Navigation

 • Priestorové geometrické útvary trochu inak

  08.04.2016

  Téme priestorové geometrické útvary sa venovali prváci z 1.B už na hodine matematiky metódou CLIL, kedy sme si vysvetlili rozdiel medzi priestorovými a rovinnými geometrickými útvarmi.Tie sme si pomenovali nielen v slovenčine, ale aj v anglickom jazyku. Na ďalšej hodine sme v téme pokračovali, ale zvolili sme si na precvičovanie praktickú tvorbu z plastelíny. A tak nám vznikli mnohé krásne a farebné výtvory ako: kocka, kváder, kužeľ, ihlan, guľa, valec a štvorsten. 

   

  Mgr. Juliána Sedláková

   

  Fotogaléria

 • Slávnostný zápis do prvého ročníka

  05.04.2016

      Dňa 1.4.2016 sa uskutočnil slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka. Vo veľmi príjemnej atmosfére si naši budúci prváčikovia pozreli vystúpenie folklórneho súboru  Kolovrátok, moderným tancom ich rozveselili deti z tanečného krúžku Dansik a do sveta voňavej rozprávky Šípková Ruženka  ich vtiahli tretiaci.

      So záujmom si prezreli triedy, v ktorých sa cez deň vyučovalo a v ktorých ich čakali pani učiteľky, s ktorými spievali, tancovali, robili pokusy, hrali logické hry na počítači, prezerali knihy a skladali rozprávkové puzzle, ošetrovali zlomenú rúčku macíkovi, vo výtvarnom ateliéri maľovali a kreslili a v telocvični sa dosýta vyšantili pri loptových hrách.

   V ŠKOLE SA IM VEĽMI PÁČILO A UŽ SA TEŠIA NA SEPTEMBER !

    Mgr. Martina Valičková                foto    

 • Skok do výšky "O malý štít Bardejova"

  05.04.2016

             V peknom historickom meste Bardejov sa konal 23. ročník súťaže v skoku do výšky pod názvom Malý štít ZŠ Wolkerova. Na tomto podujatí si svoje skokanské schopnosti preverili žiaci aj žiačky zo ZŠ a športových klubov z mesta Bardejov, ale aj ZŠ z okolia. Pozvanie na tento pretek dostala aj naša základná škola Šmeralova. Svoje umenie nad skokanskou latkou si vyskúšali rôzne vekové kategórie, kde sme mali svoje zastúpenie aj my. V konečnom hodnotení sme obstáli veľmi dobre a to konkrétne v kategórii mladších žiačok si prvé miesto vyskákala Zuzana Baňasová  výkonom 128 cm. V kategórii starších žiačok sme obsadili hneď dve najlepšie stupne pre víťazov a to prvé miesto Natália Naďová výkonom 140 cm a druhé miesto tým istým výkonom si vyskákala Patrícia Uličná.

  Svoje zastúpenie sme mali aj v kategórii mladších žiakov, ale chlapcom sa veľmi nedarilo a obsadili 7 miesto Marek Vasiľ výkonom 125 cm a 11 miesto Matej Serečun výkonom 120 cm . Pretekári na prvých troch miestach dostávali medailu a diplom a vecné ceny. Preteky mali fantastickú atmosféru a priniesli žiakom nielen veľa ďalších skúsenosti do športovania, ale aj nových kamarátov.                                                                                                                                                                                                 foto

  Mgr. Radoslav Maľcovský                                                                         

 • Fakulta športu na Šmeralke

  05.04.2016

  V piatok 1.4. si k nám opäť našla cestu Fakulta športu, resp. žiaci 2. a 3. ročník FŠ pod vedením vedúcej katedry Lenky Tlučákovej. Budúci telocvikári tak mali prvýkrát možnosť venovať sa tejto vekovej kategórii a teda vyskúšali si svoje teoretické poznatky v praxi. Takto spoločne viedli hodinu pre žiakov 1.B, 1.C a 3.B. Počas hodiny si pre našich žiakov pripravili rôzne športové, didaktické hry, súťaže, cvičenia na rozvoj reakcie, vytrvalosti, rýchlosti, presnosti, ale aj spolupráce v tíme. Za super hodinu im ďakujeme a taktiež nás potešilo, že sme medzi študentmi našli aj našich bývalých žiakov.

  Fotogaléria

 • Sviatok učiteľov oslávili čítaním knihy

  05.04.2016

  Deň učiteľov si pripomenuli netradične – oslavou so svojim triednym učiteľom! Reč je o tretiakoch zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Po minuloročnej oslave na výlete v Levoči, ich tohto roku po veľkonočných prázdninách čakalo prekvapenie v škole – rozprávková kniha pre každého. Dar plný nádherných príbehov je tým najkrajším, pretože „aj keď ľudia odídu a veci stratia svoj lesk, zostane na svete skutočná láska, v ktorej sa jeden dokáže obetovať pre druhého.“

  Viete, ako to je – nie je kniha ako kniha. Sú knihy, ktoré obohatia váš život natoľko, že sa veľmi radi (a kedykoľvek) vraciate k prečítaným stránkam. Medzi takéto patrí aj spomínaná rozprávková kniha „Srdce čiernej labute“. Príbehy nás zaviedli k rozprávaniu o vzniku Zeme, do krajiny žiarovky Editky, priblížia život starovekých bohov, vyrozprávajú o ceste obláčika Pukiho, a vďaka veľkej láske tu nájdete aj príbeh O snehuliačikovi s ľadovým srdcom a opustenej piecke.

  Knihu napísal Jozef Kollár, ilustroval Peter Stankovič. Autorská dvojica začala spolupracovať v roku 1986. Svoj prvý komiks pod názvom „Mestečko pod lopúchom“ vytvorili pre časopis Zornička. Niekoľko ďalších ich komiksov nájdete aj v detských časopisoch. Srdce čiernej labute je ich prvou spoločnou knižkou.

  Projekt spoločného čítania kníh je medzi žiakmi obľúbený. Inak tomu nebolo ani na oslave sviatku učiteľov. Ten pripadá každý rok na 28. marec ako spomienka na narodenie učiteľa národov – Jána Amosa Komenského. My sme si tento významný deň pripomenuli po veľkonočných prázdninách.

  Zvyšovanie záujmu žiakov o literatúru, podpora čítania, čítanie s porozumením a pochopenie textu patrí medzi priority vzdelávania. Žiaci sa prostredníctvom čítania zdokonaľujú v čítaní, vo vyhľadávaní i spracovaní informácií. To však nie je všetko! V čítaní pokračujeme naďalej, ako počas vyučovania, tak aj v rámci rôznych mimoškolských aktivít.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

   

  Fotogaléria

 • Alex Dobrovič bodoval vo vedomostnej súťaži o hviezdach!

  05.04.2016

  V dňoch 21., 22. a 23. marca 2016 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, na ktorom sa zúčastnilo 67 súťažiacich z 20 škôl okresov Prešov a Sabinov.

  V každej kategórii boli samostatne vyhodnotené obidva okresy – Prešov a Sabinov. Prví traja z každej kategórie a každého okresu postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 26., 27. a 28. apríla 2016 vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove.

  V I. kategórii dňa 21. marca 2016 súťažilo 18 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Andrea PipkováLeütterová. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek PaedDr. Júlia Oľšavská, PhD. Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

  Náš spolužiak Alexander Dobrovič obsadil v konečnom hodnotení 2. miesto a postúpil do krajského kola! Srdečne blahoželáme a držíme prsty!

  Mgr. Ľuboš Lukáč

   

  Fotogaléria

 • Primátorka Prešova odovzdala ocenenie p. učiteľke Mgr. Slávke Čorejovej

  01.04.2016

            Pani primátorka Ing. Andrea Turčanová pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila pracovníkov prešovských škôl. Na milej slávnosti v prešovskom PKO si z rúk pani primátorky a viceprimátora Ing. Štefana Kužmu prevzala ocenenie aj učiteľka fyziky a biológie na ZŠ Šmeralova, Mgr. Slávka Čorejová. Pani učiteľka sa okrem vyučovacích povinností, venuje príprave žiakov na súťaže a olympiády z biológie a fyziky, v ktorých dosahujú úspechy v okresných a krajských kolách.

  V rámci mimoškolských aktivít už šesť rokov vedie krúžok zdravého varenia a futbalový krúžok. V minulom roku pani učiteľka vyhrala internetové hlasovanie o "naj" učiteľa Prešova. Organizuje pre žiakov zahraničné exkurzie (Budapešť, Monaco, Paríž), ktoré sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou u žiakov a rodičov. Je to veľmi svedomitá a iniciatívna učiteľka, sršiaca optimizmom s neustálym úsmevom na perách, svoje predmety vyučuje s nadšením a tento postoj prenáša aj na žiakov, ktorí sa tešia na jej hodiny. Našej pani učiteľke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov v jej pracovnom i osobnom živote.

  Ľubomír Bodnár                                      foto

 • Matematický Klokan

  31.03.2016

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický Klokan. Takmer sedemdesiati žiaci prvého stupňa riešili rôzne matematické úlohy, ktoré sa následne zasielali na vyhodnotenie. Dúfame, že opäť budeme patriť medzi úspešných ako aj po minulé roky. Tí najmenší prváci pridali ku svojim výsledkom aj krásne kresby, ktoré sa možno objavia na stránke Matematického Klokana. 

   

  Mgr. Juliána Sedláková

   

   

  Foto

 • Škôlkari - budúci prváčikovia z MŠ Bajkalská

  31.03.2016

  Blíži sa čas zápisu budúcich prváčikov do „veľkej, naozajstnej školy“. Je dôležité, aby dieťa pred vstupom do základnej školy navštevovalo materskú školu, ktorá ho vedie ku komunikácii s rovesníkmi a inými ľuďmi. Keďže naša škola spolupracuje s MŠ Bajkalská, pozvali sme škôlkarov na otvorenú hodinu, ktorú pripravili p.uč. 1.A - Mgr. Dobrovolská, p.uč. 1.D – Mgr. Tomičová, p. uč. 1.F – Mgr. Hrabčáková a p.uč. Lešková s 1.E triedou.

  Škôlkari spolu s prvákmi vyhľadávali písmenka, počítali, porovnávali čísla,hádali hádanky, čítali obrázky, dokonca si vyskúšali aj písanie na interaktívnu tabuľu. A zistili, že to vôbec nie je ťažké... Ba zvládli aj vypĺňanie pracovných listov! 
  Na záver naši prváci obdarili škôlkarov vlastnoručne vyrobenými darčekmi. No o pár dní sa do „veľkej školy“ opäť vrátia, nie však na otvorenú hodinu, ale na ZÁPIS DO PRVEJ TRIEDY.

  Mgr. Martina Policianová

   

  Foto

 • DEŇ VODY - 22. marec

  31.03.2016

  22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto vzácnej tekutiny a jej zdrojov.


  Aj v našej škole si žiaci 1. stupňa bežných tried pripomenuli Deň vody vytvorením výtvarných prác na základe vedomostí o vode, o kolobehu vody, o tom, aká je voda vzácna a  zdravá tekutina, aké sú základné pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť a ako je vďaka nej na našej Zemi veľká rozmanitosť živých organizmov, predovšetkým zvierat a rastlín.
  Ďakujeme, že sa správate zodpovedne a šetríte naše prírodné zdroje – teda i vodu.

  Mgr. Martina Policianová

  Foto

 • Ako zajac s korytnačkou varili v škole...

  31.03.2016

  Ako zajac s korytnačkou v škole varili burizónový koláč .... nie nie je to pomotaná rozprávka, ani žiaden výmysel, to iba štvrtáčky v rámci dňa otvorených dverí ozvláštnili hodiny prírodovedy a pracovného vyučovania pre 4.A a 4.D o prednášku - Môj zvierací miláčik a troška aj varili.


  Terezka Pajpachová – priniesla do školy svojho zajaca Ňufka, o ktorom nám prezradila akej je rasy, aká potrava mu chutí, akú starostlivosť potrebuje, čo má rád, čoho sa bojí...
  Druhá bola Sarah Kurimská, ktorá mala so sebou malinkú korytnačku a o nej sa žiaci okrem iného, aj dozvedeli, akú teplotu vody a prostredia potrebuje, tiež čo žerie, do akej veľkosti narastie... i to, že ešte stále nemá meno a tak sa snažili nejaké vymyslieť. Nevymysleli.
  Nakoniec všetkým urobila chúťky Katka Hrnčiarová, ktorá síce nemá zvieratko, ale veľmi rada varí a tak štvrtákom prezradila svoj recept na Burizónový koláč, ktorý zvládnu aj chlapci.
  Bolo to super.
  Ďakujeme dievčatám za ochotu podeliť sa o poznatky a zážitky. Nabudúce chlapci?

  Mgr. Martin Policianová

   

  Foto

 • Prešovskí školáci súťažili v 2. kole Detského kvízu

  31.03.2016

  Zábavno-vedomostný kvíz určený žiakom základných škôl pokračoval v marci 2. súťažným kolom. Tímy zabojovali o cenné body, ktoré im môžu zabezpečiť úspech v letnom pokračovaní súťaže. Detský kvíz je štartovacím formátom projektu MIKROVLNKA~ zameraného na detské aktivity a vzdelávanie. Súťaž prináša Kultúrne centrum Wave v Prešove.

  Ani tentokrát nebola núdza o zaujímavé témy. Celosvetové udalosti, Animované filmy – Zajace, Krajiny Európskej únie: Francúzsko, Jarné kvety, Superženy 20. storočia, Logické úlohy – projekt IQ kids, Oheň a rozprávkoví hrdinovia Asterix a Obelix.

  Cieľom samotného projektu nedeľňajších stretnutí je v prvom rade zábava. Inak tomu nebolo ani počas 2. súťažného kola. Zároveň sa súťažiaci dozvedia množstvo zaujímavostí, naučia sa spolupracovať a spoločne vytvárať (na základe rôznych informácií) spoločný postup a názor – odpoveď na súťažné otázky. A pozor! Každý má právo na omyl, veď je to len hra.

  Posledný februárový podvečer napadol vo Vysokých Tatrách žltý až žlto-oranžový sneh. Prečo tomu bolo tak? Prvá súťažná otázka zaskočila súťažiacich, no našli sa aj tí, ktorí správne predpokladali „vinníka“ tejto udalosti. Samozrejme, bol to saharský prach, ktorý sa v posledných dňoch ocitol na tatranských štítoch. Reč bola aj o Svetovom pohári alpských lyžiarok v zjazdovom lyžovaní, oblečení prvej Barbie, úplnom zatmení Slnka, či sviatku všetkých žien – Medzinárodnom dni žien.

  Cesta Francúzskom sa začala pri Eiffelovej veži v Paríži. Juh reprezentovalo Provensálsko a záhony modrastých kvietkov. Zablúdili sme aj na francúzsko-taliansku hranicu a spoznali Mont Blanc, chuťové zmysly potešili špeciálnym druhom palačinkycrépes. Rozprávanie o Francúzsku sme ukončili pri katedrále Notre-Dame de Paris, pri zvonárovi zo svetového románu Victora Huga – Chrám Matky Božej v Paríži.

  Logické úlohy z dielne IQ kids potrápili hlavičku nejedného súťažiaceho. Úlohy zamerané na logické myslenie, priestorový úsudok, matematický úsudok a verbálne myslenie sú obľúbené. A (niekedy) prinesú aj viac riešení.

  Nemenej zaujímavými boli otázky o Superženách, ktorých mená hádali súťažiaci podľa jednotlivých charakteristík. Postupne sme spoznali Angličanku, Poľku, Francúzsku a Američanku. „Horúco“ bolo pri otázkach o ohni. Grécku mytológiu reprezentoval mýtický vták Fénix. Dozvedeli sme sa prečo kamene nehoria, ale aj o unikátnom spôsobe hasenia horúcich plameňov študentov americkej univerzity.

  Dobrodružstvá druidov reprezentovali Asterix a Obelix, ale aj zázračný nápoj, Obelixov pes, či jeho „tajná“ láska.  Zabitú otázku položila hudobná skupina AYA. Ozaj, viete z koľkých kamenných blokov je postavená Cheopsova pyramída? My už to vieme.

  3. kolo letného pohára sa uskutoční 3. apríla o 15.00 v priestoroch kultúrneho centra Wave na Hlavnej ulici v Prešove. Ak vám nie je cudzia zábava, dobrí ľudia a chuť preveriť svoje vedomosti – príďte medzi nás. Radi privítame aj ďalšie súťažné tímy zložené zo žiakov základných škôl.Avizovanou témou bude Grécko.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

   

  Foto

 • Deň otvorených dverí

  31.03.2016

  Deň otvorených dverí v 1.B

  Tento deň patril rodičom a ich deťom, keďže si pre ne pripravili dve super akcie. Ako prvé nám prišla p. Lombartová predstaviť svet peňazí, rôznych svetových mien a priblížila deťom pojmy z finančnej oblasti. Predstavila nám nielen naše slovenské euro, ale aj dolár, koruny, bankovky z rôznych krajín ako napr. Čína, Saudská Arábia, Česko. Dozvedeli sme sa taktiež, čo je nominál, ako sa menia peniaze, čo je to kurz, čo banka, úver, úrok. Žiaci si taktiež vyskúšali prakticky, ako sa menia peniaze, ako sa dajú požičať peniaze a hlavne im bolo vysvetlené, že je ľahké si požičať, ale treba myslieť na ich vrátenie spolu s úrokom.  

  V druhej časti DOD sa žiaci dozvedeli rôzne informácie o Veľkej Británii od p. Lange-Smolák. Predstavila im túto nádhernú krajinu, ukázala rôzne zábery z pamätihodnosti Londýna, porozprávala o vlastných zážitkoch z pobytu v tomto veľkomeste a priblížila kultúru, spôsob života Britov. Na záver si pre ne pripravila sériu pracovných listov, kde si mohli vymaľovať vlajku Veľkej Británie, obľúbené raňajky Britov, kráľovnú Alžbetu II., mapu Veľkej Británie a londýnsky Tower Bridge. Počas DOD mali žiaci super zážitky a pochvaľovali si ho. 

   

  Mgr. J. Sedláková

  Deň otvorených dverí v 3.A

  Dňa 17.3.2016 sa aj v našej triede konal Deň otvorených dverí. Počas dvoch vyučovacích hodín si pre deti z 3.A pripravil zaujímavý program:  pán Igor Kožuško so synom Erikom. Porozprávali nám o robotoch a ich programovaní aj s praktickými ukážkami. Ďalším hosťom bol horolezec pán Ondrej Matej. Po vzhliadnutí filmu o jeho horolezeckom výstupe, porozprával deťom o svojich zážitkoch a predviedol aj praktické ukážky s náradím, ktoré horolezci používajú. 

  Mgr. Talianova

  DOD - ŠTVRTÁCI 

  Počas Dňa otvorených dverí našej školy nás navštívili rodiča našich štvrtákov, ktorí sa snažili čo najzaujímavejšie priblížiť žiakom svoje povolanie. P. Sabolová nám vysvetlila a názorne ukázala akými spôsobmi sa tvorí kniha, aké materiály sa používajú na výrobu obalu i ako sa viaže. P. Slimák zas v programe Adobe Photoshop a Cinema 4D ukázal grafické dizajnérske možnosti využitia softvéru na potlač áut, fliaš, tričiek ...
  Prednášky sa tešili veľkému záujmu a nadšeniu zo strany žiakov aj pedagógov.

  Mgr. Radoslav Brecelj, Mgr. Martina Policianová

  Foto

 • Úspešné krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

  31.03.2016

  Víťazi školského kola Olympiády vo francúzskom jazyku Emanuel Kňazovický a Christian Harčarik sa zúčastnili v prvý jarný deň na krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku. Chris bojoval ako lev a podarilo sa mu obsadiť pekné umiestnenie. Emanuel exceloval v ústnej časti, avšak práve písomná časť rozhodla o víťazovi. Emanuelovi uniklo prvé miesto o jeden malý bod a celkovo sa umiesnil na krásnom druhom mieste.

  Srdečne blahoželáme!

  Mgr. Martina Bryndzová

 • Medzi štvrtákmi pristál parašutista

  23.03.2016

  PREŠOVSKÝ PARAŠUTISTA - p. PODRACKÝ

  Prešovskí parašutisti patria do športového odvetvia nebojácnych vzduchoplavcov medzi nebom a zemou a dá sa povedať, že patrili medzi parašutistickú elitu ako v bývalej Československej republike, tak aj v modernej Slovenskej republike. 

  V tomto kolektíve sa vystriedalo niekoľko výkonnostných generácií, ale kto raz pričuchol k vznášaniu sa pod kupolou padáka, ten sa z osídiel padákových šnúr iba veľmi ťažko vymotá.

  Medzi týchto odvážlivcov patrí aj starý otec našej žiačky zo 4.D triedy Dorotky Sabanovej, p. František Podracký, ktorý  sa v roku 1976 v Gliwiciach, spolu s ostatnými v družstve, umiestnil na 2.mieste a v Burgase zvíťazil v zoskoku na presnosť pristátia do mora.

  Tento krát pristál v našej škole a podelil sa so žiakmi 4.A a 4. D o svoje zručnosti, vedomosti a krásne zážitky. Ukázal nám ako sa rozloží a späť zloží padák, vysvetlil čo všetko musí parašutista ovládať, aká je príprava na zoskok a veľa, veľa iných zaujímavosti z ich fachu.

  Vedeli ste, že parašutisti sú príliš skromní a neradi sa chvália, vraj by im to mohlo odplašiť šťastie? Tak veľa šťastia smiley   Mgr. Martina Policianová

  Foto

 • Oznam

 • Výnimočný týždeň na matematickom sústredení

  23.03.2016

  Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden hotel Granit na Zemplínskej šírave. Pedagogičky Mgr. N. Mikitková (vedúca sústredenia), Mgr. G. Hauserová, Mgr. S. Čančinová a Mgr. J. Homolová sa so žiakmi z tried V. A, VI. A, VIII. A VIII. C vybrali od 14. 3. do 18. 3. 2016 doň, aby v ňom prežili nezabudnuteľný týždeň. A veruže nezabudnuteľný bol!

  V pondelok nás privítali krásne zrekonštruované izby. Po ubytovaní nasledovalo poučenie o BOZ,    t. j. o správaní sa počas tohto sústredenia. Poučenie žiaci potvrdili svojím podpisom.

  Každý deň pozostával z doobedňajšieho a poobedňajšieho vyučovania orientovaného na rôzne kvízy, výpočty, matematické úlohy, zamerané na logiku, kreativitu, predstavivosť, t. z. strávili týždeň počítaním matematiky nezvyčajným spôsobom. Deti súťažili v AZ kvíze, riešili hlavolamy, počítali, maľovali, vystrihovali, rysovali rôzne obrazce, overovali si svoje matematické schopnosti. Žiaci boli rozdelení do troch skupín podľa ročníkov. Piatemu ročníku velila p. uč. Mikitková, šiestemu p. uč. Čančinová a ôsmemu p. uč. Hauserová.

  Po vyriešení úloh z matematiky (predpoludním i popoludní) sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedni relaxovali v telocvični, kde si mohli zahrať stolný tenis, druhí si vybili svoju nevyčerpateľnú energiu v bazéne. V stredu poobede si žiaci vyvetrali svoje hlávky na prechádzke.

  Hotel Granit sa stal pre niektorých ôsmakov miestom, v ktorom si trošičku „potrápili“ svoje mozgové závity pri riešení úloh z OK Fyzikálnej olympiády pod drobnohľadom p. uč. J. Homolovej. Ôsmaci mali na olympiádu vyhradený čas, a to 4 hodiny.

  O večernú zábavu sa postarali skvelí ôsmaci, ktorí pre mladších žiakov pripravili jedinečný program. Ten bol tematicky orientovaný na konkrétne štáty či svetadiel. V prvý večer mali deti hľadať potme papieriky so svojím menom. Keď to splnili, vznikla skupinka, ktorá si vymyslela zaujímavé meno a svoj vlastný pokrik. Takto súťažili celý týždeň pod dohľadom svojich animátorov, teda ôsmakov, ktorí im zadávali rozličné úlohy na získanie čo najväčšieho počtu bodov, resp. pomyselných  eur. V utorok večer deti zažili dobrodružstvá na ceste okolo sveta“, kde na nich čakali vedúci, ktorí reprezentovali jeden kontinent a päť rôznych štátov, a súťažiaci mali uhádnuť, ktorý štát či svetadiel predstavovali. Išlo o Česko, Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Rusko a Ameriku. V stredu sa súťažiaci tešili na nočnú hru, pri ktorej poniektorí prekonávali svoj vlastný strach. Vyvrcholením týchto večerov bola fantastická diskotéka, ktorú si deti poriadne vychutnali. Napokon všetkých zdolala skupina s názvom RAINBOW  pod vedením Janky Timkovej a Rada Gumana.

  Okrem týchto aktivít si žiaci mohli zasúťažiť v rôznych disciplínach (SUDOKU, SIKAKU, plavecké súťaže, stolný tenis, najkrajšia izba, najlepší tanečník a i.), za ktoré získali pri vyhodnotení v piatok doobeda diplomy a ceny.

  Všetko má svoj koniec. I tento výnimočný týždeň sa napokon skončil. Bol plný smiechu, radosti, dobrodružstva a nezabudnuteľných  okamihov.

  Mgr. J. Homolová

  Fotogaléria

 • Máte doma nadané dieťa?

  23.03.2016

  ZŠ Šmeralova ponúka vzdelávanie v triedach pre mimoriadne nadané deti

  Máte doma nadané dieťa? Má vaše dieťa bohatú slovnú zásobu? Zaujímajú ho rozličné záujmy, chce vedieť, ako čo funguje, vzniklo, preferuje knižky, náučné hry, encyklopédie a rôzne spoločenské hry? Dominantná je u neho tvorivosť, experimenty, stavebnice či práca s textom? Práve vám je určený tento článok! Základná škola na Šmeralovej ulici má ako jediná v Prešove bohaté skúsenosti so vzdelávaním mimoriadne nadaných detí  - žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

  Nezvyčajné otázky, netradičné záujmy, vyhľadávanie spoločnosti starších žiakov či dospelých. Všetky tieto znaky môžu predznamenať to, že vaše dieťa je iné. Prvoradý podnet na vstup dieťaťa do takejto triedy musí vyjsť, prirodzene, zo strany rodičov. Ak sa rodičia rozhodnú (po svojom zvážení, alebo veľmi často aj po odporúčaní učiteliek z materskej školy) pre vzdelávanie v triede pre mimoriadne nadaných žiakov, je potrebné navštíviť ktorékoľvek Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Až psychológ centra vykoná diagnostiku, ktorá so zreteľom na zdravý vývoj dieťaťa určí formu vzdelávania. Keďže termín zápisov sa blíži, odporúčame, v prípade záujmu,  prihlásiť dieťa na diagnostiku v predstihu a zároveň informovať pri zápise dieťaťa o vašom záujme o vzdelávanie v triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

  Vzdelávanie v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je vďaka skúseným pedagógom školy nastavené tak, aby zohľadňovalo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov. Súčasťou vyučovania sú ranné komunity, cieľom ktorých je navodenie atmosféry na dobrú prípravu a „otvorenie“ sa žiakov na vyučovaní. Ranná komunita je integrálnou súčasťou celého vyučovania.

  Vzdelávanie nadaných žiakov je zamerané na osobnosť každého dieťaťa. Umožňuje to legislatívne zakotvený nižší počet žiakov. Žiaci majú vlastnú notebookovú učebňu, zapájajú sa do rôznych projektov, experimentujú v rámci vyučovania, píšu ročníkové práce, svoje záujmy rozvíjajú prostredníctvom predmetu obohatenie. Dôležitou súčasťou vyučovania sú podnetné aktivity, ale aj rôznorodá ponuka záujmových útvarov vedomostného, umeleckého i športového charakteru. V škole pôsobí aj Klub nadaných detí, ktorý je jediným na Slovensku.

  Obľúbenými sa stali aktivity, ktoré realizuje škola v spolupráci s rôznymi organizáciami. Nadaní žiaci sa už na 1. stupni majú možnosť zúčastňovať matematického sústredenia IQáčik, zapájať sa do celoslovenskej súťaže Logická olympiáda, aktivít zdravej výživy Do školy bez desiaty alebo zúčastňovať sa rôznych víkendových výletov po celom Slovensku.

  Na servis odborného poradenstva pre žiakov, rodičov i učiteľov dohliada na škole tím zostavený z dvoch školských psychologičiek i školského špeciálneho pedagóga.

  Po ukončení 4. ročníka môžu žiaci pokračovať v štúdiu v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním aj na 2. stupni alebo si zvolia (s ohľadom na svoje záujmy) vzdelávanie v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, so športovým zameraním na atletiku alebo v klasickej tzv. bežnej triede.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

   

  Fotogaléria

 • Záchranári v ŠKD

  22.03.2016

  Všetky oddelenia ŠKD sa v piatok 18. marca zúčastnili  záchranárskej akcie.  V dvoch telocvičniach žiakom záchranári predviedli lanové techniky používané pri poskytovaní prvej pomoci. Mali sme možnosť vidieť  laná, kladku, karabíny, prilby, ploché slučky a iný materiál, ktorý záchranári pri svojej práci používajú.

  Žiaci sa praktickými ukážkami mali možnosť naučiť ako poskytnúť prvú pomoc pri rôznych úrazoch.

  Svoje sily si medzi sebou zmerali chlapci a dievčatá. S pomocou lana a kladky boli dievčatá naoko silnejšie, čo všetkých chlapcov prekvapilo. Niet divu, že pri ťahaní lana, popadali na zem. S heslom „POMÁHAŤ SA MÁ“ ďakujeme Záchrannej službe východ.

  T. Škovránková

  Fotogaléria

 • Prešovskí školáci spoznávali severovýchod Slovenska, navštívili Svidník

  21.03.2016

  Žiaci prešovských základných škôl spoznávali Svidník. Mesto, nachádzajúce sa na severovýchode Slovenska, navštívili v rámci projektu „Výlety za päťku“, ktorý je súčasťou aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

  Svidník je administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu. Mesto sa nachádza v blízkosti najväčšieho priechodu Slovenska do Poľska (Vyšný Komárnik – Barwinek), na ceste budúcnosti pre východnú Európu - ViaCarpatia. Okresné mesto Svidník leží v severnej časti Nízkych Beskýd a vzniklo zlúčením obcí Nižný Svidník a Vyšný Svidník.

  Prvou zastávkou mladých cestovateľov bolo Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Najstaršie národnostné špecializované múzeum má tri expozície: Hlavná kultúrno-historická expozícia, Národopisná expozícia v prírode a Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho. Múzeum vzniklo v roku 1956 v Krásnom Brode, od roku 1964 sa nachádza vo Svidníku. Trojpodlažná výstavná plocha ponúka rôzne zbierkové predmety, stručnú charakteristiku o prírodno-klimatických pomeroch regiónu, prehľad dejín osídlenia, sociálneho, národnostného a kultúrneho vývoja príslušného etnika od najstarších čias až po súčasnosť.

  Expozície zaujali!  Spoznávali sme ich prostredníctvom prednášky a v priebehu prehliadky sme sa tak stretli s prírodou, mamutími klami, staroslovanským idolom – Svetovid, obdobím feudalizmu, rukopismi evanjelia, maketou Makovického hradu, zbojníckymi zbraňami, expozíciou ľudových krojov, šlabikárom Alexandra Duchnoviča, expozíciami prvej svetovej vojny a medzivojnovým obdobím. Zaujala aj súťažná výstava zdobených veľkonočných kraslíc. Aktuálne 17. ročník súťaže pod názvom Kraslice dokumentuje najlepšie kolekcie kraslíc.

  Spoznávanie severovýchodu Slovenska pokračovalo v Parku bojovej techniky neďaleko Vojenského múzea. Samotné múzeum pripomína tvarom (budovy) protitankovú mínu a podáva zaujímavé svedectvo o priebehu Karpatsko-duklianskej operácie v roku 1944. Múzeum otvorili v roku 1969 a dokumentuje priebeh ťažkých bojov na severovýchode Slovenska. V parku sa nachádza expozícia ťažkej vojenskej techniky. Tá pozostáva z delostreleckej techniky, tankov a obrnenej techniky, automobilovej techniky a lietadla. 

  Výlet za poznaním sme ukončili vynikajúcim obedom a napokon aj oddychom v centre mesta Svidník. Žiaci prešovských základných škôl spoznávajú Prešovský kraj v rámci projektu Výlety za „päťku“. Vďaka týmto aktivitám už spoznali Humenné, Vranov nad Topľou, Sabinov, Starú Ľubovňu a taktiež Svidník. Už čoskoro sa vyberieme do ďalšieho okresného mesta. Bude ním Stropkov.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

   

  Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530

Odkazy