Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac január 2018
deň akcia 
1. Štátny sviatok
9. Pracovná porada 
15. TA pre 9. ročník o 16.00 hod. v ŠJ
16. OK OANJ
16. MZ 1. st. BT
18. OK ONEJ
19. MZ 1. st. TND
21. Halové majstrovstvá VsAZ - Bratislava
24. Okresné kolo MOZ 5 a MOZ 9
24. Klasifikačná pedagogická rada - hodnotenie výchovno vyučovacích výsledkov za 1. polrok o 14:00 hod.
25. BIO olympiáda kategória C - školské kolo 
25. ŠKD - Karneval
26. Olympiáda v korčuľovaní
do 26. OK Šalinsky Maťko
28. Majtrovstvá SR - chôdza - Bratislava
31. Vydávanie výpisu známok za 1. polrok šk. roka 2017/2018
do 31. 1. st.  - triedne kolá HK
2.2. Polročné prázdniny
  Viacboj ŠT
  Vybíjaná 5. roč. MIX
  Súťaž ELEKTROMATIK  
  Súťaž PANGEA 7,8,9 roč. 
  Zdravý životný štýl : otužovanie - 1. st. TND
  Nie drogám!  – beseda s policajtom
  Beseda s poľovníkom 
  Večerné divadelné predstavenie - 2. st. TND
  Vyučovanie v múzeu - 9. roč.
6.2. Pracovná porada ahodnotiaca pedag. rada o 14:00 hod.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530