Navigácia

Plánované aktivity ŠKD

September –   Európsky deň športu –BEACTIVE

Október –                 Pasovanie prvákov v ŠKD

November –         Detský čin roka – spolupráca s triednym učiteľom 

December –             Možno príde aj Mikuláš

Január –                   Recepty starých mám

Február –                Karneval

                                      Super účes

Marec –                    Príbehy spod hôr

Apríl –             Zasaďme si svoj strom

Máj –              Deň Matiek

Jún –               Športovo zábavné popoludnie s detským bazárom

4.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530