Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac máj 2018
deň akcia 
1. Sviatok práce - Deň pracovného pokoja
2. Pracovná porada
2. Exkurzia Dolný Kubín
3. ŠKD - MZ
3.-10. Triedne kolá prezentácie ročníkových prác TND - 1. a 2. stupeň
4. Zdravý úsmev
4. Komparo 4. roč.
4. OK atletika SŠ
8. Deň pracovného pokoja
8. Večerný beh v Prešove
10. Školské kolo obhajoby ročníkových prác 1.st. TND
10. Školské kolo FO
10. ŠKD - Dajme deťom viac pohybu 
11. Exkurzia - Banská Štiavnica
11.-12. Neymar Jr´s Five 2018 Slovensko Red Bull cup
14. 1. kolo prijímacích skúšok, 1. termín
15. Maratónska štafeta
15. Školské kolo obhajoby ročníkových prác 2.st. TND
16. Deň mlieka - projektové vyučovanie - 1. st. BT
16. Konzultácie k vých.-vzdel. výsledkom za 3. štvrťrok
16.-19. Aprogeniáda - BA - 8.C
17. 1. kolo prijímacích skúšok , 2. termín
17. Umenie umením
21.-25. 1. turnus matematického sústredenia
22. OK FO 
22. KK Hľadáme nových olympionikov
23. OK atletika ZŠ
28. KK malý futbal
28. Náučný výlet - Ťažba horského krištáľu - 9. roč.
28. - 1.6. Erasmus - Lotyšsko
29. ŠKD - vystúpenie M. Žilku - MDD
30. Detská športová olympiáda
30. ŠKD - Vesmír očami detí-návšteva planetária (3.ročniky)
31. - 1.6. Noc v škole - 9.B
  Botanická záhrada
  Separovanie odpadu - exkurzia Zberný dvor
  Botanikiáda - regionálne kolo
  Súťaž v rétorike /7. - 9. roč./ 
  Viacboj ŠT
  Školské kolo v behu na 1000 m. CH a 600 m. D
  ŠK - Kráľ/kráľovná detských čitateľov (finále súťaže)
  ŠK - Vrátenie kníh
  Tvorivé dielne v galérii Košice - 5.C, 5.E
1.6. Lanové centrum - 1.-B, 4.E
5.6. Pracovná porada

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530