Navigácia

Učitelia

Pedagogický zbor v školskom roku 20202021
 

Riaditeľ školy: Ľubomír BODNÁR (TEV - RUJ)

Zástupkyňa riaditeľa (1.-4. roč.): Mgr. Zuzana OLEJÁROVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Zástupkyňa riaditeľa (5.-9. roč.): Ing. Katarína TUHRINOVÁ (MAT - ANJ)
Zástupca riaditeľa (hospodársky): Mgr. Róbert VADAŠ (uč. 1.-4. roč.)

Výchovný poradca: PaedDr. Milena KOŠČOVÁ (VYV - GEO)
Koordinátor univerzálnej prevencie / pre enviromentálnu výchovu: Mgr. Martina DOUBRAVOVÁ (uč. 1.-4. roč.)
Školský psychológ: Darina Bánociová
Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Ingrid STORINSKÁ (uč. 1.-4. roč. + špeciálna pedagogika)

 

Trieda Triedny učiteľ
1.A Mgr. Terézia Pribulová
1.B Mgr. Radoslav Brecelj
1.C Mgr. Slávka Gáliková
1.D Mgr. Martina Policianová
1.E Mgr. Ľudmila Plavčanová
2.A Mgr. Mária Dobrovolská
2.B Mgr. Gabriela Hrabčáková
2.C Mgr. Juliána Sedláková
2.D Mgr. Adriana Tomičová
2.E Mgr. Renáta Ondziková
3.A Mgr. Martina Vadašová
3.B Mgr. Lenka Lissiouid
3.C Mgr. Ingrid Storinská
3.D Mgr. Martina Doubravová
3.E PaedDr. Stanislava Hakučová
4.A Mgr. Jana Talianová
4.B Mgr. Martina Valičková
4.C PaedDr. Slávka Kormaníková
4.D Mgr. Ľuboš Kažimír
5.A Mgr. Zuzana Bergmannová
5.B Mgr. Radoslav Maľcovský
5.C Mgr. Melánia Grocká
5.D RNDr. Jana Tomaščíková
5.E Ing. Anna Šibová
6.A Mgr. Slávka Čančinová
6.B Mgr. Kristína Šalamunová
6.C Mgr. Silvia Revická
6.E Mgr. Veronika Harčaríková
7.A Mgr. Juliana Homolová
7.C PaedDr. Janka Beľušková
7.D Mgr. Martina Bryndzová
8.A Mgr. Alexandra Macejová.
8.B Mgr. Eva Birošová
8.C Mgr. Ingrid Wittnerová
8.D RNDr. Erika Fechová, PhD.
9.A Mgr. Nataša Mikitková
9.B Mgr. Jana Lacknerová
9.C Mgr. Milena Feldmanová

 

Netriedni učitelia

Titul pred Priezvisko Meno Funkcia
Mgr. Dušáková Eva učiteľka
Mgr. Hrabčáková Helena učiteľka
Mgr. Lešigová Adriana učiteľka
Mgr. Valičková Lýdia učiteľka
Mgr. Poklembová Janka učiteľka
PaedDr. Koščová Milena učiteľka
Mgr. Smolinková Karolína učiteľka
PhDr. Mladá Andrea učiteľka
       

 

Katechéti

Titul pred Priezvisko Meno
  Klešč Vladimír
  Slováková Mária
Mgr.  Lacknerová Jana
Mgr. Poremba Matúš

 

Vychovávateľky

Titul pred Priezvisko Meno
Mgr. Diová Jana
  Ivanová Iveta
Bc. Mikulová Janka
Mgr. Škovránková Tamara
Mgr.  Hudecová Zuzana
PhDr. Lacková Katarína
Mgr.  Gergelčíková Anna
Mgr. Lacová Táňa
  Jursová Slávka
Mgr. Gabani Miriam
Mgr. Ličáková Veronika
Mgr. Bugárová Marta

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530