Navigácia

Zamestnanci školy

 

Titul pred Priezvisko Meno Funkcia
  Bodnár Ľubomír riaditeľ
Ing. Tuhrinová Katarína zástupkyňa
Mgr. Olejárová Zuzana zástupkyňa
Mgr. Vadaš Róbert zástupca
PaedDr. Beľušková Janka učiteľka
Mgr. Brecelj Radoslav učiteľ
Mgr. Bryndzová Martina učiteľka
Mgr. Čančinová Slávka učiteľka
PaedDr Čorejová Slávka učiteľka
Mgr. Dobrovolská Mária učiteľka
Mgr. Doubravová Martina učiteľka
Mgr. Dušáková Eva učiteľka
RNDr. Fechová Erika učiteľka
Mgr. Feldmanová Milena učiteľka
Mgr. Gáliková Slávka učiteľka
Mgr. Grocká Melánia učiteľka
PaedDr. Hakučová Stanislava učiteľka
Mgr. Harčariková Veronika učiteľka
Mgr. Homolová Juliana učiteľka
Mgr. Hrabčáková Gabriela učiteľka
Mgr. Hrabčáková Helena učiteľka
Mgr. Kažimír Ľuboš učiteľ
Mgr. Kmecová Zuzana učiteľka
Mgr. Kohútová  Kristína učiteľka
PaedDr. Kormaníková Monika učiteľka
PaedDr. Kormaniková Slávka učiteľka
PaedDr. Koščová Milena učiteľka
Mgr. Lacknerová Jana učiteľ
Mgr. Lissiouid Lenka učiteľka
Mgr. Lukáč Ľuboš učiteľ
Mgr. Macejová Alexandra učiteľka
Mgr. Maľcovský Radoslav učiteľ
Mgr. Mikitková Nataša učiteľka
Mgr. Poklembová Janka učiteľka
Mgr. Policianová Martina učiteľka
Mgr. Pribulová Terézia učiteľka
Mgr. Sedláková Juliána učiteľka
Mgr. Storinská Ingrid učiteľka
Ing. Šibová Anna učiteľka
Mgr. Talianová Jana učiteľka
RNDr. Tomaščiková Jana učiteľka
Mgr. Tomičová Adriana učiteľka
Mgr. Vadašová Martina učiteľka
Mgr. Valičková Viera učiteľka
Mgr. Valičková Martina učiteľka
Mgr. Revická Silvia učiteľka
Mgr. Witnerová Ingrid učiteľka
Mgr. Diová Jana vychovávateľka
Bc. Gavroňová Magdaléna vychovávateľka
  Ivanová Iveta vychovávateľka
Bc. Mikulová Janka vychovávateľka
Mgr. Škovránková Tamara vychovávateľka
Mgr. Hudecová Zuzana vychovávateľka
PhDr. Lacková Katarína vychovávateľka
Mgr. Lacová Táňa vychovávateľka
Mgr. Gergelčíková Anna vychovávateľka
Mgr. Plavčanová Ľudmila vychovávateľka
  Jursová Slávka vychovávateľka
Mgr. Luteránová Kvetoslava vychovávateľka
  Klešč Vladimír iný pedagogický zamestnanec
  Slováková Mária iný pedagogický zamestnanec
Mgr. Olejár Dušan pedagogický asistent
 
 

Prevádzkoví pracovníci

Školská jedáleň

Mgr. Simona HAASOVÁ

účtovníčka

Alena HAJTOLOVÁ

vedúca školskej jedálne

Beáta MARTONOVÁ

účtovníčka

Viera KALLOVÁ

hlavná kuchárka

Mária NEMČÍKOVÁ

mzdová účtovníčka

Marta KOSTELNÍKOVÁ

kuchárka

Imrich DAŇKO

školník

Jana TRÁVNIKOVÁ

kuchárka

Slavomír FÚSEK

školník

Iveta GAŽIOVÁ

kuchárka

Ján GARGALÍK

školník

Gabriela TOMÁŠOVÁ

pomocná sila

Dana FRANKOVÁ

upratovačka

Helena TOMČIKOVÁ pomocná sila

Marta LUKÁČOVÁ

upratovačka

Jana GMITROVÁ pomocná sila
Oľga SENČÁKOVÁ upratovačka Mária KOČANOVÁ  
    Anežka KOVALČÍKOVÁ  

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530