Navigácia

Prevádzka ŠKD

Školský klub detí je v prevádzke od 3.9.2019, počas celého školského roka, počas pracovných dní v týždni,  v čase mimo vyučovania, v ranných a popoludňajších hodinách  od 6:30 hod.- 17:00hod.

Činnosť v  ŠKD sa delí na:

 • Ranné schádzanie:  6:30hod  – 7:45 hod.
 • Poludňajšia činnosť:  začína po ukončení vyučovania, podľa rozvrhu v jednotlivých oddeleniach ( od 11:40 hod, 12:35 hod, 13:30 hod.)
 • Rozchádzanie:  16:30 hod do 17:00 hod.

Odchody detí z ŠKD:

Zo školského klubu môže odísť dieťa samo len na základe písomného súhlasu rodičov.
 

V školskom roku 2019-2020 prebieha činnosť v dvanástich oddeleniach:

 1.  

ODDELENIA ŠKD

Oddelenie / Trieda

Vychovávateľka

 1. 1.A, 3.D

Slávka Jursová

 1. 1.B, 3.A

Mgr. Jana Diová

 1. 1.C, 2.C, 5.C

Iveta Ivanová

 1. 1.D, 3.A

Mgr. Ľudmila Plavčanová

 1. 1.E, 3.D

Mgr. Magdaléna Gavroňová

 1. 2.A, 4.B

Mgr. Anna Gergelčíková

 1. 2.B, 3.B

Mgr. Táňa Lacová

 1. 2.D, 4.B

Mgr. Kvetoslava Luteránová

 1. 2.E, 3.B

Mgr. Tamara Škovránková

 1. 3.C, 4.C
Bc. Jana Mikulová

     XI. 4.A, 4.B, 5.A, 5.C

 

Mgr. Zuzana Hudecová

      XII. 4.D, 5.A, 5.B, 5.D, 5.E

 

PhDr. Katarína Lacková

 

 

Režim dňa v ŠKD

Čas

Činnosť v oddelení

06.30 – 07.45

Príchod do ŠKD- ranné schádzanie, individuálne hry.

   

11.40 - 14.00          

Obed podľa rozpisu, oddychovo- rekreačná činnosť

14.00 – 15:00

Striedanie tematických oblastí výchovy:

 Pracovno-technická oblasť výchovy (PTOV)

 Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy (PEOV)

 Esteticko-výchovná oblasť výchovy (EVOV)

 Spoločensko-vedná oblasť výchovy (SVOV)

 Telovýchovná oblasť výchovy (TVOV)

 

Vzdelávacia oblasť výchovy (VOV)

15.00– 15.15

Hygienické návyky, olovrant

15:15 - 16.00

Príprava na vyučovanie, didaktické hry 

16:00-16:30

Individuálne hry, pohybové hry, úprava priestorov oddelenia, odchod detí domov

16.30 - 17.00

Služba - rozchádzanie.

Voľné aktivity podľa záujmu detí.

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530