Navigácia

Aktivity 2. polrok

EKO – využitie odpadového materiálu (február)

Čitateľský maratón (marec)

Šmeralka má talent (marec)

Deň matiek (máj)

Vesmír očami detí – návšteva planetária (máj)

Dajme deťom viac pohybu (máj)

MDD – vystúpenie J. Žilku zo skupiny Old schol brothers (jún)

Športovo – zábavné popoludnie s detským bazárom (jún)

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530