Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • Dňa 7.2.2018 prebehlo na našej škole školské kolo Logickej olympiády kategória B.

  Cieľom súťaže je preveriť logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie žiakov základných škôl/8-ročných gymnázií do 15 rokov. Súťaž je určená skupine žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

  Zúčastnilo sa jej 58 žiakov z tried pre nadané deti z ročníkov 5 – 9. Test pozostáva zo 14 úloh. Tie sú hodnotené 1 bodom. V školských kolách sa test píše 40 min. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorý dosiahne min. 9 bodov.

 • 18. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul Testovanie 9

 • Nadaní žiaci štvrtého ročníka zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa pustili do netradičnej prezentácie obľúbených kníh. Tie predstavili na hodinách anglického jazyka, ako inak – po anglicky.

  Každá kniha má svoje čaro. Písmenká každej z nich dokážu priniesť potešenie, zodpovedajú na rôzne otázky, či umožnia snívať. Štvrtáci radi čítajú knihy, čo dokázali počas vyučovania angličtiny. Zaujímavé projekty predstavili rôzne druhy knižnej literatúry, postavy jednotlivých príbehov a v neposlednom rade aj záujem žiakov.

 • V piatok, 9.2.2018, sa naši žiaci zúčastnili prvého ročníka jazykovo-vedomostnej súťaže JASPO 2018, ktorú organizovala ZŠ Kúpeľná pod záštitou primátorky mesta Prešov. Žiaci pripravili nápadité a vtipné prezentácie o hlavných mestách Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie. Po absolvovaní vedomostného kvízu a započítaní bodov za prezentácie získali dve druhé a jedno prvé miesto.

  Anglický tím: Martin Mochňacký, Dominika Volontierová, Michael Filip McLean - 2. miesto

  Nemecký tím: Lujza Lukáčová, Nina Macejová, Simona Kušnírova - 2. miesto

 • Čo keby sme sa na chvíľu vrátili do minulosti? Zastavili by sme čas? Prežili by sme udalosti, ktoré si pamätajú naše babky, dedkovia? Vedcovia pátrali, skúmali, aby sme my teraz vedeli, čo sa vlastne stalo. Ako to všetko bolo. Nemusíme sa hrabať v stovke kníh, teraz je to vďaka nám jednoduchšie. Žiaci tejto školy tieto informácie preniesli do formy niekoľkých plagátov. Farebných a plných vedomostí. Taká je výzdoba prvého poschodia. Tak čo? Zastavíte čas? Odvážite sa nahliadnuť do minulosti?

  Júlia Chmurovičová, IX.C

 • Nadaní štvrtáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove vstúpili do poznávania dejín vynálezov prostredníctvom série animovaných filmov. Prvým zaujímavým vynálezcom bol Thomas Alva Edison.

  Velikánov dejín spoznávajú školáci v Prešove vďaka spolupráci neziskovej, verejno-prospešnej organizácie Štúdio Nádej a celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Vďaka náučným príbehom sa školáci prenesú do obdobia života osobností dejín. Žiaci tak majú možnosť spoznať ich životný príbeh, ale aj uvažovanie, mimoriadne výkony, myšlienky a činy.

 • Medzi žiakov základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove zavítal televízny redaktor Patrik Herman. Školáci tak dostali príležitosť spoznať Osobnosť televíznej publicistiky, ktorá je s televíziou spätá od roku 1996.

  Patrik Herman začal návštevu „Šmeralky“ na vyučovacej hodine anglického jazyka žiakov tretieho ročníka. Tí zostali prekvapení, keďže o „novom učiteľovi“ ani len netušili. Po úvodnom zoznámení došlo aj na spovedanie známej televíznej tváre, zbieranie fotografií s podpisom a tretiačka Emka sa potešila blahoželaniu k meninám. Nechýbalo podanie rúk ani zvedavé otázky. Podpisy našli svoje miesto na rôznych papierikoch, ale aj zošitoch i rukách žiakov.

 • Logické uvažovanie, vytváranie návodov a programov, spoznávanie digitálnych technológií a vzájomnú spoluprácu prinieslo do vyučovania informatiky žiakov deviateho ročníka programovanie robotických hračiek.

  Nadaní deviataci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa počas vyučovania oboznámili s robotickými hračkami. Súčasťou spoznávania školských robotických skvostov boli aj elektronické stavebnice, ktoré na vyučovanie zapožičala celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným.

  Vo výučbovom bloku sa školáci oboznámili s jednoduchými robotmi, ovládanými prostredníctvom diaľkových ovládačov, či samotnými aplikáciami. Desiatky príkazov stačili na ovládanie chôdze , jazdy, voľby rýchlosti a rôznych iných schopností. Veľa zábavy zažili žiaci prostredníctvom špeciálnych senzorov umiestnených na robotoch.

 • Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov.

  Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za c el&eacut e; praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

 • 7. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • V mestečku Šaľa sa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať súťaž v prednese slovenských povestí. V kalendári bolo meno Matej,a tak sa súťaž podľa dátumu a miesta zrodenie nazvala Šalianskym Maťkom.

  Vo svojich hlavičkách žiaci 2. – 7.ročníka chcú podľa svojich predstáv celý svet pretvárať.... Detsky túžiť po činorodosti, väčšej láske, po krajšom porozumení, po šťastí, po odhaľovaní krívd , aby sa im rozprávka či povesťou „ živou vodou“ mohli stať.

  Týmto všetkým vzývajú skvosty našich starých otcov, materí, aby sa utvrdila láska k domovine, k tomu peknému, čo v nás tleje, až neraz sa duša rozochveje... .

 • Dámy a páni, vím, jak se ruší žál,

  na Šmerálke začína karneval....

  Týmito slovami p. vychovávateľka Katarína Vargovčíková otvorila už dlho tradovaný karneval. Najprv privítala členov poroty, kde nesmela chýbať naša p. zástupkyňa Mgr. Zuzana Olejárová a naša vedúca ŠKD Mgr. Zuzana Hudecová, ktoré mali dôležitú, ale pritom ťažkú úlohu pri vyberaní tých najkreatívnejších masiek našich žiakov. V neposlednom rade privítala všetkých prítomných, ako aj nášho DJ-ja p. učiteľa Mgr. Radka Brecelja a jeho pomocníkov, ktorí sa postarali o výbornú zábavu a zároveň p. učiteľ sa postaral aj o fotografické zvečnenie našich usmiatych tváričiek.

 • V piatok 26.1. sme sa zúčastnili prvého ročníka Olympiády v korčuľovaní, ktorú organizovala PSK Aréna v spolupráci so ZŠ Lesníckou. 8 žiakov a teda 1 pár z každého ročníka prvého stupňa prišiel do arény s veľkým nadšením a odhodlaním vyhrať.

  V silnej konkurencii 40-tich detí a náročných disciplínach si naši spolužiaci doslova "vydreli" víťazstvo. Najviac individuálnych umiestnení nám zaručilo prvé miesto spomedzi 5-tich zúčastnených škôl. Naše mladé talenty: ElianaBochňová 1.D, Peter Matús 1.A, Ondrej Hakuča 2.A, Tamara Slobodníková 2.C, Patrik Baláž 2.A, Kristína Martonová 2.F, AlexMačák 4.D a Petra Hečková 4.D sa už niekoľko rokov venujú športom na ľade. Na súťaži prekonali sami seba v rýchlosti, obratnosti a vytrvalosti tak ako sa na olympiáde patrí a "zlato" im bolo odmenou.

 • funguje už týždeň aj na Šmeralke, a teší sa veľkej obľube. Veríme, že tento unikátny projekt nadácie Volkwagen Slovakia, Agentúry pre vzdelanie a vedu SEA prispeje k rozšíreniu si vedomostí z rôznych oblastí, ukrytých na mape ostrova a prispeje k rozšíreniu všeobecného prehľadu našich žiakov, učiteľov a rodičov na Šmeralke.

 • Nadaní žiaci 4. ročníka z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove spoznajú Velikánov dejín vďaka spolupráci celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným a neziskovej, verejno-prospešnej organizácie Štúdio Nádej.

  Nadané deti sa prenesú do sveta Velikánov dejín počas vyučovania. Zaujímavé spoznávanie série dvadsiatich životných príbehov sa stane základom pre prácu nadaných detí. Vedomostné kvízy, maľovanky a rôzne aktivity sa stanú zárukou záujmu. Je sa teda na čo tešiť.

 • Piataci z triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa zapojili do projektu „Povedz NIE šikanovaniu“. Projekt pre žiakov pripravil Kabinet odborného poradenstva školy.

  Akákoľvek forma šikanovania je veľmi nebezpečná. Odhaliť ju nie je pre rodičov a učiteľov jednoduché, keďže častokrát sa deti zo strachu neodvážia o problémoch hovoriť.

  Nadaní piataci sa téme šikanovania venovali prostredníctvom tematicky zameraných vyučovacích hodín anglického jazyka a informatiky. Základnú charakteristiku šikanovania si žiaci predstavili pomocou anglických pracovných listov (Say no to bullying).

 • Tohto roku sa niesla akadémia v duchu ľudových tradícii. Čarovali sme na Ondreja, vymetali príbytky na Luciu a vinšovali nám koledníci. Ľudové tance, vianočné vinše a koledy vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru. Programom nás sprevádzala naša ľudová hudba a členovia krúžkov, ktoré pracujú v škole. Pestrofarebné sukne roztočil ľudový súbor Kolovrátok, šarišské koledy odspieval Speváčik a cudzou rečou nás pobavil krúžok angličtiny. Náladu nám spestrili aj tanečnice z krúžku moderného tanca. Celé vystúpenie sa odohrávalo v „chiži“, kde postupne prichádzali a odchádzali účinkujúci, ktorých vítali a uvádzali naše šarišské „gazdinki“. Záver programu vyvrcholil piesňou Tichá noc, svätá noc a umocnil tak dojem a očakávanie príchodu vianočných sviatkov.

 • Nedeľa 21.1.2018 sa pre žiakov športových tried niesla v znamení merania síl so svojími rovesníkmi z Prešovského a Košického kraja v atletike. Medzi najúspešnejších patrili: Liliana Križovenská (150m) 3. miesto, Adam Lichvár (60m/p) 5. miesto,(skok do výšky) 4. miesto, Sarah Kurimská (60m/p) 5. miesto, Karolína Majirská (60m/p) 5. miesto, Patrik Vojtko (600m) 3. miesto, Matej Solár (600m) 5. miesto, Filip Gergely (skok do diaľky) 5. miesto, Izabela Hajduková (vrh guľou) 3. miesto, Kristián Sivák (vrh guľou) 2. miesto, Zuzana Baňasová (vrh guľou) 4. miesto, (skok do výšky) 1. miesto, Timea Sučková (skok do výšky) 4. miesto, Dominika Nováková (skok do výšky) 5. miesto. Všetkým zúčastneným blahoželáme k výkonom, a prajeme veľa úspechov v ďalšej športovej kariére.

 • Po minuloročnej skúsenosti z vystúpenia v DSS na Volgogradskej ulici sa rozhodli žiaci 2. stupňa , že urobia radosť obyvateľom zariadenia vianočným vystúpením aj tento rok. Slovo dalo slovo a v novembri začali nacvičovať hudobno-dramatické pásmo o narodení Ježiška.

  Všetci nás už netrpezlivo čakali. Rýchlo sme sa obliekli do hereckých kostýmov, zapli mikrofóny, zahodili trému a vianočné pásmo prepletené vianočnými koledami atancami sa mohlo začať. Pokojnú predsviatočnú náladu vystúpenia umocňovala živá hudba, ktorú tvorili flautisti, huslisti, violončelo, akordeón a cimbal s neodmysliteľnou trojicou speváčok. Bolo to veľmi dojemné, z nejedného oka sa skotúľala po lícach aj slzička.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Nedeľa 25. 2. 2018

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530