Navigácia

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

Na odhlasovanie stravníka zo stravy, na sledovanie výšky finančného konta, na kontrolu odberu stravy a iných skutočností využívajte program :
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ONLINE: číslo jedálne je 9121

 

 

 

Po kliknutí na hore umiestnenú ikonku sa dostanete do programu, kde do kolónky Užívateľ napíšete meno stravníka malými písmenami bez diakritiky a bez medzery v poradí priezvisko a meno /napr.: Šimon Novák = novaksimon a v kolónke Heslo napíšete to isté. Heslo si môžete z bezpečnostných dôvodov zmeniť /kliknete na“ nastavenia“/ a pri ďalšom spustení ŠJ-online už budete používať svoje vlastné heslo. V nastavení užívateľa si môžete zadať svoju mailovú adresu, na ktorú Vám budú zasielané oznamy o odhlásení stravy, o stave konta, o neodobranej strave, o celkovom mesačnom prehľade výdaja stravy Vášmu dieťaťu. Po vypísaní prihlasovacích údajov tieto odošlete. Potom si v Menu vyberiete, či chcete dieťa odhlásiť resp. prihlásiť, pozrieť aktuálny stav Vašich preplatkov, ktoré sú vyčíslené stále ku koncu bežného mesiaca, alebo len skontrolovať odber stravy. Ak ste neuhradili stravné jedným zo spôsobov úhrady môžete dieťa na stravu prihlásiť iba do výšky aktuálneho preplatku. Ak je stav Vášho konta nulový, strava sa  nedá prihlásiť.

V „OBJEDNÁVKACH“ vidíte jedálny lístok, vpravo kliknutím  na červenú značku máte alergény, na modrej celý jedálny lístok na konkrétny deň.

Obed odhlásite odkliknutím v štvorčeku pri „Obed“a nezabudnite kliknúť na“ odoslať.“

 

Prihlásiť, alebo odhlásiť stravníka je potrebné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /Zásady správnej výrobnej praxe –HACCP a pod./ nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 – 12.00 hod. a ostatné dni odhlásiť.

Za  neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Strava sa vydáva  od 12.00hod – 14.00hod. na základe čipu /pri strate uhradíte 3.-Eur/.

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530