Navigácia

Záujmové útvary

Základná škola, Šmeralova 25, 080 01 Prešov

Ponuka krúžkovej činnosti na školský rok 2019/2020

I. stupeň

  Základná škola, Šmeralova 25, 080 01 Prešov      
  Vedenie krúžkovej činnosti na školský rok 2019/2020  
P.č. meno vedúceho útvaru Názov krúžku skupina deň hodina miestnosť
1. Bryndzová Martina Francúzsky jazyk hrou I. stupeň streda 14:00 - 15:00 IX.B
2. Bryndzová Martina záchranársky krúžok I. stupeň štvrtok 14:00 - 15:00 VI.D
3. Čorejová Slávka Zdravé varenie  4. ročník pondelok 14:00 kuchynka
4. Čorejová Slávka Zdravé varenie 4. ročník utorok 14:00 kuchynka
5. Dráb Adrián Pohybová príprava - všeobecná I. stupeň  pondelok 14:00 TV2
6. Kormaníková Monika Angličtina hudbou, angličtina hrou 3. ročník utorok 14:00 IV.C
7. Lacknerová Jana Príprava na I. sväté prijímanie 3. ročník streda 16:30-18:15 kostol kráľovnej pokoja
8. Maľcovský Juraj Atletický krúžok 3. a 4. ročník streda 14:00 TV1 
9. Mrva Martin Šach (chess race) I. stupeň streda streda 14:00
10. Olejár Dušan Všeobecná športová príprava - minihádzaná 1. a 2. ročník utorok 14:00-15:00 TV3 - TV1
11. Olejár Dušan Všeobecná športová príprava - minihádzaná 3. a 4. ročník štvrtok 14:00-15:00 TV3 - TV1
12. Ondziková Renáta Speváčik I. stupeň utorok 14:00-15:00 I.E
13. Policianová Martina Kolovrátok - ľudový tanec 3. a 4. ročník utorok 14:00-15:00 III.D + TV2
14. Pribulová Terézia Angličtina hudbou, angličtina hrou 2. ročník utorok 14:00 - 15:00 I.D
15. Tomičová Adriana Kolovrátok - ľudový tanec 1. a 2. ročník utorok 14:00-15:00 III.D + TV2
16. Vadaš Róbert Floorball III. a IV. ročník pondelok 14:00 TV1

II. stupeň

 

 

Externí poskytovatelia mimoškolských aktivít.

Prihlášky a informácie o mieste a poplatkoch,  na uvedených číslach v kolónke informácie

 

P.č. vedúci útvaru Názov krúžku skupina deň hodina miestnosť informácie
44 p. Daniela Leutterová Detská atletika I. stupeň

pondelok, streda, piatok

16:30 TEV 0948077333
45 p. Čiernik  Karate I. a II. stupeň pondelky a stredy 17:30 TEV 907450644
46 DAMA - súkromná základná umelecká škola klavír, flauta, husle   po dohode   ZŠ Šmeralova 908639131, www.szus-dama.sk
47 DAMA - súkromná základná umelecká škola  tanečná zložka   po dohode 16:00 TEV ZŠ Šmeralova 908639131, www.szus-dama.sk
               
               

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530