Navigácia

Testovanie 5

T

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5)

 

Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).

 

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

Informácie o Testovaní 5 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

 

T5  sa uskutoční 18 . 5. 2022 (streda)

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530