Navigácia

Rada školy

 

ČLENOVIA RADA ŠKOLY

Mgr. Martina Bryndzová

predseda

zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Martina Kurucová

podpredseda

zástupca rodičov

Mgr. Adriana Tomičová

zapisovateľ

zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Branko Benko, MBA

člen

zástupca rodičov

JUDr. Maroš Hanzo

člen

zástupca rodičov

Lenka Stanková

člen

zástupca rodičov

Alena Hajtolová

člen

zástupca nepedagogických zamestnancov

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Igor Kivader

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

PhDr. Mikuláš Komanický

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Vyrocna_sprava_RS_2019.pdf

zapisnica_z_RS_3.6.2020.pdf

Zapisnica_zo_zasadnutia_RS_17.9.2020.

ZaPISNICA_zo_zasadnutia_RS_25.1.2021

Vyrocna_sprava_

ZaPISNICA_zo_zasadnutia_RS_12.4.2021

Zapisnica_zo_zasadnutia_RS_9.6.2021.

Zapisnica-zo-zasadnutia-RS__-5.10.2021.pdf

ZaPISNICA_zo_zasadnutia_RS_1.3.2022_pdf.pdf

Zapisnica_RS_15.7.2022.pdf

Vyrocna_sprava_za_rok_2021.pdf

ZS_Smeralova_-_zapisnica_z_ustanovujuceho_zasadnutia_rady_skoly

ZaPISNICA_ZO_ZASADNUTIA_RADY_SKOLY.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530