Navigácia

Športový klub

Školský športový klub Junior pri základnej škole, Šmeralova 25, Prešov


Výber do športových tried zo zameraním na atletiku

Každoročne naša škola robí výber do novej /piatej/ športovej triedy z prešovských škôl a okolia.
Športová trieda je zložená z najmenej 12 dievčat a 12 chlapcov, má upravené učebné osnovy, ktoré obsahujú 2 hodiny telesnej výchovy a 5 hodín športovej prípravy.

Všetky hodiny sú zaradené do dopoludňajšieho rozvrhu. Jedna vyučovacia hodina, plávanie, je zaradená popoludní a je zameraná na relaxáciu. Výber pozostáva z testov všeobecnej pohybovej výkonnosti. (skok z miesta, hod 2-kilogramovou loptou, člnkový beh na 10 x 5 metrov).

Žiaci štvrtého ročníka, ktorí majú záujem o zaradenie do športovej triedy so zameraním na atletiku, môžu sa dostaviť do telocvične ZŠ Šmeralova 25 každý pondelok od 18.00 - 19.30 a v piatok od 17.00 do 19.00 hod. Všetci žiaci sú sledovaní telovýchovným lekárom a každoročne sa zúčastňujú lekárskych prehliadok.

Okrem atletických súťaží, ktoré tvoria prioritu, sa žiaci zapájajú aj do súťaží v basketbale, volejbale, vybíjanej, plávaní, stolnom tenise a futbale.

História športového klubu JUNIOR

Na našej škole bola prvá športová trieda so zameraním na atletiku zriadená v školskom roku 1985/86.
Počet žiakov v triede bol 32. Postupným otváraním športových tried v piatom ročníku sa zvyšovala športová zdatnosť a dostavili sa aj prvé úspechy. Žiaci športových tried boli registrovaní v telovýchovnej jednote TJ Slávia Prešov a v Slovenskom atletickom zväze.
V roku 1991 sa klub osamostatnil, stal sa samostatným právnym subjektom a dostal názov JUNIOR.
V tomto školskom roku je v športových triedach 150 žiakov z toho 79 dievčat. Žiaci športových tried sú zaregistrovaní v klube JUNIOR v SAZe a SAŠŠke.
Tréneri, ktorí sa podieľali na príprave žiakov od roku 1985 až 2003:Očipová, Pristáš, Chebeň, Schlosser, Dirgová, Orlovský, Labajová, Hrabčáková, Bodnár, Dziak, Kažimír.

Sústredenia a súťaže v zahraničí

Žiaci športových tried sa zúčastnili na súťaži v Nyregházi - Maďarsko, Zámošč / Rzesów - Poľsko, Tampere - Fínsko. Tradične sa žiaci zúčastňujú jarného sústredenia v Drienici a jesenné sústredenie žiaci absolvovali v Tatranskej Lomnici, Starom Smokovci, Starej Lesnej a Torrete di Fano - Taliansko.

Technické vybavenie

Pre žiakov sú k dispozícii 2 veľké telocvične, gymnastická cvičebňa, posilňovňa, špeciálna učebňa s videom. Pri škole je atletický ovál so všetkými sektormi potrebnými na žiacku atletiku.

Najúspešnenjí žiaci

1988 - Desiatnik, Samsely, Ondrijová / 1989 - Ondrijová, Desiatnik / 1991 - Desiatnik / 1992 - Hail, Ruskovičová, Hovanová / 1993 - Petrovská, Letkovská / 1994 - Petrovská, Jedináková / 1995 - Jedináková, Bobáková, D. Gerčák, Maár / 1996 - Jedináková, Bobáková, Rejta / 1997 - Bobáková, Šepítková / 1998 - Búriová, Jedináková, Šepítková / 1999 - Búriová, Jedináková, Kahanec / 2000 - Rozmanová, Ivanová, Š.Bohumel, Tomko, R.Kušnírová, Bahurinská / 2001 - Búriová, Bartoník, Tomko, Š. Bohumel, Stredňáková, Ivanová, Troligová, Rozmanová, Frková, Bahurinská, Gačová, Krišková, Tomková, Marcinková, Martočková, Pribula, Kriváňová, Z. Šnircová, L. Kušnírová a Macková / 2002 - Krišková, Čarná, Kriváňová, Tomková, Stredňáková, Búriová, Z. Šnircová, L. Kušnírová, Frková, Martočková, Marcinková, Mikula, Pribula, Fraňo, Grega.

Vyhodnotenie športových tried v rámci Slovenska

1997/98 - 3.miesto / 1998/99 - 1.miesto / 1999/00 - 1.miesto / 2000/01 - 1.miesto / 2001/02 - 1.miesto

Bližšie informácie:

tel.č. ZŠ Šmeralova: 051 / 7717870 / tel.č. p.Hrabčáková: 0903 35 08 50 / e-mail: riaditel@zssmeralpo.edu.sk

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530