Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac september 2017
deň akcia 
4. Slávnostné otvorenie školského roka 2017-2018
4. TA pre 1. ročník
do 5. Poslsať podklady do plánu práce
7. Pedagogická rada 14,00 hod.
7. Pracovná porada
8. Svetový deň finančnej gramotnosti 1. - 4. roč. triedne aktivity
8. Prezentácia Karate club junior Prešov
do 8. UO  4.,  8., 9. roč.
10. MVAZ KE - 4. kolo st. žiaci
12.  Plenárna schôdza a triedny aktív o 16:30 hod.
13. Teoretická časť OŽaZ 2.st.
14. Praktická časť OŽaZ 2.st.
14. Deň polície
14. Exkurzia Stará Ľubovňa, Ľubovniansky hrad - 2.A, 2.B, 2.D
14.-16. Festival mládeže Poľsko 
16.-17. M SR st. žiactva 
18.-22. Týždeň so zdravou desiatou - 1. st. BT
19. Separovaný zber - Borkut
do 19. Plán profesijného rastu
19. Exkurzia - Opálové bane - 3.A, 4.A
20. Exkurzia - Opálové bane - 3.D, 4.D
20. Zdravý životný štýl : Netradičné športové hry - 1. st. TND         
21. Exkurzia - Opálové bane - 3.E, 3.F
22. Exkurzia - Opálové bane - 4.E
do 22. Vypracovať a odovzdať IVVP
do 22. Vyplniť TV, KL
24. M SR viacboje ml. žiactva               
29. Noc výskumníkov 2. st. - KE
  Vstupné testy MAT, SJL, ANJ
  Európsky deň jazykov
  Maľovanie na chodník - ŠKD
  Prírodovedná vychádzka 5. a  6. ročník
  Prešov číta rád - 2.st. TND
  Exkurzia - Opálové bane Libanka,hrad St.Ľubovňa   - 1.st. BT 
  Realizácia akcie „Biela pastelka“ pre Úniu slabozrakých a nevidiacich Slovenska    
3.10. Pracovná porada o 14.00 hod.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530

Odkazy