Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • Dňa 21.03.2018 sa uskutoční Testovanie 9.

  Príchod žiakov do školy najneskôr o 7.45 hod. Po ukončení testovania už vyučovanie nepokračuje, žiaci odchádzajú na obed a domov.

  Bližšie informácie – www. nucem.sk, alebo na stránke školy.

 • 18. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul Testovanie 9

 • Vrcholom zimnej prípravy našich zverencov zo ŠŠK Junior Prešov boli M SR vo viacbojoch pre staršie a mladšie žiactvo. Súťažilo sa v priebehu dvoch dní a to 10.3.2018 pretekali v 5-boji staršie dievčatá a v nedeľu 11.3.2018 5-boj čakal na mladšie žiactvo. Najlepším umiestnením z nášho výberu bolo nádherné štvrté miesto žiaka Kristiána Kaľuhu z 6.B triedy ostatné výsledky si môžete pozrieť na internetovej stránke www.atletika.sk.

  Mgr. Maľcovský

  Foto

 • Jednou z akcii počas mesiaca kníh je pre tretiakov z TND aj návšteva knižnice Slniečko. V ňom nás najprv srdečne privítala pani knihovníčka a usadila v časti určenej detským čitateľom. Po úvodnom rozhovore nám predstavila super knižku Žabiak a cudzinec od holandského spisovateľa a ilustrátora Maxa Velthuijsa. Vďaka tejto knižke sme sa preniesli do zvieracej dedinky, do ktorej sa prisťahoval cudzinec - potkan. Dozvedeli sme sa, že obyvateľom dedinky sa to nepáčilo, ohovárali ho, že je špinavý, zlý, bezočivý, ba aj kradne. Len žabiak si to nemyslel a skamarátil sa s ním. Neskôr aj ostatní prišli na to, že potkan je milý, čistotný a ochotný vždy pomôcť. Deti si z príbehu odniesli krásne ponaučenie a zároveň si požičali ďalšie knižky, ktoré sa im zapáčili z ponuky. V škole sme si ešte spravili krásne plagáty o tejto knihe.

 • Vážení rodičia, blíži sa obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2017 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane pre jedného z prijímateľov na našej škole:

  Potvrdenie-2018-DP-2017-editovatelne(1).pdf

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-Skolsky_sportovy_klub_JUNIOR_Presov.pdf

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-RR_klasicke_triedy.pdf

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-RR_Triedy_pre_nadane_deti.pdf

  v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu

 • Ani tento rok nebolo krajské kolo v bedmintone žiačok ZŠ problémom pre naše bedmintonové stálice. Júlia Chmurovičová IX.C a Ester Stašková VII.C si najprv ľahko poradili s rovesníčkami zo ZŠ Kurima a ZŠ Levoča. Potom vo finálových súbojoch zdolali dievčatá zo ZŠ Spišská Belá a ZŠ 17. novembra v Sabinove. Obsadili 1. miesto a už teraz sa tešia na zápasy Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutočnia 10. a 11. apríla 2018 v Liprtovskom Mikuláši. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov v športovom aj osobnom živote.

 • Aj v tomto školskom roku 2017/2018 naša škola organizovala pre žiakov ôsmych ročníkov základný lyžiarsky výcvik. Kurz prebiehal v dňoch od 19.2. – 23.2.2018 v obci Dedinky konkrétne v Penzióne Erika. LVVK úspešne absolvovalo 31 žiakov, ktorí boli rozdelení do štyroch družstiev podľa ich lyžiarskych zručností. Výcvik bol rozdelení každý deň do dvoch celkov a to prvý od 09:00 hod. do 12:00 hod a poobede od 14:00 hod. do 16:00 hod. V priebehu ranného výcviku nám bola podávaná desiata priamo na svahu a poobedňajší výcvik nebol výnimkou a tu opäť na svahu bol podávaný olovrant, ktorý nám donášal personál penziónu.

 • Dňa 6.3.2018 sa uskutočnila celkom vydarená vec .... „Veľký súboj“ v minihádzanej https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ffc/1/16/1f44d.png
  ZŠ Šmeralova vs. ZŠ Mirka Nešpora.
  Ďakujeme https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f57/1/16/1f609.pnghttps://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ffc/1/16/1f44d.png

  D. Olejár

  Foto

 • 8. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • Akcia školského klubu pod názvom „Využitie odpadového materiálu „ bola zameraná na tvorivé činnosti detí, ktorej cieľom bolo využiť odpadový materiál na výrobu rôznych dekoratívnych predmetov a praktických výrobkov, ktoré môžu ešte poslúžiť a skrášliť naše okolie. Okrem tvorivej činnosti sa deti oboznámili s pojmom recyklácia odpadu a jej prínos na naše životné prostredie. Pri práci s deťmi sme využili aktivizujúce metódy na rozvoj tvorivosti pri ktorých boli deti aj odmenené a povzbudené do ďalšej tvorivej práce.

 • Súťaž vyhlasuje celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným prostredníctvom projektu Nadané dieťa a koná sa pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej. Talent základných škôl regiónu Šariš je súťaž, ktorá si každoročne kladie za cieľ nájsť talentovaných a nadaných žiakov základných škôl.

  Do súťaže, ktorá je zameraná na logiku, matematiku a verbálne myslenie sa zapojilo na našej škole 86 žiakov 6. – 9. ročníka. Školské kolo sa realizovalo na hodinách matematiky 14. Februára 2018. Žiaci riešili 10 úloh počas 45 minút. Za každý správny a úplný výsledok boli hodnotení 1bodom/2bodmi/3bodmi. Maximálny počet bodov, ktorý mohli získať, bol 16 bodov (4 úlohy za 2 body, 1 úloha 3 body). Úspešným riešiteľom školského kola sa stal súťažiaci, ak získal aspoň 5 bodov. Úspešných bolo 79,06 % žiakov.

 • Súťaž je určená pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ. Jej poslaním je vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o matematiku a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za nich uznanie.

  Dňa 20.2.2018 sa uskutočnilo na pôde školy SPŠE v PO finálové kolo tejto súťaže, ktorému predchádzali 2 domáce kolá. Do domácich kôl sa zaregistrovalo 47 štvorčlenných družstiev z rôznych základných škôl. Z toho 31 družstiev sa aj aktívne zapojilo. Domáce kolá pozostávali z 12 úloh. Z našej školy súťažilo 8 družstiev. Do finálového kola postúpilo z celkového počtu 5 najúspešnejších družstiev, z toho 2 boli z našej školy.

 • Dňa 8.2. 2018 sa uskutočnilo na I. stupni školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Porota hodnotila vhodnosť, náročnosť i originalitu ukážok vzhľadom na vek recitátora, hlasovú a rečovú techniku, prácu s výrazovými prostriedkami, ale aj kontakt s publikom, presvedčivosť a pôsobenie na poslucháčov. Na základe sledovaných kritérií porota za poéziu vybrala na postup do okresného kola žiaka z 3.C Dominika Merčiaka. V próze získala 1. miesto a možnosť ďalšieho postupu Ema Štefaňáková. V poézii osadili 2. miesto Alexander Mačák a 3. miesto patrilo Liliane Javorskej. V próze uspela na 2. mieste Bianka Vaľková a na 3. skončila Nelli Benkvá. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu v okresnom kole.

 • Vyvrcholením zimnej prípravy atlétov nášho ŠŠK Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova ako už tradične sú halové M SR v Bratislave v hale Elán. Aj tento rok 2018 sa naši zverenci pripravili na toto športové podujatie a chceli ukázať celému Slovensku , že aj v Prešove sú nádeje atletiky. Naša cesta za úspechmi začala na Hlavnej železničnej stanici 23.2.2018 v čase o 15:20 hod. keď sme nastupovali do vlaku, ktorý mal namierené do Bratislavy. Do miesta preteku sme pricestovali v nočných hodinách asi okolo 22:00 hod. a šli sme sa ubytovať do hotela Plus, kde sme prišli okolo 22:45 hod. Ráno v deň preteku 24.2.2018 sme okolo 8:45 hod. boli už v športovej hale Elán a čakali sme na začiatok samotných pretekov.

 • Dňa 7.2.2018 prebehlo na našej škole školské kolo Logickej olympiády kategória B.

  Cieľom súťaže je preveriť logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie žiakov základných škôl/8-ročných gymnázií do 15 rokov. Súťaž je určená skupine žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

  Zúčastnilo sa jej 58 žiakov z tried pre nadané deti z ročníkov 5 – 9. Test pozostáva zo 14 úloh. Tie sú hodnotené 1 bodom. V školských kolách sa test píše 40 min. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorý dosiahne min. 9 bodov.

 • Nadaní žiaci štvrtého ročníka zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa pustili do netradičnej prezentácie obľúbených kníh. Tie predstavili na hodinách anglického jazyka, ako inak – po anglicky.

  Každá kniha má svoje čaro. Písmenká každej z nich dokážu priniesť potešenie, zodpovedajú na rôzne otázky, či umožnia snívať. Štvrtáci radi čítajú knihy, čo dokázali počas vyučovania angličtiny. Zaujímavé projekty predstavili rôzne druhy knižnej literatúry, postavy jednotlivých príbehov a v neposlednom rade aj záujem žiakov.

 • V piatok, 9.2.2018, sa naši žiaci zúčastnili prvého ročníka jazykovo-vedomostnej súťaže JASPO 2018, ktorú organizovala ZŠ Kúpeľná pod záštitou primátorky mesta Prešov. Žiaci pripravili nápadité a vtipné prezentácie o hlavných mestách Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie. Po absolvovaní vedomostného kvízu a započítaní bodov za prezentácie získali dve druhé a jedno prvé miesto.

  Anglický tím: Martin Mochňacký, Dominika Volontierová, Michael Filip McLean - 2. miesto

  Nemecký tím: Lujza Lukáčová, Nina Macejová, Simona Kušnírova - 2. miesto

 • Čo keby sme sa na chvíľu vrátili do minulosti? Zastavili by sme čas? Prežili by sme udalosti, ktoré si pamätajú naše babky, dedkovia? Vedcovia pátrali, skúmali, aby sme my teraz vedeli, čo sa vlastne stalo. Ako to všetko bolo. Nemusíme sa hrabať v stovke kníh, teraz je to vďaka nám jednoduchšie. Žiaci tejto školy tieto informácie preniesli do formy niekoľkých plagátov. Farebných a plných vedomostí. Taká je výzdoba prvého poschodia. Tak čo? Zastavíte čas? Odvážite sa nahliadnuť do minulosti?

  Júlia Chmurovičová, IX.C

 • Nadaní štvrtáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove vstúpili do poznávania dejín vynálezov prostredníctvom série animovaných filmov. Prvým zaujímavým vynálezcom bol Thomas Alva Edison.

  Velikánov dejín spoznávajú školáci v Prešove vďaka spolupráci neziskovej, verejno-prospešnej organizácie Štúdio Nádej a celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Vďaka náučným príbehom sa školáci prenesú do obdobia života osobností dejín. Žiaci tak majú možnosť spoznať ich životný príbeh, ale aj uvažovanie, mimoriadne výkony, myšlienky a činy.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Sobota 17. 3. 2018

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530