Navigácia

Oznamy

do 1.2. 2016                

Riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia

na štúdium a  termíny  prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú    overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.  

do 20.2.2016              

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. /Výchovný poradca potrebuje pripraviť prihlášky pre riaditeľa ZŠ – do uvedeného termínu./

Poznámka:

15. 2. – 19.2.2016

Jarné prázdniny Prešovský kraj

do 28.2. 2016              

ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu. 

do 31.3. 2016              

SŠ zverejnia kritériá na netalentové

odbory.

25 .3. – 15.4. 2016                   

TALENTOVÉ SKÚŠKY 

Poznámka :

24.3.. – 29.3.2016

Veľkonočné prázdniny

6.4. 2016        

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ

 do10.4.2016              

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory. /Výchovný poradca potrebuje pripraviť prihlášky pre riaditeľa ZŠ – do uvedeného termínu./

 

1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  /vrátane osemročných gymnázií/ :  

9.5.2016  

1. termín

12.5.2016  

2. termín

21.6.2016

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  /len pre tých žiakov, ktorí neboli prijatí v 1.kole/    

V Prešove 16.10.2015              Na základe údajov ŠVS spracovala : PaedDr. Milena Koščová

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530