Navigácia

Prezentačné video

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • Regionálne kolo Botanikiády

  Včera bolo v Botanickej záhrade v Košiciach veľmi rušno. Na veľkom finále Botanikiády sa zúčastnilo takmer 60 žiakov z Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Emily Petríková z 5.A sa zaslúžene umiestnila medzi víťazmi!!! Bez straty bodu zodpovedala na všetky otázky, ktoré boli zamerané na dreviny.

  Aj Tomáš Lacko (5.A) vzorne reprezentoval našu Šmeralku a víťazné umiestnenie mu ušlo len o dva body.

  Žiaci zažili rozkvitnutú Botanickú záhradu v plnej kráse, v tropickom skleníku lieta množstvo farebných motýľov. Učitelia sa zúčastnili odborných prednášok a bol nám predstavený nový dendrologický náučný chodník.

 • KLOKAN

  11.4.2022 sa konala každoročná medzinárodná súťaž KLOKAN, ktorá je medzi žiakmi veľmi obľúbená. Tento rok sa na nej zúčastnilo 82 žiakov 2. stupňa. Po dvoch rokoch prebehla znova prezenčne, ale aj tí žiaci, ktorí sa na nej nemohli zúčastniť, mali možnosť ju urobiť z domu online

  Srdečne blahoželáme!

  Mgr. Slávka Čančinová

  Foto

 • FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE ŠIKOVNÝ CHLAPEC / ŠIKOVNÉ DIEVČA

  24.5. 2022 sa uskutočnilo finálové kolo zaujímavej súťaže organizovanej Centrom voľného času ABC. Vo veľkej konkurencii si naši štvrtáci zmerali svoje šikovné zručnosti s rovesníkmi z celého Prešova.

  A podarilo sa....

  1. miesto medzi dievčatami získala naša žiačka Tatiana Sedlačková zo 4.E a ani chlapci sa nenechali zahanbiť a umiestnili sa na piatom - Jakub Opalák (4.D) a šiestom mieste – Matiáš Parada (4.A).

  Ďakujeme organizátorom za možnosť zúčastniť sa a nazbierať cenné skúsenosti.

  S. Hakučová

 • Separovanie odpadu v 7.A

  Aj na hodinách anglického jazyka v 7.A si žiaci pripomenuli, že triedenie odpadu má veľký ekologický význam. Správne roztriedený komunálny odpad je možné následne opätovne recyklovať a znovu začleniť do výroby. Skupiny žiakov preto vyrobili projekty vo forme plagátov, ktoré obsahujú okrem správneho triedenia aj rôzne zaujímavé informácie.

  Mgr. Slávka Čančinová

  Foto

 • Pozorovanie kružníc a kruhov v 8.A

  Tematický celok Kruh a kružnica sa na hodinách matematiky v 8.A niesol v duchu pozorovania a bádania. Žiaci pozorovali a názorne si predvádzali vzájomné polohy kružnice a priamky, kde im reálnou pomôckou boli obyčajný lavór a metla a vzájomné polohy dvoch kružníc pomocou dvoch plechoviek.

  Podobne ako Archimedes, meraniami rôzne veľkých predmetov v tvare valca zisťovali závislosť obvodu kruhu a priemeru kruhu, kde zapisovaním meraní do tabuľky zistili, že podiel týchto dvoch veličín je s menšími odchýlkami skoro rovnaké číslo, dnes už známe ako Ludolfovo číslo π=3,14.

 • IQ OLYMPIÁDA – regionálne kolo

  Dňa 13.5.2022 prebehlo regionálne kolo IQ olympiády, do ktorého zo školských kôl postúpili z našej školy dvaja žiaci Adrián Sabol zo 7.A a Kristína Nedbalová z 8.A. Regionálne kolo za východné Slovensko sa konalo vo veľkej aule na Rektoráte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súťaž pozostávala z 5 súťažných kôl: 1.Filmová ukážka – postreh, 2. Logický písomný test, 3. Lietajúce písmenká, 4. Premietaný logický test a 5. Pamäťový test. Po týchto náročných úlohách si žiaci oddýchli po dobrom obede na workshope LEAF Academy. Bol to náročný deň plný skúseností a dojmov.

 • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

  12.4.2022 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády 6. – 8. ročníka, kde sa žiaci potrápili s ťažkými úlohami počas 120 minút. Výsledok potešil nás a takisto aj týchto žiakov, ktorí boli úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii.

  Kategória MOZ 6: 10.miesto -Martin Kopčík zo 6.C

  Kategória MOZ 8: 9. miesto – Bianca Tomková z 8.C

  Srdečne blahoželáme!

  Mgr. Slávka Čančinová

  Foto

 • LOMIHLAV 2022

  V piatok 29.4.2022 sa 8 žiakov 8. a 9. ročníka vybralo vlakom do Košíc, kde strávili deň plný dojmov vďaka súťaži LOMIHLAV. V telocvični Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach pod vedením šikovných vysokoškolákov a stredoškolákov zo združenia STROM prebehla fantasticky zorganizovaná súťaž 4-členných družstiev pre žiakov 7.-9. ročníka. 49 družstiev si overilo svoje vedomosti z matematiky a logiky v kombinácii so šikovnosťou, taktikou a trochou šťastia. Žiaci riešili úlohy, doplnené hádankami a hlavolamami, počas 99 minút. Našu školu reprezentovali dve družstvá.

 • Cesta ku hviezdam

  Aké veľké je Slnko? Prečo žiari? Bude nám vždy dávať teplo a svetlo? Čo sú to hviezdy? Ako fungujú prírodné hodiny. Aj na tieto zvedavé otázky dostali žiaci štvrtáci odpoveď vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Vybrali sa na výlet slnečnou sústavou, navštívili červený Mars aj obriu planétu Jupiter. Pradávne grécke báje im priblížili súhvezdie Veľkej medvedice, Malého medveďa aj niektoré ďalšie súhvezdia. Na záver si vysvetlili javy striedania dňa a noci, mesačných fáz či ročných období.

  p. uč. L. Lissiouid

 • DEŇ RODINY

  Druhá májová nedeľa patrí matkám a 15.máj pripadol tento rok na Deň rodiny. Pripomenuli si ho aj žiaci našej školy, ktorí vyrábali pre svoje mamky krásne rôznorodé darčeky a prekvapenia, napísali im vzácne priania. Vytvárali si rodostromy a rozprávali sa o hodnote rodiny. Nech sú naše mamky obdarúvavané zdravím, láskou, porozumením, pozornosťou každý deň a každý nech má okolo seba svojich blízkych.

  Triedni učitelia a deti

  Foto

 • ScratchCup

  Výborné vedomosti v oblasti informatiky a programovania prejavil žiak VIII.C Mykyta Vavryk, a stal sa úspešným riešiteľom v celoštatnej online suťaži ScratchCup. Dosiahol percentil 98.5%.

  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

  Mašlej

 • LEGOBOT

  Dňa 27.4.2022 sa konala súťaž Legobot na SPŠE Prešov. Našu školu úspešne reprezentoval Mykyta Vavryk z VIII.C a dosiahol 2. miesto v kategórii Rescuebot. Medzi štandardnými robotmi mal najlepší kód a čas.

  Blahoželáme.

  Mašlej

  Foto

 • Prezentácia ročníkových prác 2.C - triedne kolo

  Tak, ako je to zvykom, aj tento rok ukázali naši nadaní druháci výsledky svojej celoročnej práce. A že to boli práce na najvyššej úrovni, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani žiaci vyšších ročníkov, si môžete pozrieť aj na priložených fotografiách. No nie len práce, ale aj prezentácie týchto prác boli na najvyššej úrovni. Hoci porota vybrala Zarku Michňákovú, ktorá postúpila do školského kola, aj práce ďalších žiakov si zaslúžia obdiv a uznanie.

  Všetkým prezentujúcim blahoželáme.

  Foto

 • ŠKOLSKÉ KOLO ROČNÍKOVÝCH PRÁC PREBEHLO ÚSPEŠNE

  Povráva sa, že piatok 13. je nešťastný deň. Určite to neplatilo v tomto školskom roku pre talentovo nadaných žiakov. Konalo sa totiž školské kolo prezentácií ročníkových prác.

  Víťazi triednych kôl sa mohli predviesť pred žiakmi ostatných ročníkov témami, v ktorej sú doma, ukázať, čo ich zaujíma a čím sa zaoberajú vo voľnom čase. Všetkých prekvapili hlavne piatačky. Aj keď sa pri spracovaní tém vyskytli sem-tam menšie chybičky, všetky práce zaujali. Porota sa v zložení p. učiteľky Tuhrinovej, Bryndzovej a bývalej žiačky Ninky Macejovej dohodla na víťazoch v tomto poradí:

 • Druhá návšteva 6. E triedy v knižnici Slniečko

  Po trojtýždňovej prestávke žiaci 6. E znova zavítali do blízkej pobočky knižnice Slniečko. Veľmi sa tešili na nový zážitok, ktorý si pre ne pripravila pani knihovníčka. Tento raz spoznali príbeh chlapca z knihy: Môj anjel sa vie biť, od slovenského autora detskej literatúry, Romana Brata.

  O tom, čo žiaci prežili v knižnici a akú stopu v nich zanechalo zážitkové čítanie sa dozviete z ich bezprostredných vyjadrení, ktoré vložili do písomných hodnotení podujatia v knižnici.

  Daniela Hromjáková: Dňa 16.5.2022 sme znova navštívili knižnicu Slniečko. Opäť sme sedeli v kruhu a zhovárali sa. Rozprávali sme sa o šikane a o výčitkách svedomia. Hrali sme hry. Jednou z nich bola hra s neviditeľnou mačkou. Mali sme si predstaviť živú jednoročnú mačku Micku s trojfarebným kožúškom, ktorú sme chvíľu podržali v rukách, mohli jej urobiť, čo sme chceli a podali do rúk kamarátovi, To, čo sme mačke urobili, nám v druhom kole hry ukázal vedľa sediaci spolužiak. Každý z nás dostal sám to, čo daroval mačke on sám – pohladenie alebo odvrhnutie. Keď nad tým teraz premýšľam, bolo to celkom pekné a poučné.

 • Finále okresného kola vo florbale žiačok

  Výhrou skupiny v okresnom kole florbalu žiačok si naše dievčatá vybojovali miestenku vo finále, ktoré sa konalo 19.5.2022 v Prešove. Dievčatá nenechali nič na náhodu. V každom zápase bojovali od prvej minúty až do konca. V niektorých zápasoch sme síce vyhrali tesne, len o gól. Ale každé víťazstvo sa počíta a nám sa opäť podarilo vyhrať všetky zápasy a získať tak miestenku na krajské kolo, kde budú dievčatá bojovať o ďalší postup.

  Sedláková

  Foto

 • Chvíle, ktorými sa neplytvá

  Žiaci 1.E sa zapojili do projektu Chvíle, ktorými sa neplytvá, ktorý je organizovaný spoločnosťou Whirlpool Corporation. Tento rok ide už o piatu edíciu. Do vzdelávacieho projektu, ktorý učí o uvedomelej a udržateľnej spotrebe potravín, sa tento školský rok zapojilo vyše 1 600 základných škôl po celom Taliansku, Poľsku a Slovensku. Workshop prebiehal online. Prostredníctvom Google meet sme sa spojili s inštruktorkou. Tá s využitím zaujímavých aktivít, problémových úloh, demonštrácie pokusu deťom vysvetlila, napríklad, ktoré potraviny vyhadzujeme najčastejšie, ako správne skladovať potraviny v chladničke a prečo, ako úsporne nakupovať a pod. Deti pracovali aj v skupinách, na hodinách VV či v ŠKD vytvorili vlastné návrhy spotrebičov. Zahrali si hru, ktorá prehĺbila rozšírila ich poznatky a v neposlednom rade rozvíjala ich čitateľské zručnosti.

 • Triedne kolo ročníkových prác žiakov TND v piatom ročníku

  Dňa 11. a 12. mája žiaci TND predstavili svoje ročníkové práce o tom, ako napríklad zostrojiť vlastné rádio, vyrobiť sušené ovocie, mapy, taktiež nám pripomenuli dôležitosť ochrany životného prostredia alebo význam kníh v našom živote. Počas týchto dní sme sa zabavili, ale hlavne veľa dozvedeli.

  A. Lešigová, M. Bryndzová, K. Smolinková

  Foto

 • M VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 2. kolo

  Už v poradí 2. kolo M VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva prilákal v krásny slnečný deň do Košíc atletické nádeje v týchto vekových kategóriách. Svoje sily si prišli zmerať v atletických disciplínach tí najlepší z pomedzi týchto vekových kategórii v rámci Východoslovenského atletického zväzu. Samozrejmosťou je aj náš klub Junior Prešov, ktorý obsadil v kategórii mladších žiakov opäť krásne druhé miesto a v tej istej kategórii dievčat to bolo pekné tretie miesto. V dorasteneckej kategórii to bolo pre chlapcov 9. miesto a pre dievčatá 4. miesto. Bolo vytvorených niekoľko osobných rekordov , ktoré určite veľkou mierou prispeli k dosiahnutiu takýchto umiestnení.

 • P-T-S

  V areáli našej školy sa konalo aj druhé krajské kolo detskej P-T-S. Opäť sme sa aj my mohli zúčastniť. Obe naše družstvá nastúpili motivované podať, čo najlepší výkon. Žiaci sa vzájomne povzbudzovali a podporovali. A ich snaha bola ocenená, všetci sa totiž umiestnili na stupni víťazov. Verím, že si dnešné preteky užili a postupujúcim budeme držať palce v ďalšom kole.

  Sedláková

  Foto

 • Finále okresného kola vo vybíjanej žiačok

  V skupine okresného kola vo vybíjanej naše dievčatá zvládli vzájomný duel zúčastnených škôl lepšie a postúpili do finále okresného kola.

  Žiačky šiesteho a siedmeho ročníka sa vo finále umiestnili na treťom mieste. Na kraj sa teda neprebojovali. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme ešte veľa úspechov.

  M. Sedláková

  Foto

 • Poznáme výsledky finálového kola Logickej olympiády, ktoré sa konalo 25. apríla a zúčastnilo sa ho v dvoch kategóriách spolu 170 intelektovo nadaných žiakov.

  Umiestnenie našich žiakov:

  Kat A: 17. miesto - Samuel Krejnus (3.C)

  28. miesto - Adam Adamišin (4.C)

  Kat B: 37. miesto - Patrik Závadský (8.C)

  79. miesto - Samuel Takáč (8.C)

  K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

  V tomto školskom roku prebiehal už 10. ročník úspešnej a obľúbenej súťaže pre intelektovo nadaných žiakov a naša škola nevynechala ani jeden.

 • Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov

  V krásny slnečný deň sa na ZŠ Šmeralova usporiadal turnaj OK v malom futbale mladších žiakov. Turnaja sa zúčastnili ZŠ Šmeralova, Kúpeľna, Drienov a Prostejovská. Kľúčom k postupu bolo víťazstvo na turnaji. Hralo sa systémom každý s každým 1x 20 minút. Našim chlapcom sa podarilo tento turnaj vyhrať a postúpiť do finále OK.

  Blahoželám všetkým , ktorí prispeli k tomuto postupu.

  Maľcovský

  Foto

 • Slávik Slovenska

  V tomto roku sa uskutočnil 30.ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska. Okresné kolo sa konalo v ABC centre voľného času v Prešove. Garantom tejto súťaže je Peter Dvorský. Na súťaži si vyspievala krásne 3.miesto žiačka 2.C Soňa Semančíková. Gratulujeme jej a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Kormaníková M., Ondziková R.

  Foto

 • Okresné kolo vo florbale žiačok

  Dňa 10.5.2022 sa konalo Okresné kolo vo florbale žiačok. Naše športovkyne trochu netradične vymenili bežecké tretry za florbalové hokejky. Skúsenosti z rôznych súťaží dokázali naše dievčatá zúročiť aj v kolektívnej športovej hre. So štyrmi víťazstvami jednoznačne vyhrali skupinu a z prvého miesta postúpili do finále, ktoré sa bude konať 19.5.2022. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších bojoch.

  M. Sedláková

  Foto

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Piatok 27. 5. 2022

Mapa

Národný projekt POP II

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530