Navigácia

SciLab

 

 

 

Programovateľné auto Pro-Bot

Žiaci 4. A a 4. D si hodiny informatiky spestrili „hraním sa“ s autíčkom Pro-Bot.  Najprv si skúšali pohyb dopredu a dozadu v programovateľných vzdialenostiach. Potom k tomu pridali aj otáčanie vpravo a vľavo v programovateľných uhloch. Na záver si vyskúšali naprogramovať autíčku ľubovoľnú dráhu, ktorú malo prejsť.

Meranie teploty

Na hodinách fyziky v časti Teplota – meranie teploty v priebehu času sme využili aj interfejsovú jednotku a teplotný senzor na meranie a zaznamenávanie teploty.

E. Fechová

 

“Matematická skratka (dôležitá na prežitie)“  je prvá téma, ktorá sa overovala v 9.ročníku na hodine Matematiky.

 

Metodika sa snaží reagovať na potrebu použitia rôznych stratégií vo vyučovaní matematiky so zreteľom na komplexný rozvoj žiakov. Zodpovednosť za učenie je na strane žiaka.  

Pri práci používajú tablety. Na internete hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa definície mocniny,  osvojujú  si správne zápisy  druhej a tretej mocniny ľubovoľného racionálneho čísla. Konkrétne úlohy v pracovnom liste  počítajú  spamäti aj na kalkulačke. Závery formulujú, diskutujú, argumentujú  na úrovni triedy na interaktívnej tabuli. Zdrojom spätnej väzby pre učiteľa aj žiaka je test vytvorený na stránke www.pisomka.sk pod názvom "Druhá a tretia mocnina_IT Akadémia".

M. Feldmanová

 

Projekt IT akadémie – vzdelávanie pre 21. storočie

 

Jednou z overovaných metodík IT akadémie v predmete geografia bola metodika “Sú pobrežia európskych krajín rovnaké?“. 

Bola realizovaná v 7. ročníku a jedným z jej cieľov bolo vytvoriť mapu prímorských a vnútrozemských krajín. Žiaci pracovali /okrem iného/  s webovou stránkou https://www.mapchart.net/, ktorá ich veľmi zaujala. Súčasné technológie nám dovolili premeniť informácie do kartogramov. Pre zvolený štát žiaci vybrali prislúchajúcu farbu, vyplnili legendu a hotovú mapu si mohli stiahnuť. Nasledovala diskusia o tom, ktoré z týchto štátov navštívili, o ktorých čítali, čo je tam zaujímavé ... Táto aktivita žiakov motivovala k ďalším a ďalším aktivitám, určite nie menej zaujímavým.

                                  Pripravených máme ešte niekoľko metodík. Necháme sa prekvapiť.

 

                                                                                                                               PaedDr. Milena Koščová
Využitie tabletov na hodine Matematiky.

Cestou – necestou

 

Keď sa spojí hodina prvouky, pracovného vyučovania, dopravnej výchovy a informatiky s detskou šikovnosťou a fantáziou, vznikne z toho veľmi zaujímavý projekt. A ten do bodky naplnili žiaci 1.E, ktorí ešte počas dištančného vzdelávania pracovali na zhotovení známych budov vo svojej obci, alebo vyhotovení dopravných značiek, ktoré vidia cestou do školy. Všetky tieto svoje výtvory poukladali v škole na programovaciu podložku a samy si vyskúšali naprogramovať autíčko, ktoré sa podľa ich pokynov pohybovalo k jednotlivým budovám. Krása spolupráce, nadšenie a chuť vymýšľať je v tomto prípade dokonalým ozvláštnením vyučovania.

 

Mgr. Ľudmila Plavčanová
   

                                                                        

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530