Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac september 2018
deň akcia 
2. Finále SR HNO 2018 Dubnica nad Váhom
3. Slávnostné otvorenie školského roka 2018-2019
3. TA pre 1. ročník
do 5. Poslať podklady do Plánu práce
7. Svetový deň finančnej gramotnosti  temat. vyučovanie
9. Európsky týždeň športu - BEACTIVE - ŠKD
10. Plenárna schôdza + TA
11. Pedagogická rada 14,00 hod.
11. Pracovná porada
13. Teoretická časť OŽaZ 2.st.
14. Praktická časť OŽaZ 2.st.
15.-16. M SR jedn. st. žiactva
17. Zdravý životný štýl - týždeň so zdravou desiatou - 1. st. BT
17.-21. Realizácia akcie „Biela pastelka“ pre Úniu slabozrakých a nevidiacich Slovenska    
17.-28. Exkurzia- národná kultúrna pamiatka Solivar - 2. - 4. roč. BT
do 19. Plán profesijného rastu
do 21. Vyplniť TV, KL
21.-23. Prešov číta rád - 2.st. TND
22. M VsAZ družstiev v atl. ml. žiakov
26. Európsky deň jazykov
26. Európsky deň jazykov, spoznávame rôzne kultúry sveta – tematické vyučovanie 1. st. TND
26. Návšteva British council
28. Noc výskumníkov 2. st. - KE
30. M VsAZ družstiev v atl. st. žiakov
  Vstupné testy MAT, SJL, ANJ
  Exkurzia do Martina (6. roč.)
  Exkurzia Fekupral – 3.A
  Návšteva Chránených pamiatok UNESCO Bardejov - 1. st. TND
  Planetárium
  Spolupráca s MŠ – návšteva škôlkarov - 1. st. BT
  Príprava knižnice na vypožičiavanie kníh
  Prírodovedná vychádzka 5. a  6. ročník
2.10. Pracovná porada o 14.00 hod.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530