Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac apríl 2018
deň akcia 
2.-3. Veľkonočné prázdniny
3. Metodický deň
3. Slávnostný zápis do 1. ročníka
4. Pracovná porada - 14:00 hod.
4.-5. Plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka
4.-6. Konzultácie k vých. vzdel. výsledkom za 3. štvrťrok - 2.st.
6. Exkurzia Fecupral - 4.B, 4.C
9. Návšteva ZUŠ - 7.C
9.-13. Konzultácie k vých. vzdel. výsledkom za 3. štvrťrok - 1.st.
9.-13. Jarné upratovanie
9.-13. Erasmus - Poľsko
10.-11. M SR v bedmintone
11. Logická olympiáda 
11. OK BiO kat. E
12. Šk. kolo  BiO - 3. vyuč. hodina
12. Vyučovanie v múzeu - 9.A, 9.C
12. MZ - 1. st . TND
12. Šmeralka má talent - ŠKD
13. Beseda s Dr. Kováčovou - 9.B, 9.C
13. Okresné kolo Slávik Slovenska
13. Zdravý úsmev – 1.stupeň
16. PR:  hodnotenie výchovno - vzdelávacích  výsledkov za 3. štvrťrok
16. MZ - 1. st. BT
16.-20. Aprílový týždeň v netradičnom šate - 1. st. TND
18. KK FYZO
do 20. Odoslanie prihlášok na SŠ
do 20. Odovzdanie RP - 2. st. TND
25. OK BiO kat. D
26. 40. výročie založenia Základnej školy Šmeralova
do 30. Odovzdanie RP - 1. st. TND
od 30. Prezentácie RP - 2. st. TND
  MZ - ŠKD
  Športové sústredenie
  Futbal 5. - 9.roč.
2.5. Pracovná porada - 14:00 hod.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530