniesol zaslúženú odmenu.

 • 2. 10. 2017

  Dňa 27.9. 2017 sa uskutočnilo niekoľko akcií, ktoré sa prelínali počas prvých štyroch vyučovacích hodín v triedach pre TNT žiakov.

  Na 1. hodine žiaci vlastnoručne pripravovali Zdravé raňajky. Páčilo sa im hlavne to, že si ich pripravoval každý sám. Použili pri tom svoju kreativitu. Takéto raňajky aj chutili oveľa lepšie, ako tie, ktoré už dostanú priamo na svoj tanier bez toho, aby sa mohli podieľať na ich príprave. Žiaci by si takúto akciu radi zopakovali častejšie.

  Mgr. S Gáliková

  Foto

 • 2. 10. 2017

  Členom turistického krúžku sa len potvrdilo, že pešia turistika, pohyb, dobrodružstvo, príroda a nosenie ruksaku na chrbte je ten z najlepších spôsobov ako stráviť aktíve prvú októbrovú nedeľu. Dňa 1.10.2017 sa žiaci pod vedením p.uč. Žarnayovej a p.uč. Kovalčíkovej zúčastnili turistickej vychádzky na Šarišský hrad. Počas celého dňa bolo nádherné počasie. Ešte pred výstupom si mali deti možnosť vypočuť zaujímavé informácie o vzniku hradu a jeho histórii. Pred naberaním nových síl pri "hradnej opekačke" si niektorí "mladí hubári" pochvaľovali pekné kúsky húb, ktoré mali možnosť cestou nazbierať.

 • 2. 10. 2017

  V rámci Európskeho týždňa športu sa uskutočnilo v hádzanárskej hale podujatie Dotkni sa hviezd. Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci 3.B, 3.C, 4.B a 4.E. Podujatie organizoval Slovenský olympijský výbor za účasti prezidenta SOV Antona Siekela a žiaci videli audiovizuálne výchovno-vzdelávacie predstavenie, pričom sa oboznámili s olympijskou symbolikou, hodnotami a myšlienkami olympizmu, ale najmä zažili stretnutie so slovenskými účastníkmi, resp. medailistami zimných a letných olympijských hier.

 • 2. 10. 2017

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý pripadá na 26. september vyplnili dve vyučovacie hodiny žiakov 4. C triedy aktivity súvisiace s týmto sviatkom. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti Európy. Bol vyhlásený Radou Európy a po prvýkrát sa slávil v roku 2001, ktorý bol označený ako Európsky rok jazykov a odvtedy si ho pripomínajú všetci obyvatelia Európy. Dôvodom vzniku takéhoto sviatku je zvýšiť povedomie o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť a podporiť rôzne vekové skupiny ľudí v štúdiu cudzieho jazyka, pretože to u nich zvyšuje šancu na lepšie zamestnanie.

 • 2. 10. 2017

  Dňa 26.9.2017  žiaci 5.A a 5.D navštívili British council v Prešove. Oboznámili sa s históriou, vznikom a významom cudzojazyčnej knižnice. Okrem zaujímavého výkladu mali možnosť nahliadnuť do kníh a v prípade vylosovania zaujímavého slovíčka rozšíriť si slovnú zásobu.

  Mgr. Z. Kmecová

  Foto

 • Pozor zmena: Za účelom zlepšenia spolupráce medzi stravníkom a ŠJ sme zakúpili nový program ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ONLINE, ktorý môžete využívať už od 28.9. 2017. Program slúži na odhlasovanie stravníka zo stravy, na sledovanie výšky finančného konta, na kontrolu odberu stravy a iných skutočností. Bližšie informácie nájdete v záložke ,,Školská jedáleň“.

 • 24. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Úspechy žiakov

 • 21. 9. 2017

  Dňa 14.9.2017 sa žiaci  2.A, 2.B a  2.D zúčastnili podujatia na Ľubovnianskom hrade, ktoré bolo určené pre žiakov základných škôl, išlo o zážitkové vzdelávanie a predstavenie muzeálnej práce “zvnútra”, na podklade príbehu zbierkového predmetu od jeho objavenia skrz dokumentáciu, reštaurovanie až po vytvorenie novej expozície na hrade Ľubovňa.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Piatok 20. 10. 2017

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530

Odkazy