• Vitajte na stránkach našej školy

  • „Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ (J. A. Komenský)
  • Na našej škole máme triedy s rôznym zameraním:

  • S rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov
   So športovým zameraním
   Pre intelektovo nadané deti
   Bežné triedy
   • Vitajte

   • Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na našej webovej stránke. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy.

    Pozrite si s nami prezentačné video našej školy.

 • Najnovšie

  Novinky

   • Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany
    • Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany

     16.5.2024 sa naši siedmaci Kamila, Miška, Tomáš a Martin (7.A) zúčastnili súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Museli poznať evakuačnú batožinu, vedieť použiť prostriedky individuálnej ochrany, správne nasadiť masku. Trošku ich potrápila topografia, orientáciu v teréne a prvú pomoc zvládli na jednotku. Chalani uhasili malý požiar a dievčatá správne určili typy hasiacich prístrojov. Čerešničkou na torte bola streľba zo vzduchovej zbrane, ktorá im zabezpečila víťazstvo na okresnom kole a postup na krajské kolo. Najlepšou strelkyňou súťaže sa stala naša Miška Olejárová. Srdečne blahoželám a teším sa na krajské kolo!!!

   • RÉTORIKA SI NAŠLA MIESTO V DIVADLE
    • RÉTORIKA SI NAŠLA MIESTO V DIVADLE

     14. mája sa zišli v Divadle Jonáša Záborského rétori v regionálnom kole, aby sa popasovali so SLOVOM.

     Súťaž bola dvojkolová. Najprv prezentovali tému, ktorú si pripravili doma. Mnohé práce boli popretkávané vzletnými myšlienkami a názormi, ktoré chytili za srdce. V druhom kole žiaci rozmýšľali nad témou, ktorú si vytiahli. Dokázali fantasticky pretaviť svoje postoje do prejavu, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani v radoch dospelákov.

   • Ôsmak v koži zdravotníka
    • Ôsmak v koži zdravotníka

     15. mája sme sa s ôsmačkami Zuzkou, Ninou a Emmou (8.E) zúčastnili súťaže Ôsmak v koži zdravotníka, ktorú organizovala Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého. Dievčatá preukázali teoretické vedomosti a najmä praktické zručnosti, na ktoré bola táto súťaž zameraná. Museli vyhodnotiť stav zraneného, začať resuscitáciu, ošetriť otvorenú zlomeninu, popáleninu druhého stupňa. Rozpoznali epileptický záchvat, ošetrili krvácajúcu ranu. Vyskúšali si aj prácu zdravotnej sestry, pacientovi upravili posteľ, okúpali a prezliekli malé bábätko. A natiahnuť fyziologický roztok do striekačky ihlou tiež nie je jednoduché...

   • Žiaci z TND spoznávali históriu Levoče
    • Žiaci z TND spoznávali históriu Levoče

     Dňa 9. mája sa žiaci 1. stupňa z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vybrali na exkurziu do Levoče. V rámci nej navštívili dve zaujímavé miesta, ktoré sú spojené s bohatou históriou. V Levoči sa nachádza Múzeum špeciálneho školstva, ktoré sídli v meštianskom dome na Námestí Majstra Pavla. Po oboznámení sa históriou múzea a vysvetlení pojmov súvisiacich s výstavou sme sa presunuli do miestnosti, v ktorej sa nachádza zaujímavá interaktívna výstava . Prostredníctvom nej si mohli žiaci vyskúšať ako nevidiaci získavajú informácie o veciach bežnej potreby, a pri spoznávaní ktorých my využívame jeden zo zmyslov – zrak. Vyskúšali si ako sa deti učia Braillovo písmo aj to, ako sa píšu texty pre nevidiacich.
     Druhou zastávkou bol Chrám (Bazilika) sv. Jakuba. Má bohatú históriu a žiaci v ňom mohli vidieť množstvo klenotov, medzi nimi monštracie, kalichy a iné bohoslužobné predmety. N

   • Celoslovenský úspech v Logickej olympiáde intelektovo nadaných žiakov
    • Celoslovenský úspech v Logickej olympiáde intelektovo nadaných žiakov

     Dňa 15.5.2023 sa konal 12. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej fakulte. Do celoslovenského finálového kola postúpili z našej školy: Peter Čičvara , Šimon Marušák, Edmund Capák a Daniela Polanská. Svoju ročníkovú prácu mimosúťažne odprezentovala Lujza Fečiková. Konkurencia celoslovenského finálového kola Logickej olympiády bola mimoriadne silná – 1OO žiakov 1. stupňa a 100 žiakov 2. stupňa. Tento ročník bol mimoriadne úspešný pre našu školu, keďže žiak 4.C triedy Šimon Marušák získal 3. miesto v kategórii 1. stupňa ZŠ. Srdečne blahoželáme!

   • Cesta do neznáma
    • Cesta do neznáma

     Viete o tom, že cestovať po Slovensku sa dá aj bez toho, aby ste opustili areál našej školy? Stačí sa zúčastniť multimediálneho výchovného koncertu s názvom CESTA DO NEZNÁMA a pozorne sa započúvať do slov piesní, ktoré na ňom zaznejú. Aj my sme mali možnosť vidieť a počuť protagonistov hudobnej skupiny AYA, ktorí nás zábavnou a poučnou formou zoznámili s najkrajšími a najznámejšími miestami Slovenska. Hoci sme mnohé z nich ešte osobne nenavštívili, pútavá videoprojekcia nás dokázala na ne v okamihu preniesť. Prostredníctvom veselých tematických pesničiek sme spoločne spoznávali najvyššie vrchy, najdlhšie rieky, najstaršie hrady, najväčšie mestá či najhlbšie jaskyne...