Navigácia

Školská knižnica

KNIŽNICA OPÄŤ OTVORENÁ!

Milí čitatelia!

Aj v tomto školskom roku je Vám knižnica k dispozícii. Čaká na Vás svet plný fantázie, objavovania a dobrodružstiev. I naďalej ponúkame  absenčné požičiavanie kníh, prezenčné požičiavanie – štúdium, čítanie v priestoroch knižnice, predĺženie výpožičnej lehoty.

Výpožičné dni a hodiny pre žiakov:

  • utorok                        12:45 – 14:15
  • štvrtok                       12:15 – 13:45

Neváhajte a navštívte násJ!

 

Školská knižnica MOTÝLIK

 

TEN, KTO NEMILUJE KNIHU, NEMILUJE MÚDROSŤ. TEN, KTO NEMILUJE MÚDROSŤ, STÁVA SA HLUPÁKOM.“  (Jan Amos Komenský)

Školská knižnica je v našej škole modernou knižnicou, informačným, literárnym, komunikačným a študijným centrom.

Naša knižnica ponúka všetkým žiakom školy i pedagógom možnosť bezplatného vypožičania si kníh na jeden mesiac. Toto obdobie môže byť po dohode s knihovníčkami predĺžené. Škola neustále investuje do zakupovania nových titulov a snaží sa, aby bol knižný fond obmieňaný podľa záujmu žiakov i pedagógov.

Prostredníctvom knižničného systému má knižnica vytvorenú vlastnú databázu knižného fondu. Priestory knižnice sú novozriadené, doplnené novým vybavením, ktoré prispieva k vytvoreniu príjemného prostredia.

V priestore knižnice sa realizujú besedy, súťaže v umeleckom prednese a rôzne spoločenské i kultúrne podujatia.

Všetkých srdečne pozývame objavovať nové zážitky či príbehy ukryté v knihách, pretože čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša jej odpovedá.  (André Maurois)

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530