Navigácia

Prevádzka ŠKD

 

 Prevádzka ŠKD

 

Školský klub detí je v prevádzke od 4.9.2023 počas celého školského roka,  počas pracovných dní v týždni, v ranných a popoludňajších hodinách  od 6.30 – 17.00 hod.

Činnosť v  ŠKD sa delí na:

 • ranné schádzanie:  6.30  – 7.45 hod.,
 • popoludňajšia činnosť:  začína po ukončení školského vyučovania, podľa rozvrhu v jednotlivých oddeleniach ( od 11.40, 12.35, 13.30 hod.),
 • rozchádzanie:  16.30 – 17.00 hod..

 

V školskom roku 2023-2024 prebieha činnosť v trinástich oddeleniach:

oddelenie

trieda

vychovávateľka

1.odd. 1.A

1.A, 4.C/

PaedDr. Martina Ambrová

2.odd. 1.B

1.B, 4.C/

Iveta Ivanová

3.odd. 1.C

1.C, 3.B/

Mgr. Tamara Škovránková

4.odd. 1.D

1.D, 4.B/

Mgr. Miriama Mňahončáková

5.odd. 1.E

1.E, 4.D/

PhDr. Katarína Lacková

6.odd. 2.A

2.A, 4.D/

Mgr. Jana Diová

7.odd. 2.B

2.B, 4.A/

Mgr. Táňa Lacová

8.odd. 2.C

2.C, 4.E

Mgr. Anna Gergelčíková

9.odd. 2.D

2.D,4.B/

Mgr. Tatiana Palková

10. odd. 2.E

2.E, 4.A/

Slávka Jursová

11. odd. 3.A

3.A, 4.D/, 5.r

Mgr. Simona Rabatinová

12. odd. 3.C

3.C, 3.B/

Bc. Janka Mikulová

13. odd. 3.D

3.D

Mgr. Simona Hudáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim dňa v ŠKD

 

Čas

Činnosť v oddelení

06.30 – 07.45

príchod do ŠKD- ranné schádzanie, individuálne hry

11.40 –15.00   

obed podľa rozpisu, oddychová, rekreačná činnosť

 

striedanie tematických oblastí výchovy v rámci týždňa:

 • pracovno-technická oblasť výchovy (PTOV)
 • prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy (PEOV)
 • esteticko-výchovná oblasť výchovy (EVOV)
 • spoločensko-vedná oblasť výchovy (SVOV)
 • telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy (TVOV)
 • vzdelávacia oblasť výchovy (VOV)
 • mediálna oblasť výchovy (MOV)

 

15.00– 15.15

hygienické návyky, olovrant

15.15 - 16.00

príprava na vyučovanie, didaktické hry 

16.00-16.30

individuálne hry, pohybové hry, úprava priestorov oddelenia, odchod detí domov

16.30 -17.00

rozchádzanie detí

 

 

 

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530