Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac jún 2021
deň akcia 
1. Lanové centrum MDD - 1.A, 1.E, 1.C, 3.B
2. Detský bazár, športové popoludnie - ŠKD
3. Testovanie žiakov 4. roč. do MT
4. Lanové centrum MDD - 3.E, 4.B
8. Školské kolo prezentácie ročníkových prác - 1. st. TND
11. Lanové centrum MDD - 2.A, 2.B, 2.C, 4.A
14.-18. Týždeň netradičného vyučovania - 1. st. TND
15. Deň otcov – rozhlasová relácia
do 15. Zistiť záujem o štúdiu na gymnáziu - 4. roč. 
18. Memoriál Stanislaya v skoku do výšky ZŠ Šmeralova
19.-20. M SR dorastencov v atletike Košice
20. Prvé sv. prijímanie - 3. roč.
21. Viola - 1.A, 1.E
22. Viola - 1.C, 3.B
22. 2.kolo prijímacích skúšok na SŠ
22. Klasifikačná ped. rada - hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok.
23.-29. Triednicke práce/klubové práce, preberanie uč., úpravy tried... 
30. Ukončenie šk. r. , odovzd. vysvedčenia 
  Prekvapenie pre žiakov pri príležitosti Dňa detí - 2. st. TND
  Pripravení na Tokio - športové podujetie pre 1. st. TND

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530