Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac jún 2018
deň akcia 
31.-1.6. Noc v škole - 9.B, 9.C
1. Nájdi svoj šport - 4.A, 4.D
3. M VsAZ jednotlivci ml.a najml. žiactva
4. Lanové centrum - 1.D, 3.D, 4.A, 4.D
4.-5. Školský výlet 7.C
4.-8. ŠvP Ždiar - 1.A, 3.A, 3.F
4.-8. ŠvP Vyšné Ružbachy - 2.A, 3.B, 4.E
5. Testovanie žiakov IV. ročníka do matematickej triedy
5. Pracovná porada
6. Lanové centrum - 2.D, 3.E
6. Divadelné predstavenie DJZ - ll. st.
6.-7. CK Pytagoriády  
7. Stretnutie rodičov žiakov budúcej ŠT o 17°° 
7.-8. Školský výlet - 9.C
8. Krajské kolo atletika SŠ
8. Malá vedecká konferencia
11.-15. ŠvP Vyšné Ružbachy - 2.B, 2.D, 3.C, 3.E
12. Akadémia M. Tótha pre žiakov I. stupňa
12. Lanové centrum - 2.A, 2.C, 3.B, 4.C
13. Krajské kolo atletika ZŠ
14. Legobot
14. Exkurzia Svidník 9.A
14. Školský výlet - Poprad - 8.C
14.-15. Školský výlet 8.A 
15.-24. Ozdravný pobyt Taliansko - Riccione
17. M VsAZ st. žiaci Košice
18. Školský výlet 5.A, 6.C, 8.B
18.-22. ŠvP Ružomberok - 3.D, 4.A, 4.D
19. Školský výlet - 5.B, 7.B
19.  Školský výlet 2.C, 1.C Košice
19. Uzatvorenie známok v IŽK do 14:00 
20. OŽaZ teoretická časť 1. - 9. roč. (I. stupeň - 4 hodiny, II. stupeň - 5 hodín) 
20. ôsmak v koži zdravotníka
20. MZ - 1. stupeň TND
20.-21. Výber športových tried Varšava
21. Klasifikačná pedagogická rada - hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok o 13:30 hod.
21. OŽaZ praktická časť 1. - 9. roč. (I. stupeň - 4 hodiny, II. stupeň - 5 hodín) 
22. Školský výlet - Košice - letisko, Budimír - 5.C, 5.E, 9.D
22. Beh olympijskeho dňa
23.-25. Školský výlet - 4.C
25.  MZ BT
do 25. Uzatvoriť dochádzku za 2. polrok
do 25. Dôsledne uzavrieť dokumentáciu - Záujmový útvar                                                                        
25.-28. Triednicke práce/klubové práce, preberanie uč., úpravy tried... - zápis do eTK (I. stupeň - 4 hodiny, II. stupeň - 5 hodín) 
25.-26. Kom. skúšky Holubová
26. Testovanie žiakov do ŠT
26. Školský výlet 8.B
do 26. Poslať hodnotiace správy z MZ a PK
do 26. Uzavrieť triedne výkazy
do 27. Prezentácie z PK a MZ
27. Kontrola stavu učební
28. Uzavrieť eTK.
29. Slávnostné ukončenie šk. r. , odovzd. vysved. O 9:00 hod.
29. Hodnotiaca pedagogická rada o 11:30 hod.
  MZ - ŠKD
  ŠKD-MDD- divadielko
2.7. Tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov o 9:00 hod.
3.7. Práca

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530