Navigácia

Erasmus+ KA1

Mobilita učiteľov ERASMUS +

Aj školský rok 2018/2019 sa niesol  na ZŠ Šmeralova 25 v Prešove v znamení projektu ERASMUS +. Učiteľky anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka sa podelili o svoje skúsenosti so zahraničných študijných pobytov v Berlíne, Paríži a na Malte a prezradili ako nadobudnuté vedomosti a skúsenosti využili vo vyučovacom procese.

 

V  júli 2019  som na ostrove Malta  absolvovala týždenný kurz Spice Up Your Teaching Ideas Methodology, ktorý ponúkal široké spektrum nápadov a aktivít vo výučbe anglického jazyka na  oživenie a okorenenie  hodín  anglického jazyka. Tieto aktivity som si v praxi vyskúšala so svojimi žiakmi. Oboznámila som ich s aktivitami a možnosťami, ako urobiť hodiny zaujímavejšie, a tým som ich motivovala k učeniu sa  anglického  jazyka. Motivovala som aj svojich kolegov, ktorí cudzie jazyky vyučujú. Tieto poznatky z metodológie som využila pri zostavovaní zbierky aktivít pre II. stupeň  v predmete anglický jazyk. Kurz bol prínosom aj pre mňa samotnú, keďže sa na kurze zúčastnili ďalší učitelia z Holandska, Nemecka, Španielska a Poľska, vďaka ktorým som mala možnosť komunikovať v anglickom jazyku, dozvedieť sa o iných školských systémoch a spôsoboch vyučovania cudzích jazykov, absolvovať spoločne výlety po maltských ostrovoch, a tak spoznať aj novú kultúru a získať nových priateľov. 

                                                                                  Mgr. S. Čančinová

Mobilitná aktivita na Malte so vzdelávacím kurzom „Učenie, zábava a hry“ prebudila aj moje hravé ja. Rozšírila moje pedagogické zručnosti a naplnila ma nápadmi, ktoré som rada odprezentovala svojim kolegynkám. Aktivity, cvičenia a hry od vždy usmiatej maltskej lektorky Josey zozbierané do súboru hier a aktivít pod mojím menom putujú do rúk učiteľov šikovných detí na Šmeralke.

                                                                                  Mgr. S. Hakučová

21.októbra som odletela do Paríža vďaka úspešnému projektu ERASMUS +. Absolvovala som päť dní s francúzskymi lektormi a kolegyňami z Litvy, Nemecka a Talianska. Vymenili sme si množstvo skúseností a získali sme nové informácie. Popoludní sme mali pripravený zaujímavý program, navštívili sme L´ Assemblée nationale, L´Hôtel de ville, L´Institut du Monde arabe. Nemohla chýbať ani návšteva palácov Versaille, Louvre, uličky umelcov Mont-Marte, baziliky Sacre-Coeur, múzea Pabla Picassa. Samozrejme, každá návšteva Paríža musí byť zakončená pohľadom na železnú dámu La Tour Eiffel.

Verím, že všetky získané poznatky postupne využijem na hodinách francúzskeho jazyka, ktorý je prekrásny, ľubozvučný, s kráľovskou históriou.

Alors, ouvrez vos livres á la page....

Bon courage!

Dňa 7.11.2019 počas 5. a 6.hodiny prebehlo záverečné vyhodnotenie projektu Erasmus + v Paríži. Žiaci ôsmych ročníkov veľmi zodpovedne pripravili prezentáciu o Paríži a jeho kultúrnych pamiatkach, ktorá je podkladom pre tlač turistického sprievodcu - Guide touristique. Súčasťou prezentácie bol vedomostný kvíz pre deviatakov. Tí ho zvládli na jednotku. 

 

Mgr. M Bryndzová

 

Ostané letné prázdniny boli pre mňa iné ako tie predošlé. Okrem zaslúženého oddychu po náročnom školskom roku som tretí júlový týždeň strávila síce v dovolenkovej destinácii, ale s trochu iným cieľom ako bežný turista. Prostredníctvom programu Erasmus + som absolvovala pod odborným dohľadom profesionálnej lektorky týždenný kurz  na ostrove Malta. Kurz pod názvom CLIL – Practical Methodology for Teachers working with CLIL (Content and Language Integrated Learning) mi celý týždeň postupne odhaľoval stále nové možnosti ako obohatiť výučbu odborných predmetov o rôzne aktivity pomocou cudzieho jazyka. S novozískanými vedomosťami som po ukončení prázdnin oboznámila aj moje kolegyne v škole a vytvorila som súbor aktivít, ktoré som využila a ešte aj využijem na mojich vyučovacích hodinách

                                                                                  Mgr. A. Macejová

 

V mesiaci jún 2019 som v metropole Nemecka, Berlíne absolvovala dvojtýždňový intenzívny kurz nemeckého jazyka doplnený o CLIL metódu. Na kurze som sa zoznámila so skvelými učiteľmi z Poľska, Fínska, Estónska a Talianska. Navzájom sme sa podelili o svoje skúsenosti s výučbou v našich krajinách. Modelové hodiny CLIL metódou sme si vyskúšali priamo v teréne, a to pri East Side Gallery, u Dusmanna na tureckej tržnici a v Technickom múzeu. Jazyková škola nám zabezpečila výborný popoludňajší program, ktorý som ako učiteľka dejepisu veľmi ocenila. Cieľom tohto projektu nebolo len moje vzdelávanie a ponechanie si získaných vedomostí a skúseností pre seba, ale aj aplikácia týchto kompetencií na vyučovacích hodinách dejepisu prepojeného s nemeckým jazykom. Žiaci 7. C triedy vytvorili slovensko-nemecký slovník pojmov k jednotlivým témam k učebnici dejepisu pre siedmy ročník, ktorý nachádza a naďalej bude svoje uplatnenie nachádzať aj v praxi. Na hodinách nemeckého jazyka žiaci všeobecne aktívnejšie využívajú cudzí jazyk a zaoberajú sa nemeckými reáliami.

O svoje skúsenosti som sa podelila aj s kolegyňami na stretnutí predmetovej komisie a všetky sme sa zhodli, že účasť na projekte Erasmus+ mal pre všetky zúčastnené strany len pozitíva. Našej škole záleží na skvalitňovaní výučby, preto bolo pre mňa samozrejmosťou zapojiť sa do mobility učiteľov.

                                                                                  Mgr. S. Revická

 

                                                                                  Kolektív vyučujúcich cudzích jazykov

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530