Navigácia

eTwinning project Earth Rangers

Záme

Earth Rangers je eTwinningový medzinárodný projekt, ktorý sa zameriava na enviromentálnu výchovu, rozvoj jazykových a digitálnych zručností. Jeho cieľom je zvyšovať u detí povedomie ochrany prírody a životného prostredia. Na projekte pracujú žiaci z troch krajín - Francúzsko, Slovensko, Turecko. Téma je rozdelená na niekoľko komponentov - voda, rastliny, zvieratá, recyklovanie. Tomu sú prispôsobené aktivity, na ktorých deti pracujú, spolupracujú a navzájom prezentujú svoju prácu a poznatky.

 

eTwinning project Earth Rangers .pdf

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530