Navigácia

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

Vážení rodičia a priatelia ZŠ Šmeralova, vitajte na novozriadenej webovej stránke školy. Veríme, že Vám sprostredkuje  množstvo užitočných informácií a zaujímavosti z činnosti školy. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nedostatky spôsobené prechodom na nový dizajn, resp. novú adresu: http://zssmeralova.edupage.org

Vaše pripomienky, návrhy, podnety a názory, ktoré by prispeli k zlepšeniu stránky, alebo činnosti školy očakávame na e-mailovej adrese: spravca@zssmeralpo.edu.sk

Škola sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola Vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

 

 • Vianočný beh – cezpoľný beh

  Pod záštitou Detskej atletiky a v spolupráci s ZŠ Šmeralova sa konali atletické preteky Detský Vianočný beh v areáli školy. Týchto pretekov sa mohli zúčastniť žiaci ZŠ z okresu Prešov. Behal sa jeden okruh vo vzdialenosti 650 metrov. Ako prvé sa predstavili mladšie dievčatá a po dobehnutí dievčat nasledovali chlapci. Potom na rad prišli staršie dievčatá a starší chlapci v tejto kategórii dievčat na prvých troch miestach skončili žiačky našej školy a to 1. miesto Ema Vaňová, 2. miesto Katka Bučková a 3. miesto Liana Križovenská. Všetkým zúčastneným blahoželáme a držíme prsty v ďalšom dosiahnutí čo najlepších výkonov.

 • Silvestrovský beh poza školu - pozvánka

  Pozývame všetkých priaznivcov športu na bežeckú rozlúčku s rokom 2018.

  31.12.2018 o 8:00 prezentácia účastníkov v budove ZŠ Šmeralova. Propozície v prílohe.

 • Beseda s policajtkou

  S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete realizované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Útoky realizované prostredníctvom on-line aplikácií, najmä sociálnych sietí, bývajú intenzívnejšie, lebo negatívna rovesnícka odozva sa deje pred veľkým publikom, obeť často nevie, kto všetko bol jej svedkom. Z prihliadajúcich šikanovaniu sa v prostredí internetu ľahko stanú spoluúčastníci pridávaním komentárov a zdieľaním. Psychické dôsledky kyberšikanovania bývajú často bolestnejšie, traumatizujúce. Môže sa to začať ako nevinný žart, ale postupne šikana naberá na obrátkach a začne limitovať a meniť život medzi rovesníkmi aj doma. Ponižovanie, urážanie, vydieranie, zastrašovanie, obťažovanie – toto sú typické prejavy psychickej šikany.

 • Minihádzaná

  V utorok 11.12.2018 sa naši minihádzanári stretli s kamarátmi zo ZŠ Mirka Nešpora v priateľskom stretnutí. Výsledok nebol dôležitý, išlo o najmä o zábavu. Sme radi, že si to minihádzanári užili.

  Ďakujeme a tešíme sa na ďalší priateľský zápas.

  Dušan Olejár

  Foto

 • Možno príde aj Mikuláš...

  Vitaj, vitaj Mikuláš.... . Tieto slová a radostný výkrik detí bolo počuť za dverami každého oddelenia školského klubu, keď sa zjavil Mikuláš. Predtým však čertík preveril situáciu, či v každom oddelení je všetko pripravené na jeho vzácny príchod.

  Okrem čertíka deti privítali aj anjela. Mikuláš s plným batohom sladkostí však od detí aj niečo chcel. Nebolo to však nič hmotné, len aby ho potešili nejakou básničkou, pesničkou, ale aj prísľubom, že budú dobré celý rok. Keď už bol Mikuláš trošičku unavený, anjelik preveril vedomosti detí pomocou kvízu. Zistil, že deti sú na našej škole veľmi múdre a talentované.

 • Výzva na predkladanie ponúk

  Verejný obstarávateľ : Školský športový klub JUNIOR, pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov, 080 01

  Adresa : Šmeralova 25, 080 01, Prešov

  Kontaktná osoba: Mgr. Helena Hrabčáková - predseda klubu, 051 7717870

  Miesto predloženia/doručenia ponuky: ŠŠK JUNIOR Prešov, Šmeralova 25, 080 01, Prešov

 • Zo školských lavíc do haly Elán

  Predprípravou na halovú sezónu boli preteky organizované p. Ozorákom v hale Elán v Bratislave, ktoré nám mali ukázať, ako sa naši žiaci poctivo pripravovali na nadchádzajúce atletické súťaže. V pomerne veľkom počte 26 detí sme dňa 7.12.2018 cestovali do Bratislavy, aby sme 8.12.2018 mohli dosiahnuť čo najlepšie umiestnenia.. Samotné preteky začali o 10:00, rôznymi atletickými disciplínami. Medzi najhodnotnejšie patrilo 1. miesto v behu na 60 metrov Liany Križovenskej časom 8,82 s a druhé miesto v behu na 1000 metrov Tomáša Kancíra časom 3:15,94 ďalšie výsledky sú dostupné na webovej stránke ,,atletikask,, . Našim zverencom blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii nášho atletického klubu a našej ZŠ Šmeralova.

 • 7. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • Oznam

  Oznámenie o skrátení vyučovania.

  Riaditeľ školy oznamuje, že z organizačných dôvodov bude


  dňa 7.12.2018 skrátené vyučovanie  Vyučovanie pre žiakov II. stupňa končí o 10:35

  Vyučovanie pre žiakov I. stupňa končí o 11:40

  Prevádzka v ŠKD bude fungovať v obmedzenom režime. Prosím rodičov aby podľa možností vybrali svoje dieťa z ŠKD čo najskôr.  Ďakujem za porozumenie


  Ľubomír Bodnár

  riaditeľ školy

  oznamenie_o_skrateni_vyucovania.pdf


 • Ako sme zostali po škole

  Dievčatá z 5.D zostali po škole. Dobrovoľne. Do triedy priniesli vianočnú atmosféru. Ďakujeme za výzdobu.

  Petra, Ema, Nina, Karin a Tamara.

  M. Bryndzová

  Foto

 • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

  V pondelok, 3.12.2018, sa konalo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Deväť žiakov si zasadlo k posluchu a testom. Víťazom sa stala Katarína Karnižová z 8.A. Druhé miesto obsadila Monika Ringerová z 8.C a tretia skončila Soňa Čučvarová z 8.A.

  Blahoželáme a držíme prsty v krajskom kole OFJ.

  M. Bryndzová

  Foto

 • NÁBOJ JUNIOR

  Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac príkladov.

  Na pôde GJAR v Prešove si zmerali sily v logickom myslení, pohotovosti a tímovej spolupráci dva naše tímy, ktoré získali krásne umiestnenia:

  8. miesto : 10. miesto:

  Mária Čonková (9.C) Simona Kušnírová (9.C)

  Nina Macejová (9.C) Ondrej Ondzik (9.A)

 • LOMIHLAV – matematická súťaž

  Lomihlav je silák veľký, pozval deti do G-Alejky.

  Vláčikom sme cestovali, z električky zamávali.

  Zišlo sa nás celkom 200, pre matiku pekné gesto.

  Tento piatok bol pre nás iný deň, išli sme do Košíc splniť si matematický sen.

  Išli sme si lámať hlavy -Hlavolamy - to nás baví!

  Boli sme si zasúťažiť, bolo super - treba zažiť!

  A že sme sa nebáli, dobre sme tam obstáli.

  Ďakujeme „Čanča“, „Felka“, Šmeralka je hviezda veľká!

  Aj takto by sa dali opísať pocity žiakov na matematickej súťaži plnej zábavy.

 • Všetkovedko

  29. november bol dňom obľúbenej súťaže Všetkovedko, do ktorej sa každoročne zapájajú mnohí naši žiaci. Druháci, tretiaci, štvrtáci riešili rôzne matematické, logické, verbálne úlohy, ale najmä úlohy z bežného života. Držíme palce, aby mali opäť výborné výsledky.

  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • Giving Tuesday

  Giving Tuesday je dňom darovania, dňom štedrosti, dňom postavenia sa proti sebectvu, dňom, ktorý kontrastuje s nákupným ošiaľom pred vianočnými sviatkami. Je to deň, kedy myšlienka darovať komukoľvek, akokoľvek dáva väčší zmysel. My zo Šmeralky sme sa rozhodli pomôcť ľuďom v núdzi prostredníctvom Podaj ďalej. Vyzbieralo sa mnoho pekných vecí, oblečenia, hračiek, pomôcok, ktoré naši žiaci a učitelia nezištne darovali a „podali ďalej“. Ďakujeme!

  Apropo, darovať môže každý - komukoľvek, akokoľvek...

 • Šikovný chlapec, šikovné dievča

  Naši štvrtáci v zložení Nina Stredná, Elle Ehlertová, Richard Lombart, Dominik Merčiak a Šimon Krompaščík sa zúčastnili obvodového kola tradičnej súťaže Šikovný chlapec, šikovne dievča v ABC – centrum voľného času. V tejto súťaži žiaci riešili rôzne tajničky, kvízy, hlavolamy, praktické a tvorivé úlohy. Výsledky zatiaľ nepoznáme, ale veríme, že sa prebojujeme do finálového kola. Držíme štvrtákom palce!

  Mgr. Juliána Sedláková

  Foto

 • STARŠÍ ZABÁVAJÚ MLADŠÍCH

  Pri príležitosti svetového dňa školských knižníc sa v našej škole koná pravidelne každoročne aktivita v triedach pre intelektovo nadaných žiakov, ktorej cieľom je pripraviť tradično-netradičné aktivity spojené s knižnicou a štúdiom v nej. Keďže 29.10. mali žiaci riaditeľské voľno, presunula sa akcia na 26.11.2018.
  Žiaci VI.C si tento školský rok pripravili aktivity na prvých dvoch vyučovacích hodinách pre mladších žiakov TND – V.C a V.E triedu. Úlohy aj aktivity boli zamerané nielen na vedomosti, ale chceli súťažami mladších spolužiakov aj pobaviť. Žiaci oboch tried si akciu naplno užili a určite na ňu budú dlho v dobrom spomínať.

 • Výzva na predkladanie ponúk

  Verejný obstarávateľ : Základná škola

  Adresa : Šmeralova 25, 080 01, Prešov

  Kontaktná osoba: Ľubomír Bodnár - riaditeľ školy, 051 7717870

  Miesto predloženia/doručenia ponuky: Tenderteam, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01, Prešov

 • Talenty 2018

  Dňa 20. 11. 2018 sa v PKO konalo odovzdávanie cien za rok 2018 pod názvom :Talent 2018. Sme hrdí, že tak ako aj pominulé roky, aj v tomto roku sa medzi talenty zaradila žiačka našej školy. V kategórii SPEV sa ňou stala Ninka Imlejová, ktorá svojím krásnym spevom žala v tomto roku jeden úspech za druhým. Je víťazkou nie jednej speváckej súťaže. Svojím talentom reprezentuje nielen seba, ale aj našu školu. Ďakujeme

  Mgr. Martina Valičková

  Foto

Facebook - ZŠ Šmeralova

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Nedeľa 16. 12. 2018

Mapa

Astronomicko-raketový krúžok

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530