Navigácia

Záujmové útvary

Základná škola, Šmeralova 25, 080 01 Prešov

Ponuka krúžkovej činnosti na školský rok 2017/18

I. stupeň

P.č. vedúci útvaru Názov krúžku skupina deň hodina miestnosť
1 Tomičová Adriana Kolovrátok - ľudový tanec 3. a 4. ročník streda 13:00 - 15:00 III.D + TV2
2 Ondziková Renáta Muzička mix nepravidelne ŠT  14:00-15:00 II.D
3 Laknerová Jana Príprava na I. sväté prijímanie 3. ročník streda 16:30-18:15 kostol kráľovnej pokoja
4 Čorejová Slávka Zdravé varenie 3. a 4. ročník utorok 13:00 kuchynka
5 Čorejová Slávka Zdravé varenie 3. a 4. ročník streda 14:00 kuchynka
6 Čorejová Slávka Futsalový 3. a 4. ročník pondelok 14:20 TV1
7 Bryndzová Martina Francúžština hrou I. stupeň streda 12:45 učebňa
8 Pavúková Katarína Pohybová príprava - všeobecná I. stupeň 3.-4. ročník piatok 13:20-14:30 TV3 - TV1
9 Olejár Dušan Všeobecná športová príprava - minihádzaná 1. a 2. ročník štvrtok 14:00-15:00 TV3 - TV1
10 Lissiouid Lenka Moderný tanec I. stupeň pondelok 14:00-15:00 TEV2
11 Ondziková Renáta Speváčik mix utorok 13:30 - 14:30 III.E 
12 Šibová Anna Počítač hrou I. stupeň piatok 12:45-13:45 UIF
13 Poklembová Jana Počítač hrou I. stupeň štvrtok 12:45 - 13:45 UIF
14 Kormaníková Monika Angličtina hudbou, angličtina hrou 1. a 2. ročník štvrtok 14:00 - 15:00 II.C
15 Maľcovský Juraj Atletický krúžok I. stupeň streda 13:45 TV1 
16 Molnár  Marián šachový I. stupeň po dohode 13:30 učebňa
17 Policianová Martina Kolovrátok - ľudový tanec 1. a 2. ročník streda 13:00 - 15:00 III.D + TV2

 

II. stupeň

P.č. vedúci útvaru Názov krúžku skupina deň hodina miestnosť
18 Koščová Milena Výtvarný ateliér mix pondelok 13:45 V.B
19 Bryndzová Martina záchranársky krúžok mix utorok 13:30 IX.A 
20 Fedorko Marián Astronomicko  -raketový mix nepravidelne po dohode 14:00 VIII.A
21 Poklembová Jana Záujmová matematika 9. ročník streda 14:00 IX.B
22 Feldmanová Milena Záujmová matematika IX.C utorok 14:00 IX.C
23 Šibová Anna Záujmová matematika 9. ročník utorok 14:00 IX.D
24 Čorejová Slávka Zdravé varenie 5. a 6. ročník štvrtok 14:00 kuchynka
25 Čorejová Slávka Zdravé varenie 7. - 9. ročník piatok 14:00 kuchynka
26 Maľcovský Radoslav Atletický krúžok II. stupeň piatok 14:00 TV1
27 Hrabčáková Helena Atletický krúžok II.stupeň utorok 14:00 TV1
28 Bodnár Ľubomír Atletický - skok o žrdi II. stupeň nepravidelne 17:00 TV2
29 Tomaščíková Jana LEGOBOT II. stupeň štvrtok 14:00 UIF
30 Šibová Anna handmade II. stupeň dievčatá pondelok 14:00 USEaVYV
31 Grocká Melánia Spoznávajme vlasť i našich susedov II. stupeň soboty nepravidelne  
32 Homolová Júlia záujmová slovenčina IX.A, IX.C po dohode   IX.A 
33 Žarnayová Eva Mladý geograf 5.-7. ročník po dohode neprvidelne  
34 Žarnayová Eva Žiacky parlament II. stupeň po dohode   V.B
35 Žarnayová Eva Turistický II. stupeň po dohode nepravidelne  
36 Žarnayová Eva Školský časopis II. stupeň po dohode   V.B
37 Laknerová Jana Čítam rád II. stupeň po dohode   VI.B, knižnica
38 Daňko Imrich Stolno-tenisový II. stupeň pondelok 13:30 TV2
39 Kovalčíková Kvetoslava Turistický II. stupeň po dohode nepravidelne  
40 Mikitková Nataša Záujmová matematika IX.A  po dohode 14:00 IX.A 
41 Valičková Viera Záujmová slovenčina IX.B  streda, štvrtok  7:00 IX.B
42 Kmecová Zuzana Spoznávajme vlasť i našich susedov II. stupeň soboty nepravidelne  
43 Čančinová Moderný tanec II. stupeň po dohode   VIII.A

 

 

Externí poskytovatelia mimoškolských aktivít.

Prihlášky a informácie o mieste a poplatkoch,  na uvedených číslach v kolónke informácie

 

P.č. vedúci útvaru Názov krúžku skupina deň hodina miestnosť informácie
44 p. Daniela Kmecová  Detská atletika I. stupeň stredy a piatky 16:30 TEV 0948077333
45 p. Čiernik  Karate I. a II. stupeň pondelky a stredy 17:30 TEV 907450644
46 DAMA - súkromná základná umelecká škola klavír, flauta, husle   po dohode   ZŠ Šmeralova 908639131, www.szus-dama.sk
47 DAMA - súkromná základná umelecká škola  tanečná zložka   po dohode 16:00 TEV ZŠ Šmeralova 908639131, www.szus-dama.sk
48 p. Marian Čech  Legokrúžok - tvorivé stavebnice 16 - 24 žiakov I. stupeň streda 15:00 - 16:00 učebňa 948448463
49              

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530

Odkazy