Navigácia

Učitelia

Pedagogický zbor v školskom roku 2019/2020
 

Riaditeľ školy: Ľubomír BODNÁR (TEV - RUJ)

Zástupkyňa riaditeľa (1.-4. roč.): Mgr. Zuzana OLEJÁROVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Zástupkyňa riaditeľa (5.-9. roč.): Ing. Katarína TUHRINOVÁ (MAT - ANJ)
Zástupca riaditeľa (hospodársky): Mgr. Róbert VADAŠ (uč. 1.-4. roč.)

Výchovný poradca: PaedDr. Milena KOŠČOVÁ (VYV - GEO)
Koordinátor univerzálnej prevencie / pre enviromentálnu výchovu: Mgr. Martina DOUBRAVOVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Školský psychológ: Darina Bánociová
Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Ľuboš LUKÁČ (uč. 1.-4. roč. + školská logopédia, anglický jazyk, pedagogika psychosociálne narušených - etopédia, informatika)

 

Trieda Triedny učiteľ
1.A Mgr. Mária Dobrovolská
1.B Mgr. Gabriela Hrabčáková
1.C Mgr. Juliána Sedláková
1.D Mgr. Adriana Tomičová
1.E Mgr. Renáta Ondziková
2.A Mgr. Martina Vadašová
2.B Mgr. Lenka Lissiouid
2.C Mgr. Ingrid Storinská
2.D Mgr. Martina Doubravová
2.E PaedDr. Stanislava Hakučová
3.A Mgr. Jana Talianová
3.B Mgr. Martina Valičková
3.C PaedDr. Slávka Kormaníková
3.D Mgr. Ľuboš Kažimír
4.A Mgr. Terézia Pribulová
4.B Mgr. Radoslav Brecelj
4.C PaedDr. Monika Kormaníková, PhD.
4.D Mgr. Martina Policianová
5.A Mgr. Slávka Čančinová
5.B Mgr. Kristína Kohútová
5.C PaedDr. Slávka Čorejová
5.D Mgr. Silvia Revická
5.E Mgr. Veronika Harčaríková
6.A Mgr. Juliana Homolová
6.C PaedDr. Janka Beľušková
6.D Mgr. Martina Bryndzová
7.A Mgr. Alexandra Macejová
7.B Mgr. Eva Birošová
7.C Mgr. Ingrid Wittnerová
7.D RNDr. Erika Fechová, PhD.
8.A Mgr. Nataša Mikitková
8.B Mgr. Jana Lacknerová
8.C Mgr. Milena Feldmanová
9.A RNDr. Jana Tomaščíková
9.B Mgr. Viera Valičková
9.C Mgr. Melánia Grocká

 

Netriedni učitelia

Titul pred Priezvisko Meno Funkcia
Mgr. Dušáková Eva učiteľka
Mgr. Hrabčáková Helena učiteľka
Mgr. Gáliková Slávka učiteľka
Ing. Šibová Anna učiteľka
Mgr. Poklembová Janka učiteľka
PaedDr. Koščová Milena učiteľka
Mgr. Lukáč Ľuboš učiteľ
Mgr. Maľcovský Radoslav učiteľ
       

 

Katechéti

Titul pred Priezvisko Meno
  Klešč Vladimír
  Slováková Mária
Mgr.  Lacknerová Jana

 

Vychovávateľky

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Diová Jana
Mgr. Plavčanová Ľudmila
  Ivanová Iveta
Bc. Mikulová Janka
Mgr. Škovránková Tamara
Mgr.  Hudecová Zuzana
PhDr. Lacková Katarína
Mgr.  Gergelčíková Anna
Mgr. Lacová Táňa
Mgr. Luteránová Kvetoslava
  Jursová Slávka
Mgr. Gavroňová Magdaléna

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530