Navigácia

Učitelia

Pedagogický zbor v školskom roku 2022/2023
 

Riaditeľ školy: Ľubomír BODNÁR (TEV - RUJ)

Zástupkyňa riaditeľa (1.-4. roč.): Mgr. Zuzana OLEJÁROVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Zástupkyňa riaditeľa (5.-9. roč.): Ing. Katarína TUHRINOVÁ (MAT - ANJ)
Zástupca riaditeľa (hospodársky): Mgr. Róbert VADAŠ (uč. 1.-4. roč.)

Výchovný poradca: PaedDr. Milena KOŠČOVÁ (VYV - GEO)
Koordinátor univerzálnej prevencie / pre enviromentálnu výchovu: Mgr. Martina DOUBRAVOVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Školský psychológ: Mgr. Andrea Dzivá Baluchová
Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Eva Birošová, Mgr. Ingrid STORINSKÁ (uč. 1.-4. roč. + špeciálna pedagogika)

 

Trieda Triedny učiteľ
1.A Mgr. Martina Vadašová
1.B Mgr. Lenka Lissiouid
1.C Mgr. Ingrid Storinská
1.D Mgr. Martina Doubravová
1.E PaedDr. Stanislava Hakučová
2.A Mgr. Jana Talianová
2.B Mgr. Martina Valičková
2.C PaedDr. Slávka Kormaníková
2.D Mgr. Ľuboš Kažimír
2.E PaedDr. Monika Kormaniková, PhD.
3.A Mgr. Terézia Pribulová
3.B Mgr. Radoslav Brecelj
3.C Mgr. Slávka Galiková
3.D Mgr. Martina Policianová 
3.E Mgr. Ľudmila Plavčanová
4.A Mgr. Mária Dobrovolská
4.B Mgr. Gabriela Hrabčáková
4.C Mgr. Juliána Sedláková
4.D Mgr. Adriana Tomičová
4.E Mgr. Renáta Ondziková
5.A RNDr. Erika Fechová, PhD.
5.B PaedDr. Andrea Lupták Horvátová
5.C Mgr. Alexandra Macejová
5.D Mgr. Jana Halčišáková
5.E Mgr. Zuzana Kmecová
6.A Mgr. Karolína Smolinková
6.B Mgr. Mária Sedláková
6.C Mgr. Adriana Lešigová
6.D Mgr. Jana Lacknerová
7.A Mgr. Zuzana Bergmannová
7.B Mgr. Radoslav Maľcovský
7.C Mgr. Melánia Grocká
7.D RNDr. Jana Tomaščíková
7.E Ing. Anna Šibová
8.A Mgr. Slávka Čančinová
8.B PhDr. Andrea Mladá
8.C Mgr. Silvia Revická
8.E Mgr. Ingrid Wittnerová
9.A Mgr. Juliana Homolová
9.C PaedDr. Janka Beľušková
9.D Mgr. Martina Bryndzová

 

Netriedni učitelia

Titul pred Priezvisko Meno Funkcia
PaedDr. Koščová Milena učiteľka
Mgr. Mašlej Vladimír učiteľ
Mgr. Vargová Adriána učiteľka
RNDr. Kľučárová Andrea učiteľka
Mgr. Fecková Júlia učiteľka
Mgr. Foľtová Jana učiteľka
Mgr.  Bandurová Lenka učiteľka

 

Katechéti

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Bujňák Pavol
Mgr. Slováková Mária
Mgr.  Lacknerová Jana
Mgr. Bergmannová Zuzana

 

 

 

Vychovávateľky

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Diová Jana
  Ivanová Iveta
Bc. Mikulová Janka
Mgr. Škovránková Tamara
PaedDr.  Ambrová Martina
PhDr. Lacková Katarína
Mgr.  Gergelčíková Anna
Mgr. Lacová Táňa
  Jursová Slávka
Mgr. Rabatinová Simona
Mgr. Mňahončákova Miriama
Mgr. Palková Tatiana
Mgr. Hudáková Simona

 

Pedagogickí asistenti

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Olejár Dušan
Mgr. Ťukotová Lucia
Mgr. Kormaník Slavomír
PaedDr.  Priščáková Beáta
Mgr. Hrabčáková Alica

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530