Navigácia

So športovým zameraním

Triedy so športovým zameraním na atletiku
Chlapci a dievčatá  majú upravené učebné osnovy, ktoré obsahujú 2 hodiny telesnej výchovy a 5 hodín športovej prípravy. Všetky hodiny sú zaradené do dopoludňajšieho rozvrhu. Jedna vyučovacia hodina, plávanie, je zaradená popoludní a je zameraná na relaxáciu. Výber pozostáva z testov všeobecnej pohybovej výkonnosti. (skok z miesta, hod 2-kilogramovou loptou, člnkový beh na 10 x 5 metrov). Žiaci štvrtého ročníka, ktorí majú záujem o zaradenie do športovej triedy so zameraním na atletiku, môžu sa dostaviť do telocvične ZŠ Šmeralova 25 každý pondelok od 18.00 - 19.30 a v piatok od 17.00 do 19.00 hod. Všetci žiaci sú sledovaní obvodným lekárom a každoročne sa zúčastňujú lekárskych prehliadok. Okrem atletických súťaží, ktoré tvoria prioritu, sa žiaci zapájajú aj do súťaží v basketbale, volejbale, vybíjanej, plávaní, stolnom tenise a futbale.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530