Navigácia

Záujmové útvary

Základná škola, Šmeralova 25, 080 01 Prešov

Ponuka krúžkovej činnosti na školský rok 2017/18

I. stupeň

P.č. vedúci útvaru Názov krúžku skupina deň hodina miestnosť
1 Tomičová Adriana Kolovratok_ľudový tanec 3. a 4. ročník streda 13:00 - 15:00 III.D + TV2
2 Ondziková Renáta Muzička mix nepravidelne ŠT  14:00-15:00 II.D
3 Laknerová Jana Príprava na I. sväté prijímanie 3. ročník streda 16:30-18:15 kostol kráľovnej pokoja
4 Čorejová Slávka Zdravé varenie 3. a 4. ročník utorok 13:00 kuchynka
5 Čorejová Slávka Zdravé Varenie 3. a 4. ročník streda 14:00 kuchynka
6 Čorejová Slávka Futsalový kruzok 3. a 4. ročník pondelok 14:20 TV1
7 Bryndzová Martina Francúžština hrou I. stupeň streda 12:45 učebňa
8 Májiková Natália Pohybova priprava - všeobecná I. stupeň 3.-4. ročník piatok 13:20-14:30 TV3 - TV1
9 Olejár Dušan Všeobecná športová príprava - minihádzaná 1. a 2. ročník štvrtok 14:00-15:00 TV3 - TV1
10 Lissiouid Lenka Moderný tanec I. stupeň pondelok 14:00-15:00 TEV2
11 Ondziková Renáta Speváčik mix utorok 13:30 - 14:30 III.E 
12 Šibová Anna Počítač hrou I. stupeň piatok 12:45-13:45 UIF
13 Poklembová Jana Počítač hrou I. stupeň štvrtok 12:45 - 13:45 UIF
14 Kormaníková Monika Angličtina hudbou, angličtina hrou 1. a 2. ročník štvrtok 14:00 - 15:00 II.C
15 Maľcovský Juraj Atletický krúžok I. stupeň streda 13:45 TV1 
16 Molnár  Marián šachový I. stupeň po dohode 13:30 učebňa
17 Policianová Martina Kolovratok - ľudový tanec 1. a 2. ročník streda 13:00 - 15:00 III.D + TV2

 

II. stupeň

P.č. vedúci útvaru Názov krúžku skupina deň hodina miestnosť
18 Koščová Milena Výtvarný ateliér mix pondelok 13:45 V.B
19 Bryndzová Martina záchranársky krúžok mix utorok 13:30 v školskom roku 2017/18 nepracuje
20 Fedorko Marián Astronomicko - raketový krúžok mix nepravidelne po dohode 14:00 VIII.A
21 Poklembová Jana Záujmová matematika 9. ročník streda 14:00 IX.B
22 Feldmanová Milena Záujmová matematika IX.C utorok 14:00 IX.C
23 Šibová Anna Záujmová matematika 9. ročník utorok 14:00 IX.D
24 Čorejová Slávka Zdravé varenie 5. a 6. ročník štvrtok 14:00 kuchynka
25 Čorejová Slávka Zdravé varenie 7. - 9. ročník piatok 14:00 kuchynka
26 Maľcovský Radoslav Atletický krúžok II. stupeň piatok 14:00 TV1
27 Hrabčáková Helena Atletický krúžok II.stupeň utorok 14:00 TV1
28 Bodnár Ľubomír Atletický - skok o žrdi II. stupeň nepravidelne 17:00 TV2
29 Tomaščíková Jana LEGOBOT II. stupeň štvrtok 14:00 UIF
30 Šibová Anna handmade II. stupeň dievčatá pondelok 14:00 USEaVYV
31 Grocká Melánia Spoznávajme vlasť i našich susedov II. stupeň soboty nepravidelne  
32 Homolová Júlia záujmová slovenčina IX.A, IX.C po dohode   IX.A 
33 Žarnayová Eva Mladý geograf 5.-7. ročník po dohode neprvidelne v školskom roku 2017/18 nepracuje
34 Žarnayová Eva Žiacky parlament II. stupeň po dohode   V.B
35 Žarnayová Eva Turistický II. stupeň po dohode nepravidelne  
36 Žarnayová Eva Školský časopis II. stupeň po dohode   v školskom roku 2017/18 nepracuje
37 Laknerová Jana Čítam rád II. stupeň po dohode   VI.B, knižnica
38 Daňko Imrich Stolno-tenisový II. stupeň pondelok 13:30 TV2
39 Kovalčíková Kvetoslava Turistický II. stupeň po dohode nepravidelne  
40 Mikitková Nataša Záujmová matematika IX.A  po dohode 14:00 IX.A 
41 Valičková Viera Záujmová slovenčina IX.B  streda, štvrtok  7:00 IX.B
42 Kmecová Zuzana Spoznávajme vlasť i našich susedov II. stupeň soboty nepravidelne  
43 Čančinová Moderný tanec II. stupeň po dohode   VIII.A

 

 

Externí poskytovatelia mimoškolských aktivít.

Prihlášky a informácie o mieste a poplatkoch,  na uvedených číslach v kolónke informácie

 

P.č. vedúci útvaru Názov krúžku skupina deň hodina miestnosť informácie
44 p. Daniela Kmecová  Detská atletika I. stupeň stredy a piatky 16:30 TEV 0948077333
45 p. Čiernik  Karate I. a II. stupeň pondelky a stredy 17:30 TEV 907450644
46 DAMA - súkromná základná umelecká škola klavír, flauta, husle   po dohode   ZŠ Šmeralova 908639131, www.szus-dama.sk
47 DAMA - súkromná základná umelecká škola  tanečná zložka   po dohode 16:00 TEV ZŠ Šmeralova 908639131, www.szus-dama.sk
48 p. Marian Čech  Legokrúžok - tvorivé stavebnice 16 - 24 žiakov I. stupeň streda 15:00 - 16:00 učebňa 948448463
49              

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530