Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac január 2020
deň akcia 
1. Štátny sviatok
9. Pracovná porada 
13. Traja králi - 1.st. BT
13. Školské kolo Šaliansky Maťko
15. OK OANJ
15. Basketbal OK žiakov
20. TA pre rodičov žiakov 9. ročníka o 16:00 hod. v jedálni školy
21. Do eTK zapísať vym. hodiny, známky, vých. opatrenia do 14:00hod.
23. MZ 1. st. TND
23. Klasifikačná pedagogická rada - hodnotenie výchovno vyučovacích výsledkov za 1. polrok o 14:00 hod.
27. Beseda o životnom prostredí - 2. st. TND
28. “Zaži energiu “ VIII. a IX. ročník
29. Okresné kolo MOZ 5 a MOZ 9
30. Skok do výšky Memoriál Stanislaya
31. Vydávanie výpisu známok za 1. polrok šk. roka 2019/2020
do 31. 1. st.  - triedne kolá HK
3.2. Polročné prázdniny
  BIO olympiáda kategória C - školské kolo 
  Zdravý životný štýl : otužovanie - 1. st. TND
  Beseda s poľovníkom 
  Export informácií z Proforientu 
  Zimné hry na snehu, súťaž v stavaní snehuliakov, sánkovanie - 1. st. BT
  OK ONEJ
  MZ 1. st. BT
  Zimná škola v prírode s možnosťou lyžovania - 4. roč.
  OK Šalinsky Maťko
  Navrhni logo ŠKD- výtvarná súťaž pre deti - ŠKD
  Viacboj ŠT
  Vybíjaná 5. ročník mix
4.2. Pracovná porada a hodnotiaca pedag. rada o 14:00 hod.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530