Navigácia

 • 2.kolo M VsAZ družstiev ml. žiactva

  2.kolo M VsAZ družstiev ml. žiactva

  V poradí druhé kolo M VsAZ družstiev mladšieho žiactva sa uskutočnil dňa 27.6.2020 na štadióne TU Košice. Klub ŠŠK Junior Prešov mal svoje zastúpenie aj v kategórii mladších žiakov a zároveň mladších žiačok. Naše družstvá si opäť počínali fantasticky a obsadili v rôznych atletických disciplínach popredné umiestnenia. Za najhodnotnejší výkon dňa bol beh na 600 metrov mladších dievčat, kde spôsobom štart cieľ dominovala naša pretekárka Katka Bučková a svojím výkonom 1:47,23 s zvíťazila. Svoj osobák si vytvorila v skoku do výšky aj Liana Križovenská , ktorá skočila 147 cm. Samozrejme nemôžeme zabudnúť aj na ostatných našich zverencov, ktorí pristupovali zodpovedne na každej zo svojich disciplín. Dievčatá si udržali naďalej v družstvách prvé miesto a chlapci si polepšili o jednu priečku a sú na treťom mieste v kategórii družstiev mladších žiakov. Ďakujeme trénerom za ich perfektnú prípravu a deťom za ich výkony.

  Maľcovský, Hrabčáková

  Foto

 • Oznam

 • 5.A - Ako správne zväčšiť obrázok a obvody a obsahy útvarov v praxi

  5.A - Ako správne zväčšiť obrázok a obvody a obsahy útvarov v praxi

  Júnové obdobie karantény, keď  sa piataci dobrovoľne rozhodli nastúpiť do školy a stretnúť svojich spolužiakov, sme blokové vyučovanie využili na tak trochu iné činnosti ako bežnú výučbu. Zistili, ako sa dá využiť štvorčekovaná sieť aj pri ich obľúbenej činnosti – prekresľovaní obrázkov a pobyt na čerstvom vzduchu sme spojili s ukážkou využitia obvodov a obsahov obdĺžnika v praxi. Pri práci s meracím pásmom, požičaným  od pána telocvikára, vzhľadom na veľkosť našich športových hracích plôch, museli pomáhať všetci.

   

  Mgr. Slávka Čančinová

  Foto

 • M VsAZ družstiev 1. kolo staršieho žiactva

  M VsAZ družstiev 1. kolo staršieho žiactva

        V spolupráci so SAZ a TU Košice sa dňa 20.6.2020 uskutočnil pretek 1.kolo M VsAZ družstiev staršieho žiactva. Táto sobota bola čo sa týka počasia nevydarená, lebo počas celého preteku nám pršalo. Z dôvodu bezpečnosti sa preto organizátor rozhodol prerušiť na 30 minút samotný pretek a zároveň spolu s trénermi z atletických klubov rozhodol, že sa rušia disciplíny ako 300 metrov prekážok a skok do výšky chlapcov. Náš atletický klub ŠŠK Junior Prešov mal zastúpenie v kategórii chlapcov aj dievčat. Na súťaž prišlo mnoho nádejí atletiky a takéto atletické nádeje máme aj my v našom klube. Medzi najhodnotnejšie výkony týchto pretekov treba spomenúť osobné rekordy našich zverencov v behu na 60 metrov časom 7,52 sekúnd dobehol na prvom mieste Kristián Kaľuha a v skoku do výšky svojím osobákom 145 cm si Liana Križovenská vybojovala tretie miesto aj napriek tomu, že vekom je ešte v kategórii mladších žiačok. Pochváliť však treba všetkých našich zverencov, ktorí aj napriek nepriazni počasia zabojovali a svojimi osobnými rekordmi  a  bodmi prispeli k konečným výsledkom v kategóriách. Kompletné výsledky sú dostupné na stránke atletikask. Po prvom kole sa chlapci v počte šiestich pretekárov umiestnili na treťom mieste a dievčatá v počte osem pretekárok na štvrtom mieste. Ďalšie v poradí 2. kolo v tejto kategórii sa bude konať opäť v Košiciach dňa 4.7.2020 a pevne verím, že sa náš klub zviditeľní dobrými výsledkami.

   

  R. Maľcovský

 • Piknikové čítanie v ŠKD

  Piknikové čítanie v ŠKD

  Aj vy máte radi piknik? Lebo my v ŠKD áno. Pri príležitosti Medzinárodného dňa piknikov 18.6.2020 sme si veselo piknikovali. A to nielen tak. Spoločnosť nám robila dobrá kniha, časopisy, hry, či rôzne aktivity. Užívali sme si spolu posledné dni školského roka relaxovaním na dekách, či už vonku alebo v triede.  Veríme, že si takéto krásne chvíle užijeme aj v kruhu rodiny, počas nastávajúcich letných prázdnin.

  Kolektív ŠKD

 • 25. 6. 2020

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01. 06. 2020 - Aktualizácia od 22.6.2020

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01. 06. 2020 - Aktualizácia od 22.6.2020

  Vnútorný režim ZŠ a ŠKD v čase od 22.6.2020


  Príchod  a odchod do školy sa bude realizovať cez hlavný vchod, žiaci športových tried cez vchod od telocvične.

  Žiaci 1. – 5. ročníka prichádzajú do školy v čase od 7:45 hod. do 8:00 hod.

  Žiaci 6. – 9. ročníka prichádzajú do školy v čase od 8:00 hod. do 8:30 hod.

  Pri prvom nástupe žiaka do školy, žiak odovzdá triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie!!! 

   1. - 5. ročník – blokové vyučovanie  / 8:00 – 11:45 hod. /

  6. – 9. ročník – blokové vyučovanie  / 8:30 – 12:30 hod. /

  Po ukončení vyučovacieho   procesu bude pre žiakov 1. – 5. ročníka školský klub detí.  Školský klub detí bude v čase od 11:45 – 16:30.  

  Ranné schádzanie  bude od 7:00 a rozchádzanie od 16:30 – 17:00.

  Povinnosti zákonného zástupcu

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.


  ZS_Smeralova.

  Vyhlasenie.docx

 • 18. 6. 2020

  Aktualizovali sme modul Informácie

 • Čo mi dala a čo mi vzala „korona“?

  Čo mi dala a čo mi vzala „korona“?

  Žiaci 4.C písali vlastné úvahy a myšlienky na tému Čo im vzala a čo im dala "korona". Krištof Kinik svoju úvahu vyjadril takto poeticky: 

  Čo mi dala a čo mi vzala „korona“?

  Čo si odo mňa do lona

  zobrala smrtiaca „korona“?

  Nuž niečo mi aj darovala,

  aby ma varovala.

  Veľa toho síce nebolo,

  čo mi bolo ukradnuté -

  začíname teda školou,

  kde sú podmienky tvrdé.

  Prišiel som o priateľov,

  o desiatové prestávky,

  o autobusové zastávky

  a všetko, čo s tým súvisí.

  Šťastie ma, chvalabohu, neobišlo:

  viete - starí rodičia sú ešte na svete.

  „Korona“ až taký zlodej nebola.

  Zem ju vystála, aj keď s tisícami zomretí,

  ľudia sú čiastočne vymretí.

  Ďalej sa už písať nedá.

  „Korona“ mi veľa dala - aj vzala.

  Beda!

  A síce mi dala dosť.

  Dala mi skúsenosť.

                               Krištof Kinik 4.C

 • M VsAZ družstiev 1. Kolo mladšieho žiactva

  M VsAZ družstiev 1. Kolo mladšieho žiactva

  Po dlhom čakaní, ktoré bolo zapríčinené zákazom konania všetkých športových podujatí počas ochorenia COVID-19 sme sa predsa dočkali. Krásnu slnečnú sobotu 13.6.2020 na štadióne TU Košice sa uskutočnil prvý pretek na Slovensku po dlhej odmlke v atletike. Tento štadión na svojej ploche privítal všetkých nádejných atlétov z Východoslovenského atletického zväzu v kategórii mladšieho žiactva. Jednalo sa o 1.kolo postupovej súťaži družstiev, kde sme svoje zastúpenie mali aj my z nášho klubu ŠŠK Junior Prešov. V kategórii mladších dievčat nás reprezentovalo 12 žiačok a v kategórii mladších žiakov bohužiaľ, len päť žiakov. Počas celého preteku svietilo slnko a bolo strašne horúco čo spôsobilo, že športovci museli o to viac dopĺňať pitný režim a samozrejme museli vynaložiť veľké úsilie na dosiahnutie čo najlepších výkonov. Po sčítaní všetkých dosiahnutých bodov za jednotlivé disciplíny sa nakoniec naši zverenci umiestnili na krásnych miestach. V kategórii dievčat zatiaľ na prvom mieste sú naše dievčatá a u chlapcov aj napriek malému počtu našich zverencov sme na piatom mieste. Kompletné výsledky sú zverejnené na stránke atletikask. Už teraz sa tešíme na ďalšie v poradí 2.kolo , ktoré sa uskutoční 27.6.2020. Veľa úspechov a športového nadšenia prajem všetkým naším zverencom.

  R. Maľcovský

 • Svetový deň oceánov

  Svetový deň oceánov

  V pondelok 8.6.2020 sme si v 4.B pripomenuli Svetový deň oceánov.

  Žiaci si z domu priniesli knihy o tejto téme. Skupina detí vytvorila pomocou literatúry kvíz, ktorý  následne riešili iní žiaci. Pozreli sme si dokument o živote v oceáne a spoznali najpodivnejšie živočíchy sveta žijúce pod vodou. Uistili sme sa v tom, že oceány je potrebné chrániť. Hrou s robotickými rybičkami sme zažili skutočnú naháňačku rýb pod vodnou hladinou. 

  Mgr. Tamara Škovránková a Mgr. Radoslav Brecelj

 • Oznam

  Oznam

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01. 06. 2020 - Aktualizácia od 15.6.2020 (príloha)

  ZS_Smeralova_od_15.6

 • OZNAM

  OZNAM

  Usmernenie k vráteniu príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

  v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

  v súčasnej mimoriadnej situácii zapríčinenej pandémiou koronavírusu

  v školskom roku 2019/2020


  1. Rodič/Zákonný zástupca požiada elektronickou formou riaditeľa školy/školského zariadenia o vrátenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (ďalej len príspevok) do 17.06.2020 (žiadosť v prílohe) prosíme zaslať na adresu: riaditel@zssmeralpo.edu.sk
  2. Škola/školské zariadenie bezodkladne prevedie finančné prostriedky na účet rodiča/zákonného zástupcu do 31.08.2020.
  3. Rodičovi/zákonnému zástupcovi, ktorý nepožiada o vrátenie príspevku v stanovenom termíne (t.j. 17.06.2020) a príspevok zaplatil, bude príspevok:
  1. automaticky presunutý na nasledujúci šk. rok 2020/2021, ak dieťa pokračuje v návšteve ŠKD
  2. ak dieťa nepokračuje v návšteve ŠKD, príspevok mu bude vrátený – na žiadosť.


  Vyberanie a vysporiadanie príspevkov v čase vyučovania dištančnou formou


  ŠKD:         a) príspevok za mesiac marec 2020 sa uhrádza v zmysle platného VZN č. 4/2019

                        b) príspevok za mesiace apríl až máj 2020 sa neuhrádza

                 c) príspevok za mesiac jún 2020, ak žiak navštevuje ŠKD, sa uhrádza v zmysle platného      VZN č. 4/2019


             ZŠS:           Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni sa realizujú v zmysle platného VZN č. 4/2019. Škola/ŠZ uhrádza náklady na nové formy stravovania (napr. balíčkovaná strava) z réžie 0,20 € na jedno hlavné jedlo, ktoré uhrádza rodič/zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. Preplatky na stravnom škola/ŠZ zašle v zmysle Usmernenia zriaďovateľa k vyúčtovaniu preplatkov v ZŠS č. R3431/2014 na účet zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý poskytol údaje o svojom účte,  aj bez písomnej žiadosti najneskôr  do 31.7.2020.


  ZIADOST_SKD

 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia, kolegovia,

  Od 18.5. začala pracovať Rada školy pri ZŠ Šmeralova v novom zložení. Na našom druhom zasadnutí sme venovali pozornosť jednotlivým témam v oblasti výchovy a vzdelávania i materiálno-technickým možnostiam s dôrazom na kvalitu. Cieľom nášho záujmu o tieto oblasti je podpora vedomostného a osobnostného rozvoja žiakov školy. Zámerom Rady školy je  v nasledujúcich rokoch dosiahnuť udržanie, resp. zvyšovanie statusu školy a pozitívneho renomé, čo  v konečnom dôsledku povedie k spokojnosti učiteľov, rodičov a najmä žiakov. V prípade podnetov, resp. záujmu sme plne k dispozícii pre rodičov i zamestnancov školy.

  Mgr. Ingrid Storinská

 • 5. 6. 2020

  Aktualizovali sme modul Rada školy

 • Medzinárodný športový vyzývací deň

  Medzinárodný športový vyzývací deň

  Tak ako každý mesiac počas karantény, tak aj tento májový mali žiaci I. stupňa virtuálnu aktivitu. Tentokrát to bol medzinárodný športový vyzývací deň. Naši žiaci mali vyzvať v športe kamaráta, spolužiaka, ale aj samého seba, aby sa prekonávali limity, hranice, ktoré sa dajú pokoriť. Naši prvostupniari sa naozaj prekonali a niektoré športové výkony boli naozaj náročné, no zvládli ich na jednotku. 

  učitelia I. stupňa

 • Oznam pre žiakov a rodičov k prijímacím pohovorom

  Dávame do pozornosti Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 na stránke  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss

  Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý na žiadnu SŠ v prvom kole /doporučujeme podať odvolanie/, požiada základnú školu o prihlášku do druhého kola. V tomto šk. roku platí termín do 19.6.2020. 

   

                                     vých. por. PaedDr. Milena Koščová

                                                      aktualizované k  27.5.2020

   

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia, na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že ZŠ Šmeralova 25, Prešov obnoví prevádzku školy pre 1. - 5. ročník od 1.6.2020.  

  Pri prvom nástupe dieťaťa do školy po prerušení prevádzky prosím nezabudnite priniesť vypísané a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu. P._2_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01. 06. 2020

  Organizacia_a_podmienky_vychovy.pdf

 • Ročníkové práce v 5.c triede

  Ročníkové práce v 5.c triede

  Minulý týždeň sa v našej triede aj napriek koronakríze uskutočnili prezentácie ročníkových prác. Netradičný čas a situácia neubrali na príjemnej atmosfére, ktorú sme mali v online priestore. Rôznorodosť tém nás udržiavala v pozornosti. Prešli sme sa virtuálne po Prešovskom kraji, spoznali bližšie YouTube, nahliadli do histórie vzniku papiera, spoznali sme jazdu bicyklom downhill, aspoň na okamih sme cestovali do vesmíru a v prvý deň sme si ešte odbehli pozrieť hrobku Tutanchamóna.

  Druhý deň sme začali fenoménom dnešnej doby - internetom, ktorý môže byť aj nebezpečný, vzápäti sme sa ocitli v Uhorsku a odtiaľ to už bol len kúsok do Talianska, rodiska Leonarda da Vinciho, ktorý túžil lietať ako vtáky na oblohe. Úspešný let sa zaiste podaril posádke Apolla 13, aj jej členovia si boli v mnohom podobní a predsa našťastie iní, čo rovnako platí aj pre ukrytú krásu v útrobách našej Zeme, pre drahokamy.

  Tretí deň sme začali v Číne pri najväčšej stavbe našej Zeme, protipólom boli drobné, ale užitočné zápalky a vírusy, ktoré nám strpčujú život. Úspešný podnikateľský plán by nám umožnil navštíviť Londýn a stihnúť čaj o piatej. Záver patril vede, spoznali sme skrytú silu lasera a robota ako pomocníka budúcnosti.

  Piataci svoje ročníkové práce po formálnej aj odbornej stránke zvládli na výbornú, z čoho mám nesmiernu radosť. V nedeľu, 24. mája, sme si na online triednickej hodine urobili vyhodnotenie ročníkových prác.

  Bez určenia poradia som vybrala troch žiakov.

  Sú to:

  Iveta Štefančínová – Drahokamy

  Dominik Merčiak – Program Apollo

  Vladimír Jurašek – Papier

  Teším sa na prezentácie na budúci školský rok a pevne verím, že sa uskutočnia tradične, v triede.

   

  Slávka Čorejová, triedna učiteľka 5.c

  Foto

 • Online angličtina 4.C s "native speakers"

  Online angličtina 4.C s "native speakers"

  "Karanténne" online vyučovanie má svoje nevýhody, ale aj množstvo výhod. A jednu výhodu "chytili" a využili štvrtáci zo 4.C. Tou výhodou a jedinečnou príležitosťou boli online hodiny angličtiny s "native speakers". Doma pri počítačoch sme hravo prekonali vzdialenosti medzi New Yorkom a Prešovom a pozvali si na návštevu do virtuálnej triedy rodených Američanov.  Kvôli šesť-hodinovému časovému posunu sme mali hodiny až poobede, ale to nám vôbec neprekážalo. Naši priatelia z newyorského Staten Island boli práve po raňajkách a my - po obede. V konverzácii s Mikom a Evelyn sme využili a vyskúšali  svoje jazykové znalosti a zručnosti. Na prvej hodine sme sa zoznámili, predstavili, porozprávali o svojich záľubách. Na ďalšej sme sa venovali príbehu Guest z knihy od Arnolda Lobela - Owl at home. Evelyn nám čítala príbeh, ktorý sme počúvali, rozprávali sa o hlavných postavách a deji príbehu, samozrejme v angličtine:). Veríme, že to neboli jediné hodiny,ale takto online sa nám podarí ešte spojiť a svoje jazykové zručnosti rozvíjať a zdokonaľovať aj takýmto spôsobom.

                                              Monika Kormaníková

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530