Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • 21. 9. 2017

  Dňa 14.9.2017 sa žiaci  2.A, 2.B a  2.D zúčastnili podujatia na Ľubovnianskom hrade, ktoré bolo určené pre žiakov základných škôl, išlo o zážitkové vzdelávanie a predstavenie muzeálnej práce “zvnútra”, na podklade príbehu zbierkového predmetu od jeho objavenia skrz dokumentáciu, reštaurovanie až po vytvorenie novej expozície na hrade Ľubovňa.

 • 21. 9. 2017

  Logické uvažovanie, vytváranie návodov a programov, spoznávanie digitálnych technológií a vzájomnú spoluprácu prinieslo do vyučovania informatiky programovanie robotických hračiek. Nadaní piataci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove neskrývali nadšenie a záujem o programovanie robotov.

 • 17. 9. 2017

       V poradí 12. ročník medzinárodného festivalu športu mládeže partnerských miest mesta Nowy Sacz organizovane pod patronátom Prezydenta mesta Nowy Sacz Ryszarda Nowaka privítal niekoľko družstiev z rôznych športových odvetví volejbal, plávanie a ľahká atletika. Do mesta Nowy Sacz pricestovali pretekári z miest Polaniec, Stará Ľubovňa, Prešov, Vsetín a domáci pretekári.

 • 17. 9. 2017

  Celoslovenské finále 18. Ročníka súťaže ,,Hľadáme nových olympionikov 2017,, sa konalo v meste Dubnica nad Váhom. Do súťaže sa v školských kolách zapojilo viac ako 3000 chlapcov a dievčat z 249 slovenských základných škôl a gymnázií, do celoslovenského finále z nich postúpilo v každej disciplíne 27 najlepších pretekárov resp. pretekárok. Nám sa podarilo postúpiť ako víťaznému družstvu v rámci majstrovstiev Východoslovenského kraja.

 • 15. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • Mesto Prešov poskytlo športovému klubu Junior Prešov dotáciu vo výške 3935 eur. na pokrytie výdavkov materiálno technického zabezpečenia športového klubu.

   

 • 8. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Jedálny lístok

 • 8. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • 4. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Záujmové útvary

 • 1. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Dokumenty

 • Riaditeľ školy oznamuje, že z dôvodu organizačných zmien budú žiaci 2. ročníkov v školskom roku 2017/2018 zaradení do jednotlivých tried následovne:

  Trieda: 2.A Mgr.  T. Pribulová  1 Anderko Peter 2 Baranová Lucia 3 Borbuliak  Matúš 4 Cibulášová Martina 5 Fekete  Filip 6 Fiľakovská Lívia 7 Grejták Peter 8 Hakuča Ondrej 9 Horváthová Lucia 10 Hostovičak Dominik 11 Hrabčák Damián 12 Hromjáková Daniela 13 Hudáková Michaela 14 Kračinovská Alica 15 Lukáč  Dávid 16 Matej Patrik 17 Mišíková Viktória 18 Ondejka Miloš Max 19 Palenčárová Stela 20 Pekľanský Peter 21 Rozenberg Oliver 22 Sabol  Michael 23 Sedlačková Soňa 24 Tvaruška  Peter 25 Vrabeľ Jakub

 • 31. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Jedálny lístok

 • Členovia futbalovej akadémie FAMT, žiaci a žiačky športových tried na ZŠ Šmeralova si 10 prázdninových dní vyčlenili na kondičné sústredenie v spoločnosti poľských rovesníkov spojené s aktivitami úspešne implementovaného projektu ERASMUS – výmena mládeže.

            Každodenný futbalový a atletický tréning bol dopĺňaný aktivitami na podporu komunikácie v cudzom jazyku, zvyšovania úrovne praktických zručností (plánovanie, organizovanie, riešenie problémov), učenie učiť sa, medziľudských vzťahov. Žiaci prežili úžasných 10 dní v Zawoji – najdlhšej dedine v Poľsku.

 • 25. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 24. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Žiaci 1. ročníka

 • 24. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Žiaci 5. ročníka

 • 23. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Informácie

 • 21. 7. 2017

  Dňa 9.7.2017 sa žiaci bývalej 8.B a 4.C triedy zapojili do súťaže Kid Race, obdoby známej súťaže Spartan Race pre deti do 15 rokov na Domaši.  Žiaci súťažili pod názvom ZŠ Šmeralova - Šaleňaci. 

  Za jednotlivcov súťažila Lucka Bogdaňová (4.C), ktorá sa umiestila na krásnom 3.mieste. Za skupinu súťažili Karolína Majirská, Kristián Karniš, Marin Kubíček a Matúš Bogdaň, ktorí s prehľadom svoju kategóriu vyhrali. Podporiť ich bola aj ich triedna učiteľka Martina Bryndzová.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Sobota 23. 9. 2017

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530

Odkazy