Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac október 2022
deň akcia 
5. Imatrikulácia prvákov TND
7. 2-míľový beh
10.-11. Divadlo VIOLA  - Vieme, kto si
10.-17. Zber papiera
11. Školské kolo Technickej olympiády kat.A, kat.B
13. Zdravý úsmev (1. st.)
13. Olympiáda zo SJL pre 8. a 9. roč.
14. Tricklandia Starý Smokovec  (8.A)
do 15. Beactive- pohybom k zdraviu
24. Medzinárodný deň školských knižníc
25.-27. Prípodovedná exkurzia Mochovce, Levice, B. Štiavnica, Bojnice, baňa Cigeľ
28. Deň narodenia Ľ. Štúra - pamätný deň - 29.10.
28.-1.11. Jesenné prázdniny
3.11. Pracovná porada 14:00 hod.
  Kyberšikana - beseda (1. st.)
  OK v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ
  Prešovská diaľka pre žiakov ZŠ
  Deň ochrany zvierat  (1.-3. roč.)
  Prípodovedná vychádzka (5., 6. ročník)
  Exkurzia PU - Včely (6. roč.)
  Exkurzia - Múzeum, Historické centrum PO
  Deň otvorených dverí PSK (8.E)
  Kytička domovine - spev súťaž
  Drienčany - exkurzia (5. roč.)
  V duchu abstrakcie (ŠKD)
  Halloween
  Hodina v lanovom centre
  Literárna exkurzia - Martin (7. - 9. roč.)

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530