Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac február 2024
deň akcia 
1. Pracovná porada
2. Láskavé rozprávky
1.-14. Valentínska pošta 
4. Halové MVsAZ najml.žiactva  - Košice
5. Dejepisná olympiáda (okresné kolo)
5.-9. Lyžiarsky výcvik pre žiakov 4. roč.
6. Hodnotiaca pedagogická rada (Hodnotenie činnosti školy za I. polrok, hodnotenie plnenia  plánu práce školy a činnosti školy za 1.polrok, Správa o hospodárení za kalendárny rok)
6. Biologická olympiáda kat. E  (školské  kolo)
7. Exkurzia Solivar - 3. roč.
7. Tvorivé dielne - VIII.C
8. Chemická olympiáda (školské kolo)
9. Olympiáda vo francúzskom jazyku  (krajské kolo)
10. Halové majstrovstvá v atletike - Maďarsko
13. Grécka mytológia (v hlavnej úlohe VII.C)
13. Biologická olympiáda kat. C (okresné kolo)
13. Netiketa na Internete - výtvarná súťaž - Ako sa bezpečne správať na Internete - Dňa bezpečnejšieho internetu 
14. Olympiáda ANJ (krajské kolo)
14. TA pre zákonných zástupcov žiakov 9. roč. o 16:00 hod.
15. OK florbal žiačok
15. Olympiáda v nemeckom jazyku  (krajské kolo)
19.-23. LVK pre žiakov 8. roč.
24. Halové MSR viacboj ml.žiactva - Bratislava
25. Halové MSR dorast - Bratislava
  Hviezdoslavov Kubín (školské kolo)
  Starší učia mladších - VIII.C
  Viacboj ŠT
  Šikanovanie, kyberšikana, protidrogová prevencia  – beseda s policajtom
  Valentínske prekvapenie
  Legománia - ŠKD
  Finančná gramotnosť - ŠKD
  Logická olympiáda (školské kolo)
  Úžasné veci, ktoré by sme mali vedieť o vede - 3.,4. roč TND
  Hviezdoslavov Kubín (školské kolo)
  Návšteva krajskej galérie - 4. roč.
  Návšteva IP klubu - 6.E
  Starší učia mladších - VII.C

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530