Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac január 2019
deň akcia 
1. Štátny sviatok
8 Pracovná porada 
11. Traja králi - 1. st. BT
14. TA pre 9. ročník o 16.45 hod. v ŠJ
14. Viem, čo zjem
15. Basketbal OK žiakov
16. OK OANJ
17. OK ONEJ
21. MZ 1. st. BT
21. MZ 1. st. TND
23. Klasifikačná pedagogická rada - hodnotenie výchovno vyučovacích výsledkov za 1. polrok o 14:00 hod.
24. Medzinárodný deň komplimentov
29. OK Šalinsky Maťko
30 Okresné kolo MOZ 5 a MOZ 9
31. Vydávanie výpisu známok za 1. polrok šk. roka 2018/2019
do 31. 1. st.  - triedne kolá HK
1.2. Polročné prázdniny
  OK FRJ
  BIO olympiáda kategória C - školské kolo 
  Recepty našich mám - (úcta a spomienka k starším) -  ŠKD
  Zdravý životný štýl : otužovanie - 1. st. TND
  Beseda s poľovníkom 
  Slávici z lavice
5.2. Pracovná porada a hodnotiaca pedag. rada o 14:00 hod.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530