Navigácia

Testovanie 9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl školský rok 2020/21

Testovanie 9 2021

        Oznamujeme Vám, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021)  sa uskutoční:

9. júna 2021  (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.


Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 24. júna 2021.


       Zároveň dávame do pozornosti Špecifikácie testov T9 2021 zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9/roky/2020-2021 v časti Dokumenty na stiahnutie.

Ďalšie bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530