Navigácia

Učitelia

Pedagogický zbor v školskom roku 2018/2019
 

Riaditeľ školy: Ľubomír BODNÁR (TEV - RUJ)

Zástupkyňa riaditeľa (1.-4. roč.): Mgr. Zuzana OLEJÁROVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Zástupkyňa riaditeľa (5.-9. roč.): Ing. Katarína TUHRINOVÁ (MAT - ANJ)
Zástupca riaditeľa (hospodársky): Mgr. Róbert VADAŠ (uč. 1.-4. roč.)

Výchovný poradca: PaedDr. Milena KOŠČOVÁ (VYV - GEO)
Koordinátor univerzálnej prevencie / pre enviromentálnu výchovu: Mgr. Martina DOUBRAVOVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Školský psychológ: PhDr. Blažena ŽABECKÁ
Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Ľuboš LUKÁČ (uč. 1.-4. roč. + školská logopédia, anglický jazyk, pedagogika psychosociálne narušených - etopédia, informatika)

 

Trieda Triedny učiteľ
1.A Mgr. Martina Vadašová
1.B Mgr. Lenka Lissiouid
1.C Mgr. Ingrid Storinská
1.D Mgr. Martina Doubravová
1.E PaedDr. Stanislava Hakučová
2.A Mgr. Jana Talianová
2.B Mgr. Martina Valičková
2.C PaedDr. Slávka Kormaníková
2.D Mgr. Ľuboš Kažimír
3.A Mgr. Terézia Pribulová
3.B Mgr. Radoslav Brecelj
3.C PaedDr. Monika Kormaníková
3.D Mgr. Martina Policianová
4.A Mgr. Mária Dobrovolská
4.B Mgr. Juliana Sedláková
4.C Mgr. Slávka Gáliková
4.D Mgr. Adriana Tomičová
4.E Mgr. Renáta Ondziková
4.F Mgr. Gabriela Hrabčáková
5.A Mgr. Juliana Homolová
5.C PaedDr. Janka Beľušková
5.D Mgr. Martina Bryndzová
5.E PaedDr. Slávka Čorejová
6.A Mgr. Alexandra Macejová
6.B Mgr. Eva Žarnayová
6.C Mgr. Ingrid Wittnerová
6.D RNDr. Erika Fechová, PhD.
7.A Mgr. Nataša Mikitková
7.B Mgr. Jana Lacknerová
7.C Mgr. Milena Feldmanová
8.A RNDr. Jana Tomaščíková
8.B Mgr. Viera Valičková
8.C Mgr. Melánia Grocká
9.A Mgr. Slávka Čančinová
9.C Mgr. Zuzana Kmecová

 

Netriedni učitelia

Titul pred Priezvisko Meno Funkcia
Mgr. Dušáková Eva učiteľka
Mgr. Hrabčáková Helena učiteľka
Mgr. Vranková Silvia učiteľka
Ing. Šibová Anna učiteľka
Mgr. Poklembová Janka učiteľka
PaedDr. Koščová Milena učiteľka
Mgr. Lukáč Ľuboš učiteľ
Mgr. Maľcovský Radoslav učiteľ
Mgr. Kohútová Kristína učiteľka

 

Katechéti

Titul pred Priezvisko Meno
  Klešč Vladimír
  Matisovský Roman
  Slováková Mária
Mgr.  Lacknerová Jana

 

Vychovávateľky

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Diová Jana
  Ivanecká Anna
  Ivanová Iveta
Bc. Mikulová Janka
Mgr. Škovránková Tamara
Mgr.  Hudecová Zuzana
PhDr. Lacková Katarína
Mgr.  Gergelčíková Anna
Mgr. Lacová Táňa
Mgr. Ritlyová Zuzana

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530