Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac november 2017
deň akcia 
2. Pracovná porada 14:00 hod.
3. Spoznaj svoj šport - 4.A, 4.D, 4.E
6.-14. Konzultácie k vých. vzdel. výsledkom za 1. štvrťrok
9. Svetový deň slobody: Spoznávame rôzne kultúry sveta - 1.st. TND
9. Freestyle show - Hands up -1. st.
9. Vybíjaná - 4.roč.
9. Školenie firmy RAABE
10. MZ - 1. st. TND
14. MZ - 1.st. BT
14. Šk. kolo ONEJ
15. Medzinárodný deň bez fajčenia : tvorba plagátov - 1.st. TND
15. Klasifikačná pedagogická rada-  hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok
15. Šk. kolo OANJ
16. Komparo - 8. a 9. roč.
16. Exkurzia tlačiareň Polygrafprint - 3.E
16.-20. Európsky týždeň boja proti drogám
17. Deň boja za slobodu a demokraciu - Štátny sviatok
18. M SR cezpoľný beh
20. Medzinárodný deň bez fajčenia – rozhlasová relácia 
22. Exkurzia tlačiareň Polygrafprint - 3.A
22. Testovanie 5 - 2017
24. Náboj JUNIOR - GJAR - 8., 9.roč.
29. Konzultácie 16:00 - 18:00 hod.
29. OK OSJL
30. Všetkovedko
30. Expert
30. Deň PC bezpečnosti - 1. st. TND
5.12. Pracovná porada o 14:00 hod.
  Exkurzia SOŠ Volgogradská - Mladý remeselník
  Internetová súťaž ibobor  
  Prehadzovaná-7.roč.mix,Vybíjaná-6.roč.mix 
  Beseda s náborovými pracovníkmi SŠ, DOD na SŠ
  Pyramída zdravia - ŠKD
  Kráľ/kráľovná detských čitateľov (vyhlásenie súťaže) - šk. knižnica
  Šk. kolo technickej olympiády

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530