Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac september 2021
deň akcia 
1. M VsAZ najml. a st. žiactvo 2. kolo  Košice
2. Slávnostné otvorenie školského roka 2020-2021
2. TA pre 1. ročník
4. M VsAZ družstiev dorastu a ml. žiactva 2. kolo Košice
do 8. Triedne aktívy - online
do 10. Poslať podklady do Plánu práce
11. M VsAZ družstiev staršieho a najml. žiactva 3. kolo Košice
16. Pracovná porada 14,00 hod. 
16. Pedagogická rada 15,00 hod. 
18.-19. M SR v atletike  st. žiakov - Trnava
21. Medzinárodný deň vďačnosti 
do 22. Odovzdať vzdelávacie poukazy
23.-30. Týždeň športu-Beactive "Šmeralka v pohybe" 1.-4. roč. BT
24. Noc výskumníkov - online
do 24. Vyplniť KL, TV
25. M VsAZ družstiev dorastu a ml. žiactva 3. kolo Košice
25. Večerný beh Prešovom
27. Európsky deň cudzích jazykov
  Ok cezpoľný beh - ZŠ
  Ok cezpoľný beh - SŠ
  Príprava vstupných testov
  Prešov číta rád
  Prírodovedná výchádzka 5., 6. roč.
  Adaptácia prvákov - beseda (stretnutia) so šk. psychologičkou
  Týždeň so zdravou desiatou - 2.-4. roč. BT
  Viem, čo zjem
  Športový deň - podpora imunity športom a vitamínmi -1. st. TND
  Záložka do knihy spája školy - ŠKD
  „Biela pastelka“ pre Úniu slabozrakých a nevidiacich Slovenska
  Planetárium 5. roč.
  KOP - 9. ročník - voľba povolania
  KOP - vypracovanie IVVP
  KOP - konzultácie s rodičmi
5.10. Pracovná porada o 14.00 hod.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530