Navigácia

Testovanie 9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl školský rok 2020/21

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9)

 

 a. Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra 6 (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

b. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

c. Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

 

T9    riadny termín   6. 4. 2022 (streda)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

 

T9     náhradný termín   21. 4. 2022 (štvrtok)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530