Navigácia

Prevádzka ŠKD

 Prevádzka ŠKD

Školský klub detí je v prevádzke od 3.9.2020 počas celého školského roka,  počas pracovných dní v týždni, v ranných a popoludňajších hodinách  od 6:30 hod.- 17:00hod.

Činnosť v  ŠKD sa delí na:

 • ranné schádzanie:  6:30hod  – 7:45 hod.,
 • popoludňajšia činnosť:  začína po ukončení vyučovania, podľa rozvrhu v jednotlivých oddeleniach ( od 11:40hod, 12:35hod, 13:30hod.),
 • rozchádzanie:  16:30 hod do 17:00hod.

 

V školskom roku 2020-2021 prebieha činnosť v dvanástich oddeleniach:

 

oddelenie

trieda

vychovávateľka

1.odd. 1.A

1.A, 3.B/

Mgr. Anna Gergelčíková

2.odd. 1.B

1.B, 3.A/

Mgr. Miriam Gabani, MBA

3.odd. 3.E

1.C, 3.E

Mgr. Tamara Škovránková

4.odd. 1.D

1.D, 3.A/

Mgr. Táňa Lacová

5.odd. 1.E

1.E, 3.B/

Mgr. Zuzana Hudecová

6.odd. 2.A

2.A, 4.D/

Slávka Jursová

7.odd. 2.B

2.B, 4.A/

Mgr. Jana Diová

8.odd. 4.B

2.C, 4.B

Iveta Ivanová

9.odd. 2.D

2.D, 4.A/

PhDr. Katarína Lacková

10. odd. 2.E

2.E, 4.D/

Mgr. Veronika Ličáková

11. odd. 3.D

3.D

Mgr. Marta Bugárová

12. odd. 4.C

3.C, 4.C

Bc. Jana Mikulová

 

Režim dňa v ŠKD

 

ČAS

ČINNOSŤ V ODDELENÍ

06:30hod. – 07:45hod.

Príchod do ŠKD- ranné schádzanie, individuálne hry

11:40hod. –15:00hod.

Obed podľa rozpisu, oddychová, rekreačná činnosť

 

Striedanie tematických oblastí výchovy v rámci týždňa:

 • Pracovno-technická oblasť výchovy (PTOV)
 • Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy (PEOV)
 • Esteticko-výchovná oblasť výchovy (EVOV)
 • Spoločensko-vedná oblasť výchovy (SVOV)
 • Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy (TVOV)
 • Vzdelávacia oblasť výchovy (VOV)

 

15:00hod.– 15:15hod.

Hygienické návyky, olovrant

15:15hod. – 16:00hod.

Príprava na vyučovanie, didaktické hry

16:00hod. -16:30hod.

Individuálne hry, pohybové hry, úprava priestorov oddelenia, odchod detí domov

16:30hod. – 17:00hod.

Služba - rozchádzanie

Voľné aktivity podľa záujmu detí

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530