Navigácia

Záujmové útvary

Základná škola, Šmeralova 25, 080 01 Prešov

Ponuka krúžkovej činnosti na školský rok 2018/19

I. stupeň

P.č. vedúci útvaru Názov krúžku skupina deň hodina miestnosť
1 Tomičová Adriana Kolovratok_ľudový tanec 3. a 4. ročník pondelok 14:00 - 15:00 III.D + TV2
2 Ondziková Renáta Muzička mix nepravidelne ŠT  14:00-15:00 II.D
3 Laknerová Jana Príprava na I. sväté prijímanie 3. ročník streda 16:30-18:15 kostol kráľovnej pokoja
4 Čorejová Slávka Zdravé varenie 3. a 4. ročník utorok 14:00 kuchynka
5 Čorejová Slávka Zdravé Varenie 3. a 4. ročník streda 14:00 kuchynka
6 Čorejová Slávka Futsalový kruzok 3. a 4. ročník pondelok 14:00 TV1
7 Vadaš Róbert Floorbal 3. a 4. ročník štvrtok 14:00 TV1
8 Májiková Natália Pohybova priprava - všeobecná I. stupeň piatok 14:00 TV2
9 Olejár Dušan Všeobecná športová príprava - minihádzaná I. stupeň piatok 14:00 TV3 - TV1
10 Pribulová Terézia Angličtina hudbou a hrou I. stupeň streda 14:00  
11 Ondziková Renáta Speváčik mix pondelok 14:00 IV.E 
12 Kormaníková Monika Angličtina hudbou, angličtina hrou 3. ročník utorok 14:00 III.C
13 Maľcovský Juraj Atletický krúžok I. stupeň utorok 14:00 TV1
14 Policianová Martina Kolovrátok - ľudový tanec 1. a 2. ročník pondelok 14:00 TV2
             
             
             

 

II. stupeň

P.č. vedúci útvaru Názov krúžku skupina deň hodina miestnosť
15 Koščová Milena Výtvarný ateliér mix pondelok 14:25 V.B
16 Bryndzová Martina Záchranársky krúžok mix pondelok 14:00 VIII.B
17 Belušková Janka Dejiny nás bavia po dohode nepravidelne   VIII.C
18 Poklembová Jana Záujmová matematika 9. ročník streda 14:00 IX.B
19 Feldmanová Milena Záujmová matematika IX.C streda 14:00 IX.C
20 Grocká Melánia záujmová slovenčina IX.C streda 14:00 IX.C
21 Čorejová Slávka Zdravé varenie 5. a 6. ročník štvrtok 14:00 kuchynka
22 Čorejová Slávka Zdravé varenie 7. - 9. ročník piatok 14:00 kuchynka
23 Maľcovský Radoslav Atletický krúžok II. stupeň streda 14:00 TV1
24 Hrabčáková Helena Atletický krúžok II.stupeň štvrtok 14:00 TV2
25 Bodnár Ľubomír Atletický - skok o žrdi II. stupeň pondelok 17:00 TV2
26 Tomaščíková Jana LEGOBOT II. stupeň utorok 14:00 UIF
27 Šibová Anna handmade II. stupeň dievčatá pondelok 14:00 USEaVYV
28 Grocká Melánia/Milena Koščová Spoznávajme vlasť i našich susedov II. stupeň soboty nepravidelne  
29 Čančinová Slávka Záujmová matematika IX.A po dohode   IX.A
30 Žarnayová Eva Mladý geograf 5.-7. ročník po dohode neprvidelne VI.B
31 Žarnayová Eva Turistický II. stupeň po dohode nepravidelne  
32 Laknerová Jana Čítam rád II. stupeň po dohode   VI.B, knižnica
33 Daňko Imrich Stolno-tenisový II. stupeň utorok 14:00 TV2
34 Valičková Viera Záujmová slovenčina IX.B  streda 7:00 IX.B
             
             
             
             
             
             

 

 

Externí poskytovatelia mimoškolských aktivít.

Prihlášky a informácie o mieste a poplatkoch,  na uvedených číslach v kolónke informácie

 

P.č. vedúci útvaru Názov krúžku skupina deň hodina miestnosť informácie
44 p. Daniela Kmecová  Detská atletika I. stupeň stredy a piatky 16:30 TEV 0948077333
45 p. Čiernik  Karate I. a II. stupeň pondelky a stredy 17:30 TEV 907450644
46 DAMA - súkromná základná umelecká škola klavír, flauta, husle   po dohode   ZŠ Šmeralova 908639131, www.szus-dama.sk
47 DAMA - súkromná základná umelecká škola  tanečná zložka   po dohode 16:00 TEV ZŠ Šmeralova 908639131, www.szus-dama.sk
48 p. Marian Čech  Legokrúžok - tvorivé stavebnice 16 - 24 žiakov I. stupeň streda 15:00 - 16:00 učebňa 948448463
49              

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530