Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z., z organizačných dôvodov poskytuje žiakom školy

  riaditeľské voľno na deň 26.4.2018 (štvrtok)

  Školský klub detí a školská jedáleň v tento deň nebudú v prevádzke.

  Vyučovanie bude pokračovať v piatok 27.4.2018.

 • Piati žiaci ZŠ Šmeralova Zuzana Baňasová, Dominika Nováková, Sandra Petrová, Kristína Surgentová a Ľubomír Durkáč spolu s p. riaditeľom Bodnárom a p. zástupkyňou Tuhrinovou absolvovali v týždni 9.4. – 13.4.2018 First international students projekt meeting (prvé medzinárodné stretnutie študentov) v poľskej Zamošči. Pondelok, prvý oficiálny deň mítingu sa niesol v znamení zaujímavých aktivít. Žiaci z Poľska, Španielska, Lotyšska a ZŠ Šmeralova sa spoločne učili základné kroky regionálnych tancov, odprezentovali mesto v ktorom žijú a školu kde sa učia.

 • Dňa 27.3.2018 sa konalo krajské kolo MOZ9 v ABC centre v Prešove, do ktorého postúpili z obvodného kola dvaja naši žiaci. Našu školu reprezentovali veľmi úspešne dvaja žiaci z 9.C. Žiačka Lea Natália Onuferová získala 3. miesto a žiak Martin Fedorko obsadil 8. miesto. Srdečne blahoželáme!

  Mgr. Milena Feldmanová

  http://abccentrum.sk/wp-content/uploads/V%C3%BDsledkov%C3%A1-listina-KK-MO-kat.-Z91.pdf

  Foto

 • Dvojdňovým celoslovenským finále v Liptovskom Mikuláši 10. – 11. 4. 2018 vyvrcholila súťaž základných škôl v bedmintone, na ktorej nechýbali ani reprezentantky našej školy - Ester Stašková (VII.C) a Júlia Chmurovičová (IX.C). Zopakovali si svoje úspešné účinkovanie spred dvoch rokov a pre školu vybojovali pohár za konečné krásne druhé miesto.


  Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších športových aktivitách.

  Zvlášť ďakujeme Julke, pre ktorú bola táto reprezentáciu za školu posledná, keďže je deviatačka a odchádza na strednú školu.

 • Prezentáciami o populárnych športoch v každej krajine otvorili účastníci prvého medzinárodného stretnutia študentov v rámci projektu ERASMUS aktivita K2 v Zamošči 4. deň pobytu.V tento deň žiaci absolvovali ešte:

  - volejbalový turnaj,

  - prehliadku Zamošči v s profesionálnym sprievodcom spojenú s návštevou- vojenského múzea,

  - súťaže v lukostreľbe,

  - fotosafari a záverečné - hodnotiace stretnutie. Rodičia zahraničných partnerov pripravili - tradičné poľské jedlá.

  K. Tuhrinová, Ľ. Bodnár

 • Tretí deň pobytu žiakov našej školy v rámci implementácie projektu Erasmus K2 priniesol nie menej zaujímavé aktivity ako ten druhý.

  Exit room preveril hlavne tímovú spoluprácu, komunikáciu v cudzom jazyku, logické myslenie a trpezlivosťLaboratórium atraktívnou formou prinieslo pre žiakov poznatky z rôznych oblastí prírodných vied.

  Prekážky v Lanovom centre mohli zdolať len tí najodvážnejší, najsilnejší a najvytrvalejší.

  K. Tuhrinová, Ľ. Bodnár

  Foto

 • druhý deň pobytu našich žiakov v Poľsku priniesol množstvo zážitkov. V úvodnej prezentácii, ktorú pripravili poľskí študenti, sa členovia prvého medzinárodného stretnutia študentov v rámci projektu ERASMUS aktivita K2 dozvedeli množstvo zaujímavých faktov o Lubline - deviatom najväčšom meste v Poľsku.Po dvojhodinovej ceste autobusom bola prvou zastávkou Arena visokich lotov - trampolinové centrum. Na začiatku žiaci aj s učiteľmi absolvovali rozcvičku pod vedením inštruktorov, a potom už nič nebránilo dvojhodinovému skákaniu, skúšaniu rôznych kúskov, foteniu a natáčaniu krátkych videí.

 • členovia Slovenskej výpravy absolvovali prvý deň
  First international students projekt meeting (prvé medzinárodné stretnutie študentov).

  Po nedeľnajšej šesť hodinovej ceste sa Z. Baňasová, D. Nováková, S. Petrová, K, Surgentová a Ľ. Durkáč zoznámili s rodinami svojich rovesníkov z poľskej Zamošči. Pondelok, prvý oficiálny deň mítingu sa niesol v znamení zaujímavých aktivít. Žiaci z Poľska, Španielska, Lotyšska a ZŠ Šmeralova sa spoločne učili základné kroky regionálnych tancov, odprezentovali mesto v ktorom žijú a školu kde sa učia, vytvorili galériu projektových posterov a návrhov spoločného loga projektu, a v závere absolvovali kvíz pozornosti. V záverečnom meraní síl si najlepšie počínala D. Nováková z našej školy, zožala búrlivý potlesk rovesníkov zo zúčastnených krajín. Z tohto veľmi zaujímavého dňa prinášame fotomateriál.

 • Dňa 3.4.sa uskutočnil zápis predškolákov do 1.ročníka. V príjemnej rodinnej atmosfére sa spolu s našimi farebnými farbičkami roztancovali, s Ninkou rozospievali, s Kolovrátkom vrátili do starých krásnych čias, so štvrtáčkami spoznávali „MOJE TELO“ a bodkou bola rozprávka o kozičke... celým programom ich sprevádzal hlas našej Vanesky.

  Budúca škola im otvorila dvere knižnice, kde spolu s deviatačkami hľadali cestu rozprávkovým bytostiam z písmenkového labyrintu a čítali z rozprávkových kníh. V telocvični sa naučili driblovať, prebehnúť „VEĽKÚ“ telocvičňu. Pani vychovávateľkám dokázali, že patria do 1.ročníka. Presnú mušku indiánov ukázali pri streľbe z luku, našli správny kľúč do starej zámky. Na občerstvenie sa zastavili v kuchynke, vyskúšali si rôzne hudobné nástroje, v jazykovom laboratóriu sa naučili prvé anglické slovíčka. Vo výtvarnom ateliéri prepožičali svoje tváričky známym obrazom a vo dverách pod názvom Hand made s obdivom prezerali ručne vyrobené dekoratívne výrobky. Najväčším zážitkom bola návšteva chemického laboratória, kde ich najviac upútala výroba zubnej pasty pre SLONA J.

 • Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami našu školu navštívila literátka Mgr. Soňa Pariláková PhD. Stretla sa so žiakmi TND. Stretnutia so vzácnou hosťkou mali podobu zážitkového učenia. Literárne stretnutie s prvou skupinou, žiakmi 1.-2. ročníka, bolo zamerané na tému Voda a s ňou súvisiace poetické žánre, čo prirodzene nadviazalo na Deň vody, ktorému sa žiaci venovali počas predchádzajúcich dní. Žiaci boli interaktívne zapájaní do literárno-dramatických činností, počas ktorých sa naučili hádanku a boli aktívnymi účastníkmi príbehu. Podobný ráz malo aj stretnutie so žiakmi 3.-4. ročníka. Tí sa však tematicky preniesli do indiánskeho prostredia a literárny príbeh im ponúkol, okrem iného, aj hudobné prvky – tanečné i inštrumentálne. Pani Pariláková nám fragmenty so stretnutia nechala najmä v podobe zážitkov, ale aj v podobe konkrétnych príbehov na plagáte, ktoré si deti môžu výtvarne dotvoriť.

 • 5. 4. 2018

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • Vážení rodičia, blíži sa obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2017 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane pre jedného z prijímateľov na našej škole:

  Potvrdenie-2018-DP-2017-editovatelne(1).pdf

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-Skolsky_sportovy_klub_JUNIOR_Presov.pdf

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-RR_klasicke_triedy.pdf

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-RR_Triedy_pre_nadane_deti.pdf

  v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu

 • Dňa 28.3. 2018 sa uskutočnila literárno-prírodovedno-technická exkurzia do Martina. Zúčastnili sa jej žiaci 7.A, 7.C, a 8.B triedy.

  Prvou zastávkou bol dom Jozefa Cígera Hronského, aby sme sa dozvedeli o jeho biografii a tvorbe na Slovensku, neskôr aj o nedobrovoľnom odchode a živote v exile. Žiaci sa dozvedeli, že to bol nielen vynikajúci spisovateľ, ale aj pedagóg, výtvarník, správca Matice slovenskej, organizátor a budovateľ modernej polygrafie či zakladateľ Zahraničnej Matice slovenskej. Zomrel v Argentíne. Po 33 rokoch previezli pozostatky Jozefa Cígera Hronského a jeho manželky do Martina. Pochovaný je v spoločnom dvojhrobe s priateľom Štefanom Krčmérym na Národnom cintoríne.

 • V dňoch 13. – 14. 3. 2018 prebehlo na našej škole okresné kolo Pytagoriády, kategórie P3 – P8. Zúčastnilo sa ho 230 žiakov základných škôl z Prešova a okolia. Naši žiaci získali krásne umiestenia.

  Kategória P3

  1. miesto Tokár Miloslav 3.C

  2. miesto Juskanič Jozef 3.B

  2. miesto Kováč Viktor 3.B

  Kategória P4

  4. miesto Tomková Bianca 4.C

  Kategória P5

  2. miesto Mrúz Dávid 5.E

  3. miesto Šima Jakub 5.A

 • Dňa 8. marca 2018 Prešovská radnica privítala na svojej pôde nadané a talentované deti. Uskutočnilo sa tam finálové kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Záštitu nad súťažou Talentov prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

  Talent základných škôl regiónu Šariš je súťaž, ktorá si každoročne kladie za cieľ nájsť talentovaných a nadaných žiakov základných škôl. Zúčastnilo sa jej 50 najlepších z viac ako 1000 zúčastnených žiakov školských kôl.

 • Milí rodičia, slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 03.04.2018. V tomto školskom roku máte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky doma. Ak túto možnosť nemáte, vypíšete ju v škole. Vytlačenú a podpísanú prihlášku zákonnými zástupcami prineste na zápis dieťaťa.

 • 23. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Pre budúcich prvákov

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Sobota 21. 4. 2018

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530