Navigácia

Testovanie 5

Oznamujeme Vám, Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda)

na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.


Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.

Bližšie informácie : http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

Zakladne_informacie_T5_2016.pdf

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530

Odkazy