Navigácia

Učitelia

Pedagogický zbor v školskom roku 2023/2024
 

Riaditeľ školy: Ľubomír BODNÁR (TEV - RUJ)

Zástupkyňa riaditeľa (1.-4. roč.): Mgr. Zuzana OLEJÁROVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Zástupkyňa riaditeľa (5.-9. roč.): Ing. Katarína TUHRINOVÁ (MAT - ANJ)
Zástupca riaditeľa (hospodársky): Mgr. Róbert VADAŠ (uč. 1.-4. roč.)

Výchovný poradca: PaedDr. Milena KOŠČOVÁ (VYV - GEO)
Koordinátor univerzálnej prevencie / pre environmentálnu výchovu: Mgr. Martina DOUBRAVOVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Školský psychológ: PhDr. Andrea Orolínová 
Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Eva Birošová, 

 

Trieda Triedny učiteľ
1.A Mgr. Mária Dobrovolská
1.B Mgr. Gabriela Hrabčáková
1.C Mgr. Juliána Sedláková
1.D Mgr. Adriana Tomičová
1.E Mgr. Renáta Ondziková
2.A Mgr. Martina Vadašová
2.B Mgr. Lenka Lissiouid
2.C Mgr. Ingrid Storinská
2.D Mgr. Martina Doubravová
2.E PaedDr. Stanislava Hakučová
3.A Mgr. Jana Talianová
3.B Mgr. Martina Valičková
3.C PaedDr. Slávka Kormaníková
3.D Mgr. Ľuboš Kažimír
4.A Mgr. Terézia Pribulová
4.B Mgr. Radoslav Brecelj
4.C Mgr. Slávka Galiková
4.D Mgr. Martina Policianová 
4.E Mgr. Ľudmila Plavčanová
5.A Mgr. Juliana Homolová
5.B Mgr. Martina Bryndzová
5.C PaedDr. Janka Beľušková
5.D Mgr. Alexandra Macejová
5.E Mgr. Júlia Fecková
6.A RNDr. Erika Fechová, PhD.
6.B PaedDr. Andrea Lupták Horvátová
6.D Mgr. Jana Halčišáková
6.E Mgr. Zuzana Kmecová
7.A Mgr. Karolína Smolinková
7.B Mgr. Mária Sedláková
7.C Mgr. Adriana Lešigová
7.D Mgr. Jana Lacknerová
8.A Mgr. Zuzana Bergmannová
8.B Mgr. Radoslav Maľcovský
8.C Mgr. Melánia Grocká
8.D RNDr. Jana Tomaščíková, PhD.
8.E Ing. Anna Šibová
9.A Mgr. Slávka Čančinová
9.B PhDr. Andrea Mladá
9.C Mgr. Silvia Revická
9.D Mgr. Ingrid Wittnerová

 

Netriedni učitelia

Titul pred Priezvisko Meno Funkcia
PaedDr. Koščová Milena učiteľka
Mgr. Bandurová Lenka učiteľka
Mgr. Rychvalská Miriam učiteľka
Mgr. Jacková Miroslava učiteľka
Mgr. Matysová Slavomíra učiteľka
Mgr. Harčariková Zuzana učiteľka
PaedDr. Kormaniková Monika učiteľka
Mgr.  Baranová Eva učiteľka
Mgr.  Wintner Róbert učiteľ

 

Katechéti

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Bujňák Pavol
Mgr. Slováková Mária
Mgr.  Lacknerová Jana
Mgr. Bergmannová Zuzana

 

Vychovávateľky

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Diová Jana
  Ivanová Iveta
Bc. Mikulová Janka
Mgr. Škovránková Tamara
PaedDr.  Ambrová Martina
PhDr. Lacková Katarína
Mgr.  Gergelčíková Anna
Mgr. Lacová Táňa
  Jursová Slávka
Mgr. Rabatinová Simona
Mgr. Mňahončákova Miriama
Mgr. Palková Tatiana
Mgr. Hudáková Simona

 

Pedagogickí asistenti

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Olejár Dušan
PaedDr. Priščáková Beáta
Mgr.  Čižmárová Jana
Mgr. Anderková Šárka
Mgr. Lešková Jana
Mgr. Dupláková Monika
Mgr. Husivargová Vladimíra

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530