Navigácia

Pre budúcich prvákov

INFORMAČNÝ LIST PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

Vážení rodičia budúcich prváčikov

   Je veľmi dôležité, aby dieťa pred vstupom do ZŠ bolo na ňu pripravené. Znamená to, aby pred vstupom do ZŠ navštevovalo aspoň jeden školský rok MŠ alebo ak je to potrebné – prípravný ročník.

Nejde len o prípravu na školu, ale na život vôbec. Rodina znamená pre dieťa pocit istoty, bezpečia a pevného zázemia. Je to preto, lebo členovia rodiny sa nemenia, sú stabilní po mnoho rokov. Učitelia v MŠ, v ZŠ – prichádzajú, odchádzajú, menia sa. Už materská škola deti socializuje. Znamená to, že vedie deti ku komunikácii s druhými ľuďmi, so svojimi rovesníkmi. Vedie ich smerom, aby vedeli vyjadriť svoje želania a priania. Vedieť preložiť splnenie a naplnenie svojich túžob na popoludnie, po pobyte v materskej škole. A to príprava na Život.

 

Budúci prvák by mal vedieť:

 • samostatne sa obliecť a obuť;
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky;
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
 • správne vyslovovať všetky hlásky;
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
 • poznať základné farby;
 • spočítať predmety do „päť ”;
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
 • naučiť  sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
 • orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu”, „vzadu”, „hore”, „dole”, „vpravo”, vľavo”;

 

Ako by sa mal budúci prvák správať:

 

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 – 20 minút;
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
 • na nové prostredie  a osoby si zvyká bez väčších problémov ( neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká );
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý;
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, hádky, vzdorovitosti;
 • vie odovzdať odkaz;
 • nepomočuje sa;

   Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej zrelosti  Vášho dieťaťa a poradí Vám, ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

 

Pomôcky do 1.ročníka pre bežné ( klasické ) triedy

 

 • zošity s pomocnou linajkou č. 511 - 1 ks
 • zošity: č. 511 – 5 ks, č. 512 – 5 ks, č. 644 (slovník) –2 ks, č. 460 – 1ks
 • aktovka (podlhovastý model)
 • obaly na zošity a učebnice
 • peračník nemá byť príliš veľký, ale ľahký a praktický. Mal by obsahovať: pastelky  

    (trojhranné), ceruzka č. 2 - 2 ks, pero - TORNADO, guma

 • plastovú fľašu na nápoj (pitný režim čaj, minerálka), plastový desiatnik
 • hygienické potreby (uteráčik, hyg. vreckovky)
 • prezuvky (pevná obuv)
 • o ostatných pomôckach Vás budú informovať triedni učitelia na prvom TA v septembri
 • cvičebný úbor – do priedušného vrecka z látky (vhodného na zavesenie) pripraviť: cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou, tričko s krátkym rukávom, trenírky (šortky), tepláková súprava, ponožky
 • krabica na výtvarnú výchovu – lepidlo (tyčinka), mastný pastel, plastelína, farebné papiere, gumený obrus, plastová nádoba na vodu, handrička, sada štetcov (2 okrúhle, 2 ploché), vodové farby (nie čínskej výroby), výkresy A4 (30 ks), zástera (resp. stará košeľa, tričko)
 • osobné školské potreby označte menom dieťaťa

 

Pomôcky do 1.ročníka pre triedy so všeobecným intelektovým nadaním

 

 • aktovka (podlhovastý model)
 • školské dosky veľkosti A4 a A5, obaly na zošity a učebnice
 • peračník nemá byť príliš veľký, ale ľahký a praktický. Mal by obsahovať: pastelky 

    (trojhranné), trojhranná ceruzka 2 ks, pero, mäkká handrička na utieranie pera, guma

 • plastovú fľašu na nápoj (pitný režim čaj, minerálka), plastový desiatnik, obrúsok
 • hygienické potreby (uteráčik)
 • prezuvky (pevná obuv)
 • o ostatných pomôckach Vás budú informovať triedni učitelia na prvom TA  (triedny 

    aktív) v septembri

 • osobné školské potreby označte menom dieťaťa

 

ŠKD ( školský klub detí )

 

 • režim ŠKD je zverejnený na www.zssmeralova.sk
 • mesačný poplatok je 20,00 €
 • schádzanie ráno od 6,30 hod. do 7,45 hod.
 • ŠKD  po oddeleniach je do 16,30 hod., rozchádzanie v jednej triede je do 17,00 hod.
 • Odchod detí z ŠKD je: o 13,00; 15,00;16,00 hod.
 • Od 15,00 do 16,00 hod. – prebieha príprava na vyučovanie a olovrant

 

 

 

Informácie o stravovaní v ŠJ                                                      

 

 • vypísať prihlášku na stravu
 • poplatky (bližšie informácie na stránke ŠJ)
 • spôsob úhrady: bezhotovostne, prevodom cez účet, poštovou poukážkou
 • žiaci používajú pri výdaji stravy žetóny ( bezkontaktný čip )
 • ŠJ poskytuje aj bezlepkovú stravu 
 • bližšie informácie:  na t.č. 7710868

 

Žiaci v 1.roč. používajú počas školských akcií reflexné vesty, čím chceme prispieť k zvýšeniu ich bezpečnosti.

Zápis do 1. ročníka šk. r. 2024/2025

Zápis do 1. ročníka šk. r. 2024/2025 sa uskutoční od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024. Slávnostný zápis sa usktoční dňa 02.04.2024 v čase od 12:00 do 16:00 hod. K zápisu je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku alebo poslať vypísaný zápisný lístok (príloha) na adresu školy.

Zapisny_listok_2024-2025(1).pdf

Ziadost_o_povolenie_studia_v_zahranici(1).docx

 

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530