Navigation

 • Detský Vianočný Kvíz

  24.12.2015

  Posledný školský deň v roku 2015 bol pre žiakov 3. a 4. ročníka z tried pre intelektovo nadaných žiakov základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove jedinečným! Poslednýkrát zasadli do školských lavíc a zároveň strávili deň v súťaživej atmosfére. Zahrali si detský vianočný kvíz.

   

  Samotný kvíz pozostával z troch súťažných kôl, v ktorých si preverili vedomosti týkajúce sa vianočných sviatkov. 15 otázok pre žiakov pripravili pedagógovia, s ohľadom na všeobecné vedomosti, ale aj logický úsudok.

  „Vianočné otázky“ priniesli zaujímavé odpovede, súťaživosť, spoluprácu členov jednotlivých tímov, ale aj vynikajúcu náladu. Na vyhodnotenie si súťažiaci počkali za spevu slovenských vianočných kolied. Napokon zvíťazil tím „Super5“, keď z celkového počtu bodov za súťažné otázky stratili členovia tímu iba jediný bod! Poradie víťazných družstiev bolo takmer vyrovnané, preto si sladkú odmenu a pocit z dobrej vykonanej práce odniesli so sebou všetci súťažiaci.

  Detský vianočný kvíz patrí medzi aktivity, ktoré zaujímajú nadaných žiakov. Preto sme veľmi radi, že sa nám podarilo uskutočniť aktivitu, ktorá dáva možnosť zasúťažiť si, preveriť vedomosti, myslenie žiakov a v neposlednom rade zachovať či prehĺbiť dobré vzťahy medzi žiakmi. Aktivitu podporila celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným – projekt pre nadaných a talentovaných. Organizátorom projektu je centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, spoluorganizátorom mesto Prešov.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

   

   

  Fotogaléria

 • Predobhajoby ročníkových prác

  24.12.2015

  „Malým sviatkom“ prešovských nadaných školákov sú bezpochyby predobhajoby ročníkových prác. Skúmanie, pozorovanie, široký okruh záujmov a vedomosti na úrovni dospelých ..., to všetko predviedli žiaci aj v tomto roku. Čo zaujíma tretiakov prešovskej „Šmeralky“? Poďme sa na to spoločne pozrieť.

   

  Každoročne sme svedkami netradičných záujmov nadaných žiakov. Niektorí sú verní svojim záujmom od 1. ročníka a rok čo rok prichádzajú s novými informáciami, ktoré ľahko premenia na vedomosti. Tie prakticky využijú v rôznych experimentoch, ktorými skúmajú život vôkol seba. Iní zasa radi striedajú oblasti svojich záujmov a prekvapujú znalosťami získané čítaním encyklopédií, odbornej literatúry, surfovaním na internete i návštevami galérií, divadiel, ZOO, výstav a zaujímavých exkurzií.

  Čo všetko nás čaká v triednom kole? Opäť zaujímavé témy! V oblasti hudobných nástrojov budú dominovať husle a klavír. Neobídeme ani ríšu zvierat. Spoznáme život jašteríc, príbeh mačiek, korytnačky, žaby, žraloky a ich super zuby i zakrslého králika Rexa. Na zvedavých divákov sú pripravení aj naši vedci a bádatelia, ktorí pripravujú prezentácie zaujímavých tém v oblasti chémie, vesmírnych supermagnetov a elektriny. Zistíme ako vzniká kniha, spoznáme európske mytológie a dozvieme sa nové informácie o spánku. To sú všetko témy, ktoré budú súčasťou triedneho kola nadaných tretiakov.

  Tému ročníkovej práce si žiak zvolí samostatne s prihliadnutím na svoje záujmy, obľúbenú činnosť, možnosti a schopnosti. Prezentácie „referátov“ (predobhajoby) sa uskutočňujú pol roka pred samotným konaním triedneho kola obhajoby ročníkových prác. Vo svojom príspevku žiaci oboznámia spolužiakov s názvom ročníkovej práce, stručným obsahom (pripravovaného diela), konzultantom práce i zdrojmi čerpania informácií.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

  Fotogaléria

 • Vianočný pozdrav

  14.12.2015

 • Oznam

  14.12.2015

 • Predvianočné posedenie tretiakov

  22.12.2015

  Vianoce, sneh, radosť v detských očiach, či dobrá nálada ... to všetko neodmysliteľne patrí k prichádzajúcim vianočným sviatkom. Snáď všetko (až na ten sneh) sa podarilo zažiť nadaným tretiakom zo  Šmeralky, ich rodičom a triednemu učiteľovi počas predvianočného posedenia, ktoré sa (aj) tento rok uskutočnilo v prešovskom klube Bizarre.

   

  Na malých maškrtníkov čakalo prekvapenie v podobe ovocného pohára so zmrzlinou, chutnej torty a ovocného džúsu. Rodičia žiakov sa stretli v priateľskej atmosfére - v rozhovoroch na rôzne témy. Spoločne sme opäť dokázali, že stretnutia takéhoto druhu majú svoj význam. Žiaci (aj so svojimi súrodencami) si pripomenuli nádherný sviatok zimy spoločným posedením.

  Všetci sa už tešia na Vianoce, a samozrejme aj darčeky, ktoré k Vianociam bezpochyby patria. Skôr ako si pod vianočným stromček rozbalíme darčeky prenesme sa spomienkami na našich najbližších, na pekné chvíle, ktoré nám navždy ostanú v srdciach. Želáme „Šťastné a Veselé Vianoce a v Novom roku všetko len a len to najlepšie“.

       Mgr. Ľuboš Lukáč

   

   

  Fotogaléria

 • Voda – základ života na Zemi

  21.12.2015

  Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevnom – ako sneh/ľad, v kvapalnom ako voda a v plynnom skupenstve ako vodná para. O tom, že pokusy s vodou patria neodmysliteľne k výučbe prírodovedy sa viac dozvedeli tretiaci z triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove.

  Voda je bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. Človek pre svoju dennú potrebu využíva pitnú vodu. O tom, čoho všetkého je voda „schopná“ sme sa presvedčili na hodine prírodovedy.

  To, že objem sa meria odmernými valcom a medzinárodnou objemovou jednotkou je liter (l) je tretiakom známe. Naučili sa však, že je možné vyrobiť si vlastný jednoduchý odmerný valec z plastového pohárika alebo plastovej fľaše s určenými objemovými jednotkami a jednoduchým spôsobom zistiť množstvo skúmanej kvapalnej látky, ale aj dokázať možnosť merania objemu pevných telies.

  Vieme už, že kvety kvitnú aj v zime, samozrejme tie papierové. Je to naozaj jednoduché! Stačí si pripraviť papier, na ktorý nakreslite kvet a zároveň ho vystrihnete. Lístky zložíte dovnútra a kvet položíte na hladinu vody. Kvet rozkvitne! Voda stúpa vďaka vzlínavosti (pohyb vody proti smeru gravitácie) do malých priestorov, čím zaplní okraje kvetu. Tento pokus sme si vyskúšali v Klube nadaných detí v minulom školskom roku.

  Povrchové napätie vody resp. jeho zníženie sme si dokázali aktuálne novým pokusom. Stačia nám jednoduché pomôcky: tanier/miska, voda, korenie (mleté čierne korenie) a saponát/tekuté mydlo. Do taniera nalejeme vodu a posypeme ju korením, ktoré zostane plávať na povrchu. Ak ponoríte prst do misky s vodou a mletým čiernym korením, nestane sa nič. Ale ak ponoríte prst do saponátu a následne sa dotknete povrchu vody približne v strede taniera, korenie sa dá do pohybu smerom od prsta a na hladine sa vytvorí kruh. Na každé zrniečko korenia pôsobia na hladine molekuly vody príťažlivou silou, ktorú nazývame povrchové napätie. Tie sú okolo zrniečka rovnako veľké, preto je zrniečko v pokoji. Tekuté mydlo povrchové napätie znižuje (molekuly vody pôsobia menšími príťažlivými silami. Pri dotyku vody „mydlovým prstom“ sa povrchové napätie zníži na jednej strane korenia a zrniečko sa dá do pohybu týmto smerom.

  Na ďalších hodinách prírodovedy nás ešte čakajú pokusy s vodou a PET fľašami. Zároveň spoznáme rôzne druhy minerálnych vôd, vodu pomocou prísloví a hádaniek, logických a matematických úloh, ale aj odkiaľ voda pochádza a ako sa pohybuje.

  Ľuboš Lukáč

   

   

  Fotogaléria

 • Vianočné prekvapenie - koledy

  V piatok 18.12.2015 sa vo vestibule školy konalo "Vianočné prekvapenie". Malí muzikanti našej školy zahrali vianočné koledy a diváci pomáhali spievať. Atmosféra bola úžasná. Spoločne sa nám podarilo navodiť vianočnú náladu.

  Ďakujeme všetkým účinkujúcim a divákom

  Mgr. Wittnerová, Mgr. Ondziková           foto

 • English One

  17.12.2015

  Triedy V.A, VI.A a VIII.C sa pod vedením učiteliek anglického jazyka, zapojili do súťaže English One v rámci projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách”. Úlohou učiteľov bolo vytvoriť 10 hracích  úloh z digitálneho vzdelávacieho obsahu, ktoré sprístupnili svojím žiakom k vyriešeniu.

  Dvaja žiaci z našej školy boli ocenení vecnými cenami:

   

  Jakub Pavlík VI.A – tablet Lenovo

  Janka Timková VIII.C – knižná poukážka v hodnote 20,- eur

   

  Blahoželame!

  Mgr. Zuzana Lucáková

  Fotogaléria

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (okresné kolo)

  15.12.2015

  10. 12. 2015 sa v ABC – CVČ v Prešove konalo OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C pre žiakov 8. a  9. ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií.

  Na olympiáde sa zúčastnilo 22 žiakov z okresu Prešov, medzi nimi aj náš žiak Tomáš Čorej z VIII. C. Súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení Mgr. V. Salková (predsedníčka poroty), Mgr. A. Tirpáková a PhDr. T. Ličáková. Olympiáda pozostávala z troch častí:

  • I. písomná časť – test – práca s textom zameraná na čítanie s porozumením, 
  • II. písomná časť –  transformácia textu na iný slohový útvar,
  • III. ústna časť – rétorika.

   

  Po vyhodnotení všetkých troch častí porotou sa na najvyššom stupni víťazov ocitol Tomáš Čorej. Predsedníčka poroty po skončení súťaže podotkla, že Tomáš svojím rečníckym prejavom nastavil latku poriadne vysoko, bolo ťažké ho prekonať. Keďže nesklamal ani v písomných častiach,
  1. miesto tak patrilo jemu.

   

  Tomášovi Čorejovi srdečne blahoželáme a prajeme mu mnoho úspechov v KK OSJL, ktoré sa uskutoční 26. 1. 2016.

   

   

  Mgr. J. Homolová

   

   

  Fotogaléria

 • Vianočné trhy PSK

  15.12.2015

  4. 12. 2015 si naši žiaci (V. C, VI. C, VII. C, VIII. C a IX. A) vychutnali nádhernú predvianočnú atmosféru, a to návštevou Vianočných trhov Prešovského samosprávneho kraja. Tradične sa konali v budove Úradu PSK.

  Žiaci obdivovali rôzne výrobky, ktoré vytvorili klienti zo 45 sociálnych zariadení z celého kraja v rámci pracovných terapií. Dané vianočné ozdoby či darčekové predmety si mohli aj zakúpiť, aby obdarovali svojich rodičov, priateľov či blízkych ľudí, a tým podporili klientov i ľudí so zdravotným znevýhodnením z celého Prešovského kraja.

  Neskôr sa deti s pedagogickým dozorom presunuli aj na Vianočné trhy na pešej zóne v Prešove. Žiaci si mali možnosť prezrieť i zakúpiť rôzny sortiment. Neodradilo nás ani veľmi chladné počasie, ani dlhé státie v rade na skvelý voňavý trdelník.

  Tieto akcie sa pre nás stali kúzelným miestom očakávaní, radosti, rozhovorov a fantastickým mikulášskym darčekom od triednych učiteliek.

  A keďže sa blíži krásny čas sviatočný, nezabudnite, že Vianoce sú stále, nielen v jeden deň. Milovať, podeliť sa, darovať – nie sú na to, aby sa odložili bokom do škatule ako zvončeky, svetlá a strieborné reťaze. Dobro, ktoré konáš pre druhých, je dobro, ktoré konáš aj pre seba samého.

   

  Mgr. J. Homolová

  Fotografie: Mgr. Z. Lucáková, Mgr. J. Homolová, Mgr. S. Čorejová

   

  Fotogaléria

 • Olympiáda z anglického jazyka

  14.12.2015

  V dňoch 9.-10.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci 2. stupňa si zmerali svoje vedomosti v kategóriách 1A (5.-7. ročník), 1B (8.-9. ročník) a 1C. Výhercom gratulujeme a veríme, že ich vecné ceny potešili.

  Umiestnenia v školskom kole:

  Kategória  1A

  1. Dominika Volentierová VII.A
  2. Martin Mochňacký VI.C
  3. Lea Onuferová VII.C

   

  Kategória 1B

  1. Lenka Hrešková IX.A
  2. Martin Macko VIII.C
  3. Martin Smolko VIII.A a Zuzana Lukačová VIII.C

   

  Kategória 1C

  1. Michael Filip McLean
  2. Tadeáš Kaňa

   

  Do obvodného kola postupujú žiaci z prvých miest. Želáme im veľa úspechov.

  Mgr. Zuzana Lucáková

   

  Fotogaléria

 • Z vianočných zvykov

  14.12.2015

  Na Slovensku i v mnohých iných krajinách slávia Vianoce vzájomným obdarovávaním sa. O Vianociach, Štedrom večeri a rôznych zvykoch a tradíciách sa rozprávali žiaci 3. a 4. ročníka z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

  Štedrý večer je vyvrcholenie adventu a zároveň začiatok vianočných sviatkov. Tento sviatok kresťanov (ale i nekresťanov) sa oslavuje 24. decembra. V minulosti sa počas tohto dňa zdobil stromček, pripravovala sa štedrá večera, robil betlehem, dodržiaval pôst a v každej domácnosti zaiste ožili aj spomienky. Večer sa spievali koledy a rozdávali darčeky. Pred polnocou sa veriaci odobrali na polnočnú omšu.

  Zvyky a tradície sme spoznali aj prostredníctvom nádherných piesní v podaní českého chlapčenského zboru Boni pueri, ktorý patrí k najvýznamnejším európskym hudobným zborom. Postupne sme spoznali slovenské, české i moravské vianočné koledy.

  Vianoce sme priblížili pracovným listom, ale aj úlohami, ktoré žiaci vypracovali samostatne alebo v skupinách. Odmenou nám všetkým boli vianočné básničky, ktorých autormi boli žiaci.

  Šťastné a Veselé

  Ľuboš Lukáč

 • Klub nadaných detí Prešov: Vianočný stromček

  14.12.2015

  Dnes sme sa v KND tematicky o trochu viac priblížili k Vianociam. Pomocou aktivít, ktoré boli tentokrát rovnaké pre všetky  skupiny, sme  rozvíjali jemnú motoriku žiakov obkresľovaním, strihaním a lepením. Výsledkom snaženia bol krásny vianočný strom, ktorý sa stane až do nového roku súčasťou zimnej výzdoby priestorov pred triedami. Vianočnú atmosféru ešte viac umocnili koledy, ktoré si členovia KND aj spoločne zaspievali. Tešíme sa na posledné tohtoročné stretnutie s členmi klubu už budúci piatok.

  Ingrid Storinská

   

  Fotogaléria

 • O pohár riaditeľa Súkromného športového gymnázia - ELBA

  10.12.2015

  Päť chlapcov a tri dievčatá z piateho ročníka, reprezentovali našu školu na futbalovovm turnaji, ktorý usporiadali učitelia súkromného šporotvého Gymnázia ELBA. Na turnaji sa okrem našej školy zúčastnili aj žiaci ZŠ Važecká, ZŠ Mirka Nešpora a domáca súkromná ZŠ ELBA. Naše družstvo v zložení Sofia Brutvanová, Lesana Luptáková, Patrícia Drábová, Adam Imlej, Ján Brajerčík, Patrik Vojtko, Timur Tóth získali jednu výhru, jednu prehru a jedenkrát remizovali.

   

  V konečnom hodnotení pri ktorom zohrával úlohu aj počet strelených a inkasovaných gólov, sa nám ušlo 3. miesto. Naši mladí športovci odchádzali z turnaja plní emócií a zážitkov s predsavzatím, že budúci rok musia skončiť lepšie. To teší aj ich učiteľov a určite aj rodičov.

  Ľ. Bodnár

  FOTOGALÉRIA

 • NÁVŠTEVA MÚZEA

  10.12.2015

  Krajské múzeum v Prešove si tento rok pripomína 70.výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti naši piataci navštívili 2.12. a 9.12.2015 spomínané múzeum. Obohatili si svoje vedomosti o región ŠARIŠ cez jeho archeologické, historické, etnografické, prírodovedné a technické exponáty. Erudovaný výklad prispel k tomu, že prehliadka bola zaujímavá, obohatená o rôzne pikantérie súvisiace s majiteľom Rákocího paláca, v ktorom je dnes krajské múzeum. 


   
  Potešením na záver bola pochvala od pani sprievodkyne nielen za disciplinovanosť, ale aj výborné postrehy a reakcie našich žiakov a pozvanie na ďalšie výstavy, na ktoré sa už teraz tešíme.
   
  PaedDr. J.Beľušková

  Fotogaléria

 • Deviataci, Testovanie 9 sa blíži !

  09.12.2015

  Milí deviataci !

  Začali ste už s prípravou na Testovanie 9 ? Čas sa kráti, preto je najvyšší čas začať s opakovaním učiva. Môžete využiť aj tento manuál, ktorý je zhrnutím toho, čo by ste mali zvládnuť.

  Príprava na Testovanie 9

  Zvuková stránka jazyka a pravopis.

  Prozodické vlastnosti reči. Spodobovanie. Suprasegmentálne javy: melódia vety, slovný prízvuk, dôraz, pauza, rytmus, intenzita hlasu. Intonácia výrazov a viet.

  Výslovnosť a pravopis: prídavných mien: radi/rady, zámen: oni/ony, sami/samy, samí/samý, mojím/mojim, čísloviek: jedni/jedny.

  Písanie i/í, y/ý v koreni cudzích slov. Výslovnosť a pravopis cudzích predpôn a prípon.

  Interpunkčné znamienka: bodka, čiarka, spojovník, pomlčka, lomka, apostrof, úvodzovky. Korektorské značky.

  Lexikológia - Slovná zásoba:

  - členenie slovnej zásoby (jadro a okraj slovnej zásoby, hovorové a knižné slová, spisovné a nespisovné, zastarané a nové slová, domáce a cudzie)

  - význam slov (gramatický a vecný, jednovýznamové a viacvýznamové slová,

  jednoslovné a viacslovné – združené pomenovania, frazeologické jednotky)

  - nepriame pomenovania (metafora, metonymia, personifikácia)

  - homonymá, synonymá, antonymá/opozitá

  Slovotvorba - tvorenie slov odvodzovaním (príponami, predponami), skladaním, bezpríponové, skracovaním, s opačným (protikladným) významom.

  Lexikografia - pravopisný, výslovnostný, výkladový, synonymický, frazeologický, slangový slovník, slovník cudzích slov.

  Morfológia - Delenie slovných druhov z troch hľadísk.

  Podstatné mená. Plnovýznamovosť. Ohybnosť/skloňovanie. Gramatické kategórie.Vetnočlenská platnosť. Výnimky z rytmického krátenia. Pravopis.

  Prídavné mená. Plnovýznamovosť. Ohybnosť/skloňovanie, stupňovanie. Gramatické kategórie. Vetnočlenská platnosť. Výnimky z rytmického krátenia. Pravopis.

  Zámená. Delenie. Ohybnosť/skloňovanie. Gramatické kategórie. Vetnočlenská platnosť. Výnimky z rytmického krátenia. Pravopis.

  Číslovky. Delenie. Ohybnosť/skloňovanie. Gramatické kategórie. Vetnočlenská

  platnosť. Výnimky z rytmického krátenia. Pravopis.

  Slovesá. Plnovýznamovosť. Ohybnosť/časovanie. Gramatické kategórie. Vetnčclenská platnosť. Výnimky z rytmického krátenia. Pravopis.

  Príslovky. Delenie. Stupňovanie. Vetnočlenská platnosť. Pravopis.

  Neohybné druhy: predložky, spojky, častice a citoslovcia.

  Jednoduchá veta. Základné vetné členy. Rozvíjacie vetné členy. Vetné sklady.

  Polovetná konštrukcia: prístavok. Vety podľa obsahu a členitosti. Interpunkcia.

  Jednoduché súvetie: priraďovacie, podraďovacie. Interpunkcia.

  Zložené súvetie. Interpunkcia.

  Zápor v slovenčine. Členský a vetný zápor. Mimojazykové prostriedky vyjadrovania záporu.

  Dejiny jazyka a jazykoveda. Vývin nášho jazyka od praslovanského obdobia po súčasnosť. (Stručný prehľad.)

  Kodifikácia spisovnej slovenčiny.

  Slovanské jazyky.

  Slovenčina ako národný jazyk. Starostlivosť o čistotu spisovnej slovenčiny (jazyková kultúra).

  Sloh - Jazykové dorozumievacie štýly súkromného a verejného styku, umelecký štýl.

  Informačný slohový postup.

  Opisný slohový postup.

  Rozprávací slohový postup.

  Výkladový slohový postup.

  Literárne druhy, žánre. Lyrická poézia – druhy / spoločenská, prírodná, expresívna../

  Umelecké prostriedky – metafora, prirovnanie, personifikácia, epiteton, zdrobneniny...

  Epické žánre – román, poviedka, novela,...

  Čítanie textu s porozumením

  Hlavná myšlienka, téma – sformulovať

  Čo z textu vyplýva , nevyplýva

  Kompozícia a štylistika literárneho textu.

  Dráma

  Vonkajšia a vnútorná kompozícia divadelnej hry

  Dramatické žánre

   

  Mgr. Viera Valičková

 • Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

  09.12.2015

  Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili predstavenia v anglickom jazyku. Mladší žiaci 5. ročníka sa pobavili na vtipnom spracovaní rozprávky – Three little pigs, kde sa tri roztomilé prasiatka rozhodnú vybrať do sveta.  Cestou ich prenasleduje strašný vlk, ktorý prasiatkam robí stále napriek a neváha ničiť ich úsilie pri stavaní domčekov. Práve tento vlk „Mr. Wolf“ je kľúčovou postavou rozprávky, v príbehu je neúspešný, skrachovaný herec, žijúci zo zašlej slávy starých rozprávok. Spoločnosť mu robí susedka líška „Miss Foxová“.

  Starší žiaci 6.- 9. ročníka navštívili predstavenie pod názvom „American Dream“ V príbehu sa objaví chalan Otto Vyskočil, prezývaný Otto Writer, ktorý zaspí počas hodiny angličtiny a prisnije sa mu sen o jeho vlastnej budúcnosti. Ocitne sa v Amerike na študijnom pobyte.

  Spracovanie sa nám všetkým veľmi páčilo, už teraz sa tešíme na nové príbehy, ktoré nielen pobavia, ale hlavne rozšíria našu slovnú zásobu z anglického jazyka.

          Mgr. Z. Lucáková

   

  Fotogaléria

 • 08.12.2015

  Aktualizovali sme modul Plán práce

 • Výroba maskotov

  04.12.2015

  V pondelok sa u nás vymýšľalo, tvorilo, strihalo, šilo, modelovalo, skladalo, lepilo...

  Dňa 30.11. sme na výtvarnej výchove zažili veľké dobrodružstvo. Rozdelili sme sa do štyroch skupín. Každá skupina mala svojho maskota. Skupina kde bol: Nathaniel, Matej ,Jakub, Oliver robili maskota Príšerka. Skupina kde bola: Kika, Monika, Nina a Natália vytvorili maskota z názvom Prašutistická morská princezná. Skupina kde bol: Jozef, Bystrík a Markus vytvorili maskota z názvom  trieda 3.C jedzte zeleninu! A skupina kde bola: Hana, Aneta, Lucia, vytvorili maskota z názvom Sovička-Anička. Výroba maskotov bola tažká.

  Čo je to maskot? Maskot je logo, ktorý kryje naše zdatnosti a vedomosti.

  Písali: MONIKA  MAFINOVÁ A MATEJ DUGAS  3.C

   

  Fotogaléria

 • Matematická súťaž LOMIHLAV

  04.12.2015

  V piatok 27. novembra 2015 sa v Centre voľného času Domino v Košiciach konal 15. ročník matematickej súťaže LOMIHLAV, ktorú organizuje Združenie STROM. Súťaže sa zúčastňujú štvorčlenné družstvá zložené zo žiakov 7. – 9. ročníka rovnakej základnej školy alebo osemročného gymnázia. Súťaž trvá 66 minút a pozostáva z riešenia 20-tich náročných matematických úloh, 5-tich hlavolamov a 5-tich hádaniek. Účasť žiakov našej školy na tejto súťaži sa stáva tradíciou. V konkurencii 60 družstiev (240 žiakov) z Košického a Prešovského kraja našu školu reprezentovali dve družstvá v zložení: Janka Jankivová, Diana Sokolová,  Dominik Borbuliak, Marko Čančinov  a Lea Natália Onuferová, Tomáš Čorej, Lucia Sabolová, Marek Mikloš  a obsadili 18. a 19. priečku. Blahoželáme!

  Podrobnejšie informácie o výsledkoch, úlohy a ďalšie fotky  nájdete na stránke https://matik.strom.sk/sk/lomihlav/ v sekcii Lomihlav 2015.

  Mgr. M. Feldmanová

   

   

  Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530

Odkazy