Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac december 2018
deň akcia 
od 3. Vianočná výzdoba tried, chodieb
3. Školské kolo OFRJ
4. Školské kolo DEJO
5. Školské kolo GEGO
6. Laser aréna - 6.C
6. Mikulášske filmové predstavenie 1.-4. roč. 
6. Mikulášsky bowling - 8.C, 9.A, 9.C
6. Pracovná porada 
6. Možno príde aj Mikuláš - ŠKD
7. Zdravý úsmev
8. Zo školských lavíc -  hala Elán Bratislava 
12. Školské kolo Pytagoriády - P3-5
13. Školské kolo Pytagoriády -  P6-8
13. Slovenské zvyky a tradície - Lucia
14. Vianočný beh
17. Vianočná akadémia pre rodičov o 16:00 hod. v ŠJ
18. Šaliansky Maťko
20. Divadelné predstavenie v ANJ - 2. st.
do 21. Predobhajoba ročníkových prác 2.-4. roč. TND
21. Vianočný punč - 1. st. TND
31. Silvestrovský beh
22.12.-7.1.2019 Vianočné prázdniny
  Návšteva vianočných trhov v meste - 2. st. 
  Vianoce v meste - 2. st. TND
  Vianoce na pešej zóne
  Banská Bystrica – Múzeum SNP + Zvolen
  Viacboj ŠT
  Vianočný turnaj vo florbale 5.-9. roč.
  Školské kolo ONEJ
  Účasť na DOD SŠ
  Vianoce v školskej knižnici
  Beseda s policajtkou - Kyberšikana 6.D, 5.C
8.1.2019 Pracovná porada 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530