Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • Obrazy letnej prírody

  Horúce popoludnia si v 3. oddelení ŠKD spríjemňujeme aj tvorením obrazov a dekorácií. V tieni pod stromami sa nám výborne darí. Príroda je štedrá a ponúka mnoho rôzneho materiálu. Pri jeho využití nám najviac pomáha fantázia. Vstúpte do našej malej galérie a nechajte sa uniesť letnou tvorbou.

  Mgr. T. Škovránková

  Foto

 • Originálne príbehy našich žiakov o strašidle HU!

  Premýšľate nad tým, ako žiakov nadchnúť pre písanie vlastných príbehov? Vyskúšajte osvedčenú metódu riadeného čítania. Ako sa ukázalo, motivuje žiakov do písania príbehov.

  Vybrali sme poviedku Slavomíry Kotrádyovej s názvom: HU! Poviedka získala v roku 2018 Cenu dieťaťa. Prečítali sme žiakom prvé riadky pútavého príbehu, cit : „ Lea mala izbičku v podkroví. A na opačnom konci chodby bola neobývaná izba, o ktorej starká hovorila, že v nej straší. Často vraj počula odtiaľ divné zvuky. Lea sa rozhodla, že ju preskúma.“ Z prvých strán príbehu sa žiaci dozvedeli, ako Lea objaví päťstoročné strašidlo. Dá mu meno Hu, oblečie ho do svojich šiat a rozhodne sa vziať Hu na druhý deň do školy.

 • Tieňohry na VYV

  Ako si spestriť hodiny VYV?

  Stačí, ak sa napríklad pohráte s tieňmi – obkresľujete ich, vymaľujete, domaľujete, dotvoríte kamienkami, kvetmi ... My sme si práce ešte doplnili ďalšími tieňmi a zobrazili tak obraz, ktorý sa dá ďalej upravovať. Vytvorili sme si tak atmosféru spojenú so zábavu, fantáziou a tak trochu si vyskúšali niečo nové. Záverečná hodina nemohla byť lepšia.

  Stačilo len dobré počasie, dostatok slnka, farby, dobrá nálada a zábava začala ... Fantázii sa medze nekládli.

  Tak poďme tvoriť do prírody, prázdniny môžu začať !

 • Finále Logickej olympiády

  Celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa konalo 9. júna 2021. Do finále sa prebojovalo 123 súťažiacich z celého Slovenska. Súťažili v dvoch vekových kategóriách a finále prebiehalo online formou. Súťažiaci riešili 20 úloh v časovom limite 1 hodina 30 minút. Úlohy boli zamerané na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie. O poradí riešiteľov rozhodoval počet získaných bodov za test a počet ušetrených minút.

  Našu školu v celoštátnom finálovom kole reprezentovali a svojimi výsledkami potešili žiaci: kat A (1. – 4.roč.): Alica Macková - 24.miesto, Karla Ňachajová – 51.miesto, kat B (5. - 9.roč.): Alžbeta Adamišinová – 23.miesto a Alexander Jozef Dobrovič - veľmi pekné 4.miesto. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a želáme ešte veľa ďalších úspechov.

 • Záchrana rozprávkových bytostí

  „ Zlý čarodej Aladar zajal na ostrove rozprávkové bytosti! Pomôžte ich zachrániť a vrátiť späť do rozprávok!“– znel odkaz.

  Deti neváhali ani chvíľu, rozdelili sa do skupín a pod vedením vyškolených animátorov prekonávali rôzne prekážky na 10 zábavných stanovištiach, pri ktorých pomáhali rozprávkovým bytostiam. Nezastavili ich ani náročné lezecké prekážky, ako lanáčik, nízke lanové prekážky, či rôzne pohybové disciplíny.

  Nakoniec všetko dobre dopadlo a deti čakala sladká odmena.

  1.D a 2.E, Martina Policianová, Renáta Ondziková

 • Lanové centrum 2.A, 2.B, 2.C, 4.A

  Krásny slnečný júnový piatok si vychutnali druháci a štvrtáci v Lanovom centre. Počas programu Atlantída sa zapojili do množstva súťaží na stanovištiach, kde museli hľadať indície k nájdeniu pokladu. Ten sa im podarilo úspešne nájsť a zaslúžili si aj odmenu. Fotky sú dôkazom ich šikovnosti, odvahy, ale najmä toho, že to bola skvelá zábava.

  triedne učiteľky Marika, Gabika, Janka a Juliána

  Foto

 • Pulzar laser aréna 4.C

  11.6. zažili štvrtáci adrenalínový zážitok. Nebáli sa vyskúšať jedinečné herné prostredie, v ktorom sa zahrali na policajné zásahové jednotky. Spotení a plní dojmov už teraz plánujú, kedy sa tam vrátia.

  4.C

  Foto

 • Štvrtáci navštívili Ortodoxnú synagógu v Prešove

  Dňa 10.6. žiaci 4.C navštívili Ortodoxnú synagógu v Prešove. Očaril ich veľkolepý interiér zdobený nástennými maľbami v orientálnom štýle. Vystavené predmety a židovská kultúra bola pre nich doteraz neznáma. Pripomenuli si aj smutné dni, ktoré by nikto z nich nechcel nikdy zažiť. Svoj záujem o tento „ neznámy svet“ žiaci potvrdili množstvom otázok.

  4.C

  Foto

 • Nebeské divadlo

  Žiaci 4.C už nemusia čakať do roku 2022. V nádherný slnečný deň 10.6. v priamom prenose pozorovali zatmenie Slnka. Výbornou pomôckou bol zelený filter na pozorovanie Slnka. Túto výnimočnú udalosť si všetci poriadne užili.

  4.C

 • Príroda okolo nás, 1.C

  Hoci žijeme v meste, aj tu máme možnosť vidieť mnoho živočíchov. Napríklad aj kuklu vyliahnutého motýľa. Je pomerne veľká, s veľkým telom. Zahrali sme sa na detektívov a dopátrali sme sa k nočnému motýľovi, ktorý k nám priletel až z Afriky, alebo Talianska. Pravdepodobne je to lišaj smrtihlav. Je to nočný motýľ. Zaujímavosťou je, že húsenica, ale aj dospelý motýľ vydáva pri vyrušení hlasné zvuky pripomínajúce cvrlikanie.Pochopenie prírody vedie k jej ochrane. A my by sme si priali, aby sme všetci spojili svoje sily a zachránil to, čo tu ešte z úžasnej a zaujímavej prírody ostalo.Tr. uč. S. Gáliková

 • EXKURZIA KRAJSKÉ VLASTIVEDNÉ MÚZEUM 4.C

  Štvrtáci nezaháľajú. Dosť bolo teórie. Konečne nadišiel čas na doplnenie našich vedomostí
  v prostredí, ktoré je na to stvorené. Najkrajší mestský palác nám ponúkol množstvo informácií,
  o ktorých sme ani netušili. Všetci sa už teraz tešíme na ďalšie spoznávanie našej histórie.
  4.C

 • 9. 6. 2021

  Aktualizovali sme modul Informácie

 • ROČNÍKOVÉ PRÁCE 1. STUPŇA

  Dňa 8.6. 2021 sa na školskom kole ročníkových prác predviedlo 6 najlepších žiakov, ktorí
  postúpili z triednych kôl. Prváčik Matej Kudla vystúpil s prácou pod názvom Vynález rakety.
  Nezabudol vytvoriť aj modely z lega. Druhý ročník reprezentoval Adam Gonda. Jeho
  koníčkom sú origami. Gašpar Dulín žiak 3. ročníka spracoval Výnimočných chlapcov.
  Prezentáciu doplnil vlastnými kresbami. Zo štvrtákov sme si vypočuli Sáru Hudákovú, Andreja
  Trišča a Leu Robovú. Sára cestovala za relikviami svätých, Andrej za zážitkami po svete
  a Slovensku, Lea na tréningy modernej gymnastiky a súťaže. Tento deň sme si všetci
  poriadne užili a nazbierali sme inšpiráciu do ďalších rokov.
  Autori: 4.C

 • DEŇ DETÍ SI PRIPOMENULI VYCHÁDZKOU DO MESTA

  Len v apríli nastúpili do školy a už je tu jún, kedy prvý deň v mesiaci patrí deťom. Všetkým. Malým aj veľkým. Pandémia Covid 19 spôsobila, že aj sviatok, na ktorý sa všetky deti tešia, nemohli osláviť ako po minulé roky. Sladkosti nechýbali, to je pravda, ale exkurzie, športové súťaže či divadelné predstavenia, áno.

  Žiaci V.C si napriek tomu užili počas vyučovania aspoň 2 hodiny v meste. Prešli si historické centrum spojené s výkladom a nesmelo chýbať ani občerstvenie. Aj keď sa po návrate do školy vrátili do reality, vychádzka bola príjemným osviežením.

 • Oslava MDD

  Žiaci 3.E a 4.B spoločne v piatok oslávili Medzinárodný deň detí v Lanovom centre hrou, kde spoločne prekonávali prekážky, ktoré im stáli na ceste za pokladom. Svojou šikovnosťou, nebojácnosťou a trpezlivosťou vytúžený poklad našli.

  Ešte jedno prianie od Vašich pani učiteliek ( S. Hakučovej a M. Valičkovej) ...

  Veľa šťastíčka, zdravíčka, do života slniečka!


  zapísala: M. Valičková

  Foto

 • 1. Kolo M VsAZ družstiev najmladšieho a staršieho žiactva

  Z poverenia SAZ, v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, zabezpečil Atletický oddiel Akademik TU atletické podujatie 1. Kolo M VsAZ družstiev najmladšieho a staršieho žiactva. Jedná sa o súťaž, ktorá je rozdelená na niekoľko kôl, v ktorých družstvá pre svoje atletické oddiely alebo kluby, získavajú body v rôznych atletických disciplínach. Na tomto podujatí sme mali zastúpené štyri družstvá a to najmladší žiaci , najmladšie žiačky, starší žiaci a družstvo starších žiačok. V celkovom hodnotení po skončení všetkých disciplín, v ktorých pretekali naši zverenci sme dosiahli umiestnenia, za ktoré sa nemusíme hanbiť. Družstvo najmladších žiakov obsadilo celkové druhé miesto a družstvo najmladších dievčat skončili na peknom piatom mieste aj napriek tomu, že boli v družstve len dve dievčatá. Všetkým , ktorí zabojovali a dosiahli takéto fantastické výsledky blahoželáme a želáme ešte veľa športových úspechov.

 • Športovo-zábavné popoludnie v ŠKD

  „Na pamäti stále maj, hraj sa, športuj, zabávaj!“

  Tento slogan bol motiváciou pri realizácii ŠPORTOVO-ZÁBAVNÉHO POPOLUDNIA v ŠKD, počas ktorého si deti mohli vyskúšať svoju šikovnosť, rýchlosť i obratnosť. Osem stanovíšť so športovo-zábavnými disciplínami deti hravo zvládli. Za každú z nich získali jednotlivé oddelenia papierový zvitok, ktorý ukrýval slovíčko. Úlohou detí bolo zo slov vytvoriť vetu – slogan, napísať ju na kartičku a vhodiť do pripraveného košíka. Všetky oddelenia vyriešili túto úlohu veľmi zodpovedne. Z podujatia si odniesli malú výhru v podobe športového náčinia. Každé dieťa bolo za aktivitu a športové výkony odmenené sladkosťou.

 • Zážitková oslava MDD 1.A, 1.C, 1.E a 3.B triedy

  Dňa 1.6.2021 sa naši žiaci vyšantili , a deň detí oslávili, na lanovom centre. Žiaci sa v skupinkách premiestňovali zo stanovišťa na stanovište, kde plnili zaujímavé úlohy. Na niektorých prekážkach museli prekonať aj svoje vlastné hranice. Takýto deň detí ďaleko predčil aj naše najsmelšie “covidové” predstavy.

  tr. uč. T. Pribulová, Ľ. Plavčanová, L. Lissiouid , S. Gáliková

  Foto

 • Voľba povolania  –  kariérové poradenstvo hrou

  Deviataci majú za sebou prijímacie skúšky na stredné školy. Niektorí boli úspešní, niektorým to nevyšlo celkom podľa ich predstáv. Žiakov 8. ročníka výber strednej školy, na ktorej budú pokračovať v štúdiu čaká v budúcom školskom roku. Ale už teraz rozmýšľajú, hľadajú, zbierajú informácie. Veľmi dôležité v tomto procese je aj sebapoznávanie - aký som, k akému kariérovému typu inklinujem, aké sú moje osobnostné vlastnosti, aký typ práce by mi vyhovoval, ktoré povolania by boli pre mňa vhodné, ktoré menej vhodné. Zisťovali sme to formou hier a dotazníkov. V následnej diskusii niektorí súhlasne prikyvovali „áno, o takom niečom uvažujem“, iní pochybovačne krútili hlavou. V každom prípade bol to impulz k rozmýšľaniu o sebe aj o ceste, ktorou sa v budúcnosti vyberú.

 • Internet náš každodenný

  Nie je to tak dávno, čo rodičia, učitelia, psychológovia hľadali spôsoby, ako odtiahnuť deti od mobilov a obrazoviek počítačov. Pandémia všetko zmenila. Mobily, tablety, notebooky, internet sa stali každodennou a nevyhnutnou súčasťou života detí. Online vyučovanie, online krúžky, online kamarátstva, komunikácia a stretávanie sa na sociálnych sieťach, keď iné spôsoby kontaktu s kamarátmi a spolužiakmi boli veľmi obmedzené až nemožné. Chvála internetu! Pohyb v online priestore nesie však so sebou aj isté riziká a môže byť zdrojom nepríjemných situácií a zážitkov. Kyberšikana, internetová závislosť, bezpečne na internete... to boli témy rozhovorov so žiakmi 2. stupňa po ich návrate do školských lavíc. Aby nám komunikačné technológie život uľahčovali a spríjemňovali a nie komplikovali.

 • SlovITA- Our favourite sports

  MS v hokeji na našu radosť utešene napredujú a v projekte SlovITA nezaostávame ani my. Iná téma ako šport, ani neprichádzala do úvahy. Spolu s našimi talianskymi kamarátmi sme si vybrali každý ten svoj. Jasné, že Taliansko je futbalová krajina, u nás to bolo oveľa pestrejšie. Tentokrát sa na projekt prišiel pozrieť aj športovec telom a duchom, pán riaditeľ, ktorý je učiteľom telesnej výchovy. Zapáčilo sa mu to natoľko, že slovo dalo slovo a nabudúce už aktívne do projektu vstúpi spolu s pani riaditeľkou našich talianskych kamarátov. Dnes zabodoval každý a už sa tešíme na riaditeľskú hodinu SlovITA.

 • Medzinárodný deň vyučovania vonku

  Deň vyučovania vonku alebo Outdoor classroom day sa konal po celom svete aj v roku 2021, a to 20. mája. Rozhodli sme sa preto, že v piatok si takýto deň vychutnáme aj my prváci. Na slovenčine sme si zahrali písmenkové dobble a skladali z písmen rôzne slová. Pokračovali sme matematikou – odmerali sme dĺžku a šírku ihriska v stopách, škatule v palcoch, nasledovala súťaž v behu so „škatuľovými topánkami“, hravo sme zvládli sudoku a nakoniec aj piškvorky. Na poslednej hodine angličtiny sme si zopakovali prídavné mená a ukončili vyučovanie vytvorením smajlíka, podľa toho, ako sa nám „Outdoor classroom day“ páčil.

 • ŠKD - Mesto a región, v ktorom žijem

  Deti sa oboznámili s erbom mesta Prešov a legendou o meste Prešov. Na základe legendy o erbe každé dieťa z prvých ročníkov nakreslilo ilustráciu. Staršie deti sa úspešne popasovali s minikvízom o meste Prešov a na záver sa zabavili slovami zo šarišského nárečia. Z každého oddelenia jedno dieťa získalo aj odmenu vo forme vecnej ceny.

  Slávka Jursová, Zuzana Hudecová

  Foto

 • OZNAM

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  ak si nájdete niekoľko sekúnd, vy a Vaši známi, poprosíme Vás všetkých (ak ste ochotní) zahlasovať za nášho bývalého žiaka Tomáša Fecha, hráča Tatrana Prešov a reprezentácie mužov SR, v ankete o najlepšieho hádzanára Slovenska do 20 rokov za rok 2020.

  Je potrebné vložiť svoj email po označení Tomáša (resp. ďalších hráčov) na tomto linku:

  https://slovakhandball.sk/sedmicka-roka-2020-muzi

  Ďakujeme!

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Sobota 19. 6. 2021

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530