Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

 

 • OZNAM

  Na základe Rozhodnutia Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

  • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  od 26.10.2020 je obnovená prevádzka ZŠ Šmeralova pre žiakov I. stupňa (1. – 4. ročník) prezenčnou formou. Žiaci II. stupňa budú pokračovať vo vyučovaní dištančnou formou.

  Pre prihlásených žiakov prvého stupňa bude v prevádzke aj ŠKD a školská jedáleň v nezmenenom režime. (od 6:30 príchod, do 16:30 odchod)

  Po opätovnom nástupe do školy (26.10.2020) musí každý žiak I. stupňa priniesť podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (v prílohe).

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

 • Cesta lesom!

  Svetový deň stromov slávime 22.10.2020. Jeho zakladateľ J.Sterling Morton chcel už v 19. storočí poukázať na to, že stromy majú obrovský význam pre ľudí aj prírodu. Preto ich začal neúnavne sadiť. Myšlienka sa ujala v celom svete. Tento sviatok si pripomenuli aj naši žiaci 4.A triedy a vytvorili projekt "Cesta lesom". Opísali v ňom skúsenosti s lesom a prispeli tak svojou troškou do mlyna k tomuto krásnemu sviatku.

  Mgr. Adriána Lešigová

  Foto

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že dnes 16.10.2020 vydalo RÚVZ Prešov rozhodnutie o zákaze prevádzky ZŠ Šmeralova 25, Prešov v termíne od 19.10.2020 do 23.10.2020.Žiaci sa počas týchto dní budú vzdelávať dištančnou formou cez Edupage. Žiaci sú vyhlásení zo stravy. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky školy a aplikácie Edupage.

  Ľubomír Bodnár, riaditeľ školy

 • Cesta do vesmíru

  Naši piataci na posledných hodinách Geografie cestovali vo vesmíre. Dobrovoľníci si pripravili nádherné projekty - Modely slnečnej sústavy. Vesmír sa im veľmi zapáčil, a keďže nám situácia nedovoľovala navštíviť planetárium, tak sme si ho v triede vytvorili sami pomocou rôznych videí a audionahrávok.

  E. Birošová

 • Naša karanténa...

  Deti z 5. oddelenia (1.E, 3.B) sa počas karantény v dňoch 7.10.2020-16.10.2020 v rámci dištančného vzdelávania venovali voľnočasovým aktivitám aj doma. Krásne jesenné motívy, výtvory z FIMO hmoty.. Veď posúďte.

  Vychovávateľka Mgr. Zuzana Hudecová

 • BEACTIVE – S radosťou k pohybu

  Stáva sa už tradíciou, že Školský klub detí sa zapája do Európskeho týždňa športu BEACTIVE. Ten náš týždeň sa niesol pod názvom „S radosťou k pohybu“. Keďže sme museli dodržať prísne epidemiologické opatrenia, trochu sme improvizovali. Každé oddelenie si vyžrebovalo športovú aktivitu, ktorú si zrealizovalo vo svojom oddelení, alebo vonku v areáli školy. Rôznorodosť a zameranie aktivít bolo pestré. Nechýbali aktivity na koordináciu tela, dynamiku, rovnováhu, silu, ale aj prežitie emócií, ktoré dávajú deťom zážitok a uchovávajú v nich spomienky.
  Cieľom tohto podujatia bolo podporiť u detí každodenný pohyb a životný štýl, pretože šport je pohyb a deti potrebujú pohyb. Zároveň školský klub bol aj súčasťou kampane European School Sport Day.

 • Vlastné puzzle

  V jeseni je počasie premenlivé, krásne a farebné. Preto sme sa rozhodli, že si vyplníme čas, kedy nám na okná padajú kvapky jesenného dažďa a to tvorením. Aj daždivé dni vedia byť krásne, ak myslíte pozitívne a preto sme si vytvorili vlastné puzzle. Sme súťaživí a tak sme spojili tvorenie a súťaženie do jedného krásneho daždivého popoludnia, po ktorom vykuklo aj slniečko. Veď posúďte sami.

  Vychovávateľka: Mgr. Miriam Gabani, MBA

 • Moja ruka

  Október je aj mesiacom úcty k starším. Opäť sme nelenili a vzali sme svoj čas pod kontrolu. Každý z nás má starých rodičov a tak sme vytvorili obraz svojej ruky, ktorá má pre nás význam pomoci, vďačnosti, pohladenia, vzdelávania a tvorenia. Pracovali sme na tom usilovne a s veľkým srdcom.

  Vychovávateľka: Mgr. Miriam Gabani, MBA

 • 7. 10. 2020

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • OK v cezpoľnom behu ZŠ

  V spolupráci s Krajským športovým centrom v Prešove a našou ZŠ Šmeralova sa každoročne uskutočňuje krásne bežecké podujatie Okresné kolo v cezpoľnom behu. Aj napriek prísnym hygienickým opatreniam sa aj tento školský rok cezpoľný beh uskutočnil a opäť prilákal veľa mladých , nádejných športovcov z celého okresu Prešov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách dievčat a chlapcov. Trasa behu bola pri rieke Torysa a dievčatá mali úsek dlhý cca 2600 metrov a chlapci cca 3000 metrov. V kategórii dievčat si prvenstvo vybojovali naše žiačky v zložení Katka Bučková, Laura Bučková, Ema Hellou a v kategórii chlapcov sa naši žiaci v zložení Tomáš Kancír, Adam Korečko a Matej Myron umiestnili na celkovom druhom mieste. Blahoželáme a prajeme veľa športových, ale aj osobných úspechov.

 • David Lukáč - 2.E

  Dňa 27.9. 2020 sa zúčastnil žiak 2.E David Lukáč MS SR v duatlone. Obsadil krásne 3.miesto v kategórii C - Nádeje. Nezastavil ho ani úraz ruky, s ktorým sa popasoval túto sezónu a David doplnil svoju víťaznú zbierku o ďalšiu medailu. Cyklistické súťažné zážitky naberá už od tretieho roka svojho života. Bicykel je jeho kamarát.

  Gratulujeme mu a prajeme veľa úspechov a radosti zo športu.

  ŠPORTU ZDAR

 • Druhácke Ročníkové práce

  Keďže naši druháci z TND nestihli prezentovať svoje ročníkové práce v 1. ročníku, tak si túto milú povinnosť presunuli do 2. ročníka a bolo sa na čo pozerať. Prostredníctvom prác sme sa preniesli do vesmíru, prírody, k doprave alebo zvieratám. Dozvedeli sme sa o včielkach, koňoch, Slnku, vode, záhadách vesmíru, kempovaní, lietadlách, doprave, psíkovi, sýkorke. Všetky ročníkovky boli skvelé, poučné, zaujímavé a obohacujúce.

  Mgr. Juliána Sedláková

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy je ideálny na to, ako deťom ukázať základy racionálneho stravovania. Žiaci z 1.C vytvorili obrázky ovocia a zeleniny z jesennej záhrady. Používali kombinovanú techniku, čím si precvičili aj jemnú motoriku. Na obrázkoch môžte vidieť ,ako to prváčikom šlo.

  Mgr. Adriána Lešigová

 • M SR staršieho žiactva 2020

  V meste Trnava sa v dňoch 19.9.-20.9.2020 konali Majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva v atletike. Usporiadateľom tohto podujatia bol Atletický klub AŠK Slávia Trnava v spolupráci s mestom Trnava. Počas dvojdňového zápolenia v rôznych atletických disciplínach si svoje sily zmerali tí najlepší z najlepších v rámci Slovenska. Náš klub ŠŠK Junior Prešov mal dvoch pretekárov žiačku 8.B triedy Emu Vaňovú, ktorá v sobotu behala 300 metrov a v nedeľu 300 metrov prekážok a žiaka 9.B triedy Kristiána Kaľuhu, ktorý behal v sobotu 60 metrov a v nedeľu 300 metrov prekážok.

 • Školský športový klub Junior

  Mesto Prešov ako aj v predchádzajúcom období, tak aj v tomto kalendárnom roku 2020 poskytlo finančnú podporu na rozvoj mládežníckeho športu. Tento príspevok poukázalo mesto na školský športový klub Junior pri ZŠ Šmeralova 25 v Prešove sumou 3315 €. Táto finančná podpora bola využitá na zakúpenie športového oblečenia a športových pomôcok.

 • Večerný beh Prešovom 2020, 60.ročník

  Pod záštitou Ing. Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov sa konalo krásne športové bežecké podujatie, ktoré má svoju šesťdesiat ročnú históriu. Usporiadateľom bolo mesto Prešov, Atletický klub TJ Slávia PU, Oblastný bežecký spolok Prešov a Súkromná stredná športová škola ELBA Prešov. Na takomto významnom podujatí organizovanom priamo v meste Prešov sme mali svoje želiezka v ohni aj my z nášho ŠŠK Junior Prešov. V rôznych vekových kategóriách dosahovali naši zverenci fantastické pódiové umiestnenia. V kategórii najmladších žiakov a žiačok sa na prvom mieste umiestnili žiak 6.B triedy Pavol Frištyk a u dievčat z tej istej triedy Laura Bučková. V kategórii mladších žiakov a žiačok si prvenstvo ukoristili Adam Lange z 6.B a Katka Bučková z 8.B. V poslednej kategórii , kde sme mali svojich zverencov starších žiakov a žiačok si prvenstvo vybojovali Tomáš Kancír z 9.B a Ema Hellou z 8.B triedy. Samozrejme naši zverenci obsadili aj iné pódiové umiestnenia. Blahoželáme našim zverencom a prajeme veľa osobných a športových úspechov.

 • M VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva

  V spolupráci so SAZ a TU Košice sa dňa 13.9.2020 uskutočnil pretek M VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva . Samozrejme na takomto športovom podujatí v rámci atletiky sme nechýbali ani my z ŠŠK Junior Prešov. V silnej konkurencii pretekárov sa naši zverenci nestratili. V svojich jednotlivých kategóriách či už to boli starší žiaci alebo žiačky sa umiestnili na popredných medailových miestach. Celkovo vybojovali naši zverenci päť zlatých, dve strieborné a dve bronzové medaily. Našim najúspešnejším pretekárom bol žiak 9.B triedy Kristián Kaľuha, ktorý si vybojoval tri zlaté medaily. Veľa našich zverencov si urobili osobné rekordy v jednotlivých disciplínach. Blahoželáme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prajeme veľa športových úspechov.

 • Cviky na fit loptách - VII. oddelenie

  Školský rok sa nám už začal, preto sme si aj my v oddelení určili deň, ktorý bude dňom telovýchovným. Každý pondelok v rámci oddychovej a telovýchovnej tematickej oblasti sa budeme venovať cvikom na fit loptách, ktoré sú veľmi dôležité pre správne držanie tela práve vo veku dieťaťa osem rokov, kde sa ešte stále formuje chrbtica. Sú to nenáročné cviky, ktoré si môžu deti zacvičiť aj doma so svojimi rodičmi.

  Vychovávateľka Mgr. Jana Diová

 • 7.ročník vo viacbojoch o Pohár riaditeľa Slávie TU Košice a M VsAZ v 5 – boji

  V spolupráci so SAZ a TU Košice sa dňa 1.9..2020 uskutočnil pretek 7.ročník vo viacbojoch o Pohár riaditeľa Slávie TU Košice a M VsAZ v 5 – boji ml. žiactva . Svoje zastúpenie v podobe našich zverencov sme mali aj my z ŠŠK Junior Prešov. V silnej konkurencii pretekárov sa naši zverenci nestratili. V kategórii najmladšieho žiactva sa na druhom mieste v 4-boji umiestnila Laura Bučková a na peknom piatom mieste v 4-boji Pavol Frištyk. Blahoželáme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prajeme veľa športových úspechov.

 • Na základe prijatých opatrení riaditeľom školy s pretrvávajúcou pandémiou Covid-19, schválením Vnútorného poriadku školy a ŠKD sa upravujú a dopĺňajú podmienky organizácie ŠKD:

  1. V záujme zvýšenia ochrany zdravia a bezpečnosti dieťaťa, nerušeného priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti si zákonný zástupca alebo iná poverená osoba vyzdvihuje dieťa z ŠKD: hneď po vyučovaní, o 13:00 hod., 14:00 hod., 15:00 hod., 16:00 hod. a 16:30 hod..V prípade iného času odchodu dieťaťa je možné po konzultácií
 • 3. 9. 2020

  Aktualizovali sme modul Záujmové útvary

 • 2. 9. 2020

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie.

  Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.


  V školskom roku 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie, ku ktorej je vypracovaný manuál podľa pokynov MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.


  Riaditeľstvo školy, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a MŠVVaŠ SR oznamuje, že upravuje podmienky k otvoreniu školského roka 2020/2021 a k organizácii výchovy a vzdelávania a zároveň vyzýva rodičov k ich dôslednému dodržiavaniu :

 • 26. 8. 2020

  Aktualizovali sme modul Žiaci 5. ročníka

 • 24. 8. 2020

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 18. 8. 2020

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 2.kolo M VsAZ družstiev ml. žiactva

  V poradí druhé kolo M VsAZ družstiev mladšieho žiactva sa uskutočnil dňa 27.6.2020 na štadióne TU Košice. Klub ŠŠK Junior Prešov mal svoje zastúpenie aj v kategórii mladších žiakov a zároveň mladších žiačok. Naše družstvá si opäť počínali fantasticky a obsadili v rôznych atletických disciplínach popredné umiestnenia. Za najhodnotnejší výkon dňa bol beh na 600 metrov mladších dievčat, kde spôsobom štart cieľ dominovala naša pretekárka Katka Bučková a svojím výkonom 1:47,23 s zvíťazila. Svoj osobák si vytvorila v skoku do výšky aj Liana Križovenská , ktorá skočila 147 cm. Samozrejme nemôžeme zabudnúť aj na ostatných našich zverencov, ktorí pristupovali zodpovedne na každej zo svojich disciplín. Dievčatá si udržali naďalej v družstvách prvé miesto a chlapci si polepšili o jednu priečku a sú na treťom mieste v kategórii družstiev mladších žiakov. Ďakujeme trénerom za ich perfektnú prípravu a deťom za ich výkony.

 • 5.A - Ako správne zväčšiť obrázok a obvody a obsahy útvarov v praxi

  Júnové obdobie karantény, keď sa piataci dobrovoľne rozhodli nastúpiť do školy a stretnúť svojich spolužiakov, sme blokové vyučovanie využili na tak trochu iné činnosti ako bežnú výučbu. Zistili, ako sa dá využiť štvorčekovaná sieť aj pri ich obľúbenej činnosti – prekresľovaní obrázkov a pobyt na čerstvom vzduchu sme spojili s ukážkou využitia obvodov a obsahov obdĺžnika v praxi. Pri práci s meracím pásmom, požičaným od pána telocvikára, vzhľadom na veľkosť našich športových hracích plôch, museli pomáhať všetci.

 • M VsAZ družstiev 1. kolo staršieho žiactva

  V spolupráci so SAZ a TU Košice sa dňa 20.6.2020 uskutočnil pretek 1.kolo M VsAZ družstiev staršieho žiactva. Táto sobota bola čo sa týka počasia nevydarená, lebo počas celého preteku nám pršalo. Z dôvodu bezpečnosti sa preto organizátor rozhodol prerušiť na 30 minút samotný pretek a zároveň spolu s trénermi z atletických klubov rozhodol, že sa rušia disciplíny ako 300 metrov prekážok a skok do výšky chlapcov. Náš atletický klub ŠŠK Junior Prešov mal zastúpenie v kategórii chlapcov aj dievčat. Na súťaž prišlo mnoho nádejí atletiky a takéto atletické nádeje máme aj my v našom klube. Medzi najhodnotnejšie výkony týchto pretekov treba spomenúť osobné rekordy našich zverencov v behu na 60 metrov časom 7,52 sekúnd dobehol na prvom mieste Kristián Kaľuha a v skoku do výšky svojím osobákom 145 cm si Liana Križovenská vybojovala tretie miesto aj napriek tomu, že vekom je ešte v kategórii mladších žiačok. Pochváliť však treba všetkých našich zverencov, ktorí aj napriek nepriazni počasia zabojovali a svojimi osobnými rekordmi a bodmi prispeli k konečným výsledkom v kategóriách. Kompletné výsledky sú dostupné na stránke atletikask. Po prvom kole sa chlapci v počte šiestich pretekárov umiestnili na treťom mieste a dievčatá v počte osem pretekárok na štvrtom mieste. Ďalšie v poradí 2. kolo v tejto kategórii sa bude konať opäť v Košiciach dňa 4.7.2020 a pevne verím, že sa náš klub zviditeľní dobrými výsledkami.

 • Piknikové čítanie v ŠKD

  Aj vy máte radi piknik? Lebo my v ŠKD áno. Pri príležitosti Medzinárodného dňa piknikov 18.6.2020 sme si veselo piknikovali. A to nielen tak. Spoločnosť nám robila dobrá kniha, časopisy, hry, či rôzne aktivity. Užívali sme si spolu posledné dni školského roka relaxovaním na dekách, či už vonku alebo v triede. Veríme, že si takéto krásne chvíle užijeme aj v kruhu rodiny, počas nastávajúcich letných prázdnin.

  Kolektív ŠKD

 • 25. 6. 2020

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01. 06. 2020 - Aktualizácia od 22.6.2020

  Vnútorný režim ZŠ a ŠKD v čase od 22.6.2020


  Príchod a odchod do školy sa bude realizovať cez hlavný vchod, žiaci športových tried cez vchod od telocvične.

  Žiaci 1. – 5. ročníka prichádzajú do školy v čase od 7:45 hod. do 8:00 hod.

  Žiaci 6. – 9. ročníka prichádzajú do školy v čase od 8:00 hod. do 8:30 hod.

  Pri prvom nástupe žiaka do školy, žiak odovzdá triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie!!!

  1. - 5. ročník – blokové vyučovanie / 8:00 – 11:45 hod. /

 • 18. 6. 2020

  Aktualizovali sme modul Informácie

 • Čo mi dala a čo mi vzala „korona“?

  Žiaci 4.C písali vlastné úvahy a myšlienky na tému Čo im vzala a čo im dala "korona". Krištof Kinik svoju úvahu vyjadril takto poeticky:

  Čo mi dala a čo mi vzala „korona“?

  Čo si odo mňa do lona

  zobrala smrtiaca „korona“?

  Nuž niečo mi aj darovala,

  aby ma varovala.

  Veľa toho síce nebolo,

  čo mi bolo ukradnuté -

  začíname teda školou,

  kde sú podmienky tvrdé.

  Prišiel som o priateľov,

  o desiatové prestávky,

  o autobusové zastávky

  a všetko, čo s tým súvisí.

  Šťastie ma, chvalabohu, neobišlo:

 • M VsAZ družstiev 1. Kolo mladšieho žiactva

  Po dlhom čakaní, ktoré bolo zapríčinené zákazom konania všetkých športových podujatí počas ochorenia COVID-19 sme sa predsa dočkali. Krásnu slnečnú sobotu 13.6.2020 na štadióne TU Košice sa uskutočnil prvý pretek na Slovensku po dlhej odmlke v atletike. Tento štadión na svojej ploche privítal všetkých nádejných atlétov z Východoslovenského atletického zväzu v kategórii mladšieho žiactva. Jednalo sa o 1.kolo postupovej súťaži družstiev, kde sme svoje zastúpenie mali aj my z nášho klubu ŠŠK Junior Prešov. V kategórii mladších dievčat nás reprezentovalo 12 žiačok a v kategórii mladších žiakov bohužiaľ, len päť žiakov. Počas celého preteku svietilo slnko a bolo strašne horúco čo spôsobilo, že športovci museli o to viac dopĺňať pitný režim a samozrejme museli vynaložiť veľké úsilie na dosiahnutie čo najlepších výkonov. Po sčítaní všetkých dosiahnutých bodov za jednotlivé disciplíny sa nakoniec naši zverenci umiestnili na krásnych miestach. V kategórii dievčat zatiaľ na prvom mieste sú naše dievčatá a u chlapcov aj napriek malému počtu našich zverencov sme na piatom mieste. Kompletné výsledky sú zverejnené na stránke atletikask. Už teraz sa tešíme na ďalšie v poradí 2.kolo , ktoré sa uskutoční 27.6.2020. Veľa úspechov a športového nadšenia prajem všetkým naším zverencom.

 • Svetový deň oceánov

  V pondelok 8.6.2020 sme si v 4.B pripomenuli Svetový deň oceánov.

  Žiaci si z domu priniesli knihy o tejto téme. Skupina detí vytvorila pomocou literatúry kvíz, ktorý následne riešili iní žiaci. Pozreli sme si dokument o živote v oceáne a spoznali najpodivnejšie živočíchy sveta žijúce pod vodou. Uistili sme sa v tom, že oceány je potrebné chrániť. Hrou s robotickými rybičkami sme zažili skutočnú naháňačku rýb pod vodnou hladinou.

  Mgr. Tamara Škovránková a Mgr. Radoslav Brecelj

 • Oznam

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01. 06. 2020 - Aktualizácia od 15.6.2020 (príloha)

  ZS_Smeralova_od_15.6

 • OZNAM

  Usmernenie k vráteniu príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

  v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

  v súčasnej mimoriadnej situácii zapríčinenej pandémiou koronavírusu

  v školskom roku 2019/2020


  1. Rodič/Zákonný zástupca požiada elektronickou formou riaditeľa školy/školského zariadenia o vrátenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (ďalej len príspevok) do 17.06.2020 (žiadosť v prílohe) prosíme zaslať na adresu: riaditel@zssmeralpo.edu.sk
  2. Škola/školské zariade
 • Oznam

  Vážení rodičia, kolegovia,

  Od 18.5. začala pracovať Rada školy pri ZŠ Šmeralova v novom zložení. Na našom druhom zasadnutí sme venovali pozornosť jednotlivým témam v oblasti výchovy a vzdelávania i materiálno-technickým možnostiam s dôrazom na kvalitu. Cieľom nášho záujmu o tieto oblasti je podpora vedomostného a osobnostného rozvoja žiakov školy. Zámerom Rady školy je v nasledujúcich rokoch dosiahnuť udržanie, resp. zvyšovanie statusu školy a pozitívneho renomé, čo v konečnom dôsledku povedie k spokojnosti učiteľov, rodičov a najmä žiakov. V prípade podnetov, resp. záujmu sme plne k dispozícii pre rodičov i zamestnancov školy.

 • 5. 6. 2020

  Aktualizovali sme modul Rada školy

 • Medzinárodný športový vyzývací deň

  Tak ako každý mesiac počas karantény, tak aj tento májový mali žiaci I. stupňa virtuálnu aktivitu. Tentokrát to bol medzinárodný športový vyzývací deň. Naši žiaci mali vyzvať v športe kamaráta, spolužiaka, ale aj samého seba, aby sa prekonávali limity, hranice, ktoré sa dajú pokoriť. Naši prvostupniari sa naozaj prekonali a niektoré športové výkony boli naozaj náročné, no zvládli ich na jednotku.

  učitelia I. stupňa

 • Dávame do pozornosti Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 na stránke https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss

  Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý na žiadnu SŠ v prvom kole /doporučujeme podať odvolanie/, požiada základnú školu o prihlášku do druhého kola. V tomto šk. roku platí termín do 19.6.2020.

  vých. por. PaedDr. Milena Koščová

 • OZNAM

  Vážení rodičia, na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že ZŠ Šmeralova 25, Prešov obnoví prevádzku školy pre 1. - 5. ročník od 1.6.2020.

  Pri prvom nástupe dieťaťa do školy po prerušení prevádzky prosím nezabudnite priniesť vypísané a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu. P._2_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01. 06. 2020

  Organizacia_a_podmienky_vychovy.pdf

 • Ročníkové práce v 5.c triede

  Minulý týždeň sa v našej triede aj napriek koronakríze uskutočnili prezentácie ročníkových prác. Netradičný čas a situácia neubrali na príjemnej atmosfére, ktorú sme mali v online priestore. Rôznorodosť tém nás udržiavala v pozornosti. Prešli sme sa virtuálne po Prešovskom kraji, spoznali bližšie YouTube, nahliadli do histórie vzniku papiera, spoznali sme jazdu bicyklom downhill, aspoň na okamih sme cestovali do vesmíru a v prvý deň sme si ešte odbehli pozrieť hrobku Tutanchamóna.

  Druhý deň sme začali fenoménom dnešnej doby - internetom, ktorý môže byť aj nebezpečný, vzápäti sme sa ocitli v Uhorsku a odtiaľ to už bol len kúsok do Talianska, rodiska Leonarda da Vinciho, ktorý túžil lietať ako vtáky na oblohe. Úspešný let sa zaiste podaril posádke Apolla 13, aj jej členovia si boli v mnohom podobní a predsa našťastie iní, čo rovnako platí aj pre ukrytú krásu v útrobách našej Zeme, pre drahokamy.

 • Online angličtina 4.C s "native speakers"

  "Karanténne" online vyučovanie má svoje nevýhody, ale aj množstvo výhod. A jednu výhodu "chytili" a využili štvrtáci zo 4.C. Tou výhodou a jedinečnou príležitosťou boli online hodiny angličtiny s "native speakers". Doma pri počítačoch sme hravo prekonali vzdialenosti medzi New Yorkom a Prešovom a pozvali si na návštevu do virtuálnej triedy rodených Američanov. Kvôli šesť-hodinovému časovému posunu sme mali hodiny až poobede, ale to nám vôbec neprekážalo. Naši priatelia z newyorského Staten Island boli práve po raňajkách a my - po obede. V konverzácii s Mikom a Evelyn sme využili a vyskúšali svoje jazykové znalosti a zručnosti. Na prvej hodine sme sa zoznámili, predstavili, porozprávali o svojich záľubách. Na ďalšej sme sa venovali príbehu Guest z knihy od Arnolda Lobela - Owl at home. Evelyn nám čítala príbeh, ktorý sme počúvali, rozprávali sa o hlavných postavách a deji príbehu, samozrejme v angličtine:). Veríme, že to neboli jediné hodiny,ale takto online sa nám podarí ešte spojiť a svoje jazykové zručnosti rozvíjať a zdokonaľovať aj takýmto spôsobom.

 • Deň mlieka

  Deň mlieka si 19. mája užili prváci z TND po svojom v pohodlí svojho domova. Najviac chutila asi tradičná krupica, ale aj ostatné chutné mliečne jedlá slávili úspech u našich prvákov. Určite ich bavila aj samotná príprava jedál, nielen to jedenie.

  Mgr. Juliána Sedláková

 • Čo vieš o hviezdach?

  30. ročník vedomostnej súťaže sa tento rok konal 21. apríla a vzhľadom na situáciu sa uskutočnil online. Súťaž je určená pre jednotlivcov, ktorí prejavujú záujemcov o astronómiu. Obsahovou náplňou sú otázky zo všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov a využitia kozmonautických prostriedkov v astronómii.

  Tejto súťaže sa zúčastnili aj traja naši žiaci, ktorí boli veľmi úspešní.

  V I. kategórii pre žiakov 4. – 6. ročníka ZŠ sa na 1. mieste umiestnila žiačka 5.c triedy Iveta Štefančínová. Na 2. mieste sa umiestnil opäť žiak 5.c triedy Radovan Štefančín.

 • Profilácia školy na II. stupni

  Aj napriek zložitej situácii súvisiacej s koronavírusom pripravujeme v rámci organizácie vyučovania v budúcom školskom roku (2020/2021) možnosti uplatňovania a rozvoja talentu na II. stupni ZŠ Šmeralova v triedach pre:

  triedy_pre_nadane_deti_II._stupen.pdf (TND – triedy pre nadané deti)

  matematické triedy.pdf (MT – matematické triedy)

  sportove_triedy.pdf (ST – športové triedy so zameraním na atletiku)

 • Učenie doma - Obrázky na tanieri

  Viete maľovať bez papiera, štetcov, farieb, cerúz ... ?Žiaci piateho, ale aj prvého ročníka /aj s pomocou rodičov/ si to počas učenia sa doma na hodinevýtvarnej výchovy vyskúšali. Hľadali a uvedomovali si krásu všedného dňa. Venovali sa foodstylingovej oblasti. Umenie 21. storočia charakterizuje široké využívanie moderných technológií, internetu či médiírovnako, ako aj zapájanie netradičných materiálov. Naši žiaci maľovali a tvorili z potravín. Z toho, čo malina raňajky, desiatu, olovrant či večeru. Pri práci potraviny ladili farebne, chuťovo, ale i esteticky a mnohéjedlá vyzerali ako malé umelecké dielka. Vzniklo nám množstvo prekvapivých obrázkov, ktoré nabralinový rozmer.Za odmenu si žiaci mohli svoj výtvor zjesť, ale ešte skôr, než sa najedli, stali sa umelcami. A verte, že v tento deň aj oči jedli :-) PaedDr. Milena Koščová a Mgr. Renáta Ondziková

 • Vzhľadom na aktuálnu situáciu riaditeľstvo školy oznamuje, že preberanie prihlášok na SŠ a osemročné gymnázia sa bude realizovať v 9. ročníku žiakmi a v 5. ročníku zákonnými zástupcami žiakov vo vstupných priestoroch vestibulu školy, v nasledovnom termíne a čase:

  7.5. 2020 8.00-9.00 hod. 9.A trieda

  7.5. 2020 9.00-10.00 hod. 9.B trieda

  7.5. 2020 10.00-11.00 hod. 9.C trieda a zákonní zástupcovia žiakov 5. ročníka

  Preberanie prihlášok sa uskutoční pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení. Každý žiak/rodič musí mať rúško, rukavice, vlastné pero píšuce na modro a dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy. K dispozícií bude aj dezinfekčný prostriedok.

 • ŠKD doma2

  Ani počas apríla sme v ŠKD nezaháľali. Deti sa znova dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, ktoré sa spájajú práve s týmto mesiacom. Apríl sa niesol v duchu jari, narcisov, Zeme, lesov, vesmíru, či Veľkej noci a deti boli motivované rôznymi kreatívnymi nápadmi súvisiacimi s týmito témami. A keďže slnečných dní bolo počas tohto mesiaca pomerne dosť, nezabudli sme ani na rôzne nápady na pohybové aktivity v prírode. Deti nás opäť milo prekvapili fotkami svojich výtvorov, ale aj fotkami z pobytu a hier na čerstvom vzduchu.

 • Múzoobrazy a múzotexty

  Štvrtú Cé chytala múza ....a možno v niektorých prípadoch to bolo naopak. Už či tak alebo naopak, malo to zmysel. Najprv deti hľadali nejaké múroobrazy vo svojom okolí, obrazy prírody či umelecké diela v ich domácnosti, ktoré si doteraz možno ani nevšímali. To bola tá prvá - obrazová múza. A s ďalšou múzou sa popasovali, keď mali k obrazu vymyslieť umelecký text. Tak nech sa páči, pozývame Vás na výstavu Múzoobrazov a Múzotextov.

  Pani učiteľka Monika Kormaníková a 4.C

 • Virtuálny Deň Zeme

  V mesiaci apríl sa žiaci I. stupňa virtuálne zapojili do akcie Deň Zeme. Samozrejme aktivity spojené s týmto dňom nerobia žiaci len teraz, ale venujú sa im počas celého roka. Naši prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci nám poslali fotografie ako chránia našu Zem, triedia odpad, zbierajú odpadky, recyklujú, ako sa starajú o zvieratá a o zem, v ktorej pestujú biopotravu, taktiež vyrábali rôzne plagáty, búdky pre vtáčiky, výrobky z prírodnín ale aj z už nepotrebných vecí, navštevujú prírodu, hrajú sa environmentálne hry a veľa ďalších aktivít.

 • V súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 9.4.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 16.4.2020 oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom zmenu klasifikácie nasledovných predmetov:

  mediálna výchova (MDV), telesná a športová výchova (TSV), športová príprava (SRL), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), technika (THD), informatika (INF), občianska náuka (OBN), obohatenie (OHT), pracovné vyučovanie (PVC)

 • V čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020 dávame do pozornosti rôzne odkazy na zaujímavé materiály pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičov.
  Túto náročnú záťažovú situáciu domácej izolácie spoločne s VAMI zvládneme.
  Kedykoľvek nás kontaktujte emailom: kopzssmeralova@gmail.com
  Poradíme, pomôžeme, usmerníme...


  Mgr. Ľuboš Lukáč, školský špeciálny pedagóg

 • Oznam - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na aktuálnu situáciu Vám dávame do pozornosti 2 možnosti ako zapísať Vaše dieťa do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021.

  1. možnosť: Vyplniť elektronickú prihlášku. Nájdete ju na stránke školy v záložke „Elektronická prihláška“.
  2. možnosť: Vytlačiť zápisný lístok (príloha pod textom), ktorý vyplníte a podpísaný doručíte do školy poštou alebo osobne vhodíte do schránky pri vstupe do školy.

  V prílohe nájdete aj tlačivo žiadosti o povolenie štúdia v zahraničí a žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.

 • Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

  Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

 • INFORMÁCIE

  pre rodičov a zákonných zástupcov k školskej spôsobilosti

  Na základe mimoriadnej situácie a na základe novely školského zákona č. 56/2020 Z. z., Ministerstvo školstva určilo termín zápisu detí do 1.ročníka základných škôl od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí.

  Podľa §19 ods.(3) školského zákona: Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak- t.j. každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 fyzický vek 6 rokov, je rodič povinný zapísať do 1. ročníka základnej školy.

 • ŠKD

  Aj napriek mimoriadnej situácii, ktorá nastala, deti v rámci ŠKD nie sú ochudobnené o aktivity v ich voľnom čase. Pani vychovávateľky aj v týchto dňoch realizujú svoje výchovno-vzdelávacie činnosti, hoci trošku v inej forme. Prostredníctvom edupage deti dostávajú rôzne námety a tipy na aktivity, vďaka ktorým môžu svoj poobedňajší čas tráviť zmysluplne. Naša virtuálna galéria fotiek Vás prevedie spektrom činností a krásnych výtvorov detí v ich domovoch. Spolu s rodičmi si na základe našich námetov vybrali rôzne aktivity a podelili sa s nami prostredníctvom fotografií. Mohli si vybrať z rôznych tém, ktoré sme im ponúkli, ako napr.: rôzne tvorivé činnosti z papiera, jarné kvety, voda - základ života, čítanie obľúbenej knihy a jej ilustrácia, význam farieb pleti, Medzinárodný deň tuleňov, dôležitosť pitného režimu, či rôzne pokusy a mnohé iné.. Pozornosť sme venovali aj našej kultúre. Deti si prostredníctvom prezentácie od svojich pani vychovávateliek mohli prečítať, že práve v tomto roku Slovenské národné divadlo oslavuje svoju storočnicu. Okrem fotografií SND sa deti dozvedeli aj jeho históriu. Hoci rodičia nemajú dostatok času v týchto dňoch, tak si o to viac vážime, že reagujú na naše podnety. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

 • Deň rodinnej knižnice

  Dňa 27.3.- v rámci mesiaca knihy- niektoré triedy 1. stupňa našej školy navštívili knižnice. Pýtate sa ako? aké?, veď je karanténa! Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sme to vyriešili tak, že deti mali „navštíviť“ ich rodinné knižnice každý doma, a tak sme si zorganizovali taký síce netradičný, ale originálny Deň rodinnej knižnice. Deti nahliadli do ich knižníc samostatne, s rodičmi, alebo starými rodičmi. Popozerali, aké knihy sa tam nachádzajú. Porozprávali sa o nich a určite tieto knihy priniesli aj iné rodinné príbehy a spomienky (kedy ju kúpili, od koho a kedy ju dostali, zdedili atď.). Niektoré deti urobili knižný prieskum a napísali rôzne „naj“ o ich knihách (najväčšia, najkrajšia, najstaršia, najvzácnejšia, ktorú knihu by chceli ilustrovať atď.). Iné deti vytvorili nádherné výtvarné projekty alebo návrhy na obaly či ilustrácie ich obľúbenej knihy. Veríme, že mnohým tento deň priniesol krásny rodinno-knižný zážitok.

 • Vážení žiaci, rodičia, učitelia,

  vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o predĺžení prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach do odvolania, škola zriadila mailovú linku, ktorú zabezpečujú školský psychológ a školský špeciálny pedagóg.

  Náš odborný tím - školský psychológ, školský špeciálny pedagóg je žiakom i rodičom žiakov počas týchto dní k dispozícii na emailovej adrese: kopzssmeralova@gmail.com.

  Kabinet odborného poradenstva, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov

 • Návšteva knižnice Slniečko

  Naši prváci z TND navštívili knižnicu Slniečko počas akcie Marec - mesiac knihy a väčšina z nich sa zároveň stala členmi knižnice (niektorí už preukaz mali). Pani knihovníčka vysvetlila deťom ako vzniká kniha, kto každý sa podieľa pri jej tvorbe. Taktiež nás oboznámila s tým, ako sa máme správať v knižnici a ako sa chovať ku knihám. Žiaci sa veľmi tešili z akcie, hneď sa začítali do niektorých kníh. Teraz nás už čaká len pasovačka prvočlenov knižnice a všetci si už môžeme s radosťou požičiavať knihy.

 • Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

  Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

 • V prílohe Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.

  usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

 • Virtuálna ponožková výzva

  21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. Downov syndróm je celoživotné zdravotné postihnutie spôsobené poruchou 21. chromozómu. Pretože chromozómy tvarom pripomínajú ponožky, organizácia Down Syndrom International si ich zvolila za symbol tejto akcie. Aj niektorí žiaci (aj ich rodičia) z TND našej školy sa zapojili do tejto virtuálnej výzvy PgF PU a aj napriek neľahkým časom bezpečne, v pohodlí domova vyjadrili jednoduchým gestom podporu ľuďom s Downovým syndrómom a poslali nám fotografie. Žiaci mali k dispozícii aj krátku prezentáciu, kde sa mohli o tomto probléme dozvedieť viac. Ďakujeme.

 • Oznam o prerušení vyučovacieho procesu

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 • Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

  Z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole, na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 13.03.2020 (piatok) do 16.03.2020 (pondelok).

  Vyučovací proces pokračuje 17.3.2020 (utorok).

 • Usmernenie 3 MŠVVaŠ - Koronavírus v prílohe

  usmernenie3_koronavirus.pdf

 • Usmernenie MŠVVaŠ - Koronavírus - v prílohe.


  Usmernenie_2_koronavirus.pdf

 • v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu

  v prípade, že žiaci alebo zamestnanci ZŠ Šmeralova boli a vrátili sa v najbližšom období z oblasti, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, alebo prišli do kontaktu s osobami, ktoré sa nachádzali v uvedených oblastiach, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch kontrolovať svoj zdravotný stav.

  Pri zistení príznakov – (zvýšená teplota nad 38°C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) musia

  rodičia, žiaci

  • ostať doma, nechodi
 • SLADKÉ A MÓDNE FAŠIANGY V ŠKD

  Fašiangy sú obdobím plesov, karnevalov, zábavy. Aj naši žiaci zo 4.oddelenia ŠKD sa zabávali pri vytváraní návrhov plesových šiat, či na pohľad oku lahodiacich zákuskov. Nápadité róby by skutočne ocenil nejeden módny návrhár. No a kreatívne a farebné zákusky pošteklili brušká mnohým spolužiakom i učiteľom.

  Spoločne sme si pozreli aj výsledky práce slovenských a svetových módnych tvorcov, ale tým našim zo Šmeralky sa nevyrovná nikto.

  Mgr. Ľ.Plavčanová

 • Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ Šmeralova konaných dňa 27.2.2020

  kategória pedagogickí zamestnanci:

  Mgr. Ingrid Storinská, Mgr. Jana Lacknerová

  kategória nepedagogickí zamestnanci:

  Alena Hajtolová

  kategória rodičia:

  PhDr. Katarína Robová, Ing. Branko Benko, MBA, Lenka Stanková, Ing. Martina Kurucová

  Ing. Katarína Tuhrinová - predseda volebnej komise

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Dňa 11.2.2020 sa náš žiak Jakub Dorko z 5.C triedy zúčastnil krajského kola olympiády v nemeckom jazyku. Jakub obsadil krásne 2. miesto. Blahoželáme :)

  Silvia Revická

  Foto

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Dňa12.2.2020 sa v ZŠ Bajkalská uskutočnilo krajské kolo Olympiády z anglického jazyka, ktorého sa zúčastnil víťaz okresného kola Jozef Kundrat zo VII.C. Jožovi sa v krajskom kole mimoriadne darilo. Umiestnil sa na 1. mieste, čím si vybojoval účasť v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v marci.

  Jožovi ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a držíme mu palce v ďalšom kole!

  Mgr. A. Macejová

  Diplom

 • Riaditeľ Základnej školy, Šmeralova 25, Prešov v zmysle zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, a výzvy primátorky Mesta OŠKaCR/1108/2020

  zvoláva všetkých rodičov žiakov školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

  na uskutočnenie volieb do Rady školy pri ZŠ Šmeralova

  27.2.2020 o 14:00 v zborovni školy kategória – pedagogickí zamestnanci

  27.2.2020 o 15:00 v zborovni školy kategória – nepedagogickí zamestnanci

 • JASPO

  Krásny magický deň 20022020... Talentované a krásne dievčatá reprezentovali našu Šmeralku na jazykovo-zábavnej súťaži JASPO 2020, pod záštitou p.primátorky Prešova, na ZŠ Kúpeľná. Dievčatá boli úžasné, zahrali dramatizáciu na tému Moliere, odpovedali v náročnom kvíze na otázky týkajúce sa storočnice SND a histórie du Théatre National francais a bravúrne zvládli gramatický test. Získali druhé miesto pre našu Šmeralku. Zo srdca im blahoželám a zároveň pociťujem smútok... Sú deviatačky, odchádzajú splniť si svoje reves. Prajem im do života tie vedomosti, ktoré získali, tú hravosť, ktorú majú, tú dravosť, ktorá ich posúva a všetky ich túžby, ktoré si splnia...

 • KARNEVAL

  V ŠKD sme aj tento rok Fašiangy oslávili KARNEVALOM. Deti si pripravili zaujímavé masky, v ktorých strávili príjemné piatkové popoludnie. O zábavu sa postaral skvelý DJ Radko, nechýbali súťaže, tombola a množstvo cien. Tešíme sa opäť o rok.

  Mgr. T. Škovránková, Mgr. Z. Hudecová

 • 2. kolo turnaja v Minihádzanej

  Dňa 21.2.2020 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili 2. kola školskej ligy v Minihádzanej, ktorý sa konal v hádzanárskej hale na Nábrežnej. Rozdelení boli do dvoch kategórií: 1. - 2. ročník a 3. - 4. ročník. Naši mladší minihádzanári odohrali vo svojej skupine 3 zápasy a starší 6 zápasov s rovesníkmi z iných škôl (každý zápas trval 10 minút) .

  Pokračujeme v ďalšom kole a držíme prsty :)

  Mgr. Dušan Olejár

 • 4.C v Caraffke

  Žiaci 4.C si boli prezrieť historickú budovu známej Caraffovej väznice. Veľmi pútavým rozprávaním sa dozvedeli niektoré zaujímavosti o tejto vyše 500-ročnej budove. Zároveň si prezreli aj krásne obrázky, ktoré namaľovali ich spolužiaci pri príležitosti výstavy Naša Matka Zem.

  Mgr. M. Dobrovolská

 • Výstava detských prác v Caraffke

  Počas posledných dní vytvorili žiaci Šmeralky výtvarné práce na tému NAŠA MATKA ZEM a naši prváci a druháci z TND si nenechali újsť túto výstavu v Caraffovej väznici. V galérii nás milo privítala p. Janette Langová, ktorá nám zároveň povedala zopár informácií o Caraffke a potom sme si mohli popozerať práce našich kamarátov. Všetky sa nám páčili, tak ako aj návšteva Caraffovej väznice s jej históriou a zaujímavosťami. Pri odchode sme dostali aj krásny suvenír - vyrazenú mincu.

  Mgr. Juliána Sedláková, Mgr. Ingrid Storinská

 • Logická olympiáda

  Žiaci I. stupňa tried pre nadaných žiakov si opäť zasúťažili v celoslovenskej súťaži Logická olympiáda. Tento rok si to po prvýkrát vyskúšali aj naši prváci a všetci prekvapili dobrými výsledkami. Žiaci si preverovali svoje schopnosti v úlohách na rozvoj matematického, priestorového, verbálneho a logického myslenia. Tento rok sa podarilo dostať do finálového kola našim štvrtákom: Tobias Barnoky a Filip Cabúk.

  Mgr. Juliána Sedláková

 • Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

  Cieľom už 8.ročníka súťaže bolo preveriť logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií.

  Školské kolo v kategórií B ( 5. – 9.ročník) sa na našej škole konalo 12. februára 2020 a súťaže sa zúčastnilo 54 žiakov zo štyroch tried so všeobecným intelektovým nadaním. Žiaci riešili test, ktorý pozostával z 13 úloh (1 až 3 bodových). Test sa písal 40 minút, súčet bodov celého testu bol 23 a úspešný riešiteľ musel získať min. 8 bodov. Tento úspech dosiahlo 35 (64,81%) riešiteľov, všetkým blahoželáme.

 • Deň sv. Valentína

  Ako vznikol?
  Dodnes sa vedú len nejasné dohady o tom, ako tento sviatok vznikol. Každopádne sa na jeho pôvod viaže legenda, ktorá hovorí o pohanskom kňazovi menom Valentín.
  Bol obrátený na kresťanskú vieru a žil v Ríme, údajne v 3. storočí nášho letopočtu. Cisár Claudio v tom čase vydal dekrét, ktorý zakazoval rímskym vojakom uzavrieť manželstvo. Tvrdil, že manželské radovánky by mohli spôsobiť rozptýlenie a vojaci by si neplnili svoje vojenské povinnosti. Valentín aj napriek zákazu zamilované páry sobášil. Avšak, onedlho to cisár zistil, uväznilo ho a odsúdil na smrť. Pred vykonaním tohto rozsudku napísal Valentín zamilovaný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej bol údajne zaľúbený.
  Popravili ho 14. februára v roku 296 nášho letopočtu.

  Pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň. Na jeho počesť sa stal 14. február dňom zaľúbených a sv. Valentín sa stal patrónom zaľúbených párov.
  Aj my sme si ho pripomenuli posielaním VALENTÍNIEK VALENÍNSKOU POŠTOU.

 • Okresné kolo MOZ 5, MOZ9

  Okresné kolo matematickej olympiády prebehlo na ZŠ Mirka Nešpora dňa 29.1.2020, kde našu školu zastupovali naši piati piataci a siedmi deviataci, ktorí do okresného kola postúpili po úspešnom vyriešení úloh v domácom kole. Piataci sa pasovali s troma ťažkými úlohami dve hodiny a deviataci so štyrmi úlohami štyri hodiny. Pri týchto náročných úlohách sa poriadne zapotili, ale stálo to za to. Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom, ktorí získali tieto umiestnenia:

  MOZ 5 Jozef Juskanič z 5.c 16. miesto

 • Talent ZŠ regiónu Šariš

  Súťaž vyhlasuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a mesto Prešov a koná sa pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov.

  Do súťaže, ktorá je zameraná na logiku, matematiku a verbálne myslenie sa na našej škole v tomto školskom roku zapojilo 229 nadaných a talentovaných žiakov 5. – 9. ročníka. Školské kolo sa realizovalo na hodinách matematiky v dňoch 11. - 13. februára. Žiaci riešili 14 úloh počas 30 minút. Za každý správny a úplný výsledok boli hodnotení 1bodom/2bodmi. Maximálny počet bodov, ktorý mohli získať, bol 20 bodov (6 úloh za 2 body). Úspešným riešiteľom školského kola sa stal súťažiaci , ak získal aspoň 8 bodov. Úspešných bolo 47,16 % zúčastnených žiakov.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín- školské kolo sa konalo 13.2.2020 v pekných priestoroch školskej knižnice Motýlik.
  Naši recitátori ukázali odvahu vystúpiť pred „publikom“, predniesť pripravené básne a zaujímavé príbehy známych, ale aj menej známych autorov. Zúčastnilo sa 16 žiakov z 1. stupňa, ktorí si odniesli diplomy, drobné darčeky.
  Porota vybrala a ocenila v prednese poézie týchto žiakov: 1. miesto - Jakub Vrábeľ, 2. miesto - Hana Rodáková , 3. miesto - Paulína Olejníková a v prednese prózy : 1. miesto - Nella Humeňanská, 2. miesto – Gašpar Dulín, 3. miesto – Matúš Leško.
  Víťazom školského kola srdečne blahoželáme k postupu do okresného kola.
  M. Dobrovolská

 • M VsAZ hala Bratislava

  V peknú slnečnú nedeľu sa v hale Elán v Bratislave konali uzatvorené Majstrovstvá Východoslovenského atletického zväzu. Na tejto súťaži pretekali všetky vekové kategórie, medzi ktorými sme mali svoje zastúpenie aj my z klubu ŠŠK Junior Prešov. Naša výprava bola v počte 22 pretekárov z toho 9 chlapcov a 13 dievčat. V konečnom medailovom zúčtovaní sme vybojovali 8 medaily. Blahoželám všetkým , ktorí obsadili pódiové umiestnenie a prajem veľa ďalších športových a osobných úspechov. Výsledky z tohto podujatia sú zverejnené na webovej stránke ,,atletikask,,

 • Testovanie 9 - 2020

  Oznamujeme Vám, že celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9-2020 sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.


  Náhradný termín testovania 9-2020 sa uskutoční 15. apríla 2020.


  Dávame do pozornosti Špecifikáciu testu z matematiky T9-2020 a Špecifikáciu testov z vyučovacích jazykov T9-2020 a ďalšie bližšie informácie na www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 • Školské kolo Chemickej olympiády

  Dňa 7. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov, ktorí riešili úlohy týkajúce sa vzorcov, chemických rovníc a chemických výpočtov. Najúspešnejší boli žiaci: K. Katriňáková 9.A, Ľ. Durkáč 9.C, S. Sušková 9.A, L. L. Kurimaiová 9.A

  Blahoželáme.


  J. Tomaščiková

  Foto

 • VIEME SNÍVAŤ?

  Byť rojkom sa dnes už akosi „nenosí.“ Ale kto to vie, môžeme mu len závidieť. Dostáva sa do virtuálneho sveta spomienok, ale aj vízií do budúcnosti. Deň svätého Valentína je na snívanie ako stvorený. A to doslova. Žiaci 2. stupňa niektorých tried snívali s Rút Pajorkovou a Matúšom Lipkom, hlavnými predstaviteľmi hudobného predstavenia Kufrík snov.

  Prostredníctvom filmovej projekcie a hereckého a hudobného majstrovstva predstaviteľov sa dostali do čias cisárovnej Sissi a na bál, ktorý usporiadala, kde odzneli diela klasických majstrov. Tu sa do predstavenia zapojili naši ôsmaci, ktorí sa stali súčasťou dobového kvarteta.

 • 14. 2. 2020

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • NAJSTARŠÍ V PSK ARÉNE

  7.2.2020 sme sa dostali do PSK ARÉNY aj my - deviataci. Niektorí zo VII.A, IX.A a IX.C stáli na korčuliach prvý raz. Na ľadovej ploche nám to šlo celkom dobre. Hodina korčuľovania bola hádam aj málo, ale tí, ktorých kondícia trošku pokrivkávala, boli nadmieru unavení. Ktovie, možno sa tam do konca roka ešte dostaneme.

  Žiaci IX.C

  Foto

 • Svišťovka

  Keďže nám zima, dážď a vietor niekedy neumožňujú byť na čerstvom vzduchu, rozhodli sme sa v našom oddelení urobiť aktivitu, a preniesť tak trochu prírody do nášho oddelenia pod názvom Svišťovka, ktorá patrí medzi prírodovedné aktivity. Už z názvu deti uhádli o čom to asi bude. Najprv sa krátkym videom dozvedeli niečo o živote svišťa a mohli tak potom odpovedať na otázky vychovávateľky. Z odpadového materiálu, z roliek toaletného papiera si vyrobili svišťov. Za splnenie týchto úloh dostali deti odznaky tatranského svišťa. Odmenou bola pre nich krátka kreslená rozprávka ako inač o troch svišťoch.

 • Memoriál Štefana Stanislaya v skoku do výšky mládeže,28. ročník

  Na ZŠ Šmeralova sa konal pretek v skoku do výšky, ktorého organizátorom je AK TJ Slávia PU Prešov a spoluorganizátorom je ZŠ Šmeralova. Na tejto súťaži štartujú kategórie od najmladšieho žiactva až po dorasteneckú kategóriu. Účasť potvrdili kluby z Moldavy nad Bodvou, Vranova nad Topľou, Šport Hrou, ŠŠK Junior Prešov a iné kluby. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 49 pretekárov čo hovorí o náraste záujmu oproti minulým ročníkom. Zahájenie Memoriálu Štefana Stanislaya otvorili svojím príhovorom PhDr. Juraj Maľcovský Csc. a Ján Jacoš. Výsledky z tejto súťaži budú zverejnené na stránke ,,atletikask,,

 • Naša Matka Zem - pozvánka na výstavu

  Slávnostné otvorenie výstavy Naša Matka Zem sa konalo 6.2.2020 o 10.00 hod. v priestoroch Galérie v Caraffovej väznici. Pozvaní hostia mali jedinečnú možnosť si ako prví z návštevníkov pozrieť výtvarné práce ohodnotené a vybrané odbornou porotou. Z 219 výtvarných prác sa do Caraffky dostalo 44. Autori najkrajších diel získali na vernisáži ocenenie v dvoch kategóriách :

  Kategória I. – žiaci 1. stupňa ZŠ

  1. miesto – Kamila Vooková

  2. miesto – Nina Plavčanová

  3. miesto – Soňa Sedláčková

 • NA OPUSTENOM OSTROVE

  Dňa 23.1.2020 sa žiaci VII.A triedy spolu s pani učiteľkou Melániou Grockou zúčastnili zážitkového čítania vo Viole. Nieslo sa to v duchu Robinsona Crusoea, ktorý nešťastne stroskotal. S príbehom nás na začiatku oboznámila pani Pariľáková a následne nás zaviedla na čarovný ,,ostrov“ . Mali sme možnosť napísať Robinsonovi list , spýtať sa ho niečo alebo mu poradiť. Počas sedenia sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí, napríklad že Robinson sa plavil z južnej Ameriky smerom do Afriky. Počas jeho plavby ho zastihli dve silné búrky a on stroskotal na ostrove, ale ako jediný prežil. Na ostrove strávil 28 rokov. Mali sme možnosť pozrieť si o ňom knihy, ktoré sa dajú požičať v knižnici.

 • Okresné kolo Šalianskeho Maťka

  Posledný januárový utorok 28.1.2020 sa v Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove konalo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Z našej školy postúpili zo školského kola traja žiaci: Klára Juhásová 3.B, Jakub Vrabeľ 4.A a Kamila Kopilcová 6.A. Porota v každej kategórii hodnotila dramatickú prípravu, osobný prístup recitátora, tvorivosť, silu účinku na poslucháča, ale aj výber textu. Klárke, Jakubovi a Kamilke sa umiestnenie v silnej konkurencii neušlo, ale reprezentovali nás so cťou.

 • ŠALIANSKY MAŤKO

  „Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.“

  13. 1. 2020 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko – súťaž v prednese krásnych slovenských povestí. Na súťaži sa zúčastnilo 10 recitátorov v 3 kategóriách. Umelecké prednesy našich žiakov sledovala porota v zložení Mgr. J. Homolová (predsedníčka poroty), Mgr. K. Kohútová a Mgr. V. Valičková.

  Výsledky školského kola:

  I. KATEGÓRIA

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Dňa15.1.2020 sa v ZŠ Bajkalská uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka, ktorého sa zúčastnili žiaci Jozef Kundrat zo VII.C a Martin Šima z IX.C. Obom chlapcom sa v náročnej olympiáde darilo. V súťaži sa umiestnili nasledovne:

  Kategória 1A

  1. miesto: Jozef Kundrat (VII.C)

  Kategória 1B

  7. miesto: Martin Šima (IX.C)

  Víťaz kategórie 1A postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Jozefovi v krajskom kole držíme palce!

  Mgr. A. Macejová

 • Beseda s poľovníkom

  Naši piataci si so zatajeným dychom vypočuli prednášku poľovníka p. Daňka. Besedu zahájil trúbením na lesnici - "Vítame vás, priatelia poľovníci, prírody a zveri vášniví milovníci.".

  Zo správ žiakov vyberáme:

  "Pán poľovník bol veľmi milý a páčil sami dokumentárny film. Lesníci chránia les a starajú sa o to, aby v lese neboli hladné zvieratá, chránia les pred pytliakmi. Larvy lykožrúta môžu pri premnožení zničiť celý les. Najväčšou pohromou pre les sú oheň, víchrica a mrazy. Jeden smrek vyprodukuje kyslík pre 50 ľudí. Lesníci v lesnej škôlke pestujú stromy, ktoré vysádzajú do prírody."

 • Z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole, na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 29.01.2020 (streda) do 31.01.2020 (piatok). V pondelok 3.2.2020 sú polročné prázdniny.

 • V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení a na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 24.01.2020 (piatok) do 27.01.2020 (pondelok). Nástup do školy je 28.1.2020 (utorok). Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne a ŠKD.

 • Nežná revolúcia

  Pred 30 rokmi, v novembri 1989, sme zažili hviezdnu chvíľu našich moderných dejín.

  Žiaci 9.C triedy na hodinách dejepisu spracovali v rámci projektového vyučovania Nežnú revolúciu. Cieľom projektu bolo priblížiť život na Slovensku v období komunizmu a udalosti, ktoré viedli k pádu komunistického režimu.

  Pri získavaní informácií sa žiaci museli hlbšie zamýšľať nad fungovaním totalitného režimu, diskutovali o ňom na viacerých hodinách. Rozhovory s rodičmi, starými rodičmi im priblížili život detí v tomto období. Školáci veľa času trávili vonku, chodili na pionierske schôdzky, čítali časopisy ABC, Zenit.

 • Milan Rastislav Štefánik

  Najvýznamnejšia postava novodobých slovenských dejín, všestranná osobnosť, uznávaný vedec a rodený diplomat Milan Rastislav Štefánik, rozhodujúcou mierou prispel k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a výrazne ovplyvnil celoeurópske dejiny pred a počas prvej svetovej vojny.

  Režim Slovenského štátu a neskôr predstavitelia komunistickej strany usilovali o to, aby jeho odkaz vymazali z pamäte ľudí. Rozbíjali jeho sochy, premenovávali ulice, ničili knihy, zakazovali o ňom hovoriť a dokonca zasadili okolo jeho mohyly na Bradle stromy, aby ju nebolo vidieť.

 • Krúžok LEGObot

  ZŠ Šmeralova ponúka v rámci projektu IT akadémia krúžok LEGObot pre žiakov 2. stupňa. Hlavným poslaním je vzbudzovať hlbší záujem o IT a programovanie LEGO robotov. Krúžok prebieha raz týždenne, vždy v utorok o 14.00 h.

  J. Tomaščíková

 • DIEVČATKO MOMO A V.C

  16.1.2020 sme šli do Violy na zážitkové čítanie. Čítali sme knihu Dievčatko Momo a stratený čas. Knihu napísal Michael Ende. Je o dievčatku Momo, ktoré žilo v zrúcanine amfiteátra úplne samo. Oblečenie len našla alebo jej niekto daroval. A jedlo? Tiež si len našla. Ale bola v niečom výnimočná. Momo vedela načúvať. Vedela tak načúvať, že bezradní a nerozhodní odrazu vedeli presne, čo chcú. Po prečítaní ukážky sme mali povedať ostatným, v čom sú výnimoční. Dobre sa to počúvalo. V čítaní sa opäť pokračovalo. K Momo chodilo čoraz viac ľudí. A zrazu...prestali. Nemali čas. Opäť nasledovala aktivita. Mali sme zatvoriť oči a počúvať rôzne zvuky. Krčenie papiera, kroky, klopanie. Hovorili sme o tom, čo sme si pri tom predstavovali.

 • Okresné kolo v bedmintone

  Aj v tomto roku sa podarilo našim dievčatám vyhrať okresné meranie síl v bedmintone žiačok ZŠ. Ester Stašková (IX.C) a Emília Žaludeková (IX.B) vybojovali 1. miesto v konkurencii rovesníčok zo Súkromnej ZŠ Solivarská, ZŠ Prostejovská, ZŠ Májové námestie. Samozrejme budeme držať palce v Poprade na Krajskom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2020.

  Ľubomír Bodnár

 • Prváci na korčuliach

  Naši najmladší školáci z 1.A,B a C triedy strávili piatkové predpoludnie na korčuliach v PSK aréne. Všetci boli vynikajúci a ukázali, že tento spôsob pohybu im nie je cudzí. Odvážne nastúpili na ľadovú plochu, pod obozretným vedením inštruktorov. Tým asistovali pani učiteľky a jeden z rodičov, čo bolo ozaj na nezaplatenie. Verte, mali čo robiť. Medzi deťmi boli výborní korčuliari. Korčuliari, ktorí už stáli na korčuliach, ale aj takí, ktorí mali prvý kontakt s týmto športom. Čas na ľade uplynul veľmi rýchlo a nikto z detí to do poslednej minúty nevzdal. Dokorčuľovali sme do zdarného konca a určite si to pôjdeme zopakovať.

 • POZVÁNKA

  Pozývame Vás na triedny aktív rodičov žiakov 9.ročníka, ktorý sa uskutoční 20.1.2020 o 16.00 hod. v jedálni školy.

  Účasť SŠ prosíme nahlásiť vopred. Ďakujeme.

  vých. por. PaedDr. Milena Koščová

 • Minifutbal ŠKD

  V rámci mesiaca „Zdravý životný štýl „ sa 1. oddelenie a 5. oddelenie ŠKD stretli v prvej disciplíne a to minifutbal. Víťazom sa stalo 5.oddenie . Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové popoludnie.

  Mgr. Gavroňová Magdaléna, Jursová Slávka

 • AHA! KRÁSNA MATEMATIKA!

  Výstava ponúka neuveriteľnú cestu do sveta logických hádaniek a skladačiek. Vytvára priestor pre predstavivosť, kde sú tvary postavené z tangramov, blokov, či loptičiek a deti sa tak môžu nenápadne pomocou hry dostať do tajomstiev matematiky. Tvorí ju viac ako 25 stanovíšť, ktoré dopĺňajú informácie na tabletoch. Zážitok z výstavy je jedinečným doplnením učiva na škole. Nielen prostredníctvom zraku a sluchu, ale i pomocou iných zmyslov, najmä po hmatovom zážitku si deti zapamätajú viac informácií. Z výstavy, ktorej sa naši žiaci 5.A a 6.A zúčastnili 12.12 2019, si odniesli veľmi dobrý pocit, nadšenie a iný pohľad na matematiku.

 • Vianočné korčuľovanie

  Posledný školský deň v starom roku, tesne pred vianočnými prázdninami si žiaci 5A a 6A užívali radosť z pohybu, a to v PSK Aréne, kde sa vystrojení od hlavy po päty vybrali na ľadovú plochu preveriť svoju šikovnosť v korčuľovaní. Niektorí stáli na korčuliach prvýkrát, ale už po pár minútach sa dokázali pripojiť ku krúžiacemu davu svojich spolužiakov. Celých 60 minút využili naplno a týmto krásne ukončili ich posledný školský deň v roku 2019.

  Triedne učiteľky Čančinová a Homolová

  Foto

 • Sopky na Geografii

  Aktívne, spiace či vyhasnuté? Otázky, na ktoré hľadali piataci odpovede počas hodiny Geografie. Žiaci priniesli modely rôznych sopiek z rôznych materiálov - sadrové, papierové či upečené ako bábovka. Niektorí nám znázornili aj erupciu sopky. Táto hodina bola pre žiakov veľmi zaujímavá a náučná.

  E. Birošová

  Foto

 • Školské kolo Geografickej olympiády

  Začiatkom decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Viac ako 50 žiakov, rozdelených do troch kategórií sa snažilo nájsť odpovede na otázky týkajúce sa našej Zeme. Do okresného kola, ktoré sa uskutoční vo februári postupuje deväť žiakov:

  Kategória E (8.-9.roč.)

  1. Adam Prídavok 9.A

  2. Martin Ondáš 9.A

  3. Martin Osif 9.A

  Kategória F (6.-7.roč.)

  1. Dominika Hošková 7.A

  2. Daniel Horňák 7.A

  3. Tamara Vašková 7.C

  Kategória G (5.roč.)

  1. Jakub Dorko 5.C

  2. Vladimír Jurašek 5.C

 • Palička z Libanonu vo Viole

  Posledný školský deň v roku 2019 si žiaci 4.C a žiaci 1.E "ovianočnili" svetovou premiérou divadelnej inscenácie Palička z Libanonu. Patrili sme medzi prvých vôbec, ktorí mohli túto hru vidieť. Ocitli sme sa v opere, práve pred premiérou Mozartovej Figarovej svadby. Dostali sme sa do detektívneho príbehu a spolu s Jakubom a jeho strýkom Wolfgangom sme riešili záhadnú krádež Stradivárok. Hľadali sme stopy a túlali sa svetom hudobných skladateľov - Bacha, Beethovena, Čajkovského, Gerschwina Ocitli sme sa na gréckom ostrove pri Pytagorasovi, v boji s trubadúrom, v blízkosti Stephansdomu vo Viedni, v Mariinskom divadle v Petrohrade, v NY....a kto bol páchateľom? To musíte ísť vypátrať do Violy aj vy, my vám prezradiť nemôžeme, nechceme sa stať zlodejmi, ktorí vám ukradnú zážitok :)....

 • Tvorivé popoludnie s rodičmi

  S vianočným časom sa už tradične v školskom klube stretli spoločne deti a rodičia z 2. a 12.oddelenia, aby tak mohli prežiť príjemné tvorivé vianočné popoludnie. Tentoraz si deti mohli vyrobiť vianočné svietniky, ktoré si spolu za pomoci mamky, ocka aj babky vyzdobili a odniesli domov.

  Všetci vytrvalo tvorili. Veselá atmosféra, plných úsmevov a vtipných poznámok zanechala u detí a v nás ostatných spomienky, ktoré si určite uchováme. Cieľom týchto aktivít je stráviť príjemný vianočný čas spoločne v spolupráci s rodičmi a zároveň upriamiť na hodnotovú orientáciu, kde vzorové správanie a spoluúčasť rodiča na aktivite s deťmi má na život detí obrovský význam. Zanechá v ňom zážitok, ktorý si nesie so sebou.

 • 20. 12. 2019

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • Vianočná besiedka v 6.D

  Krátko pred Vianocami sme si v triede pripravili vianočné posedenie. Moji milí šiestaci doniesli na ochutnávku vianočné koláčiky. A chodil aj tajný Santa, deti sa navzájom obdarovali darčekmi. Dokonca som darček dostala aj ja :-) Ďakujem mojim šiestakom za úžasnú atmosféru a prajem všetkým krásne a pokojné sviatky plné rozžiarených detských očí.

  Martina Bryndzová a 6.D

  Foto

 • Vianočný štafetový beh v ŠKD

  ...bol to beh pre radosť – radosť z pohybu, z nadchádzajúcich vianočných sviatkov, radosť z pobytu vonku... V utorok 17.12.2019 si žiaci 2.a 4.oddelenia odbehli štafetový beh vo vzdialenosti 7x10 m, ktorý bol zameraný na spoluprácu a vytrvalosť v skupine. Podporovaní úžasnou náladou všetci dobehli do cieľa, no víťaz bol len jeden. Víťazná vianočná rolnička sa trblietala na krku družstvu zo 4.oddelenia.

  Mgr. Ľ. Plavčanová, Mgr. J. Diová

 • Spomienky, ktoré zahrejú

  Nastalo obdobie, kedy zvykneme všetci bilancovať uplynulý kalendárny rok. Pre niektoré vyučujúce našej školy nadišiel čas na zhodnotenie aktivít, ktoré absolvovali v rámci projektu Erasmus+.

  Ako posledné z pätice učiteliek sa na pobyte v zahraničí zúčastnili učiteľky anglického jazyka pani Čančinová a Macejová. Zatiaľ čo si žiaci užívali letné prázdniny, pre pani učiteľky sa tretí júlový týždeň niesol v pracovnom duchu. Na malebnom stredomorskom ostrove Malta absolvovali pod vedením profesionálnych lektorov kurzy v tréningovom centre ETI Malta.

 • Vianočná akadémia

  A zasa tu máme predvianočný čas! Aj tento rok žiaci našej školy nacvičili piesne, tance, koledy a vinše, ktoré venovali svojim rodičom a priateľom. Ráno sme mali návštevu s okolitých MŠ a naším vianočným programom sme potešili najmenších.

  Žiaci celý program predstavili aj spolužiakom z celého prvého stupňa. Škola žila koledami, hudbou a tancom, ktoré sa ozývali chodbami až do tried.

  Novinkou bol vianočný bazár, ktorý obohatil a spríjemnil celý večer. Koláče, rôzne výrobky aj vianočný punč predávali nielen žiaci, ale aj učitelia a rodičia za symbolické ceny. Peniaze budú odovzdané obyvateľom z Mukačevskej 7.

 • Luskáčik

  Dňa 17.12. si žiaci niektorých tried našej školy (1.C, 2.C, 3.C, 4.A, 4.C. 9. C) umocnili vianočnú atmosféru návštevou Štátneho divadla v Košiciach. Presvedčili sme sa ako nádherne a výrazne sa dá príbeh zatancovať. Celým príbehom znela krásna hudba P.I. Čajkovského, ktorá nás dokázala úplne vtiahnuť do príbehu a niekedy aj utíšiť. Áno, správne hádate, zúčastnili sme sa rozprávkového baletu Luskáčik. Aj my sme sa cítili ako v rozprávke - v krásnom prostredí historického divadla. Pekný príbeh, hudba a očarujúce kostýmy nám pomohli prežiť neopakovateľný pocit. Sme radi, že Luskáčik a iné hračky ožili opäť, a to aj vďaka nám.

 • Berlin ist eine Reise wert!

  Blíži sa nám koniec školského roka a s ním aj záverečné práce spojené s programom ERASMUS +, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Ako učiteľka nemeckého jazyka som si túto príležitosť nenechala ujsť spoločne s vyučujúcimi anglického a francúzskeho jazyka. Mojou cieľovou destináciu bolo Nemecko a jeho hlavné mesto Berlín. Z ponuky kurzov som si vybrala intenzívny jazykový kurz doplnený o hodiny CLIL metódy. Nakoľko každý človek zabúda to, čo aktívne nevyužíva, pokladala som tento kurz za výbornú príležitosť osviežiť si pamäť v nemecky hovoriacom prostredí, a to dokonca priamo v centre mesta. Na kurze som sa zoznámila so skvelými učiteľmi z Poľska, Fínska, Estónska a Talianska. Navzájom sme sa podelili o svoje skúsenosti s výučbou v našich krajinách. Modelové hodiny CLIL metódou sme si vyskúšali priamo v teréne, a to pri East Side Gallery, u Dusmanna na tureckej tržnici a v Technickom múzeu.

 • PYTAGORIÁDA ŠKOLSKÉ KOLO 2019

  Počas dvoch dní 10.12 a 11. 12 sa žiaci tretieho až ôsmeho ročníka počas maximálne 60 minút popasovali s 15 úlohami v školskom kole Pytagoriády 2019. Minimálne 10 úspešne vyriešených úloh a body za každé štyri minúty ušetreného času rozhodli o tomto rebríčku úspešných riešiteľov.

  Vysledkova_listina.pdf

  S. Čančinová


 • Žiaci V.B, VII.B, IX.B aj v tomto roku prispeli odplávanými kilometrami do celkového súčtu Prešovskej plaveckej štafety. spoločne odplávali viac ako 14 kilometrovú vzdialenosť.

  Ľubomír Bodnár

 • Vianočná akadémia

  Aj tohtoročná vianočná akadémia mala charitatívny rozmer. Žiaci, rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova prispeli na transparentný účet Mesta zriadený na pomoc obyvateľom bloku na Mukačevskej ulici sumou 825 €.

  Ľubomír Bodnár

 • Detský čin roka 2019

  Mesiac november a december sa na ZŠ Šmeralova niesol v duchu dobrých skutkov vďaka spolupráci triednych učiteľov 1. stupňa, vychovávateliek a v neposlednom rade žiakov.

  Tí si od svojich učiteľov vypočuli skutočné príbehy všetkých kategórií nominovaných skutkov za Detský čin roka 2019 (Malý Veľký čin, Dobrý nápad, Pomoc v prírode, pomoc ľuďom, Pomoc rovesníkom, Pomoc v rodine a Záchrana ľudského života) a vhodením lístka do obálky zahlasovali za ten, ktorý ich oslovil najviac. V každej jednej zo siedmych kategórií bolo nominovaných 5 obdivuhodných detských činov.

 • 1.kolo školskej ligy v Minihádzanej

  Dňa 12.12.2019 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili 1. kola školskej ligy v Minihádzanej, ktorý sa konal v hádzanárskej hale na Nábrežnej. Rozdelení boli do dvoch kategórií: 1. - 2. ročník a 3. - 4. ročník. Naši mladší minihádzanári odohrali vo svojej skupine 4 zápasy a starší 6 zápasov s rovesníkmi z iných škôl(každý zápas trval 10 minút) . Po tomto úvodnom kole majú mladší žiaci na svojom konte 1 víťazstvo a 3 prehry, starší žiaci 3 víťazstva, 1 remízu a 2 prehry.

  Blahoželáme a držíme prsty v ďalšom kole:)

 • Prečo je more slané?

  O tom, že geografia môže byť zaujímavá a zábavná, sa presvedčili aj žiaci 5.B. V rámci projektu IT Akadémia sme sa venovali téme “Prečo je more slané?” Išlo o celkom zaujímavý pokus. Žiaci si v dvojiciach vytvorili vzorky morí. Pomocou soli a vody zistili, že každé more má svoju salinitu. Následne do vody položili mrkvu, a čakali, či sa ponorí alebo ostane plávať na hladine. O tom, že Mŕtve more je najslanšie, nebolo pochýb.

  E. Birošová

  Foto

 • Možno príde aj Mikuláš...

  Prišiel ten deň, na ktorý čakalo azda každé dieťa v školskom klube. Deti očakávali s napätím či príde Mikuláš. A veru prišiel. Do každého oddelenia vstúpil so svojimi pomocníkmi anjelikom a čertom. Najprv však vstúpil čert, aby sa presvedčil či Mikuláš môže prísť. A veru čert nemal veľa roboty. Deti tichučko sedeli, niektoré kreslili, zaspievali vianočnú pesničku a aj zatancovali. Mikuláš deti odmenil sladkosťami a prisľúbil, že príde zas o rok. Oni však museli sľúbiť, že budú počas roka poslušné a usilovné.

 • Dňa 19.12.2019 (štvrtok) bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie pre všetkých žiakov školy. Vyučovanie končí štvrtou vyučovacou hodinou. Školská jedáleň a Školský klub detí budú v prevádzke.

 • Záchranárka Anka v ŠKD

  V pondelok 9. decembra 2019 to v 9. a 11. odd. ŠKD vyzeralo ako na pracovisku úrazovej chirurgie. Všade bolo vidieť obviazané hlavy, ruky a nohy. Na základe názornej ukážky záchranárky Anky Kmecovej si deti ošetrovali fiktívne úrazy a rany. Naučili sa adekvátne reagovať a poskytnúť prvú pomoc v prípade úrazu.

  Mgr. Tamara Škovránkova, Mgr. Zuzana Hudecová

 • Vianočné zvyky a tradície

  Zažili ste už tradičnú Štedrú večeru - s reťazou okolo stola, slamou, sekerou pod stolom, dreveným riadom či cesnakom? Liali ste na Ondreja olovo, či pomúčení ako Lucie, Barborky odháňali zlo, choroby, vymetali izbu? Pripravovali ste tradičný stromček z pozlátka a prírodnín, hrali sa na Troch kráľov? Nie? Škoda, my, žiaci TND a 4.A, sme to všetko a ešte omnoho viac zažili v škole 5.12. Okrem spomenutého sme si pochutnali na chutných domácich koláčikoch, "bobaľkoch", chlebíku, oblátkach či mede, zoznámili sa so šarišskými slovami, naučili sa šarišškú koledu, mali aj tzv. "večirky", kde sme si vyrábali náramky, party na hlavu, výšivky. Za hodnotné informácie ďakujeme aj našim hosťkám p. Kolpakovej a p. Gaľovej, starým a prastarým rodičom našich žiakov. Naše ľudové tradície sú naozaj krásne a hodnotné.

 • Vyhodnotenie školského kola OFJ

  Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa.... A my sme skúšali našich siedmakov, ôsmakov a deviatakov z francúzskeho jazyka.

  Do školského kola sa zapojilo 16 žiakov.

  Ako to dopadlo?

  Kategória 1A:

  1.miesto - Tamara Katriňáková, 7.A

  2.miesto - Karolína Molková, 7.A

  3.miesto - Katarína Uličná, 7.A

  Kategória 1B:

  1.miesto - Barbora Bajusová, 8.A

  2.miesto - Saša Lorková, 8.A

  3.miesto - Nina Tutokyová, 9.A

  Kategória 1C:

  1.miesto - Nella Liana Nemogová, 5.C

  Víťazom držíme prsty v krajskom kole OFJ.

 • Výtvarná súťaž “ Ochranárik číslo tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

  Dňa 29.11.2019 sa v zasadacej miestnosti Okresného úradu v Prešove, konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže s témou „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“ Do súťaže bolo prihlásených približne 180 rôznorodých výtvarných prác. Vybrané práce sú vystavené vo vestibule OÚ.

  V kategórií žiakov základných škôl II. stupňa sa na 2. mieste umiestnila Bianka Vaľková, žiačka 6.A triedy a na 3. mieste Petra Smolková, žiačka 9.A triedy. Odovzdávanie cien prebehlo pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112. Všetci ocenení si prezreli vo veľmi príjemnej atmosfére aj priestory koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, videli operátorov priamo pri práci a mali možnosť s nimi komunikovať.

 • Dňa 6.11. sa niektorí šikovní štvrtáci zúčastnili obvodového kola súťaže Šikovný chlapec, šikovné dievča, ktoré organizuje ABC- centrum voľného času v Prešove. Žiaci si zmerali sily s inými deťmi v pamäťových, logických, tvorivých aktivitách. Úspešne nás reprezentovali žiaci Štefan Lejko, Nela Olejárová, Alicia Gállová, Tobias Barnoky a Soňa Sedláčková. Do finálového kola sa podarilo prebojovať Alicii, Tobiasovi a Soni. Všetkým blahoželáme a postupujúcim držíme prsty do finále.

 • Technická olympiáda 10. ročník

  V poradí 10. ročník okresného kola technickej olympiády sa uskutočnil na pôde základnej školy Sibírska. Organizátorom tejto olympiády ako tradične bolo ABC – Centrum voľného času Prešov. Súťažilo sa v kategóriách A, B a to v teoretickej časti , kde si preverili účastníci svoje vedomosti a v praktickej časti, ktorá bola zameraná na ich zručnosti. Naša škola mala mať svoje zastúpenie aj v jednej aj druhej kategórii, ale bohužiaľ pre nemoc musel odstúpiť jeden žiak z kategórie A , kde museli súťažiť dvaja súťažiaci a preto z tohto dôvodu sme mali obsadenú len kategóriu B. V tejto kategórii súťažil žiak 6.A triedy Tomáš Horňák. V prvej časti sa vykonávala praktická časť v trvaní 90 minút a potom nasledovala teoretická časť v trvaní 30 minút. Výsledky budú zverejnené na stránke ABC centra voľného času. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov.

 • Thanksgiving day v 4.C

  Deň vďakyvzdania je sviatok, ktorý sa oslavuje v USA a Kanade. My sme si ho pripomenuli na hodine AJ dňa 29. novembra. Dozvedeli sme sa, že v USA ho oslavujú štvrtý štvrtok v novembri a v Kanade druhý pondelok v októbri. Prvýkrát ho slávili v roku 1621 ako deň poďakovania Indiánom za to, že pútnikom pomohli s ubytovaním a potravou. Typické jedlá pre tento deň sú napríklad batáty, tekvicový koláč, brusnice, moriak a jablkový mušt.Ďalej sme sa dozvedeli, ž v tento deň, sa koná veľký festival, športové podujatia aj tradičné udelenie milosti moriakovi. Takýmto spôsobom sme sa trochu dozvedeli o histórii krajiny, ktorej jazyk sa učíme.

 • Indiánske príbehy

  Žiaci 4.A, 4.C. a 3.C sa zúčastnili zážitkového čítania vo Viole. Zapájali sme sa do príbehu a rozprávali o Indiánoch a ich zvykoch. Vypočuli sme si príbeh o chlapcovi a flaute a o výprave k Indiánom. Príbeh bol sprevádzaný hrou na flaute, spevom piesne, to sa nám veľmi páčilo.

  Tamara, Sebastián, Filip K.

 • Všetkovedko - 28.11.2019

  Po roku si naši druháci, tretiaci a štvrtáci opäť zasúťažili vo vedomostnej súťaži Všetkovedko. Úlohy boli ľahšie i náročnejšie a to z rôznych oblastí, ale 66 žiakov našej školy ich určite zvládlo. Držíme palce!

  Mgr. Juliána Sedláková

 • Beseda o počítačovej bezpečnosti

  Dňa 29.11. sa v triedach TND uskutočnili komunity alebo besedy o počítačovej bezpečnosti. Rozprávali sme sa s pani Cabúkovou zo spoločnosti Slovak Telekom a dozvedeli sa o bezpečnosti posielania správ, e mailov, o bezpečnosti podávania informácií atď. Uvedomili sme si, že opatrnosti na počítači nikdy nie je dosť.

  Kiko, Maty, Tobi, Michal, Filip C. , Luky

 • Vystúpenie Šarišančeku

  V dnešnej dobe kedy sa hodnoty ľudí prikláňajú skôr k povrchnosti, materializmu a sebectvu je veľmi potrebné upriamiť pozornosť našich detí (našej budúcnosti) na hodnoty lásky, pravdy, nefalšovanej zábavy a v neposlednom rade na zvyky a spôsob života našich predkov. Preto 4.B, 4.D a 1.E navštívili vystúpenie detského folklórneho súboru Šarišanček a vystúpenie, musím priznať predčilo očakávania. Aj žiaci našej školy z rôznych tried sú súčasťou súboru a mali nezastupiteľné funkcie. Mária Kvokačková, Leonard Mačák a Dávid Polician (žiaci 4.B) sú naši spolužiaci z triedy, preto bolo pre nás vystúpenie nazabudnuteľné ešte viac.

 • Krajské kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ - 4.B, 4.D

  Na krajskom kole vo vybíjanej sme obsadili krásne 3. miesto. Vďaka patrí nielen výberu, ale aj celým triedam 4.B a 4.D. Celé kolektívy sa stmelili a ich pôvodnú rivalitu pretavili do skvelého výkonu. Pri tréningu pomáhali vybraným reprezentantom všetci žiaci a taktiež sa rovnako tešili aj z ich úspechu. Boli to neoceniteľné skúsenosti a pocit, že poctivý tréning sa odzrkadlí na úspechu.

  Mgr. Policianová, Mgr. Brecelj

 • NÁBOJ JUNIOR 2019 – 22.11.2019

  Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy pokúšali vyriešiť čo najviac príkladov.

  Na pôde GJAR v Prešove si zmerali sily v logickom myslení, pohotovosti a tímovej spolupráci dva naše tímy, ktoré získali krásne umiestnenia:

  4. miesto : 7. miesto:

  Martin Šima (9.C) Adam Prídavok(9.A)

 • LOMIHLAV – matematická súťaž plná zábavy a adrenalínu.

  ​​​​​​​

  LOMIHLAV – matematická súťaž plná zábavy a adrenalínu.

  Šmeralkáči si radi zasúťažia aj v súťažiach, kde sa nelámu športové rekordy, ale „hlava“. Družstvo zložené z našich štyroch deviatakov sa v piatok 29.novembra 2019 zúčastnilo súťaže LOMIHLAV na Gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach. Účasť žiakov našej školy na tejto súťaži sa stáva tradíciou. Súťaž trvala 99 minút a pozostávala z riešenia 40-tich náročných matematických úloh, 4 hlavolamov a 4 hádaniek.

  V konkurencii 54 družstiev z celého Slovenska našu školu reprezentovali družstvo ŠMERALKA 1 : Adam Prídavok - 9.A, Martin Šima - 9.C, Ján Brajerčík – 9.A, Ján Namešpetra – 9.A

 • KOMPARO 8 a KOMPARO 9 – 2019

  Dňa 14.11.2019 si na našej škole overilo svoje vedomosti 36 ôsmakov z predmetov matematika, slovenský jazyk, biológia, geografia a všeobecných predpokladov a 41 deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky. Výsledky sa žiaci dozvedia na stránke KOMPARO.sk koncom decembra.

  S. Čančinová

  Foto

 • Spontánna pomoc prírode

  Na hodine TSV sme mali s triedou 3.C naplánovanú prechádzku. Čo sme ale naplánované nemali bol zber odpadkov a ich separácia. Vzniklo to spontánne. Skrátka sme sa nemohli pozerať na všadeprítomné odpadky. Deti mali veľkú radosť, že sme pomohli prírode a opäť vynikla jej krása.

  Mgr. Radoslav Brecelj

 • Števko s Danielom Hevierom

  Určite každý z vás pozná Daniela Heviera. Jeho posledný knižný počin sa volá „Svet čaká na deti“. Zaujímavé je, že náš žiak Štefan Lejko zo 4.B sa na tej knihe autorsky podieľal. Napísal Danielovi Hevierovi mail, v ktorom opisuje ako vidí svoju budúcnosť a ktorého obsah Heviho natoľko zaujal, že ho dal do svojej knižky. Števko sa zúčastnil s celou svojou rodinou na uvedení knihy do života. Najlepšie to vyjadria slová jeho mamky Lenky: ..ďakujeme veľmi pekne pánovi Hevierovi za úžasný zážitok, inšpiráciu a vieru v naše deti👍a tak trochu tým pádom aj v nás...😎

 • Klub Junior pri ZŠ Šmeralova

  Mesto Prešov ako aj v predchádzajúcom období, tak aj v tomto kalendárnom roku 2019 poskytlo finančnú podporu na rozvoj mládežníckeho športu. Tento príspevok poukázalo mesto na školský športový klub Junior pri ZŠ Šmeralova 25 v Prešove sumou 5049 €. Táto finančná podpora bola využitá na zakúpenie športového oblečenia a športových pomôcok.

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Dňa 18.11.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka, ktorého sa zúčastnili žiaci . 5. – 9. ročníka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.

  V kategórii A (5. – 7. ročník) sa na 1. – 3. mieste umiestnili:

  1. miesto: Jozef Kundrat (VII.C)

  2. miesto: Bystrík Pecuch (VII.C)

  3. miesto: Matej Dugas (VII.C)

  V kategórii B (8. – 9. ročník) sa na 1. – 3. mieste umiestnili:

  1. miesto: Martin Šima (IX.C)

  2. miesto: Ľubomír Durkáč (IX.C)

  3. miesto: Ester Stašková (IX.C)

 • M SR v cezpoľnom behu 2019

  Z poverenia SAZ AK Maratón Rožňava sa v prekrásnom prostredí Zámockého parku kaštieľa Betliar uskutočnili M SR v cezpoľnom behu 2019. Táto športová udalosť prilákala všetky vekové kategórie, ktoré chceli dokázať, kto bude majstrom SR v cezpoľnom behu na rok 2019. Náš klub ŠŠK Junior Prešov mal svoje zastúpenie v kategóriách najmladšieho žiactva, ktoré malo trať dlhú 500 metrov a v kategórii mladšieho žiactva , kde sa behal okruh dlhý 1000 metrov. Terén bol veľmi rozmočený ,čo sa aj podpísalo na niekoľkých pádov pretekárov na trati. Samotný pretek bol zahájený hymnou Slovenskej republiky a potom už bolo všetko pripravené na samotné zápolenie bežcov. Začínala kategória najmladších žiačok , kde sme mali dievčatá z 5.B triedy Lauru Štofanovú ktorá dobehla na 5. mieste a Lauru Bučkovú ktorá dobehla na 8. mieste. V kategórii najmladších žiakov pretekal Adam Lange z 5.B triedy a dobehol na 17. mieste. Potom prišiel rad na kategóriu mladších žiačok , kde behala a dobehla na 11. mieste Katka Bučková z 7.B triedy. Posledný zástupca nášho klubu bol v kategórii mladších žiakov a to Tomáš Kancír, ktorému bohužiaľ tento pretek nevyšiel a dvakrát spadol a dobehol na 17. mieste. Všetkým, ktorí sa tejto súťaži zúčastnili blahoželáme a pevne veríme, že atletika naďalej bude ich najväčšou vášňou.

 • Spajkyho pohár

  Slovenský atletický zväz v spolupráci s atletickým klubom Šport hrou a ZŠ Sibírska usporiadali pretek s názvom Spajkyho pohár. Na tomto podujatí sa zúčastnili 22 družstiev z celého kraja. Naša ZŠ Šmeralova mala dve družstvá a to žiaci z I. stupňa a žiaci II. Stupňa. Samotné družstvo bolo tvorené zo šietich pretekárov z toho 3 dievčatá a traja chlapci. Nám sa podarilo v kategórii základných škôl obsadiť s družstvom A , ktoré bolo tvorené žiakmi športových tried 5.B a 6.B fantastické 2. miesto. Blahoželáme za dosiahnutý výsledok.

 • Exkurzia Ostrava

  Plný autobus žiakov 2.stupňa vyrazil v stredu na exkurziu do Ostravy.Prvou zastávkou bola Stará Bystrica, kde sme presne o desiatej hodine stredoeurópskeho času videli jeden z troch slovenských orlojov - Orloj v Starej Bystrici. Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku, ktorá predstavuje sediacu Madonu. Srdcom orloja je astroláb, ciferník s astronomickými údajmi, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre zemepisnú polohu Starej Bystrice.

  Po príchode do Ostravy sme navštívili Landek park, bývalú baňu, kde sa len nedávno ťažilo veľmi kvalitné uhlie. Žiaci sfárali do podzemia výťahom, vypočuli si zaujímavý výklad banskej histórie v Čechách a videli celú banskú expozíciu. Banský záchranár nás oboznámil s históriou náročnej,nebezpečnej a obetavej práce banských záchranárov,ktorých symbolom je maltézsky kríž.

 • Tvorivé popoludnie v knižnici

  Štvrtkové upršané popoludnie prijali deti z 9.odd. ŠKD pozvanie do knižnice P.O.Hviezdoslava – pobočka sídl.3. Tvorivé dielne si pre ne pripravila pani knihovníčka. Naučila ich vyrobiť ježkov z farebných papierov. Deti šikovne narábali s nožnicami a lepidlami. Usmievavých ježkov vyrobili za necelých 40 minút. V závere si deti pripomenuli poznatky, ktoré o ježkoch majú.

  Ďakujeme za pozvanie.

  Mgr. Tamara Škovránková

 • Zážitkové čítanie vo Viole

  19.11. sa žiaci I.C a II.C vybrali do Violy, centra pre umenie. V príjemnom prostredí ich čakal literárny program - zážitkové čítanie, ktorý bol venovaný básničkám za aktívnej účasti a tvorivej spolupráci so žiakmi. V úvode sa naučili pekný pozdrav na privítanie nového dňa a potom už putovali ročnými obdobiami pomocou krásnych básní. Niektoré časti jednotlivých básní sa žiaci naučili a spoločne recitovali, prednes a obsah básne o mori sprevádzali vlastnými "zvukovými efektmi". Básne, s ktorými sa zoznámili boli z knižky od Daniela Heviera: Krajina Zázračno. Odchádzali nielen s príjemným pocitom a čitateľským zážitkom, ale odniesli si aj pekné básničky, s ktorými budeme na hodinách čítania ďalej pracovať. Tešíme sa aj na ďalšie stretnutia pri zaujímavom literárnom programe.

 • V spolupráci Rady rodičov intelektovo nadaných tried pri ZŠ Šmeralova a učiteľov v týchto triedach sme na našej škole realizovali zaujmavú akciu pod názvom ENVIROTALENTY. Prvý deň jesenných prázdnin v stredu 30.októbra strávili žiaci a rodičia netradične - v škole. Pozvaní odborníci z oblasti nakladania s odpadmi (p. Laura Martinková), včelár (p. Čontofalský) a členovia dobrovoľného hasičského zboru z Ľubotíc v spolupráci s rodičmi a učiteľmi pripravili pre zúčastnených žiakov zaujmavé aktivity. Pri množstve aktivít, činností a nezabudnuteľných dojmov si žiaci, rodičia a učitelia ani nestihli uvedomiť ako rýchlo tento netradičný deň uplynul.

 • Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna

  Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  poskytuje

  z organizačných dôvodov žiakom 6. - 9. ročníka

  riaditeľské voľno na deň 20.11.2019 (streda)

 • 17. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Testovanie 5

 • Európska Integrácia V4 2019

  Dňa 12.10.2019 sa v bratislavskej Incheba Expo Aréne konal 11. ročník charitatívneho koncertu Európska Integrácia 2019 V4. Žiaci siedmych a ôsmych ročníkov našej školy sa tiež zúčastnili na tomto podujatí, ktoré malo po prvýkrát nadnárodný charakter. Okrem detí zo Slovenska sa na tejto akcii stretli aj deti z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Pre žiakov z východného Slovenska bol pripravený mimoriadny vlak, ktorý premával na trase Prešov – Bratislava (Petržalka). Podujatie slávnostne otvorili minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a ministerka vnútra Denisa Saková. Hlavným cieľom projektu Integrácia je šírenie myšlienok úcty a tolerancie i pomoc pri začleňovaní zdravotne a sociálne znevýhodnených detí do bežného života. Projekt podporili aj známe tváre česko-slovenského šoubiznisu vrátane spevákov Petra Cmoríka, Martina Chodúra, Terezy Maškovej, raperov Majka Spirita a Ega. Prišli aj futbalisti z krajín V4 a mnohí ďalší. Každý účastník podujatia dostal tričko, knihu a malé občerstvenie.

 • Tvorivé dielne v knižnici

  Knižnice predstavujú atraktívne miesto na čítanie a stretávanie sa pri knihách. Knižnice taktiež predstavujú tvorivé a podnetné prostredie pre tvorivé dielne v rámci pracovno-technickej zložky výchovy, ktorých sa 14.11.2019 zúčastnilo 11.oddelenie. Počas tvorivej hodinky si deti zhotovili kreatívnych šarkanov z rôznych materiálov.

  Mgr. Zuzana Hudecová

 • Medzinárodný deň nevidiacich

  Zdravie je to najcennejšie, čo dieťa môže dostať do vienka. Sú udalosti, ktoré zasiahnu do osudov rodín a život dieťaťa je komplikovanejší. Žiť s handicapom sa dá, obmedzenia vyplývajúce z neho je možné kompenzovať alebo do istej miery naprávať. Je mnoho inštitúcií, ktoré handicapovaným deťom ponúkajú odbornú vysoko profesionálnu starostlivosť. Ľudia so zrakovým postihnutím predstavujú zhruba 1,5 % celkovej populácie. Zrakovo postihnutých členíme do skupín – nevidiaci, čiastočne vidiaci, slabozrakí a binokulárne chybní.

 • Erasmus + v Paríži

  Dňa 7.11.2019 počas 5. a 6.hodiny prebehlo záverečné vyhodnotenie projektu Erasmus + v Paríži. Žiaci ôsmych ročníkov veľmi zodpovedne pripravili prezentáciu o Paríži a jeho kultúrnych pamiatkach, ktorá je podkladom pre tlač turistického sprievodcu - Guide touristique. Súčasťou prezentácie bol vedomostný kvíz pre deviatakov. Tí ho zvládli na jednotku. Odmena bola sladká, jahodový alebo čokoládový croissant. Ďakujem všetkým žiakom za úžasnú prácu a spoluprácu na hodinách francúzskeho jazyka.

  M. Bryndzová

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  Dňa 8.11.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL). V tejto predmetovej postupovej súťaži jednotlivcov si žiaci overili nadobudnuté vedomosti zo SJL aj komunikačné zručnosti a samostatnú tvorivú činnosť. Školského kola sa zúčastnilo 20 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, ktorých hodnotila porota v zložení Mgr. M. Grocká, Mgr. J. Lacknerová, V. Valičková.

  Súťažné zadania pozostávali z písomnej a ústnej časti. Prvú písomnú časť tvoril didaktický test s rozličnými typmi úloh, ktoré overili vedomosti a zručnosti z jednotlivých jazykových rovín a literatúry. Súčasťou písomnej časti bola aj transformácia textu. Ústna časť pozostávala z prípravy a prednesu rečníckeho prejavu. Žiaci nás presvedčili nielen o vedomostiach, ale aj o svojej výbornej verbálnej aj neverbálnej komunikácii.

 • Automobiloví dizajnéri

  7. novembra 1957 sa v bývalej Nemeckej demokratickej republike začalo vyrábať legendárne auto Trabant. Prvým modelom bol Trabant P 50.

  Automobilový priemysel rýchlo napreduje. Ten náš je rozhodujúcim priemyselným odvetvím a hybnou silou rozvoja slovenského hospodárstva. Stojí za zmienku, že Slovensko je jedným z vedúcich výrobcov automobilov v strednej Európe.

  Auto sa v posledných desaťročiach stalo neodmysliteľným dopravným prostriedkom mnohých ľudí. Aj vzhľadom k ochrane životného prostredia sme sa s deťmi v ŠKD snažili vymyslieť a navrhnúť nové ekologické dopravné prostriedky. Svoju fantáziu, predstavivosť a originalitu mali možnosť vyjadriť konštruovaním áut z lega, modelovaním a kreslením návrhov.

 • Zdravé raňajky

  Posledný deň pred jesennými prázdninami nám „chutil“ ináč a viac ako iné dni. Pre žiakov TND bol tento deň ozvláštnený spoločnými raňajkami, ktoré si deti pripravovali najmä v škole. Niektoré zdravé dobroty si deti nachystali spolu s rodičmi doma a doniesli ich do školy, ďalšie pochúťky si doplnili v škole. Starší žiaci sa vybrali na nákup, kde si museli samostatne vybrať tovar, zistiť a porovnať ceny, zistiť, ktoré potraviny sú vhodné, ktoré nie, napr. pečivo z lepkom, bezlepkové apod. Deti spočítali, koľko peňazí budú potrebovať na nákup. Nechýbal nám domáci chlebík, zemiakový aj kváskový, domáce pletenky, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, nátierky, syrové tyčinky a mnoho ďalších dobrôt. Popri príprave pochúťok sme sa porozprávali o zdravej výžive a veríme, že poznatky neostanú len v podobe informácií ale odrazia sa v našom každodennom stravovaní.

 • Krajina Zázračno

  Dňa 28.10.2019 sa žiaci 1. A a 1. B triedy zúčastnili literárnej akcie vo Viole, ktorá bola venovaná básnickej tvorbe D. Heviera. Veľmi pútavou formou sme sa dozvedeli ,ako vzniká báseň. Celé podujatie bolo interaktívne, poučné, zábavné, ale hlavne hravé.
  Spoznali sme nové básničky, naučili sa peknú pieseň a pochopili význam pozdravu. Do školy sme prišli plní dojmov a nových poznatkov.
  Tr. uč. M. Dobrovolská, G. Hrabčáková

 • Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ

  28.10.2019 sa na ZŠ Československej armády uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej. V konkurencii ďalších šiestich škôl sme sa prebojovali cez veľmi silný domáci tím do finále s tímom ZŠ sv. Mikuláša. Zodpovedná príprava trénerov Mgr. Martiny Policianovej a Mgr. Radoslava Brecelja so zverencami zo 4.B a 4.D triedy bola korunovaná víťazstvom. 27.11.2019 sa uskutoční krajské kolo.

  Mgr. Martina Policianová, Mgr. Radoslav Brecelj

 • Deň OSN v ŠKD

  Každý jedinec prichádza na svet bez toho, aby sa naň pýtal. Život je preň dar a planéta Zem je jeho domovom. Miliardy rokov poskytuje nielen človeku, ale aj zvieratám a rastlinám podmienky pre život. Žiaľ, nezodpovedné správanie sa človeka spôsobuje poškodzovanie Zeme a vedci už roky bijú na poplach. Ak sa nestaneme zodpovednejšími a nezmeníme svoje myslenie, správanie, návyky a konanie, môže sa stať, že generácie, ktoré prídu po nás, budú mať veľmi komplikované podmienky pre život ohrozujúce ich bezpečnosť, zdravie a samotný život.

 • M VsAZ v cezpoľnom behu 2019

  Z poverenia VsAZ , Atletického legionárskeho klubu Moldava nad Bodvou a v spolupráci s Centrom voľného času Cvrček sa v meste Moldava nad Bodvou uskutočnili Majstrovstvá Východoslovenského atletického zväzu v cezpoľnom behu na rok 2019. Náš klub Junior Prešov mal svoje zastúpenie v kategóriách najmladšieho, mladšieho a staršieho žiactva. Pretekalo sa v behoch, ktorých dĺžka trate bola pre kategóriu najmladšieho žiactva 500 metrov pre mladšie žiactvo to bol beh na 1000 metrov a kategória staršieho žiactva to bolo rozdelené pre dievčatá 1500 metrov a chlapci si odbehli 2000 metrov. V kategórii najmladších dievčat na stupni pre víťazov sme mali hneď dve naše pretekárky a to na treťom mieste Laura Bučková a na prvom mieste Laura Štofanová a u chlapcov to bol Adam Lange , ktorý dobehol na treťom mieste všetci pretekári sú žiakmi 5.B triedy. V kategórii mladších dievčat a mladších žiakov to boli dve tretie miesta Katka Bučková z 7.B a Tomáš Kancír z 8.B triedy. V našej najstaršej kategórii sa ani dievčatám ani chlapcom nepodarilo dosiahnuť medailové umiestnenie. Všetkým, ktorí sa tejto súťaži zúčastnili blahoželáme.

 • Aprílový Hugo

  Deti v škole spoznávajú svet v jeho najrozmanitejších podobách. Výsledkom sú vedomosti, zručnosti, návyky, postoje, rozvinuté schopnosti a vôbec celá osobnosť dieťaťa. Schopnosť rozumieť textu a pochopiť ho je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutná. Čítanie s porozumením je súčasťou rôznych gramotností, ktoré potrebujeme pre každodenný život. Knižnice predstavujú atraktívne miesto na čítanie a stretávanie sa pri knihách. Presne tak tomu bolo aj 24.10.2019, kedy deti z 11.oddelenia sa zúčastnili zážitkového čítania v Knižnici P.O.Hviezdoslava. Ústredným príbehom bol úryvok z knihy „Aprílový Hugo“ od slovenského spisovateľa Daniela Heviera. Deti sa mohli zahrať na detektívov, rozlíšiť kladné a záporné vlastnosti u ľudí. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu knižnice....

 • Halloween na ANJ

  V dňoch 24.10. – 28.10. sa žiaci 3.D, 4.D, 5.AaD, 5.B a 5.C mali možnosť oboznámiť s prichjádzajúcimi sviatkami tak, ako je to zvykom v anglicky hovoriacich krajinách. Halloween, jeho históriu a tradície s ním spojené, mohli žiaci zažiť na hodinách ANJ. A že pri tom bolo aj veľa zábavy, môžete vidieť aj na týchto fotografiách.

  Mgr. S. Gáliková

 • ŠIKOVNÝ CHLAPEC - ŠIKOVNÉ DIEVČA (3. ročník)

  Aj v tomto školskom roku reprezentovali žiaci našu školu v súťaži, ktorú organizuje ABC – Centrum voľného času v Prešove spolu s PF – PU, katedrou prírodovedných a technických disciplín, pre žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ pod názvom Šikovný chlapec – šikovné dievča. Postup do okresného kola získali: Macková Alica 3.C, Ulehla Daniel 3.B, Tarbajovský Tomáš 3.A . Žiaci individuálne riešili predložené úlohy, ktoré preverili ich vedomosti, zručnosti, šikovnosť a tvorivosť. Blahoželáme všetkým k úspechu, obdivujeme ich šikovnosť a prajeme veľa šťastia v obvodom kole. J.

 • Malí záchranári v akcii

  Včera na školskom dvore horelo... A prišli hasiči s úplne novým zásahovým vozidlom, aby malým záchranárom ukázali ako hasiť. Po prehliadke auta, veliteľ hasičov oboznámil záchranárov s použitím rôznych hasiacich prístrojov. A malí záchranári hasili. Všetci boli odmenení cukríkmi, časopisom, magnetkami a úžasným pexesom. Ďakujeme DHZ Ľubotice a p. Barnokymu za krásnu akciu.

  Bryndzová

  Foto

 • Erasmus + v Paríži pokračuje!!!

  V týchto dňoch finišujeme na príprave prezentácie aktivít, ktoré vyústia do prvého vydania Sprievodcu po Paríži.

  Žiaci ôsmych ročníkov pripravili pre deviatakov pracovný list a úžasnú prezentáciu o kultúrnych pamiatkach Paríža. Bude to paráda. Všetky informácie nájdete na našej nástenke, ktorú pripravili deviataci.

  Bonne continuation à tous. Martina Bryndzová

  Foto

 • Šarkaniáda

  Vietor fúka, slnko svieti,

  pestrý šarkan vzduchom letí...

  Krásna tradícia púšťania šarkanov sa teší mimoriadnej obľube už celé tisícročia. Svoj pôvod má v Číne, kde sa tradičné šarkany vyrábali z bambusu a z hodvábu.

  Popoludní 23.10.2019 sme sa vybrali púšťať naše šarkany, ktoré síce neboli hodvábne, no napriek tomu lietali ostošesť. Deti z 3. a 10. oddelenia ŠKD si na neďalekom ihrisku v blízkosti školy vyskúšali svoju šikovnosť pri manipulácii so šarkanom, pri jeho skladaní i samotnom púšťaní. Porozprávali sme sa o ich zaujímavej histórii a dôležitých úlohách, ktoré kedysi zohrávali. Počasie nám prialo, vetrík pofukoval... Krásny deň babieho leta sme si užívali plnými dúškami. Naše popoludnie so šarkanmi sa vydarilo. Za svoju snahu a aktivitu boli deti odmenené sladkosťou a pamätným listom na dnešný deň, ktorý si samé vymaľovali.

 • O zdravom životnom štýle

  O zdravom životnom štýle sme sa v stredu 23.10.2019 zhovárali s fitness trénerkou Marikou Renčkovou. Vyštudovaná pani učiteľka Marika si už počas študentských čias zamilovala fitness natoľko, že mu začala venovať všetok svoj voľný čas. Jej neskrotná sila a odhodlanie spojené s výdržou ju častokrát korunovali na svetových súťažiach vo fitness. Svoju energiu rozdávala aj nám v ŠKD. Deťom ponúkla teoretické poznatky o zdravom stravovaní, o potrebe aktívneho pohybu, o výhodách pravidelného športovania a predviedla niektoré spevňujúce cvičenia, ktoré napomáhajú správnemu držaniu tela.

 • Máme tu umelca – fotografa

  Mali ste už niekedy vlastnú, autorskú výstavu ? Milan Pagurko, náš žiak, už veru áno.

  Ešte je len šiestakom (VI.A), ale jeho práce sa už vynímajú v STM - Sklade soli na Solivare. Výstava bola sprístupnená vernisážou, na ktorej sa zúčastnila aj triedna učiteľka Mgr. J. Homolová s kolegyňou výtvarníčkou Mgr. M. Grockou, a potrvá až do konca októbra. Záujem o výstavu mali samozrejme aj spolužiaci a vyučujúca VYV PaedDr. M. Koščová, ktorí tak podporili Milanovo snaženie 16.10.2019. On im na revanš pútavo rozprával o svojom fotografovaní a tvorbe. Nádherné, skoro až profesionálne fotografie, zážitky a hlboké pomenovania unášali všetkých. Aj napriek pre nás tak veľkolepým záberom z neho vyžarovala neskutočná skromnosť.

 • LITERATÚRA V TERÉNE

  V dolnooravskej obci Jasenová stojí pamätný dom, v ktorom sa narodil významný predstaviteľ slovenskej realistickej literatúry, Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr. Tu mali žiaci 8. a 9. ročníka našej školy v rámci exkurzie 18. októbra prvú zastávku, aby sa o tomto spisovateľovi dozvedeli rôzne zaujímavosti. Dojem robil už pôvodný dom autora, hospodárske budovy i socha Martina Kukučína v nadživotnej veľkosti.

  Druhou zastávkou bolo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava je pokračovateľom Literárneho múzea, ktoré je najstarším literárnym múzeom na Slovensku. Sídli v historickej budove Čaplovičovej knižnice. Lektorka formou príbehov priblížila život velikána. Okrem textového a obrazového materiálu tu mali žiaci možnosť vidieť originálne osobné pamiatky z Hviezdoslavovej pozostalosti – autenticky zariadenú pracovňu a časť salónu s množstvom predmetov osobnej potreby.

 • Školský klub detí aj tento rok bol súčasťou celoeurópskej kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálne súčasťou Európskeho týždňa športu 2019. Odovzdávame poďakovanie všetkým priaznivcom pohybu a aktérom projektu Cvičme v rytme.

  Kolektív ŠKD

  Podakovanie_2019_3.pdf

 • O pyšnej nočnej košieľke

  Nie je tomu tak dávno, keď sa slávna J.K. Rowlingová vyjadrila pre média, že ak neradi čítate, tak ste len nenašli tú správnu knihu. Kniha je pre niekoho príjemný spoločník, niekomu dodáva prísun potrebných informácií, iný v nej vidí zmysluplne strávený čas.

  Pre deti mladšieho školského veku sú vhodné rozprávky. Aj vďaka ním spoznávajú svet, učia sa vnímať ich symboliku a premietať ju do reálneho života.

  V knižnici P.O.Hviezdoslava sme strávili príjemné popoludnie zážitkovým čítaním. Rozprávku O pyšnej nočnej košieľke z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke deťom netradičnou hravou formou čítala pani knihovníčka. Deti sa učili vnímať rozmanitosť ľudských pováh, rozpoznávať charakter človeka a neposudzovať iných podľa vonkajších znakov.

 • Deň chôdze 4.B, 4.D

  V rámci dňa chôdze sme boli na vrchole Bikoša. Prešli sme 4,43 km a prevýšenie trasy bolo viac ako 100m. Užili sme si pri tom krásy októbrovej prírody. Cestou sme videli stopy líšok a diviakov o ktorých sme si aj povedali ako žijú a ako sa zachovať pri náhodnom stretnutí. Zároveň sme z vrchola videli krásne výhľady a mali sme aj orientáciu v teréne (Šarišský hrad, Zbojnícky hrad, Malý Šariš, Veľký Šariš, Tehelná ulica, Rúrky, Šibená hora, Šidlovec, Dúbrava...) Keď sme sa posilnili malou sladkosťou, šli sme skoro rovnakou cestou späť. V rozhovoroch o prírodovedných a vlastivedných otázkach sme s úsmevom všetci šťastne dorazili do školy.

 • Svetový týždeň vesmíru v ŠKD

  Druhý októbrový týždeň sa v ŠKD niesol v znamení vesmíru. Pripomenuli sme si, aké planéty tvoria našu slnečnú sústavu, v Encyklopédii vesmíru sme sa o nich dočítali rôzne zaujímavosti, oddýchli sme si pri vytváraní vlastných ufónov, či vesmírnych rakiet, a v závere týždňa sme si zhotovili vesmírne záložky do našich obľúbených kníh.

  Mgr. Táňa Lacová

 • Ponožkový október

  „Dajme veciam druhú šancu, nevyhadzujme zbytočne, miesto toho rozdávajme radosť a úsmev.“ Týmito slovami sa začína príhovor na web stránke OZ Podaj ďalej. S myšlienkou pomáhať prišla mamička nášho žiaka Vilka. Aké boli začiatky a prečo sa tak rozhodla, nám porozprávala pri príjemnom stretnutí v ŠKD. Pani Viki Potašovú vyspovedali deti z 9. a 11. odd. ŠKD.

  Rozhodli sme sa zapojiť do aktuálnej akcie „ Ponožkový október “ a hneď v úvode sme symbolicky odovzdali 2 páry nových ponožiek. Veríme, že zahrejú ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Ale ani my sme neobišli naprázdno. Pani Viki nám darovala plnú krabicu sladkých dobrôt, radosť a úsmev na tvári. Ďakujeme.

 • 16. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul IT Akadémia

 • Viacboj pre žiakov 3. a 4. ročníka

  V nádherný slnečný deň sa na pôde ZŠ Šmeralova uskutočnil pretek vo viacboji pre žiakov I. stupňa 3. a 4. ročníkov. Viacboj obsahoval disciplíny ako beh na 30 metrov letmo, skok do diaľky z miesta a hod plnou 1 kg loptou za hlavou. Princípom bodového ohodnotenia bolo získať za každú disciplínu čo najlepšie umiestnenie do celkového vyhodnotenia. Tento pretek bol rozdelený do dvoch blokov, kde v prvom pretekali žiaci a žiačky tretieho ročníka a v druhom pretekali žiaci a žiačky štvrtého ročníka. Vyhodnocovala sa kategória chlapcov a kategória dievčat. Pre pretekárov boli pripravené sladkosti a tí, ktorí dosiahli najlepšie bodové ohodnotenie za všetky disciplíny a skončili na stupni pre víťazov, získali diplom a víťaz v každej kategórii pre tretí a štvrtý ročník získal pohár. Nakoniec to dopadlo nasledovne pre tretí ročník v kategórii chlapcov tretie miesto obsadil Čonka Ladislav na druhom mieste skončil Gulič Benjamín a na prvom mieste Tomaščin Timotej všetci z 3.B triedy. V kategórii dievčat to dopadlo na treťom mieste Domaničová Lívia z 3.D, druhé miesto Vrbová Sára z 3.B a na prvom mieste Pervanová Tamara z 3.A triedy. V druhom bloku, kde pretekali žiaci a žiačky štvrtého ročníka to dopadlo po sčítaní bodov nasledovne v kategórii chlapcov na treťom mieste skončil Hostovičák Dominik z 4.A na druhom mieste Hoger Marek a na prvom mieste skončil Jakubko Martin obaja z 4.B triedy. U dievčat to dopadlo po sčítaní bodov takto, na treťom mieste Hamborská Lilien z 4.B triedy na dr

 • Aha! Krásna matematika

  Medzinárodná interaktívna výstava s nekonečným množstvom zábavy nám umožnila okúsiť, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a logika dokážu byť zábavné. Neveríte, že čísla, grafy a zákony dokážu byť zábavné? Zažili ste už matematiku bez pera, papiera a knihy? Naši žiaci 8.C, 9.A a 9.C to zažili na vlastnej koži. Úlohy na stanovištiach boli tak zaujímavé a niekedy aj ťažké, že hod a pol bolo málo na uspokojenie záujmu vyriešiť každú jednu. Leonardov most, stavanie pyramídy, tangramy, rôzne skladačky, Pytagorova veta, pravdepodobnosť a kopec ďalších zaujímavých úloh a tém, ktoré si mohli žiaci vlastnoručne vyskúšať, boli obsahom tejto výstavy.

 • Okresné kolo v stolnom tenise základných škôl

  Ako už tradične na pôde Základnej školy Sibírska sa uskutočnil stolnotenisový turnaj pre žiakov základných škôl. Tento turnaj prilákal nadšencov stolnotenisového športu z 12 základných škôl z okresu Prešov. Samotný hrací systém bol rozdelený do štyroch skupín , kde hral každý s každým a ešte hra v štvorhre. Družstvo muselo získať štyri víťazné body. Našim chlapcom sa nepodarilo postúpiť zo svojej skupiny a tesným rozdielom v obidvoch zápasoch s ZŠ Ch. Jakubovany a ZŠ Sedlice pomerom 4/3 obsadili celkové tretie miesto. Blahoželám žiakom a prajem veľa ďalších úspechov v športe.

 • Exkurzia 4.B Rákociho palác a historické, prírodné zaujímavosti a kuriozity centra Prešova

  Dňa 26.9.2019 sa 4.B trieda pozrela do centra Prešova. Začali sme výkladom pri Mariánskom súsoší kde sme sa oboznámili s príčinami vzniku súsošia a aj sme si povedali, že na tomto mieste sa odohrali popravy generála Caraffu. Pozreli sme si aj pamätník Caraffovým obetiam. Zastavili sme sa pri kurióznom stvárnení 49. rovnobežky a povedali sme si aké významné miesta sveta ešte na nej okrem Prešova ležia. Samotná prehliadka Rákociho paláca bola veľmi pútavá a rôznorodá.Mali sme možnosť počuť a vidieť širokú a veľmi zaujímavú škálu exponátov a informácií.

 • Oslava Svetového dňa jazykov

  V týždni 23.9. – 27.9. 2019 sme si so žiakmi pripomínali Svetový deň jazykov na hodinách ANJ, ale aj akciami, ktoré sa konali mimo školy. Žiaci 9.A spolu s p. uč. Tuhrínovou vypracovávali kvíz, ako aj študovali materiál, ktorý bol venovaný tomuto dňu. Žiaci 5.C triedy navštívili British council a oboznámili sa s históriou tejto inštitúcie, jej poslaním a mali možnosť poprezerať si jednotlivé sekcie, ktoré British council ponúka. Žiaci 6.C triedy sa oboznámili so správnym postupom pitia anglického čaju a mali možnosť si to aj vyskúšať. Všetky tieto akcie umožnili žiakom bližšie spoznať kultúru národa, ktorého jazyk sa učia.

 • 1. kolo Detská liga v malom futbale

  V poradí druhý ročník futbalového turnaja v malom futbale pod názvom ,,Detská liga v malom futbale,, sa konal na ZŠ Šrobarova. Na tomto turnaji sa zúčastnili 5 základných škôl. Turnaj bol pre kategóriu U10 , kde sú žiaci narodení 2009 a mladší. Tento turnaj sa hral systémom každý s každým 1x10 minút. Po konečnom sčítaní bodov a odohraní posledného zápasu sme obsadili celkové prvé miesto. Blahoželám žiakom a prajem veľa ďalších úspechov.

  R. Maľcovský

  Foto

 • 4. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • Rákociho palác v Prešove - 4.D

  Boli sme v najkrajšom mestskom paláci Horného Uhorska.
  Takýto titul mala renesančná stavba v tej najlukratívnejšej polohe Prešova v čase svojho vzniku v 16. storočí. Jej elegantná architektúra a nádherná sgrafitová výzdoba je aj dnes pýchou Hlavnej ulice a patrí k tomu najkrajšiemu na Slovensku. O výstavbu paláca sa prestavbou dvoch meštianskych domov postaral Žigmund Rákoci.
  Dnes v Rákociho paláci sídli Krajské múzeum s bohatými expozíciami vrátane najväčšej zbierky hasičskej techniky na Slovensku.

 • Týždeň so zdravou desiatou

  Zdravá desiata je veľmi dôležitá, pretože by mala tvoriť 15 % z denného príjmu energie. Deti potrebujú pravidelný príjem živín a energie v niekoľkých pravidelných dávkach kvôli dobrému rastu a vývinu, udržiavaniu imunity a posilňovaniu zdravia. Desiatu by mali skonzumovať približne po troch hodinách od raňajok (zvyčajne cez veľkú prestávku v škole). Desiata však nenahradí raňajky.
  V rámci týždňa so zdravou desiatou sme pripravili rôzne aktivity:
  - v pondelok – besedy, prezentácie, pracovné listy zamerané na zdravú výživu...
  - v utorok – jablkový deň – všetko o jabĺčkach, vitamínoch, ochutnávky...
  - v stredu – „v zdravom tele zdravý duch“ - telovýchovná chvíľka či prechádzka a význam pitného režimu...
  - vo štvrtok – mliečny deň – výrobky z mlieka a všetko o nich...
  - a v piatok – „ moja mamka, babka pečie lepšie“ - domáce vitamínové pochúťky.
  Tento týždeň nám dal veľa nových a užitočných informácii v oblasti zdravej výživy, preto veríme, že starostlivosť o svoje zdravie nezostane nikomu ľahostajná a myšlienky tohto týždňa sa budú napĺňať každý deň.

 • M VsAZ družstiev ml. žiactva 4.kolo

  V chladnú septembrovú nedeľu dňa 29.9.2019 sa na pôde atletického štadióna TU v Košiciach uskutočnili atletické preteky družstiev mladšieho žiactva. Bolo to v poradí štvrté kolo a to znamenalo ukončenie získavania bodového ohodnotenia v rámci atletických disciplín pre atletické oddiely, ktoré sa zúčastňovali aj predchádzajúcich troch kôl. S pomedzi 13 družstiev v kategórii chlapcov a medzi 12 družstvami v kategórii dievčat si náš klub ŠŠK Junior Prešov v kategórii mladšieho žiactva počínal veľmi dobre. Celkové umiestnenie v kategórii chlapcov bolo pekné tretie miesto a u dievčat to bolo skvelé štvrté miesto. Blahoželáme všetkým pretekárom , ktorí sa pričinili o takéto pekné umiestnenie v rámci Východoslovenského atletického zväzu. Samozrejme veľké poďakovanie patrí aj samotným trénerom, ktorí vynakladajú pomerne veľké úsilie, aby vytrénovali takýchto dobrých mladých atlétov.

 • 3. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • Ovládaj počítačové autíčko silou myšlienky

  Aj takúto upútavku si mohli prečítať návštevníci obchodného centra Atrium Optima v piatok 27.9.2019 na festivale vedy a techniky v Košiciach. Prezentovali sa regionálne univerzity, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a výskumný ústav Slovenskej akadémie vied. Vedecké stánky ponúkali atraktívne zážitkové prezentácie, ale aj vedomostné súťaže a kvízy.

  Mozog človeka dáva podnet na rozprávanie, pohyb, analyzuje, čo človek vidí, počuje. Veľa poznatkov o mozgu a jeho funkciách už bolo odhalených, ale stále je veľa nepreskúmaného. Žiaci našej školy sa mohli presvedčiť, že pomocou biofeedbacku dokážu ovládať pohyb počítačového autíčka.

 • Kto si trúfne na Peťa?

  ...tak, to je názov jednej z kníh Júliusa Belana, s ktorým sme sa stretli vo štvrtok 26.9.2019 v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove (Pobočka Sídlisko 3) počas knižničného festivalu Prešov číta rád. Autor sa venuje atraktívnym témam a deťom porozprával ako vznikajú jeho knihy, v ktorých vystupujú pútaví hrdinovia, napr. postava Peťa, ktorému sa decká v triede neustále posmievajú a robia mu zle, alebo aj postava futbalistu Carlosa, pre ktorého futbal znamená všetko, či detektív Banány, ktorý rieši záhadu.

 • Zdravý olovrant

  Astronomická jeseň zavítala na Slovensko v pondelok 23.septembra 2019 o 09.50 hod. stredoeurópskeho času. S príchodom jesene a zmenou počasia je vhodné dobíjať „baterky“ aj pomocou vitamínov.

  V 9. a 11. oddelení ŠKD sme si ovocím a zeleninou spestrili olovrantový čas. Zdravé nátierky a ovocné poháre sme servírovali formou švédskych stolov. Na ich príprave sa podieľali samotné deti.

  Pozývame aj vás prostredníctvom fotogalérie ochutnať očami naše zdravé chuťovky.

  Mgr. Tamara Škovránkova, Mgr. Zuzana Hudecová

 • STEEL PARK VEDY A ZÁBAVY

  Septembrové školské dni si triedy prvého stupňa spestrili exkurziou do vedecko-interaktívneho centra STEEL PARK v Košiciach. Tá priniesla žiakom zážitok zo spoznávania, skúmania a overovania technických a prírodných zákonitostí. Vyskúšali sme si ako funguje magnetizmus a elektrina v expozíciách centra a zažili zaujímavé interaktívne prednášky o Supravodivom levitujúcom vláčiku a Matematike hrou. Pracovníci Steel Parku nás nemuseli prehovárať skúsiť ďalšie novinky a zaujímavosti. Určite sa o rok vrátime.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu

  Počas krásnych slnečných hodín v peknom prostredí pri rieke Torysa sa uskutočnil cezpoľný beh žiakov a žiačok základných škôl okresné kolo. Na tomto športovom podujatí malo zastúpenie 14 základných škôl chlapčenských družstiev a 11 základných škôl pri dievčenských družstvách. Družstvo tvorili 3 pretekári v každej kategórii. V kategórii chlapcov na druhom mieste skončili žiaci našej základnej školy a v kategórii dievčat suverénnym spôsobom vyhrali dievčatá z ZŠ Šmeralova. Týmto víťazstvom si dievčatá zabezpečili aj postup na krajské kolo v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutoční dňa 8.10.2019. Blahoželáme všetkým zúčastneným.

 • Dňa 23.9. sa žiaci I.D, II.A, II.D a III.D vybrali na exkurziu na Spišský hrad. Po príchode a krátkom výstupe na hrad sme sa posilnili desiatou a tešili sme sa na obhliadku hradu zapísaného do svetového zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Ujali sa nás tety sprievodkyne, ktoré nám prehliadku spestrili zaujímavými historickými príbehmi. Unavení, ale spokojní a obohatení o nové poznatky, sme sa vrátili šťastne domov.

  Mgr. Doubravová, Mgr. Tomičová, Mgr. Vadašová, Mgr. Kažimír

 • OZNAM

  Prosíme všetkých rodičov, učiteľov a priateľov školy, aby počas celého dňa 27.9.2019 (piatok) neparkovali na parkovisku pred bytovým domom Prostejovská 45-55 (susedí priamo so školou). Bude sa realizovať značenie parkovacích miest a nebude umožnený vjazd žiadnych motorových vozidiel. Za pochopenie ďakujeme.

 • M SR jednotlivcov st. žiactva

  Z poverenia SAZ zabezpečil Atletický oddiel Akademik TU Košice Majstrovstvá SR starších žiakov a žiačok v atletike. Tomuto sviatku pre všetkých atlétov zo Slovenska v dňoch 21.-22.9.2019 prialo aj počasie a to naznačovalo, že sa máme na čo tešiť v podobe čo najlepších výkonov. Náš atletický klub Junior Prešov mal na tomto podujatí zastúpenie v kategórii dievčat ale aj chlapcov. Za dievčatá to boli Ema Vaňová žiačka 7.B triedy, ktorá reprezentovala v disciplínach 300 m a 300 m prekážky a žiačka Katarína Bučková z tej istej triedy v disciplíne 800 m. V kategórii chlapcov to bol Kristián Kaľuha žiak 8.B triedy, ktorý bojoval v disciplínach 60 m, 100 m prek. a 300 m prekážky.

 • Cvičme v rytme- akcia ŠKD

  Dňa 16.9.2019 sa na našom školskom ihrisku uskutočnila akcia Školského klubu detí pod názvom Cvičme v rytme pod záštitou Európskeho týždňa športu BEACTIVE. Deti so svojimi vychovávateľkami už netrpezlivo čakali na príhovor pána riaditeľa Ľ. Bodnára, ktorý nám otvoril prvú tohtoročnú športovú show. Programom nás sprevádzali deti z našej školy. Boli pripravené 3 športové disciplíny a hlavným bodom programu bola naša usmievavá lektorka Kristínka so svojou asistentkou z tanečnej skupiny Grimmy, ktorá do svojich tanečných prvkov a rozcvičky zapojila nielen deti, ale aj rodičov a všetkých prítomných. Po spoločnom cvičení a s dobrým pocitom, že sme niečo urobili pre svoje telo, sme sa vrátili do svojich oddelení.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Streda 28. 10. 2020

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530