Navigácia

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.


Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Na ZŠ Šmeralova pracujú tieto neziskové organizácie:


Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova   

Vyhlasenie_Skolsky_Sportovy_Klub_JUNIOR_2023.pdf
IČO: 31954821
Adresa: 08001 Prešov, Šmeralova 25


SRRZ-RZ pri Základnej škole, Šmeralova 25, 080 01 Prešov - Prešovské nadané deti  

Vyhlasenie_RR_PND_2023.pdf
IČO: 17319617/1277
Adresa: 08001 Prešov, Šmeralova 25


Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Základnej škole   

Vyhlasenie_RR_KT_ZS_Smeralova_2023.pdf
IČO: 17319617/1266
Adresa: 08001 Prešov, Šmeralova 25


Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%. Ďakujeme Vám!

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_za_2022.pdf

Finančné prostriedky budú použité na:

• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy


Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri ZŠ Šmeralova
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/1277
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri ZŠ Šmeralova
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/1277
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri ZŠ Šmeralova
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/1277
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530