Navigácia

Prezentačné video

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: smeralova@zssmeralova.sk

 

 • Všetkovedko

  Ešte v novembri minulého roka sa konala súťaž Všetkovedko pre žiakov 1. stupňa, pričom sa do nej
  zapojilo 108 žiakov. Žiaci dosiahli výborné výsledky, pričom najviac sa darilo: Tomášovi Dankovičovi,
  Alexandrovi Hudákovi, Ninke Rezenovej, Lukášovi Kudlovi, Alexandrovi Drábikovi, Saške Jakabovej,
  Evke Urbanovej, Slavomírovi Jurekovi, Klaudii Verešpejovej z prvákov, Tomášovi Komorníkovi, Klárke
  Derjánovej, Lukášovi Matošovi, Karolínke Chovanovej, Emke Slimákovej z druhákov, Lilianke
  Kovácsovej, Johanke Lenárthovej, Hanke Joščákovej, Viliamovi Tokárovi z tretiakov, Jurajovi
  Pavlenkovi, Matejovi Kudlovi zo štvrtákov. Samozrejme aj ostatní získali krásne umiestnenia a pekné
  ceny.
  Všetkým blahoželáme!

 • Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede

  Včera sa piataci zo športovky stretli s našou pani psychologičkou, p. Orolínovou . Sami si zmapovali vlastné správanie a adaptáciu na druhom stupni. Spoločne sa porozprávali o dôležitosti kamarátstva, pozitívnej klímy v triede, hovorili aj o nástrahách šikany.

  Dnes sme v tejto téme pokračovali a vytvorili sme si triedne pravidlá. Prekvapivo, niektoré aj fungujú... Stačí tak málo... Dodržiavať ich.

  5.B a Martina Bryndzová, triedna učiteľka

  Foto

 • Okresné kolo biologickej olympiády, kategória C

  Deň pre Valentínom sa v ABC - Centrum voľného času konalo okresné kolo biologickej olympiády, kategória C.

  Našu Šmeralku reprezentovali deviataci z talentovky Danielka Polanská a Edmund Capák.

  Na výsledky netrpezlivo čakáme...

  p.uč.Bryndzová a Macejová

 • Okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z5

  Dňa 24.1.2024 sa uskutočnilo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY v kategórii Z5, našu školu úspešne reprezentoval Michal Vincent Otčenáš z 5.A a dosiahol krásne 2. miesto !

  Srdečne blahoželáme.

  Z. Bergmannová

  Foto

 • Okresné kolo MIDIcoolvolley dievčat

  19. 2. 2024 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola vo volejbale žiačok základných škôl. Turnaj sa konal na ZŠ Šrobárová 20 v Prešove. Okrem našej školy sa turnaja zúčastnili ZŠ Šrobárová, ZŠ Lesnícka, ZŠ Májové námestie, ZŠ Široké a ZŠ P. P. Gojdiča. Dievčatá vo všetkých zápasoch hrali s odhodlaním a aj keď prehrávali dokázali spojiť svoje sily a zápas doviesť do víťazného konca. Zo skupiny A postúpili do semifinále z druhého miesta, kde porazili ZŠ Lesnícka. Vo finále však naše dievčatá nestačili na ZŠ Šrobárová, ktorá postupuje na krajské kolo. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a gratulujeme k 2. miestu.

 • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

  Deti z ŠKD sa v rámci akcie Finančná gramotnosť, pomocou prezentácií dozvedeli o vzniku peňazí, ako sa kedysi obchodovalo a ako fungoval výmenný obchod. Spoznávali naše platidlá, naučili sa s rozumom nakupovať, kde si bezpečne požičať, ako a prečo sporiť. Oboznámili sa s nástrahami reklám, ale aj to, že si treba na peniaze dávať pozor. Deti riešili tvorivé praktické situácie ako napr. nákupy v obchode a počítanie s eurami. Dozvedeli sa v ktorých krajinách eurozóny môžeme platiť eurami. Záver patril tvorbe peňaženky, pokladničky, vlastnej bankomatovej karty a eurám, pri ktorej využili rôzne techniky, materiál, ale hlavne svoju kreativitu a fantáziu. Veríme, že táto akcia priniesla deťom pozitívne zážitky a nové poznatky.

 • Krajské kolo olympiády z anglického jazyka

  Dňa 14. 2. 2024 sa uskutočnil už 34. ročník Krajského kola olympiády z anglického jazyka, našu školu reprezentovala Alica Aoife Kubačková z 9.C, v kategórií 1C, napriek veľkej konkurencií vyše 24 žiakov, obsadila 1. miesto !!!

  Našu školu bude reprezentovať v celoslovenskom kole.

  BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov.

  Mgr. Z. Kmecová

 • „Valentínsky“ akrostich v 9.A

  Nevieš, čo to slovo znamená? Akrostich, v angličtine - acrostic, je báseň, v ktorej začiatočné písmená veršov čítané zhora nadol vytvárajú slovo. Deviataci si na tému láska, rodina a Valentín vyskúšali tvorenie takýchto básní. Išlo im to vynikajúco. Posúďte sami.

  S. Čančinová

  Foto

 • Valentínske prekvapenie od 6.E

  Valentín, deň zaľúbených ako ho tradične poznáme my na Slovensku, je dňom kde si zaľúbenci prejavujú náklonnosť a lásku.

  Ale, ako je to inde?

  Inšpirovali sme sa v Anglicku.

  V anglickom Norfolku tajomný Jack Valentine rozdáva darčeky pre deti, nechá ich na prahu a odíde. Väčšinou úlohu Jacka hrajú rodičia, ale dnes sme sa rozhodli prekvapenie zanechať my, žiaci 6.E triedy pre našich mladších súrodencov.

  Na hodine Techniky sme vyrobili prekvapenie v podobe pokladničky „prasiatka“ a tu zanecháme pre našich súrodencov, veríme, že sa potešia.

 • Okresné kolo florbal žiačok

  15.2.2024 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola vo florbale žiačok základných škôl. Turnaj sa konal na ZŠ Májové námestie, kde prišli aj ZŠ Ľubotice, ZŠ Šrobárova a CZŠ s MŠ P. P. Gojdiča.

  Vo vzájomných zápasoch sme hrali trpezlivo a zodpovedne v obrane. Pri vyrovnanom stave sme zapli na vyššie obrátky a každý zápas dotiahli do víťazného konca. V Bráne nás podržala pri svojej premiére Kochanová a skúsené hráčky v pravej chvíli skórovali. Naše žiačky teda s dobrou náladou preleteli turnajom so štyrmi víťazstvami a tešia sa na finále okresného kola, kde sa bude bojovať o postup na krajské kolo. Tam sa opäť stretneme so ZŠ Ľubotice a dvomi najlepšími so skupiny D.

 • Školské kolo Chemickej olympiády

  Dňa 8.2.2024 sa konalo školské kolo Chemickej olympiády kategórie D. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci 9. ročníka, ktorí riešili teoretické úlohy zamerané na názvoslovie, chemické reakcie a chemické výpočty. Všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi.

  Získané umiestnenia:

  1. miesto: Alica Aoife Kubačková 9.C

  2. miesto: Tamara Leláková 9.A

  3. miesto: Adam Cákoci 9.E

  Srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce v okresnom kole!

  J. Tomaščiková

 • POZVÁNKA

  Pozývame Vás na triedny aktív rodičov žiakov 9.ročníka, ktorý sa uskutoční 14.2.2024 o 16.00 hod. v jedálni školy.

  Účasť SŠ prosíme nahlásiť vopred. Ďakujeme.

  vých. por. PaedDr. Milena Koščová

 • Vážení rodičia so záujmom o podanie prihlášky na SŠ, dávame do pozornosti termín podania prihlášky na SŠ najneskôr – do 20.3.2024 (najlepšie do 14.3.2024, aby to mohol skontrolovať výchovný poradca). Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky na SŠ elektronicky prostredníctvom EduPage.

  Bližšie informácie k podrobnému návodu Ako podať elektronickú prihlášku, prípadne Povinné prílohy k prihláške, Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a Usmernenie k prijímaciemu konaniu nájdete v záložke Výchovné poradenstvo.

 • Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

  Naše francúzštinárky opäť bodovali. Mária (8.A) obsadila na krajskom kole v kategórii 1B krásne 5.miesto!!!

  Nina Huvenne (6.B) kategóriu 1C vyhrala a postupuje na celoslovenské kolo!!!

  Srdečne blahoželáme a Nine držíme všetky prsty!!!

  Martina Bryndzová

 • ELEsparks

  V 8. ročníku anglickej súťaže ELEsparks sa spomedzi vyše 80 registrovaných tímov podarilo tímu „Nevieme nič“ v zložení žiačok 8. A triedy – Nelky Klíčkovej, Mišky Hudákovej a Mary Kvokačkovej prebojovať v dvoch domácich online kolách, v ktorých boli testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením do školského kola, ktoré sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole elektrotechnickej 13. 2 2024.

  Všetky súťažné družstvá boli vzácne vyrovnané, súťažiaci ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny a spoločnými silami sa usilovali získať potrebné body na pódiové umiestnenie. Nakoniec sa to dievčatám podarilo a obsadili krásne 3.miesto. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • 13. 2. 2024

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • LVK 2024

  Žiaci štvrtých ročníkov boli v týždni od 5.2. do 9.2. účastníkmi lyžiarskeho výcvikového kurzu. Napriek vyšším teplotám sa ešte dalo lyžovať a tak každé ráno sme vyrazili dvoma autobusmi na svah Ski Drienica. Už len každodenný pobyt v prírode na snehu a čerstvom vzduchu bol veľkým zážitkom. Tí, ktorí už lyžovať vedeli, tak sa zdokonalili a tí, ktorí ešte na lyžiach nestáli, a bolo ich dosť veľa, naučili sa. Každopádne všetci sa nakoniec radovali buď z novej zručnosti alebo z veľkého pokroku v krásnej činnosti akou lyžovanie je. Veľká vďaka patrí všetkým inštruktorom, ktorí obetovali svoje fyzické aj psychické sily na úspešné zvládnutie organizácie, výuky lyžovania, bezpečnosti a dobrej nálady. Vďaka patrí aj triednym učiteľkám štvrtákov za podporu a pomoc pri organizácii kurzu. Vďaka týmto všetkým kurz splnil cieľ k veľkej spokojnosti žiakov aj učiteľov.

 • Karneval v ŠKD

  Karnevalom v školskom klube sme si pripomenuli blížiace sa pôstne obdobie, ktoré potrvá až do príchodu veľkonočných sviatkov.

  Správnu fašiangovú atmosféru sa rozhodli navodiť naše deti. Kreativita rodičov a detí bola nápaditá, vyrobili si nádherné a zaujímavé masky. Chodbou sa ozývali deti prezlečené do masiek, tie sa zapojili do rôznych súťaží a pestrých činností (balónikový, stoličkový tanec, hra s lentilkami, s toaletným papierom). Atmosféra bola úžasná, všetky masky sa veselo zabávali, šantili a tancovali. Nechýbalo ani malé občerstvenie.

 • Školské kolo Biologickej olympiády – kategória E

  Dňa 6.2.2024 prebehlo na našej Šmeralke školské kolo Biologickej olympiády – kategória E.

  V kategórii E – botanika sa na 1.mieste suverénne umiestnila Emily Petríková (7.C).

  V kategórii E – zoológia 1.miesto získal Jakub Vrabeľ (8.C), 2.miesto Juraj Jakub Jurčišin (7.C) a 3.miesto Filip Rojček (7.C).

  Všetkým blahoželáme a postupujúcim z 1. a 2.miesta držíme prsty v okresnom kole.

  p.uč.Bryndzová, Macejová

 • Deň bezpečnejšieho internetu

  Druhý februárový utorok si pripomíname Deň bezpečnejšieho internetu. Internet by mal byť bezpečnejším miestom pre deti, mladých ľudí, pre všetkých. Preto je potrebné s deťmi hovoriť o nástrahách online sveta.

  Možno viete, možno nie, aj na Internete platia pravidlá slušného správania. Tieto pravidlá poznáme pod názvom Netiketa. Tento názov vznikol spojením a skomolením slov net - sieť a etiketa (angl. etiquette) – súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti.

  Tu je 10 základných pravidiel:

 • OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 5. 2. 2024 sa konal 16. ročník OKRESNÉHO KOLA DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY, kde sme opäť nechýbali. Olympiáda pozostávala z 3 častí: v rámci monotematickej časti sa žiaci museli popasovať s otázkami o slovenských hradoch, zámkoch a kaštieľoch, ročníkového učiva a regionálnych dejín mesta Prešov.

  Tí najlepší sa umiestnili nasledovne:

  Kategória F:

  5.miesto – Matiáš Parada

  Kategória E:

  3.miesto – Tatiana Bučková

  Kategória D:

  9.miesto – Lukáš Durkáč

  Kategória C:

  3.miesto – Michaela Kustrová

 • Empatia - medzinárodná online hodina

  Empatia v škole je jedným z komponentov nášho tohtoročného eTwinningového medzinárodného projektu Wellbeing At School. Deti pomenúvavali emócie a pocity, vytvárali (kreslili) rôzne emotikony, kde využívali aj zaujímavé digitálne nástroje. Mladí etwinneri ďalej stvárňovali nimi navrhnuté situácie v škole súvisiace s touto témou a to s využitím jednoduchej dramatizácie. Videá partnerských škôl sú zhromaždené v spoločnej e-knihe. Záverom tejto časti bola 9.2. 2024 spoločná online hodina https://sdu.sk/iViE, kde sa deti videli, pozdravili, predstavili sa v angličtine i v slovenčine a odpovedali na otázky, ktoré boli zamerané na situácie vyjadrené vo videách.

 • Halové majstrovstvá VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a dorastu

  Halové majstrovstvá atlétov východoslovenského atletického zväzu sa už tradične konali v krásnej atletickej hale v maďarskom meste Nyíregyháza. V tomto roku však organizátor rozdelil preteky podľa kategórií. Za náš klub teda pretekali žiačky a žiaci našej školy v kategóriách staršieho žiactva a dorastu. Mladších žiakov čakajú halové majstrovstvá Slovenska vo viacboji a potom halové majstrovstvá jednotlivcov, ktoré sa budú konať v Banskej Bystrici začiatkom marca.

  Kvôli chorobnosti sme vyrazili v menšom počte ako sme pôvodne plánovali, no aj napriek tomu naši atléti bojovali o čo najlepšie umiestnenie a vylepšenie osobných rekordov. Každá takáto skúsenosť ich posúva v príprave na Majstrovstvá Slovenskej republiky.

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Fotogaléria

Pondelok 26. 2. 2024

Mapa

Národný projekt POP II

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530