Navigácia

Učitelia

Pedagogický zbor v školskom roku 2021/2022
 

Riaditeľ školy: Ľubomír BODNÁR (TEV - RUJ)

Zástupkyňa riaditeľa (1.-4. roč.): Mgr. Zuzana OLEJÁROVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Zástupkyňa riaditeľa (5.-9. roč.): Ing. Katarína TUHRINOVÁ (MAT - ANJ)
Zástupca riaditeľa (hospodársky): Mgr. Róbert VADAŠ (uč. 1.-4. roč.)

Výchovný poradca: PaedDr. Milena KOŠČOVÁ (VYV - GEO)
Koordinátor univerzálnej prevencie / pre enviromentálnu výchovu: Mgr. Martina DOUBRAVOVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Školský psychológ: Mgr. Andrea Dzivá Baluchová
Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Eva Birošová, Mgr. Ingrid STORINSKÁ (uč. 1.-4. roč. + špeciálna pedagogika)

 

Trieda Triedny učiteľ
1.A Mgr. Jana Talianová
1.B Mgr. Martina Valičková
1.C PaedDr. Slávka Kormaníková
1.D Mgr. Ľuboš Kažimír
1.E PaedDr. Monika Kormaniková, PhD.
2.A Mgr. Terézia Pribulová
2.B Mgr. Radoslav Brecelj
2.C Mgr. Slávka Galiková
2.D Mgr. Martina Policianová 
2.E Mgr. Ľudmila Plavčanová
3.A Mgr. Mária Dobrovolská
3.B Mgr. Gabriela Hrabčáková
3.C Mgr. Juliána Sedláková
3.D Mgr. Adriana Tomičová
3.E Mgr. Renáta Ondziková
4.A Mgr. Martina Vadašová
4.B Mgr. Lenka Lissiouid
4.C Mgr. Ingrid Storinská
4.D Mgr. Martina Doubravová
4.E PaedDr. Stanislava Hakučová
5.A Mgr. Karolína Smolinková
5.B Mgr. Mária Sedláková
5.C Mgr. Adriana Lešigová
5.D Mgr. Jana Lacknerová
6.A Mgr. Zuzana Bergmannová
6.B Mgr. Radoslav Maľcovský
6.C Mgr. Melánia Grocká
6.D RNDr. Jana Tomaščíková
6.E Ing. Anna Šibová
7.A Mgr. Slávka Čančinová
7.B PhDr. Andrea Mladá
7.C Mgr. Silvia Revická
7.E Mgr. Veronika Mihaliková
8.A Mgr. Juliana Homolová
8.C PaedDr. Janka Beľušková
8.D Mgr. Martina Bryndzová
9.A Mgr. Alexandra Macejová
9.B Mgr. Eva Birošová
9.D RNDr. Erika Fechová, PhD.

 

Netriedni učitelia

Titul pred Priezvisko Meno Funkcia
Mgr. Wittnerová Ingrid učiteľka
Mgr. Slaninová Pavlína učiteľka
Mgr. Ťukotová Lucia učiteľka
Mgr. Valičková Lýdia učiteľka
Mgr. Bakaľarová Jana učiteľka
PaedDr. Koščová Milena učiteľka
Mgr. Mašlej Vladimír učiteľ
Mgr. Gabani Miriam učiteľka
Mgr. Olejár Dušan učiteľ

 

Katechéti

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Bujňák Pavol
Mgr. Slováková Mária
Mgr.  Lacknerová Jana
     

 

 

 

Vychovávateľky

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Diová Jana
  Ivanová Iveta
Bc. Mikulová Janka
Mgr. Škovránková Tamara
PaedDr.  Ambrová Martina
PhDr. Lacková Katarína
Mgr.  Gergelčíková Anna
Mgr. Lacová Táňa
  Jursová Slávka
Mgr. Kucová Simona
Mgr. Mňahončákova Miriama
Mgr. Ondriová Tamara
Mgr. Bugárová Marta

 

Pedagogickí asistenti

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Fecková Júlia
Mgr. Olejár Dušan
Ing. Varga Gabriel
Mgr. Vanya Róbert
Mgr. Kormaník Slavomír
PaedDr.  Priščáková Beáta
Mgr. Hrabčáková Alica

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530