Navigácia

Plánované aktivity ŠKD

Propozície súťaže

 

Školský klub detí ako súčasť ZŠ Šmeralova Prešov vyhlasuje  VÝTVARNÚ SÚŤAŽ pod názvom

„Navrhni logo ŠKD“.

 

Kto sa súťaže môže zúčastniť:
Súťaž je určená pre žiakov I. a II. stupňa  Základnej školy Šmeralova 25, Prešov.

Cieľom je :

 • Originalita, tvorivosť,  kreativita vnímania školského klubu očami detí.
 • Motivovať detí k záujmovej činnosti, k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času.
 • Podporiť súťaživosť, rozvíjať osobné a charakterové vlastnosti, umeleckú tvorivosť, v ktorej si deti rozširujú a precvičujú teoretické vedomosti získané od svojich pedagógov, rodičov a okolia.

 

Téma: Logo ŠKD

Kategórie súťaže:

Kategória I.  : žiaci 1.- 4.ročníka

Kategória II. :  žiaci  5.-9.ročníka      

Podmienky súťaže:

 1. Technika:       kresba, maľba,
 2. Formát:          A3 ( kresba do tvaru kruhu)

3.   Kritéria:

a) Umelecká tvorba.

b) Obsahová tvorba ( stvárnenie školského klubu a jej samotná charakteristika).

c) Každé dielo musí obsahovať na zadnej strane meno a priezvisko,  trieda ( napr. Jožko Mrkvička,  3.A).

d) Na diele sa môžu podieľať najviac dvaja žiaci.

e) Dielo autor odovzdá  K.Lackovej, K.Luteranovej-vychovávateľky ŠKD.

f) Dielo autora sa nevracia.

 

 • Dielo, ktoré nebude spĺňať podmienky  nebude zaradené do súťaže!!!
 • Súťaž prebieha od 16. januára 2020 do 31.marca 2020.
 • Komisia v zložení 3 členov vyhodnotí každú kategóriu a určí víťaza.  Z každej kategórie sa hodnotia prvé tri miesta. Víťaz získa hodnotnú cenu. Jeho logo sa môže stať oficiálnym logom Školského klubu detí.
 • Porota má právo udeliť cenu poroty a mimoriadnu cenu za výnimočné dielo.
 • Vyhodnotenie bude prebiehať v mesiaci apríl 2020.
 • O výsledkoch súťaže a termíne odovzdávania cien víťazom budú súťažiaci informovaní prostredníctvom vychovávateľky alebo triedneho učiteľa.
 • Súťažné diela môžu byť použité na propagačné účely.

 

 

ZŠ Šmeralova Prešov

    Školský klub detí

 

 

Kontaktné osoby:        PhDr. Katarína Lacková , katarinapeka@gmail.com

Mgr. Kvetoslava Luteranová, kvetka.cuhova@gmail.com

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530