Navigácia

Úspechy žiakov

Úspechy žiakov v školskom roku 2017/18

  Meno Priezvisko trieda súťaž obvodné kolá okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo medzinárodné kolo
1 Adam Chovanec 9.B KK cezpoľný beh     6    
2 Liana Križovenská 5.B M VsAZ v cezpoľnom behu     3    
3 Martin Olejár 8.B M VsAZ v cezpoľnom behu     1    
4 Emília  Žaludeková 7.B M VsAZ v cezpoľnom behu     1    
5 Zuzana Baňasová 8.B M VsAZ v cezpoľnom behu     2    
6 Jakub Šesták 9.B M VsAZ v cezpoľnom behu     3    
7 chlapci    družstvo 9.B,C, futbal o Pohár riaditeľa SPŠ 3        
8 Aneta Štefančinová 5.C OK technická olympiáda   1      
9 Lujza Lukáčová 8.C OK OSJL   4      
10 Lea Natália Onuferová 9.C Krídla nad mestom - výtv. súťaž   1      
11 Lea Natália Onuferová 9.c Náboj junior   2      
12 Martin Fedorko 9.c Náboj junior   2      
13 Michael Filip  McLean 9.c Náboj junior   2      
14 Lujza  Lukáčová 8.c Náboj junior   2      
15 Kristián Kaľuha 6.B Silvestrovský beh   1      
16 Tomáš Kancír 6.B Silvestrovský beh   2      
17 Samuel Olejár 6.B Silvestrovský beh   3      
18 Adam Chovanec 9.B Silvestrovský beh   2      
19 Dorota Juricová 7.C Silvestrovský beh   1      
20 Samuel Novák 8.B Silvestrovský beh   3      
21 Liana Križovenská 5.B Silvestrovský beh   1      
22 Lucia Bogdaňová 5.B Silvestrovský beh   2      
23 Katarína Bučková 5.B Silvestrovský beh   3      
24 Emília  Žaludeková 7.B Silvestrovský beh   1      
25 Dominika Nováková 8.B Silvestrovský beh   2      
26 Adam Prídavok 7.A Expert - Tajomstvá prírody       4  
27 Adam Prídavok 7.A Expert -Mozgolamy       1  
28 Ján Namešpetra 7.A Expert - Mozgolamy       8  
29 Martin Šima 7.C Expert - Mozgolamy       41  
30 Martin Šima 7.C Expert-Do you speak English       88  
31 Daniel Bavolár 7.C Expert-Tajomstvá prírody       46  
32 Daniel Bavolár 7.C Expert - Mozgolamy       77  
33 Timotej Varga 8.C Expert - Svetobežník       84  
34 Michal repčík 8.C Expert-Dejiny,udalosti,umenie       88  
35 Martin  Mochňacký 8.C Expert-Do you speak English       5  
36 Šimon Lorko 8.C Expert - Dejiny,udalosti, umenie       29  
37 Šimon Lorko 8.C Expert - Svetobežník       63  
38 Mária Čonková 8.C Expert - Mozgolamy       79  
39 Nina Macejová 8.C Expert - Dejiny,udalosti, umenie       18  
40 Nina Macejová 8.C Expert - Svetobežník       41  
41 Soňa Horňáková 9.A Expert - Dejiny,udalosti, umenie       77  
42 Michael Filip  McLean 9.C Expert-Do you speak English       32  
43 Peter Rovňák 9.C Expert-Do you speak English       83  
44 Peter Rovňák 9.C Expert -Tajomstvá prírody       90  
45 Igor Lacko 9.C Expert - Do you speak English       78  
46 Martin Fedorko 9.C Expert-Mozgolamy       79  
47 Michaela Bryndzová 9.C Expert - Mozgolamy       95  
48 Samuel Harčár 9.C Expert- Tajomstvá prírody       16  
49 Tomáš Mafina 9.C Expert-Svetobežník       65  
50 Martin  Mochňacký 8.C Olympiáda AJ   2      
51 Martin Šima 7.C Olympiáda AJ   8      
52 Martin Mochňacký 8.C Olympiáda NJ   3      
53 Marin Šima 7.C Olympiáda NJ   4      
54 Simona Kušnírová 8.C Olympiáda NJ   6      
55 Lea Natália Onuferová 9.C LOMIHLAV     6    
56 Mária Čonková 8.C LOMIHLAV     6    
57 Adam Prídavok 7.A LOMIHLAV     6    
58 Ján Brajerčík 7.A LOMIHLAV     6    
59 Soňa  Sedláčková 2.A Všetkovedko       6  
60 Marko  Smoter 2.D Všetkovedko       6  
61 Tomáš Petík 2.D Všetkovedko       6  
62 Tobias Barnoky 2.C Všetkovedko       11  
63 Anna Karin Bánó 2.C Všetkovedko       17  
64 Matyas  Dzurica 2.C Všetkovedko       17  
65 Alicia Gállová 2.C Všetkovedko       17  
66 Zuzana  Garecová 2.C Všetkovedko       17  
67 Laura  Fejková 2.D Všetkovedko       17  
68 Ondrej Hakuča 2.A Všetkovedko       22  
69 Filip Fekete 2.A Všetkovedko       24  
70 Júlia  Lešková 2.B Všetkovedko       24  
71 Nela  Kličková 2.B Všetkovedko       24  
72 Edmund  Capák 3.B Všetkovedko       12  
73 Oskar Tarbajovský 3.B Všetkovedko       17  
74 Miloslav Tokár 3.C Všetkovedko       17  
75 Viktor Kováč 3.B Všetkovedko       24  
76 Pavlína  Gogová 4.C Všetkovedko       27  
77 Ján Roba 5.E Všetkovedko       10  
78 Daniel  Horňák 5.A Všetkovedko       22  
79 Vanesa  Rumančíková 5.A Všetkovedko       24  
80 Margaréta  Dulínová 5.A Všetkovedko       26  
81 Jakub Šima 5.A Všetkovedko       28  
82 Kristína Krajči 5.A MOZ5   4      
83 Danilel Horňák 5.A MOZ5   5      
84 Ján David Foľta 5.A MOZ5   8      
85 Karolína Molková 5.A MOZ5   9      
86 Aneta Štefančínová 5.C MOZ5   9      
87 Lea Natália Onuferová 9.C MOZ9   1      
88 Martin Fedorko 9.C MOZ9   2      
98 Dorota Juricová 7.C Šaliansky Maťko   2      
90 Peter Matús 1.A Olympiáda v korčuľovaní 1        
91 Eliana  Bochňová 1.B Olympiáda v korčuľovaní 1        
92 Ondrej Hakuča 2.A Olympiáda v korčuľovaní 1        
93 Tamara Slobodníková 2.C Olympiáda v korčuľovaní 1        
94 Patrik Baláž 3.A Olympiáda v korčuľovaní 1        
95 Kristina Martonová 3.F Olympiáda v korčuľovaní 1        
96 Alex  Mačák 4.D Olympiáda v korčuľovaní 1        
97 Petra Hečková 4.D Olympiáda v korčuľovaní 1        
98 kolektív chlapci 9.A,B,C   Obvodné kolo florbal 5        
99 Oliver Goliáš 6.A Dejepisná olympiáda kat.F   4      
100 Matúš Sedlár 7.A Dejepisná olympiáda kat.E   6      
101 Šimon Lorko 8.C Dejepisná olympiáda kat.D   1      
102 Lujza Lukáčová 8.C Dejepisná olympiáda kat.D   3      
103 Martin Fedorko 9.C Dejepisná olympiáda kat.C   2      
104 Tomáš Mafina 9.C Dejepisná olympiáda kat.C   6      
105 Hana Vantová 5.E Geografická olympiáda kat. G   6      
106 Daniel Horňák 5.A Geografická olympiáda kat. G   11      
107 Matej Dugas 5.C Geografická olympiáda kat. G   11      
108 Šimon Lorko 8.C Geografická olympiáda kat. E   4      
109 Nina Macejová 8.C Geografická olympiáda kat. E   8      
110 Patrik Vojtko 7.B halové M SR Bratislava       4  
111 Adam  Lichvár 6.B halové M SR Bratislava ml. ž.       7  
112 Kristián Sivák 7.B halové M SR Bratislava ml. ž.       6  
113 Sarah Kurimská 7.B halové M SR Bratislava ml. ž.       7  
114 Liana Križovenská 5.B halové M SR Bratislava ml. ž.       8  
115 Lucia Bogdaňová 5.B halové M SR Bratislava ml. ž.       9  
116 Nina  Macejová 8.c Biologická olympiáda kat. C   2      
117 Jakub Vitališ 9.a Biologická olympiáda kat. C   6      
118 Lukáš Kacvincký 7.A Nemecká olympiáda     1    
120 tím ANJ 8.-9.r JASPO 2        
121 tím NEJ 8.C JASPO 2        
122 tím FRJ 7.-9.r JASPO 1        
123 Natália Naďová 9.B Halové M SR dorast       5  
124 Dominika Nováková 8.B Halové M SR dorast       10  
125 Michael Filip  McLean 9.C Olympiáda AJ     1    
126 družstvo st. žiaci 9,8,7.B,D Obvodné kolo basketbal 1        
127 Lea Natália Onuferová 9.c  Talent ZŠ regionu Šariš     3    
128 Majirská Karolína 9.B Halové M SR viacboj st.žiačky       11  
129 Nováková Dominika 9.B Halové M SR viacboj st.žiačky       13  
130 Baňasová Zuzana 8.B Halové M SR viacboj st.žiačky       15  
131 Žaludeková Emília 7.B Halové M SR viacboj st.žiačky       16  
132 Kurimská Sarah 6.B Halové M SR viacboj ml. žiactva       12  
133 Blizmanová Eunika 7.B Halové M SR viacboj ml. žiactva       20  
134 Kaľuha Kristián 6.B Halové M SR viacboj ml. žiactva       4  
135 Olejár Samuel 6.B Halové M SR viacboj ml. žiactva       13  
136 Kochan Dominik 6.B Halové M SR viacboj ml. žiactva       15  
137 Adam  Prídavok 7.A Talent ZŠ regionu Saris     19    
138 Zuzana  Baňasová 8.B Malý štít výška BJ   1      
139 Timea  Sučková 7.B Malý štít výška BJ   2      
140 Liana Križovenská 5.B Malý štít výška BJ   3      
141 Kristián Kaľuha 6.B Malý štít výška BJ   4      
142 Nina Macejová 8.c Biologická olympiáda kat. C     16    
143 Martin  Fedorko 9.c Fyzikálne olympiáda kat. E   2      
144 Lujza Lukáčová 8.c Fyzikálne olympiáda kat. F   2      
145 Simona Kušnírová 8.c Fyzikálne olympiáda kat. F   3      
146 Miloslav Tokár 3.c OK Pytagoriáda 3   1      
147 Jozef Juskanič 3.b OK Pytagoriáda 3   2      
148 Viktor Kováč 3.b OK Pytagoriáda 3   2      
149 Bianca Tomková 4,.c OK Pytagoriáda 4   4      
150 Dávid Mrúz 5.e OK Pytagoriáda 5   2      
151 Jakub Šima 5.a OK Pytagoriáda 5   3      
152 Alexander Dobrovič 5.e OK Pytagoriáda 5   4      
153 Ján Namešpetra 7.a OK Pytagoriáda 7    3      
154 Lujza Lukáčová 8.c OK Pytagoriáda 8   1      
156 Matúš Sedlár 7.a OK Pytagoriáda 8   3      
157 Matúš Pekár 8.a OK Pytagoriáda 8   7      
158 Šimon Lorko 8.C Dejepisná olympiáda kat.D     6    
159 Martin Fedorko 9.C Dejepisná olympiáda kat.C     8    
160 Lukáš Kacvincký 7.A Olympiáda NEJ kat. C1       7  
161 Michael Filip  McLean 9.C Olympiáda ANJ kat. C       3  
162 družstvo žiak. 9.A,B,8.A,7.B   Finále OK Basketbal   3      
163 Nina Viničenková 5.C Klokan - Školák 5         143.-209
164 Alexander Dobrovič 5.E Klokan - Školák 5         383.-462.
165 Daniel Horňák 5.A Klokan - Školák 5         463.-516.
167 Daniel Kacvinský 5.A Klokan - Školák 5         463.-516.
168 Tamara Katriňáková 5.A Klokan - Školák 5         62.-110.
169 Adam Pídavok 7.A Klokan - Benjamín 7         139.-166.
170 Ján Námešpetra 7.A Klokan - Benjamín 7         42.-52.
171 Lea Natália Onuferová 9.C Klokan - Kadet 9         63.-67.
172 Michael Filip  McLean 9.C Klokan - Kadet 9         51.-60.
173 Patrik Olejár 9.C Klokan - Kadet 9         68.-75.
174 Michaela Bryndzová 9.C Klokan - Kadet 9         183.-195.
175 Alex Dobrovič 5.E Čo vieš o hviezdach   1      
176 Lea Natália Onuferová 9.C KK MOZ 9     3    
177 Martin Fedorko 9.C KK MOZ 9     8    
178 Júlia  Chmurovičová 9.c Školské Majstrovstvá SR bedminton       2  
179 Ester Stašková 7.c Školské Majstrovstvá SR bedminton       2  
180     I.stupeň McDonald´s cup 2        
181 Daniel Horňák 5.a Biologická olympiáda kat. D   12      
182 Martin Fedorko 9.c Chemická olympiáda kat. D   8      
183 Dominik Merčiak 3.C Hviezdoslavov Kubín-poézia   2      
184 Janka Beľušková 6.C Hviezdoslavov Kubín-poézia   2      
185 Angelo Nannavecchia 5.B Hviezdoslavov Kubín-próza   2      
186 Dorota Juricová 7.C Šaliansky Maťko   2      
187 Liana Križovenská 5.B Večerný beh   1      
188 Katka Bučková 5.B Večerný beh   2      
189 Maroš  Kancír 5.B Večerný beh   2      
190 Benjamín Karaffa 5.B Večerný beh   3      
191 Eunika Blizmanová 7.B Večerný beh   2      
192 Sarah Kurimská 6.B Večerný beh   3      
193 Patrik Vojtko 7.B Večerný beh   1      
194 Tomáš Kancír 6.B Večerný beh   2      
195 Milka Žaludeková 7.B Večerný beh   2      
196 Sofia Brutvanová 7.B Večerný beh   3      
197 Martin Olejár 8.B Večerný beh   2      
198 družstvo ml.žiakov 5.6,7.B Malý futbal mladších žiakov   2      
199 družstvo dievčat,chlapcov 8.B vedomostná súťaž olympizmus   4      
200 Šimon  Lorko 8.C súťaž v rétorike   2      
201 Dorota Juricová 7.C súťaž v rétorike   3      
202 Martin Fedorko 9.c Fyzikálna olympiáda KK kat.E     1    
203 Saša Lorková 6.a Biologická olympiáda OK kat.D   10      
204 Šimon  Hajzuš 6.c Biologická olympiáda OK kat.D   14      
205 Martin Šima 7.c Fyzikálna olympiáda OK kat.G   2      
206 Matúš Sedlár 7.a Fyzikálna olympiáda OK kat.G   12      
207 družstvo chlapci,dievčatá šport.tri. HNO 2018     3    
208 družstvo chlapcov šport.tri. atletika družstiev ZŠ   1      
209 družstvo dievčat,chlapcov šport.tri. atletika družstiev ZŠ   1      
210 družstvo chlapcov 9.B,7B finále malý futbal     5    
211 Melánia Čopáková 6.C MOZ 6   13      
212 Renáta Ondziková 6.C MOZ 6   17      
213 Martin Šima 7.C MOZ 7   7      
214 Adam Humeńanský 7.C MOZ 7   8      
215 Alexandra Petrová 8.A MOZ 8   4      
216 Adam Pridavok 7.A IQ olympiada     38    
217 Martin Šima 7.C IQ olympiada     33    
218 Križovenská Liana 5.B M VsAZ jedn. najml. a mladš. ž     1    
219 Križovenská Liana 5.B M VsAZ jedn. najml. a mladš. ž     1    
220 Križovenská Liana 5.B M VsAZ jedn. najml. a mladš. ž     1    
221 Helou Emma 5.B M VsAZ jedn. najml. a mladš. ž     1    
222 Kovalčíková Andrea 5.B M VsAZ jedn. najml. a mladš. ž     2    
223 Gmitterová Aurélia 5.B M VsAZ jedn. najml. a mladš. ž     1    
224 Kaľuha Kristián 6.B M VsAZ jedn. najml. a mladš. ž     1    
225 Nannavecia Angelo 5.B M VsAZ jedn. najml. a mladš. ž     2    
226 Myron Matej 6.B M VsAZ jedn. najml. a mladš. ž     1    
227 Hornáček Jakub 6.B