Navigácia

Učitelia

Pedagogický zbor v školskom roku 2017/2018
 

Riaditeľ školy: Ľubomír BODNÁR (TEV - RUJ)

Zástupkyňa riaditeľa (1.-4. roč.): Mgr. Zuzana OLEJÁROVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Zástupkyňa riaditeľa (5.-9. roč.): Ing. Katarína TUHRINOVÁ (MAT - ANJ)
Zástupca riaditeľa (hospodársky): Mgr. Róbert VADAŠ (uč. 1.-4. roč.)

Výchovný poradca: PaedDr. Milena KOŠČOVÁ (VYV - GEO)
Koordinátor univerzálnej prevencie / pre enviromentálnu výchovu: Mgr. Martina DOUBRAVOVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Školský psychológ: PhDr. Blažena ŽABECKÁ
Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Ľuboš LUKÁČ (uč. 1.-4. roč. + školská logopédia, anglický jazyk, pedagogika psychosociálne narušených - etopédia, informatika)

 

Trieda Triedny učiteľ
1.A Mgr. Jana Talianová
1.B Mgr. Martina Valičková
1.C PaedDr. Slávka Kormaníková
1.D Mgr. Ľuboš Kažimír
2.A Mgr. Terézia Pribulová
2.B Mgr. Radoslav Brecelj
2.C PaedDr. Monika Kormaníková
2.D Mgr. Martina Policianová
3.A Mgr. Mária Dobrovolská
3.B Mgr. Juliana Sedláková
3.C Mgr. Slávka Gáliková
3.D Mgr.Adriana Tomičová
3.E Mgr. Renáta Ondziková
3.F Mgr. Gabriela Hrabčáková
4.A Mgr. Martina Kovalčíková
4.B Mgr. Lenka Lissiouid
4.C Mgr. Ingrid Storinská
4.D Mgr. Martina Doubravová
4.E PaedDr. Stanislava Hakučová
5.A Mgr. Alexandra Macejová
5.B Mgr. Eva Žarnayová
5.C Mgr. Ingrid Wittnerová
5.D RNDr. Erika Fechová, PhD.
5.E PaedDr. Janka Beľušková
6.A Mgr. Nataša Mikitková
6.B Mgr. Jana Lacknerová
6.C Mgr. Milena Feldmanová
7.A RNDr. Jana Tomaščíková
7.B PaedDr. Kvetoslava Kovalčíková
7.C Mgr. Melánia Grocká
8.A Mgr. Slávka Čančinová
8.B Mgr. Janka Poklembová
8.C Mgr. Zuzana Kmecová
9.A Mgr. Silvia Vranková
9.B Mgr. Martina Bryndzová
9.C PaedDr. Slávka Čorejová
9.D Ing. Anna Šibová

 

Netriedni učitelia

Titul pred Priezvisko Meno Funkcia
Mgr. Dušáková Eva učiteľka
Mgr. Hrabčáková Helena učiteľka
Mgr. Homolová Juliana učiteľka
Mgr. Vidumská Anežka učiteľka
Mgr. Valičková Viera učiteľka
PaedDr. Koščová Milena učiteľka
Mgr. Lukáč Ľuboš učiteľ
Mgr. Maľcovský Radoslav učiteľ

 

Katechéti

Titul pred Priezvisko Meno
  Klešč Vladimír
  Matisovský Roman
  Slováková Mária
  Šturák Peter
Mgr.  Lacknerová Jana

 

Vychovávateľky

Titul pred Priezvisko Meno
  Diová Jana
  Ivanecká Anna
  Ivanová Iveta
Bc. Mikulová Janka
Mgr. Škovránková Tamara
Mgr.  Hudecová Zuzana
  Vargovčíková Katarína
PhDr. Lacková Katarína
Mgr. Vidumská Anežka
Mgr. Grigerová Martina

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530