Navigácia

Prevádzka ŠKD

 Prevádzka ŠKD

Školský klub detí je v prevádzke od 2.9.2021 počas celého školského roka,  počas pracovných dní v týždni, v ranných a popoludňajších hodinách  od 6.30 – 16.30 hod.

Činnosť v  ŠKD sa delí na:

  • ranné schádzanie:  6.30  – 7.45 hod.,
  • popoludňajšia činnosť:  začína po ukončení vyučovania, podľa rozvrhu v jednotlivých oddeleniach ( od 11.40, 12.35, 13.30 hod.),
  • rozchádzanie:  16.30 hod..

 

V školskom roku 2021-2022 prebieha činnosť v trinástich oddeleniach:

oddelenie

trieda

vychovávateľka

1.odd. 1.A

1.A

Mgr. Simona Kucová

2.odd. 1.B

1.B, 4.C/

Iveta Ivanová

3.odd. 1.C

1.C, 3.C

Bc. Jana Mikulová

4.odd. 1.D

1.D, 2.E/

Mgr. Marta Bugárová

5.odd. 2.E

1.E, 2.E/

PaedDr. Martina Ambrová

6.odd. 2.A

2.A, 4.B/

Mgr. Anna Gergelčíková

7.odd. 2.B

2.B, 4.D/

Mgr. Miriama Mňahončáková

8.odd. 2.C

2.C, 4.E,5r.

Mgr. Tamara Škovránková

9.odd. 2.D

2.D, 4.A/,5r.

Mgr. Táňa Lacová

10. odd. 3.A

3.A, 4.C/,5r.

Slávka Jursová

11. odd. 3.B

3.B, 4.B/,5r.

Mgr. Jana Diová

12. odd. 3.D

3.D, 4.A/,5r.

PhDr. Katarína Lacková

13. odd. 3.E

3.E, 4.D/

Mgr. Tamara Ondriová

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530