Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac jún 2022
deň akcia 
30.5.-3.6. ŠvP Vyšné Ružbachy - 1.B, 2.E, 3.C, 4.B, 4.C, 4.E
1. Deň detí - 1. st.
1. Deň detí v meste - zážitkové čítanie - 1.C, 1.E
1. Návšteva lanového centra - 2.C, 2.D, 3.E
1. MDD - 9.B
1. Exkurzia Fintický kaštieľ - 7.B, 8.C
1. Exkurzia "My tkáme" - 5.D
1. Odborná prednáška primárna prevencia - 8. a 9. roč.
1. MDD - 8.D
1. Deň detí - 6.C, 6.D
1.-15. Zber záujmu žiakov 4. roč. o štúdium na gymnáziu
2. Deň detí - návšteva kina - 5.A, 5.C
2. Jazdná polícia Košice - 1.C
2. Exkurzia Technické múzeum Solivar - 6.B, 6.E
3. KK 4-boj ml. žiactva
3. Súťaž MAMUT
4. M VsAZ 2. kolo st. a najml. žiactva - KE
6. Opálové bane - exkurzia
6. Návšteva planetária - 1.D, 3.D
7.-8. Viola - divadelné predstavenie - 1.B, 1.E, 2.A, 2.E
8. Workshop finančná gramotnosť - 6.A
8. MS Teams - Edusteps vzdelávanie o 14:00
8. Na krídlach fantázie - 3.C
9. Divadelné predstavenie Viola - Cínový vojačik - 1.C, 2,C
9.-11. Školský výlet Demänovská dolina - 9.A
10. Memoriál Stanislaya (skok do výšky)
10. Hry outdoor park - 1.A, 3.A, 3.B
13. ZOO Košice - 7.A, 7.B
13.-17. ŠvP Monkova dolina (Ždiar) - 3.D, 4.A, 4.D
14. M VsAZ jedn. mladších a najml. žiakov - KE
14. ZOO Spišská Nová Ves - 1.E, 2.A, 2.E
18. Medzinárodný deň piknikov - 1. st. BT
20. Exkurzia Fintický kaštieľ - 5.A, 5.C
20.-21. Školský výlet Kopytovská dolina - 8.D
20.-24. Týždeň netradičného vyučovania - 1. st.
do 21. Do 14:00 uzatvorenie známok v ETK
21. 2.kolo prijímacích skúšok na SŠ
22. Exkurzia Fintický kaštieľ - 6.E
22. ZOO Košice - 1. st. TND
23. OŽaZ - teoretická časť
23. Lanové centrum - 1.D, 3.D, 4.A, 4.D
23. Klasifikačná peda. rada - hodnotenie výchovno- vzdel. výsledkov za 2.polrok
24. OŽaZ - praktická časť
27. Dôsledne uzavrieť dokumentáciu - Záujmový útvar                                                         
27. Uzavrieť triedne výkazy
27. Poslať hodnotiace správy z MZ a PK (+prezentácie)
27. Školský výlet Košice - 6.C, 6.D
27.-28. Školský výlet Nová Lesná - 9.D
27.-28. Školský výlet Stará Lesná - 9.B
27.-29. Triednicke práce/klubové práce, preberanie uč., úpravy tried... 
28. Viola - divadelné predstavenie - 4.B, 4.C, 4.E
28. Exkurzia archeoskanzem Nižná Myšľa - 6.A, 7.C
29. Uzatvoriť eTK
29. Viola - divadelné predstavenie - 2. st. TND
29. Kontrola stavu učební
30. Slávnostné ukončenie šk. r. , odovzd. vysved. O 9:00 hod.
30. Podklady pre sociálnu poisťovňu do 14:00.
  Prezentácia ročníkových prác - národné kolo - TND
  Solivar - exkurzia
  Športujem rád a to sa ráta - 3. roč.
  Školský výlet Ružín - 2.B
jún Fotografovanie triednych kolektívov

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530