Navigácia

Rada školy

 

ČLENOVIA RADA ŠKOLY

PaedDr. Slávka Čorejová

predseda

zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Blanka Tomková, PhD.

podpredseda

zástupca rodičov

Mgr. Martina Bryndzová

tajomník

zástupca pedagogických zamestnancov

PhDr. Katarína Robová

člen

zástupca rodičov

Jana Kekeľová

člen

zástupca rodičov

Mgr. Vladimír Daňo

člen

zástupca rodičov

Alena Hajtolová

člen

zástupca nepedagogických zamestnancov

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Igor Kivader

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

PhDr. Mikuláš Komanický

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530