Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac apríl 2021
deň akcia 
1.-6. Veľkonočné prázdniny
1.-30. Zápis do 1. ročníka
2. Medzinárodný deň detskej knihy 
7.-13. Konzultácie TU k výchovno- vzdel. výsledkom za 3. štvrťrok
do 10. Export z Proforientu
12.-18. ŠK IQ olympiása - online
13.-14. OK Pytagoriády P3-P8
14 Klasifikačná porada 3. štvrťrok
do 16. Odoslanie prihlášok na SŠ
19.-23. Klokan
20. OK Biologická olympiáda - kat. D  
do 20. Tvorba, odovzdanie a prezentácia ročníkových prác - 2. st. TND
22. Deň Zeme
29. Pracovná porada o 14:00
  Tvorba, odovzdanie a prezentácia ročníkových prác - 2. st. TND
  Túlavé topánky - 1. st. TND
  Zasadnutie MZ - 1. st. BT, TND
  Deň Zeme-nástenka ŠKD
  Zápis prvákov- propagácia materiálu ŠKD, tvorivé dielne

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530