Navigation

 • Coca cola cup

  02.11.2015

  V poradí 10. ročník veľmi obľúbeného futbalového turnaja Coca Cola Cup 2015 sa uskutočnil aj tento rok a naše družstvo chlapcov tam nemohlo chýbať. Turnaja sa zúčastnili 4. mužstvá a to ZŠ Medzany, Prostejovská, ZŠsMŠ Svinia, Šmeralova.

  Coca_cola_cup.docx

   

 • DEŇ CHÔDZE na 1. st. BT

  01.11.2015

  Chôdza je ideálna pohybová aktivita, ktorá je šetrná ku kĺbom. Vďaka nej si môžete utužiť zdravie, zlepšiť kondíciu, vylepšiť líniu a prečistiť mozog. Keď je to formou prechádzky, má relaxačný charakter a pôsobí blahodarne na psychiku. Účinnejšia je však rýchlejšia chôdza. Aktívny pohyb má veľký význam z hľadiska toho, ako predísť najčastejším civilizačným chorobám. Pri tejto pohybovej aktivite sa vám vyplavia z tela hormóny šťastia, a vaše osobné, pracovné a zdravotné problémy sa vám budú zdať menej vážne. Zlepší sa vám nálada, odbúrate napätie a stres.


  Pohyb na čerstvom vzduchu bude vplývať na váš mozgový potenciál. Prídete na iné myšlienky, dostanete nové nápady a budete oveľa uvoľnenejší.

  Práve preto, sme si v  rámci  Dňa chôdze naplánovali turistickú vychádzku v okolí našej školy. Počasie nám prialo. Pozorovali sme premeny okolitej prírody i dravú rieku Torysu. Vrátili sme sa s dobrou náladou a plní energie. Určite si to znova zopakujeme.

  Mgr. Martina Policianová, Mgr. Radoslav Brecelj

  Fotogaléria

 • Noc v škole

  01.11.2015

  Minulý utorok - 27.október  -  bol pre tri naše triedy zvláštny a  netradičný.  Žiaci VII.C triedy sa podujali zorganizovať pre V.C a VI.A triedu spolu s ich triednymi učiteľkami  Noc v škole.  Siedmaci sa na školskú akciu veľmi svedomito pripravili a všetko si podrobne premysleli a naplánovali.

   

  Všetci sme sa stretli v utorok podvečer,  vybalili sme sa a po privítaní sa všetci žiaci  rozdelili do štyroch farebných družstiev -  družstvo modrých, červených, zelených a žltých. Po rozdelení nasledovali úvodné súťaže, ktoré boli  rôzneho charakteru – športové, vedomostné, umelecké, počítačové hry. Tieto hry slúžili predovšetkým na to, aby sa žiaci navzájom spoznali a pripravili sa na nočné aktivity. Nezabudli sme ani na večeru, ktorá síce nebola vizitkou zdravej výživy (pizza), ale deti sa na ňu tešili. Po nej nasledovali nočné aktivity, opäť po farebných skupinkách. Každá skupinka musela prejsť desiatimi stanovišťami. Na stanovišti ich čakal alebo čakali animátori, ktorí pre nich mali aktivity, napr. rozoznať koreniny podľa vône a vzhľadu, obliecť si čo najrýchlejšie tričká, napísať krátku báseň  s  predpísanými slovami, uhádnuť predmety podľa kresby, či kvíz o filmoch a knihách a mnohé iné. Na stanovištiach získavali farebné skupinky body. Po ukončení všetkých aktivít nasledovalo vyhodnotenie a udelenie cien. Vyhrať síce mohla len jedna skupinka a tentokrát to boli žltí, ale vyhrali všetci, ktorí sa súťaží zúčastnili a častokrát museli prekonať aj samých seba. Spestrením pre žiakov bolo nočné pozorovanie súhvezdia Veľký voz a Mesiaca  ďalekohľadmi v rámci astronomického krúžku, ktorého vedúcim je p. Fedorko.  Organizátori nezabudli ani na tombolu, ktorá bola netradičná, lebo každý zo súťažiacich niečo vyhral. Napokon nasledoval odpočinok v spacákoch v triedach a pri rozprávke.  Siedmaci môžu byť na svoju prácu právom hrdí, pretože odviedli  kus dobrej a náročnej práce. Tohtoroční siedmaci z talentovky prevzali pomyselné žezlo od  VIII.C  a určite sa nezahanbili, hoci latka bola nastavená veľmi vysoko. Kto sa tejto úlohy zhostí budúci rok? Necháme sa prekvapiť.

   

    Mgr. Slávka ČANČINOVÁ, Mgr. Slávka ČOREJOVÁ, Mgr. Melánia GROCKÁ

   

  Fotogaléria

 • „Tajná porada“ nadaných tretiakov. Hlasoval aj triedny!

  28.10.2015

  A je to tu! Nič iné sa nedalo čakať! Dnes sa uskutočnila „tajná porada“ žiakov tretieho ročníka, žiakov z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove. Po takmer hodinovej porade nasledoval verdikt, s ktorým oboznámime verejnosť už v krátkej dobe.  Hlasovanie bolo jednotné, teda všetci „ZA“!

  „Tajná porada“ súvisí s aktuálne prebiehajúcim projektom „Do školy bez desiaty!“. Projekt patrí medzi aktivity celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným a realizoval sa v dňoch 22.-26. októbra 2015. Hlavnou myšlienkou projektového vyučovania je zdravý životný štýl, prirodzený pohyb, vyvážená a zdravá strava i posilnenie imunity žiakov.

  Poznatky, ktoré získali žiaci počas jednotlivých dní, dnes preniesli v rámci pracovného stretnutia aj do diskusie v skupinách. Úlohou žiakov bolo navrhnúť jedálny lístok školského stravovania. Samozrejme, s prihliadnutím na svoje zdravie, potrebné kalórie a napokon aj obľúbené jedlá. Tri pracovné skupiny pracovali naozaj veľmi zodpovedne. Výsledkom stretnutia boli návrhy, ktoré žiaci obhajovali pred celou triedou. Napokon sme vytvorili a schválili návrh zdravého jedálneho lístka, s ktorým už čoskoro oboznámime aj kompetentných na našej škole.

  „Zdravý“ projekt však ešte nekončí! Aj naďalej môžu žiaci posielať fotografie do súťaže „Moje zdravé raňajky“. Súťaž bola vyhlásená pri spustení projektu a potrvá až do 31. októbra 2015. Súťažné fotografie je potrebné zaslať emailom na adresu: nadanedieta@gmail.com. Troch víťazov „naj fotografií“ vyhlásime už začiatkom novembra. Súťaží sa, ako inak, o pekné ceny.

  Žiaci si počas projektu pochutnali na zdravej desiate (ovocie a zeleninové bagety), a v rámci rôznych aktivít sa stretli aj s „ovocnou“ geometriou, s rozprávkou o ovocnom a zemiakovom kráľovstve, s básničkami o vitamínoch, ale aj s náučnými dokumentárnymi filmami, vytváraním myšlienkových máp a športovými aktivitami.

  Šiesty ročník projektu „Do školy bez desiaty“ sa skutočne vydaril. Veríme, že utváranie správneho postoja a vštepovanie zásad zdravej výživy patrí ku krokom, ktoré žiakov poučia, formujú a podporujú vedomosti o zdravom životnom štýle, ktorý napomáha predchádzaniu mnohým zdravotným problémom.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

   

  Fotogaléria

 • 1.C - Do školy bez desiaty

  27.10.2015

  Dňa 26. 10. 2015 žiaci  1. C triedy pod vedením p. uč. Mgr. Slavky Gálikovej pripravili svoju prvú vlastnú desiatu v rámci projektu „Do školy bez desiaty“. Desiata, ktorú si žiaci vlastnoručne naaranžovali im nesmierne chutila. Rozhodli sme sa teda, že si takúto chutnú a zdravú desiatu pripravíme ešte aj na ďalší deň.

   

  Mgr. S. Gáliková

  Fotogaléria

 • Návšteva budúcich prváčikov

  27.10.2015

  Dňa 26. 10. 2015 žiaci 1.B, 1. C, 2. C a 3.C pripravili výstavu výrobkov z prírodnín a malé ovocné pohostenie pre svojich kamarátov z MŠ Antona Prídavku. Malí škôlkári si okrem tried prezreli aj ďalšie priestory našej školy. Predškoláci z MŠ Antona Prídavku povedali, že by už najradšej hneď prišli k nám. Už sa nemôžu dočkať, kedy aj oni budú už školáci. Na druhej strane sa milým pani učiteľkám z MŠ prišli ukázať aj naši terajší a ich bývalí žiaci. Pochválili sa svojimi výsledkami a popýšili svojimi triedami. Ďakujeme za návštevu a príďte zas. Radi vás znovu uvidíme.

  Mgr. S. Gáliková

   

  Fotogaléria

 • 27.10.2015

  Aktualizovali sme modul Školská knižnica

 • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

  27.10.2015

  22. 10. 2015 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo OSJL. Zúčastnilo sa na nej 31 žiakov.

   

  Olympiáda pozostávala z troch častí:

  • I. písomná časť -  test - práca s textom zameraná na čítanie s porozumením, 
  • II. písomná časť -  transformácia textu na iný slohový útvar,
  • III. ústna časť - rétorika.

   

  Žiaci si  mohli preveriť svoje vedomosti, ukázať, kde siaha ich fantázia,  alebo ukázať, ako sa dokážu popasovať so stresom hlavne v ústnej časti. Myslíme si, že to bola pre nich fantastická skúsenosť, ktorú ocenili aj súťažiaci.

  Po vyhodnotení všetkých troch kôl porotou /v zložení Mgr. M. Grocká, Mgr. J. Homolová a 
  Mgr. V. Valičková/ sa na priečkach víťazov ocitli:

  1. miesto – Tomáš Čorej /VIII.C/  – postup do OK OSJL
  2. miesto – Diana Sokolová /IX.A/
  3. miesto – Alexandra Kočišová /IX.A/

  Víťazom srdečne blahoželáme!

  Tomášovi Čorejovi prajeme veľa úspechov v OK OSJL, ktoré sa uskutoční 10. 12. 2015.

  Mgr. J. Homolová

   

  Fotogaléria

 • 25.10.2015

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • Do školy bez desiaty

  25.10.2015

  V rámci týždňa do školy bez desiaty si dnes v 3.C žiaci spravili piknik. Nátierkové maslo, šunka. syr, paradajky, čerstvý šalát, grahamový chlieb boli na roztrhanie. Nezostala z nich ani smietka. Úsmevy na tváričkách a plné bruško, boli pre deti odmenou za dobre vykonanú prácu, veď sa nestáva každý deň, že si s nožom( hoci plastovým) v ruke, pripravujú desiatu sami. 

  PaedDr. S. Kormaníková

   

  Fotogaléria

 • OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015

  25.10.2015

  Dňa 21.10.2015 sa na ZŠ Važecká uskutočnilo okresné kolo Oxdog florbal ZŠ cup-u v kategórii 3.-4. ročník. Turnaja sa zúčastnilo 9 florbalových družstiev z okresu Prešov pod vedením svojich učiteľov. Vo veľmi bojovnej atmosfére sa súperilo v 9 minútových stretnutiach v troch základných skupinách systémom každý s každým.

  Víťazi skupín postúpili do finále, kde žiaci našej školy (členovia florbalového krúžku), pod vedením Mgr. Róberta Vadaša po veľmi vyrovnanom a tuhom boji ( trestné nájazdy) vybojovali konečné druhé postupové miesto a nominovali sa do krajského kola Oxdog florbal ZŠ Cap-u.

  Ďakujeme, že nám budete držať pal(i)ce!

               Mgr. Róbert Vadaš

  Fotogaléria

 • Výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet

  23.10.2015

  Žiaci 3.C sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom Rodina bez cigariet .

  Prácami vyjadrili svoj vzťah k zdravému životnému štýlu, negatívnemu postoju k fajčeniu, ako chcú tráviť voľný čas. Držme im palce, nech im to vyjde.
   
  PaedDr. S. Kormaníková
   
 • Kaligrafia v TND

  23.10.2015

  Umeniu kaligrafie sa priúčali žiaci na krúžku Klubu nadaných žiakov. Kaligrafia je umenie krasopisu a zahŕňa funkčné nápisy a ručne písané listy, pričom samotná estetika a krása znaku má prednosť pred čitateľnosťou. Často ide o improvizáciu daného okamžiku, čo sa prejavilo aj v tvorbe našich žiakov. Žiaci sa kreatívne pustili do práce a vznikli z toho nádherné obrazce.

  Mgr. J. Sedláková

   

  Fotogaléria

 • Svetový deň výživy – 16.október

  22.10.2015

  V piatok sme si tento deň pripomenuli našim tradičným spôsobom – rozhlasovou reláciou. V utorok som sa spolu so žiakmi VIII. C triedy – Klárou Breceljovou, Zuzanou Lukáčovou a Tomášom Čorejom zúčastnila akcie  v PKO venovanej tomuto významnému dňu, ktorý sa pravidelne v našom meste koná už niekoľko rokov. Všetci zúčastnení mohli  obdivovať dobroty pripravené školskými jedálňami v základných či materských školách v pôsobnosti nášho mesta. Tento rok bol pre našu školu veľmi prajný, lebo za dlhoročnú prácu ako vedúca školskej jedálne bola ocenená p. Alena Hajtolová a na našu veľkú radosť sme získali aj ocenenie  za pripravené jedlo – kurací špíz v košíku. Žiaci sú touto akciou každoročne nadšení a príjemne prekvapení z toho, aké delikatesy dokážu naše kuchárky vykúzliť.

  Mgr. Slávka Čorejová

   

  Fotogaléria

 • 20.10.2015

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • Ako E-čka "sovu vyrobila" a niečo sa o nej aj naučila

  19.10.2015

  Sova obyčajná je stály vták. Žije v zmiešaných i listnatých lesoch.Hniezdi v dutinách stromov i v opustených hniezdach vrán a dravých vtákov. V marci znáša 4 – 5 bielych vajec. Živí sa menšími cicavcami, vtákmi, obojživelníkmi a hmyzom. Pre užitočnosť je chránená celý rok...

   

       To, aj mnoho ďalších informácií a hlavne prečo sova nie je taká múdra ako sa vraví, sme sa dozvedeli o našom nočnom vtákovi. Precvičili sme si jemnú motoriku, prácu s nožnicami, zopakovali geometrické tvary a tvorbou jednoduchých línií vytvorili z farebného papiera veselú sovičku.

       Buďte múdrejší a šikovnejší ako sova a skúste si takú vyrobiť aj doma.

  PaedDr. Stanislava Hakučová a 2.E

   

  Fotogaléria

 • Zdravý úsmev, prosím...

  19.10.2015

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola spolu s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej Univerzity zapojí do projektu " Zdravý úsmev."
  Študenti hravou a pútavou formou informujú žiakov primárneho stupňa o výskyte ochorení zubov a ďasien, zvýšujú uvedomenie
  a samozodpovednosť starostlivosti o vlastné zdravie na základe poznania príčin vzniku ochorení zúbkov a ďasien.

  PaedDr. Stanislava Hakučová

   

  Fotogaléria

 • Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry – 1.st. BT

  19.10.2015

  V dňoch  od 29.9 do 1.10. 2015 sa žiaci prvého stupňa bežných tried zúčastnili vlastivednej exkurzie v Skanzene Bardejovských Kúpeľoch - Múzeu ľudovej architektúry.

  Najprv sme si prezreli najstaršie zariadenie svojho druhu na Slovensku, ktoré bolo sprístupnené v roku 1965 - Skanzen. Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave – etnoparku rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník: slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. Pochádzajú z 19. a 20. Storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu. Sú tu zastúpené 4 druhy stavieb: obytné zrubové domy - ich najrozšírenejšie varianty, rôzne hospodárske stavby, technické stavby, sakrálne stavby.


  Objekty sú zariadené nábytkom a náradím zodpovedajúcim obdobiu vzniku stavieb. Mimo skanzenu je umiestnený drevený kostolík z Mikulášovej, postavený v roku 1730, do B. Kúpeľov prevezený v roku 1931 a v súčasnosti je v správe Šarišského múzea.

  Vedeli ste že, medzi najcennejšie exponáty patria:
  - unikátne vrtné zariadenie na výrobu drevených vodovodných rúr na vodný pohon, 18. stor.
  - technické zariadenie na domácku výrobu súkna - valcha z Livova, 1888 a časť 1948.

  Keďže navštíveným miestom boli kúpele, ich neodmysliteľnou časťou sú kúpeľné oblátky, čo samozrejme neuniklo našej pozornosti. Oblátky vyrábajú v rôznych tzv. moderných príchutiach, vďaka ktorým sme neodišli z kúpeľov s prázdnymi rukami.

  Triedni učitelia BT

  Fotogaléria

 • Za „päťky“ chodia na výlety

  19.10.2015

  Členovia prešovského Klubu nadaných detí sa v školskom roku 2015/2016 zapojili do projektu mladých fotografov pod názvom Spoznávame Prešovský kraj. Odmenou za „päťky“ (za 5 eur) sú im víkendové výlety do okresných miest kraja, kde spoznávajú, objavujú a oboznamujú sa s miestnou históriou i životom. Prvé októbrové spoznávanie bolo venované mestu Humenné.

   

  Prvou našou zastávkou bol Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou. Výstavou fotografií „História Vranovských ulíc“ si priblížili mesto tak, ako si ho pamätá história. Založenie pošty, otvorenie železničnej a autobusovej stanice, premena centra mesta, či miestna kultúra, to všetko mali možnosť žiaci spoznávať. Nezaobišlo sa to bez nových fotografií – moderných duchom pekného mesta Vranov nad Topľou.

  V meste Humenné vládla „daždivá atmosféra“, ktorá neodradila mladých Prešovčanov od zámeru, a to spoznávania histórie centra Horného Zemplína. Expozícia ľudovej architektúry a bývania (skanzen) je umiestnená takmer v strede mesta. Svoju púť začali návštevníci úvodnou prednáškou v drevenom kostolíku z Novej Sedlice. Na 4 hektárovom priestranstve sa ponúka nádherný pohľad na zrubové domy, hospodársky dom z Kalnej Roztoky, objekt z Olšikova, obytný hospodársky dom z obce Zemplínske Hámre, hospodársky dom z Nechvaľovej Polianky, obytný hospodársky dom z Výravy, mlyn z Vyšnej Jablonky, či kováčska dielňa z Nechvaľovej Polianky. Je to neodmysliteľná súčasť slovenského národa, ktorou pripomíname (aj) súčasným generáciám, ako to bolo kedysi. Pozornosť upútali aj tri drobné stavby: váhadlová studňa, senník „oboroh“ a zrubená sýpka s pivnicou.

  Bolo by veľkou chybou nenavštíviť kaštieľ v Humennom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Štvorcový pôdorys s centrálnym dvorom, lemovaný polkruhovými arkádami, štvorhranné veže, nástenné maľby a dejiny, ktoré sa ku kaštieľu viažu po stáročia upútali aj skupinu žiakov z Prešova. Umelecko-historická expozícia je umiestnená v dobových priestoroch renesančného kaštieľa. Ponúka pohľad na galériu panovníkov, stropné maľby, ornamentálnu izbu, ale aj jedáleň a miestnosti venované sakrálnemu umeniu. Najkrajšou miestnosťou kaštieľa bol bezpochyby Zlatý salón, ktorej súčasťou sú pozlátená sedacia súprava, šachový stolík, konzolový stolík, olejomaľba na plátne „Diana a Aktión“. Portréty zasa predstavujú členov rodiny Andrássy.

  Prírodovedná expozícia Živočíšstvo Horného Zemplína vzbudzuje prirodzený záujem o prírodu. Vystavené exponáty predstavujú zástupcov z rôznych spoločenstiev. A je sa skutočne na čo pozerať. Pozornosť žiakov základných škôl mesta Prešov upútali najmä: užovka stromová, líška hrdzavá, medveď hnedý, vydra riečna, lastovička, chrček, netopier veľký, lasica hmyzožravá, ...

  Výlety „za päťku“ sú určené žiakom základných škôl. Tie v rámci celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným prináša centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove v spolupráci s mestom Prešov. Výlety za „päťku“ (výlety za 5 eur) sú jednodňové výlety, prostredníctvom ktorých majú žiaci možnosť spoznávať Prešovský kraj.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

   

  Fotogaléria

 • Učíme sa správne hovoriť

  16.10.2015

  Výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii je súčasťou hodín slovenského jazyka žiakov   1. ročníka z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Prvú „logopedickú prípravu“ absolvovali prváci pod vedením učiteľa a školského logopéda CPPPaP v Sabinove Ľuboša Lukáča.

  Súčasťou nácviku boli prípravné cvičenia, ktoré napomáhajú k správnej výslovnosti. Cvičenia boli realizované skupinovo, tie pôsobia aktivizujúco a pozostávajú z hier, pesničiek a riekaniek. Tie podporujú motiváciu k hovoreniu a rozvoju slovnej zásoby.

  Nechýbali ani dychové cvičenia, ktorých cieľom je prehĺbenia dýchania a zvládnutie fyziologicky správneho nádychu a výdychu pri hovorení (súvislý pomalý nádych – súvislý pomalý výdych, krátky rýchly nádych – krátky rýchly výdych, prerušovaný nádych – prerušovaný výdych, napodobňovanie smiechu rôznych ľudí, atď.).

  Cieľom hlasových cvičení bol zasa nácvik ovládania  fyziologicky správne utvoreného hlasu na realizáciu hovorenej reči. Ďalšie zaujímavé cvičenia boli hlasové a nemenej dôležité – artikulačné cvičenia. Artikulačná obratnosť hovoridiel je dôležitým predpokladom pre správnu výslovnosť hlások. Pobavila rozcvička hovoridiel (zuby-pery-tvrdé podnebie-mäkké podnebie). V prípravných cvičeniach vychádzajú zo žuvania, fúkania, mľaskania, pískania, neskôr sme vyskúšali aj formu zábavnej rozprávky a predvádzania jednotlivých prvkov.

  Ani sme sa nenazdali a hodina bola na konci. Samozrejme, stihli sme aj nácvik niektorých hlások – l, r. Logopedické hodiny by mali byť súčasťou hodín slovenského jazyka, pretože podnecujú a učia deti k správnej výslovnosti, či rozvoju slovnej zásoby. Pomáhajú  pri náprave reči, ale  formou rôznych cvičení  aj deťom, ktoré nemajú problémy s rečou. Tie naše „logopedické hodiny“ budú naďalej pokračovať v priebehu celého školského roka.

  Mgr. Juliána Sedláková

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530

Odkazy