Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • Svetový deň jazykov

  Dňa 27.9. 2018 sme si my - žiaci tried 4.C, 4.A a 4.D, pripomenuli Svetový deň jazykov. Keďže sa učíme zatiaľ len jeden svetový jazyk - anglický - p. uč. Mgr. S. Gáliková nám na hodine ANJ predstavila jednu z najstarších tradícií, ktorou sa pýši Veľká Británia a tou je pitie čaju. Vyskúšali sme si, ako chutí pravý anglický čaj (samozrejme s mliekom). Keďže my - žiaci 4.C - sme mali trošku viac času, okrem vyskúšania si čaju a keksíkov sme mohli spoznať aj bontón pitia čaju a dozvedieť sa, ako sa má správať správny "gentleman" a správna "lady".

 • Prečo triediť odpad?

  Túto otázku si dali žiaci 3. A na exkurzii 4.10.2018 vo firme Fecupral, ktorá sa zaoberá zberom, triedením, zhodnocovaním, ako aj zneškodňovaním rôznych druhov odpadov. Videli sme množstvo odpadu na jednom mieste, prezreli si triediacu linku na plasty a spaľovňu nebezpečných odpadov s rotačnou pecou. Na záver sme použili odpadový materiál na výrobu pekných zvieratiek.

  A ako znela odpoveď na otázku, prečo triediť odpad? Triediť treba preto, lebo prírodné zdroje nie sú nekonečné. Najlepší odpad je však ten, ktorý vôbec nevznikne, preto by sme sa mali snažiť zamedziť jeho vzniku už pri samotnom zdroji.

 • Exkurzia Solivar

  Žiaci 3.B a 3.D vo štvrtok 4.10. vyrazili na exkurziu za pýchou nášho mesta, kraja a Slovenského technického múzea - Národnú kultúrnu pamiatku Solivar. Prehliadka bola zaujímavá, žiakom sa páčila a zvedavých otázok nebolo konca. Počasie vyšlo a s novými poznatkami a šťastnými úsmevmi sme sa vrátili do školy.

  Radoslav Brecelj

  Foto

 • Európsky týždeň športu

  Hurá, hurá, hurá....týmto športovým pokrikom detí a príhovorom p. riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra Bodnára sme otvorili prvú tohtoročnú akciu ŠKD, ktorá sa niesla pod názvom Európsky týždeň športu.

  Cieľom tejto akcie bolo aktívne si zašportovať, spoločne sa stretnúť a zároveň sa zaregistrovať do tohto európskeho týždňa športu. Bolo pripravených 10 stanovíšť v dvoch telocvičniach. Každé stanovište mal na starosti 1 starší žiak, ktorý deťom vysvetlil, akú úlohu majú. P. vychovávateľky chodili so svojim oddelením a dbali na disciplínu a poriadok. K dobrej nálade nám prispel svojou hudbou p. učiteľ Radoslav Brecelj aj so svojimi pomocníkmi.

 • 3. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • Bardejov – pamiatka UNESCO

  Bardejov – kráľovské mesto zapísané ako pamiatka UNESCO spoznávali žiaci TND 25. 9. Ako prvé sme navštívili historickú expozíciu Šarišského múzea, kde sa mali možnosť vidieť pamiatky zachytávajúce obdobie od prvej písomnej zmienky z roku 1241 po 18. storočie. Jej najvzácnejšími exponátmi je Súsošie Malej Kalvárie od Majstra Pavla z Levoče, Oltár sv. Mikuláša alebo prsteň s briliantmi, ktorý patril Sissi. Pani sprievodkyňa žiakom vysvetlila ako vznikalo mesto, ako sa rozširovalo, aké remeslá boli v meste a aký bol život v priebehu storočí.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ

  Medzi prvé športové akcie , ktoré začínajú ďalšiu plejádu súťaží v školskom roku 2018/2019 pod záštitou Okresného úradu, Krajského športového centra a ZŠ Šmeralova v Prešove patrí aj cezpoľný beh. Jedná sa o beh troj- členných družstiev chlapcov a dievčat z každej ZŠ v okrese Prešov, ktorí medzi sebou súťažia o čo najlepšie umiestnenie. Bodovanie je na základe umiestnenia dvoch najlepších z kategórie chlapcov a dievčat. Samotnému preteku neprialo počasie a bolo dosť chladno. Napriek týmto skutočnostiam sa pretekári popasovali s traťou a počasím ako najlepšie vedeli. Umiestnenie v kategórii dievčat na prvom mieste Elba na druhom ZŠ Šmeralova a na treťom ZŠ Važecká. Medzi chlapcami na prvom mieste ZŠ Veľký Šariš na druhom mieste ZŠ Šmeralova a tretí ZŠ Mirka Nešpora. Blahoželám víťazom a všetkým, ktorí sa umiestnili na stupni pre víťazov. Víťazi boli odmenení pohárom.

 • Piknikové čítanie

  „ Povedz mi, čo čítaš ?“ „ Nič.“ „ Aké knihy máš rád ?“ „Žiadne.“ Najčastejšie odpovede na otázku o čítaní. „Čo je piknik, vieš ?“ „Relax .“ Aj pri knihe sa dá relaxovať. A tak žiaci 8.B 28.9.2018 sa zapojili do Piknikového čítania v rámci 13. ročníka knižničného festivalu „Prešov číta rád .“ Doniesli si knihy, ktoré začali čítať, porozprávali o nich a takto netradične – „relaxom „- strávili hodinu slovenského jazyka. Na deke, s piknikovým košom, čajom, makovníkmi. Kto by nečítal rád !

 • Prešov číta rád

  Dňa 27.9.2018 sa žiaci 8.C a 9.C zúčastnili na akcii „Prešov číta rád“ v knižnici Pavla Országha Hviezdoslava. Zoznámili sa tu s p. Martinom Hakom, jedným z mála profesionálnych rozprávačov príbehov. Tomuto povolaniu sa venuje už 18 rokov. Študoval na strednej priemyselnej škole, kde sa stal strojárom. Potom sa však zameral na umenie a šiel študovať na divadelnú školu do Brna. Tu objavil svoj talent rozprávača a odvtedy sa tomu naplno venuje. Inšpiruje sa najmä zážitkami jeho babky, ktoré ona sama rozprávala jemu aj jeho bratovi. Ako sa jej podarilo prekonať samu seba v prospech rodičov jej priateľa, ako to vyzeralo počas 2. svetovej vojny v Česku i to, ako sa prvýkrát zaľúbila. Odovzdáva ich dospelým aj deťom prostredníctvom rôznych prednášok a besied. Žiakom sa na tejto besede veľmi páčilo a odniesli si so sebou skvelý umelecký zážitok.

 • VEDA ZNOVA ZAVÍTALA DO OPTIMY

  V piatok 28.9.2018 sa opäť po roku konal festival vedy a techniky v priestoroch obchodného centra Optima v Košiciach. Prezentovali sa regionálne univerzity - Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove
  a výskumný ústav Slovenskej akadémie vied.
  Vedecké stánky ponúkali atraktívne zážitkové prezentácie, ale aj vedomostné súťaže a kvízy.

  Tekutý dusík so svojou teplotou varu -195,8 °C pomohol zabaviť sa pri výrobe zmrzliny na počkanie aj pri vypúšťaní studenej pary z úst. Zaujímavý tzv. Leidenfrostov efekt si malí výskumníci otestovali na vlastnej koži, či tento efekt funguje.

 • British council

  Dňa 26.9.2018 žiaci 5.A, 5.C a 5.E v rámci Európskeho dňa jazykov navštívili British council v Prešove. Oboznámili sa s históriou, vznikom a významom cudzojazyčnej knižnice. Okrem zaujímavého výkladu mali možnosť nahliadnuť do kníh a pozrieť video prezentáciu kultúrnych zvykov v Británii.

  Mgr. Z. Kmecová

  Foto

 • OD EXKURZIE DO MARTINA NÁS „ZIMA“ NEODRADILA

  Dňa 25.9. 2018 sa uskutočnila literárno-prírodovedno exkurzia do Martina. Zúčastnili sa jej žiaci 5.a 6.ročníka.

  Prvou zastávkou bol dom Jozefa Cígera Hronského, aby sme sa dozvedeli o jeho biografii a tvorbe na Slovensku, neskôr aj o nedobrovoľnom odchode a živote v exile. Žiaci sa dozvedeli, že to bol nielen vynikajúci spisovateľ, ale aj pedagóg, výtvarník, správca Matice slovenskej, organizátor a budovateľ modernej polygrafie či zakladateľ Zahraničnej Matice slovenskej. Zomrel v Argentíne. Po 33 rokoch previezli pozostatky Jozefa Cígera Hronského a jeho manželky do Martina. Pochovaný je v spoločnom dvojhrobe s priateľom Štefanom Krčmérym na Národnom cintoríne.

 • Svetový deň čokolády

  Vedeli ste, že dňa 13.9. 2018 bol Medzinárodný deň čokolády? My - žiaci 4.C áno. A keďže bol vtedy nádherný teplý, ešte letný deň, rozhodli sme sa, že ho spolu s p. Mgr. Gálikovou, našou triednou učiteľkou, oslávime trochu inak. Čokoládu sme si vychutnali v podobe čokoládovej zmrzliny. No to by ste neverili, že nie každý z nás má rád práve čokoládovú zmrzlinu. Popri lízaní zmrzliny sme sa porozprávali, kto má aký typ čokolády najradšej. A že nám tá zmrzlina veľmi chutila, to môžete vidieť aj vy. Tak do čokoládovidenia, drahí kamaráti...

 • IQ Landia Prešov

  Dňa 21.9. 2018 sa trieda 4.C so svojou triednou učiteľkou p. Mgr. S.Gálikovou zúčastnila na interaktívnej výstave IQ Landia, Prešov. Na tejto výstave si mohli priamo pozrieť a vyskúšať, čo je to Hypeboloid (naši štvrtáci už vedia, že na základe hypeboloidu sa stavajú atómové elektrárne), no páčili sa im aj iné exponáty, ako napríklad Optické klamy, Prevrátené písmo, Viskozita a iné. Najviac sa im páčila Harfa (ktorá fungovala na základe laserových lúčov), radi si vyskúšali aj sedenie na Fakírových stoličkách, vyskúšali si aj Vzduchové delo a zmerali svoje sily pri exponáte Silák. Každý žiak si vyskúšal aj Otlačok (svojho) tela. Žiaci si z tejto vydarenej akcie doniesli mnoho zážitkov a hlavne si vyskúšali mnoho fyzikálnych zákonitostí, čo im určite pomôže v ich budúcom štúdiu.

 • Soľ nad zlato

  Či je to naozaj tak, skúšali zistiť naši štvrtáci 21. septembra 2018. Putovanie za objavovaním vedomostí o soli, sme nasmerovali do múze v Solivare. Celou expozíciou nás pútavo a príjemne previedol pán Dr. Baláž. Spolu s ním sme dospeli k záveru, že asi bude niečo pravdy na tvrdení, že soľ je nad zlato. Veď uznajte, že za 80 kg sud soli ste si mohli v stredoveku kúpiť celú osadu aj s jej dušami. To už je nad zlato. Svojimi postrehmi z exkurzie prispeli aj naši štvrtáci: ,,V Solivare sa mi najviac páčili komory a drevené topánky.

 • Skvelé počasie a úžasná atmosféra sprevádzali našich žiakov počas atletického trojboja, kde prezentovali svoju šikovnosť žiaci 3. a 4. ročníka.

  Poďakovanie patrí všetkým športovcom za snahu o čo najlepší výkon a taktiež triednym učiteľom za prípravu, povzbudzovanie a pomoc pri organizácii tohto podujatia.


 • Oznamujeme žiakom I. stupňa so záujmom o Šach, že do novozriadeného krúžku sa môžu prihlásiť o svojich triednych učiteľov.

  Stretnutia budú každú stredu o 14:00 a povedie ich ochotný rodič, pán Martin Mrva – šachový veľmajster.

 • Mini Maratón

  Slovenský atletický zväz- Detská atletika dňa 14.9.2018 zorganizoval pre deti Mini Maratón, ktorý sa konal pod záštitou mesta Prešov a Fakulty športu PU vo vonkajších priestoroch Eperia shopping. Slnečný a horúci deň si deti zo ZŠ Šmeralova dostatočne užili. Mali príležitosť vyskúšať si niektoré z disciplín detskej atletiky a zároveň otestovať svoju rýchlosť v behu na 150m. Bojovalo sa v štyroch vekových kategóriách, z ktorých sme mali úspešné medailové umiestnenie, a to v kategórii bežecké nádeje a malí olympionici. Víťazi si odniesli vecné ceny, zároveň všetky deti boli potešené a obdarené aj sladkosťami a Spajkyho odznakom ( Spajky- maskot SAZ Detská atletika).

 • Oznam

  Milí rodičia, priatelia a priaznivci Školského klubu ZŠ Šmeralova, podporte svojim hlasovaním projekt, ktorý pomôže zvýšiť záujem detí o športové aktivity a zároveň podporí ich každodenný pohyb.

  Ďakujeme za každý hlas!!!

  https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/presovsky-kraj


  raiffeisen-projekt.pdf


 • 12. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Plán práce

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Utorok 16. 10. 2018

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530