Navigácia

Plán práce

  Plán práce na mesiac november 2018
deň akcia 
1. Deň pracovného pokoja
2. Jesenné prázdniny
5. Ahoj, Republika!
7. Pracovná porada o 14:00 hod.
7. Leonardium - 4.B, 4.C
7.-13. Konzultácie k vých. vzdel. výsledkom za 1. štvrťrok
9. Žime zdravo - 4.B, 4.C
9. Aj ty v IT - 9.C
12. Florbal - žiačky (ZŠ M. Nešpora)
12.-16. Európsky týždeň boja proti drogám - 1. st. BT - tvorba plagátov
14. Klasifikačná pedagogická rada-  hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok
14. FORTIQ - 1.C
14. Svet bez dotyku - 8.B
14. DOD J.A. Raymana
15. Medzinárodný deň bez fajčenia : tvorba plagátov - 1.st. TND
15. Komparo - 8. a 9. roč.
15.-16. Brno - zahraničná exkurzia
16. Zasadnutie MZ - 1.  st. BT, TND
16. Zdravý úsmev - 1. st.
16. Florbal - žiaci (ZŠ Ľubotice)
20. Školské kolo OANJ
20. Leonardium - 3.A, 3.C
21. Testovanie 5 
21. Botanická záhrada UPJŠ Košice - 6. roč.
21. Šikovný chlapec, šikovné dievča - 4. roč.
22. Konzultácie 16:00 - 18:00 hod.
23. Náboj JUNIOR - GJAR - 8., 9.roč.
26. Starší zabávajú mladších - 2. st. TND
28. OK OSJL
28. Divadelné predstavenie - 2. st. PKO
29. Všetkovedko
29. Expert
30. Deň PC bezpečnosti - 1. st. TND - komunita
30. LOMIHLAV - Košice - 7., 8., 9. roč.
  Beseda s policajtkou - Kyberšikana - 5.C, 6.D
  Medzinárodný deň študentstva - rozhlasová relácia
  Exkurzia SOŠ Volgogradská - Mladý remeselník
  DOD PSK - 2.st.
  Prehadzovaná-7.roč.mix,Vybíjaná-6.roč.mix 
  Mladý remeselník
  Detský čin roka- ŠKD
  Programovanie v Androide
  Technická olympiáda
  Kráľ/kráľovná detských čitateľov (vyhlásenie súťaže) - ŠK
4.12. Pracovná porada o 14:00 hod.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530