Navigácia

Rada školy

 

ČLENOVIA RADA ŠKOLY

PaedDr. Slávka Čorejová

predseda

zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Blanka Tomková, PhD.

podpredseda

zástupca rodičov

Mgr. Martina Bryndzová

tajomník

zástupca pedagogických zamestnancov

PhDr. Katarína Robová

člen

zástupca rodičov

Dalibor Baňas

člen

zástupca rodičov

Mgr. Vladimír Daňo

člen

zástupca rodičov

Alena Hajtolová

člen

zástupca nepedagogických zamestnancov

JUDr. Katarína Ďurčanská

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

MUDr. Ján Ahlers, MPH

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

JUDr. René Pucher

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mária Tejiščáková

člen

delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530