Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac október 2020
deň akcia 
21.9.-2.10. Jesenné upratovanie
29.9.-6.10. Zber papiera
1. Svetový deň chôdze - 1. st BT
6. Pracovná porada 14,00 hod.
8. Školské kolo technickej olympiády
29.-30. Jesenné prázdniny
3.11. Pracovná porada 14:00 hod.
  Zdravý úsmev - 1.st.
  Prešovský samosprávny kraj
  Súťaže v triedach pri príležitosti Medzinárodného dňa  šk.knižníc - 2.st TND
  Čarovná hračka - 1. st. TND
  ŠK olympiáda zo SJL - 8. a 9. roč.
  Prírodovedná vychádzka v okolí školy 
  Záložka do knihy spája školy - 1. st.
  Medzinárodný deň školských knižníc
  Navrhni logo ŠKD 
  Už sme školáci - 1. roč. - podpora adaptácie na školu
  Akí sme - 5. roč. - aktivity na rozvoj vzťahov v triede
   

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530