Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • 23. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Informácie

 • 21. 7. 2017

  Dňa 9.7.2017 sa žiaci bývalej 8.B a 4.C triedy zapojili do súťaže Kid Race, obdoby známej súťaže Spartan Race pre deti do 15 rokov na Domaši.  Žiaci súťažili pod názvom ZŠ Šmeralova - Šaleňaci. 

  Za jednotlivcov súťažila Lucka Bogdaňová (4.C), ktorá sa umiestila na krásnom 3.mieste. Za skupinu súťažili Karolína Majirská, Kristián Karniš, Marin Kubíček a Matúš Bogdaň, ktorí s prehľadom svoju kategóriu vyhrali. Podporiť ich bola aj ich triedna učiteľka Martina Bryndzová.

 • Kolektív pedagogických zamestnancov praje príjemné leto  žiakom, rodičom a priateľom ZŠ Šmeralova.

 • 28. 6. 2017

  Dňa 15. júna sa v OC MAX uskutočnilo finálové kolo 2. ročníka robotickej súťažeLEGObot 2017, ktorú organizuje SPŠE v Prešove pre žiakov základných škôl. Do súťaže sa zapojilo 20 súťažných tímov z 8 základných škôl, hlavne z okolia Prešova, ale pricestovali aj žiaci z Prievidze. Cieľom súťaže je podporiť záujem mladých ľudí zo základných škôl o štúdium v oblasti robotiky, IT technológií a rozvíjať kreatívne myslenie.

 • 28. 6. 2017

  Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním štvrtého ročníka zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa zúčastnili celoslovenského testovania KOMPARO. Výstupného testovania na konci prvého stupňa sa zúčastnili všetci žiaci 4.B triedy. Vynikajúcim výsledkom potešili!

 • 26. 6. 2017

       Z poverenia SAZ, atletického klubu SLÁVIA ŠŠ  Trenčín sa na atletickom štadióne Športového gymnázia v meste Trenčín konali M SR ml. žiactva v atletike. Toto podujatie bolo vyvrcholením všetkého snaženia na tréningoch , ktoré pretekári vynaložili, aby čo najlepšie reprezentovali seba, ale aj atletický oddiel alebo klub do ktorého patria. Naša výprava bola šesťčlenná a reprezentovala nielen klub Junior Prešov, ale aj ZŠ Šmeralovu.

 • 23. 6. 2017

  Počas celého roka sa 10 žiakov II. stupňa zapájalo do 10 kôl súťaže MAKS a 8 z nich získalo vecné ceny a  vyslúžilo si tieto tituly:

  Hviezda matematického neba:

  Mochňacký Martin 7.C, Prídavok Adam 6.A,  Kurimaiová Lujza 6.A, Fedorko Martin 8.C

  Maksifrajer:

  Ondáš Martin 6.A

  Maksidiplom:

 • 23. 6. 2017

  V spolupráci Prešovskej univerzity, Olympijského klubu v Prešove a TJ Slávia PU Prešov sa konali atletické preteky v behu pre rôzne vekové kategórie chlapcov a dievčat pod názvom ,,Beh olympijského dňa“. V priestoroch atletického štadióna FŠ PU behali aj naši zverenci zo všetkých športových tried podľa ročníkov od piateho až po deviaty ročník. Behali sa rôzne vzdialenosti a to v kategórii najml. žiactva 300 metrov, mladšie žiactvo v kategórii chlapcov beh na 1000 metrov, kde  zvíťazil Martin Olejár zo 7.B pre dievčatá bol beh na 700 metrov, kde na prvom mieste dobehla Milka Žaludeková a druhá Sofia Brutvanová obidve zo 6.B triedy.

 • 22. 6. 2017

  Vyvrcholením snaženia našich dievčat, ktoré postúpili na majstrovstvách kraja z prvého miesta bolo podujatie M SR družstiev dievčat ZŠ. Naša cesta začala dňa 19.6.2017 o 13.15 hod. mikrobusom do mesta Nové Zámky, kde sme dorazili cca. O 18.15 hod. Ubytovali nás na SOŠ Technickej a hneď na škole sme mali zabezpečenú večeru aj raňajky. Dňa 20.6.2017 sme vyrazili cca. o 8.30 hod. na atletický štadión, kde sa konali samotné M SR.  Počasie nám prialo, ale až nad mieru kedže počas pretekov bolo nesmierne teplé počasie.

 • 22. 6. 2017

  V budove rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v Bratislave sa 10. júna 2017 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien výhercom celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže „Naši národní buditelia José Martí a Ľudovít Štúr“.

  Súťaž organizuje Veľvyslanectvo Kuby v SR v spolupráci so  Spoločnosťou priateľov Kuby na Slovensku a  zapájajú sa do nej školy z rôznych kútov Slovenska. Do súťaže sa už tradične posielajú aj práce žiakov našej školy, kde získavajú popredné umiestnenia.  Veľký úspech zaznamenali aj v tomto 14. ročníku.

 • 16. 6. 2017

    Každoročne v závere školského roku sa stretávajú žiaci a učitelia tried pre mimoriadne nadané deti na „ Malej vedeckej konferencii“ Súčasťou bohatého programu je aj celoslovenské kolo prezentácie ročníkových prác. V troch sekciách prezentovali žiaci a žiačky tried pre nadané deti z celého Slovenska svoje ročníkové práce, ktoré boli vyhodnotené v školských kolách ako tie najlepšie v kategórii I. a II. stupeň.  Markus Michňák IV.C  reprezentoval ZŠ Šmeralovu svojou prácou na tému „Hardware ľudského tela“, Michael Filip Mc Lean VIII.C si pre tento rok zvolil tému tradične blízku IT technológiam s názvom „Google“.  

 • 16. 6. 2017

  V termíne od 8.6. do 9.6.2017 sa uskutočnil školský výlet triedy 7.C pod vedením p. uč. Lucákovej a Vrankovej. Žiaci spolu s p. učiteľkami zavítali do krásneho tatranského kraja blízko Tatranskej Polianky na chatu – Danielov Dom. Príjemný pobyt v prírode umocnil zážitky a stmelil kolektív. Okrem vlastnej prípravy jedál a opekačky sme mali možnosť rozvíjať svoje nadanie v spoločenských a športových aktivitách. V závere výletu sme sa ocitli v Poprade, kde  sme okrem možnosti obedu prebrázdili aj najnovšie nákupné centrum. Ťažko sa nám odchádzalo, no pomyslenie na ďalší školský výlet o rok to pomohlo prekonať.

 • 16. 6. 2017

  Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným pripravila pre nadaných štvrtákov z Prešova netradičné prekvapenie. Po prvý krát sa na „Šmeralke“ uskutočnilo udeľovanie ocenenia sošky Anjela, ktoré si vybojovali štvrtáci v tematických blokoch opakovania učiva 1. st. Všeobecný rozhľad, vedomosti a ich spracovanie i logické myslenie dostali zelenú, no rýchlosť v nachádzaní správnych odpovedí hrala svoju rolu.

 • 16. 6. 2017

  V júni 2014 sa intelektovo nadaní prváci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove venovali príbehu americkej spisovateľky Mary HigginsClark. Príbeh preložený do českého jazyka bol čítaný triednym učiteľom. Dnes sa nadaní štvrtáci po rokoch k príbehu vrátili – čítali ho už však oni. Vzrušujúci historický príbeh „Tajemná loď“ sa odohráva na rozprávkovo krásnom pobreží  štátu Massachusetts.

 • 16. 6. 2017

  Dňa 16.05.2017 sa pri príležitosti oslavy „Dňa matiek“ pripravilo krásne popoludnie pre naše mamičky a babičky. Ako vďaku za ich lásku, ochotu a trpezlivosť sme im pripravili spolu s deťmi aj s p. vychovávateľkami a p. učiteľkami krásny program do ktorého boli zapojené všetky deti, ktoré navštevujú ŠKD.

  Vych. p. Grigerová a p. Ivanecká

 • 12. 6. 2017

        Do rozprávky sme vstúpili s našimi žiakmi 9. júna 2017.  Podujatie bolo určené pre žiakov základných škôl a preto ani deti našej školy z 2.A, 2.E, 2.F a 4.A si to nenechali ujsť.
        Išlo o rozprávkovú prehliadku hradu a skanzenu v Starej Ľubovni. V skanzene deti pomáhali Popolvárovi, lenivému peciválovi získať za ženu princeznú a s ňou aj polovicu kráľovstva.

 • 12. 6. 2017

  Predstavivosť v priestore, zručnosť pri náčrtoch geometrických tvarov a telies, či rysovanie s presnosťou patria medzi základ vyučovania geometrie nadaných žiakov z Prešova. Medzi priority patrí priestorová predstavivosť a jej rozvíjanie. Tá má význam pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa, zapamätávaní a učení. Nadaní štvrtáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove si hodinu geometrie spestrili hrou so starodávnym hlavolamom – tangramom.

 • 8. 6. 2017

  Dňa 29.05.2017 sa poobede v ŠKDuskutočnilo divadelné predstavenie pre deti pod názvom Psíčkovo. Zahrali nám ho profesionálni herci, ktorí pôsobia v DJZ v Prešove. Ich predstavenie bolo veľmi pekné, zábavné, ale aj poučné. Divadielko sa páčilo nielen deťom, ale aj dospelým.

  p. vych. Grigerová

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Štvrtok 24. 8. 2017

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530

Odkazy