Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac marec 2020
deň akcia 
2.-6. Jarné prázdniny
8. M SR  hala staršieho žiactva Bratislava
9.-13. LVVK Nová Lesná - 8. roč.
10. Finále súťaže Talent regiónu Šariš
12. Šikovný chlapec, šikovné dievča - 4. roč.
13. Zdravý úsmev
13. Čas premien. Na štarte k mužnosti. - 7. roč.
13. Spievam po francúzsky
14.-15. M SR viacboj st. žiactva hala Bratislava
16. Deň ľudovej rozprávky 
17. KK MO
17. OK Florbal - starší žiaci
18. Fyzikálne olympiáda - kat F a E - okresné kolo
19. Slávici z lavice - okresné kolo
20. Chemická olympiáda - kat D - okresné kolo
22. Svetový deň vody – projektové vyučovanie - 1.- st.
23.-31. Jarné upratovanie
24. OK P3, P4, P5
25. OK P6, P7, P8
25. PILLS - Trestovanie žiakov 4.D
25. 4. kolo malý futbal - kategória U10
26. PILLS - Trestovanie žiakov 4.B
26. 4. kolo malý futbal - kategória U13
27. 4. kolo malý futbal - kategória U15
27. Rezortný deň školstva
30. Deň vtákov – trieda baví triedu - 1. st. BT
30. KK OFRJ
  Hviezdoslavov Kubín (OK) 
  Medzinárodná súťaž KLOKAN 
  Otvorená hodina pre budúcich prvákov
  Marec - mesiac knihy
  Medzinárodný deň žien - rozhlasová relácia 
  Botanikiáda - školské kolo
  Hvezdáreň a planetárium - meteorológia  
  Deň v školskej knižnici (rozvíjanie čitateľskej gramotnosti) 
  Exkurzia Kremnica
  Slávik Slovenska
  Návšteva knižnice - 1.st. TND
  Viacboj ŠT-silový viacboj
  Volejbal 9. roč. mix
  Prehadzovaná 8. roč. mix
  Divadelné predstavenie- ETUDY - ŠKD
31. Pracovná porada 
1.4. Slávnostný zápis do 1. ročníka od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530