Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac október 2018
deň akcia 
2. Svetový deň chôdze - 1.st. BT
2. Svetový deň bez násilia – Práva dieťaťa : komunita - 1.st. TND
2. Pracovná porada 14,00 hod.
3. Planetárium
4. Exkurzia Solivar - 3.B, 3.D
4. Exkurzia Fecupral - 3.A
10. Integrácia - 7. - 9. roč.
12. Aj ty v IT - 9. roč.
12. Zdravý úsmev - 1.st.
15.-19. Jesenné upratovanie
15.-22. Zber papiera
17. ŠK olympiáda zo SJL - 8. a 9. roč.
22.-26. Vzdelávací pobyt učiteľa ERASMUS
22.-26. Výmenný pobyt žiakov ERASMUS
23. Výchovný koncert : Aj zvieratá sú živé bytosti - 1. st.
29. Medzinárodný deň školských knižníc - 2. st. 
29. Starší zabávajú mladších - 2. st. TND
29. Zdravý životný štýl, zdravé raňajky – tematické vyučovanie 1. st. TND
30. Štátny sviatok
31.-2.11. Jesenné prázdniny
  Prírodovedná vychádzka 
  Školské kolo v skoku do výšky pre športové triedy v priestoroch atl. oválu
  Svetový deň výživy - RR
  Záložka do knihy spája školy
  ŠKD- Pasovanie prvákov
31.-2.11. Jesenné prázdniny
7.11. Pracovná porada 14:00 hod.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530